rugpjūčio 17, 2018, 15:00:41

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Paskutiniai įrašai

Puslapiai1 2 3 ... 10
1
Verti dėmesio resursai / Ats: Interneto resursai
Last post by kukulis - rugpjūčio 09, 2018, 06:55:22
Reiks paklausyti prie progos :)
3
Verti dėmesio resursai / Ats: Interneto resursai
Last post by Kaštonas - rugpjūčio 09, 2018, 06:11:29

2018-04-13 Tarptautinė konferencija ,,Kultūra atveria vartus į ateitį"

https://www.youtube.com/watch?v=yrCFBdhy1OI&feature=youtu.be


nuo:3;45;00 iki 4;05;50

ir

3;07;45 - 3;22;21  :thumbup:


4
Dvasinio meno ir muzikos klubas / Ats: Ivairūs muzikos kūriniai
Last post by kukulis - rugpjūčio 06, 2018, 06:45:22
5
Bendros diskusijos / HUMANAE VITAE 50 metų
Last post by Donatas - liepos 27, 2018, 03:08:48
Nors praėjo 50 metų nuo enciklikos paskelbimo, ji vis dar aktuali ir kelianti daugybę ginčų. 
Amžina kova teisingumas prieš "patogumą".

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/enciklikos/humanae-vitae.html

6
Sudėtingi pokalbiai / Ats: Krikščionybė tai sąmoksla...
Last post by Keistuolis - liepos 19, 2018, 07:14:41
Citata iš: Donatas  liepos 19, 2018, 02:38:53Žiema krosnelei pasikūrenti gal ir būtų variantas, tačiau už makulatūra tiek mokėti....

Ar jau mokėjai, kad teigi, jog tai per brangi  ,,makulatūra"?

O jei nemokėjai ir neskaitei, kam meluoji, kad tai ,,makulatūra"?

Bijai, kad tiesos pažinimas tavo fantazijas sugriaus?

Be to, nors krikščionys iš kailio nėrėsi degindami rankraščius,
paaiškėjo - rankraščiai nedega, ką ir įrodo ta knyga!

http://www.patogupirkti.lt/knyga/Krikscionybes-kilmes-paslaptys.html
7
Sudėtingi pokalbiai / Ats: Krikščionybė tai sąmoksla...
Last post by Donatas - liepos 19, 2018, 02:38:53
Žiema krosnelei pasikūrenti gal ir būtų variantas, tačiau už makulatūra tiek mokėti....
9
Įvairios maldos / Ats: Įvairios maldos
Last post by Jonatanas2 - liepos 18, 2018, 05:40:48
Viešpatie Jėzau,

Man labai Tavęs reikia.
Dėkoju, [Tau] kad už mano nuodėmes
mirei ant kryžiaus.
Atveriu [savo] gyvenimo duris
ir kviečiu Tave,
mano Išganytojau ir Viešpatie.
Tvarkyk mano gyvenimą,
kad būčiau toks,
kokį Tu nori mane matyti.
Amen.

(C) Filmas JĖZUS IŠ NAZARETO
10
Įvairios maldos / ♦ KRIKŠČIONIŠKOJO NUOLANKUMO L...
Last post by Jonatanas2 - liepos 18, 2018, 05:34:53
KRIKŠČIONIŠKOJO NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išgirsk mane
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išklausyk mane!

Nuo troškimo būti vertinamam, išlaisvink mane, o Jėzau!
Nuo troškimo būti turtingam, --''--
Nuo troškimo būti pastebėtam, --''--
Nuo troškimo būti pagirtam, --''--
Nuo troškimo būti pagerbtam, --''--
Nuo troškimo būti privilegijuotam, --''--
Nuo troškimo būti paklaustam patarimo, --''--
Nuo troškimo būti pripažintam, --''--
Nuo troškimo būti tausojamam, --''--
Nuo baimės būti pažemintam, --''--
Nuo baimės būti paniekintam, --''--
Nuo baimės būti atstumtam, --''--
Nuo baimės būti apšmeižtam, --''--
Nuo baimės būti užmirštam, --''--
Nuo baimės būti išjuoktam, --''--
Nuo baimės būti išplūstam, --''--
Nuo baimės būti vargšu, --''--
 
Kad kiti būtų labiau už mane vertinami, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!
Kad kiti būtų reikalingi, o aš būčiau nustumtas į šoną, --''--
Kad kitiems pasaulio pagarba augtų, o man mažėtų, --''--
Kad kitų dorybė būtų pagerbta, o gėris manyje liktų nepastebėtas, --''--
Kad kiti visuose dalykuose būtų pripažinti pirmesniais už mane, --''--
Kad kiti būtų šventesni už mane, o aš būčiau toks šventas, koks tik galiu būtų Tavo malone, --''--
Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, --''--

Kad pats nesiveržčiau į jokias pareigas, ar būčiau tinkamas ar ne, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!
Kad tučtuojau palikčiau savo pareigas, jei reikalauja Tavo šventa valia, --''--
Kad mielai priimčiau nemalonų uždavinį, jei reikia Tavo garbei, --''--
Kad viršininkuose, net skiriantis nuomonėms, matyčiau Dievo pasiuntinius, --''--
Kad tiems, kurie daro man bloga, iš širdies atleisčiau žodžiu ir darbu, --''--
Kad visas nemirtingas sielas, ypač vargšus, nusidėjėlius ir priešus visada sutikčiau vienoda meile, --''--
Kad nuolat būčiau pasiruošęs Tau viską paaukoti, --''--
Kad galėčiau mylėti neturtą, panieką ir kančias, --''--
 
O Marija, visų nuolankių širdžių Motina, melski už mane!
Šventasis Juozapai, nuolankių sielų globėjau, --''--
Šventasis arkangele Mykolai, pirmiausia sutriuškinęs puikybę, --''--
Visi mylimi šventieji ir angelai, nuolankumo pavyzdžiai, melskite už mane!
 
(C) Šv. Brigita Švedė
Puslapiai1 2 3 ... 10