TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Tomas M. gruodžio 21, 2015, 00:16:53

Antraštė: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Tomas M. gruodžio 21, 2015, 00:16:53
Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 06:41:26
Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis). Bet jus negalite su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo?


Tik  primenu, kad būtent Katalikų Bažnyčia išlaikė per visus persekiojimus Naująjį Testamentą ir kitus Bažnyčios mokymo raštus, jei nebūtų Katalikų Bažnyčios vargu ar šiuo metu tu turėtum ką skaityti ;)
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 gruodžio 21, 2015, 10:14:39
Tikrai dėl to nesiginčičiau, ir nesiginčičiau, kad KB nebuvo pirmoji. Taip KB yra pirmoji ir buvo tikra Dievo Bažnyčia. Kol nesusijungė su pagoniu religija ir netapo RKB ir nuėjo su Dievo žodžiu į kompromisą, bet apie tai jau kalbėjome. Taip pat galima matyti ST kaip Dievas naudojo ir pagoniu karalius, kad butu įvykdyta Jo valia, nes Dievui nėra nieko neįmanoma. Todėl taip sutinku, kad RKB išsaugojo NT, bet žmonėms Ji nedavė. Tai padarė Martinas Liuteris.

"Jis išvertė Naująjį Testamentą ir davė jį žmonėms. Jis pats atliko šį sunkų darbą, koreguodamas kiekvieną ištrauką mažiausiai dvidešimt kartų. Taip pat jis subūrė grupę hebrajų kalbos žinovų, tarp kurių buvo žydų, ir išvertė Senąjį Testamentą. Šiuo didžiuliu Liuterio darbu iki šiol remiasi visi vėlesni su Šventuoju Raštu susiję veikalai Vokietijoje"

Ir  prašau nežiūrėkite į tai kaip į kritiką. Rašau tai, kas man yra žinoma ir tiek.

Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas gruodžio 21, 2015, 10:26:27
"Rašau tai, kas man yra žinoma ir tiek."

3. Juo daugiau ir geriau žinai, juo griežčiau būsi teisiamas, jei švenčiau negyvensi.
Nesididžiuok turimu mokslu ar meno talentų, bet būk rūpestingas juos naudodamas.
Jei manaisi daug ir gerai žinąs, atsimink, kad tai yra maža, palyginus su tuo, ko nežinai.
Nesididžiuok, bet bijok (Rom. 11, 20), geriau prisipažink savo nežinojimą.
KS
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Sigitas gruodžio 21, 2015, 10:51:36
Citata iš: Andrius4  gruodžio 21, 2015, 10:14:39... Todėl taip sutinku, kad RKB išsaugojo NT, bet žmonėms Ji nedavė. Tai padarė Martinas Liuteris.

"Jis išvertė Naująjį Testamentą ir davė jį žmonėms. Jis pats atliko šį sunkų darbą, koreguodamas kiekvieną ištrauką mažiausiai dvidešimt kartų. Taip pat jis subūrė grupę hebrajų kalbos žinovų, tarp kurių buvo žydų, ir išvertė Senąjį Testamentą. Šiuo didžiuliu Liuterio darbu iki šiol remiasi visi vėlesni su Šventuoju Raštu susiję veikalai Vokietijoje" ...

Netiesa!
Pirmiau Liuterio Šventąjį Raštą išvertė Jeronimas: ,,Šventasis Jeronimas plačiai žinomas dėl savo Biblijos vertimo iš graikų ir hebrajų kalbų į lotynų kalbą. Šis vertimas, vadinamas Vulgata, katalikų yra pripažįstamas oficialiu Biblijos tekstu." (žr. šventasis Jeronimas (https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v._Jeronimas))
Tuo metu, ir dar labai ilgą laiką, beveik iki pat 20a. pradžios, visi, kas mokėjo skaityti, skaitydavo daugumoje lotynų kalba. O Martynas Liuteris taip pat skaitė lotyniškąją Neo Vulgatą, ir  išvertė jis Bibliją į vokiečių kalbą, bet kas galėjo ją skaityti? (https://lt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther).

,,Čia dienos šviesą išvydo vienas iš didžiausių jo darbų -- Graikiškųjų raštų (Erazmo tekstas) vertimas į vokiečių kalbą. Knyga buvo išspausdinta 1522 metų rugsėjį, nenurodant vertėjo Liuterio pavardės, ir tapo žinoma kaip ,,rugsėjo Biblija". Ji kainavo pusantro guldeno -- metinį tarnaitės užmokestį. Tačiau knyga buvo labai populiari: per metus išėjo dvi laidos, iš viso 6000 egzempliorių, ir bent 69 laidos per kitus 12 metų." (M. Liuteris (http://wol.jw.org/lt/wol/d/r32/lp-l/2003686)).

O Dievo žodį Romos Katalikų Bažnyčia skelbė ir skelbia kasdien per šventąsias Mišias ir kitas pamaldas, aiškindami jį pamoksluose ir homilijose. Beje, Martyno Liuterio vertimas daugybę kartų buvo redaguojamas ir skaityti jį galėjo tik tie, kurie mokėjo to regiono vokiškąjį dialektą, kurį vėliau, naudodamiesi Martyno Liuterio Biblijos vertimu, sunormino į bendrinę vokiečių kalbą. Ir netgi po to laikmečio daugybė žmonių negalėjo skaityti Biblijos, nes, elementariai, nemokėjo skaityti. Ją, lygiai taip pat, kaip ir pas katalikus, pas liuteronus skaitydavo iš sakyklos, kunigai ir diakonai.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 gruodžio 21, 2015, 11:25:29
Sigitai, čia nėra jokios klaidos. Aš nekalbėjau apie lotinų kalbą. Nes katalikai pagrinde ir moka lotinu, o paprasti žmones nemokėjo gi lotinu. Tai kadangi Liuteris buvo vokietis, tai ir verte į vokiečiu, kad butu prieinama ir suprantama ir paprastiem žmonėm Biblija.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Sigitas gruodžio 21, 2015, 11:29:44
Kuriems paprastiems žmonėms? Tiems, kurie turėjo atiduoti metų algą už vieną knygą? Pats pagalvok. Ar tu pats įpirktum knygą, kuri kainuoja ~ 3600 eurų? Net, jei toji knyga - Knygų Knyga!
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 gruodžio 21, 2015, 14:08:26
Sigitai, esmė yra kad Liuteris tai padarė. O ir tokia kaina gi nebuvo visada. Esmė, kad  žmonėms  atsirado prieiga.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija gruodžio 21, 2015, 14:55:02
Miniai. Ir ką ji su Juo padarė? Pats neseniai sakei - atsirado daug mažų bažnyčių, kurių kiekviena aiškina Kristaus mokslą savaip.

Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: ,,Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas... (Mk 9, 31)

Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim gruodžio 21, 2015, 16:03:47
Citataesmė yra kad Liuteris tai padarė

lenkiam galvą ir sakom broliams protestantams - gerą darbą pradėjot.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Tomas M. gruodžio 21, 2015, 17:42:54
Andriau, kaip ir sakei, Dievas kartais panaudoja įvairius žmones savo planams įgyvendinti. Štai ir Liuterį panaudojo, juk Liuteronai buvo pirmieji, kurie sugalvojo katekizmo idėją, kurią per Tridento Susirinkimą panaudojo Katalikų Bažnyčia ir buvo sudarytas pirmasis katalikų Katekizmas. Liuteris galėjo būti antrasis Augustinas, jei tik būtų buvęs paklusnume...

Taip pat reikia prisiminti, kad versdamas Šv. Raštą, Liuteris pridėjo kai ko, ko ten nebuvo, bet kas jam buvo paranku pagrįsti savo idėjas - kalbu apie tikėjimą be tikėjimo darbų, kur jis pridėjo žodelį "tik", nors to nebuvo originale. Dėl tos pačios priežasties jis net norėjo iš jų Kanono pašalinti Apaštalo Jokūbo laišką, visa laimė kiti jo pasekėjai nesutiko su tokiu žingsniu, bet Liuteris atsisakė išimti savo pridėtą žodį. Yra išlikę jo raštai, kur jis savo nuomonę prilygina vos ne Dievo nuomonei.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 gruodžio 21, 2015, 20:41:24
Įdomu tik ar esant Liuteriui dar gyvam, Liuteronai sudarė katekizmą? Nes jie vėliau(jau be Liuterio)organizavosi ir nusigręžė nuo Dievo žodžio. Ir tikrai labai sudomino kurgi tas Liuterio pridėtas žodelis "tik". Labai norėčiau pamatyti tą citatą ir kiek supratau tas žodelis tik vienas visam NT?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Tomas M. gruodžio 21, 2015, 21:06:35
Kalba eina apie Rom 3:28.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 24, 2016, 11:17:56
Citata iš: Tomas M.  gruodžio 21, 2015, 00:16:53
Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 06:41:26
Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis). Bet jus negalite su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo?


Tik  primenu, kad būtent Katalikų Bažnyčia išlaikė per visus persekiojimus Naująjį Testamentą ir kitus Bažnyčios mokymo raštus, jei nebūtų Katalikų Bažnyčios vargu ar šiuo metu tu turėtum ką skaityti ;)


Šiandien klausiaus radijo, atsakinėjo į klausimus ir vienas buvo geras (dėmesio, Andriau4 ! ;)) Skambėjo, maždaug taip: kas yra svarbesnis/pirmesnis, Bažnyčios Tradicija ar Dievo žodis (Biblija)?

Netikėtas atsakymas - Bažnyčios Tradicija. Nes visa, kas žmonijos istorijoje išliko kaip Dievo Apreiškimas, tame tarpe ir Biblija, išliko per Tradiciją (Juk kurį laiką tokio dalyko, kaip Biblija, išvis nebuvo, buvo sakytinė Tradicija).

Šlovė Viešpačiui, pasilikusiam ir esančiam tarpe mūsų   :pentecostal:

Taip pat buvo nepamiršta pasakyti, kad Dievo žodis susijęs su mūsų tikėjimu neatskiriamai nuo Tradicijos. Galvoju, kad turime padėkoti protestantam, per kuriuos katalikai vėl susigrąžino šį turtą į kasdienį gyvenimą (matyt Tradicijos sureikšminimu, kažkuriuo laikotarpiu, ant Biblijos buvo nusėdęs dulkių sluoksnis  :-\)

(Kai jau bus archyve, būtinai įkelsiu šią MR laidą).
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 24, 2016, 13:25:59
Puikus klausimas :) Ech žmonių išmastyta filosofija. Kai Biblija aiškiai pasako, kas pirma buvo.

Jn 1   1 Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.


Ir ką yra sakes pats Kristus, kuris ir yra  Dievo Žodis dėl papročiu, kitaip vadinamu tradicijų? Manau sutiksi, kad tradicijos ir papročiai yra tas pats, nes kituose vertimuose verčiama "tradicija"

Mk 7  1 Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. 2 Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. 3 Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. 4 Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. - 5 Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: ,,Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?" 6 Jis atsako jiems: ,,Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta:
Ši tauta šlovina mane lūpomis,
bet jos širdis toli nuo manęs.
7 Veltui jie mane garbina,
mokydami žmonių išgalvotų priesakų.
8 Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių". 9 Ir jis pridūrė: ,,Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius! 10 Antai Mozė yra pasakęs: Gerbk savo tėvą ir motiną ir: Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumiršta. 11 O štai jūs sakote: 'Jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai: Tebūnie Korban (tai yra: auka Dievui) , kuo turėčiau tave sušelpti', 12 - tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, 13 niekais paversdami Dievo žodį dėl savojo papročio, kurį esate perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote".


Ir dabar truputi kitaip paklausiu, bet iš esmės taip pat. Tai kas yra pirmesnis ir svarbesnis Bažnyčios tradicija ar Kristus?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 24, 2016, 18:03:31
Nežinau, tyčia ar netyčia painioji Dievo Žodį su Dievo žodžiu ir Tradiciją su tradicijom. Kadangi pastebėjau, jog vis dar užsuki pas mus, pamaniau...

Štai ta laida:

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/64719-2016-09-24-09-00-klausk-drasiai.html

Ties 42:20 klausimas. Ir išsamus atsakymas.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 24, 2016, 18:56:00
Aš nepainioju, aš tikiu, kad tai yra tas pats. Jeigu aš parašysiu mažąją "ž" , tai vis tiek reikš Dievo žodį. Biblija sako, kad Dievo Žodis tapo kūnų taip? Bet prieš tai, per pranašus, kieno žodis buvo kalbėtas? Biblija kieno žodis yra? Ir ar Biblija nesako, kad pirma buvo Žodis? Kristus jau buvo dar prieš pasaulio sutverimą tik dar nebuvo atėjęs į žeme kūne. Bet Jis buvo pranašuose. Jis yra pradžia ir pabaiga, Alfa ir Omega. Per Ji yra viskas ir be Jo nėra nieko. Problema yra, kad Bažnyčios tradicija tai išskyrė, bet tai yra viena. Dievo Žodis ir yra Dievo Žodis ar didžiąją ar mažąją raide. Nesiginčiju dėl žodžio tradicija ir tradicijos. Bet Kristus kalba ten apie Bažnyčios tradicijas, ne apie šalių tradicijas. O pati Bažnyčios tradicija argi nesusidaro iš tradicijų?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 25, 2016, 02:25:10
 :no-no: ne taip yra. Jei dar turėtum kantrybės, panagrinėk šitą (bet be išankstinio nusistatymo):

http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N105DE.html

Imant Bibliją kaip vienintelį šaltinį, atsiranda paklaida supratime apie Dievą (pvz, nepriimate Jo kaip Švč. Trejybės). Gal dėl to, kad Jį bandote apriboti viena Knyga, į kurią Jis nesutalpinamas  :-\
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 25, 2016, 14:25:59
teisingiausia Jono evangeliją skaityti originalo kalba, ne vertimus į vieną ar kitą kalbą
ir tuomet bus aiškiau kokią prasmę evangelistas nori suteikti terminui Žodis.
na nesutiksiu, kad papročiai ir tradicija yra tas pats.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 25, 2016, 19:52:58
Panagrinėjau Silvija ta nuorodą. Pasakyk man, Bažnyčios mokymas ir Bažnyčios tradicija yra tas pats ar ne?
Citata iš: Silvija  rugsėjo 25, 2016, 02:25:10Imant Bibliją kaip vienintelį šaltinį, atsiranda paklaida supratime apie Dievą (pvz, nepriimate Jo kaip Švč. Trejybės). Gal dėl to, kad Jį bandote apriboti viena Knyga, į kurią Jis nesutalpinamas  :-\

Na, jeigu jūras paversti rašalu ir visas žoles rašikliais, o visa dangų popieriaus lapu, tai neužtektu rašalo ir nei rašikliu ir nei dangaus, vien Dievo meiliai aprašyti.

Tai kokia gali buti kalba, kad Dievą butu galima į vieną knygą sutalpinti. Ji nei visa visata prigrusta knygų nesutalpintu. Dievas juk begalinis. Tad manau tikrai nemanai, kad Bažnyčios tradicija Ji sutalpina?

Ne čia esmė. Esmė Dievo žodžio grynume. Jeigu Bažnyčios tradicija jį iškreipia savo dogmomis ir prideda to ko visai Dievo žodyje nėra, tad Dievo žodį padaro neveiksmingu. Dievo žodis praranda galią, ką ir Kristus kalbėjo. Žinoma čia iškils klausimas. Kas tau sakė, kad Bažnyčios tradicija iškreipė žodį? Raštai sako, Biblija. Aš esu jau minėjas, kad Senasis ir Naujasis Testamentai yra kaip urimas ir tumimas ir viskas turi atspindėti juose, ar tai Bažnyčios tradicija, ar tai Apaštalu mokinių tradicija, ar tai katekizmas ir t.t. Bet deja, kai kalba Bažnyčios tradicija, Testamentai nesuspindi. Kai kalba katekizmas irgi nieko. Apaštalu mokinių tradicija irgi nieko, nes nėra to Raštuose, nu nėra, nėra kam atspindėti. Bet koks mokymas turi laikytis pirminio Dievo žodžio, Dievas per amžius tas pats, tad ir Jo žodis per amžius tas pats. Apaštalas Paulius aiškiai nubrėžė linija, kad jei kas skelbtu kitokia Evangeliją, negu jie skelbė.....   Jiems buvo atskleista Kristaus paslaptis. Jie žinojo ką reiškia buti Kristuje. Jie žinojo kas buvo Jėzus Kristus. Jiems buvo atskleistas Dievo planas. Ar tai išliko Apaštališkoje tradicijoje kuria katalikai turi? Ne, tai neišliko. Nes Apaštalai žinojo, kad Dievas yra vienas, kad nėra trijų asmenų viename, kad nėra  tokios trejybės, kaip Tėvas asmuo, Sūnus asmuo ir Šventoji Dvasia asmuo. O yra vienas Dievas trijose tarnavimuose/išraiškose, ar kaip teisingiau pavadinti. Jis save apreiškė kaip Tėvą virš mūsų, vėliau kaip Sūnų tarp mūsų ir dabar kaip Šventąją Dvasią mumyse. Ir tai yra tas pats Dievas. Tad ir nors viso pasaulio mokymai teigtu kitaip, tai nepakeis Dievo žodžio tikrumo. Nei vienas mokymas neišstovės Didžiojo Teismo Diena. O tik Apaštalu, kuriems buvo perduota paties DIEVO. Kai vienas Kristaus mokinis pasakė Kristui." Viešpatie parodyk mums Tėvą ir mums bus gana". Ir puikiai žinote ką Kristus jam atsakė. Dievas buvo Jame, Tai Dievas atsakė jam. Pats Dievas Kristuje. Pats Dievas savo Žodyje. Pats Dievas kentėjo ant kryžiaus, Dievo kraujas tekėjo žemėn. Pats Dievas priėmė bausme už mus. Pats Dievas turėjo mirti kūne už mūsų neteisybes, kad mes galėtume gyventi.   
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 26, 2016, 02:23:14
Ech, Andriau... ale gražiai čia parašei:

CitataNa, jeigu jūras paversti rašalu ir visas žoles rašikliais, o visa dangų popieriaus lapu, tai neužtektu rašalo ir nei rašikliu ir nei dangaus, vien Dievo meiliai aprašyti.

Tai kokia gali buti kalba, kad Dievą butu galima į vieną knygą sutalpinti. Ji nei visa visata prigrusta knygų nesutalpintu. Dievas juk begalinis.


Bet čia:

CitataJeigu Bažnyčios tradicija jį iškreipia savo dogmomis ir prideda to ko visai Dievo žodyje nėra, tad Dievo žodį padaro neveiksmingu.


- tik tavo subjektyvi nuomonė, nes nesupranti tu Bažnyčios mokymo, protestuoji ir kuri savąjį.

CitataŽinoma čia iškils klausimas. Kas tau sakė, kad Bažnyčios tradicija iškreipė žodį? Raštai sako, Biblija. Aš esu jau minėjas, kad Senasis ir Naujasis Testamentai yra kaip urimas ir tumimas...


tai, ką tu esi minėjęs mes jau apsvarstėme, (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1190.msg15587.html#msg15587) sugaišdami tam daug brangaus laiko. Dediesi svarbesniu už tūkstantmetę Tradiciją, kurioje daugybė šventųjų garbino Dievą dvasia ir tiesa?

CitataBet deja, kai kalba Bažnyčios tradicija, Testamentai nesuspindi. Kai kalba katekizmas irgi nieko. Apaštalu mokinių tradicija irgi nieko, nes nėra to Raštuose, nu nėra, nėra kam atspindėti.


Subjektyvu ir skamba kaip bejėgiškas kaltinimas.

CitataApaštalas Paulius aiškiai nubrėžė linija, kad jei kas skelbtu kitokia Evangeliją, negu jie skelbė.....
 

Štai tu ir skelbi ją kitokią. Ir čia yra to pavyzdys:

Citataapaštalai žinojo, kad Dievas yra vienas, kad nėra trijų asmenų viename, kad nėra  tokios trejybės, kaip Tėvas asmuo, Sūnus asmuo ir Šventoji Dvasia asmuo. O yra vienas Dievas trijose tarnavimuose/išraiškose, ar kaip teisingiau pavadinti.


Ydingas, net labai kreivas šis tavo mokymas apie Dievą "trijuose tarnavimuose":

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 27, 2015, 21:38:51
Paprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai).


Tai, kad palyginimas netikęs, jau kažkada aptarėme (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1286.0.html). Turėtumei susimąstyti.


Tradicija ar Bažnyčios mokymas tikrai nera pats Dievas, kaip ir Dievo žodis nėra. Todėl ir negalima tapatinti taip kaip tapatini tu:

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 24, 2016, 18:56:00
Aš nepainioju, aš tikiu, kad tai yra tas pats. Jeigu aš parašysiu mažąją "ž" , tai vis tiek reikš Dievo žodį.


Žinai, Andriau, susidaro toks įspūdis, kad Dievas nori būti tavo pažintas, bet Jis leidžiasi iki ribos, kurią tu pats nustatai. Toliau eiti Jo pažinimo linkme trukdo tavo asmeninio teisumo jausmas, protestas prieš tai, ko negali suprasti ir pats metodas, tampantis svarbesniu už Dievą, skaldantis brolius ir nevedantis vienybėn.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 26, 2016, 03:35:18
Aš nekaltinu Silvija, rašau ką Biblija sako :). Aš turėsiu atsakyti, už kiekviena žodį kuri rašau. Ir tai nėra mano mokymas, aš laikausi Jo mokymo. Ir tai nėra mano asmeninio teisumo jausmas. Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 26, 2016, 03:45:19
Šventoji Tradicija ir Magisteriumo (Bažnyčios) mokymas yra du visai skirtingi dalykai.

CitataDievo kraujas tekėjo žemėn

Dievas turi kraują ... bet ir aš turiu, vadinasi tarp manęs ir Jo skirtumas nedidelis.

CitataDievas trijose tarnavimuose

tai kaip skirstosi kada kuriame būti, pagal specialų grafiką ?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 26, 2016, 05:15:30
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 03:35:18
Aš nekaltinu Silvija, rašau ką Biblija sako :).  turėsiu atsakyti, už kiekviena žodį kuri rašau.


Biblija dar rašo ir apie tai, kad bus netikrų pranašų, vilkų ėriukų kailyje.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 03:35:18
Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.


Negali, bet rašai. O širdis... mūsų širdis Jis geriau pažįsta nei mes patys, tad nebūk tuo tikras, kad ji nėra suklaidinta.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 26, 2016, 12:52:39
Ačiū už atsakymą dėl tradicijos ir Bažnyčios mokymo.
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 26, 2016, 03:45:19
CitataDievas trijose tarnavimuose

tai kaip skirstosi kada kuriame būti, pagal specialų grafiką ?

Senojo Testamento dienomis  Dievas buvo virš mūsų(Tėvas). Kristaus dienomis tarp mūsų(Sūnus). Ir šiomis dienomis mumyse(Šventoji Dvasia).
Citata iš: Silvija  rugsėjo 26, 2016, 05:15:30
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 03:35:18
Aš nekaltinu Silvija, rašau ką Biblija sako :).  turėsiu atsakyti, už kiekviena žodį kuri rašau.


Biblija dar rašo ir apie tai, kad bus netikrų pranašų, vilkų ėriukų kailyje.

Taip, ir jų buvo, yra ir bus. Bet čia ne vien apie pranašą kalba eina. Branhamas ne vien tik pranašas buvo. Jisai skelbė antrąjį Kristaus atėjima. Ir taip pat jis buvo tas septintas angelas, septintam Bažnyčios laikotarpiui, per kuri buvo užbaigta Dievo paslaptis. Kaip ir buvo Dievo pažadėta.
Citata iš: Silvija  rugsėjo 26, 2016, 05:15:30
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 03:35:18
Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.

Negali, bet rašai.

Jeigu taip yra kaip sakai, tuomet tavo pareiga pacituoti ir pataisyti mane.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 26, 2016, 14:15:49
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 12:52:39
Branhamas ne vien tik pranašas buvo. Jisai ...


Ne jį galvoje turėjau, o tave.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 12:52:39
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 03:35:18
Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.

Negali, bet rašai.

Jeigu taip yra kaip sakai, tuomet tavo pareiga pacituoti ir pataisyti mane.
[/quote]

Tai, kad tau nesuspindi RKB mokymas Senajame ir Naujajame Testamentuose, yra visiškai subjektyvu. Kaip ir minėjau, kadangi neišmanai to, ką skelbia ir moko Kristaus Bažnyčia, negali ir vertinti. O tu vertini, meluodamas, kad Jos mokymas nesiremia Raštais.

Remiasi, bet tikrai toliau apie tai nepolemizuosim. Nes pradžioje turėtume susitarti dėl tų dalykų, dėl kurių kol kas nesusitariame. Šis forumas negali visos erdvės skirti besaikiams ginčams. Atsiprašau, Andriau, man tikrai gaila, kad taip viskas...
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 26, 2016, 16:19:13
CitataNe jį galvoje turėjau, o tave.

Tai, kad aš ne pranašas Silvija :)
CitataKaip ir minėjau, kadangi neišmanai to, ką skelbia ir moko Kristaus Bažnyčia, negali ir vertinti.

Gal aš ir neišmanau, ką skelbia Katalikų Bažnyčia, bet tu negali teigti, kad aš neišmanau, ką skelbia Kristaus Bažnyčia. Va čia yra didžiausias pasaulinio masto melas, kad Kataliku Bažnyčia yra Kristaus Bažnyčia. Jeigu taip būtu, tai Dievo žodis jums būtu pagrindinis šaltinis ir neturėtumėt  trijų dievu viename. Nesimelstumėte  šventiesiems, nesimelstumėte rožančių Marijai. Neturėtumėte popiežiaus. Krikštytumėte žmones per atgaila ir Jėzaus Kristaus  vardu, kaip ir visi iki vieno Apaštalai mokino. Netikėtumėte į skaistyklą, kurios nėra Raštuose ir t.t. Nes visa to jus mokina tradicija, o ne Kristus. Kristaus Bažnyčia atspindi Kristu ir nieko daugiau jį negali atspindėti. O tu sakai, kad aš meluoju. Parodyk man visa tai, kur yra tai Raštuose. Parodyk man nors viena Apaštalą, kuris krikštijo nors ką nors į trejybę(vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios) ir dar kūdikius. Ir tuomet aš tavęs ir visu katalikų atsiprašysiu ir grįšiu prie katalikybės. Ir nebeturėtumėte slėpinių, nes Dievo septintas angelas jau trimitavo ir Dievo paslaptis jau užbaigta.

Susimastykite, juk busime teisiami pagal Dievo Žodį, ne pagal kažkokia tradicija. Kas žmogų teisme užstos jeigu ne Žodis. Niekas tenai neišstovės, jokios filosofijos ir jokie žmonių mokymai. Jūsų laivas(RKB) plaukia link baisios bedugnės ir tas laivas nepakeis krypties, jis nugrims į prarają, bet kiekvienas dar gali iš jo išlipti ir jis liks gyventi. Nojus 120 metu skelbė apie artėjanti tvaną, bet niekas juo netikėjo, turbūt manė, kad jam pasimaišė protas. Bet Dievas už Nojaus stovėjo, Dievo žodis, per kuri Dievas Nojuj tai išreiškė ir Nojus tuo patikėjo, o kas nepatikėjo turėjo mirti. Kas juos pražudė? Netikėjimas į DIEVO ŽODĮ. Artėja ir antro pasaulio sunaikinimas, tik dabar ne vandeniu, bet ugnimi. ir kas bus dabar sunaikinti? Dievas nesikeičia, vėl visi tie kurie nepatikėjo į JO ŽODĮ. Tai vienintelė ir didžiausia nuodėmė, netikėti į Dievo žodį. Štai jums ir mažoji (ž) ir didžioji (Ž). Nojaus dienomis žodis dar nebuvo išreikštas kūne. Tai buvo sakytinis, bet kas jo nepriėmė turėjo mirti. Ar manot, kad bus dabar kitaip? Nes Kristus yra ir rašytinis ir sakytinis ir išreikštas kūne žodis, kodėl negalyte tuo patikėti?

Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė rugsėjo 26, 2016, 16:59:19
Kaip sakė vienas protingas žmogus (pavardė redakcijai žinoma), visų religijų, sektų, konfesijų bėda yra ta, kad "jos žino kaip reikia".

Andriau,tu tikrai manai, kad Jėzus fariziejams priekaištavo (Mato 7 sk.) dėl papročių arba kaip tu sakai tradicijos, laikymosi, nors ir pats jų laikėsi? Nea. Priekaištas buvo dėl santykio su artimu - t.y. "savo tiesos" primetimo kitam. Taip kaip tu čia ir darai.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 16:19:13
Parodyk man visa tai, kur yra tai Raštuose. Parodyk man...

Atsakymas yra Jn 20, 30-31 ir Jn 21,25.

Tomai, ar kas nors.. pataisykit temos antraštę: Katalikų bažnyčiai tikrai ne 2000 metų..
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 26, 2016, 17:32:06
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 16:19:13
CitataNe jį galvoje turėjau, o tave.

Tai, kad aš ne pranašas Silvija :)


Visi mes pranašai, tik ne visi tą patį pranašaujame. Dar pirmame temos komentare tai darei:

Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 06:41:26
Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis). Bet jus negalite su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo?


Šituose žodžiuose daug netiesos apie Katalikų Bažnyčią, kuri, beje, išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį.

Kartok nekartojęs, tu vistiek pūsi tą pačią dūdą, kad katalikai tiki tris dievus... :(


Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 26, 2016, 19:49:17
Citata iš: Varlė keliauninkė  rugsėjo 26, 2016, 16:59:19
Andriau,tu tikrai manai, kad Jėzus fariziejams priekaištavo (Mato 7 sk.) dėl papročių arba kaip tu sakai tradicijos, laikymosi, nors ir pats jų laikėsi? 

Na kalba ėjo  apie (Morkaus 7) Ir štai pakartosiu kelias eilutes.
(Mk 7:8 -9)Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių". 9 Ir jis pridūrė: ,,Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius!

CitataAtsakymas yra Jn 20, 30-31 ir Jn 21,25.
Aš su tuo sutinku ir apie tai jau rašiau, kad nei jūros rašalo neužtektu, vien tik Dievo meilei aprašyti. O ir prašymas parodyti buvo susijęs su Apaštalų krikštijimu, kad niekas niekada nekrikštijo į trejybe, o į Jėzaus Kristaus vardą. Parodyti kur Apaštalai rožančių kalba ir t.t. O ir tuos kitus dalykus kur  Jėzus padarė ir kurie nesurašyti, tai jie ir liko nežinomi, tad ir kurti jų nereikėtu.
Citata iš: Silvija  rugsėjo 26, 2016, 17:32:06
Visi mes pranašai, tik ne visi tą patį pranašaujame. Dar pirmame temos komentare tai darei:
Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 06:41:26
Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis). Bet jus negalite su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo?


Šituose žodžiuose daug netiesos apie Katalikų Bažnyčią, kuri, beje, išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį.

Aš nepranašavau čia, tiesiog taip Apreiškimo Knygoj  rašo apie RKB , kas jos laukia.
O ir jeigu RKB išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį, tada kodėl jo nesilaiko? Kodėl nesilaiko pačiu Apaštalų mokymo, kuris surašytas Biblijoje, kuri pats Dievo Žodis(Kristus) jiems perdavė?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 26, 2016, 20:27:39

CitataParodyk man nors viena Apaštalą, kuris krikštijo nors ką nors į trejybę (vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios)

Mt 28, 18-19
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,

CitataNetikėtumėte į skaistyklą, kurios nėra Raštuose

ar bent kiek supranti RKB mokymą apie skaistyklą ?

Citatatiesiog taip Apreiškimo Knygoj  rašo apie RKB

parodyk kurioje vietoje juodu ant balto parašyta Romos Katalikų bažnyčios laukia tas ir tas


Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija rugsėjo 27, 2016, 07:43:21
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 19:49:17
O ir jeigu RKB išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį, tada kodėl jo nesilaiko? Kodėl nesilaiko pačiu Apaštalų mokymo, kuris surašytas Biblijoje, kuri pats Dievo Žodis(Kristus) jiems perdavė?


Laikosi ir dar kaip. O va jūs (nežinau net kaip įsivardinat), iškraipote Raštus.

Štai atsiverčiau Kristaus - Auksčiausiojo Kunigo - maldą Jn 17:

Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo:
,,Tėve, atėjo valanda!
Pašlovink savo Sūnų,
kad ir Sūnus pašlovintų tave

2 ir - tavo duota galia į visus žmones -
teiktų amžinąjį gyvenimą
visiems, kuriuos jam esi atidavęs.
3 O amžinasis gyvenimas -
tai pažinti tave,
vienintelį tikrąjį Dievą,
ir tavo siųstąjį Jėzų - Mesiją.
4 Aš tave pašlovinau žemėje,
atlikdamas darbą,
kurį buvai man davęs nuveikti.
5 Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save
ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs
dar prieš atsirandant pasauliui.


Šitame kontekste mažų mažiausiai keistas toks tavo Dievo "trijuose tarnavimuose" suvokimas (primenu:

CitataPaprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai).


Dabar grįžkime prie ištraukos. Pagal jus, šitaip kalbasi pats su savimi vienas asmuo?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 27, 2016, 16:43:30
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 26, 2016, 20:27:39
CitataParodyk man nors viena Apaštalą, kuris krikštijo nors ką nors į trejybę (vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios)

Mt 28, 18-19
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,

Na Apaštalo taip krikštijančio neparodei. Apaštalai suprato ką Kristus tuo norėjo pasakyti ir krikštijo būtent taip kaip Kristus ir įsakė. Jie suprato, kad Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardas yra Jėzus Kristus. Nes kaip nori taip sakyk, bet Tėvas nėra vardas, Sūnus irgi ne ir Šventoji Dvasia irgi ne. Tai kad..... Tik Krikštydamas į Jėzaus Kristaus vardą išpildai Kristaus duota įsakymą. Ką Apaštalai ir darė.

Citataar bent kiek supranti RKB mokymą apie skaistyklą ?
Juk  numanai, kad nesuprantu. Bet kam mokinti tai, ko neegzistuoja. Jeigu egzistuotu, manai Kristus nebūtu užsiminęs? Apie pragarą užsiminė ir apie roju irgi.
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 26, 2016, 20:27:39
Citatatiesiog taip Apreiškimo Knygoj  rašo apie RKB

parodyk kurioje vietoje juodu ant balto parašyta Romos Katalikų bažnyčios laukia tas ir tas
Apreiškimo 17 ir 18 sk. Apie tai rašo. Ir ten kalba eina apie Roma, nes yra žinoma, kad Roma yra pastatyta ant septiniu kalvų. Ir ant Romos yra šventųjų ir Kristaus liudytojų kraujas. Tikrai nepaneigsite  to fakto, kad Romos imperijos buvo nužudyta daug šventųjų, o taip pat ir vėliau jau popežiškos Romos buvo taip pat nužudyta daug šventųjų ir Kristaus liudytojų. Žinoma, ta galima neigti, bet istorijos neperrašysi. Tai kad viskas susiveda į Roma. O ten ir RKB. Bet žinoma, čia jums spręsti tiesa tai ar ne. Ir nemanykit, kad čia aš sugalvojau, ar tai mano supratimas ir panašiai. Tai yra Dievo atskleista per savo septintąjį angelą.
Ir jei netikėsite, kad tai yra tiesa  tai geriau manykite, kad aš esu apgautas, taip bent jau bus teisingiau, a to visada manote, kad čia kažkas nuo manęs.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 27, 2016, 17:22:15
CitataNa Apaštalo taip krikštijančio neparodei

o tu parodyk taip nekrikštijantį Apaštalą

CitataJie suprato

o iš kur žinai ką jie suprato ? jei su jais kalbėjaisi apie tai, tuomet pasidalink.

CitataJuk  numanai, kad nesuprantu. Bet kam mokinti tai, ko neegzistuoja. Jeigu egzistuotu, manai Kristus nebūtu užsiminęs?

jei nesupranti, tai kam tvirtini, kad mokina apie tai kas neegzistuoja ir kad Jėzus apie tai nekalbėjo, juk negalima kalbėti apie tai ko nesupranti

Citatanes yra žinoma, kad Roma yra pastatyta ant septiniu kalvų

žinoma, kad ne tik Roma pastatyta ant septynių kalvų. Maskva pastatyta ant septynių kalvų, Lisabona taip pat, Telšiai irgi.

CitataRomos imperijos buvo nužudyta daug šventųjų

Rusijos imperijos taip pat.

parodyk kur Apreiškimo knygoje parašyta - Roma.

Citatapopežiškos Romos buvo taip pat nužudyta daug šventųjų ir Kristaus liudytojų

nežinau tokių, pavardink pavardes.

Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 27, 2016, 17:59:03
Andriau, dėl Krikšto, tai geriau tęsti jau esamą diskusiją:

Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis? (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1287.0.html)

Ten atkreipk dėmesį į senovės krikščionių rankraštį - Apaštalų mokymą (Didachė) (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1287.msg17874.html#msg17874), kuris savo amžiumi yra vienmetis kartu su Evangelijomis ir kuriame yra kalbama apie praktinius tikėjimo reikalus, įskaitant Krikšto teikimą.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 28, 2016, 14:25:03
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 27, 2016, 17:22:15
CitataNa Apaštalo taip krikštijančio neparodei

o tu parodyk taip nekrikštijantį Apaštalą

Pilgrim, čia tai tikrai mane pralinksminai :) Kaip aš galiu parodyti kažką, ko niekada nebuvo :)
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 27, 2016, 17:22:15
CitataJie suprato

o iš kur žinai ką jie suprato ? jei su jais kalbėjaisi apie tai, tuomet pasidalink.

Iš Raštu.
Citatajei nesupranti, tai kam tvirtini, kad mokina apie tai kas neegzistuoja ir kad Jėzus apie tai nekalbėjo, juk negalima kalbėti apie tai ko nesupranti

Nesuprantu tavęs. Man užtenka žinoti, kad skaistyklos nėra. Tad koks skirtumas kas ką mokina apie neegzistuojančius dalykus. Manau turiu teisią pasakyti, kad skaistyklos nėra ir žmonės taip pat  turį teisią sužinoti, kad tokio dalyko nėra. O ar priimti ar ne, čia kiekvieno asmeninis dalykas.

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 27, 2016, 17:22:15
Citatapopežiškos Romos buvo taip pat nužudyta daug šventųjų ir Kristaus liudytojų

nežinau tokių, pavardink pavardes.

Mano pavardinimas nei vieno neįtikins. Aš jau ta pastebėjau, kai reikia kapstytis po istorinius faktus ir traukti juos, gaunasi lygiai tas pats kas pilstyti iš tuščio į kiaurą. Nes nei tu, nei aš negalėsime įrodyti šaltinio patikimumą ir kad tai tiesa. Todėl aš remiuosi tuo ką kalbėjo Dievo vyras žemėje. Jis matė tuos faktus ir kalbėjo tai prieš visa pasauli ir katalikai su tuo sutiko, nes jis turėjo matomai nenuginčijamus faktus. Nes katalikai jam atsakė, kad jie nubaudė tuos vyskupus kurie taip padarė. Neva iškasė jų kaulus ir sumėtė kažkur į griovį. Ir taip pat tam tikri faktai teigia, kad Žana Dark sudegino tie patys katalikai. Plius yra žinoma apie kataliku kažkada vykdoma genocidą prieš tuos kurie nesutiko su kataliku mokimu, jie buvo paskelbti eretikais ir buvo siaubingai kankinami. Na bet jeigu tu primigtinai reikalausi tu faktu, aš galėsiu imtis jų ieškojimo. Bet bijau, kad kaip visada viskas bus veltui, jeigu net dėl Dievo žodžio neina kažką parodyti, kaip fakto.

Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė rugsėjo 28, 2016, 14:51:01
Tikri žvėrys tie katalikai, nežmogai.. dar plius melagiai..:(
Jeigu nepateiki faktų iš jokių šaltinių, tai tavo šnekėjimas čia turgaus pletkų lygio, brolau.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 28, 2016, 15:09:07
Keliauninkė, jus tai pat be faktu man tvirtinate daug dalyku, bet aš taip nesakau, kad jus turgaus bobikės. Ir plius faktai yra lengvai nuginčijami, tai gaunasi pilstymas iš tuščio į kiaurą. Be to sakiau, jeigu primigtinai reikalausite aš jų imsiuos. Tai kad....

Tarp kitko Didžiulė pagarba Tomui jis bent jau pripažįsta, kad katalikų Bažnyčia yra neteisingu klaidu padarius. Ir tai ne jūsų kaltė, kad yra buvę baisiu vyskupu. Aš tikiu, kad jus nuoširdžiai tikite į RKB. Ir ne nuo jūsų priklauso vyskupu ir kunigu poelgiai. Bet tai parodo RKB dvasios problėma, kad kažkas negerai.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė rugsėjo 28, 2016, 15:21:27
Ai, nesivargink ir negaišk su faktais, mes patys žinom savo žaizdas, ir kas?
Katalikybės istorijoj buvo daugiau gerų dalykų nei blogų, bet kažkodėl visi leidžiasi į blogio paieškas..
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 28, 2016, 15:30:47
Aš tai vis ieškau kur galiu įsiterpti. :D
Taip sąžiningai -nesuprantu apie ką kalba vyksta.
Lyg apie ana, paskui apie ana. Paskui apie tai kas jau buvo kalbėta...

":Nesuprantu tavęs. Man užtenka žinoti, kad skaistyklos nėra."

Maždaug, Onutė piktinasi kad Dalytės karvė daugiau pieno duoda.
Nėra tau skaistyklos tai nėra. Kaip ir visa kita.
Arba tu tiki kas pasakyta arba rašyk laiškus.


Buvau krikštytas, atsiverčiau. Gavau Šventosios Dvasios krikšta.
Labas ir iki.

Mirusieji prisikelia, raišieji pradeda vaikščioti, aklieji praregi...
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 28, 2016, 17:26:24
CitataKaip aš galiu parodyti kažką, ko niekada nebuvo

tuomet parodyk tai kas buvo

CitataIš Raštu.

bent tomą ir puslapį nurodytum

CitataMan užtenka žinoti, kad skaistyklos nėra. Tad koks skirtumas kas ką mokina apie neegzistuojančius dalykus

užtenka žinoti, kad W. M. Branham apsišaukėlis, tad koks skirtumas kas ką mokina

CitataManau turiu teisią pasakyti, kad skaistyklos nėra ir žmonės taip pat  turį teisią sužinoti, kad tokio dalyko nėra. O ar priimti ar ne, čia kiekvieno asmeninis dalykas.

manau turiu teisę pasakyti, kad skaistykla yra ir žmonės taip pat  turį teisę sužinoti, kad toks dalykas yra. O ar priimti ar ne, čia kiekvieno asmeninis dalykas.

CitataMano pavardinimas nei vieno neįtikins.

klausimas buvo pavardės, o ne svarstymai apie įtikinimus.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 28, 2016, 19:02:55
Pilgrim, nežinau kur lenki? Toks jausmas, kad tiesiog nebeskaitai ką rašau. Puikiai žinai, kad Raštuose Apaštalai krikštijo tiktai Jėzaus Kristaus vardu ir tikrai žinai ir tomus ir eilutes iš kuriu ir suprantama, kad jie suprato Jėzaus žodžius.

O kas liečia skaistykla, tai parodyk man ją raštuose, parodyk kur Jėzus kalba apie ją.

Kas liečia pranašą, tai kad galėtum jį vadinti apsišaukėliu, tai pirma turi jį ištirti pagal Dievo žodį ir pagal tai ką mokino ir kaip gyveno, ar taip kaip mokino kitus ar ne. Fariziejai Mesijo irgi nepažino ir kaip tik jo neišvadino ir belzabubu ir visaip. Bet Jėzus sakė:

Lk 12   10 Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.

Todėl jeigu pranašas kalba Dvasioje, tad geriau jo neapšnekinėti, nes visokia nuodėmė bus atleista, bet šita ne.  Nes jeigu netyčia kalbi prieš Dievo pranašą, tai kalbi prieš Dievą. Prieš Jo Šventąją Dvasią. Jei netiki, tai netikėk, bet geriau neapšnekinėti, jeigu nesame tikri.

Ir pavardinimu, ta ir norėjau pasakyti, kad mano pavardžių pavardinimas nieko neitikins.


Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas rugsėjo 28, 2016, 19:20:54
Andriau ar turi uošvienę?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Tomas M. rugsėjo 29, 2016, 00:50:55
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 28, 2016, 15:09:07
Tarp kitko Didžiulė pagarba Tomui jis bent jau pripažįsta, kad katalikų Bažnyčia yra neteisingu klaidu padarius. Ir tai ne jūsų kaltė, kad yra buvę baisiu vyskupu. Aš tikiu, kad jus nuoširdžiai tikite į RKB. Ir ne nuo jūsų priklauso vyskupu ir kunigu poelgiai. Bet tai parodo RKB dvasios problėma, kad kažkas negerai.


Andriau, o jūsų bendruomenėje viskas gerai? O kas būtų, jei staiga kažkas atsitiktų "negerai"? Ar eitum naujos "bažnyčios" ieškoti? Ar Jėzaus laikais viskas buvo gerai? Judas neišdavė, Petras neišsigynė, visi Apaštalai išskyrus Joną nepabėgo... Pagal tokią "negerai" logiką gaunasi, kad Jėzaus Bažnyčia nuo pat įkūrimo buvo "negera", netobula. Suprantu, kad yra "iš jų darbų vaisių pažinsite", bet šiame klausime, Andriau, pirmiausiai turi atsakyti į klausimą, kas yra Kristaus Bažnyčia (iš didžiosios B), ar jei 99% jos narių klystų, ar Bažnyčia dar būtų egzistuojanti? Koks buvo Jėzaus pažadas dėl Bažnyčios išlikimo?

Nes jei mūsų supratimai apie tai yra kitokie, ši diskusija tikriausiai beprasmiška, nes mes diskutuojame apie skirtingus dalykus.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 29, 2016, 15:50:31
Citatatikrai žinai ir tomus ir eilutes iš kuriu ir suprantama, kad jie suprato Jėzaus žodžius.

dar kartą pacituoju -
Mt 28, 18-19
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,

Skaitau ir puikiai žinau, kad čia parašyta "vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios" o ne vardan Jėzaus Kristaus.
todėl ir klausiu parodyti tomus bei eilutes.

CitataKas liečia pranašą, tai kad galėtum jį vadinti apsišaukėliu, tai pirma turi jį ištirti

kad galėtum sakyti ką nors apie skaistyklą, turi pirma tai ištirti

Citatakaip aš čia save arba Tomą liginu su Dievu, nes nieko nesupratau?

prašau -
CitataIr pavardinimu, ta ir norėjau pasakyti, kad mano pavardžių pavardinimas nieko neitikins.

ei jūs ten, aš gi žinau, aš žinau nieko neįtikins ... aš ...
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 29, 2016, 16:37:29
Pilgrim, nebesusikalbam. Aš apie viena tu apie kita. Žinoma, kad Jėzus taip sakė, kas gali tai paneigti? Bet pasakyk, gaunasi, kad  Apaštalai nepakluso? Sigitas rašė:
Citata iš: Sigitas  gruodžio 22, 2015, 13:40:41
Kadangi apaštalui Pauliui buvo savaime suprantama, jog krikštijama Trejybės formule, tai smulkmeniškai ir nesurašinėjo ką kiekvieną kartą krikštydamas sakydavo, tiesiog užrašė, jog krikštija Jėzaus Kristaus vardu. Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė. Apaštalas Paulius daug ko nėra užrašęs, nes rašė tai, kas tuomet buvo visų svarbiausia.

Sigitas tiksliai čia parašė: "Nes Jėzus ir išpildo visa Trejybe". Todėl apaštalai ir mokino būtent taip. Tai ant kiek svarbus yra Tas vardas ir nėra kito vardo po dangumi išsigelbėjimui. Tad jeigu apaštalai taip mokino, tai tokiu pavyzdžiu ir reikėtu sekti. Nes Jeigu išimate Jėzaus vardą, tuomet Trejybė nebetenka, nei prasmės nei galios.

Ir Pilgrim, pranašas Raštuose yra, o skaistyklos nėra. Vėl paklausiu. Kam tirti to ko nėra?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 29, 2016, 16:49:38
CitataŽinoma, kad Jėzus taip sakė, kas gali tai paneigti?

kieno svaresni žodžiai Jėzaus ar apaštalo ?

Citatapranašas Raštuose yra

na taip, netikras pranašas, Raštuose yra, taigi kam daugiau tai tirti
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 29, 2016, 17:05:04
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 29, 2016, 16:49:38
CitataŽinoma, kad Jėzus taip sakė, kas gali tai paneigti?

kieno svaresni žodžiai Jėzaus ar apaštalo ?

Tavo klausimas atskirę Apaštalus nuo Jėzaus. O Apaštaluose buvo Jėzaus Dvasia. Tai kas kalbėjo Apaštaluose? Ne Jėzus?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 29, 2016, 18:13:55
CitataJėzaus Dvasia

o kas čia ?p. s.
kas yra Amžinasis žodis ?
turintiems ištvermės ...
https://www.youtube.com/watch?v=WWflDMQFEUA
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 29, 2016, 18:37:58
Rom 8   

9 Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.


Šita eilutė, net parodo, kad Dievo Dvasia ir Kristaus Dvasia viena ir ta pati Dvasia
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 29, 2016, 19:06:18
gal tau parodo, man tai ne ...
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: kukulis rugsėjo 30, 2016, 08:31:11
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 29, 2016, 19:06:18
gal tau parodo, man tai ne ...

:thumbup:
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė rugsėjo 30, 2016, 13:47:17
Andriau mes negalim padėti Dievo tau ant stalo. Tai yra vidinis giluminis "žinojimas" kad yra taip kaip mus moko Tradicija. Judėjai tai vadina aukščiausiu žinojimu - "daat".

O štai tu gali padėti Dievą ant stalo, turiu galvoj bibliją, Dievo žodį, kurį tu vadini pačiu Dievu. Tavo žinojimas vadinasi "bina", ir jis yra išorinis, paremtas penkiais pojūčiais. Atimk iš tavęs regėjimą, klausą.. ir kas tada?

Vieni ima ir atranda tą vidinį "daat" savyje, kiti stengiasi išlavinti per studijas, ko tau ir linkiu. Daugiau nebekalbėsiu tais klausimais, nes nėr prasmės.. P
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 30, 2016, 16:33:01
Keliauninkė. Biblija yra Dievo žodis, o Dievas yra Savo žodyje, bet nereiškia, kad pati knyga yra Dievas. Jeigu Dievo žodis gyvena tavyje, ar tavyje nebus Dievo Dvasios?  Aš visa laika, tik bandžiau parodyti, ant kiek yra svarbus Dievo žodis ir kad reikia jo laikytis, ką žodis mokina, o ne žmonių sukurta ir perduota tradicija.

Tu manai, kad pas mane nėra to vidinio giluminio žinojimo? Be jo butu tik tuščia religija ir tik žinios, be jo netrokštu mano siela Dievo. Be jo aš nesivarginčiau kažkam kažką rašyti. Jei Dievas nebūtu man atsivėręs, aš bučiau tapęs savotišku filosofu. Net planavau filosofine knyga rašyti, mano galvoje sukosi daug filosofinių teorijų. Aš nuo 16 metu troškau rasti tiesą. Mano galvoje knibždėjo begalė klausimu ir didžiulis neteisybes jausmas. Mačiau pasauli paskendusi neteisybėje. Negalėjau suprasti, kodėl žmonės tokie ir kodėl  jie taip elgias. Nėra pagarbos, nėra nuolankumo, supratingumo, net žmogiškumo. Aplinkui melas, patyčios. Stipresni skriaudžia silpnesnius. Nieko neišmanantieji apie gyvenimą mokina kitus kaip gyventi. Neteisybės darytojai triumfuoja. Turtingieji bjaurisi  skurdžiais ir nepasidalina duonos kąsniu ir  t.t. ir t.t. Bet dabar žinau, kas už viso to stovi. Demonai ir įvairios netyros dvasios. Aš čia stengiuosi nekalbėti apie dvasinius dalykus, nes net dėl Dievo žodžio neina sutarti. Tai kas bus jei kalbėti apie dvasinius dalykus.

  Taip Keliauninkė, apie penkis išorinius pojūčius žino bene kiekvienas, o apie dvasios pojūčius?  O apie sielos? Šitie penki išoriniai yra skirti pažinti išoriniam pasauliui, o dvasiniai pažinti dvasiniam, per kuri  Dievas ir atsiveria mums.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 01, 2016, 05:15:38
,,turintiems ištvermės ...
https://www.youtube.com/watch?v=WWflDMQFEUA,,

Like
:)


,,. Aš čia stengiuosi nekalbėti apie dvasinius dalykus,,,
AČIŪ
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Sigitas spalio 04, 2016, 15:03:02
Radau labai gerą atsakymą į šios temos klausimą. Perskaitykite patys:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-21-gilbert-k-chesterton-kodel-as-esu-katalikas/108888  :pentecostal:
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 spalio 07, 2016, 15:04:23
Citata iš: Tomas M.  rugsėjo 29, 2016, 00:50:55
Andriau, o jūsų bendruomenėje viskas gerai? O kas būtų, jei staiga kažkas atsitiktų "negerai"? Ar eitum naujos "bažnyčios" ieškoti? Ar Jėzaus laikais viskas buvo gerai? Judas neišdavė, Petras neišsigynė, visi Apaštalai išskyrus Joną nepabėgo... Pagal tokią "negerai" logiką gaunasi, kad Jėzaus Bažnyčia nuo pat įkūrimo buvo "negera", netobula. Suprantu, kad yra "iš jų darbų vaisių pažinsite", bet šiame klausime, Andriau, pirmiausiai turi atsakyti į klausimą, kas yra Kristaus Bažnyčia (iš didžiosios B), ar jei 99% jos narių klystų, ar Bažnyčia dar būtų egzistuojanti? Koks buvo Jėzaus pažadas dėl Bažnyčios išlikimo?


Negalėjau neatrašyti į šitą komentarą, bet ir negalėjau, taip greitai atrašyti. Tomai, visada gali kažkas atsitikti negerai. Bažnyčią sudaro žmonės, o žmonių yra visokiu. Yra geru, yra blogu, yra nuolankiu, yra užsispyrusiu ir t.t. Tačiau pas mus yra viskas daug paprasčiau, nes mes laikomės Biblijinio mokymo. Paulius savo laiškuose kalba apie Bažnyčios tvarką, tik tereikia to laikytis. Visu pirma tikrą Biblijinį mokymą ne kiekvienas gali priimti, vien tai jau atsisijoja žmones. Antra, jeigu pas mus Bažnyčioj  kažkas negerai, tai tam yra diakonai, kurie kalbasi su tais broliais, ar seserims. Ir jeigu reikia, Bažnyčios nutarimu gali buti  net atskirti nuo Bažnyčios. Todėl mūsų Bažnyčią sudaro tie kurie nori buti jos dalimi, nori šventai gyventi ir laikytis Biblijinio mokymo ir Bažnyčios tvarkos. Žmonės tikrai pažine Kristų, patys nori buti Bažnyčioje ir išgirsti Dievo žodį, nes tai yra dvasinis maistas.

"Ar Jėzaus laikais viskas buvo gerai?" Tikiu, kad taip. Petras išsiginė dėl to, kad išsigando, bet jis atgailavo. Kas liečia Judą, jis juk atkrito. Kristus sakė Simonui   " Štai šėtonas prašė persijoti jus tarsi kviečius."  Todėl Bažnyčia ir po šiai dienai yra persijojama. Pas Jėzų juk buvo daugiau mokinių. Bet kaip išgirsdavo iš Jėzaus kažką tokio, ko negalėdavo priimti, jie apsisukdavo ir išeidavo. Taip ir pas mus Bažnyčioje, mes neinam į kompromisus ir nerenkame žmonių tik dėl skaičiaus. Todėl su pačia Bažnyčia, viskas būna gerai. Ir Tiesa pirma Bažnyčia susiformavo tik nuo Sekminių dienos, kai ant Apaštalu nužengė Šventoji Dvasia. Tai, kad su Bažnyčia viskas buvo yra ir bus gerai.

Klausiai, kad atsakyčiau į klausimą "kas yra Kristaus Bažnyčia?" Tai yra Kristaus Kūnas. Mes esam Kristaus Kūno nariai. Bažnyčia turi buti Kristaus neatskiriama dalys, kurios niekas neatskirs nuo Jo. Juk galva ir kūnas yra viena. Todėl Bažnyčia turi dirbti Kristaus darbus ir turėti Jo Dvasią.

Dabar Tomai. Ar nesako Raštai?
(Ef 5:22-24) Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, 23 nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva, - jis, kūno gelbėtojas.  24 Ir kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų.

Kaip matom Bažnyčia turi buti klusni Kristui, Dievo žodžiui. Tad ar KB yra pamokslaujamas pilnas ir tikras Dievo žodis? Tad iš kur KB nusprendė, kad kunigai negali tuoktis? , kai Raštai leidžia tai daryti.

(1Tim 3:1-2) 1 Toks yra tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. 2 O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti;

Senam Testamente irgi matom, kad Aronas turėjo vaiku. Kas tai?  Ir Paulius yra sakės:
1 Kor 7   8 Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau: jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. 9 Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Verčiau tuoktis negu degti.

Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. Bet žmonės juos užjaučia, sakydami "nu juk jie irgi žmonės" Nu kas nesutiktu? Žinoma kad žmonės, bet kam priimti toki mokimą? Juk yra parašyta, kad "geriau tuoktis negu degti". Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters. O kunigai, vyskupai jie yra pašaukti pamokslauti, mokinti. Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis. Čia neseniai buvo Airijoj skandalas, išlindo yla iš maišo, katalikų kunigų, vyskupų ištvirkavimai vienuolynuose. Manau ir kitu šalių  vienuolynuose ne kitaip.  Tik kitur dar neišlindo yla. Kam prigalvoti to, ko Dievas nereikalauja. Tokiais prigalvojimais patys save pasmerkia pragarui. Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti. Ir paskui turėdami tokia dvasią eina už sakyklos. Tai bjaurastis  Dievo akyse. Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria. Dabar, Keliauninkė rašė, kad "kodėl visi leidžiasi tik į blogio paieškas? Tai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus. Tomai čia vienam komentare tu labai tiksliai pamaniai, kad "jei nepranoksite kunigu, neišsigelbėsite", ar kažkaip panašiai. Tomai esi  priartėjęs prie Tiesos, bet jeigu pasiliksi RKB mokyme, Jos nepamatysi, Jį praeis pro tave.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: kukulis spalio 08, 2016, 07:30:45
Tu dėl daug ko teisus Andriau, bet tai prie ko čia mes? Siūlai visiems išeiti iš katalikų Bažnyčios ir jungtis prie tavo sektos, ar ką?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 08, 2016, 08:16:25
Mt:12:34   Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Lk:6:45   Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia bloga. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim spalio 08, 2016, 08:31:45
CitataTad iš kur KB nusprendė, kad kunigai negali tuoktis?

betgi ir KB yra vedusių kunigų ...

Andriau,
klausimas tau, kas būtų jei atėjęs į Jūsų susirinkimą pradėčiau pamokslauti zulusų kalba.

CitataIr ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja?

yra toks pasakojimas ... Atėjęs išpažinties žmogelis kunigui pasakoja, aš tai va nieko blogo nepadariau, bet va kaimynas ... pavogė BMW, nemoka mokesčių, trečią žmoną turi ir dar ... Kunigas klausia žmogelio o pats ką padarei ... Aš tai nieko, bet va kaimynas ... Kunigėlis - atgailai vieną Tėve mūsų ir 15 ratų keliais aplink bažnyčią ... Kunige, už ką tiek daug ... Kaip tai daug Tėve mūsų tai už tave, o 15 ratų tai už kaimyną.
taigi ... ... ...

CitataTai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus.

vargšai katalikai, pas juos sunkiasi, pas kitus vadinasi ne ?

Tomai,
jauti jėgą ... tu išrinktasis  :thumbup:
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 spalio 08, 2016, 09:38:02
Citata iš: kukulis  spalio 08, 2016, 07:30:45
Tu dėl daug ko teisus Andriau, bet tai prie ko čia mes? Siūlai visiems išeiti iš katalikų Bažnyčios ir jungtis prie tavo sektos, ar ką?

Šiaip tai galima butu padiskutuoti, kas yra sekta? Ir siūlau grįžti prie Dievo žodžio. Sigitas jus dažnai yra pabarės Dievo žodžių ir Dievui tai patiko. Ir Dievas Sigitui davė sapną, kuris kartojosi ir Sigita ilgai kamavo, nes jis nežinojo ką jis reiškia. Ir dabar neseniai Dievas parodė jam to sapno aiškinimą. Ir Sigitas žino kad tai nuo Dievo. Sigitas neleis man meluoti. Ir Dievas pareikalaus to iš Sigito, ką jisai su tuo dabar darys? Atsiprašau Sigitai, kad užsiminiau apie tai, bet Dievo darbus reikia liudyt Jo šlovėj. Tai rimta, tai rimčiau nei jus manot. Antras Kristaus atėjimas jau čia pat. Bet antrą Kristaus atėjimą išvis tik Kristaus Nuotaka. O štai trečiąjį išvis visi, kai Jisai su savo Nuotaka ateis žemės teisti.

Sakai Kukuli "prie ko čia mes?" Pagalvok pats kataliku laivas skęsta, jei jame pasiliksi nuskęsi kartu, štai ir viskas. Tad renkiesi tu ir kiekvienas asmeniškai. Dievo Malonė čia ir dabar, bet Ji greitai pasitrauks, kai tik paskutinė siela įveis į Dievo Karalyste, Dievo Malonė pasitrauks ir prasidės baisusis suspaudimas žemėje. Kai ir Nojaus arkos duris buvo atidarytos ilgai, bet niekas nepanoro įeiti, bet kai prasidėjo liūtis, tada buvo jau per vėlu, nes duris buvo užvertos. Taip bus ir dabar ir Raštai tai įspėja.  Nes Dievo žodis taip sako. Tad grįžkite prie Dievo žodžio, bėkite nuo žmonių mokymu, jie pražus ir pražudys  visus kurie laikėsi tų mokimu, kokie nuoširdus ir bebūtu. Manot pirmas pasaulis neturėjo nuoširdžiu ir gerų žmonių, ką tik vienas Nojus  buvo toks? Raštai sako, kad ne per gerus darbus esam išgelbėti, kad nesigirtume. Esam per tikėjimą išgelbėti. Nojus patikėjo Dievo žodžiu ir jo šeima ir jie išsigelbėjo. Nebus ir dabar kitaip, Dievas nesikeičia ir Jo žodis nepraeis, kol visas neišsipildys.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 08, 2016, 09:56:24
"Nes Dievo žodis taip sako."

Ez:34:15   Aš pats ganysiu savo avis ir surasiu joms poilsio vietą,-sako Viešpats Dievas

"Kunigėlis - atgailai vieną Tėve mūsų ir 15 ratų keliais aplink bažnyčią ... Kunige, už ką tiek daug ... Kaip tai daug Tėve mūsų tai už tave, o 15 ratų tai už kaimyną."

patiko. Dar tokio nebuvau girdėjęs. 
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: kukulis spalio 08, 2016, 10:22:39
Citata iš: Andrius4  spalio 08, 2016, 09:38:02
Sakai Kukuli "prie ko čia mes?" Pagalvok pats kataliku laivas skęsta, jei jame pasiliksi nuskęsi kartu, štai ir viskas.


Pats tu skęsti ir sapnuoji atmerktomis akmis.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 09, 2016, 17:31:26
Šita citata turėtų padėti paskutinį tašką panašiuose pokalbiuose.
Viena iš Šventojo rašto skaitymo taisyklių, kad teisingai suvoktume jo prasmes, nurodo, kad
CitataŠventasis raštas skaitytinas visos Bendrijos gyvojo tikėjimo paveldo - tradicijos - visumoje. Anot Bendrijos Tėvų posakio, Šventasis raštas užrašytas pirmiausia Bendrijos širdyje, o ne knygos puslapiuose, nes Bendrija savo tikėjimu neša gyvąjį Dievo Žodį ir Šventoji Dvasia teikia jai dvasinį Šventojo Rašto aiškinimą (Origenas)


O tai kažkaip net nesmagu prisiminti Andriaus čia pateiktus pažodinius biblijos "aiškinimus"..
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 10, 2016, 07:07:52
"Šita citata turėtų padėti paskutinį tašką panašiuose pokalbiuose. "

Aš taip nemanau.
Galime ant savęs pastebėti.

Kol žmogus (-ės)  pyksta, jokie argumentai ir faktai negalioja.

"čia pateiktus pažodinius biblijos "aiškinimus".."
Aiškina taip kaip palankūs aiškinimai jo pykčiui (pasiteisina) - manipuliacija (pateisinti pykti). Iš to kyla saviapgaulė.


Ak, beje
Manipuliacija iš noro kontroliuoti.
Noras kontroliuoti iš NETIKĖJIMO (nepasitikėjimo Dievu iki galo).
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 10, 2016, 13:54:05
Smagu kad turi savo nuomonę, bet nepastebėjau kad čia kas nors pyktų.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 10, 2016, 16:32:13
Vieni vienokias dovanas turi kiti kitokias.
Nepastebėjai tai nepastebėjai.

"Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. "
Logikos klaidas ar pastebėjai?!

Nuojauta kužda verčiau nerašyti.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 10, 2016, 16:59:03
Nepastebėjau. Pirštu gali parodyti?
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 10, 2016, 17:51:29
Tingiu.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 10, 2016, 17:59:41
Trumpai ir aiškiai pagaliau, i like it :)
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 10, 2016, 18:04:48
Naktipiečius per tą laiką pavalgiau.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Tomas M. spalio 11, 2016, 12:30:56
Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 15:04:23
Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. Bet žmonės juos užjaučia, sakydami "nu juk jie irgi žmonės" Nu kas nesutiktu? Žinoma kad žmonės, bet kam priimti toki mokimą? Juk yra parašyta, kad "geriau tuoktis negu degti". Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters. O kunigai, vyskupai jie yra pašaukti pamokslauti, mokinti. Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis. Čia neseniai buvo Airijoj skandalas, išlindo yla iš maišo, katalikų kunigų, vyskupų ištvirkavimai vienuolynuose. Manau ir kitu šalių  vienuolynuose ne kitaip.  Tik kitur dar neišlindo yla. Kam prigalvoti to, ko Dievas nereikalauja. Tokiais prigalvojimais patys save pasmerkia pragarui. Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti. Ir paskui turėdami tokia dvasią eina už sakyklos. Tai bjaurastis  Dievo akyse. Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria. Dabar, Keliauninkė rašė, kad "kodėl visi leidžiasi tik į blogio paieškas? Tai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus. Tomai čia vienam komentare tu labai tiksliai pamaniai, kad "jei nepranoksite kunigu, neišsigelbėsite", ar kažkaip panašiai. Tomai esi  priartėjęs prie Tiesos, bet jeigu pasiliksi RKB mokyme, Jos nepamatysi, Jį praeis pro tave.


Andriau, tu mane pradžiuginai. Mes beveik visur su tavimi sutariame. Anksčiau maniau, kad yra kažkokių rimtų dalykų, bet pasirodo tai viso labo celibatas... vadinasi vienas žingsnelis ir galėsi susivienyti su Romos Sostu ir mes būsime viena Bažnyčia su vienu Ganytoju  :pentecostal:

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 15:04:23
Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters.


Andriau, kaip manai, ar yra lengva 100% atsakyti, koks yra mano pašaukimas Dievo valioje? Kodėl žmonės eina per tikrus kančios kelius, siekdami savo pašaukimą atrasti, išgryninti? Ar visi savo pašaukimą supranta visuomet taip, kaip turi suprasti? Ar velnias sėdi rankas sudėjęs, kai Dievo žmonės stengiasi savo pašaukimą atrasti, o kai atranda, tą pašaukimą vykdyti?

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 15:04:23
Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti.


Čia ir yra esmė - davė įžadus. O tu nedavei Dievui įžado laikytis 10 įsakymų? O tai kaip gaunasi, kad kartais tu sulaužai juos? Ar tai reiškia, kad Dievas tavęs iš esmės nepašaukė? Andriau, tu gal pasaulio vaikas? Kodėl Jėzus sako, kad daug pašauktų, o mažai išrinktų? Vadinasi Dievas šaukia daug, tad tu negali sakyti "nebuvo pašaukti". Tuomet kas padaro mus išrinktaisiais?

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 15:04:23
Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria.


Lietuvai užteko vieno Vysk. Valančiaus, kad visa tauta pakiltų iš alkoholizmo liūno. Nepamenu, bet kažkuris šventasis yra pasakęs - duokite man 10 šventų kunigų ir aš atversiu visą pasaulį. Kita klausimo dalis - ar tu meldiesi, kad Dievas išlaikytų tuos kunigus šventais, ar tu manai, kad jų išlikimas yra jų asmeninis reikalas?

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 15:04:23
Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis.


Prisimink, ne viskas, kas leidžiama yra jums naudinga... Ir kaip Pilgrim sakė, Romos Katalikų Bažnyčioje Rytų Rite yra leidžiama kunigams tuoktis, tad jei tave kažkiek pykdo tas Vakarų Ritas, tapk rytų Tradicijos kataliku ir problema išspręsta ;)

Beje, jei įdėmiai paskaitysi apie celibatą, rasi, kad nuo pat Bažnyčios pradžios, nors kunigai su vyskupais ir galėjo būti vedę, jie buvo kviečiami susilaikyti nuo seksualinių santykių. T.y. nuo šventimų buvo siekiama gyventi kaip brolis ir sesuo.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: kukulis spalio 11, 2016, 17:56:33
Daugelis užsibrėžia ko nors laikytis, bet tik vienetai tai išpildo. Galima visus kritikuoti, bet geriau gal pradėti nuo savęs? T.y. pamėginti ko nors laikytis, ir žiūrėti kaip gausis. Va tada galima ir kitus pradėti kritikuoti.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 12, 2016, 06:20:40
"kitus pradėti kritikuoti."

Iš savosios patirties.
Kuo daugiau meldiesi tuo mažiau kyla noras kritikuoti.

Tikroji teologija prasideda tada kai nieko nebesupanti.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Silvija spalio 12, 2016, 10:53:48
Citata iš: Tomas M.  spalio 11, 2016, 12:30:56
Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 15:04:23
Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. Bet žmonės juos užjaučia, sakydami "nu juk jie irgi žmonės" Nu kas nesutiktu? Žinoma kad žmonės, bet kam priimti toki mokimą? Juk yra parašyta, kad "geriau tuoktis negu degti". Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters. O kunigai, vyskupai jie yra pašaukti pamokslauti, mokinti. Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis. Čia neseniai buvo Airijoj skandalas, išlindo yla iš maišo, katalikų kunigų, vyskupų ištvirkavimai vienuolynuose. Manau ir kitu šalių  vienuolynuose ne kitaip.  Tik kitur dar neišlindo yla. Kam prigalvoti to, ko Dievas nereikalauja. Tokiais prigalvojimais patys save pasmerkia pragarui. Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti. Ir paskui turėdami tokia dvasią eina už sakyklos. Tai bjaurastis  Dievo akyse. Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria. Dabar, Keliauninkė rašė, kad "kodėl visi leidžiasi tik į blogio paieškas? Tai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus. Tomai čia vienam komentare tu labai tiksliai pamaniai, kad "jei nepranoksite kunigu, neišsigelbėsite", ar kažkaip panašiai. Tomai esi  priartėjęs prie Tiesos, bet jeigu pasiliksi RKB mokyme, Jos nepamatysi, Jį praeis pro tave.


Andriau, tu mane pradžiuginai. Mes beveik visur su tavimi sutariame. Anksčiau maniau, kad yra kažkokių rimtų dalykų, bet pasirodo tai viso labo celibatas... vadinasi vienas žingsnelis ir galėsi susivienyti su Romos Sostu ir mes būsime viena Bažnyčia su vienu Ganytoju  :pentecostal:


Nesupratau, Tomai?

Citata iš: Tomas M.  spalio 11, 2016, 12:30:56
Prisimink, ne viskas, kas leidžiama yra jums naudinga... Ir kaip Pilgrim sakė, Romos Katalikų Bažnyčioje Rytų Rite yra leidžiama kunigams tuoktis, tad jei tave kažkiek pykdo tas Vakarų Ritas, tapk rytų Tradicijos kataliku ir problema išspręsta ;)


Nemanau, kad dera šitaip "vartoti" - kuri bažnyčia labiau atitinka mano įsivaizdavimus, tą ir renkuosi.

Kas dėl nuodėmės Bažnyčioje, yra puikus benediktiniškas tekstas su paaiškinimu:

Bažnyčios motinystės tema tam tikra prasme iškelia ir kitą svarbų požymį - jos asmeniškumą. Bažnyčios asmens tikrovę praėjusiame šimtmetyje pabrėžė ypač šveicarų kardinolas Charles Journetas, savo trijų tomų veikale ,,L'Église du Verbe incarné" (Įsikūnijusio Žodžio Bažnyčia). Tiesa, asmeniškumą Bažnyčia gauna iš Kristaus, kuris ją pasirinko savo Sužadėtine, kaip asmuo pasirenka asmenį. Šis santuokinis ryšys tapo galimas per Šventosios Dvasios - dieviškojo Asmens - veikimą. Svarbu pastebėti, kad šis asmuo yra šventas, kaip giedama Credo kiekvieną sekmadienį: ,,Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią...".
Tačiau Bažnyčios asmens šventumo sąvoka mus grąžina prie minėtų Bažnyčios tarnų skandalų ir kelia klausimą: kaip Bažnyčia gali būti šventa, jei jos tarnai yra nusidėjėliai ? Tai tikras prieštaravimas, kuris išties trikdo loginį mąstymą. Bet šis prieštaravimas gali įgauti naujos ir tikros šviesos, jei suvokiama, kad pvz. žvelgiant į žmogų, negalima tapatinti jo asmens su jo nuodėmingais veiksmais. Dar daugiau, atleidimas prasideda tada, kai žmogus pradeda atskirti jį įskaudinusio žmogaus veiksmus nuo skriaudiko asmens, kurį pats Dievas myli ir trokšta jam gera. Šia prasme, negalima teisti net žmogžudžio; visa, ką reikia teisti, tai jo nusikalstamus veiksmus. Todėl, kaip žmogaus asmuo yra visuomet geras, bet jo veiksmai gali būti blogi, taip ir Bažnyčia: jos asmuo yra šventas, bet jos tarnai - nusidėjėliai. Bažnyčios asmuo yra šventas, nes šis šventumas atiteka iš paties Kristaus (plg. Lumen Gentium nr. 39). Todėl negalima kalbėti apie ,,Bažnyčios", bet tik apie ,,jos tarnų" nuodėmę. Tačiau reikia pridurti, kad tikinčiųjų akyse tarnų nuodėmės gali užtempti tamsią skraistę ant visos Bažnyčios, todėl ir Vatikano II Susirinkimas pasakys, kad Bažnyčia yra ,,šventa ir kartu pašaukta apsivalyti" [...] Šioje žemėje jos šventumas dar netobulas, bet tikras. (plg. Lumen Gentium nr. 8 ir 48). Todėl jei Bažnyčios asmuo yra šventas, tai visai nebūtina jos palikti, nors ir jos tarnai yra nusidėjėliai!


http://www.palendriai.lt/liturgija/liturgijos-straipsniai/164-dar-vis-laukiu-kristaus,-bet-ne-bažnyčioje.html (http://www.palendriai.lt/liturgija/liturgijos-straipsniai/164-dar-vis-laukiu-kristaus,-bet-ne-bažnyčioje.html)
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 spalio 12, 2016, 16:51:25
Citata iš: Tomas M.  spalio 11, 2016, 12:30:56
Andriau, tu mane pradžiuginai. Mes beveik visur su tavimi sutariame. Anksčiau maniau, kad yra kažkokių rimtų dalykų, bet pasirodo tai viso labo celibatas... vadinasi vienas žingsnelis ir galėsi susivienyti su Romos Sostu ir mes būsime viena Bažnyčia su vienu Ganytoju  :pentecostal:


Ne Tomai, tai tik vienas iš pavyzdžiu. Aš juk ne kunigas, o ir jo buti negalėčiau, nes aš esu antroje santuokoje. Ir mano ir žmonos primos santuokos  antros pusės yra gyvos. Nes tik mirtis išlaisvina nuo duotos priesaikos Dievui. Tai, kad Dievo akyse aš turiu dvi žmonas. O kunigas(pastorius) gali buti tik vienos žmonos vyras, taip sako Raštai. Todėl man neaktualu celibatas, tai tik pavyzdys, kaip neturėtu būti Kristaus Bažnyčioje. Ir taip Tomai, tu ankščiau teisingai manei, nes yra tikrai rimtų dalykų. Kuriu katalikai negali priimti.

Šiandien darbe ilgai masčiau apie tai klausydamas pamokslą. Ir supratau kelis esminius ir labai svarbius dalykus. Klausiau ir Beno pamokslą apie LOGOS, kuri esate įkėlė. Ir pastebėjau didele problemą, tuo pat suvogdamas, kodėl katalikai taip skirtingai supranta, kas yra Kristus. Ir supratau, kad kiek besistengčiau kažką parodyti ir besistengiu, bet nepavyksta. Ir dabar žinau kodėl nepavyksta, nes esminis pamatas pas katalikus visai kitas. Dabar, žodis "LOGOS" turi ne vieną reikšmę. (LOGOS=žodis, kalba, mintis, sąvoka, protas). Ir filosofai sugalvojo filosofinė sąvoka, kuri reiškia visuotinę pasaulio tvarką, dėsnį, (beasmenį kosminį protą) . Na taip tikiu, kad Kristus yra ir pasaulio visuotinė tvarka, bet Jis yra ir Duris ir Gelbėtojas, Ganytojas, Guodėjas, Gydytojas, Atpirkėjas, Jis yra VISKAS. O taip pat ir ŽODIS. Ir viskas atsirado per Žodi. Tad tai vienas iš rimtų dalykų, tai kad katalikai negali priimti Kristaus, kaip Dievo Žodžio, kuris yra Raštuose, kuris ateidavo pranašams ir kuri kalbėjo Apaštalai. Jeigu tik pamatytumėte, kad Kristus yra visas Dievo Žodis, tiek rašytinis tiek ne. O ir nerašytinis neturi nukrypti nuo rašytinio, neturi buti kitaip negu parašyta Raštuose. Tad jeigu jus ta tik pamatytumėte, jūsų akys atsivertu ir pažintumėte tikrąjį Kristų. Juo labiau, kad Kristaus Dvasia buvo pranašuose, buvo Apaštaluose ir turi buti mumyse, kad galėtume tai pamatyti.   
   

Kitas rimtas dalykas, tai Trejybė. Bet jau nekalbėsiu apie Ja. Tik pasakysiu tiek, jeigu jau tikite, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra atskiri asmenis, kurie sudaro vieną. Tad turėtumėte tikėti, kad tiek Tėvas, tiek Sūnus, tiek Šventoji Dvasia, turi kalbėti viena, nes tai yra viena.

O ir katalikų Bažnyčios tėvai, jeigu jie turėjo Šventąją Dvasią, jie turėjo kalbėti nenukrypdami nuo Raštu, nuo Apaštalų žodžių, bet jie kalbėjo kitus dalykus, negu kalbėjo Apaštalai, kurie tikrai turėjo Šventąją Dvasią. Tai iškila klausimas? Ar katalikų Bažnyčios tėvai turėjo Šventąją Dvasią? Nes Jus tvirtinate, kad pas jus yra Apaštalų mokinių mokymas. Bet ar tikrai tai Apaštalų mokinių mokimas? Kodėl jisai skiręsi nuo pačiu Apaštalų mokimu? Ir kodėl negalyte Raštais tai parodyti, ne tradiciją, ne katekizmu, bet Raštais parodyti, kad Apaštalų mokinių mokymas nesiskiria nuo pačių  Apaštalų? Todėl aš tikrai labai atsiprašau, bet tokiu atveju jus sau meluojate ir visiems kitiems. Ir nematote, kad jus nematote ir esate vedami tu, kurie irgi nemato. Vedami tiesiai į skerdyklą ir ten bus daug verksmo ir dantų gręžimo.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Pilgrim spalio 12, 2016, 18:18:36
CitataKristus yra visas Dievo Žodis, tiek rašytinis tiek ne. O ir nerašytinis neturi nukrypti nuo rašytinio, neturi buti kitaip negu parašyta Raštuose.

Andriau, ar supranti ką pats pasakai ... paseksiu logiką ... Kristus yra visas Žodis. tiek rašytinis, tiek nerašytinis. Rašytinis - tai Biblija. Nerašytinis - tai Gyvas Kristus, kuris negali būti kitoks negu kaip buvo aprašytas raštuose. Tada vadinasi raštas yra daugiau negu Gyvas Jėzus. Raštas "įkalina" Jėzų ...  :swoon:
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Kaštonas spalio 12, 2016, 18:54:19
(http://ic.pics.livejournal.com/taylash/69219318/52185/52185_original.gif)
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Andrius4 spalio 12, 2016, 19:13:57
Nerašytinis, tai turiu galvoje perduotas.

P.S. skubate išpusti burbulą. Ir kita vertus, negi Pilgrim manai, kad atėjęs Kristus kalbėtu ką nors kita, nei Raštai sako. Argi Jis ne tas pats vakar, šiandien ir  per amžius. Ar ne taip Raštai sako? 
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: kukulis spalio 13, 2016, 05:02:21
Citata iš: Kaštonas  spalio 12, 2016, 06:20:40
"kitus pradėti kritikuoti."

Iš savosios patirties.
Kuo daugiau meldiesi tuo mažiau kyla noras kritikuoti.

Tikroji teologija prasideda tada kai nieko nebesupanti.


Tai man jau prasidėjo :D
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 13, 2016, 07:18:14
čia iš serijos: Tikiu, nes tai absurdas.
Antraštė: Ats: Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?
Parašė: kukulis spalio 13, 2016, 10:45:38
Ne visai.

Labiau "tiek visko daug ir tiek daug atvejų, kad negali niekad pasakyti TAIP, bet ir negali pasakyti NE".