lapkričio 20, 2017, 16:18:08

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Paskutiniai įrašai

Puslapiai1 2 3 ... 10
1
Patikimas ta prasme, ar jame graikiškas tekstas nėra "pritemptas" prie kieno nors supratimo.
2
Sudėtingi pokalbiai / Logikos klaidos
Last post by Andrius4 - Šiandien 15:17:36
Citata iš: Kaštonas  Šiandien 06:59:31"Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai."
Netikintys elgiasi specialiai neteisingai. Logikos klaida.

"Specialiai" ir parašiau specialiai, nes nežinojau kaip išreikšti minti, tik gal turėjau į kabutes įdėt. Čia ne logikos klaida. Tiesiog nepagavai minties. Ir deja dauguma žmonių sąmoningai daro blogus dalykus, kas lygu "specialiai"

Citata" Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. "
Jei vykdo tiek kiek jam yra apreikšta tas negimęs. Logikos klaida.

Vėlgi, tai tik tavo išlankstymas, o ne logikos klaida. Lankstai nes nesupranti ką noriu pasakyti ir iškreipi viska. Tu neiškreipk, o klausk jeigu nesupranti. Skubi kalbėti ir paaukštinti save pažemindamas kitą, tai puikybė Kaštone.

Žinai Jėzaus palyginimą su talentais? Kai vienam buvo duota penki, kitam du, o trečiam vienas. Tai tam kuriam šeimininkas nusprendė duoti penkis talentus, ar nevisi penki jam buvo duoti? o kitam ar nevisi du? Ir kitam ar ne vienas buvo duotas? Tad jeigu man duota sakykim tik du talentai, tai jie man ir yra visi ir aš tais visais dvejais turiu rūpintis pilnumoje. Kitaip sakant vykdyti visa kiek man duota (apreikšta), nes man tai ir yra visas. Ir aš negaliu gauti daugiau iš šeimininko. Logiška Kaštone?

Citata". Ir ar gali ožys išauginti vilna? "
kuo blogai Kėdainiuose?!

Čia pats tik ir žinai ką norėjai tuo pasakyti, nes aš ne.

Dabar, kas yra ta logikos klaida? Kas tai sugalvojo? Ar žmonės patapo mašinomis? Ar kas matote tai Biblijoje? Ar tai tik pasaulio dalykas? žmogaus išgalvota eilinė nesąmonė, kaip eilini karta save išaukštinti?

Jeigu pasauliui patinka taip elgtis, tai tegul jis taip ir elgiasi. Bet jeigu jus laikote save atgimusiais iš aukšto, tuomet jus jau nepriklausote pasauliui. Tad kodėl elgiatės kaip pasaulis? Jus turėjote jau buti išėję iš pasaulio. Kodėl bandote įtempti pasaulio išminti ir supratimą į Dievo Karalyste? Ten to nėra, netemkit, nes ne pratempsit.

Ir pateiksiu pavyzdį, kaip tai yra neteisinga tepti dalykus kuriu neturi buti.

Pvz. Čia gaunasi panašiai kaip įkalinimo įstaiga ir laisvė. Įkalinimo įstaigose bėgant metams gimė visokiausiu kalinių įstatymų. Įkalinimo įstaigose tarp kalinių, gal taip jiems ir gerai, bet laivėje tie įstatymai yra tragedija. Bet laikui bėgant kalinių įstatymai prasiskverbė į laisvę ir dauguma jaunimo tapo priversti tuo gyventi. Tai gavosi daugumos jaunų žmonių asmenybės įkalinimas laisvėja. Gavosi savotiška dvasinė prievarta. Ir dauguma jaunų žmonių neištveria ir baigia gyvenimą savižudybe.

Todėl tokios kaip logikos klaidos visu pirma veda į diskriminaciją, į žmonių sluoksniavimą, į žmogaus žeminimą, žmogaus logikos paniekinimą ir t.t. Kas Dievo akyse tai yra bjaurastys. Dievas nesutvėrė nei vieno žmogaus vienodo, Jis sutvėrė visus skirtingus. Ir kiekvienas asmuo yra lygiai taip pat svarbus šiam pasaulyje ir kiekvienas dėlioja mintis taip kaip jis moka. O jeigu kitas nesupranta, tai turėtu klausti. Bet matau lengviau yra pakelti uodega ir kritikuoti. Tai savotiškas diskusijų įkalinimas, spraudimas į tam tikrus rėmus. Bandymas mechanizuoti žmonių mastymą. Zombių gamykla kokia tai.
3
"Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai."
Netikintys elgiasi specialiai neteisingai. Logikos klaida.


" Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. "
Jei vykdo tiek kiek jam yra apreikšta tas negimęs. Logikos klaida.". Ir ar gali ožys išauginti vilna? "
kuo blogai Kėdainiuose?!


Išdalino Viešpats DOVANAS kaip Jam patiko. Nesudėjo (į) VIENAM rankas.
4
Praktinė katalikybė / Ats: Ar visi Biblijos vertimai...
Last post by nf - Šiandien 06:56:32
Citata iš: Donatas  lapkričio 16, 2017, 10:54:06Radau idomų graikiška variantą su pažodiniu vertimu į anglų (nežinau ant kiek patikimas)

Na čia ir kaip suprasti tą "patikimas". Googlė gan patikimai verčia, bet pagauti prasmę nevisuomet išeina.
Biblijos vertimai manau patikimiausi, kur vertė šventieji, perduodami teksto prasmę, o ne pažodinį skambesį.
5
Sudėtingi pokalbiai / Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro ...
Last post by Andrius4 - lapkričio 17, 2017, 15:54:06
Tai labai jau filosofinis klausimas Kukuli. Bet grįžkime prie diskusijos pradžios, kur iš pradžių Jonas sako tai:

1 Jn 1  8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. 9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio.

Ir vėliau tam pačiam laiške teigia šitai.

1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.
1 Jn 5 18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

Juk negali būti prieštaravimo. Mes visu pirma turime suprasti, ką Jonas tuo nori pasakyti?

Nes gaunasi, jeigu sakysi, kad neturi nuodėmės, nebus tiesa. Bet tuo pačiu sako, kad kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės.

Įdomiai, net pamaniau, kad jeigu tai ne butu parašyta Šventame Rašte, o tiesiog taip pasakytu kažkoks žmogus, tai daugelis pasakytu, kad tai yra logikos klaida. Bet ne apie tai.

Todėl štai kaip visa tai aš matau. Pirma, man yra žinoma, kad nuodėmė yra netikėjimas į Dievo žodį. Antra, žmonių negeri ir neteisingi poelgiai yra nuodėmės pasekmės. Taip, gali sakyti, kad tai nuodėmės, bet tai yra nuodėmės pasekmės. Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai. Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. Tad jeigu tiki, tad ir nedaro nieko priešingai parašytam ir nesielgia nedorai, ar neteisingai. Bet aišku mes esam žmonės ir vis tiek būna, kad net to nenorėdami padarome ką nors neteisingo. Todėl ir negalime sakyti, kad esame be nuodėmės. Bet tikri tikintieji skuba išpažinti ir ištaisyti padaryta neteisybę ir prašo Dievo atleidimo ir Jėzaus Kristaus Kraujas nuplauna tą nuodėmę.

Tad, ar nuodėmės nedarymas yra faktas? Man taip, nes taip sako Viešpats, kad "kas yra gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės". Ir kodėl gi, kad jeigu tai faktas, tai jau reiškia niekas tada nėra gimęs iš Dievo? juk aiškiai parašyta, kad "gimęs iš Dievo nedaro". O tai reiškia turi gimti. O "nedaro" yra faktas, kad nedaro ir taškas.

Ar nuodėmės nedarymas yra siekiamybė? Nemanau, tai daugiau gimusio iš Dievo būsena/natūra. Juk to negalima pasiekti, nes tam reikia gimti iš Dievo. O tuomet jau tai yra savaime natūrali žmogaus būsena. Juk ar reikia avims stengtis išauginti vilna? Ji tiesiog natūraliai joms auga. Ir ar gali ožys išauginti vilna? Kad ir kiek besistengtu jam nepavyks. Kad ožiui pavyktu, jis turi gimti avele, kitaip niekaip.
6
Praktinė katalikybė / Ats: Ar visi Biblijos vertimai...
Last post by kukulis - lapkričio 17, 2017, 08:52:41
Šventąjame rašte taip pat parašyta:

protingas ir iš kvailio pasimokys, o kvailį ir dešimt išminčių nieko neišmokys.

Ar kažkaip panašiai ;)


Tai va, kad ir koks blogietis bebūtų tas Osipovas, jo samprotavimų verta paklausyti  :thumbup:
7
Praktinė katalikybė / Ats: kukulio traktatas apie nu...
Last post by kukulis - lapkričio 17, 2017, 08:51:00
O ką ten tobulinti? Ten ir taip viskas tobula ;)
8
Praktinė katalikybė / Ats: kukulio traktatas apie nu...
Last post by Augustas - lapkričio 17, 2017, 08:48:16
Ar tai viskas, Kukuli? Iš naujo šia tikrai aktualia tema traktato (jau su pataisymais, padarytais atsižvelgiant į mūsų pastabas) neberašysi?  :) Tai gal (jei tai įmanoma) pataisyk pirmojo post'o tekstą?
9
Praktinė katalikybė / Ats: Ar visi Biblijos vertimai...
Last post by Kaštonas - lapkričio 17, 2017, 07:12:27
Du keliai.

VELNIOP

arba

DIEVOP

10
Praktinė katalikybė / Ats: Ar visi Biblijos vertimai...
Last post by Kaštonas - lapkričio 17, 2017, 07:10:51
1 Kor 13   
3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti,
bet neturėčiau meilės, - nieko nelaimėčiau.

4 [i2]Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
5 Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga,
6 nesidžiaugia neteisybe,
su džiaugsmu pritaria tiesai.
Puslapiai1 2 3 ... 10