TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Temą pradėjo: Silvija rugsėjo 30, 2012, 09:29:19

Antraštė: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija rugsėjo 30, 2012, 09:29:19
Spalio mėnuo, kaip primena Popiežiaus ir Bažnyčios balsas Vatikano radijas (http://lt.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=624768), bus skiriamas Mergelės Marijos pagerbimui, todėl viso pasaulio katalikai šį mėnesį meldžiasi Rožinį.

Popiežiaus intencijos šiam mėnesiui:

bendroji - už naujosios evangelizacijos raidą ir pažangą tarp senojo žemyno krikščionių.

misijų - kad Pasaulinės misijų dienos šventimas taptų proga atnaujinti savo įsipareigojimą skelbti Evangeliją.

Ir kaip visada jungiamės prie Kauno arkivyskupijos intencijos - kad Lietuvos žmonės išsirinktų Seimą, kurio nariai gintų krikščioniškąsias vertybes, ypač gyvybę, šeimą ir blaivumą.
Antraštė: Re: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: Jazminas spalio 04, 2012, 07:08:16
Prisijungiu  ;)
Antraštė: Re: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija spalio 01, 2013, 03:23:11
Popiežiaus intencijos spalio mėnesį:

bendrojikad tie, kurie jaučiasi gyvenimo sugniuždyti ir nori jį nutraukti, pajustų Dievo meilės artumą;

misijųkad Pasaulinės misijų dienos šventimas padėtų visiems krikščionims suvokti, kad esame ne tik Dievo žodžio gavėjai, bet ir skelbėjai.
Prisijungdami prie Kauno arkivyskupijos meldžiamės, kad visi lietuviai suvoktų šeimos ir gyvybės vertę.
Junkimės šį mėnesį kas tik galime į Gyvąjį Rožinį, išgyvenkime Gerosios Naujienos žinią padedant Mergelei Marijai, kad šitaip vis labiau suprastume ir pažintume Jėzaus Kristaus mokslą.
Antraštė: Re: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: ritajuo spalio 04, 2013, 16:53:39
 [-O<
Antraštė: Re: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: arabele spalio 28, 2013, 02:16:27
 [-O<
Antraštė: Ats: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija spalio 01, 2014, 15:19:38
Popiežiaus intencijos spalio mėnesį

bendrojikad Viešpats suteiktų taikos dovaną karų ir smurto slegiamiems pasaulio regionams;

misijų: kad Pasaulinė misijų diena sužadintų visuose tikinčiuosiuose troškimą uoliai skelbti Evangeliją visam pasauliui.
Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: už šeimas ir Vyskupų Sinodą, kuris spręs šeimų sielovados klausimus.
Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį.
Antraštė: Ats: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: vida spalio 02, 2014, 05:02:34
Prisidedu [-o<
Antraštė: Ats: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: Pilgrim spalio 02, 2014, 07:25:52
Brangūs bičiuliai, dėkojame visiems, kurie su mumis dalyvavote nepertraukiamoje Rožinio maldos grandinėje ir pasninkavote Dievo Gimdytojos intencijomis už Ukrainą. Jūs parašėte mums, kad noriai ir su džiaugsmu įsijungėte į šią noveną: daugelis parapijų, maldos grupių ir pavieniai tikintieji.
Viename iš paskutiniųjų pranešimų Dievo Motina kvietė mus, kad būtų nuolatos pastoviai meldžiamasi, kad išsipildytų Josios taikos planas. Tai pažadino mus tęsti maldą drauge bent spalio mėnesį. Spalis - Marijos mėnuo. Nuo spalio 1 iki 31 mes norėtume padovanoti Dievo Motinai nenutrūkstamą Rožinio maldą ir Pasninką, kad Jos planai už taiką visame pasaulyje išsipildytų. Jeigu norėtumėte prisijungti  prie besimeldžiančių  malda ir pasninku, atidarykite internete: http://bzooco.com/     ir užsiregistruokite. Ačiū jums Svet Marii  (Marijos šviesa)
Antraštė: Ats: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija spalio 01, 2015, 05:42:15
Popiežiaus intencijos spalio mėnesį:

bendroji:  kad visiškai išnyktų šiuolaikinė vergijos forma - prekyba žmonėmis;
misijų: kad Azijos krikščionių bendruomenės su misionierišku užsidegimu skelbtų Evangeliją tiems, kurie jos dar laukia.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

meldžiamės, kad Vyskupų Sinodas padėtų visuomenei, ypač katalikams, vėl atrasti šeimą kaip džiaugsmo, stiprybės, taip pat pasiaukojimo ir bendrystės erdvę.
Antraštė: Ats: Spalio mėnesį meldžiamės
Parašė: VilmaT spalio 01, 2015, 07:48:07
Jungiuosi  [-O<