TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Andrius4 rugpjūčio 22, 2015, 21:17:00

Antraštė: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 22, 2015, 21:17:00
Ši diskusija atskilo nuo: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,700.msg15532.html#msg15532

Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 22, 2015, 01:18:14
Dievo Žodis yra labai gilus, kartais tiesiog neaprėpiamas, todėl mes negalime jį aiškinti vien tik pagal savo supratimą

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 22, 2015, 21:20:47
Kaip jau ir minėjau savo prisistatyme. Kad Mano pagrindas yra Biblija ir stovėjimas ant Dievo Žodžio. Tada kaip aš galėčiau stovėti ant Dievo žodžio jeigu pats ji aiškinčiaus pagal savo supratimą? Nes tada aš ji pats lipdyčiau taip kaip man palanku.Kai Dievas sako:

Įst 4,2 Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų neatimkite. Laikykitės Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymų, kuriuos jums skelbiu
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 22, 2015, 21:21:31
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2015, 02:09:01
Man trūksta žodžių, taip palietė abiejų jūsų Žodžio interpretacijos! Štai ir problema - visa kaip ant delno.

Andriau, vieną dalyką norėčiau pasakyti: Komunija, tokia forma, kokia Ji yra šiandien, juk Bažnyčios sukurta ir nustatyta
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 22, 2015, 21:22:06
Pasigilinkim giliau

Jono 13,12-8
12 Nuplovęs jų kojas, Jis užsivilko drabužius ir atsisėdęs paklausė: ,,Ar supratote, ką jums padariau?
13 Jūs vadinate mane 'Mokytoju' ir 'Viešpačiu', ir gerai sakote, nes Aš Tas esu.
14 Jei tad Aš - Viešpats ir Mokytojas - nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti.
15 Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau.
16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją.
17 Jeigu tai suprantate, palaiminti esate, taip elgdamiesi.

Mt 5,19 Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. 20 Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nepranoks Rašto žinovų ir fariziejų teisumo,-neįeisite į dangaus karalystę

Mt 24,35 Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Heb 13,8 Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.

Kristus tas pats PER AMŽIUS
Tai kaip dabar gaunasi? Jai Kristus pasakė:  Jei tad Aš - Viešpats ir Mokytojas - nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau. Tai ar Kristus pasikeitė? Tikrai ne, Jis tas pats per amžius. Juk Puikiai žinome kas yra Šventoji Dvasia, Tai tas pats Kristus. Tai ar dabar jis pasikeitė ir ėmė mokinti savo Bažnyčia skirtingai? Tad jeigu Kristus yra Žodis(Jono 1,1-15) Tad ir Šventoji dvasia yra Žodis. O Žodis negali nieko kito mokinti, kaip tik Žodi. Ką sako Paulius?

Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Paulius skelbė Žodi   

Todėl dabar aš prašau jūsų, jeigu aš klystu, prašau parodykite man. Bet prašau tai parodykite Dievo Žodyje.


Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Donatas rugpjūčio 23, 2015, 03:13:58
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 22, 2015, 21:20:47
Kaip jau ir minėjau savo prisistatyme. Kad Mano pagrindas yra Biblija ir stovėjimas ant Dievo Žodžio. Tada kaip aš galėčiau stovėti ant Dievo žodžio jeigu pats ji aiškinčiaus pagal savo supratimą? Nes tada aš ji pats lipdyčiau taip kaip man palanku.Kai Dievas sako:

Įst 4,2 Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų neatimkite. Laikykitės Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymų, kuriuos jums skelbiu


Andriau, ar tu katalikas ?

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 23, 2015, 08:31:12
" Juk Puikiai žinome kas yra Šventoji Dvasia, Tai tas pats Kristus. Tai ar dabar jis pasikeitė ir ėmė mokinti savo Bažnyčia skirtingai? Tad jeigu Kristus yra Žodis(Jono 1,1-15) Tad ir Šventoji dvasia yra Žodis. "

Na aš pvz nepasakyčiau jog puikiai žinau.
Todėl galiu sau leisti teigti, jog Tėvas, Šv. Dvasia ir Jėzus Kristus yra skirtingi ASMENYS ir kartu Viena.
Greičiausiai esi krikštytas. Krikštu turėjai gauti Šv. Dvasią, o taip ir yra. Bet vien todėl tavęs niekas nevadins Jėzumi Kristumi...

Nemanau, kad skirtingai moko. Manau, kad šioje vietoje derėtu kalbėti apie mokinystę. Mokinystę derėtu suprasti kaip kelionę. ty niekas panorėjęs neina iškart į dvylikta klasę. Na, nebent taip panorėtu Dievas.
Galiu pridėti jog Trejybė nėra kažkoks statinis reiškinys...

Mes visi klystame. Tik vienas Dievas Teisus.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 23, 2015, 20:27:03
Pirmoje eilei noriu atsiprašyti. Taip Kaštonai aš neteisingai sudėjau sakini, turėjau parašyti ,kad yra žinoma, o ne kad visi puikiai žinome. Ačiū ,kad pataisei.

Tikiu, kad Tėvas, Šv. Dvasia ir Jėzus Kristus yra viena, nes Biblija taip sako. Bet apie trys skirtingus asmenys jus Biblijoje nerasite. Todėl aš lieku prie Žodžio. Juk ir tavo paties parašyti žodžiai liudija, kad Biblija teisi, ne žmogus. Juk parašei "Mes visi klystame. Tik vienas Dievas Teisus." .

   Šitos Biblijos eilutes parodo, kad Dievas ir Kristus yra vienas asmuo.

Jono1: 1-2
1 Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.
Jono 1:14-15
14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.
15 Jonas apie Jį liudija ir šaukia: ,,Čia Tas, apie kurį kalbėjau: Tas, kuris eina paskui mane, pirmesnis už mane yra, nes Jis buvo anksčiau už mane".

Ir  šita Biblijos vieta  parodo, kad Dievas ir Šv. Dvasia yra vienas asmuo

Romiečiams 8:11
11 Jei jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis - prikėlęs iš numirusių Kristų - atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 23, 2015, 21:04:29
Donatai, i klausima ar aš katalikas? Jeigu Apaštalai buvo katalikai, tuomet taip aš katalikas. Nes katalikas žodžio reikšme yra "Pasaulinis, visuotinis" Nes Kristus išsiuntė savo mokinius i pasauli sakydamas " ,,Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis rugpjūčio 24, 2015, 03:10:31
O pagal kokį supratimą tu nesi katalikas?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Donatas rugpjūčio 24, 2015, 03:53:42
Apaštalams pagrindas nebuvo biblija - tokios kokią mes ją turime tada net nebuvo.

,,Kur apie tai rašoma Biblijoje? Mes tikime tik Biblija, Biblija yra vienintelis tikėjimo šaltinis krikščioniui!"
http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=68
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 24, 2015, 04:44:04
Rasime Andriau.

Jn:15:26   Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo,-Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo,-Jis liudys apie mane.

Tavo paties citatos rasi kalba apie skirtingus Asmenis.

Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą.

Ps Kukuli, gal atskirk šią temą?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2015, 10:00:13
Jei ta tema "Ar katalikų tikėjimas išpažįsta Triasmenį Dievą?", tai ja nebus diskutuojama sutinkamai su 2.taisykle, kurią rasite čia:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,9.0.html
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 24, 2015, 19:36:24
Na tai yra stiprus pareiškimas    "Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą."
   
Tiksliau butu,  jus netikite i Biblija. Jai teisingai supratau. Na, po tokio pareiškimo si diskusija tiesiog neteko prasmes. Nes jus netikite i Biblija, Bet Biblija juk yra Dievo Žodis. Nes aš gi būdamas vaikas eidavau i Romos kataliku bažnyčia. Ir gerai pamenu, kaip kunigas perskaitęs ištrauka iš Biblijos sakydavo " Tai buvo Dievo Žodis " Todėl aš tiesiog negaliu patikėti tuo. Bet yra kaip yra. Šitos temos aš nekelsiu, nes  jūsų puslapio 2-tra taisykle sako "diskusijos turi remtis Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu." Prieš tai aš šitų taisyklių neskaičiau, todėl supratau, kad jau esu ja pažeidęs. O aš gerbiu taisykles. Ir tai paskutine citata kuria aš noriu įdėti be jokios interpretacijos.

Jono 12:48
48 Kas mane atstumia ir mano žodžių nepriima, tas turi savo teisėją: žodis, kurį kalbėjau, teis jį paskutiniąją dieną.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis rugpjūčio 24, 2015, 20:57:27
Lietuvių kalboje žodis "tikiu" naudojamas keliais linksniais: tikiu kuo, ir tikiu į ką.

Tai va šiuo atveju kai kalba eina apie Šventąjį Raštą, tai turbūt labiau tinka sakyti tikiu kuo, o kai kalba eina apie Dievą, tai labiau tinka sakyti į ką.

Iš čia matyt atsiranda ir tikėjimo laipsniškumas, ar kitaip sakant, kitas tikėjimo lygmuo, kai kalbama apie Dievą.

Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, Dievo Žodis yra gyvas ir Jis yra antrasis Dievo asmuo, tuo tarpu Šventas Raštas yra tik nedidelė Dievo Žodžio atspindžio dalis. Neįsivaizduotina, kad visą Dievą galėtų sutalpinti knyga.

Todėl ir sakome kad tikime į Dievą ir tikime Šventuoju Raštu, o ne atvirkščiai :)


Broliai protestantai kritikuoja katalikus ir ortodoksus, kad jie bažnyčiose ir cerkvėse pasikabinę daug paveikslų. Bet jei pažiūrėtume, tai ne šiaip paveikslai, o Švento Rašto ištraukos pavaizduotos tapybos menu; tas ypač stipriai atsispindi ikonose, kur esmė ne estetinis ikonos grožis, bet tai, ką ta ikona simboliškai nori pavaizduoti.

Vadinasi, kai žmogus meldžiasi prie paveikslo, jis meldžiasi tam, kas pavaizduota paveiksle. Taip ir su Šventuoju Raštu, jeigu melstųsi žmogus Biblijai, tuomet jis būtų stabmeldys, tačiau jis meldžiasi Dievui, kuris kalba per Bibliją, o ne pačiai Biblijai, ir viskas tada OK.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 02:39:06
O Ačiū Kukuli.

Andriau nesinervuoikis, kaip sakant.
Šv. Rašte rasi parašyta,, žodžius kuriuos kalbėjau yra dvasia,, ir dar daug ko.

Andriau noriu tau padėkoti.
AČIŪ, kad skaitai, kad giliniesi, kad užduodi klausimus. Kad Esi.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2015, 05:20:54
Aš taip pat noriu padėkoti Andriui, kad jis tiesiakalbis ir kalba tai, ką tiki. Bet nereiktų kovoti remiantis žodžiu, istorija rodo, kad tai nėra kelias į vienybę, kurios taip trokšta Kristus. Kiekvieną tavo, Andriau, mintį norint galima paneigti kita Rašto citata.

O taisyklė nr.2 yra tik šiam forumui :), nes mes nesam kokie nors teologijos ekspertai ar egzegetai. Juo labiau, kai reikalai pakrypsta į ginčus dėl pamatinių tikėjimo tiesų.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 05:34:37
,, mintį norint galima paneigti kita Rašto citata,,
Aš taip nemanau :-D
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2015, 05:41:02
Cituodamas nukandai mano žodžius:

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 25, 2015, 05:20:54
Kiekvieną tavo, Andriau, mintį norint galima paneigti kita Rašto citata.


O čia - Andriui, kuris vaikystėje lankė katalikų bažnyčią:
http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10343.html
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 05:48:58
Vistiek nesutinku.

Paneigti galime interpretavimą. Mintį. Supratimą. Citatų eiliškumą. Sekąr tt.

Šv. rašte žodžiai preciziškai tikslūs ir nėra prieštaros tarp jų.

Pasimelsti už mane.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2015, 06:02:42
Dėl Šv. Rašto juk nieko nesakiau. Sakiau dėl Andriaus minčių, t.y. dėl to, kaip jis pritaiko Žodį savo tiesoms pagrįsti.

Pripažįstu, kad ne kiekvienu atveju tiesa tai, ką parašiau. Bet tai tik patvirtina taisyklę, kad mūsų žodžiai netobulai gula juodu ant balto.

(Kas ten pas tave su gramatika? Tingi parašęs komentarą peržiūrėti ar automatiškai neprisivėlė klaidų? :))
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2015, 06:45:53
" Dėl Šv. Rašto juk nieko nesakiau. Sakiau dėl Andriaus minčių, t.y. dėl to, kaip jis pritaiko Žodį savo tiesoms pagrįsti. "

Nedrįsčiau savo tiesom žodžio pritaikyti. Nes kaip ir minėjau, kaip aš galėčiau stovėti ant žodžio Jai jis pas mane butu kaip tampoma guma, Kaip norėčiau taip ir sukčiau. Niekas negali pats aiškintis žodžio. Tai Dievo Žodis, Dievas tik ir gali ji išaiškinti. Skirtumas yra tas, kad jus stovite ant Bažnyčios aiškinimo, o aš ant Dievo pranašo aiškinimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 07:32:14
Andriau Donatas įkėlė nuorodą, ar skaitei ją?
Ačiū Donatui.
Andriau, o kas yra Dievo pranašo aiškinimas?

Jo Silvija.
Mano išmanusis sugeba pataisyti žodžius kaip jam patinka ir kada patinka. Po komentaro išsiuntimo nesugebėjau patikrinti. Atsiprašau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2015, 07:34:01
Kokio Dievo pranašo, Andriau?

Va dabar tu kalbi savus žodžius ir jie yra ne visai tiesa. Mes stovime ne vien ant Bažnyčios aiškinimo, bet ir esam asmeniniame santykyje su Dievo Žodžiu, kuris kalba aktualiai kiekvienoje situacijoje. Bažnyčios mokymas padeda mums atskirti dvasias, kai žmogumi ima manipuliuoti piktasis, čia nepamainomi Tradicijos turtai. O protestantai, deja, Tradiciją dažnai neigia, šitaip prarasdami lobių lobius ir didelę pagalbą ieškant tiesos.

Dėl to, ką pasakiau (kad tavo mintis galima paneigti kita Rašto citata), pateiksiu vieną pavyzdį (ne tam, kad kaip nors kovoti).

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 22, 2015, 21:22:06
Pasigilinkim giliau

Jono 13,12-8
12 Nuplovęs jų kojas, Jis užsivilko drabužius ir atsisėdęs paklausė: ,,Ar supratote, ką jums padariau?
13 Jūs vadinate mane 'Mokytoju' ir 'Viešpačiu', ir gerai sakote, nes Aš Tas esu.
14 Jei tad Aš - Viešpats ir Mokytojas - nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti.
15 Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau.
16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją.
17 Jeigu tai suprantate, palaiminti esate, taip elgdamiesi.

Mt 5,19 Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. 20 Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nepranoks Rašto žinovų ir fariziejų teisumo,-neįeisite į dangaus karalystę

Mt 24,35 Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Heb 13,8 Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.

Kristus tas pats PER AMŽIUS
Tai kaip dabar gaunasi? Jai Kristus pasakė:  Jei tad Aš - Viešpats ir Mokytojas - nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau. Tai ar Kristus pasikeitė? Tikrai ne, Jis tas pats per amžius. Juk Puikiai žinome kas yra Šventoji Dvasia, Tai tas pats Kristus. Tai ar dabar jis pasikeitė ir ėmė mokinti savo Bažnyčia skirtingai? Tad jeigu Kristus yra Žodis(Jono 1,1-15) Tad ir Šventoji dvasia yra Žodis. O Žodis negali nieko kito mokinti, kaip tik Žodi. Ką sako Paulius?

Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Paulius skelbė Žodi   

Todėl dabar aš prašau jūsų, jeigu aš klystu, prašau parodykite man. Bet prašau tai parodykite Dievo Žodyje.


Čia tu remdamasis Dievo Žodžiu taip išvedei, kad KB vos ne prakeikta, kad skelbia (dėl Komunijos kaip sakramento) jog ne visi šį sakramentą gali priimti. O kaip ta Rašto vieta apie vestuvių pokylį, kur atėjo žmogus neišbalintu drabužiu? Arba Jėzaus palikimas apaštalams "ką surišite, bus surišta ir ką atrišite - atrišta"?

Manau tavo parinktos Rašto citatos - tik interpretacija (ar mintys), kuri lengvai paneigiama citatas sudėliojant kitaip. Nes KB Komuniją, tiksliau, Susitaikymo sakramentą, aiškina būtent sutinkamai su Dievo Žodžiu. Ką Dievas sujungė, žmogus te neišskiria... O kodėl vis dėlto išskiria? ir po to, sukūrę naujas šeimas, nori pradėti gyventi iš naujo, nors nėra iki galo susitaikyta, atleista, nors lieka įskaudintų žmonių, net vaikų, kurie galbūt žiūri į Komuniją imantį tėvą ar mamą ir nesupranta tokios krikščionybės..?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2015, 08:10:51
 Gink Dieve, kad aš ką nors kuom nors kaltinčiau, žmogų ar kokia nors Bažnyčia. Bažnyčia juk sudaro žmones, o Žmogus Dievo kurinis. Kristus niekada nekaltino žmonių, o neteisinga mokimą. Štai ką kaltina Žodis. Ta Pauliaus citata Gal 1,8 kalba apie kitokį skelbiama mokslą.
Todėl aš labai atsiprašau, jai tai sukelia jums toki vaizdini.

O kad žmogus kada kalba savo žodžiais tai tikrai sutinku, kad jis yra neteisus Dievo akyse. Todėl ir stengiuosi stovėti ant Dievo Žodžio.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2015, 08:16:43
Bet tai kas KB mokyme apie Komuniją (Susitaikymo sakr.) konkrečiai neteisinga? Gal gali aiškiau?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 25, 2015, 08:22:20
Andriau, rašai
Citatao aš ant Dievo pranašo aiškinimo

įvardink šį Dievo pranašą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Donatas rugpjūčio 25, 2015, 08:34:27
Gerbiamieji,

Siūlau iškirpti iš temos (ir geriausia išmesti) šią diskusiją, nes ji visai neatitinka nei temos nei pačio forumo.
Be to prieštarauja 2-ai forumo taisyklei. Gerbkime vieni kitų laiką.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2015, 08:42:10
Sutinku ir atsiprašau, kad įsivėliau į kalbas.

Kukuli? Tomai?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2015, 12:33:53
William M. Branham(Dievo pranašas)

Ačiū visiems už diskusija. Telaimina jus Dievas
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 13:05:25
http://www.branham.ru/pr4.php

Čia apie šitą?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2015, 13:06:46
Taip
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 25, 2015, 13:09:43
Tai tu sekmininkas? Kodėl iškart neprisistatei ir neatsakei į Donato klausimą? Kam tie išvedžiojimai..
Beje kokiu tikslu tu šitame katalikų forume? Prisitatymei rašei, kad "nenoriu, kad butu kasnors nuo jūsų paslėpta". o šit kaip išėjo  ::)

Atsiprašau, kad tiek klausimų kirba. Ir aš nieko prieš, kad dalyvautum diskusijose - ir taip katalikai verda tik savo sultyse.. bet tai nežinau kaip moderatoriai.. Tik jeigu kalbėsi, kalbėk savo žodžiais, nes taip kalbasi žmonės, tik be tų penkiaaukščių citatų iš NT.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 13:23:02
Теперь, если вы дадите мне ещё один вечер, если Бог даст, я докажу вам, что коммунизм действует под контролем Всемогущего Бога, чтобы уничтожить Римский...И запомните, я говорю это как Божий пророк. Российская империя сбросит атомную бомбу определённого вида на город Ватикан и уничтожит его в один час. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. И в Библии сказано, что Бог брал жестокосердных людей в Свои руки и они становились инструментами в Его руках "для исполнения воли Его" и для воздаяния ей чего она заслуживает. Это точно. Это есть Слово.
Проповедь: "Клеймо зверя", 13.05.1954, Джефферсонвилл, Индиана, США


???
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2015, 13:32:51
Tikrai nieko neslepiu ir neslėpiau. Klausimas buvo ar aš katalikas.  Jai butu klausimas aš Romos katalikas? Ir mano anketoj yra parašyta bendruomene" žinia". Žinia nepriklauso jokiai organizacijai, ar denominacijai. O tikslas mano yra bendrauti apie Dievą. Už klydęs i ta saitą nemaniau, kad čia tik Romos kataliku saitas. Dabar žinau. O kaip man kalbėti savo žodžiais apie Dievą? Liudyti galima savai žodžiais, o kitaip tai turime remtis kažkuo tai juk, o kalba šiuo atveju apie Dievą, tai ir galiu remtis tik Jo žodžiu.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 13:39:27
O aš galvoju kodėl susijaudinu ir apima neramybė?!
Bet ir nuo šios žinios nelengviau.
Suprantu, kad atstumti nenoriu.

Ačiū už atvirumą.

Į vatą neviniojant. Kodėl esi ne katalikas?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 25, 2015, 13:42:15
Sakyčiau velnio pranašas :(

ps
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 25, 2015, 13:32:51
O kaip man kalbėti savo žodžiais apie Dievą?

Taip kaip tu asmeniškai Jį patiri savo gyvenime.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2015, 20:38:45
Na kad sužinoti ar tai yra Dievo pranašas ar ne. Reikia įstirti ji pagal Dievo Žodi, kad galima butu taip užsimoti  "Sakyčiau velnio pranašas   " Manau žinote kad Senajam Testamente įstirdavo pagal urima ir tumima, ar tai nuo Dievo ar ne. Šiu dienu urimas ir tumimas yra Senasis ir Naujasis Testamentai. Neįmanoma įstirti  tik iš vienos pamokslo atkarpėles ir daryti skubotas išvadas. Yra įrašyta virs tūkstančio jo pamokslu. Jus turėtumėte juos perklausyti, kad matytumėte bendra vaizdą, na nesakyčiau kad visus, bet gera dali jų.

Kodėl aš esu ne Romos katalikas? Na aš juo buvau, aš gimiau ir augau kataliku apsuptija, vaikščiojau i kataliku Bažnyčia. Bet nieko apart apeigų ir nemačiau. Salta aplinka. Matydavau žmones sunerimusius ir niūrius, piktus, išvargusius. Biblijos niekas neskatino perskaityti. Ir dabar suprantu kodėl. Dėl Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu. Todėl ką aš apie Dievą žinojau? Nieko.....Visi tik gąsdindavo Dievu. Girdėdavau tik žodžius" Dievas tave nubaus" Aš nebenorėjau  tokio Dievo. Todėl aš nustojau lankytis Bažnyčioje....Todėl aš nebe katalikas.

Kaip aš ji patiriu savo gyvenime? Tiesiog realiai, taip kaip jus pažįstate savo antras puses. Taip kaip aš pažistu savo žmona. Nes mes antras puses pazistam ne tik pagal kūną, bet ir pagal dvasia ir siela. Mes jaučiame bet kokius antru pusiu dvasinius virpesius. Net būdami toli nuo antru pusiu, nors ir už 10.000 km. Bet ką sugalvoja grize paklausti ar parodyti. Mes tapačia akimirka būdami vis dar toli nuo namu, dvasioje jau galime matyti jos reakcija ir atsakymą. Taip aš patiriu Dievą, mūsų Viešpatį Jėzų Kristu. Taip pat patiriu Ji per maldas,  kai  Jis man atsako i maldas. Patiriu Ji kai Jis bara mane, kai aš neteisingai pasielgiu apimtas pykčio ar kokio nesusivaldymo. Patiriu Ji per apreiškimus, kuriu dėka Jis atveria man Biblijos vietas. Patiriu Ji per Dvasini maistą kurio Jis mane maitina ir augina dvasioje. Patiriu Ji per Jo malone kuria Jis man suteikę. Patiriu Ji per Jo Dieviška meile, per kuria Jis man primena, kad Jis myli mane. Patiriu Ji per Jo vedima, per Jo suvestus mano gyvenimo kelius. Patiriu Ji per ta gyvenimo laikotarpi, kur turėjau pjauti tai ką pasėjau. Na tai galima tęsti ir tęsti....
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 26, 2015, 03:09:27
Citatapagal urima ir tumima

o kas tai yra ? :-\
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 26, 2015, 04:11:42
Andriau, nemanai, kad tavo atsiradimas katalikų forume yra ne šiaip? Juk niekas nevyksta atsitiktinai :-\
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 26, 2015, 05:23:31
"Bet nieko apart apeigų ir nemačiau. Salta aplinka. Matydavau žmones sunerimusius ir niūrius, piktus, išvargusius. Biblijos niekas neskatino perskaityti. Ir dabar suprantu kodėl. Dėl Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu. Todėl ką aš apie Dievą žinojau? Nieko..... "

hm. Man tai labai artima. Skiriasi tuo, kad aš neturėjau gyvo tikėjimo nuo vaikystės.
Jeigu panorėsi, galiu pasiūlyti tau ekskursiją į daugelį kodėl.
Pvz.

"Dėl Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu. Todėl ką aš apie Dievą žinojau?"
Ir aš nieko nežinojau. Man Bažnyčia ATRODĖ kaip vieta į  kurią turi eiti tik senukai ruoštis mirčiai. O Dievas TIK mirusių pasaulio valdovas :/
Viešpats neprimeta man savo valios, Jis man sako, kad aš turiu laisvę savo pasirinkimams. Ty skaityti ar neskaityti, eiti ar neiti, gyventi ar mirti, aš renkuosi pats.

Ir aš nenoriu tokio Dievo kuris savo vaikams leistu mesti atominę bombą ant savo vaikų. Aš netikiu tokiu Dievu. 
Kai darome dienos peržvalgą, seku ar aš pats nepaleidau tokios bombos kitam žmogui, bet jau žodžiais. Nežinau ar patikėsi bet randu, kad paleidžiu jų tūkstančius.
Kai švenčiame Mišias, kunigas lėtai kelią Eucharistiją, o aš būnu susikaupęs, matau iškeliamą Nukryžiuotą Jėzų, ir sužeistuosius kuriuos pats savo žodžiais žudžiau. ...


Kviečiu į ekspediciją :)
http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1141.msg15481.html#msg15481
facebook profilyje yra šios stovyklos nuotraukos. Galime apie jas pasikalbėti.

Be viso ką paminėjau, kviečiu tave į Šiaulius!
Priimk kvietimą, prašau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 26, 2015, 17:40:25
Andriau, pabandžiau klausyt, bet.. pamokslas pusantros val. trukmės?? Pusės gyvenimo reikia tokiems "pamokslams".. neturiu tiek.

Kai vienas kunigas atėjo pas dykumų senolį paklaust, kaip jam sakyti pamokslus, senolis jam pasakė: turi būti gera pradžia ir gera pabaiga, o tavo užduotis jas kuo labiau priartinti viena prie kitos.

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 25, 2015, 20:38:45
Manau žinote kad Senajam Testamente įstirdavo pagal urima ir tumima, ar tai nuo Dievo ar ne. Šiu dienu urimas ir tumimas yra Senasis ir Naujasis Testamentai.

Tartis su Dievu pagal urimą ir tumimą galėjo tik vyriausias kunigas, kuris juos (jį) nešiojo. Dažniausia tariamasi būdavo dėl karo veiksmų - kariauti ar ne, taip pat dėl karo eigos. Kadangi su Kristumi pranašų era baigėsi, ir vyriausias kunigas yra pats Kristus ir tik Jis, nemanau, kad kažkas būtų vertas užimti Jo vietą. Taip pat nesuprantu iš kur žinai, kad šių dienų urim ir tumim yra ST ir NT?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 26, 2015, 21:48:29
Iš 28,30 Į teismo krūtinės skydelį įdėsi Urimą ir Tumimą, jie bus ant Aarono širdies, kai jis pasirodys Viešpaties akivaizdoje. Jis visuomet nešios ant savo širdies Viešpaties teismą Izraelio sūnums.

Taip Silvija, tu tikrai esi teisi. Niekas atsitiktinai nevyksta, netgi mano užklydimas čia :)

Kaštonai, labai nuoširdus AČIU už kvietimą. Kad ir kaip viskas gražu butu šia diena Romos kataliku Bažnyčioj ir iš tikrųjų jaučiasi jau vien pabendravus su jumis. Esat malonus žmones. Bet aš liksiu prie Dievo Žodžio. Pažiūrėkim paprasta pasauline situacija. Kiek yra pasaulyje krikščionišku mokimu? Bijau sumeluoti bet girdėjau, kad virs 900 visokiu organizacijų, denominacijų ir visos jos skelbę Kristu ir prima Kristu, kaip savo gelbėtoja. Ir kiekviena iš jų šaukia, kad ji yra tikroji Kristaus Bažnyčia(Prisiminkit, neturiu galvoja žmones, bet neteisingus mokimus). Todėl jai aš nežinočiau Dievo Žodžio  ir nueičiau i viena, i kita paklausyti ką pamokslauja. Ir kiek be eičiau man atrodytu, kad jos visos teisios iš savo taško. Oho tai ką gi man reikėtu daryti? Tai kuri Bažnyčia teisi? O Kristaus Bažnyčia tai juk viena. Tai kuri? Tik ta kuri nepriekaištingai vykdo Dievo valia pagal Jo Žodi.  Dievas neteis pagal kažkuria Bažnyčia. Jis teis pagal Savo Žodi.  Juk parašyta " Dangus ir žeme praeis, bet Dievo Žodis nepraeis" 
Minėjai kad nenori tokio Dievo kuris leistu savo vaikam užmesti bomba ant savo vaiku. O kas gi norėtu? Kuris Tėvas norėtu, kad jo vaikai peštųsi iki mirties?. Reiškęs kažkurioje pusei ne jo vaikai. Ir vėl prašau nesupraskit neteisingai, nes ne man spręsti kurioj pusei ne jo vaikai. Bet aš turiu kalbėti tiesiai. Žinau tiksliai, nei vienas Dievo vaikas nepražus, net ir tas kuris ištykstu nuo bombos .

Varlė keliauninkė, Na taip jo pamokslai netrupi. Yra ir trumpesniu, o yra ir dar ilgesniu.
Iš kur žinau, kad šių dienų urim ir tumim yra ST ir NT? Tai tik paliginimas, niekas oficialiai to nepaskelbę.Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 26, 2015, 22:01:10
Andriau, bažnyčios nereikia ieškoti, ją gauname paveldu iš savo tėvų :), o jei kas joje nepatinka, juk parašyta "pripildykite gi savo tėvų saiką" (Mt 23, 32).
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 27, 2015, 05:38:08
"Andriau, bažnyčios nereikia ieškoti, ją gauname paveldu iš savo tėvų"
Silvija, aš nebūčiau tokios kategoriškos nuomonės. Iš savo tėvų galime gauti visa puokštę klišių ir ne tik iš tėvų.....
Galime (aš pvz.)dalyvauti Šv. Mišiose ir varnas šaudyti. Dar daug ko galima...
http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1180.0.html
Net ir taip gali būti...

"Juk parašyta " Dangus ir žeme praeis, bet Dievo Žodis nepraeis"  "
Andriau,
Lk:21:33   Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
Lk 21, 33 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
Mk 13, 31, Mt 24, 35 atitinkamai...

Mt:6:33   Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Andriau neužtektu mėnesio kalbėtis apie tai kas parašyta tavo komentare.
Šv. Rašto slėpinių neatskleisdinėsiu. Nes taip parašyta.

Jn:19:27   Paskui tarė mokiniui: ,,Štai tavo motina!" Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
Sakau tau iki, iki kol norėsi grįžti ...
Mano pasiūlymas tebegalioja..

Ps.
http://tavorankose.org/forumas/index.php/board,1.0.html
Ten sukėliau DALĮ knygų, kurias skaičiau po atsivertimo. Tai mano dalis IEŠKOJIMŲ, jei taip galima sakyti.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 27, 2015, 05:54:52
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 27, 2015, 05:38:08
"Andriau, bažnyčios nereikia ieškoti, ją gauname paveldu iš savo tėvų"
Silvija, aš nebūčiau tokios kategoriškos nuomonės. Iš savo tėvų galime gauti visa puokštę klišių ir ne tik iš tėvų.....
Galime (aš pvz.)dalyvauti Šv. Mišiose ir varnas šaudyti. Dar daug ko galima...


Žinoma, kad gauname, bet eiti ieškoti skalsesnės duonos kitur nebūtina. Aš nekaltinu tų, kurie eina, nes tai - iš blogos patirties, dėl kurios visi esame kalti. Bet esu pastebėjusi, kad dauguma pakrikštytųjų KB (jei praktikuoja mokinystę) anksčiau ar vėliau sugrįžta namo. Nes ligtol jie buvo tiesiog nepažinę Jos mokymo.  To labai linkečiau Andriui.

Bet kitaip gali būti su tais, kurie krikštą gavo kitur.

Tai - tik mano nuomonė.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 27, 2015, 05:56:12
AČIŪ
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis rugpjūčio 27, 2015, 06:09:00
Apskritai, tai pagal A. Trimaką (o gal K. nepamenu vardo ;) ), kiekvieno žmogaus tikėjimo brandos kelyje yra protesto etapas, kada suabejojame tėvų tikėjimu, ir tik po tos abejonės, atlikus apsisprendimą, atsiranda sąmoningumas.

Ir be abejo tas apsisprendimas yra rizikingas, nes žmogus gali apskritai tapti ateistu, pereiti į kitą religiją, denominaciją, arba likti prie savo tėvų tikėjimo.

Dar sako, kad jeigu nėra to protesto/apsisprendimo etapo, tai žmogus ir toliau tiesiog lieka "tradiciniu tikinčiuoju" t.y. drugnu, ritualus vykdančiu žmogumi, nelabai suprantančiu ir nelabai besidominčiu ne tik kad kitais, bet ir savuoju tikėjimu.

Žodžiu ta rizika yra neišvengiama, nes be jos nepasireiškia žmogaus laisvė; o be laisvės nėra nei meilės nei tikro tikėjimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 27, 2015, 08:46:12
" kiekvieno žmogaus tikėjimo brandos kelyje ... "

Puikybė tai toji priežastis dėl kurios lipame ant grėblio kuris jau buvo užmintas.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 27, 2015, 08:53:34
 Oho Kaštonai  :)  Ar tik nepaspendėte man spąstų(Rašau draugiška forma)  Juk prašėte manęs kad rašyčiau savais žodžiais.

Varle keliauninke raše "Atsiprašau, kad tiek klausimų kirba. Ir aš nieko prieš, kad dalyvautum diskusijose - ir taip katalikai verda tik savo sultyse.. bet tai nežinau kaip moderatoriai.. Tik jeigu kalbėsi, kalbėk savo žodžiais, nes taip kalbasi žmonės, tik be tų penkiaaukščių citatų iš NT.

Tai aš ir rašau, kad" Dievo žodis nepraeis" Aš žinau tas citatas. Aš stengiuosi išlaviruoti nepažeisdamas jūsų saito taisyklių.

Tik va matau, gaunasi problema trejybės supratime. Nes man tada jus pasakykite.

Lk:21:33   Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

"O mano žodžiai nepraeis" Ar Jie ne Dievo?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 27, 2015, 09:00:09
Loginė ir teologinė esmė skiriasi Andriau.
:)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 27, 2015, 09:05:19
Ir vystyk norėčiau sužinoti skirtumą  :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 27, 2015, 09:05:53
 :P
Pas Tėveli prašyk.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 27, 2015, 10:15:12
Iš tikrųjų labai malonu kalbėtis su geranorišku žmogumi, pagarba, Andriau! :)

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 27, 2015, 08:53:34
Tik va matau, gaunasi problema trejybės supratime. Nes man tada jus pasakykite.

Lk:21:33   Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

"O mano žodžiai nepraeis" Ar Jie ne Dievo?


Savo žodžiais tikrai labai sunku apsakyti Švč. Trejybės slėpinį, tad trumpai pasižiūrim į Katekizmą  O:-):

240  Jėzus apreiškė, kad Dievas yra ,,Tėvas" visiškai netikėta prasme: Jis yra ne vien Kūrėjas, Jis nuo amžių yra Tėvas santykyje su savo vienatiniu Sūnumi, kuris savo ruožtu nuo amžių yra Sūnus tik santykyje su savo Tėvu: ,,Niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti" (Mt 11, 27).

241  Dėl to apaštalai išpažįsta Jėzų kaip Žodį, kuris ,,pradžioje [...] buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas" (Jn 1, 1), kaip ,,neregimojo Dievo atvaizdą" (Kol 1, 15), kaip ,,Dievo šlovės atšvaitą ir Jo esybės paveikslą" (Žyd 1, 3).

242  Išsaugodama apaštalinę tradiciją, Bažnyčia 325 metais pirmajame visuotiniame Nikėjos Susirinkime išpažino, kad Sūnus yra ,,vienos prigimties"44 [homousios, consubstantialis] su Tėvu, tai yra vienas su Juo Dievas. Antrasis visuotinis Susirinkimas 381 metais Konstantinopolyje išlaikė tą nusakymą savajame Nikėjos tikėjimo išpažinime ir išpažino ,,vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, Šviesą iš Šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu"45.


http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10F13.html
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 27, 2015, 21:38:51
Labai ačiū Silvija už komentarą ir už pateikta platesne informacija.
 
  Och, kaip aš visa tai suprantu. Sunku net žodžiais išsakyti, kurie veržte veržiasi iš širdies. Nes viskas juk širdija. Kaip ir parašyta  Heb 10,16 "Štai Sandora, kurią su jais sudarysiu, praslinkus anoms dienoms,-sako Viešpats:-Aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintyse,

Biblijoje taip pat rašoma krikštytis Jėzaus Kristaus vardu. Netgi kas buvo pasikrikštiję kitaip turėjo persikrikštyti.

Apd 19,1 Apolui būnant Korinte, Paulius, perėjęs aukštutines sritis, atvyko į Efezą. Užtikęs ten kelis mokinius, 2 paklausė: "Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią?" Jie atsakė: "Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia". 3 Jis klausė toliau: "Kokiu tad krikštu jūs buvote pakrikštyti?" Jie atsakė: "Jono krikštu". 4 Tada Paulius tarė: "Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmones tikėti Tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų Jėzų". 5 Tai išgirdę, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu.

  Paprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai). Bet tai tik titulai, aš juk turiu vardą.

Rašau netgi suprasdamas, kad kataliku mokymas teigia jog Tėvas, Šv. Dvasia ir Jėzus Kristus yra skirtingi asmenys ir kartu Viena. Netgi ir čia pasako, kad kartu yra Viena. Todėl neįmanomas joks nukrypimas nuo Šv. Rašto (Biblijos)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 28, 2015, 02:46:52
Dabar jau aš pati nusižengiu forumo taisyklėms, bet tą darau dėl Dievo meilės (Tomai, pritaikyk man nuobaudą, sakau tai rimtai).

Andriau. Analogija apie tave kaip šeimos tėvą gali būti Trejybės atspindys, bet kiek kitaip - tu vienas mylėdamas kitus, bet negaudamas atsako, neišsilaikytum meilėje ir jūsų šeima be bendrystės žlugtų.

Dievas negyvena vienatvėje, o yra neišsemiamas gyvybės šaltinis, kuris nuolat dovanojasi ir bendrauja. Tą galime tam tikru būdu suvokti stebėdami tiek makrokosmosą, t.y. mūsų žemę, planetas, žvaigždes, galaktikas, tiek mikrokosmosą: ląsteles, atomus, elementarias daleles. Visame kas egzistuoja, tam tikru būdu yra įspaustas Švč. Trejybės vardas, nes visa būtis, iki paskutiniosios dalelės, yra bendraujanti, o per tai atsiskleidžia bendraujantis Dievas, galop atsiskleidžia kuriančioji Meilė.

Viskas kyla iš mielės, linksta į meilę ir juda meilei skatinant, nors pagal skirtingą sąmoningumo ir laisvės laipsnį. ,,Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus Tavo vardas visoje žemėje!" (Ps 8,2) - sako psalmistas. Kalbėdamas apie ,,vardą" Šv. Raštas kalba apie patį Dievą, jo tikrąją tapatybę, kuri atsispindi visoje kūrinijoje, kurioje kiekvienas kūrinys, dėl to, kad yra ir dėl medžiagos, iš kurios yra sukurtas, rodo į transcendentinį Principą, į amžiną ir begalinį Gyvenimą, kuris save dovanoja, žodžiu, rodo į pačią Meilę. ,,Mes jame gyvename, judame ir esame" (Apd 17,28), - pasakė Atėnų Areopage apaštalas šv. Paulius.

Tvirčiausias įrodymas, kad esame sukurti pagal Trejybės atvaizdą yra šis: tik meilė mus daro laimingus, nes gyvename bendraudami, gyvename, kad kitus mylėtume ir būtume kitų mylimi. Pritaikant biologijos mokslų siūlomą analogiją galime sakyti, jog žmogaus asmens genome glūdi giliausias Švč. Trejybės, Dievo-Meilės pėdsakas.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-06-10-benediktas-xvi-svc-trejybes-pedsakas-zmogaus-asmens-genome/8479

P.s. Kažkas šelmiskai pasakė: Dievas yra veiksmažodis. :).

Jo vardas AŠ ESU. Todėl ir mes turime būti. Ne po vieną, o tik santykyje tai pajaučiame.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 28, 2015, 03:14:39
Apsieisime be nuobaudų ;)

Pamaniau, gal mes jau kažkiek pribrendome (o gal situacijos į tai veda?), kad atidaryti atskirą skiltį tokiems pokalbiams (kur moderatoriais žadėjome Pilgrim su Kukuliu paskirti :D )?

Tuomet reikėtų pakoreguoti taisykles.

Tik aišku reikėtų, kad būtų žmonių, kuriems įdomu palaikyti tokį pokalbį, nes aš asmeniškai dar nesu pakankamai susitupėjęs, o gal neturiu tam pašaukimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 28, 2015, 03:59:44
O aš nepritariu.
Trumpai kalbant, Andrius turėtų norėti sugrįžti
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugpjūčio 28, 2015, 05:19:05
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 28, 2015, 03:14:39
Apsieisime be nuobaudų ;)


Valio! :celebrate: Ačiū, Tomai!

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 28, 2015, 03:59:44
O aš nepritariu.
Trumpai kalbant, Andrius turėtų norėti sugrįžti


Tu teisus. Tik tiek, kad iš Andriaus kalbėjimo lyg ir pasijuto nuoširdus noras suprasti. Ar tai - ne ieškojimas?

O čia - į temą ir atliepiant į šitą kukulio komentarą:

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2015, 20:57:27
Lietuvių kalboje žodis "tikiu" naudojamas keliais linksniais: tikiu kuo, ir tikiu į ką.

Tai va šiuo atveju kai kalba eina apie Šventąjį Raštą, tai turbūt labiau tinka sakyti tikiu kuo, o kai kalba eina apie Dievą, tai labiau tinka sakyti į ką.http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.1092.html

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 28, 2015, 05:37:35
Noras suprasti kyla iš...
Ir tai gali būti visai ne valios veiksmas. Valia pagal Bibliją yra širdis.

Trumpai, turime ir save saugoti.

(parvažiuosiu paskaitysiu :))
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 28, 2015, 07:38:57
CitataValia pagal Bibliją yra širdis

Nėra taip ... tačiau tai yra pakankamai specifinė tema ir reikalaujanti tam tikro bagažo
todėl nėra tikslinga čia ją plėtoti
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 28, 2015, 07:46:23
Tikrai, nereikia išradinėti
Šios dienos skaitiniuose vienu sakiniu aiškiai pasakyta kas yra Dievo valia visiems krikščionims.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 28, 2015, 08:15:57
Perskaityk ką parašiau aš ir ką rašai tu, Keliauninke. Vienas apie pieną kitas apie šieną be pažinimo.
Kad ne vieta tai tikrai, ne vieta ir ne laikas
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 28, 2015, 08:53:50
šiaip nelabai turiu kada tavo rebusų narplioti :) gal vakare jei nebūsiu nusikalus..
Tačiau Andrius šnekėjo apie Dievo valią, o tu apie ką?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 28, 2015, 08:57:57
Tai ir aš neturiu laiko virti tavo sultyse.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 28, 2015, 21:18:49
Na pirmoje eilei noriu visiems padėkoti  :)

Tomui, noriu padėkoti už jo kantrybe ir jo išminti.

Silvijai, noriu padėkoti už jos didele širdį ir už tai, kad net nepabijojo gauti nuobaudos, ir aukojosi. Labai gražus charakterio bruožas. Tavo parašimas dėl to, kad atsitiktinumu nebūna yra labai, labai teisingas :) Tik, dėl ko taip nutiko  mes sužinosim daug vėliau :)

Kaštonui, noriu padėkoti už tai, kad netgi žinodamas kad aš ne katalikas, ne žiūrėjo i tai ir stovėdamas už savo įsitikinimus, kartais apgindavo mane. Tai, kad neatsižvelgė i žmonių padėti :)

Varlei keliauninkei, noriu padėkoti. Kad  turi lankstumą ir stengęsi įžvelgti plačiau :)

Kukuliui, noriu padėkoti, kad stengėsi plačiau parodyti visa kataliku vaizdini :)

Piligrimo ir Donato nespėjau pažinti. Bet vis tiek didelis ačiū jiems, kad dalyvavo :)

Ir dabar, kadangi jūsų širdis linksta link to, kad vertėtu užbaigti šitokias diskusijas šitam saite. Na tai yra pilnai teisingai, nes tai yra jūsų saitas ir čia yra jūsų taisykles. Todėl aš gerbiu visa tai. Ir matyt jau atėjo laikas tam. Jaučiu kad atlikta, kas turėjo buti atlikta. O jai kas norėtu plačiau ir daugiau apie tai padiskutuoti ir be taisyklių. Galit mane rasti Facebooke.  https://www.facebook.com/andresitob1
arba i e.pašta andriusbar4@gmail.com

Na ir lauksiu jūsų galutinio nuosprendžio. Nes aš nuo Dievo Žodžio(Biblijos) niekur nesitrauksiu. Todėl jai jus manote, kad aš keliu pavoju jūsų tikėjimui, tuomet jums geriau mane pašalinti. Arba jums nubalsavus ir manęs paprašius, aš pats ištrinsiu savo paskira.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 29, 2015, 05:29:49
"Ir dabar, kadangi jūsų širdis linksta..."
aš galvoju ką tu galvoji...?!

"Todėl jai jus manote, kad aš keliu pavoju jūsų tikėjimui,..."
Nesusireikšmink. Bent jau aš jokios grėsmės tavo buvimu čia nematau. Net ir žinodamas, kad nukrypai į sektą.

" Jaučiu kad atlikta, kas turėjo buti atlikta. "
Bus atlikta tada kai pats sau įvardinsi ko užsukai.

"Kaštonui,... už savo įsitikinimus, kartais apgindavo mane. Tai, kad neatsižvelgė i žmonių padėti."
Negyniau tavęs. Ir su tavo padėtimi tarp atvykstančių į atleidimo rekolekcijas, į vyru maldos grupes, ne vienetai.
Viena diena ir tavo vardas bus sąraše. Vėliau ir tu pats tai liūdysi.
Dar vėliau, niekas (apart tavęs ) net neprisimins kas čia buvo.

Mano pasiūlymas tebegalioja. Varysim žvejoti.
+370 683 67682

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 31, 2015, 03:36:09
POPIEŽIŠKOJI BIBLIJOS KOMISIJA
   
BIBLIJOS AIŠKINIMAS BAŽNYČIOJE

T U R I N Y S

Kardinolo Josefo Ratzingerio pratarmė

ĮŽANGA

A. DABARTINĖ PROBLEMATIKA
B. ŠIO DOKUMENTO TIKSLAS
I. AIŠKINIMO METODAI IR PRIEITYS
A. ISTORINIS-KRITINIS METODAS
1. Metodo istorija
2. Principai
3. Apibūdinimas
4. Įvertinimas
B. NAUJI LITERATŪRINĖS ANALIZĖS METODAI
1. Retorinė analizė
2. Naratyvinė analizė
3. Semiotinė analizė

C. TRADICIJA GRINDŽIAMOS PRIEITYS
1. Kanoninė prieitis
2. Prieitis per žydų aiškinimo tradicijas
3. Prieitis per teksto poveikio istoriją (Wirkungsgeschichte)
D. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ PRIEITYS
1. Sociologinė prieitis
2. Prieitis per kultūros antropologiją
3. Psichologinės ir psichoanalitinės prieitys

E. KONTEKSTINĖS PRIEITYS
1. Prieitis per išlaisvinimo teologiją
2. Feministinė prieitis

F. FUNDAMENTALISTINIS TRAKTAVIMAS
II. HERMENEUTINIAI KLAUSIMAI
A. FILOSOFINĖS HERMENEUTIKOS
1. Šiuolaikinės perspektyvos
2. Naudingumas egzegezei
B. ĮKVĖPTOJO RAŠTO PRASMĖ
1. Žodinė prasmė
2. Dvasinė prasmė
3. Pilnatviškesnioji prasmė
III. BŪDINGI KATALIKIŠKOJO AIŠKINIMO MATMENYS
A. AIŠKINIMAS BIBLINĖJE TRADICIJOJE
1. Peraiškinimai (relectures)
2. Ryšys tarp Senojo ir Naujojo Testamento
3. Keletas išvadų
B. AIŠKINIMAS BAŽNYČIOS TRADICIJOJE
1. Kanono susidarymas
2. Bažnyčios Tėvų egzegezė
3. Įvairių Bažnyčios narių vaidmuo aiškinime

C. EGZEGETO UŽDUOTIS
1. Pagrindinės kryptys
2. Tyrinėjimas
3. Mokymas
4. Publikacijos

D. RYŠIAI SU KITOMIS TEOLOGIJOS DISCIPLINOMIS
1. Teologija ir biblinių tekstų  išankstinis supratimas
2. Egzegezė ir dogminė teologija
3. Egzegezė ir moralės teologija
4. Skirtingi požiūriai ir būtina sąveika
IV. BIBLIJOS AIŠKINIMAS BAŽNYČIOS GYVENIME
A. AKTUALIZACIJA
1. Principai
2. Metodai
3. Ribos
B. ĮKULTŪRINIMAS

C. NAUDOJIMASIS BIBLIJA
1. Liturgijoje
2. Lectio divina
3. Pastoracinėje tarnyboje
4. Ekumenizme
IŠVADOS
IŠNAŠOS

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/biblijos_aiskinimas.html
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 31, 2015, 13:17:50
Tik dabar atkreipiau demesi, kad nelogiskas ir neteisingas temos klausimas.
Jeigu tikiu i Dieva - tikiu ir Sventuoju Rastu, viskuo kas ten parasyta. Negalima Biblijos atskirti nuo Dievo.
O i knyga tiketi - is viso negali buti tokio issireiskimo (cia kastono bajeriai)..
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 31, 2015, 13:30:39
(cia kastono bajeriai)..
O oo. Gal gali plačiau kaip gi tai pasireiškia?!

Ėmė ir atskyrė, tiki kaip nori.. Dar ir temą  sukūrė tavęs neatsiklausė.

:-D
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas rugpjūčio 31, 2015, 15:29:30
Įdomiai... tik ketvirtame diskusijų lape pasižiūrėjote į temos užvardijimą.  ;D

Ar tikime į Bibliją ar tikime į Dievą? Mano atsakymas - TAIP! Tikiu Dievu ir jo žodžiu - Šventuoju Raštu. Taigi, vienas kitam neprieštarauja.  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 31, 2015, 16:49:59
Temos pavadinimas neturi būti tobulas, jis turi atspindėti temą. Jei paskaitysite temą nuo pradžių, pamatysite, kodėl toks pavadinimas ;)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 31, 2015, 16:57:20
Pritariu.
Viskas gerai Tomai su tuo pavadinimu.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 31, 2015, 17:20:26
Citata iš: Varlė keliauninkė  rugpjūčio 31, 2015, 13:17:50
O i knyga tiketi - is viso negali buti tokio issireiskimo (cia kastono bajeriai)..


Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 24, 2015, 04:44:04
Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą.

Reikia suprasti, kad mes gerieji ir teisingieji - tikime į Dievą, o Andrius ne..?

Tomai, pavadinimas yra ydingas. Netobulas būtų dar pusė bėdos. Bet nesvarbu..
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 01, 2015, 04:34:02
"Reikia suprasti, kad mes gerieji ir teisingieji ....?"

Manau turiu dažniau prisiminti Bažnyčią.

F. Fundamentalistinis traktavimas

Fundamentalistinis traktavimas remiasi principu, kad Šventasis Raštas, būdamas įkvėptasis Dievo žodis ir be jokios klaidos, turėtų būti skaitomas bei aiškinamas pažodžiui, neatmetant nė vienos smulkmenos. Toks "žodinis aiškinimas" reiškia tiesioginį paraidinį aiškinimą, atsisakant visų pastangų suprasti Bibliją jos istorinio tapsmo bei plėtojimosi požiūriu. Taigi toks traktavimas prieštarauja istorinio-kritinio metodo, taip pat kurio kito mokslinio metodo taikymui aiškinant Šventąjį Raštą.

Fundamentalistinis traktavimas kyla iš Reformacijos laikais atsiradusio susirūpinimo žodine Šventojo Rašto prasme. Po Apšvietos amžiaus toks traktavimas pasirodo protestantizme kaip apsauga nuo liberalios egzegezės. "Fundamentalizmo" sąvoka tiesiogiai siejasi su Amerikos Biblijos kongresu, vykusiu 1895 m. Niagaroje, Niujorko valstijoje. Konservatyvūs protestantizmo egzegetai čia nustatė "penkis fundamentalizmo punktus": tai verbalinis Šventojo Rašto neklaidingumas, Kristaus dieviškumas, jo gimimas iš mergelės, svetimos kaltės atpirkimo doktrina ir fizinis prisikėlimas Kristui sugrįžus. Fundamentalistinis Biblijos traktavimas, paplitęs ir kitose pasaulio dalyse - Europoje, Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje, davė pradžią ir kitokioms, lygiai tokioms pat "raidiškoms" atmainoms. Baigiantis dvidešimtajam amžiui toks traktavimas susilaukia vis daugiau sekėjų religinėse grupėse ir sektose, taip pat tarp katalikų.

Fundamentalizmas pagrįstai akcentuoja dieviškąjį Biblijos įkvėpimą bei Dievo žodžio neklaidingumą ir kitas biblines tiesas, sutrauktas į penkis pamatinius punktus, tačiau šių tiesų pateikimo būdas šaknijasi ideologijoje, kuri nėra biblinė, kad ir ką sakytų šio požiūrio šalininkai. Juk jis reikalauja nesvyruojant laikytis nelanksčių doktriniškų nuostatų ir kaip vienintelį mokymo apie krikščioniškąjį gyvenimą bei išganymą šaltinį perša Biblijos traktuotę, nepripažįstančią jokių klausimų ir kritinių tyrimų.

Pagrindinė tokio fundamentalistinio traktavimo problema yra tai, kad, atsisakant atsižvelgti į biblinio apreiškimo istorinį pobūdį, neįmanoma priimti ir visos Įsikūnijimo tiesos. Fundamentalizmas vengia bet kokio artimo ryšio tarp dieviškumo ir žmogiškumo santykyje su Dievu. Jis atsisako pripažinti, jog įkvėptasis Dievo žodis buvo išreikštas žmogiškąja kalba ir, veikiant dieviškajam įkvėpimui, užrašytas ribotų galimybių bei išteklių žmogiškųjų autorių. Dėl šios priežasties jis linkęs traktuoti biblinį tekstą taip, tarsi jis būtų žodis į žodį padiktuotas Dvasios, ir nepripažįsta, jog Dievo žodis buvo suformuluotas kalba bei stiliumi, sąlygotais vienokios ar kitokios epochos. Jis neskiria dėmesio literatūros formoms ir žmogaus mąstymo būdams, aptinkamiems bibliniuose tekstuose, kurių daugelis yra ilgą laiką trukusios ir labai skirtingų istorinių sąlygų žyme paženklintos plėtotės vaisius.

Fundamentalizmas taip pat perdėm pabrėžia detalių bibliniuose tekstuose, ypač kur kalbama apie istorinius faktus bei tariamai mokslines tiesas, neklaidingumą. Neretai jis istorizuoja tai, kas iš tiesų nepretenduoja į istoriškumą, nes laiko istorišku viską, kas perteikta ar papasakota būtojo laiko veiksmažodžiais, ir neskiria būtino dėmesio simbolinės arba figūratyvinės prasmės galimybei.

Fundamentalizmui dažnai būdinga tendencija ignoruoti arba neigti problemas, kurias biblinis tekstas kelia savo hebrajišku, aramėjišku ar graikišku pavidalu. Jis neretai artimai susijęs su kuriuo nors vienu, senu ar šiuolaikiniu vertimu. Jis lygiai taip pat išleidžia iš akių tam tikrų vietų "peraiškinimus" (relectures) pačioje Biblijoje.

Kalbant apie evangelijas, fundamentalizmas neatsižvelgia į evangelinės tradicijos plėtrą, bet naiviai painioja galutinę šios tradicijos stadiją (tai, ką užrašė evangelistai) su pradine stadija (istorinio Jėzaus žodžiais ir veiksmais). Kartu fundamentalizmas nekreipia dėmesio į svarbų matmenį - į tai, kaip pirmosios krikščionių bendruomenės pačios suvokė Jėzaus ir jo naujienos poveikį. Tuo tarpu būtent tai yra krikščionių tikėjimo ir jo tiesioginės raiškos apaštališkosios kilmės liudijimas. Taip fundamentalizmas iškraipo kreipimąsi, reiškiamą pačios Evangelijos.

Fundamentalizmui lygiai taip pat būdingas požiūrio siaurumas, nes kaip atitinkančią tikrovę pripažįsta pasenusią praeities kosmologiją dėl to, kad būtent tokią randa Šventajame Rašte; tai apsunkina dialogą su platesne ryšių tarp tikėjimo ir kultūros samprata. Jis remiasi nekritišku tam tikrų Biblijos tekstų skaitymu, siekdamas pateisinti prietarų, pavyzdžiui, rasistinių, paženklintas politines ir socialines idėjas, visiškai priešingas krikščioniškajai Evangelijai.

Pagaliau savo prisirišimu prie sola Scriptura principo fundamentalizmas atsieja Biblijos aiškinimą nuo Dvasios vadovaujamos Tradicijos, kuri, palaikydama ryšį su Šventuoju Raštu, autentiškai plėtojasi tikėjimo bendruomenėje. Jis nepajėgus suvokti, kad Naujasis Testamentas susiformavo krikščionių Bažnyčioje ir yra šios, iki tekstų atsiradimo jau egzistavusios Bažnyčios Šventasis Raštas. Dėl šios priežasties fundamentalizmas neretai yra antibažnytinis; jis menkai vertina tikėjimo išpažinimus, dogmas ir liturgines praktikas, tapusias bažnytinės tradicijos dalimi, taip pat Bažnyčios mokomąjį vaidmenį. Jis reiškiasi kaip asmeninio aiškinimo forma, nepripažįstanti, jog Bažnyčia remiasi Biblija ir gyvybės bei įkvėpimo semiasi iš Šventojo Rašto.

Fundamentalistinė prieitis yra pavojinga, nes ji patraukli žmonėms, ieškantiems biblinių atsakymų į savo gyvenimo problemas. Ji gali juos apgauti siūlydama pamaldžius, bet iliuzinius aiškinimus, užuot pasakiusi, jog Biblija nebūtinai tiesiogiai atsako į kiekvieną jų problemą. Fundamentalizmas, nors to ir nesako, kviečia į savotišką tikrą intelektinę savižudybę. Jis teikia gyvenimui klaidingo tikrumo, nes nesąmoningai painioja biblinės naujienos žmogiškąsias ribas su dieviškąja tos naujienos esme.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2015, 07:25:03
Ar tikime į Bibliją ar tikime į Dievą? Mano atsakymas - TAIP! Tikiu Dievu ir jo žodžiu - Šventuoju Raštu. Taigi, vienas kitam neprieštarauja.  :thumbup:

"Jeigu tikiu i Dieva - tikiu ir Sventuoju Rastu, viskuo kas ten parasyta. Negalima Biblijos atskirti nuo Dievo."

Pritariu Sigitui ir Varlėj keliauninkėj


Nes kaip galima pažinti Dievą? Nepažinant Jo Žodžio ir Jo valios. Kas Jam patinka ir kuo Jisai gėrisi ir ko nekenčia, kas Jam yra bjaurastis. Ir kad nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti" JEZAUS KRISTAUS vardas. Todėl aš negaliu pritarti betuokiam kitokiam mokslui, kurio nėra Žodyje(Biblijoje). Nes Dievas + Jo Zodis= Jo valia. Todėl aš bijau Dievo ir klausau ką jis sako, o ne žmogaus  teologinis mokslas. Ar Kristus i savo mokinius išsirinko nors viena išsimokslinusi teologą. Sadukiejai ir Fariziejai, jie buvo dideli rašto žinovai. Bet Jis juos bare už tai kad Dievo Žodi padare neveiksniu savo mokimais. O jie buvo Tikrai didus kunigai tuo metu, ne ką mažiau didus, kaip šios dienos vyskupai.(Prisiminkit aš nieko neturiu prieš žmogų, kunigą, ar  vyskupą) bet prieš ta mokymą, kurio nėra raštuosią) Ar ne tapati šaukė Jonas Krikštytojas, kviesdamas žmones atgailai ir Krikštui. Ir jis juk nekrikštijo kūdikiu, kūdikiai negali atgailauti. Atgailauti galima tik tada kai jau imi skirti bloga nuo gero. Dievas visada kviečia gristi prie Jo Žodžio. Jus neklausykite manęs, nes manote kad esu nukrypęs i sekta. Bet klausykite Dievo Žodžio ar neprasyta? ..... Ps 138,2 Parpuolęs prie Tavo šventyklos, šventą Tavo vardą girsiu už Tavo malonę ir ištikimybę, nes Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 01, 2015, 08:19:48
Mūsų net Šventraščiai skirtingai rašo, štai biblija.lt Ps 138,2:

Puolu kniūbsčia prie tavo šventųjų Namų,
dėkoju tavo šventajam vardui
už tavo gerumą ir ištikimybę,
nes išaukštinai virš visų savo vardą ir pažadą.


Andriau, rašai: "aš bijau Dievo ir klausau ką jis sako, o ne žmogaus  teologinis mokslas" ir čia:
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 25, 2015, 06:45:53
Niekas negali pats aiškintis žodžio. Tai Dievo Žodis, Dievas tik ir gali ji išaiškinti. Skirtumas yra tas, kad jus stovite ant Bažnyčios aiškinimo, o aš ant Dievo pranašo aiškinimo.


Tai kaip čia?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2015, 09:10:06
Jus vis norite mane prigauti  :)  Aš ir nesiaiškinu pats, kaip gi aš galėčiau? Ar Jus tykyte, kad aš toks sumanus ir išmintingas, kad išsiaiškinau Biblija tiek kiek jau ja žinau? Tikrai ne :) Kas aš toks? Aš juk minėjau apie pranašą. Ar Dievas nekalbėdavo per savo pranašus?

Silvija, gal galite parašyti kieno vertimo šis Šv. Raštas, kuri pacitavote?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 01, 2015, 09:33:01
http://biblija.lt/index.aspx/apie_svetaine/

Nenorim prigauti, Andriau, greičiau jau vadovaujamės broliškos meilės principu. Bažnyčioje daug būta šventų žmonių, išmaniusių Raštus ir Jėzus ne už tai juos peikė, bet dėl to, kad patys tų Raštų nevykdė. Jusiškis pranašas buvo vienas, kurio nevalia kritikuoti? O KB teologija išgryninta metų metus prižiūrint, kad nebūtų nukrypimų (erezijų) nuo gryno Kristaus mokslo, šitaip atskleidžiant netikrus pranašus ir neleidžiant jiems manipuliuoti žmonių tikėjimu. Sakai prisikūrė šimtai ir tūkstančiai mažų bažnyčių, tad kuria iš jų tikėti? Bet juk visa tai - protestantizmas. Sekmininkai - ne išimtis.
.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2015, 10:43:14
Mt 15,4 Juk Dievas įsakė: 'Gerbk savo tėvą ir motiną!', ir: 'Kas keiktų tėvą ar motiną, mirtimi temiršta! 5. O jūs sakote: 'Kiekvienas, kas pasakys tėvui ar motinai:-Viskas, kas tau būtų naudinga iš manęs, tebūnie dovana Dievui- 6. tas gali negerbti tėvo ir motinos'. Taip jūs savo tradicija Dievo įsakymą padarote negaliojantį.

Bare ir už, kad iškreipia Žodį.

Čia turbūt atvirkščiai gaunasi. Kaip tik pranašą visi labiausiai ir kritikuoja. Ne tik KB, bet ir visos denominacijos ir organizacijos nepripažįsta Viliamo Branhamo, kaip Dievo pranašo. Bet tai ir nenuostabu. Biblijoje irgi galima matyti, kaip pranašai buvo persekiojami ir įkalinami ir t.t.  Ir turbūt pranašą yra lengviau ir laisviau kritikuoti, negu ta mokimą kuris jau išsišaknijąs, nes jis turi didele valdžią. Ir aš nepriklausau sekmininkams, aš nepriklausau jokiai denominacijai, ar organizacijai.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 01, 2015, 10:52:56
Jei visi būtų laikomi Dievo pranašais pagal požymį, kad juos turi persekioti, tai labai jau daug tokių būtų :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis rugsėjo 01, 2015, 12:14:55
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2015, 10:43:14
Čia turbūt atvirkščiai gaunasi. Kaip tik pranašą visi labiausiai ir kritikuoja. Ne tik KB, bet ir visos denominacijos ir organizacijos nepripažįsta Viliamo Branhamo, kaip Dievo pranašo. Bet tai ir nenuostabu. Biblijoje irgi galima matyti, kaip pranašai buvo persekiojami ir įkalinami ir t.t.  Ir turbūt pranašą yra lengviau ir laisviau kritikuoti, negu ta mokimą kuris jau išsišaknijąs, nes jis turi didele valdžią.


Tarp persekiojimų, kritikavimo ir buvimo pranašu yra loginis ryšys, vadinamas implikacija. Kad nenugąsdinčiau, šituo baisiu terminu, duosiu kitą pavyzdį:
Visos silkės yra žuvys, bet ne visos žuvys yra silkės.

Taip ir su persekiojimu ir pranašais: visi pranašai yra persekiojami ir kritikuojami, tačiau ne visi, kurie persekiojami ir kritikuojami yra pranašai.

Gal tas paminėtas žmogus ir yra pranašas. Tačiau aš pats asmeniškai žiūriu pagal tam tikrus požymius.  Jų yra daug, tačiau labiausiai tris: paklusnumas, maldingumas, bendruomeniškumas. Tai yra trys Šventosios Dvasios veikimo požymiai. Jeigu visus juos randame žmoguje, bendruomenėje ar kokiame nors reiškinyje, vadinasi tai yra (greičiausiai) iš Dievo. Jeigu nors vienas iš šių požymių negalioja, tuomet (greičiausiai) tai ne iš Dievo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2015, 12:17:27
"Jei visi būtų laikomi Dievo pranašais pagal požymį, kad juos turi persekioti, tai labai jau daug tokių būtų :)"

Dėl šito sakinio pilnai sutinku :)

Tam ir yra Dievo Žodis juos patikrinti ir ištirti. Ar jie skelbę Evangelija ar ne.

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2015, 12:20:10
 Kukuli, tu visiškai teisus  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis rugsėjo 01, 2015, 18:16:38
Jėga!

Man patinka būti teisiu, be jokių išlygų ;)  :D
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 01, 2015, 20:54:04
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2015, 12:17:27
Tam ir yra Dievo Žodis juos patikrinti ir ištirti. Ar jie skelbę Evangelija ar ne.


Na, Andriau, tai apsupties žiedas tuoj užsidarys, kas tada? ;D

Klausimas - kas geriau gali paaiškinti Dievo Žodį, ar tavo minėtas pranašas, ar žmonės, kuriuos tiesiogiai mokė Apaštalai, t.y. Apaštališkieji Tėvai (https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Fathers) ir žmonės, kuriuos šie mokė toliau karta iš kartos - Bažnyčios Tėvai (http://www.newadvent.org/fathers/).

Taigi, jei nori įsitikinti ar žmogus teisingai aiškina Šv. Raštą, turi išmanyti, kaip jį aiškina Apaštališkieji ir Bažnyčios Tėvai. Tik tokiu būdu gali būti tikresnis, nes kitu atveju tu esi uždarame rate - tu nori patikrinti žmogų ar jis teisingai interpretuoja Raštus, remdamasis tais pačiais Raštais, kurių pats iki galo nesupranti.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 02, 2015, 11:37:38
Na taip, žinoma kad aš iki galo  dar nesuprantu Raštu. Ir klausimas ar užteks gyvenimo man suprasti iki galo? Klausimas ar kuriam nors žmogui išvis užteko ir užteks tam gyvenimo? Ir nežinau ar aš noriu  patikrinti kitu žmonių rašto supratimą. Tiesiog viskas prasidėjo išsakius man savo nuomone apie Šv. Sakramento priėmimą antra karta vedusiems.

Bet dabar bukime sąžiningi ir teisingi ir pripažinkime kažkuriuos dalykus. Kaip ir pripažįstame, kad visi klystame ir nesame tobuli..Juk Senajam Testamente yra surašytos istorijos ir įvairus įvykiai. Kas yra skaitęs nekarta Senąjį Testamentą. Galėjo pastebėti, kad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus, kad kažkuriose vietose  galėčiau teigti, kad net stipresnis nei turime šia diena. Ir už Dievo įstatymu pažeidimus būdavo dažnai baudžiama mirtimi. Tai išsivaizduokite, tikėjimas buvo stiprus ir prie to pačio ir baime pažeisti įstatymą taip pat stipri, nes žinojo, kad gali netekti gyvybes. Tačiau nuodėmes veikiami vis tiek jie nukrypdavo nuo tėvu tikėjimo ir prisidarydavo stabu. Dievas siusdavo pranašą, kad atstatytu tėvu tikėjimą. Tai Abraomo, Izaoko ir Jakubo tikėjimą. Ir kai tik pranašo nebelygdavo istorija imdavo kartotis. Tai ar šiomis dienomis žmogus pasidarė tobulesnis? Žinoma jus pasakysite, kad šiomis dienomis mes turime Šv. Dvasia. Taip ir tai tiesa, bet yra ir piktoji dvasia. Ir šiomis dienomis mes esame nuodėmes veikiami 10 kart daugiau nei buvo veikiami mūsų tikėjimo tėvai. Holivudo, televizijos, interneto. Žmones, kunigai, vyskupai. Visi esam veikiami nuodėmes. Ar kas nors gali teigti, kad šiomis dienomis nesame nukrypę nuo tėvu tikėjimo? Jus pasakysite, tai pasaulyje visa tai vyksta. O aš pasakysiu, kad tarp kunigu, pastorių ir vyskupu tai irgi vyksta, nuodėme prasiskverbus VISUR. Ir žinote, kad yra pilna tokiu faktu, aš jų neištraukinėsiu i pavirsiu. Aš irgi ne išimtis aš irgi viso to veikiamas. Mes surišti nuodėmes, surišti teologiniu ir visokiu kitokiu mokimu, kurie nukrypę nuo Dievo žodžio teigdami, kad tai buvo anomis dienomis ir remdamiesi ir mokslu, sako kad neįmanoma gristi i anas dienas ir visa tai patvirtinti. Oho, Kai tuo metu Žodis sako Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Todėl aš pasikliausiu pranašu, kuris buvo siustas atstatyti Žodį. Nes jis skelbė Žodį. Ir jeigu yra parašyta, kad dangus ir žeme praeis, bet žodis nepraeis, todėl aš tikėsiu tuo. Jeigu parašyta, kad Kristus tas pats per amžius, aš tikėsiu tuo. Jeigu parašyta, kad žiūrėtume, kad nebūtume rasti savo teisume, todėl aš tikėsiu tuo ir stovėsiu ant Dievo Žodžio, kad Jis butu teisus, o ne aš. Viskas, kas yra Žodyje aš tikėsiu ir netikėsiu tuo ko nėra. Ir nesvarbu, ką sakys teologai. Istorija rodo, kad kokie bebūtu teologai, jie nukrypsta nuo Dievo Žodžio veikdami nuodėmes. Ir nesakykite kad jai turi Šv. Dvasia, tu nebusi veikiamas nuodėmes, kai Žodis sako : Kad nenuliūdintume Šv. Dvasios, kuria esame užantspauduoti atpirkimo dienai. Žmogui nereikia teologijos kad jis butu išgelbėtas, jam reikia Kristaus, kuris yra Žodis ir tas pats per amžius. Ir tuo aiškiai pasakyta. Todėl kam išradinėti, kažką naujo. Kai Dievas davė tai kas reikalinga išsigelbėti  kiekvienam, kas tik to norės. Atsigręžkime i savo širdis, ten Dievas surašė visus savo įstatymus. Ir skaitykime Biblija širdimi, o ne teologijos mokslu išvadomis. Ir Dievas kažką parodys ir būtinai parodys. Nes Dievas negali nieko parodyti, tol kol mumyse įdiegtas bet koks kitoks pasaulio mokimas. Nes bet koks pasaulio mokimas nėra nuo Dievo. Jo mokimas nėra iš pasaulio. Todėl Biblija vienintelis dalykas kurio aš galiu tikėti. Ir nereikia ieškoti dideliu teologiniu aiškinimu. Nes Dievas slepiasi paprastume. Nes kitokiu atveju tik išsimokslinę žmones kurie supranta teologija įsigelbėtu. Kai tuo tarpu Kristus dėkoja Tėvui, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Todėl pirmoji eilei žiūrėkime i Biblija taip kaip ji yra parašyta, atmetė žmogiškus supratimus. Todėl Tomai, kaip apsupties žiedas užsidarys, tada liks tik Žodis, pagal kuri busime teisiami. Ir čia viska ką parašiau, net nėra jokio biblijos aiškinimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 02, 2015, 12:13:22
Dabar suprantu kaip jautiesi, Andriau. Noriu pasakyti, kad koviniai Tomo išsireiškimai man ne prie širdies ir aš nuo savęs dar kartą pakartosiu: nenorim tavęs, Andriau, prigauti (tikiuos dauguma čia esančių). Aš paprašiau, kad pasisakytum rudens Sinodo tema dėl to, kad maniau, jog esi KB tikintysis ir tave, kaip išsiskyrusį, tai ypač liečia. Bet viskas pakrypo kitaip...
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 02, 2015, 12:46:35
Na va kaip gerai.
Silvija, gal galėtum užpildyti dokumentus, už Andrių, Tribunolui?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 02, 2015, 15:01:02
Andriau,
CitataKlausimas ar kuriam nors žmogui išvis užteko ir užteks tam gyvenimo?

Žinoma, kad ne. Tačiau Jėzaus žodžiai ištarti Petrui: ,,Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje." (Mt 16,17) Taigi kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Ne mes patys pažįstame Šv. Raštą, bet Dievas dovanoja supratimą. Todėl ir turime, tiesiog privalome melstis prieš paimdami Šv. Raštą į rankas. O tada ... Dvasia kaip vėjas, viskas Dievo rankose, o Jis dosnus dovanotojas.
Citatavisi klystame ir nesame tobuli.

Žinoma, tačiau yra toks fantastiškas pasakymas - Bažnyčia yra šventa nusidėjėlių bendruomenė.
Citatakad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus ... kad net stipresnis nei turime šia diena

kokie kriterijai suponuoja tokį tvirtinimą. O gal tikėjimo stiprumo matavimas yra Dievo prerogatyva ir visiškai ne mūsų dalykas ?
Dar apaštalam Jėzus sakė: ,,Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį" (Lk 17,6)
CitataMes surišti nuodėmes

Jėzus išlaisvina, Jėzus atriša. Jėzus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina iš nuodėmės vergijos. "Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti" (1 Kor 15,22) Kaip ir nėra jokio kito pranašo tik Jėzus. Kaip ir nėra kitos pranašystės:
,,Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.
Taip, Tėve, nes tau taip patiko.
Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!
Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
Mano jungas švelnus, mano našta lengva". (Mt 11, 25 - 30)
Tik Jėzus o Jis dar sako:
"Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.
Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje". (Mt 16, 18-19).

Taip, žiedas užsidaro, tada lieka tik Žodis, pagal kuri busime teisiami.
"Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą.
Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.
Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį.
Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino.
Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą,
kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.
Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės.
Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.
Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus - Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė.
(Jn 1, 1-5, 9-14, 16-18)
Lieka Amžinasis Žodis, lieka Jėzus.

P.S.
CitataTai ar šiomis dienomis žmogus pasidarė tobulesnis?

Tikriausiai taip.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 02, 2015, 21:03:53
Piligrimai.

Klausimas ar kuriam nors žmogui išvis užteko ir užteks tam gyvenimo?  Tai tik garsiai išreikštas mano apmastymas i Tomo pasisakymą. Ir ačiū tau nes tu labai gražiai papildei

kad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus ... kad net stipresnis nei turime šia diena. Čia truputi sumontavai :) Originaliai taip parašyta : kad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus, kad kažkuriose vietose  galėčiau teigti, kad net stipresnis nei turime šia diena. Kažkuriose vietose  galėčiau teigti, o tavo padaryta kad teigiu. Prašau nemontuokit sakiniu. Aš gi to nedarau.

Mes surišti nuodėmes.     Tu parašei : Jėzus išlaisvina, Jėzus atriša. Jėzus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina iš nuodėmės vergijos. "Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti"

Aš rašiau: Žmogui nereikia teologijos kad jis butu išgelbėtas, jam reikia Kristaus, kuris yra Žodis ir tas pats per amžius.   Tai ar tai netapati reiškia? Tik tavo konkrečiau parašyta. Aš gal nemoku taip gerai išsakyti kaip tu. Bet vėlgi tau ačiū už išsamesni įrašą.

Toliau tu rasei: Kaip ir nėra jokio kito pranašo tik Jėzus.
Kas liečia ar buvo koks kitas pranašas po Kristaus. Pažiūrėkim i raštą:

( Apd 21:10-11) 10 Mums bebūnant ten daugiau dienų, iš Judėjos atėjo vienas pranašas, vardu Agabas.
11 Atėjęs pas mus, jis paėmė Pauliaus juostą ir, susirišęs ja rankas ir kojas, tarė: ,,Taip sako Šventoji Dvasia: 'Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas'.

Ir toliau ką viska parašei, visas tas citatas iš biblijos. Kuriai gi vietai aš paprieštaravau?????

Tai ar šiomis dienomis žmogus pasidarė tobulesnis?  Sutinku, kad už ta vieta galite mane barti, nes aš negaliu nei to kaip nors įrodyti, nei paneigti. Todėl atsiprašau, stengsiuos buti atidesnis.


Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 03, 2015, 00:25:03
Andriau, kaip manai, ar tau reikalingi Apaštalų darbai? Šv. Apaštalo Pauliaus laiškai ir t.t.? T.y. Ar tau jie padeda suprasti Evangelijas ir kitas Šv. Rašto knygas?

Kas būtų kitaip, jei mes neturėtume tų knygų, laiškų?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė rugsėjo 03, 2015, 03:31:55
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 02, 2015, 21:03:53
Aš rašiau: Žmogui nereikia teologijos kad jis butu išgelbėtas, jam reikia Kristaus, kuris yra Žodis ir tas pats per amžius.

Be abejo nereikia. Tau pačiam. Bet pas Luką parašyta Lk 5, 4:
Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: ,,Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui".
Ir kai Petras būdamas žvejybos profas ir dar pavargęs, nes pernakt dirbo, nuolankiai paklauso Jėzaus ir sako "dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus", tada Lk 5, 10:
Jėzus tarė Simonui: ,,Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi".

Ką tai reiškia? Teologija tavęs neišgelbės, bet ji gali padėti išgelbėti kitus ;)
Kitaip sakant gilinimasis į Dievo žodį, (o juk tai mokslas, apaštalai mokiniais yra vadinami!) reikalingas dėl kitų.

ps
Dar turiu pastabą.
Jėzus mokė apaštalus, iš jų mokėsi tūkstančiai kitų, iš tų tūkstančių dar šimtai tūkstančių ir t.t. Viskas buvo fiksuojama raštu, atmintimi kad nedprapultų. Iš to išaugo Tradicija ir Bažnyčia. Iš Žodžio.
Čia tik klausimas ar esi toks nuolankus mokinys kaip Simonas Petras?

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 03, 2015, 05:00:35
Gerai, vis tiek esmės nekeičia
Citatakad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus, kad kažkuriose vietose  galėčiau teigti, kad net stipresnis nei turime šia diena

faktai, argumentai kuriais remiantis kaip pats sakai galėtum teigti.
CitataŽmogui nereikia teologijos

Ką tu vadini teologija ?
CitataIr nesakykite kad jai turi Šv. Dvasia, tu nebusi veikiamas nuodėmes,

Tikrai taip nuodėmė puls, tačiau - "Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis" (Mt 10,20)
Rašai
CitataO aš pasakysiu, kad tarp kunigu, pastorių ir vyskupu tai irgi vyksta, nuodėme prasiskverbus VISUR.

jei nuodėmė prasiskverbus visur vadinasi ji prasiskverbusi ir į tavo minimą pranašą.
CitataKuriai gi vietai aš paprieštaravau?

ar sakiau, kad tu kažkam prieštarauji


Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 05:30:06
Man jau kyla noras "žaidimą" sužaisti. Nuodėmės tema.
Ar galiu?
Gal Piligrimai tu arba Silvija, Kukulis norit šį pravesti. Tai aš kaip isižiosiu...

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 03, 2015, 06:04:08
Kažkaip... nematau prasmės tolimesnei diskusijai, kad ir žaidimo forma  :-\, man atrodo pas Andrių gilesnės priežastys Bažnyčios atmetimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 06:09:55
Na taip Silvija.
O tu ko tikėjaisi?

Labai tolimas pvz.
Ateinu pas tave (su mintimi iš tavęs pasiskolinti 100EUR) mudu kalbamės apie viską ir apie nieką, tik ne apie 100 EUR.
Tu man sakai. -Žinai Svajūnai aš tave suprantu.
Kaip pasielgs vyriškos  giminės atstovas šioje situacijoje?! (čia klausimas ne iš "žaidimo")
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: vida rugsėjo 03, 2015, 06:16:13
Kaštone, labai atsiprašau, bet kažkaip viskas pas tave sukta, dviprasmiška. Nelabai ,, skanu'' kartais būna skaityti tavo mįsles.
Ar čia man vienai taip atrodo?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 06:27:07
Nereik manęs Vida atsiprašinėti. Neskaityk mano komentarų jei nepatinka.
Andriui buvo užduoti klausimai į kuriuos jis nenorėjo atsakyti.

Problemų sprendimas prasideda nuo to, jog įvardinama problema. O guodėjos ir guodėjai problemas atideda.
Tokie pašnekesiai, taip kaip čia vyksta, daveda iki išvadų, - "JŪS MANĘS NESUPRANTATE"." Manęs niekas negali suprasti"
Ar supratai?
Manai jis čia neturėdamas ką veikti rašinėja?!
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 03, 2015, 06:40:09
Matai, Andrius turbūt galvoja, kad tai mes problemų turim, ne jis :)

O ką atsakytų vyriškos giminės atstovas? Aš tai nežinau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 06:48:17
Taip Silvija ir šitaip gali būti. Ir aš nežinau, todėl nespėliojiu. Man dėl jo neramu.
Vyrai žaidžia pagal aiškias taisykles. Jei kuris nors nesilaiko taisyklės, jie iš žaidimo pasitraukia.
Todėl tokio žodžio "turbūt" kai reikalas rimtas jų žodyne NĖRA.
Kai patys savo taisyklėse nesigaudo pradeda kažką VELTI. Ir ten jau nėra skirtumo kuo dangstytis taip kaip šiuo atveju Biblija.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 03, 2015, 07:30:04
Krikščionių vyrų taisyklės, manau, skiriasi nuo nekrikščionių ir kartais po atsivertimo dar yra likusių įpročių iš seno gyvenimo, taip kad... Pavyzdžiui tu, Kaštonai, turbūt lakstai savo automobiliu viršydamas greitį? :)

Būkite gudrūs kaip žalčiai, bet neklastingi lyg balandžiai, sakė Viešpats. Sutinku, jei žaidimo taisyklės remiasi šituo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 07:39:40
"Pavyzdžiui tu, Kaštonai, turbūt lakstai savo automobiliu viršydamas greitį? :)"
Buvau išmėginęs kiek eina. Bet stengiuosi laikytis taisyklių.
Dėl senų ydų atsikratymo, manau esi teisi. Sunkiausia jas "pačiam" sau pamatyti, o atsikratyti tai jau kitas reikalas.

Pamatinės taisyklės įsiūtos sąžinėje.
99% vyrai norėtu turėti geriausia draugą. 99% jo neturi.
Jie (?!) tiesiog neturi su kuo apie tai kalbėtis. Ty nesupranta kas jų vidujei dedasi.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 03, 2015, 08:52:16
Tomui atsakau i jo klausima: Andriau, kaip manai, ar tau reikalingi Apaštalų darbai? Šv. Apaštalo Pauliaus laiškai ir t.t.? T.y. Ar tau jie padeda suprasti Evangelijas ir kitas Šv. Rašto knygas?
Kas būtų kitaip, jei mes neturėtume tų knygų, laiškų?

Viskas kas yra Biblijoje yra reikalinga, kitaip to Biblijoje nebūtu. Kiekviena Biblijos knyga padeda suprasti Evangelijas ir Šv. Rasto knygas, nes jos viena kitai neprieštarauja, o kaip tik susistikluoja i viena bendra vaizdą. Aš minėjau, kad viskuo tikiu kas yra Biblijoje.

Tai gautųsi klausimas, kas butu jai Biblijos nebūtu? Nežinau.

Varlė Keliauninkė. Sutinku su tavim ką rasei : Jėzus tarė Simonui: ,,Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi". Taip tai tiesa, bet tai Evangelijos skelbimas, o ne teologinis mokimas.

Silvija tu esi teisi. Kad tos diskusijos nebetenka prasmes. Ir aš neatmetinėju jokiu bažnyčių, o tik tai ko nėra Biblijoj. Ir aš negalvoju, kas kokiu problemų turi. Ne apie tai diskutuojam, čia visai nesusiję su mūsų diskusija.

Kaštonai, i kurios klausimus aš neatsakiau? Gal aš praleidau jos? Gal gali juos surašyti? Ačiū. Ir tu negali geriau už mane žinoti, ko aš čia rašinėju. Aš nesijaučiu taip, kad niekas manęs nesupranta. Kodėl pieši tokius paveikslus? Aš tik dalyvauju šioj diskusijoj, už diskusijos sienų, aš turiu savo pilnaverti gyvenimą, aš taip pat einu i bažnyčia ir klausau Dievo Žodžio, esu šeimos vyras ir tėvas ir t.t. Kodėl paišai savo vaizduotes paveikslus?

Ir buvo klausimas ką aš vadinu teologija. Ar tai ne Biblijos tyrinėjimas,studijavimas,nagrinejimas.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 10:52:06
Jei turi SAVO pilnavertį gyvenimą, tai aš neturiu tau ką pasakyti. O tu neturi ką man pasakyti. :-)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 03, 2015, 12:37:43
Andriau, mano ir Varlytės idėja yra Tradicijos reikšmė. T.y. jei tu manai, kad Apaštalų mokymas yra svarbus, tai turi priimti, kad yra svarbus ir Apaštalų mokinių mokymas. Pats Šv. Paulius sakė:

2 Tes 2,15 (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_2_Tes_2) - Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško.

Taigi, jei atmeti žodinę Apaštalų Tradiciją, atmeti dalį perduotų tiesų. Tokiu būdu nemažai protestantų arba neskaito arba vengia Apaštališkųjų ir Bažnyčios Tėvų raštų, nes šie nevynioja dalykų į vatą (skirtingai nei dabartiniai katalikų teologai). Kai patys žmonės išlanksto Biblijos žodžius, kaip jiems patogiau, Tėvai kerta tiesiai ir tie, kurie įsiklauso į Apaštalų mokinių mokymą, dažnai atsiverčia į katalikybę (labai rekomenduoju šį straipsnį) (http://www.patheos.com/blogs/albertlittle/this-one-quote-convinced-me-to-be-a-catholic/):

CitataSt. Ignatius, Bishop of Antioch
Make no mistake, my brothers, if anyone joins a schismatic he will not inherit God's Kingdom. If anyone walks in the way of heresy, he is out of sympathy with the Passion. Be careful, then, to observe a single Eucharist. For there is one flesh of our Lord, Jesus Christ, and one cup of his blood that makes us one, and one altar, just as there is one bishop along with the presbytery and the deacons, my fellow slaves. In that way whatever you do is in line with God's will.


Mes galime tau tik patarti, o visa kita - Dievo ir tavo reikalas.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 03, 2015, 12:55:37
"dažnai atsiverčia į katalikybę (labai rekomenduoju šį straipsnį):"
Gal kas gali išversti  į lietuvių kalbą?  :ashamed:
(Vokiečių mokiausi :/ )
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 03, 2015, 14:37:09
Štai čia ir problema. Visi Apaštališkųjų ir Bažnyčios tėvų raštai yra nemokamai prieinami internete anglų (ir tikriausiai kitomis) kalba, o lietuviai tikriausiai net spausdinto varianto neturi :(

Papildymas: čia rodos yra rusiškai:

Писания мужей апостольских (https://books.google.com/books?id=L7xlCQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 03, 2015, 21:00:33
Ačiū Tomai už naudinga informacija.  Atvirai sakant, aš norėjau rašyti nepaskaitęs jos. Kad aš tikiu Apaštalu knyga, bet negaliu tikėti Apaštalų mokinių mokymu jai jisai yra nukrypęs, kas ir matosi KB. Nes reiškęsi kažkurioje vietoj nukrypo. Bet kažkas viduje siūle man vystyk paskaityti.  Šiandien jau vėlokai, todėl paskaičiau kol kas  iki 60 puslapio. Oooo mano nuostabai aš kol kas neradau kažkokio matomo nukrypimo nuo Biblijos. Kol kas aš neradau nieko neteisingo, ką galėčiau teigti. Kol kas viskas atitinka Biblija. Tada klausimas. Kodėl katalikai kunigai krikštija kūdikius?  Kai tuo tarpu net Apaštalu mokimuose rašo tai: Žiūrėti 1 pav.

ir čia dar šioks toks paaiškinimas prie to :Žiūrėti 2 pav.

Kai čia rašoma 1 pav. Kad tas kuris krikštija ir kuris krikštijasi, kad pasninkautu. Tai aiškiai suprantama, kad ne kūdiki krikštija. Ir tai yra, ką sako pranašas kuri minėjau. Kūdikiai negali pasninkauti, atgailauti, nes jie dar nieko nepadarė, jie net nežino kur jie, kas jie. Nes įgimta nuodėme nuplauna Kristaus kraujas. O kai jau imi skirti bloga nuo gėrio, tad jau yra už ką atgailauti. Katalikai krikštydami kūdiki padaro krykšta neveiksmingu. Ir žmogus nugyvenęs gyvenimą miršta galvodamas kad jis priėmęs krykšta. Prie viso to Paaiškinimuose rašoma 2 pav. Judėju krikščionis krikštija tik  Jėzaus Kristaus vardu. Tai ką ir pranašas sako. Taip mes matome Biblijoje:

Mt 28,19 Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu.

Aiškiai pasakyta "vardu" kai tuo tarpu nusakomas tas vardas:

Apd 2,38 Petras jiems tarė: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.

Irtai liudija ir Apaštalų mokiniu mokimas. Tai jau aš tik dar tvirčiau Tikiu i Biblija ( Dievo Žodį)
Negi ir dabar mane laikysite nuklydusiu?

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija rugsėjo 04, 2015, 03:25:17
Citata iš: Kaštonas  rugsėjo 03, 2015, 07:39:40
Pamatinės taisyklės įsiūtos sąžinėje.
99% vyrai norėtu turėti geriausia draugą. 99% jo neturi.
Jie (?!) tiesiog neturi su kuo apie tai kalbėtis. Ty nesupranta kas jų vidujei dedasi.


Ne tik vyrai. Ir nors Jėzus siūlo save:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-09-draugystes-ikona-egipto-krikscioniu-palikimas/40207

vis dėl to, Golgotoje nuo kryžiaus rodo  savo mylimam mokiniui į Mariją (Bažnyčios veidrodis) kaip motiną, o Marijai - į Joną, palikdamas visiems laikams Jai kuo rūpintis.

(http://1.bp.blogspot.com/-cr3OjBdeibE/VO4NpTWXmMI/AAAAAAAACRU/d3MP3xMC1Fs/s1600/_DSC0063.jpg)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 04, 2015, 03:38:30
Andriau, tu tik prisilietei prie Bažnyčios Tradicijos turtų kraštelio, tad neskubėk.

Tu tarsi žiūri serialą ir jau pradedi būgštauti, kad antroje serijoje kažkas ne taip :D

Prisimink, kad Bažnyčios mokymas vystėsi vedamas Šv. Dvasios ir remdamasis Šv. Raštu. Geras to pavyzdys yra Apaštalų Šv. Petro ir Šv. Pauliaus diskusija apie apipjaustymą.

Taip ir su krikštu, tu prieisi prie to, bet ne šitoje serijoje ;)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 04, 2015, 03:50:56
vis dėl to, Golgotoje nuo kryžiaus rodo  savo mylimam mokiniui į Mariją (Bažnyčios veidrodis) kaip motiną, o Marijai - į Joną, palikdamas visiems laikams Jai kuo rūpintis.,,

Atrodo, kad ir kaip paprastais žodžiais tai parašyta,net lyg ir suprantamai, tačiau tai yra slėpinys.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 28, 2015, 21:14:01
Nebesinorėjo  judinti vėl šitos temos. Bet klausydamas Viliamo Branhamo pamokslo išgirdau tai, ko ankščiau negirdėjau, ar tiesiog praleidau, nes ta pamokslą esu klausės turbūt praeitais metais. Ir tai mane labai nustebino. Ir dabar paaiškina man visa tai, kodėl aš neradau kažko tokio prieštaraujančio Biblijai skaitydamas "Apaštalų mokimuose" Pagal įkelta Tomo nuoroda  Писания мужей апостольских (https://books.google.com/books?id=L7xlCQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false)    Nes Viliamas Branhamas stovėjo ant šito mokimo. Štai ištrauka iš jo pamokslo.

"Вы знаете о том, что первые христиане (согласно древней истории о первой Церкви), везде, куда шли, носили на спине крест, чтобы тем самым показать, что они христиане? Так вот, католики утверждают, что это были они. Конечно, они утверждают, что были первыми, но католическая церковь тогда ещё даже не была организована. Понимаете? Но христиане носили крест на... Вы слышали, как люди говорят о крестоносцах. [Не путать с крестоносцами XI-XIII вв.--Пер.] Вы относите это к католикам?  Да, это настоящие католики--вселенская, всемирная Церковь Святого Духа, это так. Мы католики. Мы первоначальные католики, верующие в Библию католики. Понимаете? Они-- церковные католики, организация, а мы от этого свободны. Мы являемся продолжателями учения апостолов. Мы являемся продолжателями крещения Святым Духом и всего того, что отстаивала первая Церковь, а в католической церкви ничего подобного нет. Понимаете?"

Ir kiek aš supratau. Tomas ir varlė keliauninkė, esat vieni iš įkūrėju šito saito. Ir Kiek supratau jūsų pamatas yra Apaštalų Tradiciją. O kiek aš pastebėjau Apaštalų Tradiciją neprieštarauja Biblijai, nes Apaštalai stovėjo ant Kristaus mokymo. O Kristaus mokimas neprieštaravo Senajam Testamentui. Ir visa tai sudėjus tai yra DIEVO ŽODIS, Šv. Raštas, Biblija. Štai koki vaizdą aš gavau. Ar mano vaizdas yra klaidingas?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 29, 2015, 00:04:56
Tai, ką rašai paskutinėje pastraipoje, manau yra teisinga. Bet tas pranašas kalba, kaip kalba daug tokio tipo žmonių. Jis save atkerta nuo Vynmedžio ir paskui aiškina, kad jis kažkaip yra to medžio dalis... Bet aš nenoriu būti tas, kuris tau aiškins kas ir kaip, skaityk Bažnyčios Tėvus ir tau jie viską paaiškins.

Paskutinis Bažnyčios Tėvų gyveno ir mokė nei daug, nei mažai - VIII amžiuje - Šv. Jonas Damaskietis, kuris mirė 749 m. ir buvo liudininkas virsmo, kai Sirija pateko į islamo valdžią. Jis padėjo pamatą tokiam svarbiam supratimui, kaip skirtumas tarp garbinimo, kuris yra skiriamas išimtinai tik Dievui (latreia, lot. latrīa), ir ypatingos pagarbos (proskynesis), kuri gali būti skiriama šventoms vietoms, paveikslams ir pan. Taip pat jis rašė apie Dievo Motinos paėmimą į Dangų.

Tad pagalvok, Andriau, kokia Bažnyčia buvo VIII amžiuje? Kas ją valdė, kur buvo jos centrai? Ir pabandyk palyginti ar to "pranašo" mintys nesikerta su realybe?

Beje, tu supranti angliškai? Nes yra nemažai gerų paaiškinimų kitomis kalbomis.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis rugsėjo 29, 2015, 03:35:42
Nepyk Andriau, bet tavo cituojamas žmogus meluoja vienoje vietoje. Jis kalba, kad jis yra apaštalų tradicijos pratęsėjas, tačiau tada kyla klausimas, iš ko jis perėmė tą tradiciją? Nes jau praėjo dvidešimt šimtmečių, ir kas tame tarpe buvo? Nieko? Nes jeigu jis sako kad Katalikų Bažnyčia nepratęsė tradicijos, tai kas tada pratęsė? Kažkokia slapta organizacija, iš kurios save ir kildina Viljamas Brahamsas ?

O Šventame Rašte parašyta: [Mt 28, 20] ... Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos"
Per visas dienas, o ne dalį dienų, ir ne daugelio šimtmečių tarpais.

---

Antras dalykas - tokie žmonės patys savaime negalėtų net egzistuoti, jei nebūtų Katalikų Bažnyčios, nes jie egzistuoja tik tam, kad nuolat kalbėtų, kad kažkas negerai Katalikų arba Ortodoksų Bažnyčiose, ir jeigu nebūtų Katalikų arba Ortodoksų, tai tokie žmonės net neturėtų kuo patraukti kitus žmones, nes neturėtų ką kritikuoti.

Gamtoje, gyvūnų pasaulyje tokia gyvūnų rūšis vadinama parazitais, nes parazituojanti gyvūnų rūšis negalėtų išgyventi savarankiškai be šeimininko, kuriame parazituoja, iš kurio gauna maisto medžiagas ir visa kita, dažnai šeimininkui apie tai net nežinant.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 29, 2015, 20:47:29
Kadangi supratau, kad mano vaizdas yra neklaidingas. Tuomet išaiškėjo, kad mūsų pamatas yra vienodas" Apaštalu mokymas" . Besidomėdamas daugiau apie Bažnyčios Tėvus(tikėjimo tėvus, ar kaip tai teisingai pavadinti?) Nes Tėvas yra tik vienas DIEVAS(Mato 23:9) Radau, kai ką labai įdomaus:

"Gali pasirodyti paradoksalu, jog Tėvams keliamas ortodoksiškumo kriterijus, kai jie patys ir yra ortodoksijos mokytojai. Tėvo mokymo ortodoksiškumas nustatomas pagal tai, kaip jis atitiko ankstesniųjų Tėvų mokymą, o seniausiųjų Tėvų - Apaštalų mokymą. Tačiau kaip nėra žmogaus, kurio absoliučiai visas gyvenimas būtų buvęs šventas, taip ir nėra žmogaus, kurio kiekvienas ištartas žodis būtų neklystantis (ortdoksiją sudaro tai, dėl ko Tėvai sutaria, o ne dėl ko nesutaria).
Dėl šių priežasčių, yra tam tikrų išimčių. Pavyzdžiui, ortodoksai Bažnyčios Tėvams priskiria Origeną ir Tertulijoną, nors Origenas yra pasmerktas Bažnyčios kaip eretikas, o Tertulijonas išsižadėjo krikščionybės ir prisijungė prie monatistų sektos. Tėvams taip pat priskiriamas Klemensas Aleksandrietis, nors jis nebuvo šventasis. Priskiriamas šventiesiems ir Bažnyčios Tėvams šv. Izaokas Siras, kuris buvo schizmatinės ir eretiškos (nestorionų, Rytų Asirijos Bažnyčios) vyskupas. Taigi, Bažnyčios Tradicijos tapsmas, Tradicijos išsaugojimas yra labai vinguriuotas, žmonių silpnybių nužymėtas procesas."


http://www.ortodoksas.lt/2014/08/kas-yra-baznycios-tevai.html

Todėl tokiu atveju galiu drąsiai teigti, kad Viliamas Branhamas galėtu buti, vienas iš tikėjimo tėvu, nes jis laikėsi Apaštalu mokymo  (įskaitant, kad jis buvo ir pranašas). Tačiau nenoriu šitoje temoja kalbėti apie Branhama. Nes tai butu kita tema ir be galo, be krašto. Pati esme yra ta, kodėl šių dienu Bažnyčios mokyme yra  nukrypimas nuo Šv. Rašto? Suprantu ,kad Tomai rašai "skaityk Bažnyčios Tėvus ir tau jie viską paaiškins."   Bet man reikia Biblijos paaiškinimo(Tai turi buti Žodyje). Juk žinome, kad viskas praeis bet Dievo Žodis nepraeis. Ir dar viena labai svarbi Biblijos vieta(Apr 19:11-13)

Apr  19,  11 Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. 12 Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. 13 Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas - Dievo Žodis.

Ir čia jau Biblijos pabaigoje, Apreiškimo knygoje. Matyti, kad liks tik Dievo Žodis. Taip aš sutinku, Biblijos aiškinimas. Yra begale Biblijos aiškinimu ir klaidingu, nes bandyta žmogaus išmintimi aiškinti, kai tuo tarpu Raštas sako(1 Kor 1:20)
   20 Kur išminčius? kur Rašto aiškintojas? kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste?

Bet juk yra Biblijoje vietų, kuriu net ir aiškinti nereikia. Kur reikia tiesiog skaityti ir suprasti taip kaip parašyta. Pvz.
Apd 2,38 Petras jiems tarė: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.
Arba apie Komunija. Kristus aiškiai nusako, kaip ir ką daryti Jo prisiminimui. Kur dingo kojų plovimas? Ir kodėl tik vienas Kunigas ragauja vyną(kuris simbolizuoja Kristaus kraują)?  Juk tai yra dar du Dievo įsakymai kurios gavome per Kristu. Žinau, kad visa ta jau esu nekarta minėjas, bet tai yra be galo svarbu(Gyvybiškai svarbu) Nes gale Biblijos yra aiškiai parašyta, kas bus, jai ką pridėsi, ar atimsi iš šios knygos. Aš tikrai nenoriu ginčitis dėl nieko. Nes aš iš tikrųjų nemažai ko išmokau be bendraudamas šitame saite. Pamačiau ir supratau daugeli dalyku, kuriu prieš tai nematydavau. :) Ir mano tikslas pabrėžti, kad Biblija ji negali buti iškreipta, pakoreguota, kaip ir Dievas nesikeičia, nes jis tobulas. Ir Jis davė mums tobula Žodį. Mes žmonės tobulėjam, bet Jis tobulas.  Ir pagal Jo Žodį busime teisiami. Mūsų darbai ir žodžiai, bus pasverti, pagal Dievo Žodį. Ir mes žinome, kad Dievo Bažnyčia yra Kristaus kūnas,(Kristaus nuotaka) o Kristus yra jos galva. Todėl Kristaus kūnas turi pilnai atspindėti Kristu. Apie tai juk kalba Paulius savo laiškuose. Ir turi atspindėti pilnai, kiekviena eilute, kuri parašyta. Aš suprantu, kad yra klaidu Biblijos vertimuose, bet juos yra įmanoma tikslintis, ką jus mačiau ir darote, paėmę iš kitu kalbu tas pačias eilutes :) Todėl bet koks nukrypimas nuo Raštu yra nukrypimas. Ir jo negalima niekuo pateisinti. Prie viso šito labai tinka(Malachijo 4)kitur(Malachijo 3:19-24) Nes kažkurios Biblijos neturi 4-to ir surašyta viskas 3-čiame. Kalbama apie baisiąja diena, kuri ateina, ir kad Dievas atgręš tėvu širdys i vaikus ir atvirkščiai, kad žemė(kraštas) nepražūtu. Tai parodo, kad yra  nusigręžimas, nukrypimas, nuo Evangelijos.

Citata iš: kukulis  rugsėjo 29, 2015, 03:35:42
Nepyk Andriau, bet tavo cituojamas žmogus meluoja vienoje vietoje. Jis kalba, kad jis yra apaštalų tradicijos pratęsėjas, tačiau tada kyla klausimas, iš ko jis perėmė tą tradiciją? Nes jau praėjo dvidešimt šimtmečių, ir kas tame tarpe buvo? Nieko? Nes jeigu jis sako kad Katalikų Bažnyčia nepratęsė tradicijos, tai kas tada pratęsė? Kažkokia slapta organizacija, iš kurios save ir kildina Viljamas Brahamsas ?


Neturiu dėl ko pikti. Ir tai yra labai geras pastebėjimas. Taip, kažkas gi ta mokymą pratęsė. Ir kaip ir visa Biblija yra įkvėpta Dievo, taip ir Apaštalu mokymas yra pratęstas Dievo. Nes tu teisingai pastebėjai cituodamas ta citata:

[Mt 28, 20] ... Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos"

Taip ir yra, gerai tu sakai. "  Per visas dienas, o ne dalį dienų, ir ne daugelio šimtmečių tarpais."  Bet nemanau, kad galima butu kažką pakeisti ar pasiekti jai imtume ginčitis, kokiu keliu buvo pratęstas tikslus Apaštalu mokymas. Esme yra ta, kad mūsų pamatas yra vienodas. Ir baigsiu tuo pačiu, kaip ir paskutini karta. Apaštalu mokymas negali prieštarauti Kristaus mokymui, nes tai yra tas pats mokymas. Ir tas mokymas neprieštarauja Senajam Testamentui. Visa tai yra vienas mokymas. Todėl negali buti jokiu paaiškinamu ar pateisinamu nukrypimu nuo Žodžio. Nuo to ką kalbėjo Kristus ir visi pranašai prieš Kristu.


Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 29, 2015, 21:11:53
Andriau, daug tavo klausimų būtų atsakyti, jei pasigilintum iš ko susideda Dievo Žodis, o Jis, kaip jau rodos anksčiau minėjau susideda iš rašytinio ir perduoto žodžiu, t.y. Bažnyčios Tradicijos.

Jei skaitytum Šv. Raštą, niekur nerastum parašyta, kokią dieną krikščionys minėjo Kristaus prisikėlimą ir šventė Eucharistiją (ar šeštadienį, ar sekmadienį ar kokią kitą). Iš kur mes žinome? Iš žodžiu perduotos tradicijos, kurią vėliau užrašė Apaštalų mokiniai, o dar vėliau tų mokinių mokiniai ir t.t.

Juk pats žinai, kad jei Jėzaus visus darbus būtų norėta aprašyti, nebūtų užtekę visų pasaulio knygų, tad Evangelijos ir kiti raštai talpina tik minimumą, kuris buvo būtinas tuo metu ir akivaizdūs dalykai, kaip kad kokią savaitės dieną buvo ilsimasi ir švenčiama Eucharistija, net nebuvo rašomi, nes visiems tai buvo ir taip aišku.

Kiti tavo klausimai kyla iš nežinojimo apie Katalikų Bažnyčios liturgiją. Konsekruotoje Ostijoje yra Kristaus Kūnas IR Kraujas. Ir konsekruotame vyne yra Kristaus Kūnas IR Kraujas. O kodėl buvo nustota dalinti tikintiesiems konsekruotą vyną? Todėl, kad žmonės pradėjo galvoti, kad Ostija yra tik Kristaus kūnas, o vynas tik Kristaus kraujas, o juk ir Ostija, ir vynas abu yra Kristaus Kūnas ir Kraujas. Todėl, kad būtų išvengta erezijų taip ir buvo padaryta.

Dabar modernizmo eroje vėl pradėta dalinti tikintiesiems vynas, bet jei jų paklaustumėte, kodėl jie eina priimti vyno ir jei jie nepriimtų vyno, ar jie skaitytųsi priėmę pilną Komuniją, tai manau tikrai išgirstume erezijų...

Kojų plovimui yra skirta atskira šventė - Didysis Ketvirtadienis.

Ir papildant Ortodokso mintį - nors Bažnyčios Tėvai kai kur galėjo neteisingai rašyti, bet Bažnyčios mokymas yra grindžiamas tik tais jų raštais, kur visi (ar gal tiksliau būtų - dauguma) Bažnyčios Tėvai tarpusavyje sutinka, taip yra išvengiama žmogiškų klaidų, kurios kyla iš mūsų žmogiškos silpnybės ir nesupratimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 30, 2015, 05:39:11
Andriau,
pateiki Apreiškimo knygos ištraukas, kurios kalba apie Dievo Žodį. Kas yra tas Dievo Žodis ?
Kas yra tas Žodis, kuris nepraeis ?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas rugsėjo 30, 2015, 08:51:36
Labai senai reikėjo tai parašyti, bet vis galvojau, jog kas nors kitas tai padarys.  (http://img.carnage.ru/i/sm/shuffle.gif)

Reikalas tame, jog brolis Kristuje Jėzuje, Andrius4 neteisingai vartoja sąvoką "Dievo Žodis". Iš tiesų šitaip apibūdinamas tik Jėzus Kristus. Iš didžiosios raidės rašomas "Dievo Žodis" turi tik vieną prasmę - Jėzus Kristus. Kai Bibilija vadinama Dievo žodžiu, tai rašoma mažoji "ž" raidė. Atrodytų mažmožis, bet tai turi savą labai seną prasmę ir jos derėtų laikytis.
Taigi, kai kalba eina apie Šventajį Raštą, rašome "Dievo žodis"; o kai rašome Dievo Žodis, tai kalbame apie Jėzų Kristų - įsikūnijusį Dievą. (http://img.carnage.ru/i/sm/ok.gif)

,,Broliai! Nebūkite vaikai išmanymu. Verčiau piktybe būkite kūdikiai, o išmanymu - subrendę žmonės" (1Kor.14,20). (http://img.carnage.ru/i/sm/gimme5.gif)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 30, 2015, 21:43:54
Tomai, aš nekalbu apie tas vietas, kurios Biblijoje tiksliai nenurodytos, kaip ir ką, ar kada daryti. Nes tada taip, visada kyla ginčai. Ir tada žinoma reikia mokymo, paaiškinimo, išaiškinimo. Nes kitaip pasidaro palaida bala. Taip tas tiesa. Bet kalba yra apie tas vietas, kurios tiksliai nusako. Tai jau yra tiesioginis ir suprantamas mokymas. Pvz. Štai  rašai:

"Konsekruotoje Ostijoje yra Kristaus Kūnas IR Kraujas. Ir konsekruotame vyne yra Kristaus Kūnas IR Kraujas."

Aš negaliu su šituo sutikti, nes turime tiesioginį Kristaus mokimą(Mt 26:26-28)

26 Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas: ,,Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas". 27 Paskui, paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems, tardamas: ,,Gerkite iš jos visi, 28 nes tai yra mano kraujas, Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti.

Matome, kad duona yra kūnas, o vynas yra kraujas ir tai atskira. Ir tokiose vietose kaip šita nereikia mokiniu mokymo, nes turime Pačio Mokytojo. Kad ir vėl, tapati vieta kur Petras tarė: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu. Tai juk Apaštalo Petro mokymas. Kokio gi dar reikia mokymo šitoje vietoja? Tai pačio Apaštalo mokymas.

Citata iš: Sigitas  rugsėjo 30, 2015, 08:51:36
Labai senai reikėjo tai parašyti, bet vis galvojau, jog kas nors kitas tai padarys.  (http://img.carnage.ru/i/sm/shuffle.gif)

Reikalas tame, jog brolis Kristuje Jėzuje, Andrius4 neteisingai vartoja sąvoką "Dievo Žodis". Iš tiesų šitaip apibūdinamas tik Jėzus Kristus. Iš didžiosios raidės rašomas "Dievo Žodis" turi tik vieną prasmę - Jėzus Kristus. Kai Bibilija vadinama Dievo žodžiu, tai rašoma mažoji "ž" raidė. Atrodytų mažmožis, bet tai turi savą labai seną prasmę ir jos derėtų laikytis.
Taigi, kai kalba eina apie Šventajį Raštą, rašome "Dievo žodis"; o kai rašome Dievo Žodis, tai kalbame apie Jėzų Kristų - įsikūnijusį Dievą. (http://img.carnage.ru/i/sm/ok.gif)

,,Broliai! Nebūkite vaikai išmanymu. Verčiau piktybe būkite kūdikiai, o išmanymu - subrendę žmonės" (1Kor.14,20). (http://img.carnage.ru/i/sm/gimme5.gif)


Sigitai, suprantu ką rašai, bet tai nekeičia esmes. Žinoma, kad Žodis yra Kristus. Bet kas buvo Kristuje? Ar ne pats Dievas:

1 Jn 5:20 Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame - jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.

Ar Kristus nesakė? Aš juk kalbėjau ne iš savęs, - Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti. (Jn 12:49)

Ir argi Dievo Žodžio nebuvo prieš Žodžiui tampant kūnu? Jėzus tarė: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!" (Jn 8:58)

Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. 13 Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga. (Apr 22:12-13)

Todėl per visa Biblija kalba Dievas, per pranašus, per Kristu, ir per Apaštalus. Ir tai yra Dievo Žodis.  Bet dėl rašymo sąvokos turėsiu galvoje :)

P.S. Tuo pačiu manau atsakiau ir i Pilgrimo klausima.

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 01, 2015, 00:36:57
Andriau, su tavim labai įdomu diskutuoti, nes patys mes turime pasigilinti labiau į savo tikėjimą, kad atsakytume į tavo klausimus, kas be abejo yra labai naudinga mums ;)

Dabar neturiu laiko versti, tad įdedu tik angliškai (http://www.catholic.com/quickquestions/when-did-the-church-come-up-with-the-doctrine-that-each-species-contains-both-the-bod):

CitataThe Church has always taught that each species contains both the body and blood of Christ. This dogma was reaffirmed at the Council of Trent:

Because Christ our Redeemer said that it was truly his body that he was offering under the species of bread, it has always been the conviction of the Church of God, and this holy Council now declares again, that by the consecration of the bread and wine there takes place a change of the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord and of the whole substance of the wine into the substance of his blood. This change the holy Catholic Church has fittingly and properly called transubstantiation. (Denzinger-Schönmetzer, 1642)

The document "Norms for the Distribution and Reception of Holy Communion Under Both Kinds in the Dioceses of the United States of America" states:

It should never be construed, therefore, that Communion under the form of bread alone or Communion under the form of wine alone is somehow an incomplete act or that Christ is not fully present to the communicant. The Church's unchanging teaching from the time of the Fathers through the ages--notably in the ecumenical councils of Lateran IV, Constance, Florence, Trent, and Vatican II--has witnessed to a constant unity of faith in the presence of Christ in both elements.

Even in the earliest days of the Church's life, when Communion under both species was the norm, there were always instances when the Eucharist was received under only the form of bread or wine. . . . Thus, the Church has always taught the doctrine of concomitance, by which we know that under each species alone, the whole Christ is sacramentally present and we receive all the fruit of Eucharistic grace. (15)


Iš Tridento susirinkimo citatos atrodytų, kad Ostija = Kūnas, o Vynas = Kraujas, nors gal pilnas tekstas detaliau kalba apie tai, bet kaip bebūtų, iš antros citatos susidaro įspūdis, kad ir daugiau Bažnyčios Susirinkimų apie tai kalbėjo, tik reikėtų atkasti susijusius tekstus. Taip pat ten rašo, kad yra žinoma, kad net ankstyvoje Bažnyčioje Eucharistija ne visada buvo priimama abiem pavidalais, vadinasi buvo tikėjimas, kad kiekvienas pavidalas savyje turi Kūną ir Kraują. Bet sutinku, kad pilnai atsakyti į šį klausimą reikia gilesnių studijų, gal vertėtų net atidaryti atskirą temą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 01, 2015, 05:00:24
Andriau,
Apreiškimo knygos autorystė priskiriama apaštalui Jonui. Tačiau jis taip pat parašė ir Evangeliją. Jau Evangelijos pradžioje apaštalas išaiškina terminus. Tuos terminus apaštalas vartoja ir tolimesniuose raštuose.
1. Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
2. Jis pradžioje buvo pas Dievą.
3. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.
...
14. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę -
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Žodis apaštalui yra labai aiškus, tai Jėzus ir niekas kitas. Originalo kalboje - LOGOS.
Ne rašto eilutės, o - " 14. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų ... "
Logika ... pasaulis yra labai logiškas, nes - "3. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę." nes jame yra LOGOS, įsikūnijęs Žodis, logiškas pasaulis.

O Šventas Raštas tiesiog yra Šventas Raštas. Savo turiniu tai pasakojimas apie Jėzų, pasakojimas apie Žodį. Pasakojimas žmogui suprantamu būdu, pasakojimas žmogaus žodžiais. Nes žmogus "nesupranta", "nemoka" Dievo kalbos. "nes mano mintys, ne jūsų mintys" (o mintis juk išreiškiame žodžiais, tai ir tęsiant analogiją "mano žodžiai, tai ne jūsų žodžiai). Kadangi Šv. Rašte yra tiesų, kurios viršija žmogaus supratimą ir pats žmogus jų niekaip negalėtų išmąstyti, todėl Dievas žmogiškajam autoriui įkvepia mintį, ką jis turi pasakyti ar užrašyti. Šis "įkvėpimas" ir būtų Dievo "kalbėjimas" žmogui įprastu būdu žmogiškąją kalba. Todėl šią Dievo "kalbą" įvardiname Dievo žodžiu, Dievo kalba. Tačiau šis Dievo kalbėjimas yra ne tik raštuose bet visame tame, ką Katalikų Bažnyčia įvardina kaip tikėjimo paveldą.

Tomai,
su tuo ... ir ... ir bus nelengva.
Ne visas tikėjimo tiesas galima išaiškinti - kaip tai ? pvz. nekaltas prasidėjimas. Tiesiog yra taip - ir Bažnyčia apie tai pasako mes nežinome kaip tačiau tiesiog taip yra. "nes ne kūnas ir kraujas tai apreiškė". Galbūt ne visiems duota tokia dovana tai suvokti ir priimti.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Žuvis spalio 01, 2015, 07:50:54
Mielieji broliai Kristuje, man taip įdomu skaityti Jūsų diskusijas. Tai skatina pažvelgti, priimti per kito pažinimā DŽ. Juolab kai esu neseniai keliaujanti dvasiniu keliu.

Na, o dėl Kristaus kūno ir kraujo priimamo Šv. Mišių metu - ne kartā kilo klausimas: jei jau tai taip nesvarbu, kodėl tuomet kunigams suteikta tokia garbė priimti Kristaus kraujā?  (t. y. žmogui nėra duota išreikšti valios). Vienu metu buvo teigiama, jog nehigieniška duoti gerti iš vienos taurės, daug žmonių - gali neužtekti.... (tačiau yra bažnyčių, kuriose lyg šiolei praktikuojama). Yra juk vienas iš būdų - mirkymas. Taip, gal ir kiek ilgėliau užtrunka, tačiau irgi yra galimybė. Kodėl tuomet retai praktikuojamas?

Tokia graži malda, kuriā mėgstu melstis:
Kristaus Siela, pašvęsk mane!
Kristaus Kūne, išgelbėk mane!
Kristaus Kraujau, pagirdyk mane....

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 01, 2015, 12:36:33
Citata iš: Tomas M.  spalio 01, 2015, 00:36:57
Andriau, su tavim labai įdomu diskutuoti, nes patys mes turime pasigilinti labiau į savo tikėjimą, kad atsakytume į tavo klausimus, kas be abejo yra labai naudinga mums ;)


:thumbup: Čia ir yra pati mylimiausia dalis, kai reikia gilintis vis giliau ir giliau. Gauti  vis naujo ir švaraus gyvybes vandens.  Ir pakelti viska kas jau nusėdo(arba sėda) mumyse, kad nebūtu drumzliu. nes jai susidaro keli sluoksniai drumzliu, apatiniai sluoksniai eina i užmarštį... Nes tikrai jaučiuosi lygiai taip pat, kaip ir rašai :)

Pilgrimai,
Viskas yra teisingai ką rašai. Bet ar tai keičia esme, kai kalbame apie Dievo vale? Ar žodis iš mažosios (ž) turi mažesnį Dievo autoritetą ir galima ji ignoruoti, eiti i kompromisą, ar kryžminti? Todėl kai aš turiu galvoje Dievo Žodį, aš turiu galvoja visa Biblija. Negi tai yra klaidinga? Aš suprantu, kad Biblijoje tokiu būdu išskiriama,  kai kalbama apie Kristu. Ir sakykim apie Dievo žodį išreikšta per pranašą. Bet tai nekeičia pačios esmes. Nepasikeičia dėl to Dievo valia. Dievas yra vienas, kokioje formoj Ji bepristatytum. Ar,  kaip Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą, ar kaip Kristu, ar kaip Šv. Dvasia. Nes yra parašyta: Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. ir tai yra pats pirmas Dievo įsakymas. 
Aš gi visa laika ir kalbu, kad pagrindas yra Kristus ir išgelbėjimas yra tik per Ji. Ir kad nėra kito vardo duoto po dangumi(Apd 4:12). Kad Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius(Heb 13:8 ). Kad reikia krikštytis Kristaus vardu(Apd 2:38). Kad Kristus yra pirmiau nei Abraomas(Jn 8:58). Viskas per Kristu. Netgi Biblija per JI, dėl Jo mums duota. Todėl Biblija tampa Jo dalis. Ir tampa man asmeniškai Dievo Žodis iš didžiosios(Ž)

Pilgrimai, žinau, kad ta vieta yra skirta Tomui: " Ne visas tikėjimo tiesas galima išaiškinti - kaip tai ? pvz. nekaltas prasidėjimas. Tiesiog yra taip - ir Bažnyčia apie tai pasako mes nežinome kaip tačiau tiesiog taip yra. "nes ne kūnas ir kraujas tai apreiškė". Galbūt ne visiems duota tokia dovana tai suvokti ir priimti." 
Tokios dovanos ir nėra. Tai apreiškimas. Todėl jai Dievas apreiškė vienam, apreikš tai ir kitam. :) Nes Dievas yra teisingas.( turiu galvoje tuos, kurie ieško Dievo Karalystes)Nes parašyta:
Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta.(Lk 11:9)


Žuvyte,
Uždavei labai, labai gera klausima.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 01, 2015, 13:08:13
Dalinai tą klausimą jau atsakiau - Bažnyčia nustojo teikti Šv. Komuniją Vyno pavidale, nes žmonės pradėjo neteisingai tai interpretuoti, neva jei negavau Vyno, vadinasi nepilnai priėmiau Šv. Komuniją.

Antras dalykas yra šventi indai - pagal gilią Bažnyčios tradiciją tik konsekruoti asmenys turėtų liesti liturginius indus. Pvz pas ortodoksus atrodo Duona ir Vynas šaukšteliu įdedamas į burną (http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-divine-liturgy/communion):

CitataThe faithful people receive Holy Communion on a spoon. They are given both the consecrated bread (NIKA), and the sanctified wine.


Čia dar keletas istorinių motyvių (https://en.wikipedia.org/wiki/Sacramental_wine):

CitataDue to many factors, including the difficulty of obtaining wine in Northern European countries where the climate was unsuitable for growing grapes, drinking from the chalice became largely restricted in the West to the celebrating priest, while others received communion in the form of bread only. This also reduced the symbolic importance of choosing wine of red colour.

Leaders who accepted the Protestant Reformation, such as the Lutheran Church, insisted on use of wine in celebrating the Lord's Supper. As a reaction to this, even in those Western European countries that, while remaining Roman Catholic had continued to give the chalice to the laity, this practice faded out, in order to emphasize Catholic belief that the whole Christ is received under either form. The Eastern Churches in full communion with Rome continued to give the Eucharist to the faithful under the forms of both bread and wine. The twentieth century, especially after the Second Vatican Council, saw a return to more widespread sharing in the Eucharist under the forms of both bread and wine. In the Anglican Communion (including the Church of England and the Episcopal Church in America), wine is still part of the Holy Eucharist.

In the Eastern Orthodox Church the clergy continued to receive the consecrated wine by drinking directly from the chalice, but in order to avoid the danger of accidentally spilling some of the Blood of Christ the practice was developed of placing the consecrated Body of Christ in the chalice and administering Holy Communion to the faithful, under both species, with a sacramental spoon.


Citata iš: Žuvis  spalio 01, 2015, 07:50:54... kodėl tuomet kunigams suteikta tokia garbė priimti Kristaus kraujā?


Kažkaip šiais laikais pas žmones atsirado keistas savo "vertės" supratimas  :-\ Viena moteris pamenu, replikavo Ad Orientem Šv. Mišias (kai kunigas atsisukęs į Altorių), neva "kunigas negerbia žmonių, nes atsuka jiems užpakalį". Vietoje to, kad gilintųsi į Liturgijos prasmę, žmonės pradeda savo žemišką supratimą taikyti dangiškiems dalykams... gero iš to neišeina :(

Taip ir šiuo klausimu pirmiausiai reiktų galvoti, ne kokia garbė suteikiama Dievo tarnui (kuris savo visą gyvenimą Jam pašventęs), bet tai, kad aš apskritai nesu vertas priimti Dievo į savo širdį. Vienintelis dalykas, kas mane padaro vertu, tai pats Dievas iš savo gailestingumo nuplaudamas mūsų nuodėmes savo Krauju. Tuomet, kai suprantame savo vietą visoje įvykių plotmėje, dingsta ta puikybė, kad man kažkas dar priklauso. Tuomet mūsų širdyje atsiranda erdvė labai šventam dalykui - nuolankumui ir paklusnumui.

Ar kunigas pats vienas stovi prie Altoriaus ir aukoja Amžiną Kristaus Auką? Juk ne kunigas, bet Kristus per kunigą :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 02, 2015, 06:42:56
Na, o dėl Kristaus kūno ir kraujo priimamo Šv. Mišių metu - ne kartā kilo klausimas: jei jau tai taip nesvarbu, kodėl tuomet kunigams suteikta tokia garbė priimti Kristaus kraujā?  (t. y. žmogui nėra duota išreikšti valios)"

Yra duotas "būdas išreikšti tau savo valią."
Atsakant tiesiai į klausimą, tai Jis ne VISUS vadina MOKINIAIS. (Vieni gi ateina duonos prisivalgyti, kiti....)

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: nf spalio 02, 2015, 09:33:32
Citata iš: Andrius4  spalio 01, 2015, 12:36:33
Todėl kai aš turiu galvoje Dievo Žodį, aš turiu galvoja visa Biblija. Negi tai yra klaidinga?
Ar galima visą ST priimti kaip Dievo žodį? Kiek girdėjęs paaiškinimų, tai dalis knygų ST yra tiesiog istorinių įvykių aprašymas.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 02, 2015, 20:50:07
"Ar galima visą ST priimti kaip Dievo žodį?" 
     
Visa Biblija yra įkvėpta Dievo ir nieko joje nėra ko neturi buti ir kas nesusiję su Kristumi. Paimkim Rūtos knyga, tai istorija ir labai graži istorija. Ir ką gi bendro ji gali turėti su Kristumi? O tai, kad Boazas turėjo viešai išpirkti viska kas buvo Naomes vyro Elimelecho ir juos sūnų Kiljono ir Machlono, kad tuo pačiu galėtu nupirkti,(įsigyti) Rūta, kaip nuotaka. Nes taip reikalavo įstatymas, kuris be abejo buvo duotas Dievo. Ir ar Kristus neturėjo viešai išpirkti to kas buvo prarasta, kad galėtu įsigyti sau nuotaka iš pagoniu?
Rūta, kaip žinome iš istorijos irgi buvo iš pagoniu. Todėl Boazas šioj istorijoj simbolizuoja Kristu, o Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaka :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas spalio 03, 2015, 04:04:47
Citata iš: Kaštonas  spalio 02, 2015, 06:42:56
Na, o dėl Kristaus kūno ir kraujo priimamo Šv. Mišių metu - ne kartā kilo klausimas: jei jau tai taip nesvarbu, kodėl tuomet kunigams suteikta tokia garbė priimti Kristaus kraujā? ...
Kožnam be vienam Romos Katalikui labai yra svarbu žinoti ir įsisamoninti tai, kuo tikime. Mišių aukos metu, kai sudabartinama Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, paskutinė vakarienė ir atnašos duonos bei vyno pavidale virsta tikru ir cielu, vientisu kiekviename net menkiausiame gabalėlyje, trupinėlyje Kristaus Kūnu ir Krauju. Svarbiausia tai, jog tiek duona virsta Kristaus Kūnu ir Krauju, tiek vynas virsta tikru Kristaus Kūnu ir Krauju. Ir kai tikintysis priima į savo kūną Ostijos (Komunijos) pavidale Kristaus Kūną, tai priima ir Kristaus Kraują. Aišku, būna, kai Mišių metu žmonėms dalijama ne vien duonos pavidale, bet ir vyno pavidale duodama atsigerti ar pamirkoma Komunija į taurę su konsekruotu vynu. Taigi, nors įprastai kai dalijamas Švenčiausias Sakramentas, kunigas sako Kristaus Kūnas (Korpus Christi), tai iš tiesų yra viena su Kristaus Krauju, net jei iš praktiškumo priimama tik viename, duonos pavidale.

Tą, jog Kristaus Kraujas ir Kūnas yra nedalomas, labai gerai įrodo Eucharistinis stebuklas Sokulkoje (http://www.medjugorje.lt/keliones/Sokulka.pdf) (Lenkija).
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 03, 2015, 06:52:22
"Citata iš: Kaštonas  Spalio 02, 2015, 11:42:56

Na, o dėl Kristaus kūno ir kraujo priimamo Šv. Mišių metu - ne kartā kilo klausimas: jei jau tai taip nesvarbu, kodėl tuomet kunigams suteikta tokia garbė priimti Kristaus kraujā? ...

Kožnam be vienam Romos Katalikui labai yra svarbu žinoti ir įsisamoninti tai, kuo tikime."

1Kor11 23 Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną 24 [i5]ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: ,,Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui".
25 Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ,,Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui". 26 Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.
27 Todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas Viešpaties Kūnu ir Krauju. 28 Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. 29 Kas valgo ir geria to Kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą.[i6] 30 Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių.[i7] 31 Jei mes patys save tyrinėtume, nebūtume teisiami. 32 O kai Viešpats mus teisia, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu.
5   1 Kor 11,24-11,26: Kūnas, atiduodamas už žmones, krauju patvirtinta sandora, Viešpaties mirties minėjimas - visi šie posakiai rodo, kad Paskutinė vakarienė buvo tikra liturginė auka ir kad šv. Mišios yra Jėzaus kančios gyvas atminimas bei sudabartinimas
6   1 Kor 11,29: Kai kurie rankraščiai ir vertimai papildo: Kas valgo ir geria nevertai, tas valgo ir geria sau pasmerkimą, nes neišskiria (neįvertina) Viešpaties Kūno.
7   1 Kor 11,30: Už nepagarbą Išganytojo Kūnui ir Kraujui Dievas yra baudęs kai kuriuos korintiečius ligomis ir net mirtimi.

Tokia tendencija buvo lydima naujo liaudies pamaldumo Eucharistijai. Tikintieji ėmė telkti dėmesį ypač į Kristaus sudabartinimo Eucharistijoje momentą ir kartu į nuolatinį Kristaus buvimą Ostijoje, kuri jau imta garbinti ir už Eucharistijos šventimo ribų. Tikinčiųjų sąmonėje taip pat pradėjo formuotis supratimas, kad tam tikros maldos ir veiksmai (ypač jei jie susiję su krikščioniško tikėjimo ir meilės darbais) gali atstoti konsekruoto pavidalo priėmimą. Iš čia atsirado vadinamoji ,,Dvasinė komunija", kuri tikintiesiems jau tapo dažniausia sakramento priėmimo praktika. Gimė nauja pamaldumo srovė, telkianti žvilgsnį į Ostiją ir Taurę. Troškimas jas matyti XII a. pagimdė naują gestą: po konsekracijos žodžių šie du pavidalai jau iškeliami į viršų, kad būtų parodoma, jog duona ir vynas tikrai tapo Kristaus Kūnu ir Krauju.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-06-20-br-lukas-skroblas-osb-svc-kristaus-kuno-ir-kraujo-sventes-istorija/118996

,,Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą"(Jn 6,54). Žydams tas buvo nesuprantama.  Skandalas.  Kaip Jis gali duoti valgyti savo kūną? Tai sunku suprasti, jeigu nesuprantame, kas iš tikrųjų yra Jėzus ir kodėl Jis sako: ,,Aš esu gyvenimo duona". Mums yra aišku, kad visi šitie Jėzaus žodžiai veda į Eucharistiją.  Kyla klausimas: o kaip su tais krikščionimis, kurie neturi Eucharistijos, arba ją švenčia kitaip negu katalikai.  Tačiau Dievo gyvenimas yra visuose, kurie priima Tėvo meilę, nors jų Eucharistijos šventimas yra kitoks. Eucharistija ir teisingas jos supratimas yra didelė Dievo dovana. Apie Eucharistijos reikšmę esame daug girdėję, nors vis dėlto reikėtų visiems į tą dovaną dar labiau gilintis.  Svarbu yra sąmoningai dalyvauti Mišių aukoje, o ne tik ,,išklausyti", kaip pas mus yra įprasta  sakyti.
Atkreipkime dėmesį į šios Evangelijos 57-tą eilutę: ,,Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą,  taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane". Tai gyvenimas, ateinąs iš Tėvo.  Taip, kaip Jėzus ,,gyvena per Tėvą", taip ir mūsų gyvenimo šaltinis ateina iš Tėvo.
Paklauskime savęs: ,,Ar aš trokštu tos gyvosios duonos? Ar dalyvaudami Mišiose ir priimdami komuniją tikrai susivienijame su Jėzumi  ir su savo broliais ir seserimis?"
Viešpatie Jėzau, Tu esi gyvenimo duona, teikianti man pilnutinį gyvenimą ir vedanti į amžinybę.  Pažadink manyje didesnį alką pažinti Tave, mylėti  Tave labiau ir niekuomet nuo Tavęs neatsiskirti.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-24-jn-6-52-59-kas-valgo-sia-duona-gyvens-per-amzius/130013
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 03, 2015, 07:19:20
Ar galima visą ST priimti kaip Dievo žodį? Kiek girdėjęs paaiškinimų, tai dalis knygų ST yra tiesiog istorinių įvykių aprašymas."
Ar galima? tikriausiai šis klausimas skamba kiekvienam asmeniškai.

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=toc
ST "padalintas" į tam tikras grupes(rinkinius). Tarp kurių yra "ISTORINĖS KNYGOS" kuriose aprašomi tikri įvykiai ir tikri faktai. Kiekvienas* įvykis TURI "teologinę PRASMĘ". Šie įvykiai rutuliuojasi ir šių dienų gyvenimuose.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 03, 2015, 11:53:16
Klausimas pasitikslinimui,

Kaip Jus tykyte ta vieta, kada Kristus laužė duona sakydamas : "Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas". Ar tai ir buvo Kristaus kūnas? Ar tai simbolizavo Kristaus kūną? Tas pats klausimas ir dėl vyno?

Ačiū,
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 03, 2015, 15:24:19
"Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas". Ar tai ir buvo Kristaus kūnas? Ar tai simbolizavo Kristaus kūną? "
kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius
Amen


1410  Eucharistinę auką aukoja pats Kristus, amžinas Vyriausiasis Naujosios Sandoros Kunigas, veikdamas per Jam patarnaujančius kunigus. Taipgi pats Kristus, realiai čia esantis duonos ir vyno pavidalais, yra eucharistinės aukos atnaša.

1413  Konsekruojant įvyksta duonos ir vyno transsubstanciacija [esmėkaita] į Kristaus kūną ir kraują. Konsekruotais duonos ir vyno pavidalais čia ir dabar tikrai, realiai ir substancialiai esti pats gyvasis ir šlovingasis Kristus, su kūnu ir krauju, siela ir dievyste.254
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas spalio 04, 2015, 06:46:29
Citata iš: Andrius4  spalio 03, 2015, 11:53:16
Klausimas pasitikslinimui,

Kaip Jus tykyte ta vieta, kada Kristus laužė duona sakydamas : "Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas". Ar tai ir buvo Kristaus kūnas? Ar tai simbolizavo Kristaus kūną? Tas pats klausimas ir dėl vyno?
Ačiū!
Brolis Kristuje Jėzuje, Andrius, kelia tipišką protestantišką klausimą. Nieko naujo, žvelgiant istoriniu aspektu. Mums, Romos Katalikų Bažnyčiai, Kristaus Kūnas ir Kraujas nėra tik simbolis, bet tikrąja prasme, tiesiogine prasme - tikras valgis ir gėrimas, tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas! Būtent todėl pagonys ankstyvuosius krikščionis dar vadino kanibalais, nes mes pamaldų metu garbiname ir šloviname savo Viešpatį o pamaldų pabaigoje Jį suvalgome! (http://img.carnage.ru/i/sm/tooth.gif)
Pravoslavai, kaip ir katalikai, išlaikė sakramentinę paskutinės vakarienės prasmę, o štai jau evangelikai liuteronai ją yra praradę ir tešvenčia tik kaip simbolį. Reformatai ir kitos protestantiškos denominacijos paskutinės vakarienės atsiminimą švenčia tik Velykų pamaldų metu irgi tik simboline prasme, todėl naudoja paprastą baltą duoną, keptą kokioje nors kepykloje, pirktą iš parduotuvės.

Mes garbiname ir adoruojame tikrą Kristaus Kūną ir Kraują, esantį tabernakulyje, bei per Mišias ateinantį ant Altoriaus.

Yra buvę istorijoje labai daug įvairių Eucharistinių stebuklų, kai Ostija pavirsta tikru, kraujuojančiu širdies raumeniu, arba kai vandalų išmėtyta Komunija tikinčiųjų surinkta ir pagarbiai sudėta negenda jau keletą šimtų metų. Kas nežinote, pasieškokite internete, rasite. (http://img.carnage.ru/i/sm/wink.gif)

P.S. Labai senai noriu paprašyti brolio Kristuje Jėzuje, Kaštono laikytis lietuvių kalbos gramatikos taisyklių, o ypač nepamiršt uždėti kabutes ant cituojamo teksto, nes kitąkart nebsuprantu kur jis rašo savo galva ir kur tik copy-paste daro svetimą tekstą. Taigi, gerbkime save, gerbkime kitus, taip parodysime, jog gerbiame ir mylime mus sukūrusį Dievą. (http://img.carnage.ru/i/sm/ok.gif)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 05, 2015, 17:16:13
Citata iš: Andrius4  spalio 02, 2015, 20:50:07
Visa Biblija yra įkvėpta Dievo ir nieko joje nėra ko neturi buti ir kas nesusiję su Kristumi. Paimkim Rūtos knyga, tai istorija ir labai graži istorija. Ir ką gi bendro ji gali turėti su Kristumi? O tai, kad Boazas turėjo viešai išpirkti viska kas buvo Naomes vyro Elimelecho ir juos sūnų Kiljono ir Machlono, kad tuo pačiu galėtu nupirkti,(įsigyti) Rūta, kaip nuotaka. Nes taip reikalavo įstatymas, kuris be abejo buvo duotas Dievo. Ir ar Kristus neturėjo viešai išpirkti to kas buvo prarasta, kad galėtu įsigyti sau nuotaka iš pagoniu?
Rūta, kaip žinome iš istorijos irgi buvo iš pagoniu. Todėl Boazas šioj istorijoj simbolizuoja Kristu, o Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaka :)

Labai graži interpretacija, Andriau. Dar pridėčiau, kai krikščionys susivienys su žydais, tada galima bus laukti Karaliaus - Kristaus atėjimo, nes moabitė Rūta buvo karaliaus Dovydo močiutė (ar promočiutė). Todėl reikia melstis už tą būsimą vienybę (Pr 12, 3).

Citata iš: Andrius4  spalio 03, 2015, 11:53:16
Kaip Jus tykyte ta vieta, kada Kristus laužė duona sakydamas : "Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas". Ar tai ir buvo Kristaus kūnas? Ar tai simbolizavo Kristaus kūną? Tas pats klausimas ir dėl vyno?

Atsakymas turėtų būti Jn 6, 55: Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.
Dabar tik klausimas - kas ta duona ir kas tas kraujas. Dėl šių dviejų yra daugybė interpretacijų. Pvz žydiška tradicija sako, kad Kristaus laikais, o ir prieš Jį, kiekvienas sandėris, kiekvienas susitarimas, net kiekviena valgymas kartu neapsieidavo be duonos ir vyno. Mokytojo ir mokinių duonos valgymas kartu ir vyno gėrimas judėjų kultūroje simbolizavo mokinių ištikimybę mokytojui ir jo mokymui. Taip pat duona simbolizavo Torą - Dievo Žodį, Dievo mokymą, kurį izraelitai gavo ant Sinajaus kalno. Labai ilgai ir daug reikėtų kalbėti apie tai, kad suprasti, kaip ten iš tikrųjų buvo. Pvz tada mokytojas, turintis mokinių, buvo jų aptarnaujamas ir aprūpinamas viskuo, o Jėzus per paskutinę vakarienę apvertė tradiciją aukštyn kojomis - pats nuplovė mokiniams kojas.. Pamenat, kaip Petras to išsigando? Išsigando, nes buvo manoma, kad mokinys priimantis mokytojo patarnavimą gali nesulaukti metų galo. Taip pat Jėzus pats yra Dievo Žodis, todėl jo duodama duona ir vynas tikrai yra pats Jėzus. Bet tik tuo atveju, jeigu valgantis tikrai yra Jo mokinys - susivienija su Mokytoju Jo aukoje ir pats yra pasiruošęs lygiai taip pat numirti.

Vakar kunigas per pamokslą aiškindamas Evangeliją Mk 10, 2-16, pasakė, kad fariziejai į pirmą vietą pastatė ne Dievo Žodį (Torą), bet tradiciją. Galvoju, kad ir pas mus, katalikus dažnai panašiai atsitinka..
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 05, 2015, 17:28:47
Po šio rašinėlio neaiškūs man visgi lieka du dalykai:
_vyno atsisakymas per Mišias
_tabernakulio iškėlimas į šoninę navą

Nemanau, kad kas nors paaiškins tai, todėl tik šiaip sakau.. kalbėjimas tyrams..
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 05, 2015, 21:52:17
Citata iš: Varlė keliauninkė  spalio 05, 2015, 17:16:13

Vakar kunigas per pamokslą aiškindamas Evangeliją Mk 10, 2-16, pasakė, kad fariziejai į pirmą vietą pastatė ne Dievo Žodį (Torą), bet tradiciją. Galvoju, kad ir pas mus, katalikus dažnai panašiai atsitinka..


Štai,  ką aš ir skelbiu visa ta laika.

(Mk 7:8-9)8 Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių". 9 Ir jis pridūrė: ,,Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius!
(kituose vertimuose rašo" tradicijas" vietoj "papročiu").

Drąsiai sakau Varlyte, kad Dievas tau tai apreiškė...Nes aš pasikartosiu, aš nieko nesakau, dėl tu vietų kurios Biblijoje yra aiškiai nenusakytos. Bet tos vietos kurios aiškiai nusakytos, ką ir kaip daryti. Jos negali buti pakeistos, ar pakoreguotos, modernizuotos. Visada turim prisiminti, kad Kristus nesikeičia, o ir Jo mokimas tai pat. Ir Apaštalas Paulius aiškiai tai rašė. Kad jai kas skelbtu kitokia Evangelija tebūna.....Prašau jūsų rimtai tai apsvarstykite savo širdyse. Kas bus kai Kristus paklaus: Kodėl krikštijotės i titulus, o ne i Mano Vardą? Kai Petras mokė atgailauti ir krikštytis i Mano Vardą? Kai turėjote  Biblijas ir jums buvo tai paskelbta per Biblija? Ką tada atsakysime Kristui?

(Jn 15:22) Jei nebūčiau atėjęs ir jiems kalbėjęs, jie neturėtų nuodėmės. O dabar jie neturi kuo pateisinti savo nuodėmės.

Kuom pasiteisinsime? Ką apkaltinsim dėl to? Tik pačius save, kad žiūrėjom ir nematėm, kad klausėm ir negirdėjom. 
Krikštas, tai pats pamatas i gimimą iš dvasios.
Atsakykite man: Kur keliauja kūdikis kuris miršta dar ligoninei, praėjus savaitei po gimdymo, kuris net neturėjo galimybes buti pakrikštytas? Tik nesakykite, kad i pragarą, kada Kristaus kraujas nuplauna įgimtą nuodėmę. Todėl, kas gi balina ir taip jau balta? Balinama tik tada, kai sutepta. O nuo kada žmogus susitepa? Nuo tada, kai ima skirti gera nuo pikto ir vis tiek daro pikta. "nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas"(Mk 14:38)
Kodėl nenorima to matyti? Mes juk gyvename paskutinei epochoje. Loadikėjos bažnyčios laikotarpyje, kuris yra paskutinis. Ateina baisus suspaudimas, apie kuri kalbėjo Kristus(Mt 24:21) Kitaip sakant mes gyvename paskutinei dienoje ir kai laikas baigsis daugiau laiko nebebus(Apr 10:6) Tai vienas dalykas, o kitas dalykas. Kas gali pasakyti, kiek kam yra duota dienu? Kažkieno dienos išsenka rytoj. Kas gali žinoti, kiek žmonių užgeso man berašant? Kur jie nukeliavo? Mane siaubas apima vien apie tai pagalvojant. Kristus verkė, dėl šitų žmonių kurie ji atstume, nes Jis nenorėjo, kad kuris nors  pražūtu.  Todėl yra be galo svarbu neiškreipti Kristaus mokymo. Kristus = Žodis. Tad jai nėra priimamas pilnas Žodis. Tai ar yra priimamas Kristus? Ir tada, ar galima išsigelbėti be Kristaus?


Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 06, 2015, 02:54:23
Katalikybei pasiekus Šiaurės Europos šalis, susidurta su vyno išgavimo ir pristatymo sunkumais, nes klimatas yra netinkamas auginti vynuoges. Taupant vyną, dažniausiai atvežtą iš šiltesnių kraštų, buvo pereita prie Komunijos dalijimo tikintiesiems vienu - duonos - pavidalu ne tik Šiaurėje, bet ir Pietuose. Tai taip pat sumažino simbolinę raudonos spalvos vyno pasirinkimo reikšmę. Be to, tarp tikinčiųjų kai kur paplito klaidingas įsitikinimas, jog per Šv. Mišias vynas pakeičia ir savo fizinę bei cheminę sudėtį. Todėl Bažnyčia norėdama pataisyti ,,perdėtą" tikinčiųjų tikėjimą nusprendė naudoti baltą vyną. Iš tiesų, duona ir vynas tampa tikru Kristaus Kūnu ir Krauju, bet tai ne fizinis, o eucharistinis prisikėlusiojo Kristaus buvimas šiuose pavidaluose. Po II Vatikano Susirinkimo Katalikų Bažnyčia vis drąsiau sugrįžta prie šio simbolio, nes toji Viduramžių erezija jau liko praeityje. Šiandien tokio pavojaus nebėra, priešingai, nemažai katalikų jau nebetiki eucharistinio Jėzaus buvimu Švenčiausiame Sakramente. Šis spalvos simbolis ne tik praturtina liturgiją, bet ir prisideda prie tikinčiųjų neokatechizacijos, ypač ten, kur Komunija tikintiesiems dalijama abiem - duonos ir vyno - pavidalais. Kaip rašo Katalikų Bažnyčios Katekizmas, ,,Kristus sakramentiniu būdu yra kiekvienu pavidalu, Komunija ir vienu - duonos - pavidalu leidžia gauti visus Eucharistijos malonės vaisius", (...) tačiau ,,sakramentinio ženklo atžvilgiu pilnesnė Komunija abiem pavidalais" (n. 1390).

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/sekmadienio-evangelija-tikejimu-regimas-buvimas.d?id=46980955

CitataKodėl krikštijotės i titulus, o ne i Mano Vardą?


Kaip suprasti, krikštijamės į titulus? Pagrįsk, Andriau, šį kaltinimą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 04:13:30
" (1)_vyno atsisakymas per Mišias
(2)_tabernakulio iškėlimas į šoninę navą"


1. Jaučiuosi sugėdytas. Šiemet neišvažiavau į rekolekcijas (ten kraujas liejasi kiekviena diena. Bet slaptoje ne dėl kraujo. Pas Jį.).... Darau pasiryžimą. Kiekviena ketvirtadienį, eisiu į Šventąsias Mišias, iškart po jų būna adoracija. Ta diena komunija dalijama dviem pavidalais, žmonių būna ypač mažai.
2.Mano akivaizdoje Šventų Mišių auką aukoja Kristus.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 06, 2015, 05:36:59
Andriau,
CitataMes juk gyvename paskutinei epochoje. Loadikėjos bažnyčios laikotarpyje, kuris yra paskutinis.

žvelgiu į Šventą Raštą  ir jame randu: Mt 25, 13 "Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos"
ir jokių Loadikėjos laikotarpių.
CitataKur keliauja kūdikis kuris miršta dar ligoninei, praėjus savaitei po gimdymo, kuris net neturėjo galimybes buti pakrikštytas? Tik nesakykite, kad i pragarą,

Katalikų Bažnyčia nekalba kad tokie kūdikiai keliauja į pragarą. Todėl ir mes nesakome, kad į pragarą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 05:48:33
"Katalikų Bažnyčia nekalba kad tokie kūdikiai keliauja į pragarą. Todėl ir mes nesakome, kad į pragarą."

Aš būčiau atsargesnis šitaip teigti.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Donatas spalio 06, 2015, 05:51:04
Katekizmas sako taip:
1261  Be krikšto mirusius kūdikius Bažnyčia gali tik pavesti Dievo gailestingumui; tai ji ir daro per jų laidojimo apeigas. Didis gailestingumas Dievo, ,,kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti" (1 Tim 2, 4), ir švelni Jėzaus meilė vaikams, skatinusi Jį sakyti: ,,Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite" (Mk 10, 14), suteikia mums vilties, kad yra išganymo kelias ir be krikšto mirusiems kūdikiams. Juo labiau Bažnyčia įsakmiai ragina netrukdyti vaikeliams gauti šventojo Krikšto dovaną ir nueiti pas Kristų.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 07:27:04
Citata iš: Silvija  spalio 06, 2015, 02:54:23

CitataKodėl krikštijotės i titulus, o ne i Mano Vardą?


Kaip suprasti, krikštijamės į titulus? Pagrįsk, Andriau, šį kaltinimą.


Tai nėra kaltinimas, tai tik pavyzdįs.
Titulai = Tėvas, Sūnus, Šv. Dvasia. Pvz. Kaip jaunas vyrukas sukuria šeima ir jam gimsta vaikas, ar jis negauna tėvo titulo, kurio prieš tai neturėjo?  Ir aš nieko nekaltinu. Žodis mus visus kaltina. Ar kai žmogus vagia, ar parašytas žodis" nevok" jo nekaltina? Todėl jai mes nedarom taip, kaip Kristus  kalbėjo, tada Jo žodis mus kaltina ir kaltins teismo diena.

Citata iš: Pilgrim  spalio 06, 2015, 05:36:59
Andriau,
CitataMes juk gyvename paskutinei epochoje. Loadikėjos bažnyčios laikotarpyje, kuris yra paskutinis.

žvelgiu į Šventą Raštą  ir jame randu: Mt 25, 13 "Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos"
ir jokių Loadikėjos laikotarpių.


Aš ir nekalbu apie mūsų 12 val. diena, ar 24 val. para.

"  Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų - kaip viena diena."(2 Pt 3:8 )

Šita eilute netgi paaiškina tas dienas, kai Dievas kure pasauli. Tai nebuvo šešios mūsų dienos. Tai truko apie 6 000 metu, o gal ir daugiau. Nes toj citatoj rašoma: "viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų"

O Loadikėjos bažnyčia (Apr 3:14)Ir tai yra septintas ir paskutintas bažnyčios periodas. Bet čia jau butu Biblijos mokymas. Aš negaliu jo rašyti čia, nes grubiai pažeisčiau taisykles, kur ir taip manau pažeidinėju. Bet man neįmanoma visiškai nepažeidinėti,  kai kalba eina apie Bibliją. Bet aš tikrai labai stengiuosi išlaviruoti.
bet manau galiu įdėti nukreipimą i knyga, gal kas norės pasiskaitinėti apie tai.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 07:42:36
Žodis mus visus kaltina.,,
Greičiausiai dėl maldos trunkančios tris valandas prieš rašant...
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 07:48:28
Kaštonai, kaip tu išsiaiškini(supranti) kad nusidėjai? Pagal ka?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 08:18:22
Jeigu taip galima sakyti, esu "Ignaciškas". Ty daug būdų, daug darbo, pagal ką?! Ateik ir pamatysi.

Užduok dar viena klausimą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 06, 2015, 08:39:24
CitataO Loadikėjos bažnyčia (Apr 3:14)Ir tai yra septintas ir paskutintas bažnyčios periodas

Andriau, tavo žodžiai -
CitataBet tos vietos kurios aiškiai nusakytos, ką ir kaip daryti. Jos negali buti pakeistos, ar pakoreguotos, modernizuotos.

o iš Apreiškimo Jonui 3 skyriaus (atsiprašau už ilgą ištrauką:
14 ,,Laodikėjos bendrijos angelui rašyk: 'Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos Pradžia. 15 Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! 16 Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. 17 Tu gi sakai: ,,Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia", - o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. 18 Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. 19 Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; būk tad uolus ir atsiversk! 20 Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. 21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'. 22 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bendrijoms!"

Tačiau čia nėra pėdsako apie jokius periodus ar laikotarpius. Jei tai kaip sakai Biblijos mokymas tai ištraukoje turėtų būti apie tai kalbama, tačiau čia nė žodžio nėra. Tavo įdėtoje nuorodoje - "Taigi, aš sakiau, jog ši Apreiškimo knyga yra Jėzaus ir to, ką Jis daro bažnyčiose per tuos septynis periodus, apreiškimas." Bet kur Jėzaus aiškūs žodžiai apie periodus.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 08:46:59
Periodus priskiria laikui, apie tai kas rašoma tekste. Ar tai teisinga ar neteisinga kitas klausimas. :)
Pvz. geltoni lapai=ruduo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 08:56:46
Citata iš: Pilgrim  spalio 06, 2015, 08:39:24


Tačiau čia nėra pėdsako apie jokius periodus ar laikotarpius. Jei tai kaip sakai Biblijos mokymas tai ištraukoje turėtų būti apie tai kalbama, tačiau čia nė žodžio nėra. Tavo įdėtoje nuorodoje - "Taigi, aš sakiau, jog ši Apreiškimo knyga yra Jėzaus ir to, ką Jis daro bažnyčiose per tuos septynis periodus, apreiškimas." Bet kur Jėzaus aiškūs žodžiai apie periodus.Čia būtent yra iš tu vietų, kur aš kalbėjau. Kada nėra tiksliai, ar aiškiai nurodyta. Tada yra reikalingas mokymas, ar išaiškinimas. Ir todėl tai butu jau atskira tema ir labai gyli ir ilga, ir neleistina čia. Todėl kas turi daug kantrybes ir mėgsta skaityti knygas, viska ras toje nuorodoje.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 06, 2015, 08:58:33
Citata iš: Andrius4  spalio 06, 2015, 07:27:04
aš nieko nekaltinu. Žodis mus visus kaltina. Ar kai žmogus vagia, ar parašytas žodis" nevok" jo nekaltina? Todėl jai mes nedarom taip, kaip Kristus  kalbėjo, tada Jo žodis mus kaltina ir kaltins teismo diena.


Žodis, kad kai kurie krikštija(si) dėl titulų kaltina tuos, kurie tai ir daro. Manęs, pavyzdžiui, Jis nekaltina, nes aš savo vaikus krikštijau, kad jie neliktų mirties valdžioje, Egipte. Juk kūdikis gana greitai ima ožiuotis ir skirti gera nuo blogo, nekalbant jau apie mokyklinio amžiaus vaikus. Ir kaip turėtų jaustis tėvai, kurių vaikas miršta nekrikštytas vien dėl to, kad buvo laukta kol pats užsinorės, jo pilnametystės ar kažkokio tai 100procentinio sąmoningumo (kas jį išmatuos?). O jei neužsinorės? Tokiam pasauly, koks yra šiandien, žmogus gali subręsti ir "ne į tą pusę".
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 09:03:52
" Ir todėl tai butu jau atskira tema ir labai gyli ir ilga"
Arba labai trumpa.
Ir vadinsis ji "Nebijokite" Na dar galima užvadinti "visi bauginimai ne iš DIEVO" :DDD
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 06, 2015, 09:06:16
CitataTada yra reikalingas mokymas, ar išaiškinimas.

Kas moko ir aiškina ?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 09:12:02
Silvija, su visa pagarba rašau. O kaip išmatuoti, kad kūdikiu krikštijimas yra galiojantis? Kai Biblija sako atgailauti ir krikštytis  Kristaus vardu. Net Apaštalu mokymas sako, kad asmuo turi netgi pasninkauti mažiausiai para, bei atgailauti. Todėl aš nežinau, kodėl kas ir kaip. Todėl aš stoju ant parašyto žodžio. Tai geriausiai ką galiu padaryti. Dievas negali nuteisti savo žodžio, nes kitaip Jis prieštarautu sau. O Dievas neprieštarauja sau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 09:15:59
Citata iš: Pilgrim  spalio 06, 2015, 09:06:16
CitataTada yra reikalingas mokymas, ar išaiškinimas.

Kas moko ir aiškina ?


Tas kas mokino( ST) pranašus, o paskui (NT) Apaštalus :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 09:24:05
"O kaip išmatuoti, kad kūdikiu krikštijimas yra galiojantis? Kai Biblija sako "
Nereik matuoti.
Reik skirti(žinoti).
Kas yra Sakramentas ir kas yra "Šventosios Dvasios krikštas"

:
"turi netgi pasninkauti mažiausiai para, bei atgailauti. "
Bažnyčios Tėvų laikais katechumenatas trukdavo 3-4 metus :D
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 06, 2015, 09:31:57
Andriau, kai Dievo tauta išėjo iš Egipto, tėvai su savimi nešėsi ir kūdikius bei vaikus, nors jų ko gero ir neklausė, nori jie to ar ne. Tiesa? KB  skiria kūdikių krikštą nuo suaugusiųjų.

KŪDIKIŲ KRIKŠTAS
1250  Kūdikiams, gimusiems su žmogiška, puolusia ir gimtosios nuodėmės suteršta prigimtimi, taip pat reikalingas atgimimas per Krikštą,43 kad būtų išgelbėti iš tamsybių valdžios ir perkelti į Dievo vaikų laisvę,44 į kurią yra pašaukti visi žmonės. Kūdikių Krikštas labai aiškiai parodo, kad išganymo malonė yra teikiama visiškai dovanai. Bažnyčia ir tėvai sutrukdytų kūdikiui gauti neįkainojamą malonę tapti Dievo vaiku, jei jo gimusio netrukus nepakrikštydintų.45
1251  Krikščionys tėvai turėtų suprasti, kad ši praktika taip pat atitinka jų vaidmenį puoselėti jiems Dievo pavestųjų gyvybę.46
1252  Kūdikių krikštijimas yra labai sena Bažnyčios tradicija. Ji gerai žinoma nuo II amžiaus. Tačiau labai galimas dalykas, kad jau apaštalams pradėjus skelbti tikėjimą, kai Krikštą priimdavo ištisi ,,namai",47 būdavo krikštijami ir kūdikiai.


http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N14D5D.html
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 06, 2015, 10:05:07
CitataTas kas mokino( ST) pranašus, o paskui (NT) Apaštalus :)

o tas ar turi vardą ?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 11:15:38
Silvija,

(Lk 18:15-16) 15 Jėzui atnešdavo kūdikių, kad Jis juos paliestų. Mokiniai, tai matydami, draudė.16 Bet Jėzus, pasišaukęs vaikučius, tarė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite jiems, nes tokių yra Dievo karalystė.

Matome iš siu eilučių, kad kūdikius atnešdavo Kristui, kad jis juos paliestu. Palietimas tai nėra krikštijimas. Tai palaiminimas, pašventimas Dievui.

Citata iš: Pilgrim  spalio 06, 2015, 10:05:07
CitataTas kas mokino( ST) pranašus, o paskui (NT) Apaštalus :)

o tas ar turi vardą ?


Žinoma kad Jis turi Vardą:

(Iš 3:14-15) 15 Dievas tarė Mozei: "AŠ ESU, KURIS ESU. Sakyk izraelitams: 'AŠ ESU mane siuntė pas jus'16 Dievas dar kalbėjo Mozei: "Šitaip sakyk izraelitams: 'Viešpats, jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, mane siuntė pas jus'. Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartų kartas.


Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 06, 2015, 11:38:15
O aš maniau Jėzus  :(
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 11:48:28
"Matome iš siu eilučių, kad kūdikius atnešdavo Kristui, kad jis juos paliestu. Palietimas tai nėra krikštijimas. Tai palaiminimas, pašventimas Dievui. "

Matome, kad nieko nematome.
Bibline prasme "mažutėlis" yra bernas-pameistris. Tasai kuris mokinasi. Kūdikis-vaikutis todėl, kad ką tik gimęs...
Mokintis tai daug klausytis!!! Ko klausytis ir kieno būti paliestam???...

"..........Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus. ..."
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 11:54:27
Citata iš: Pilgrim  spalio 06, 2015, 11:38:15
O aš maniau Jėzus  :(Ar Jėzus nesakė: "Jėzus jiems tarė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu!"(Jn 8:58)

Ar nėra kažko bendro? Aš Esu? Ir ar Dievas ne vienas?

Citata iš: Kaštonas  spalio 06, 2015, 11:48:28
"Matome iš siu eilučių, kad kūdikius atnešdavo Kristui, kad jis juos paliestu. Palietimas tai nėra krikštijimas. Tai palaiminimas, pašventimas Dievui. "

Matome, kad nieko nematome.
Bibline prasme "mažutėlis" yra bernas-pameistris. Tasai kuris mokinasi. Kūdikis-vaikutis todėl, kad ką tik gimęs...
Mokintis tai daug klausytis!!!


Kaštonai, tau asmeniškai:
(Lk 18:15) "Jėzui atnešdavo kūdikių, kad Jis juos paliestų. Mokiniai, tai matydami, draudė."
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 06, 2015, 11:55:50
Na taip. Ir kitoje temoje yra paaiškinimas kodėl....
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 06, 2015, 12:46:39
Citata iš: Andrius4  spalio 06, 2015, 11:15:38
Silvija,

(Lk 18:15-16) 15 Jėzui atnešdavo kūdikių, kad Jis juos paliestų. Mokiniai, tai matydami, draudė.16 Bet Jėzus, pasišaukęs vaikučius, tarė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite jiems, nes tokių yra Dievo karalystė.

Matome iš siu eilučių, kad kūdikius atnešdavo Kristui, kad jis juos paliestu. Palietimas tai nėra krikštijimas. Tai palaiminimas, pašventimas Dievui.


Nesupratau, kam remiesi šia Evangelijos eilute, aš juk nesakiau, kad ja remiantis KB pateisina kūdikių krikštą. Galbūt tau "susišaukė" žodis netrukdykite, kuris buvo pasakytas skirtinguose kontekstuose?

CitataBažnyčia ir tėvai sutrukdytų kūdikiui gauti neįkainojamą malonę tapti Dievo vaiku, jei jo gimusio netrukus nepakrikštydintų.45


Andriau, visko gali būti, kad tik dėl to, kad buvai pakrikštytas vaikystėje, esi dabar tas, kas esi ;)

p.s. mažutėliai čia ne prie ko, tad nenukrypkime nuo esmės.
Taip pat dar viena mintis pamąstymui: ar protiškai neįgalus asmuo gali sąmoningai pasikrikštyti? :-\

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 13:09:20
Citata iš: Silvija  spalio 06, 2015, 09:31:57
Andriau, kai Dievo tauta išėjo iš Egipto, tėvai su savimi nešėsi ir kūdikius bei vaikus, nors jų ko gero ir neklausė, nori jie to ar ne. Tiesa? KB  skiria kūdikių krikštą nuo suaugusiųjų.


(Lk 18:15-16) 15 Jėzui atnešdavo kūdikių, kad Jis juos paliestų. Mokiniai, tai matydami, draudė.16 Bet Jėzus, pasišaukęs vaikučius, tarė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite jiems, nes tokių yra Dievo karalystė.

Šia eilute norėjau tik  parodyti, kad kūdikiai yra pašvenčiami VIEŠPACIUI, o ne krikštijami.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 06, 2015, 13:32:46
Kodėl pagal tave jie negali būti krikštijami? Ar todėl, kad tai neaprašyta Evangelijoje? Bet juk Jėzus mokiniams sakė, kad jie darys dar daugiau kitų dalykų (Nerandu dabar taip greit tikslios citatos).
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 13:50:51
Nesakau, kad negali :)  Bet tai nėra galiojantis krikštas, tai tas pats kas nieko. Bet  jeigu paskui tie vaikai užaugę, atgailaus ir krikštysies Jėzaus Kristaus vardu. Tuomet jie bus pasikrikštiję :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 06, 2015, 14:26:56
Tai - tavo nuomonė, o Rytų ir Vakarų Krikščionių Bažnyčios, turinčios tūkstantmetę tikėjimo patirtį, skelbia kitaip. Manau, toliau nėra prasmės ginčytis  :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 06, 2015, 14:45:05
oho kiek prikalbėjot  :)
Mt 28, 16-20: Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų  žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

Kūdikis irgi žmogus, ar ne?
Andriau, čia Jėzus deda tašką nesibaigiantiems abejojančių svarstymams.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 06, 2015, 14:47:13
Andriaus, ar skiriasi suaugusiųjų krikšto apeigos nuo kūdikių ?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 15:03:59
Citata iš: Varlė keliauninkė  spalio 06, 2015, 14:45:05
oho kiek prikalbėjot  :)
Mt 28, 16-20: Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų  žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

Kūdikis irgi žmogus, ar ne?
Andriau, čia Jėzus deda tašką nesibaigiantiems abejojančių svarstymams.


Vardan. Koks gi tai vardas?  :)

Citata iš: Pilgrim  spalio 06, 2015, 14:47:13
Andriaus, ar skiriasi suaugusiųjų krikšto apeigos nuo kūdikių ?


Kaip gali kuo skirtis ar nesiskirti, jai kūdikiu krikšto nėra  Biblijoje. Yra tik, Kad Kristui juos nešdavo, kad Jis juos paliestu.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas spalio 06, 2015, 16:17:25
,,... nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą" (Apd.16,33); ,,... sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo Viešpatį" (Apd.18,8); ,,Ji su savo namiškiais priėmė krikštą ..." (Apd.16,15). Namiškiai - visi žmonės, įskaitant tarnus, vaikus ir jų aukles. Taigi, kūdikių krikštas buvo praktikuojamas ir ankstyvųjų krikščionių.  :thumbup:

Kas dėl katechumenato, t.y. ruošimosi krikštui laikotarpio:
,,Petras tarė: ,,Argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo Šventąją Dvasią?!" (Apd.10,47). ,,Jis paliepė sustabdyti vežimą, ir jie abudu - Pilypas ir eunuchas - įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo" (Apd.8,38). Tris ar keturis metus Pilypas kalbėjosi su eunuchu? Gal manote, jog apaštalas Petras kalbėjo  metus laiko ir tik tada nužengė ant pagonių Šventoji Dvasia, o po to jau jiems ir vandens krikštui parūpino.

Mes, Romos Katalikų Bažnyčia, krikštijame pagal Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties nurodymą ir Triasmenio Dievo vardu, kaip jau citavo sesė Kristuje Jėzuje, Varlė Keliauninkė: ,,vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios" (Mt.28,19b). Ir taip buvo nuo pat pradžios, taip bus iki laikų pabaigos.

Ir dar: ,,Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas" (Ef.4,5). Romos Katalikų Bažnyčia taip ir daro! Krikštas vienas, net jei žmogų pakrikštija kūdikystėje, kai savęs neatsimena, mane va kūdikiu pakrikštijo, bet vėliau kožnam be vienam yra suteikiama galimybė atnaujinti krikšto įžadus kiekvienais metais, per Velykų išvakarių, didžiojo šeštadienio liturgines apeigas; o taip pat mes, Romos Katalikai, atnaujiname krikštą kožną be vieną kartą, kai žegnojamės įeidami į bažnyčią, pamirkę pirštą švęstame vandenyje.

Pabaigai: Dievo žodis nekaltina. Brolių kaltintojas yra kitas asmuo ir turi kitokį vardą.

,,Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis" (Hebr.4,12). Dievas mums parūpino sąžinę, per kurią ir prabyla, ypač, jei nutylame. Tirdami savo sąžinę naudokime Šventajį Raštą, nes ,,visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui." (2Tim.3,16-17).  :hug:
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 06, 2015, 19:24:28
Citata iš: Sigitas  spalio 06, 2015, 16:17:25

Pabaigai: Dievo žodis nekaltina. Brolių kaltintojas yra kitas asmuo ir turi kitokį vardą.Taip Sigitai, čia tavo tiesa Dievo Žodis teisia, ne kaltina. Tiesiog, kaip Silvija paprašė pagristi kaltinimą, man tas žodis ir užstrigo. Dėl to tikrai atsiprašau. O kas liečia Tas trys citatas iš Apaštalų darbų (Apd 16:15),(Apd 16:33),(Apd 18:8 ) ir žodis "namiškiai"  Čia neįmanoma ištirti, ar išsiaiškinti, ar ten buvo kūdikiu ir jai buvo ar juos krikštijo? Nes tose citatose yra žodžiai "priėmė krikštą" Kas nurodo, kad visi savo valia priėmė krikštą. Todėl tos citatos nieko nepasako tiksliai. Jomis neįmanoma kažkaip remtis tuo klausimu.

P.S. Kalbant apie trejybe. Kas yra Tėvas? Žinome, kad tai Dievas. Kas yra Sūnus? Žinome, kad tai Kristus, o Kristus yra Žodis. Tas "Žodis buvo pradžioje, tas Žodis buvo pas Dievą, Ir Žodis buvo Dievas". Vėl tas pats Dievas. Dabar kas yra Šv. Dvasia? Žinome, kad Dievas yra Dvasia ir žinome, kad Dievas yra Šventas. Ir vėl matome tapati Dievą. Ir ar pirmas Dievo įsakymas, neįsako turėti tik viena Dievą?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 07, 2015, 02:44:32
Tikiuosi tu nemanai, kad Švč. Trejybė yra trys Dievai? Kažkaip labai šokinėji per temas. Šiaip ar taip, jei ir toliau skaitysi Apaštališkuosius ir Bažnyčios Tėvus, prieisi ir prie kūdikių krikšto ir prie Švč. Trejybės, tad kantrybės.

Kitas dalykas. Gerai, kad remiesi Šv. Raštu, bet reikia būti truputį kuklesniu. Apaštališkuosius ir Bažnyčios Tėvus nuo Kristaus skyrė vos šimtmečiai, o nuo Apaštalų vos dešimtmečiai, tad jie žymiai geriau žinojo, kas yra gyvas tikėjimas. Tu nesi pozicijoje jų mokyti ar kritikuoti. Jei ko nors jų raštuose nesupranti, tai problema yra ne jų raštuose, bet tavo neišmanyme ;)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 07, 2015, 04:00:31
Būtent.
Andriau, pas tave kažkoks kratinys gaunasi. Jei nori naudoti hebrajišką Dievo vardą JHWH arba 'Aš esu, kuris esu', turėtum žinoti ,kad jis netariamas (krikštijant taip pat). Biblijoje yra daugybė Dievo vardų, net Jėzus į Jį kreipdavosi 'Abba'. Taip kad 'Tėvas' nėra krikščionių išradimas, o Jėzaus.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 07, 2015, 04:33:54
Citata kurią citavo Silvija "Išėjimo iš Egipto žemės"  yra viso ST centras-ašis-vinis.
Kad tai reiškia krikštą neesu girdėjęs.( bet tai nereiškia, kad aš viską žinau.)
Mano "žiniomis" ty išėjimas iš vergijos, kuriame skaičiuje išėjimas iš stabų garbinimo.
Iki to laiko izrailitų* tikėjimas maždaug atitinka mūsų dienų terminą "liaudiškas pamaldumas". Ty išėjimas iš ... ėjimas per DYKUMĄ  į bendrystę su gyvuoju Dievu.

Todėl sakyti, kad tik Apaštalai žino kas yra gyvas tikėjimas, o anie nežino, nes jie ne Apaštalai-NETEISINGA.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 07, 2015, 04:53:31
"Kas dėl katechumenato, t.y. ruošimosi krikštui laikotarpio...."

Tokia knygutė yra:
Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Doktrininė komisija
"Šventosios Dvasios krikštas"
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 07, 2015, 05:43:51
Esminis skirtumas, iš kurio kyla visi kiti ginčai (taip pat ir dėl kūdikių krikšto) yra Trejybės sampratos, tokios kokia yra KB, nebuvimas. Paskaičiau diskusijos pradžią:

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 27, 2015, 21:38:51

  Paprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai). Bet tai tik titulai, aš juk turiu vardą.Dievo asmenis - Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią - Andrius vadina titulais. Bet kalbant apie kūdikių krikštą ir apie "krikštijimą į titulus", reiktų turėti omený Jėzaus titulą Kristus. Šitą dalyką suprantu taip: jei mes krikštijam(ės) tik tam, kad žmogus įgytų krikščionio pavadinimą, toks motyvas būtų netikęs. Bet jei krikštijam(ės) vardan Jėzaus, kurio mistinio kūno dalimi norime būti, prisiimant su tuo ir visą Jo likimą, toks motyvas tinkamas.

Bet reikia teisingai suprasti Trejybės slėpinį, kai Dievas - Meilė - yra vyksmas tarp trijų asmenų, nuolatinis buvimas, į kurį ir mes būsime įjungti per Kristaus asmenį. O ne vienas asmuo. Kuris jeigu mylėtų pats save, tai būtų kas, Andriau?  :-\
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis spalio 07, 2015, 05:49:03
Trejybė tai slėpinys. Iki kažkiek prieini besiaiškindamas, o paskui jau palieki kaip slėpinį, nes juk Dievas pranoksta žmogaus protą, neįmanoma žmogaus protui aprėpti Dievą.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 07, 2015, 05:54:58
Taip, kukuli, ir aš nesiekiu to padaryti (išaiškinti), bet tik akivaizdu darosi, iš ko kyla visi religiniai nesusipratimai tarp žmonių žemėje.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 07, 2015, 06:06:21
Mano supratimu, nesusipratimai kylą iš puikybės.
Iš nenorėjimo būti kūdikiu, mažutėliu...

Beje.
Pakurstant ugnį, randu parašyta, jog Šv. Rašte, Šventoji Dvasia, visur rašoma tik veiksmažodžiu. :)

"Bet reikia teisingai suprasti Trejybės slėpinį, kai Dievas - Meilė - yra vyksmas tarp trijų asmenų, nuolatinis buvimas, į kurį ir mes būsime "
Krikštu, jau esi.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 07, 2015, 07:51:17
Citata iš: Kaštonas  spalio 07, 2015, 06:06:21
randu parašyta, jog Šv. Rašte, Šventoji Dvasia, visur rašoma tik veiksmažodžiu

Čia kur taip parašyta? Pateik kokią nuorodą
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 07, 2015, 07:57:39
Nei  vieno nemokau ir nekritikuoju. Tiesiog skelbiu Evangelija tokia kokia yra Biblijoje žodis i žodi. Ir nedarau tai savo puikybei, nes aš esu tik tarnas ir aš noriu pasitarnauti jums. Nes kas laiko save didžiausiu, bus mažiausias dangaus karalystėje. Todėl aš darau tai Jo šlovei. O jeigu ir gavosi  kratinys, tai tik todėl, kad bandau parodyti tai iš visu pusiu. Bet temoja likome toje pačioje. Dėl neišmanymo, aš nenaudoju savo išmanymo, ar kokio kito žmogaus išmanymo. Žinoma, kad Dievo žmogaus protas negali suprasti, ar sutalpinti. Bet to ir nereikia, Dievas to nereikalauja. Jisai sako aiškiai likti jo Žodyje. Todėl kai aš kalbu, Jo žodžiais, tada ne aš kalbu, o Jis kalba. Nes tai yra Jo žodis. Tada tai ne mano teisumas, o Jo teisumas. Tuomet pasakysite, kad tai mano neišmanymas? Be Dievo Žodžio, taip aš neišmanėlis, kas aš toks? Biblija sako, kad tik dulke. Tad kieno žmogus turi klausyti? Ar tai ką sako žmogus? Ar tai ką sako VIEŠPATS? Todėl jai yra parašyta atgailauti ir krikštytis Jėzaus Kristaus vardu. Tai aš taip ir padariau. Tai ar Dievas to neprimis teisumu? Priims nes tai Dievo Žodis. Ar neparašyta, kad be tikėjimo neįmanoma įtikti Dievui? Tai ar vistiek netikėsime tuo ką sako Dievas. Gaunasi tikėsime i Dievą, bet ne i tai ką jisai sako, nes kažkas dabar sako kitaip? Ar Dievas neišraus ta kuris sako kitaip ir to kuris nuėjo paskui ta, kuris sake kitaip?

Ir jeigu yra būtina aš tomis pačiomis Biblijos eilutėmis įrodysiu, kad Šv. Dvasia yra tas pats Jėzus Kristus: "Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje,-taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje." (Jn 15:4)

"Ir Aš jumyse". Kristus dabar yra mumyse Šv. Dvasios pavidalu. Nes jai priimamas pilnas Žodis, tuomet Šv. Dvasia apsigyvena mumyse ir už antspauduoja mus iki atpirkimo dienos. Ir nesakykite , kad va čia jau vėl mano neišmanymas. Bet įstirkite Bibliją.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 07, 2015, 08:32:05
Tai sakai nemokai ir nekritikuoji... :-\

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis spalio 07, 2015, 08:34:32
Net nemanau kad verta prieštarauti.

Dievas yra vienas - tiesa.
Dievas yra trys asmenys - vėl tiesa.

Nemanau, kad galima taip tiesiogiai teigti kad Kristus yra ta pati Šventoji Dvasia, tačiau teigti kad Kristus veikia per Šventąją dvasią, galima.  :thumbup:

Gal mums tas skirtumas ir nebus labai aiškus ar kažką lemiantis, tačiau kaip rašė apaštalas Paulius: dabar regime tarsi pro rūką, o vėliau matysime aiškiai ir žinosime.  :pentecostal:

P.S.
Kristus pasakė ( tai yra Šventame Rašte, tik pacituosiu netiksliai - iš atminties) : aš esu jumyse, ir jūs - manyje.
Kodėl jis taip teigė? Nes jis taip teigė kalbėdamas apie meilę.
Net ir du žmonės kai myli vienas kitą, tai tarsi jau čia vienas kitą ir kartais net pradeda mąstyti taip kaip kitas.
Taip ir Dievas Trejybėje yra viena mąstantis ir viena jaučiantis, nes Dievo meilė yra begalinė.

Vadinasi kaip Kristus pasakė "aš esu jumyse, o jūs manyje", lygiai taip pačiai galime teigti, kad Kristus yra Šventojoje Dvasioje ir Šventoji Dvasia yra Kristuje.

Bet taip kaip mes ir Kristus nėra vienas ir tas pats, taip ir Kristus ir Šventoji Dvasia nėra vienas ir tas pats.

P.P.S.
Vis dėl to gavosi taip kad paprieštaravau :D
Bet vėl, ar tai turi kokią nors vertę? ;D

Nuo mūsų tarpusavio ginčų Dievas nei padidėja nei pamažėja. Todėl verčiau ieškokime tarpusavio sutarimo, o ne priežasčių, dėl ko susiginčyti ;)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 07, 2015, 08:40:20
Citata iš: kukulis  spalio 07, 2015, 08:34:32

Nemanau, kad galima taip tiesiogiai teigti kad Kristus yra ta pati Šventoji Dvasia, tačiau teigti kad Kristus veikia per Šventąją dvasią, galima.  :thumbup:


Nes:
   
   Jn 15,26    Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, - Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, - jis toliau liudys apie mane.

   Jn 16,7       Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 07, 2015, 08:41:31
Keliauninke

"Tokia knygutė yra:
Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Doktrininė komisija
"Šventosios Dvasios krikštas"
-----------------------------------------------------
Jn:16:13   Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.
Jn 16, 13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti.[i2]

2   Jn 16,13: Pabrėžiama Švč. Trejybės asmenų vienybė. Sūnus ir Šventoji Dvasia, atėję į pasaulį, veikia ne atskirai nuo Tėvo. Teologija sako, kad visa Dievo veikla pasaulyje - bendra Švč. Trejybei, dėl to ir Sūnus ne iš savęs kalba, ir Dvasia pasakos, ką bus išgirdusi

1Jn:5:7   Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia; ir šitie trys yra viena.
1Jn 5, 7  Mat yra trys liudytojai:  Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas spalio 08, 2015, 05:42:15
Citata iš: Silvija  spalio 07, 2015, 05:43:51
Esminis skirtumas, iš kurio kyla visi kiti ginčai (taip pat ir dėl kūdikių krikšto) yra Trejybės sampratos, tokios kokia yra KB, nebuvimas. Paskaičiau diskusijos pradžią:

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 27, 2015, 21:38:51

  Paprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai). Bet tai tik titulai, aš juk turiu vardą.Dievo asmenis - Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią - Andrius vadina titulais. Bet kalbant apie kūdikių krikštą ir apie "krikštijimą į titulus", reiktų turėti omený Jėzaus titulą Kristus. Šitą dalyką suprantu taip: jei mes krikštijam(ės) tik tam, kad žmogus įgytų krikščionio pavadinimą, toks motyvas būtų netikęs. Bet jei krikštijam(ės) vardan Jėzaus, kurio mistinio kūno dalimi norime būti, prisiimant su tuo ir visą Jo likimą, toks motyvas tinkamas.

Bet reikia teisingai suprasti Trejybės slėpinį, kai Dievas - Meilė - yra vyksmas tarp trijų asmenų, nuolatinis buvimas, į kurį ir mes būsime įjungti per Kristaus asmenį. O ne vienas asmuo. Kuris jeigu mylėtų pats save, tai būtų kas, Andriau?  :-\
Ačiū sesei Kristuje Jėzuje už šį pasisakymą.
Va pagal šį brolio Kristuje Jėzuje, Andriaus aiškinimą Dievą apibūdina jehovos liudytojai. Jie neigia Triasmenį Dievą, o Šventąją Dvasią mano esant tik tarsi "Dievo pirštą" - priemonę Dievui skleistis, veikti ir rašo iš mažosios raidės, o Jėzų Kristų mano buvus tik žmogų.
Pradžioje pagalvojau, jog Andrius ir yra jehovistas, bet įsiskaitęs į jo pasisakymus nuomonę pakeičiau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 08, 2015, 07:09:28
Citata iš: Sigitas  spalio 08, 2015, 05:42:15
Pradžioje pagalvojau, jog Andrius ir yra jehovistas, bet įsiskaitęs į jo pasisakymus nuomonę pakeičiau.


Aš, kaip jau ir minėjau, nepriklausau jokiai organizacijai , ar denominacijai. Ankščiau buvo man užduotas klausimas:" Ar aš esu katalikas"?   Taip aš esu katalikas, bet ne Romos katalikas. Gal kam kils klausimas. Kaip taip gali buti? Paprastai, pats žodis "katalikas" reiškia pasaulinis, visuotinis. Tai nėra tik derinys" Romos katalikas" Įsigilinkite i istorija. Gimusi Dievo bažnyčia, nebuvo Romos katalikai, o tik kaip tik buvo persekiojami Romos imperijos(tai galima sakyti, kad Romos) Bet trisšimtai kažkelintais metais susivienijo ir susijungė su Roma ir taip gimė Romos katalikai. ir tuo pačiu įnešė i bažnyčia daug pagoniškų tradicijų. Gal jus ir netikėsite tuo, bet gerai ieškant rasite medžiagos, o jai ne aš vėliau galėsiu juos paruošti. ir pamatysite kad Kalėdos gruodžio 24-ta tai nėra tikra Kristaus gimimo data. Aišku tam galima sugalvoti kalną pateisinamu priežasčių kodėl. Bet negalite paneigti fakto, kad tai kažkodėl tai yra būtent pagoniu saules dievo mirimas ir prisikėlimas. Romos imperija garbino netik dievus, bet ir deives. Viena iš jų yra venera. Ir jie neatsikratė jos, bet apvilko ja Marijos pavidalu ir toliau garbina. Kai Biblija sako Dievą garbink. Bet aš nenoriu užkabinti šitos temos, nes ji yra neleistina čia.
Todėl aš teigiu, kad aš esu katalikas, nes tikėjimo tėvai buvo katalikai, ne Romos katalikai.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 08, 2015, 07:33:09
Darosi panaši situacija kaip su "pabėgėliais"  :-\
Andriau, soriukas už tiesmukišką palyginimą, bet atrodo, kad atėjęs į svečius, prisistatai kaip praeivis, poto pareiški, kad galbūt esi kaip namiškis.. atsisėdęs už stalo šeimininkų akivaizdoje sudaužai lėkštę ir naglai žiūrėdamas į akis sakai ne ne, aš visai nenoriu sukelti jums nepatogumų, aiškini kad valgis neskanus, tai šakutė iš dešinės, o ne iš kairės padėta, kaip tau įprasta, tai trauki daiktus ir siūlai įkišti, kurių tiems namų gyventojams visai nereik.. ir t.t. Tai toks "nevisai" vaizdas susidaro, deja.
Aš labai apgailestauju, kad pradžioje palaikiau tave geranorišku ir ieškančiu Dievo..
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 08, 2015, 07:55:29
Aš turėjau tai paskelbti, nepaisant to, kad busiu išmestas. Nes tai TIESA.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 08, 2015, 08:09:18
Kaip žmogus mato Tiesą, ir kaip ją sako?
Mes kažkur daugiau čia diskutavome, bet pradžiai siūlau pasiskaityti pirmą straipsnį iš čia http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,663.msg6650.html#msg6650
taip dar ir čia http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1060.msg13670.html#msg13670
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 08, 2015, 09:03:56
"Bet trisšimtai kažkelintais metais susivienijo ir susijungė su Roma ir taip gimė Romos katalikai. ir tuo pačiu įnešė i bažnyčia daug pagoniškų tradicijų. Gal jus ir netikėsite tuo, bet gerai ieškant rasite medž....."

Plg. Vardas Vardenis negali būti tikintis Dievu, nes jo senelis buvo komunistas.
Ar galima pieno produktais vadinti daiktus pagamintus iš naftos?
Ar Andriau, gali save vadinti KRIKŠČIONIMI jei "nepriklausiai  jokiai denominancijai" ? ty nesimokini/nesigilini į tiesas ir ttt...?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis spalio 08, 2015, 09:19:27
Kažkada jau minėjau, bet ir vėl pasikartosiu - ginčuose neįmanoma laimėti tada, kai tik viena pusė gina savo pasaulėžiūrą, o kita vien puola.
Normali diskusija, ar gal būt normalus ginčas, įmanomas tada,  kai yra dvi pasaulėžiūros ir jos tarpusavyje lygina savo tiesas ir dėl jų ginčijasi.

Dėl katalikų švenčių, tai tikrai, dauguma jos buvo pritaikytos pagal seną Romos tvarką, bet motyvacija visai ne ta, kurią rašė Andrius. Tikroji motyvacija buvo iš valstybės išguiti pagoniškas šventes. Nes jei būtų kitos datos, o žmonės iš įpratimo būtų šventę ir pagoniškas ir krikščioniškas šventes, tai taip ir būtų likę pagonys.

Dėl žodžio "katalikas".

Taip, Andrius teisus - katalikas, reiškia "visuotinis". Ortodoksai taip pat naudoja žodį "katalikiška", kalbėdami apie savo bažnyčią. Kai mes tikėjimo išpažinime sakome "Tikiu į šventąją visuotinę Bažnyčią", tai jie sako "Tikiu į šventąją katalikišką Bažnyčią", tuo nesisiedami savęs su Romos katalikais, o tiesiog įvardindami Bažnyčios visuotinumą.

Tačiau.

Kai mes kalbame šiame forume, ir paklausiame žmogaus ar jis katalikas, tai turime omenyje "Romos katalikas". Andriau, tik nesakyk, kad nesupratai, ką mes turime omeny ;) . Tokiu būdu, į klausimą ar esi katalikas, sąžiningas atsakymas būtų "ne nesu Romos katalikas".

Apskritai, tai kai kalbame apie visuotinę Bažnyčią, ir šia prasme vartojamą žodį "katalikiška", tai šia prasme negalime nei vieno žmogaus pavadinti kataliku :D, nes tai tiesiog yra beprasmiškas šio žodžio pavartojimas :D.

Gaunasi taip: aš esu visuotinis ;D

Tuo tarpu, kai kalbame apie Romos katalikus, tai turime omeny tam tikrą konfesiją - vadinamą Romos katalikybė.

Tą visuotinumo prasme, kurią turi omeny Andrius, žodis "katalikas" nebetenka jokios prasmės, nes yra kitas labai gerai visiems žinomas žodis - atspėkit, koks jisai ;)
Ok. Nespėliokit. Krikščionis :)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 08, 2015, 10:12:41
CitataBet trisšimtai kažkelintais metais susivienijo ir susijungė su Roma ir taip gimė Romos katalikai.

Istoriniai faktai šiek tiek kitokie dėl Romos katalikų gimimo.
Citatanes tikėjimo tėvai buvo katalikai

Andriau, dažnai cituoji Šventą Raštą, pacituok kurioje vietoje jie taip pavadinti.
CitataKai Biblija sako Dievą garbink. Bet aš nenoriu užkabinti šitos temos, nes ji yra neleistina čia.

Katalikų Bažnyčia kartoja tą patį vieną Dievą tegarbink.
O kodėl tu manai kad šita tema čia neleistina ?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 08, 2015, 12:16:12
"Jis tarė jiems: "Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai". (Mk 16:15)
"I visa pasauli" Jie ėjo i visa pasauli skelbti. Ta prasme jie buvo katalikai. Nežinau, kaip teisingai pavadinti(krikščionis katalikai?),(krikščioniu kataliku bažnyčia?),(Dievo karalystes katalikai?). Nežinau, kaip tiksliai butu. Bet aš stoviu ant šito.

Ir čia Kaštonui klausimas. Tai kas jie buvo, denominacija? Organizacija? Ar jie atskilo nuo Vynmedžio? O gal jie patys organizavosi? Ir Kaštone gerai įsiskaityk ( Malachijo 4 ) kitur( Malachijo 3 pabaigoje) Prieš teigdamas, kad aš iš niekur nesimokiau ir nesigilinau i Tiesas. Ir matomai nelabai supranti žodžio "komunistas" reikšmės. O jeigu supranti, tai tada dar blogiau jai vadini, nors ką nors be Dieviu.

O neleistina tema yra, dėl Marijos garbinimo.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 08, 2015, 12:53:16
Biblijoje yra minimas maistas mana. Kas tai yra ne teologinę prasme?
Jei atsakysi eisiu pasiskaityti minima Malachijo knyga. Nes nesuprantu ko nori klausti..
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas spalio 08, 2015, 13:14:10
Citata iš: Andrius4  spalio 08, 2015, 07:09:28Aš, kaip jau ir minėjau, nepriklausau jokiai organizacijai , ar denominacijai. Ankščiau buvo man užduotas klausimas:" Ar aš esu katalikas"?   Taip aš esu katalikas, bet ne Romos katalikas.
Labai gerai, jog atvirai parašei. Ačiū! Gerbiu drąsius ir atvirus žmones. (http://img.carnage.ru/i/sm/agree.gif)

Kodėl mes save vadiname Romos Katalikų Bažnyčia? Nes esame paklusnūs Romos vyskupui (kurį vadiname popiežiumi), kaip aukščiausiai mūsų Bažnyčios institucijai. Visi kiti krikščionys yra broliai ir sesės Kristuje Jėzuje, už kuriuos meldžiamės, kai meldžiame krikščionių vienybės intencija. Iš tiesų visi krikščionys jau yra suvienyti mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje, tiesiog ne visi tai pripažįsta, ne visi tai suvokia, ne visi nori būtent tokios vienybės (lygiai, kaip ir buvo apaštalų, norėjusių jog Jėzus Kristus pataptų žemiškuoju karaliumi, nesuvokusiųjų Jo pašaukimo ir misijos).

Andriau, gerai, jog keli klausimus čia, šiame forume, ir esi čia. Ačiū Dievui už tave! Aleliuja! Maranata!
Citata iš: Andrius4  spalio 08, 2015, 07:09:28Gal kam kils klausimas. Kaip taip gali buti? Paprastai, pats žodis "katalikas" reiškia pasaulinis, visuotinis. Tai nėra tik derinys" Romos katalikas" Įsigilinkite i istorija. Gimusi Dievo bažnyčia, nebuvo Romos katalikai, o tik kaip tik buvo persekiojami Romos imperijos(tai galima sakyti, kad Romos) Bet trisšimtai kažkelintais metais susivienijo ir susijungė su Roma ir taip gimė Romos katalikai. ir tuo pačiu įnešė i bažnyčia daug pagoniškų tradicijų. Gal jus ir netikėsite tuo, bet gerai ieškant rasite medžiagos, o jai ne aš vėliau galėsiu juos paruošti. ir pamatysite kad Kalėdos gruodžio 24-ta tai nėra tikra Kristaus gimimo data. Aišku tam galima sugalvoti kalną pateisinamu priežasčių kodėl. Bet negalite paneigti fakto, kad tai kažkodėl tai yra būtent pagoniu saules dievo mirimas ir prisikėlimas. Romos imperija garbino netik dievus, bet ir deives. Viena iš jų yra venera. Ir jie neatsikratė jos, bet apvilko ja Marijos pavidalu ir toliau garbina. Kai Biblija sako Dievą garbink.

Istorija - labai geras ir tikslus mokslas! Pasižiūram internete: milano ediktas (https://lt.wikipedia.org/wiki/Milano_ediktas) kuriuo pasibaigė krikščionių persekiojimo, žudymo, skerdimo, užtapymo, užmūrijimo, kryžiavimo, deginimo ir kitokio pasityčiojimo era. Kas buvo pasiekta milano edikte žiūrime čia >>> (http://www.vartiklis.lt/bible/history/e-milan.htm). Dar kas netingi, galite pasiskaityti apie patį Imperatorių Konstantiną Didįjį (http://www.enciklopedija.lt/konstantinas-didysis/). Taigi, dar tuomet Romos Katalikų Bažnyčia nebuvo įsteigta. Ji apskritai kaip tokia buvo įvardyta gerokai vėliau, praktiškai tik pirmąjai schizmai įvykus (https://lt.wikipedia.org/wiki/Schizma) (tuomet Bažnyčia skilo į Pravoslavų ir Romos Katalikų).

Dabar dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienio. Kas dabar pasakys, kelinti yra metai? Nuo kieno gimtadienio jie yra skaičiuojami? Kas paskaičiavo, kada gimė Jėzus Kristus, mūsų Viešpats? Bėda tame, jog tas skaičiuotojas (Dionyzas Mažasis (https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus)) apsiriko! Apsiriko netgi 6-7 metais! Tačiau pasaulis dėl to nesugriūna, kalendoriaus kažkodėl niekas nekeičia. (http://img.carnage.ru/i/sm/shuffle.gif)
Ar Jėzus Kristus, mūsų Viešpats ir Dievas gimė tiksliai būtent gruodžio 24-tosios naktį? Ne.
Kam įdomu, galite paskaityti labai gerą straipsnį apie Kalėdas (http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=379). Kodėl žmonės nustatė Kalėdas švęsti būtent tada, kada švenčiame? Nes tai buvo Romos imperijoje įžymi šventė, kai švenčiama naujai gimusi šviesa. Tą šventę (kaip ir visas kitas) krikščionys integravo ir perkeitė, suteikdami jai visai kitą prasmę ir esmę - Šviesa ateina į žemės purvą!
,,Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį." (Jn.1,9).
TIKROJI ŠVIESA ATĖJO Į ŠĮ PASAULĮ! <- štai pagrindinė Kalėdų žinia!
,,Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje" (Jn.12,46).

Dabar dėl Jėzaus Kristaus mamos.
Romos Katalikų Bažnyčia garbina tik Dievą. Pagerbiame šventuosius. Labai svarbu suvokti skirtumą tarp garbinimo ir pagerbimo. Žinoma, liaudies pamaldumas kartais tą skirtumą sunaikina, gali pamanyti, jog Mariją garbiname, gal net labiau, nei patį Dievą, tačiau paklauskime savęs - katras mes nesame linkę persistengti? Katras be nuodėmės, meskime akmenį į artimą savo.
,,Paskui tarė mokiniui: ,,Štai tavo motina!" Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save" (Jn.19,27) <- Jėzaus Kristaus pavedimu mes visi esame Marijos vaikai, o ji yra visų mūsų mama. O kaip vaikai mes prašome jos užtarimo pas Dievą.

Dėl denominacijų, konfesijų, bažnyčių užvardijimų, pvz: liuteronai, reformatai, kalvinistai, protestantai, sentikiai...
Po Jėzaus Kristaus Prisikėlimo ir Šventosios Dvasios atsiuntimo, po apaštalo Petro pirmojo pamokslo (Apd.2,14-36), atsirado labai daug žmonių, naujai atsivertusių ir įtikėjusių. Jie vėliau grįžo į savo gimtuosius kraštus ir ten skelbė Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną. Taip Dievui veikiant gimė daug krikščioniškų bendruomenių, kurios savo viduje turėjo skirtingumų (apie juos mes sužinome iš apaštalų laiškų). Tas krikščionių bendruomenes jau tuomet žmonės įvairiai pavadindavo, pvz: apaštalas Paulius kreipiasi: ,,Dievo bendrijai Korinte" (2Kor.1,1b; 2Kor.1,2a). Jau tada, t.y. apaštalams rašant laiškus, kilo daugybė nesklandumų tikėjimo klausimais ir bendruomenės skaldydavosi, gimdavo vėl kitos bendruomenės su truputėlį kitokiu mokymu, doktrinomis. Tos bendruomenės, kurios esminiais klausimais sutardavo, bet skirdavosi ritualo, apeigų ar kitais nesvarbiais klausimais, jos likdavo krikščionių vienybėje. Tarkim, kad ir dėl švenčių šventimo - tai nėra esminis klausimas ir jį gerai paaiškina apaštalas Paulius: ,,Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną?! Juk ar jis stovi, ar puola - tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Viešpats turi galią jį palaikyti.
Ir vėl: vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui; kas valgo - valgo Viešpačiui, nes dėkoja Dievui; o kas nevalgo - nevalgo Viešpačiui ir taip pat dėkoja Dievui. Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, - esame Viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats." (Rom.14,4-9).

Atleiskite, broliai ir sesės Kristuje Jėzuje, už tokį ilgą pasisakymą (nebūtina ten viską skaityti). (http://img.carnage.ru/i/sm/confused.gif)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 08, 2015, 13:26:07
Kukuli, leiskime dulkėms nusėsti, o po to sukursiu atskirą lentą ir dalinsime šitą košę šaukštais ;D

Andriau, tavo didelė problema yra, kad tu nepažįsti savo "priešo", t.y. Katalikų Bažnyčios, nes jei pažintum, gal suprastum, kad ji ne priešas, bet tavo Motina ;)

Tas nepažinojimas pasireiškia tuo, kad tu prisiklausai, kažkokių "pranašų", kai jie kritikuoja Bažnyčią ir pats, nepažindamas tos Bažnyčios mokymo eini ir kartoji visam svietui, ką kiti sako, bet tu pats net nežinai ar jie sako teisybę. Vienas žmogus kaltino mus, kad mes meldžiamės kažkokiais "poteriais" (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,447.msg14674.html#msg14674), bet kas gavosi, kad jis taip pat paskalomis rėmėsi...

Pats nežinodamas faktų tu iš esmės užsiiminėji paskalų skleidimu, kas yra didesnė nuodėmė už vagystę, nes pavogtą daiktą gali atiduoti, o suterštą vardą kartais negali nuplauti nuo savo teršimo, nes ta žinia pasklido ir tu jos jau nebekontroliuoji.

Iš esmės tu turi kalbėti taip: Katalikų Bažnyčia Katekizme (arba kitame svarbiame dokumente) sako "citata..." ir tai prieštarauja Šv. Raštui: citata...

Jei kalbi paskalomis, tai ne tik kad nekalbi tiesos, bet užsiiminėji šmeižimu. Ir su Švč. Mergelės Marijos "garbinimu" yra tas pats, paskaityk:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,415.msg2704.html#msg2704

Citata iš: kukulis  spalio 08, 2015, 09:19:27
Kažkada jau minėjau, bet ir vėl pasikartosiu - ginčuose neįmanoma laimėti tada, kai tik viena pusė gina savo pasaulėžiūrą, o kita vien puola.
Normali diskusija, ar gal būt normalus ginčas, įmanomas tada,  kai yra dvi pasaulėžiūros ir jos tarpusavyje lygina savo tiesas ir dėl jų ginčijasi.


Man dar patinka Sokrato metodas - neaiškinti nieko, bet primygtinai klausinėti pašnekovą teisingų klausimų, kad jis pats save atvestų į Tiesą.

Citata iš: kukulis  spalio 08, 2015, 09:19:27
Dėl katalikų švenčių, tai tikrai, dauguma jos buvo pritaikytos pagal seną Romos tvarką, bet motyvacija visai ne ta, kurią rašė Andrius. Tikroji motyvacija buvo iš valstybės išguiti pagoniškas šventes. Nes jei būtų kitos datos, o žmonės iš įpratimo būtų šventę ir pagoniškas ir krikščioniškas šventes, tai taip ir būtų likę pagonys.


Labai panašiai, kaip buvo elgiamasi atvertus pagonis - jų šventyklos nebuvo griaunamos, bet stabai buvo sunaikinami, sienos nuplaunamos švęstu vandeniu ir šventykla buvo paverčiama Dievo namais - argi ne nuostabus Dievo laimėjimo ženklas!
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 08, 2015, 14:08:41
Va čia ir yra esme Tomai. Jeigu aš esu prisiklausęs paskalų, tuomet aš žuvęs, tuomet aš vaikščiojanti ir nebegyva, sugedusi būtybe Dievo akyse. Tai ką aš skelbiu, tai nėra lengva, su kiekvienu jūsų atrasimu, vėl ir vėl viska peržiūrinėju, nes esu atsakingas prieš Dievą už kiekviena žodį, kuri parašau. Aš gi suprantu tai. Todėl aš tikrinos ir tikrinos, kad tai nenukryptu nuo Dievo žodžio. Nes Dievas negali nuteisti Savo Žodžio. Ir jai tos paskalos mokina stovėti ant originalaus Dievo Žodžio, kaip yra Biblijoje parašyta. Tai aš žiūrėdamas, ką Romos kataliku bažnyčia mokina ir ką pranašas kalba, liginu iškarto su Biblija ir aš matau, kad tas vyras kalba taip kaip Biblija rašo, o KB mokina kitaip. Juk žinom, kad Dievas teis pagal Savo Žodį. Ir aš, kaip be atrodytu jums, kad aš kritikuoju ar ką. Taip nėra. Aš rėkiu visa gerkle, kad artinasi vargo dienos. Artėja teismas ir jis jau labai arti. Ir tai matyti, pagal pasaulio įvykius. Aš gi niekuo nekaltinu jus, aš niekuo nekaltinu žmones. Mokymas, neteisingas mokymas štai kas priešas. Netgi tiem patiem žmonėm kurie laikosi neteisingo mokymo, net jiems jis priešas, nes nuveda i pražūti. Parašyta, pacituosiu savais žodžiais "kad kelias i pražūti platus, o vartai siauri i Dievo Karalyste". Šventi Dievo vyrai, per kokias kančias ir kankinimus, sunkiai  mušėsi kelia i Dangaus karalyste, tai kaip gi mes? Kaip gi mes? Jeigu busime rasti ne Dievo Žodyje, o savo teisume?(ar kito žmogaus)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 08, 2015, 14:47:01
Citata iš: Andrius4  spalio 08, 2015, 14:08:41
... aš matau, kad tas vyras kalba taip kaip Biblija rašo, o KB mokina kitaip.


Žmogau, tai tu pateik įrodymą, kaip "KB mokina kitaip", nes be tavo įrodymo, tie žodžiai yra paskalos. Pasakymas "tas vyras kalba" nėra įrodymas. Per du tūkstančius metų tokių kalbančių Bažnyčia daug matė... Parodyk man, kur yra parašyta, kad KB taip moko.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 08, 2015, 15:04:21
Kokiu įrodymu dar reikia? jai jau 10 puslapiu liudija apie tai, kurios prirašėm, dėl to ir ta visa košė.  Taip gaunasi dabar Tomai, kad visi tie 10 puslapiu. Jie tiesiog išniko? Negi viska nuo pradžių iš naujo pradėti? Ar tu turi galvoja, kad paremti visa tai to vyro įrašais? Kodėl mums tiesiog nesimelsti Dievui, kad pats Dievas paliudytu. Tuomet bus tikrai taškas visam padėtas.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 08, 2015, 15:15:58
Sakyk, Andriau, ar tie 10 puslapių tau atskleidė ką nors nauja apie... pvz. Švč. Trejybę? O gal tu čia tik užsiimi savo pozicijos gynyba? Tu iš anksto turėjai tikslą mus įtikinti savo tiesų, taip?

Matai, nuo tavo atsakymo priklauso, ar verta toliau diskutuoti. Mes turėjome taisyklę šiame forume diskutuoti KB mokymo rėmuose ir tik tau padarėme išimtį, taip kad...
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 08, 2015, 15:37:22
" Parašyta, pacituosiu savais žodžiais "kad kelias i pražūti platus, o vartai siauri i Dievo Karalyste". Šventi Dievo vyrai, per kokias kančias ir kankinimus, sunkiai  mušėsi kelia i Dangaus karalyste, "

" Kodėl mums tiesiog nesimelsti Dievui, kad pats Dievas paliudytu. Tuomet bus tikrai taškas visam padėtas."

Tai jei tu "suprastum" ką tie Evangelijos slėpiniai reiškia .....
Ir vėl, tada "matytum", jog jau seniai viskas pasakyta ir taškas padėtas.

"Kodėl mums tiesiog nesimelsti Dievui, kad pats Dievas paliudytu."
Taip ir padaryk. Kas diena bent po penkiolika minučių...
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 08, 2015, 15:58:20
Andriau, dar 19 a. anglikonas kardinolas H. Newman nusprendė remdamasi pirminiais šaltiniais įrodyti Katalikų mokymo absurdiškumą. Ir jo įsigilinimas į tuos pirminius šaltinius pavertė jį katalikų šventuoju! Tai savo ruožtu ir aš siūlau paskaityti jo darbus ir pasigilinti - juose protestantiška mitologija sutrinta į miltus.
http://www.newmanreader.org/works/index.html
(Informacija paimta iš Facebook paskyros)

Nesupratimas ir nesusikalbėjimas vyksta dar ir dėl to, kad nenorima p a s i g i l i n t i, net ir į Dievo žodį.
Ir dar: ne visi gali gali skelbti Evangeliją, o tik tie ant kurių yra nužengusi Šventoji Dvasia (Apd 1, 8 ). Gal tai ne tavo, Andriau, tarnystė?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 09, 2015, 03:57:22
Dar tik norėjau priminti, kad Kaštono įdėta nuoroda į charizmatikų Šv. Dvasios krikšto aiškinimą nėra KB mokymas. Jis tiesą sakant labiau protestantišką mokymą primena, jį kritikavo ir kun. Arnoldas Valkauskas vienoje savo laidoje.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 09, 2015, 04:07:29
Dėdamas "nuorodą" nepretendavau į mokymą.
Diskusija sukosi aplink krikštą. Ketinau labiau sudominti.

Reikalui esant galiu patikslinti.
Knygos pratarmėje,, pasirašo,,  KB vyskupas. (turiu galvoje ranką pridėjo prie šio judėjimo)

Manau esu girdėjęs sėdėdamas už vieno stalo, kun. A. Valkausko poziciją į charizmatikus.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 09, 2015, 04:29:18
Na, na, papasakok plačiau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 09, 2015, 04:31:27
Atsitiktinai turiu dvi šias knygas. ( atskiromis dalimis neišeina jos cituoti.)
Galiu viena padovanoti.

Ir atleisk man, jei kur tave įžeidžiau.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Sigitas spalio 09, 2015, 04:41:19
Broliai, ramybės!
Andrius teisus, rašydamas, jog atsakysime už savo žodžius ir pasirinkimus. Aš pasirinkau būti Romos Katalikų Bažnyčios nariu, nes čia radau Dievo valią sau, radau tai, ko neradau kitose krikščionių bažnyčiose - tikrą, autentišką Dievo žodžio mokymą ir pranašysčių išsipildymą. Čia esu namie, čia esu ramus ir esu naudingas kitiems, galiu pasitarnauti tuo, kuo Dievas kviečia tarnauti.

Esu tikras, jog laikas yra piktas ir gyvename paskutiniuosius laikus, kurie iš Dievo gailestingumo yra sutrumpinti, nes kitaip neištvertume ir atėjęs Kristus neberastų Žemėje nei vieno krikščionio. Esu tikras, jog reikės stoti prieš Dievo teismą ar gyvam ar kūnui suirus. Norėčiau, kad Paruzija jau dabar, šiandien būtų (tada nepridaryčiau tų nuodėmių, kurias yra numatyta man pridaryti), tačiau tebūnie Dievo valia, kaip jis iš anksto yra numatęs; tad kas rytą atsibudęs visų pirma pasisveikinu su Viešpačiu ir tada prašau malonės tinkamai nugyventi šią naują Viešpaties man duotą dieną, pilną Jo malonės.

Kas dėl pranašų, tai tie dalykai yra lengvai ištiriami - melagingos pranašystės neįvyksta, sužlunga, o iš Dievo pranašystės laikui atėjus išsipildo. Tereikia tik palaukti. (http://img.carnage.ru/i/sm/ok.gif)
O va kaltinimus, broli Kristuje Jėzuje, Andriau, reikia paremti argumentais, faktais, kurių iš tavęs dar nesulaukėme, tuose tavo minėtuose 10 puslapių neradau nei vieno fakto, jokios argumentuotos kalbos, kur būtų įrodyta, kuo klysta Romos Katalikų Bažnyčia ir kur prieštaravimas su Šventuoju Raštu?
Tuščiažodžiauti visi mes mokame, deja. (http://img.carnage.ru/i/sm/figa.gif)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 09, 2015, 05:52:12
Silvija, visa ta laika rašiau, kad nesivadovauju savo tiesom. Visada rėmiausi Biblija, citatomis iš Biblijos. Ir tvirtinau, kad turi buti, taip kaip parašyta Biblijoje, tai kur čia mano tiesa? Kodėl jus sukate ratus aplink tapati? Kodėl visada išiminėjate žodžius iš teksto? ir tokiu būdu išardote tekstą i detalytes. Ir nebežiūrite i kontekstą. Ir čia tik vėlgi klausimai, o ne kažkoks  kaltinimas. Mano tikslas skelbti žodį, taip kaip jis parašytas, o apie slėpinius aš stengdavausi neužsiminti. Nes čia jūsų saitas ir jūsų taisykles ir jos neleidžia tu slėpiniu parodyti nors kiek kitaip nei KB mokina. Nors butu buvę tikrai smagu juos paanalizuoti iš visu pusiu. Bet jau ir iš neužleptu citatų iškarto susilaukdavau spaudimo. Ir tiesa, taip jus man padarėte išimti ir aš dėl to dėkoju. Ir dėkoju Dievui, kad jis leido man kalbėti, nes taip turėjo įvykti. Nes niekas nevyksta šiaip sau.

Varlyte man davė suprasti, kad aš nesigilinu i Dievo žodį. Na i Biblija aš gilinos labai ir i mokimą, kuris moko Dievo žodžio supratimo. Tai vienintelis maistas, vienintele duona, kuria tik ir maitinu savo  dvasia ir siela. Matot, visas nuorodas kurias man siūlėte, aš žiūrėjau ir gilinausi, kad ir dabar, Varlyte buvo man davusi nuorodų. Kurioje kalbama apie žmonės Sokratus ir žmonės Platonus. Juk tai filosofija. Ką gi sako Žodis?

"Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi." (Kol 2:8 )

Kita nuoroda man labai patiko, apie tos skirtingus šešėlius iš tos pačios figūros :) Tomas nukreipė mane paskaityti Apaštalų mokimą ir tas mokimas mane nudžiugino, jis nėra klaidingas. Tik reikės paskaityti iki tos vietos, kur gi vystyk ir kodėl pasuko i šoną. Dėl to ir kyla ginčai. Nes matome Biblija rašo  vienaip, o KB mokina kitaip. Ir kas svarbiausia tuo pačiu KB mokimu bandoma įrodyti ir pateisinti kodėl dabar kitaip. Kai Kristus sako, aš tas pats per amžius.  Tomas norėjo pavyzdžiu:  Krikštas, prisiminimo vakariene. Taip Tomai ir tie patįs poteriai.

" Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. 8 Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 9 Todėl melskitės taip:
'Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas," (Mt 6:7-9)

Žegnojimasis, kurio nėra Biblijoje. Bet aišku čia jums ne faktai, nes tradicija viska užglaisto.
O jus ar gilinotės ką tas Dievo vyras kalba? ir kas gi tada nesigilina?
Todėl aš nebevarginsiu daugiau jūsų ir savęs. Aš daugiau neberašysiu šitame saite nieko. Nes ir jus jau išgirdote, ką aš kalbėjau ir aš išgirdau, ką jus kalbėjot, todėl nebeturėsime pasiteisinimu prieš Dievą. Todėl dabar Dievas tebūna mums teisėjas. Ir te mums atligina už kalbėtus  žodžius.

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 09, 2015, 06:30:47
Andriau,
paprastas klausimas, kas yra žegnojimasis ? (klausimo aiškumui, kokia žegnojimosi prasmė, ką aš darau šiuo veiksmu)

Šv Dvasios krikštas.
tikriausiai kalba eina apie šią knygą
Mc.Donnell K., Montague G. T.
Ugnies įpūtimas: Ką bendra turi krikštas Šventąja Dvasia su įvedimu į krikščioniškąją Bažnyčią?
Gyvieji akmenys. Kaunas
ir tai ne vienintelė knyga
Šventoji Dvasia - Bažnyčios atnaujintoja : charizmatinis Bažnyčios atsinaujinimas ir Bažnyčios vadovų žodžiai. Vytautas Balčiūnas. Putnam. Krikščionis Gyvenime.
Martin G. Įvadas į katalikų charizmatinį atsinaujinimą. // Gyvenimas Šviesoje
žinoma yra ir kitomis kalbomis pvz.
Cooper K. Baptism in the Holy Spirit. // GOODNEWS. Speciai introduction issue. London.

Ar yra oficialus KB aiškinimas apie Šv. Dvasios krikštą ? Taip yra, tačiau kol kas trūksta laiko atrasti šaltinį. Lyg tai paminėtose knygose yra nuorodos (jei teisingai prisimenu). Turintieji galite pavartyti ir pateikti.

galbūt bus naudingos nuorodos:
http://joakimas.blogspot.lt/1995/05/evangelizacija-atsinaujinime-turinys.html
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-05-09-raniero-cantalamessa-nebijokite-sventosios-dvasios/3839

Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Augustas spalio 09, 2015, 06:41:47
CitataNes čia jūsų saitas ir jūsų taisykles ir jos neleidžia tu slėpiniu parodyti nors kiek kitaip nei KB mokina. Nors butu buvę tikrai smagu juos paanalizuoti iš visu pusiu.


Andriau, atsiprašau, bet čia ir yra bėda, kad mes šito slėpinių rodymo nematėme. Matėme tiktai (negatyvią) kritiką - RKB ne taip supranta Bibliją, RKB ne taip supranta NT ir t.t., ir pan.
O mes visiškai neprieštaraujame, ir RKB irgi neprieštarauja slėpinių paanalizavimui iš visų pusių.  Dar daugiau, RKB iš tikrųjų apima visapusiškesnę slėpinių analizę nei siūlo protestantiškos bendruomenės ir bažnyčios. Mano turimomis žiniomis (tai reiškia, kad galiu suklysti, taip sakydamas), būtent protestantai siūlo apriboti ir nesvarstyti, pvz., žemiškosios Bažnyčios slėpinio, eschatologinių slėpinių, sakramentinių slėpinių, išskyrus krikštą, tuo tarpu RKB kaip tik svarsto ir protestantų siūlomus apsvarstyti slėpinius, ir dar papildomus slėpinius, kuriuos protestantiškos bendruomenės ir bažnyčios siūlo ignoruoti, manydamos, kad jų svarstymai yra beprasmiški.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Silvija spalio 09, 2015, 08:02:24
Andriau, man sunku oponuoti dėl to, kad esi vienas prieš mūsų daugumą, bet nepyk, pats prisiprašei :hug:

Atsakysiu dėl šio priekaišto:

Citata iš: Andrius4  spalio 09, 2015, 05:52:12
Silvija, visa ta laika rašiau, kad nesivadovauju savo tiesom. Visada rėmiausi Biblija, citatomis iš Biblijos. Ir tvirtinau, kad turi buti, taip kaip parašyta Biblijoje, tai kur čia mano tiesa? Kodėl jus sukate ratus aplink tapati? Kodėl visada išiminėjate žodžius iš teksto? ir tokiu būdu išardote tekstą i detalytes. Ir nebežiūrite i kontekstą. Ir čia tik vėlgi klausimai, o ne kažkoks  kaltinimas. Mano tikslas skelbti žodį, taip kaip jis parašytas, ...


Skelbti galima įvairiai, pvz skaitant kam nors Evangeliją ir tai tikrai bus "taip kaip Ji parašyta". Bet kai "skelbi" tam tikram diskusijos kontekste, tai ir gaunasi ta paklaida Kristaus mokyme, Andriau. T.y. pats netyčia įkliūni į kalbos pinkles.

Štai pavyzdžiui kątik nuskambėjęs Žodžio pritaikymas apie filosofus, argi žemėje jau neturime teisės pasivadovauti žmonių išmintimi, jei ji neprieštarauja Kristui, o tik papildo???  "Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija..."

Nebūkime kirviai, apkapojantys gyvenimą. Tu sukuri savą tiesą pats to nenorėdamas :(
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 09, 2015, 08:59:05
"Šv Dvasios krikštas.
tikriausiai kalba eina apie šią knygą"
https://www.dropbox.com/sh/2gva50599to5o16/AAD1IHTWBtkNHYpRWUeswGd_a?dl=0

Mano anglų kalbos žinios skurdokos, bet atrodo ši knyga:
http://www.iccrs.org/Dettaglio.php?id_liv3=1097
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 09, 2015, 09:49:13
"O va kaltinimus, broli Kristuje Jėzuje, Andriau, reikia paremti argumentais, faktais,"
Manau kaltinimų nereik remti, nei paremti.  ;D
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis spalio 09, 2015, 09:51:59
Kas turi vaikų tai yra susidūręs su auklėjimu.

Blogo auklėjimo pavyzdys - ateiti pas vaiką ir sakyti : "tu blogai darai", ir nepasakyti kaip yra gerai.

Gero auklėjimo pavyzdys - ateiti pas vaiką ir sakyti: "gerai daryti reikia taip".

Tas pats ir su šita tema : Andrius rašo kad mes kažką blogai darome. Tai dabar būtų įdomu sužinoti ką konkrečiai blogai darome, ir kaip reiktų gerai daryti, pagal Andriaus nuomonę.

Manau šioje vietoje ir prasidėtų diskusija ar tikrai tai ką sako Andrius yra tikrai gerai ar ne. Tačiau mes iki to dar net nepriėjome, o kol kas kapstomės ties tuo, kad mes kažką blogai darome, tik neaišku ką.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 09, 2015, 10:00:47
Mano nuomone teisingas vaiko auklėjimas prasideda nuo tada kai patys teisingai elgiamės.
Tada nieko aiškinti nereik.

Pvz. turėjome šiokį tokį mokymą.Namuose su sutuoktiniu galite susiskirstę vaidmenimis pažaisti.
A asmuo -vaikas
B asmuo mama/tėvas (nesvarbu)

Scenarijus.
Vaikas nori dūkti. Tuo tarpu, tėvas arba mama vaikšto iš paskos ir bando jam skelbti Evangeliją. (Skaito Evangelijos ištrauką. Pvz Plg. apie Samarietį.) Veiksmas vyksta iki kol bus perskaityta ištrauka. Paskui keičiamės vaidmenimis. Dalinamės, ką jautėme, kaip jautėmės skirtingose vaidmenyse.......

Kitas žaidimas, taip pat tinkatis šiai temai.
Pvz. Žaidimas "skulptūromis". :) (na čia jau geriau tinka jei kas svetimas skulptūrą lipdo)

"Manau šioje vietoje ir prasidėtų diskusija ar tikrai tai ką sako Andrius yra tikrai gerai ar ne. Tačiau mes iki to dar net nepriėjome, o kol kas kapstomės ties tuo, kad mes kažką blogai darome, tik neaišku ką."
Per daug nesigilinus tai tie " mes" šiuo metu užimame ADVOKATO poziciją TEISME :D
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 09, 2015, 12:12:37
Citata iš: Andrius4  spalio 08, 2015, 14:08:41
Ir jai tos paskalos mokina stovėti ant originalaus Dievo Žodžio, kaip yra Biblijoje parašyta. Tai aš žiūrėdamas, ką Romos kataliku bažnyčia mokina ir ką pranašas kalba, liginu iškarto su Biblija ir aš matau, kad tas vyras kalba taip kaip Biblija rašo, o KB mokina kitaip.


Pirmiausia, norint "stovėti ant originalaus Dievo Žodžio", reikia labai daug mokytis: ST originalas parašytas ivritu, NT - graikų kalba, bet ne pačių graikų, o tų pačių žydų, fariziejų. Abi kalbos turi begalybę niuansų ir reikšmių, apie kurias mes net negalim nutuoktis.. ypač hebrajų. O vertimai dažnai būna tokie.. na tokie smarkiai "numelioruoti" kaip kartą išsireiškė vienas kunigas ;) Tad girdėdama žmogų sakant, stovintį ant Dievo Žodžio, suprantu, kad tai nemažas eruditas, su labai plačia pasaulėžiūra. Yra tiesa ir kita kategorija žmonių, kuriems Žodį apreiškė Šventoji Dvasia, bet tokių pažįstu vos vieną kitą.. Nesakau, gal tu ir esi vienas iš jų, būtų nuostabu :)

Antra, šiek tiek paskaičiau iš tavo nuorodos. Ir radau, kad "tas vyras" savo mokyme prasilenkia su Šv. Raštu. Pvz jis sako, kad "uola" (ant kurios Kristus pastatys savo bažnyčią) yra apreiškimas. Gal gali pagrįsti Dievo Žodžiu? Nes Biblijoj "Uola" yra Kristus (rusiškame sinodiniame vertime "камень" - akmuo). Ir kodėl tada Simonui Jėzus davė vardą Kefas (Petras/Uola)?

Rašau tau, ir žinau, kad pati labai mažai žinau.. Norėčiau, kad nebūtų tai savo tiesos brukimo forma, bet kad girdėtum ir kitokius ;)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 09, 2015, 14:46:12
Ps 62,7 Dieve mano išgelbėjimas ir garbė; mano stiprybės uola ir priebėga yra Dievas.

Ps 78,35 Atsiminė, kad Dievas yra jų uola, aukščiausiasis Dievas jų atpirkėjas.

Ps 18,31 Kas yra Dievas, jei ne Viešpats? Kas uola, jei ne mūsų Dievas?

1 Kor 10,4 ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus.

Tai kas dabar ta "uola" iš tikrųjų? Ar Kristus? Ar Dievas? Matai Varlyte, tu palietei nuostabia vieta. Štai jums dar vienas Biblijos įrodymas, kad Dievas yra vienas asmuo.

Dabar "apreiškimas" ar jis ne iš Dievo?

Tai buvo APREIŠKIMAS. Skaitykite taip, kaip parašyta:
,,Ne kūnas ir kraujas tau tai APREIŠKĖ, BET MANO TĖVAS TAI APREIŠKĖ, ir ANT ŠIOS UOLOS (APREIŠKIMO) AŠ PASTATYSIU SAVO BAŽNYČIĄ."
Bažnyčia pastatyta ant apreikšimo, ant ,,Taip sako Viešpats"
.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 09, 2015, 16:36:48
Na.. suprantu, kad lengviausia padaryti copy-paste iš, bet nežinau (ir nespėliosiu) kodėl "pranašas" cituoja nepilną Evangelijos tekstą. Jeigu Kristus ar evangelistas Matas būtų norėjęs pasakyti taip kaip "tas vyras" cituoja, tai taip būtų ir parašęs. Bet parašyta yra taip (bent jau mano turimame NT):
nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.
(mėlynai išskyriau praleistą eilutę)
Tuomet tau tebegalioja ir mano klausimas apie Kefą.

CitataTai kas dabar ta "uola" iš tikrųjų? Ar Kristus? Ar Dievas? Matai Varlyte, tu palietei nuostabia vieta. Štai jums dar vienas Biblijos įrodymas, kad Dievas yra vienas asmuo.

Kas dėl dėl dieviškųjų asmenų, tai mano vatine galva Dievas yra asmuo, Jėzus Kristus yra asmuo ir Šv. Dvasia taip pat yra yra asmuo. Ar sutinki? Tačiau iš tiesų Dievas yra vienas. Tiesiog - Vienas, o ne vienas asmuo. Nes vienas asmuo jau būti nebegali.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Pilgrim spalio 09, 2015, 16:38:23
1 Kor 10,4: Pagal rabinų legendą, izraelitus dykumoje lydėjusi stebuklinga uola. Paulius joje įžvelgia Kristaus simbolį.

Ačiū Andriau  :thumbup:
skaitom toliau, skaitom kas parašyta
Mt 16, 13-18
13 Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: ,,Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?"
14 Jie atsakė: ,,Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų".
15 Jis vėl paklausė: ,,O kuo jūs mane laikote?"
16 Tada Simonas Petras atsakė: ,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" 
17 Jėzus jam tarė: ,,Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.   
18 Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.

p.s. Keliauninke  ;) akimirka aplenkei
ir paryškinu mintį Vienas Dievas trijuose Asmenyse arba Vienas Triasmenis Dievas.
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 09, 2015, 16:46:05
Che, net pora minučių :)  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 09, 2015, 16:47:41
Mano galva, negalima sakyti turint vatine galvą.  :no-no:
:)
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Andrius4 spalio 10, 2015, 06:46:52
Negi jus nematote? Kad  pati esme yra ( Mt 16,17 ) 17-toi eilutei. Pasitikrinau nemažai vertimu ir 17-ta eilute visur skamba taip kaip ir jūsų vertime kuri pateikėte.  Padariau copy-paste. Nes tai nekeičia esmes, koki vertima pasiimtumėte.

"17 Jėzus jam tarė: ,,Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. "

Tėvas, kuris yra danguje Petrui apreiškė. Tai buvo "apreiškimas" Be to apreiškimo Kristus nebūtu pasakės Petrui šitų žodžiu. Pirma buvo apreiškimas, o paskui patvirtinimas.
Kodėl jus šito nematote? Kam tada iš vis užduodate man klausimus jeigu iš karto nusiteikė netikėti? Taip nusiteikė netikėti, kad net neįsigilinę i kontekstą, atkertate ir džiūgaujate.
Ir netgi bandote mane išstatyti kažkokiu tuščiu kaltintoju, jog nepateikiau jokiu faktu, neva tuose 10 puslapiu jų nėra. Ir net bandote išjuokti vaiku auklėjimo pavyzdžiais. Todėl aš tu faktu ir nebekartosiu, nes vis tiek  nenoryte jų matyti, nors jie ir buvo pakartoti. Ir matau, kodėl jų nematote.


Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 24, 2015, 04:44:04
Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą.


Žinau, kad tai parašyta Kaštono, bet jus tam neprieštaravote, o tik bandėte tai pateisinti Lietuviu kalbos žodžio "tikiu" naudojamais linksniais ir KB katekizmu.

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2015, 20:57:27
Lietuvių kalboje žodis "tikiu" naudojamas keliais linksniais: tikiu kuo, ir tikiu į ką.

Tai va šiuo atveju kai kalba eina apie Šventąjį Raštą, tai turbūt labiau tinka sakyti tikiu kuo, o kai kalba eina apie Dievą, tai labiau tinka sakyti į ką.

Iš čia matyt atsiranda ir tikėjimo laipsniškumas, ar kitaip sakant, kitas tikėjimo lygmuo, kai kalbama apie Dievą.

Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, Dievo Žodis yra gyvas ir Jis yra antrasis Dievo asmuo, tuo tarpu Šventas Raštas yra tik nedidelė Dievo Žodžio atspindžio dalis. Neįsivaizduotina, kad visą Dievą galėtų sutalpinti knyga.

Todėl ir sakome kad tikime į Dievą ir tikime Šventuoju Raštu, o ne atvirkščiai :)


Matote? tai žmonių išmintis. Todėl dabar atidžiai skaitykite.

Jn 12,44 O Jėzus šaukė: "Kas mane tiki, tiki ne mane, bet Tą, kuris mane siuntė.

Mt 10,40 Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima Tą, kuris mane siuntė.

Jn 13,20 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima Tą, kuris mane siuntė"

Jn 10,9 Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras.

Netikėdami i Biblija, netikite i Dievo Žodį. Netikėdami i Dievo Žodį, jus atstumiate pati Jo Žodį (Kristu) Kristus sake: "Kas mane tiki, tiki ne mane, bet Tą, kuris mane siuntė." (Tėvą) Dar Kristus sako? " Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas." Negi jus manote, kad atstume Žodį (Kristu) kuris yra  vartai, apeisite per aplinkui pas Tėvą? Per žmonių išmintį? Per teologija? Per KB katekizmą ir tradicijas? Kur viskas yra iš žmogaus. Kaip gi jus Dievo Žodį nustumiate i antra planą? " Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, Dievo Žodis yra gyvas ir Jis yra antrasis Dievo asmuo"  Kaip gi taip? kai tos citatos liudija, kad tai pirmas ir tas pats asmuo.

Apr 22,13 Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga.

Ar tai nesvarbiausias Faktas ir įrodymas, kokio gi dar jums reikia?Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Kaštonas spalio 10, 2015, 07:42:00
TIKRIAUSIAI, paskutinis klausimas  labiausiai užduotas sau pačiam?!
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: kukulis spalio 10, 2015, 08:16:32
Na va ... visi vieni kitiems viską išsakėme.
Normali diskusija tuo turėtų ir pasibaigti.

Jeigu tikslas - pakeisti kito nuomonę, tai jau ne be diskusija. Be to žmogui tai neįmanoma, o vien Dievui.

Tai dabar gal apmąstykime ką perskaitėme ir palaukime kol kiekvienam iš mūsų Dievas parodys kas yra kas?
Antraštė: Ats: Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?
Parašė: Tomas M. spalio 10, 2015, 18:26:38
Mes aišku nieko nepakeisime, tegul žmogus domisi, skaito... kai prieis vieta, kur Apaštališkieji ir Bažnyčios tėvai (nemaišykime jų su pačiais Apaštalais) mokys skirtingai, nei "tas vyras" (nevadinu jo pranašu, nes jis toks nėra), tuomet gal jis pradės labiau gilintis ir duok Dieve prieis prie teisingų išvadų. O kad nepilstyti iš tuščio į kiaurą, rakinu temą.