TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Andrius4 sausio 07, 2017, 07:33:29

Antraštė: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 07, 2017, 07:33:29
Citata iš: kukulis  sausio 06, 2017, 19:35:22
Beje, kaip pavadinti tą žmogų kuris vadovauja sektai, kuriai simpatizuoja Andrius? Juk jis irgi šventasis jų akimis. Nes kitaip juk užtektų vien Švento Rašto, ir viskas. Kam dar ta sekta, ir kam dar tas vadovas? Juk imi Šventąjį Raštą ir skaitai! Be to, skirtingai nuo Katalikų Bažnyčios, jis tik save vieną laiko šventuoju, o visus kitus, kuriuos laiko Bažnyčia šventaisiais, jis atmeta.

Visų sektų pagrindas - puikybė. "Aš viską griau žinau nei katalikai, ar nei visi tie žmonės kurie per du tūkstančius metų paliko daugybę darbų ir atliko daugybę žygdarbių, nes aš jų neskaičiau; man užtenka vien Švento Rašto ir aš geriau suprantu nei visi kiti žmonės."
Bet juk tie šventieji irgi skaitė Šventą Raštą ir kažkokiu būdu tarpusavyje priėjo prie panašių išvadų.

O šis žmogus viską neigia ir sako kad jis vienintelis teisus.

Andriau atsibusk ir bėk iš tos sektos, nes per tą vadovą veikia piktasis kuris tik suvedžioja žmones ir atitraukia juos nuo tiesos.

Kas yra sekta?

Ir kas šitų žodžių autorius?
Citata"Aš viską griau žinau nei katalikai, ar nei visi tie žmonės kurie per du tūkstančius metų paliko daugybę darbų ir atliko daugybę žygdarbių, nes aš jų neskaičiau; man užtenka vien Švento Rašto ir aš geriau suprantu nei visi kiti žmonės."

Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Sigitas sausio 07, 2017, 10:55:34
Sektos apibrėžimų (https://lt.wikipedia.org/wiki/Sekta) nesunku rasti internete. Būtų kur kas įdomiau, jei pats paaiškintum kaip supranti šį terminą, Andriau?

Labai gerą ir trumpą krikščioniškos sektos apibrėžimą radau LKSB (http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm) puslapyje, cituoju:
,,Pagrindinių krikščionių tikėjimo tiesų nėra daug, bet tuo ištikimiau jas privalome saugoti. Praktiniais tikslais jos koncentruotai pateiktos senuosiuose tikėjimo išpažinimuose, pavyzdžiui apaštalų tikėjimo išpažinime (Tikiu Dievą Tėvą). Katalikai bei protestantai pripažįsta šį tikėjimo išpažinimą, nors ir ne visose Bažnyčiose kiekvieną sekmadienį per pamaldas jį balsiai kartoja. Sektos šio išpažinimo nepripažįsta."
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 07, 2017, 14:37:36
Sigitai, jeigu galima konkrečiau. Ar Apaštalų tikėjimo išpažinimo? Ar Švenčiausios Trejybės dogmos Išpažinimo, kurį buvo priimta Nikėjos 325m? 

Nes mes tikime į  Apaštalų tikėjimo išpažinimą.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 07, 2017, 16:55:39
Tų žodžių autorius esu aš. Aš taip reflektuoju sektų vadovus.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Silvija sausio 08, 2017, 02:20:33
Citata iš: Andrius4  sausio 07, 2017, 14:37:36
Sigitai, jeigu galima konkrečiau. Ar Apaštalų tikėjimo išpažinimo? Ar Švenčiausios Trejybės dogmos Išpažinimo, kurį buvo priimta Nikėjos 325m? 

Nes mes tikime į  Apaštalų tikėjimo išpažinimą.


Jūs tikite į klaidatikio Viliamo Branhamo ereziją, Andriau.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Donatas sausio 08, 2017, 08:52:27
Citata iš: Andrius4  sausio 07, 2017, 14:37:36
Nes mes tikime į  Apaštalų tikėjimo išpažinimą.


Apaštalų tikėjimo išpažinime yra apie šventųjų bendravimą ...
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 08, 2017, 14:17:07
Donatai, mes tikim į šventųjų bendravimą. Bet čia žemėje gyvenančiu šventųjų bendravimą ir Apaštalai apie tai kalba. Bet jeigu man parodysi Šventuose Raštuose kur Apaštalai išpažįsta kitokį šventųjų  bendravimą, tada ir aš patikėsiu į kitokį irgi.

Silvija, taip teigti kiekvienas gali, bet reikia parodyti kas yra klaidingo. Ir prašau tai padaryti Šventų Raštų pagalbą. Nes jisai nieko nemokino ko nėra Šventuose Raštuose.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 08, 2017, 15:06:40
Pagal apibrėžimą sekta yra tai kas atskirta. Lotyniškai "sectum" reiškia "supjaustyti" https://translate.google.com/#la/lt/sectum .

Klausimas kaip kas ir kada atskiria? Šiaip sekta yra tie kurie patys save atskiria. Katalikų bažnyčia kai atskiria, tai vartoja kitą terminą "erezija".  Kiek pamenu šio žodžio reikšmė panaši į žodį "privatus". Oficialiai reiškia "klaidą". T.y. žmogus turi asmeninę nuomonę, kuri Katalikų Bažnyčios doktrinoje laikoma klaidinga.

Šiaip jei paklaustume iš šv. mišių išeinančius žmones, apie įvairius tikėjimo dalykus, tai nei vienas iš šių žmonių neatsakys į visus klausimus teisingai.

Turbūt visa esmė yra tame, ką aš darau su savo nuomone. Jeigu aš savo nuomonę, kuri yra skirtinga nuo Bažnyčios doktrinos, bandau įpiršti kitiems, taip pat dėl to skirtumo nustoju lankytis šv. mišiose, tai aš tarsi pats save atskiriu nuo Bažnyčios; o kai surandu bendraminčių būrelį, tai įkuriu savo sektą.

Malda šventiesiems tikrai neprivalomas dalykas. Jeigu žmogus netiki, nenori ir neturi įkvėpimo melstis bet kokiam šventajam, jo tikrai niekas dėl to neišvys iš bažnyčios.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Silvija sausio 08, 2017, 19:19:09
Citata iš: Andrius4  sausio 08, 2017, 14:17:07
Silvija, taip teigti kiekvienas gali, bet reikia parodyti kas yra klaidingo. Ir prašau tai padaryti Šventų Raštų pagalbą. Nes jisai nieko nemokino ko nėra Šventuose Raštuose.


Mokino. Prieš švč. Trejybę, ir apie tai jau kalbėjome, bet tu nenori girdėti. Jei dar vis turi kantrybės, pats sugrįžk atgal ir aiškinkis tas citatas, kurios jau buvo pateiktos.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 09, 2017, 14:22:47
Na štai Silvija, vystyk priėjom prie to, kad viskas yra dėl Švenčiausios Trejybės išpažinimo. Vadinasi jeigu to neišpažįsti, tai esi sektantas? Ir aš girdžiu Silvija, bet  Šventi Raštai nemokina tokios Trejybės. Ir tą Trejybę  priėmė žmonių grupele savo supratimu. Ir Trejybė buvo pasiūlyta Romos imperatoriaus Konstantino, kuris pats ir pirmininkavo tam susirinkimui. Ir pats Konstantinas nebuvo krikščionis ir netapo juo, jis buvo saulės garbintojas ir jam rūpėjo karo reikalai, nes jis tikėjo, kad pergale lemia krikščionių Dievas.

Bet va ar jus girdite? Kad nėra to Šventuose Raštuose. Tai buvo žmonių supratimas ir dar netgi politiniais sumetimais. Va tais trisšimtai  kažkelintais metais išsipildė šita rašto vieta.

Apr 2   1 ,,Efezo bendrijos angelui rašyk: 'Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. 2 Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. 3 Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. 4 Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. 5 Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, - jei neatsiversi, - tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. 6 Savo naudai tu turi, kad nekenti nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu!'
7 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bendrijoms: 'Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojuje!'"

Todėl gręžkitės atgal į pirmąją meilę ir imkitės pirmykščių darbų, tai  yra Dievo žodžio ir Jo valios vykdymo. Nes tais metais kai tikroji Bažnyčia susijungė su Romą, buvo įnešta daug pagonybės ir filosofijos. Kas žino istoriją žino ką sakau. Tad Trejybės neišpažinimas nepadaro neišpažįstančių sektantais. Nes tokiu atveju Judėjai irgi sekta. Jus neprakišite žydams tokios dogmos, jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo viename, o ne trys asmenis viename. Raštai to nemokina. Varlytė daug žino apie žydų tikėjimą, ji gali papasakoti, koks Dievas yra žydams. Trys viename? Ar tiesiog vienas viename.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 09, 2017, 16:53:03
Pasak šventųjų  Jono Laiptiniko, bei stačiatikių šventųjų Dorotįjaus ir Ignatijaus Brenčianino, erezijos kyla iš puikybės.
Turima omeny tas erezijos kurių pasekoje susikuria sektos.
Paprastas žmogus ko nors nesupranta arba nesutinka, bet vieną kartą pasakė ir nebesusireikšmina.
Tuo tarpu puikybės pagalba tas nesutikimas/nesupratimas tiek sureikšminamas, kad žmogus atsiskiria nuo Bažnyčios.

Jau daug kartų buvo diskutuota apie Trejybę, bet esmė tokia, kad tai vidinė Dievo savybė, ir nuo to mums iš esmės neturėtų būti nei per daug šilta nei per daug šalta. Tiesiog tai teologinė tiesa, padedanti suprasti, kas yra Jėzus Kristus, kodėl jis yra tikras Dievas ir tikras Žmogus, bei kam buvo reikalingas Šventosios Dvasios nužengimas, kad apaštalai įgautų drąsos skelbti Evangeliją. Bet galutiniame rezultate mes vis vien tikime į vieną Dievą.

Nemanau, kad nors vienas žmogus kada nors gyvenęs žemėje būtų pakeitęs savo amžinąjį likimą vien dėl diskusijų apie švenčiausiąją Trejybę. Mes nuteisinami darbais, o ne žiniomis.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 09, 2017, 18:28:59
Kaip tau Kukuli toksai vaizdas?  Kai Jėzus ėmė mokinti mokinius apie Dievo karalyste, ėmė gydyti ligonius, išvarinėti demonus iš žmonių. Kaip fariziejams atrodė visas tas reikalas? O fariziejai buvo galinga ir turinti dideli autoritetą Bažnyčia. Ir jų žodis turėjo didelę įtaką. Ką fariziejai matė? Jie matė tikru tikriausia sekta. Jie negalėjo priimti kažkokiu neišsimokslinusiu eretikų, juk tai puikybė, kas jie tokie?   Ir tai buvo klaida, baisi klaida. Ir Jie atmėtė Dievo žodį duota tai valandai. Čia krito švieži mana iš dangaus, o jie laikėsi senos ir su tradicija. Nemanai Kukuli, kad šiai dienai paveikslas kartojasi?   
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 10, 2017, 04:18:59
Kartotųsi, jei būtų antras Jėzaus Kristaus atėjimas. Vis dėl to antruoju Kristaus Atėjimu prasidės pasaulio pabaiga.

O kol kas mes laikomės to ką Kristus paliko savo pirmuoju atėjimu į šią žemę.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Kaštonas sausio 10, 2017, 05:02:05
" jei būtų antras Jėzaus Kristaus atėjimas. "
Jau apie tai kalbėta.

"Atėjimu prasidės pasaulio pabaiga."
Tai ne trečiasis pasaulinis karas, meteoritai ir tt. Tai, visa kas iš pasaulio dvasios - trauksis, tai vidinių "pilių"griūtis.
Visa kas iš Dievo taps pirmoje vietoje, o pats Dievas taps centre.    Štai Aš darau nauja-jau pasirodo, ar nepastebite? (Iz:43:19)   Ir Sėdintysis soste tarė: ,,Štai Aš visa darau nauja!".... (Apr:21:5)

"O kol kas mes laikomės to ką Kristus paliko savo pirmuoju atėjimu į šią žemę."
Antruoju atėjimu pasirodė savo mokiniams*. Tai daro nuolat.

Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Kaštonas sausio 10, 2017, 05:04:47
"kad šiai dienai paveikslas kartojasi?"

Kartojasi, kartojasi. Per amžius.
ir dėka tau šitame forume.

2Tim:4:3   Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse;
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Silvija sausio 10, 2017, 06:50:06
Citata iš: Andrius4  sausio 09, 2017, 14:22:47
Na štai Silvija, vystyk priėjom prie to, kad viskas yra dėl Švenčiausios Trejybės išpažinimo. (...)


Iš dalies taip. Visi, kas Jėzaus Kristaus, kuris yra mesijas ir mūsų išgelbėtojas, nelaiko asmeniu, rizikuoja nebūti išgelbėti.

Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 10, 2017, 17:52:30
Citata iš: kukulis  sausio 10, 2017, 04:18:59
Kartotųsi, jei būtų antras Jėzaus Kristaus atėjimas. Vis dėl to antruoju Kristaus Atėjimu prasidės pasaulio pabaiga.

Kartojasi tai, kad fariziejai neatpažino savo laiko ženklų. Jie neatpažino Jėzaus Kristaus, nors Raštus ir išmanė. Dabar lygiai tas pats kartojasi, kad RKB yra tokia galinga ir didžiulė ir Raštus lig išmano. Bet nemato, kad turi buti atsiustas pranašas prieš antrąjį Kristaus atėjimą, kaip buvo ir prieš pirmąjį. O jeigu ir mato, tuomet nepastebėjo, kad jau buvo atėjęs, kaip ir fariziejai nepastebėjo pirmojo. Ir negali priimti, kaip ir fariziejai nepriėmė. Taip pat Raštai kalba ir apie septintąjį angelą kuris turi trimituoti ir turi buti užbaigta Dievo paslaptis. Tai yra šiai dienai rašto vietos. Žmonės visada žiuri į tai, ką Dievas padarė ir ką padarys, bet nemato ką dabar Dievas daro. Nuotaka yra ruošiama šiandien Kristaus atėjimui. Paėmimas jau čia pat ir po jo seka baisus suspaudimas. Bet prieš tai angelas turi trimituoti ir skelbti. Tas jau įvyko. Beliko skubėti ir pripildyti savo žibintus aliejaus ir pasiruošti Jaunikio atėjimui.
Citata iš: Silvija  sausio 10, 2017, 06:50:06
Iš dalies taip. Visi, kas Jėzaus Kristaus, kuris yra mesijas ir mūsų išgelbėtojas, nelaiko asmeniu, rizikuoja nebūti išgelbėti.

Mes laikom Ji Asmeniu
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Kaštonas sausio 10, 2017, 18:57:48
"Kartojasi tai, kad fariziejai neatpažino savo laiko ženklų. Jie neatpažino Jėzaus Kristaus, nors Raštus ir išmanė." ant Raštų stovėjo. STOVI.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Sigitas sausio 13, 2017, 03:36:46
Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 17:52:30... Mes laikom Ji Asmeniu
Ir musulmonai vadina Jėzų Kristu asmeniu bei vienu didžiausiu pranašu Biblijoje. Bet Jėzus Kristus yra ne vien tik "Super Star", jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, gimęs, bet ne sukurtas, vienatinis Dievo Sūnus, atpirkęs mus iš velnio vergijos. Taigi, negana tik pripažinti, jog Jėzus Kristus yra asmuo, nes tai daro ir Jehovos liudytojai ir Mormonai ir daugybė kitų tikėjimų, klaidamokslių.

Pabaigai įdedu minėtąjį apaštalų tikėjimo išpažinimą:

[shadow=white,left],,TIKIU į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen."[/shadow]
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Varlė keliauninkė sausio 13, 2017, 07:47:50
Citata iš: Andrius4  sausio 09, 2017, 14:22:47
Tad Trejybės neišpažinimas nepadaro neišpažįstančių sektantais. Nes tokiu atveju Judėjai irgi sekta. Jus neprakišite žydams tokios dogmos, jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo viename, o ne trys asmenis viename. Raštai to nemokina. Varlytė daug žino apie žydų tikėjimą, ji gali papasakoti, koks Dievas yra žydams. Trys viename? Ar tiesiog vienas viename.

Visų pirma, mano broliai ir sesės gali mane ir nuskalpuoti :), bet man nepatinka etikečių kabinimas (kad ir sektantai), nesvarbu kokioje srityje ir aš esu prieš tokį reiškinį iš viso.
Antra, žiūrėk Andriau, ką pasakei: jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo. Žinojimas nėra tikėjimas, o tikėjimas nėra žinojimas. Apie Dievą gali "žinoti" labai nedaug ir tik iš asmeninės patirties, ir iš to kyla tikėjimas. Sutinki?
Trečia, žydai ortodoksai, tikrai "nežino" Švenčiausios Trejybės, bet jau ir tarp jų yra rabinų, kurie pakviesti mirštančiajam į ausį pašnibžda, kad Mesijas jau atėjo :) beto, gal nesi girdėjęs apie mesianinius žydus? Jie pripažįsta Jėzų kaip Mesiją ir išpažįsta Trejybę.

Tarp kitko, rimti istorijos tyrynėtojai mano, kad toks išsireiškimas kaip "Dievas sukūrė pasaulį savo žodžiu" egzistavo Egipto mitologijoje dar prieš žydų istoriją, aprašytą Biblijoje. Kaip ir senovės rytų mitologijoje egzistavo mitas apie apie mergelę, pastojusią nuo saulės spindulio... Nieko neprimena? :) Todėl ir Dievo žodžio gylybė ir begalybė šventajame rašte yra neišsemiama, ir jeigu kas sako "aš žinau kaip reikia", tai toli gražu taip nėra ;)
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 13, 2017, 08:07:57
Sutinku, Dievas yra begalybė, o raštai tik dalelytė. Vis dėl to mes tikime, kad skaitant raštą, veikia Dievo dvasia ir padeda suprasti ką skaitai.
Antra vertus,  gali veikti ir kita dvasia.

---

Dėl etikečių kabinimo, tai nesutinku, nes tiesa yra tiesa. Kartais tiesa gali įžeisti, ir kartais reikia vengti to įžeidimo, tačiau visad renkamės mažesnį blogį, kas šiuo atveju ir yra tas įžeidimas. Klaidinimas yra daug didesnis blogis, ir kai įvardijame sektantus, tai gal būt išvengiame to klaidinimo?
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Augustas sausio 13, 2017, 09:46:09
Citatabeto, gal nesi girdėjęs apie mesianinius žydus? Jie pripažįsta Jėzų kaip Mesiją ir išpažįsta Trejybę.


O dėl mesijinių žydų, tai aš vienu metu net pagalvojau, jog Andrius ir yra toks mesijinio judaizmo atstovas. Nes mesijiniai žydai daugiausiai tokie ir yra - pripažįsta vieną Dievo asmenį arba tik tuos nutarimus, kurie buvo priimti iki visuotinio Nikėjos susirinkimo.  Be abejonės, yra ir tokių, kurie pripažįsta ir Nikėjos susirinkimo nutarimus, bet tokių nėra daug. Plačiau apie mesijinius žydus galima perskaityti čia:

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/04/25/zvil_02.html
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 13, 2017, 20:24:53
Citata iš: Sigitas  sausio 13, 2017, 03:36:46
Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 17:52:30... Mes laikom Ji Asmeniu
Ir musulmonai vadina Jėzų Kristu asmeniu bei vienu didžiausiu pranašu Biblijoje. Bet Jėzus Kristus yra ne vien tik "Super Star", jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus

Mes ir laikom Ji tikru Dievu ir tikru žmogum. Nesuprantu, kur aš rašiau kažką  panašaus, kad Jėzus "Super Star" ?????

CitataPabaigai įdedu minėtąjį apaštalų tikėjimo išpažinimą:

[shadow=white,left],,TIKIU į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen."[/shadow]

Nu ir čia kaip ir viskas gerai, juk čia nepasakyta, kad yra trys asmenys ir šventųjų bendravimu mes tikim. Nes irgi nenurodyta, ar išėjusiu šventųjų ar ne. Tai kad?

Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 13, 2017, 07:47:50
Visų pirma, mano broliai ir sesės gali mane ir nuskalpuoti :), bet man nepatinka etikečių kabinimas (kad ir sektantai), nesvarbu kokioje srityje ir aš esu prieš tokį reiškinį iš viso.

Turi teisinga širdį  Varlyte. Tikrai Dievas laimins tave ir prakalbės tau į širdį. Telaimina tave gausiai Dievas.

Na, o kad lipdamos yra man etiketes, tai nesvarbu kokia etikete man žmogus priklijuoja. Svarbu kokia Dievas priklijavo
CitataAntra, žiūrėk Andriau, ką pasakei: jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo. Žinojimas nėra tikėjimas, o tikėjimas nėra žinojimas. Apie Dievą gali "žinoti" labai nedaug ir tik iš asmeninės patirties, ir iš to kyla tikėjimas. Sutinki?

Na čia jau mano išsireiškimo klaida yra. Turėjau parašyti, kad jie tiki į viena Dievą kuris yra vienas asmuo viename.

CitataTrečia, žydai ortodoksai, tikrai "nežino" Švenčiausios Trejybės, bet jau ir tarp jų yra rabinų, kurie pakviesti mirštančiajam į ausį pašnibžda, kad Mesijas jau atėjo :) beto, gal nesi girdėjęs apie mesianinius žydus? Jie pripažįsta Jėzų kaip Mesiją ir išpažįsta Trejybę.

Na gali buti aš nežinau, bet Dievas žydams sius du Savo pranašus ir jie pranašaus žydams Jeruzalėje ir pranašaus ta pati, ką ir dabar pranašavo šitas pranašas kuris buvo duotas mums pagonims. Jis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.

CitataTarp kitko, rimti istorijos tyrynėtojai mano, kad toks išsireiškimas kaip "Dievas sukūrė pasaulį savo žodžiu" egzistavo Egipto mitologijoje dar prieš žydų istoriją,

Kad ir rimčiausi istorijos tyrinėtojai temano, bet tai nebus tiksliau už Dievo žodį. O žodis sako:

Pr 1    3 Tuomet Dievas tarė: ,,Tebūna šviesa!" Ir šviesa pasirodė.

Tuo man viskas ir pasakyta.

Citata iš: Augustas  sausio 13, 2017, 09:46:09
O dėl mesijinių žydų, tai aš vienu metu net pagalvojau, jog Andrius ir yra toks mesijinio judaizmo atstovas.

Aš galiu pasakyti kas aš esu. Aš mesijinis žydas tiek, kiek mesijiniai žydai tiki į Dievo žodį. Aš katalikas tiek, kiek katalikai tiki į Dievo žodį. Aš protestantas tiek, kiek protestantai tiki į Dievo žodį. Aš kalvinistas tiek, kiek kalvinistai tiki į Dievo žodį. Aš netgi sektantas tiek, kiek sektantai tiki į Dievo žodį. Bet nuo to taško kai mesijiniai žydai, katalikai, protestantai, kalvinistai, sektantai nusisuka nuo Dievo žodžio ir keliauja toliau su savo religiniais mokimais, aš tampu nei tuo, nei tuo, nei tuo, nei anuo. Aš keliauju toliau su Dievo žodžių, nes žodis yra manyje, o aš žodyje. Aš jo dalis, aš tikintis į Dievą ir į Jo žodį. Štai kas aš esu.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Pilgrim sausio 13, 2017, 22:37:50
Užteks ... tai yra ką tikiu -

Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi.
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.

Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.

Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.

Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Silvija sausio 14, 2017, 12:03:38
Amen.

CitataBet nuo to taško kai mesijiniai žydai, katalikai, protestantai, kalvinistai, sektantai nusisuka nuo Dievo žodžio ir keliauja toliau su savo religiniais mokimais, aš tampu nei tuo, nei tuo, nei tuo, nei anuo.


Tai čia tavo problema, kad neįkerti arba net nenori gilintis į KB mokymą. Be to, lygiai kaip jūs nerandate apie Tris Asmenis Biblijoje, joje nėra parašyta ir apie Vieną viename arba Vieną trijuose tarnavimuose. Taigi, tiek jūs, tiek mes išskaitom savąją versiją nagrinėdami Dievo žodį. Štai Viešpaties krikšto Jordane metu apsireiškia visa Švenčiausioji Trejybė, o Tėvas taria Jėzui: ,,Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi" (Lk 3, 22) Argi taip, kaip aiškini Dievo slėpinį tu, nepadaro Jo narciziška asmenybe? Maždaug, būdamas Tėvu aš gėriuosi pats savimi, kuris esu ir Sūnus?

Neieškok, Andriau, kabliukų KB mokyme kaip darai čia lygindamas su savo žiniomis:

CitataNu ir čia kaip ir viskas gerai, juk čia nepasakyta, kad yra trys asmenys ir šventųjų bendravimu mes tikim. Nes irgi nenurodyta, ar išėjusiu šventųjų ar ne. Tai kad?


nes nei vieno savo teiginio dar neapgynei. Atskiros, iš konteksto ištrauktos Švento Rašto eilutės dar nieko nereiškia (ypač ST), reiškia tik visuma. Štai net šis tavo sakinukas kalba, kad yra šventųjų bendravimas:

CitataJis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.


Šventais ir teisiais pripažinti mirusieji yra gyvi ir jie dalyvauja Bažnyčios gyvenime.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 14, 2017, 20:39:20
Citata iš: Silvija  sausio 14, 2017, 12:03:38
Tai čia tavo problema, kad neįkerti arba net nenori gilintis į KB mokymą.

Aš neturiu dėl to problemų Silvija. Ir spėju, kad aš esu daugiau įsigilinęs  į KB mokymą, nei tu į Biblijinį. Ir aš gi buvau katalikas. Ir kadangi aš buvau katalikas, aš turiu katalikišką patirtį, o tu neturi Dievo pranašo Biblijinio mokimo patirties. Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti ir tai normalu.
CitataBe to, lygiai kaip jūs nerandate apie Tris Asmenis Biblijoje, joje nėra parašyta ir apie Vieną viename arba Vieną trijuose tarnavimuose. Taigi, tiek jūs, tiek mes išskaitom savąją versiją nagrinėdami Dievo žodį.

Taip Silvija, aš sutikčiau su tuo ką sakai. Jeigu nebūtu didžiulio skirtumo. O skirtumas yra tas, kad jus mokina tai religinis mokimas, kuris yra iš žmogaus supratimo, o tai ką aš stengiuosi parodyti yra nuo Dievo per Jo pranašą. Žiūrėk Silvija, žmonės nuo Mozės dienų visada turėjo Šventus Raštus, bet visada nukrypdavo nuo jų. Visada Dievas turėjo siusti savo pranašą, kad atstatyti ką žmogus iškraipė per religiją ir tradicijas, kurias visada susikuria kartoms bėgant. Kas šiai dienai pasikeitė? Na pasakysite, šiai dienai turime Šventąją Dvasią. Na taip teisingai turime ir dar turime Dievo pažadą, kad Jis duos savo įstatymus mūsų širdims ir įrašys į mūsų mintis(Žyd 10,16). Na kaip ir dvigubai geriau negu buvo. Bet kas tada negerai? Kodėl atėjus Šventajai Dvasiai Kristaus mokiniai buvo vis tiek persekiojami iki mirties? Ir Kristus sakė, kad taip bus. Ir sakė, kad paskutiniomis dienomis bus taip kaip buvo Nojaus dienomis ir kad bus taip, kaip ir Sodomos ir Gomoros dienomis. Kaip tai gali grįžti prie to paties? Juk dabar turime Šventąją Dvasią ir įstatymus duotus širdyse. Kas negerai? Kas? Kodėl Dievo žodžio nešėjai yra nekenčiami? Netgi pačiu krikščioniškų religijų. Nes Dievas niekada nekūrė religijos, religijas kuria žmogus. Kaip matom niekas po saulė nepasikeitė. Žmogus irgi ne, kaip buvo kietasprandis, tai taip ir liko. Ir kas žmogui Dievo žodyje yra nepatogu, tučtuojau iškelia klausima. Žinoma juk yra lengviau išstatyti Dievo žodį po klaustuku, negu savo sprandą palenkti pagal Dievo žodį. O kad jaustus dėl to gerai ima ir sukuria mokimą ir tradiciją. Tuo pat pridengdamas ne norą paklusti Dievui. Ir bėgant kartoms vaikai jau gimsta toje religijos nelaisvėja, užauga ir patiki tuo. Po to pripranta prie to, na ir gyveni sau kaip pasaulietis, tenkiniesi pasaulio malonumais, na nueini į bažnyčia išpažįsti nuodėmes ir kaip ir viskas gerai, litanijas išklausiau, išpažinties buvau, šventųjų užtarimo paprašiau, na aš saugus išgelbėtas. Ooo pražuvęs žmogau pirmadieni vėl į ta pati purvą krenti, pragaro grandinės ant tavęs. Nes jeigu pasakysi moteriai, plaukus kirpti yra netinkama moteriai, o ne, šalin šventuoli bažnyčia leidžia, pasakyk kad moteriai nedera kelnės nešioti, dažytis, auskarus vertis ir visaip puoštis, o šalin atgyvena, bažnyčia leidžia. Pasakyk  vyrui, kad vyrams yra gėda ilgus plaukus nešioti, tai tau pasakys.....o gal ir į dantys pasiūlys. Pasakyk kam nors, kad Dievas yra Savo žodyje, o ne atsakys Dievas yra savo bažnyčioje. Na žinoma, juk taip patogiau, nes bažnyčia leidžia, gerti, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, kortom ir pan. vaikščioti moterims seksualiai išsipusčiusioms trumpais sijonėliais ir t.t. ir po to dar prileidžia prie Šventos Komunijos. O vargas veidmainiams. Ar raštai nesako, kad jie tai daro savo pasmerkimui priimdami Šventa Komuniją? 

Dabar žmogaus mokimas sako, kad Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse. Bet Dievas sako per Savo pranašą, kad Aš esu vienas trijose tarnavimuose. Tai kieno klausys Dievo vaikas? Žmogaus, ar Dievo pranašo?
CitataArgi taip, kaip aiškini Dievo slėpinį tu, nepadaro Jo narciziška asmenybe? Maždaug, būdamas Tėvu aš gėriuosi pats savimi, kuris esu ir Sūnus?
Dievas gėrisi savo Žodžiu, nes jo Žodis neklystantis ir tobulas. Ir čia ne aš aiškinu raštus, o Dievas per savo pranašą. Kristus yra JO ŽODIS.
Citatanes nei vieno savo teiginio dar neapgynei. Atskiros, iš konteksto ištrauktos Švento Rašto eilutės dar nieko nereiškia (ypač ST), reiškia tik visuma.

Na taip žinomą, nes kontekstą kas koki nori toki ir mato. Tas kas netiki į Dievo žodį, tam nieko ir neįrodysi. Pats Kristus negalėjo įrodyti, tai kaip aš galėčiau. Tai yra priimama tikėjimu, per Dievo žodžio klausimą, ne per teiginiu apginimus. Šventoji Dvasia liudija tai žmogui, o ne kalbantysis tai įrodo. Nes jis tik kalbantysis.
CitataŠtai net šis tavo sakinukas kalba, kad yra šventųjų bendravimas:
CitataJis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.

Jeigu darai ta pati, ką darė Bruce lee, tu įgauni jo dvasia, bet tai nėra bendravimas su pačiu Bruce lee. Tiesiog tu imi gyventi jo gyvenimą.  Ir net nemanau, kad tai paties Bruce lee dvasia, nes jo dvasia arba pragare, arba danguje, bet tu įgauni ta dvasia kuri vertė Bruce lee gyventi toki gyvenimą.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Silvija sausio 15, 2017, 03:08:56
Oho kokia gromata! :o

Nepyk, Andriau, šįkart neskaitysiu :) Telaimina tave Dievas!
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Kaštonas sausio 15, 2017, 05:34:23
"Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti ir tai normalu."

o ko ten nesuprasti. Pasakojimas apie Bruce Lee - ezoterika.

Išganymo planas. Kas tas yra!!!!

(http://cdn.fishki.net/upload/post/2017/01/14/2190829/7c43aa172e2bd752645dc48a73d12f3f.gif)

Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 16, 2017, 10:40:41
Žodžiu, kai trūksta vieno ratuko, tai nieko gero ... :D
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Augustas sausio 16, 2017, 11:00:41
Na, matai, Kukuli, šiaip jau mums visiems stinga bent vieno ratuko, tik vieniems vienokio, kitiems kitokio, tretiems dar kitokio.  :D Ir, manau, kad mūsų uždavinys ir yra susibūrus draugėn papildyti vienas kitą tais trūkstamais ratukais, kad turėtumėm kiek įmanoma išsamų bendrą supratimą apie Dievą ir visą kitą, kas nėra Dievas.  :)
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 16, 2017, 11:29:47
Dėl Bruce Lee dvasios.

Čia manau yra termino klausimas, kas yra dvasia? Nes jeigu dvasią iš karto "gauni" kai darai kaip tas žmogus darė, tai čia kalbama apie dvasią kaip apie nuotaiką arba kažkokias moralines nuostatas.

Pagal kitą supratimą, dvasia yra pirminė savarankiška realiai egzistuojanti esybė.

Klaida yra pradėti kalbą vienu "dvasios" supratimu, o paskui pratęsti ir pritaikyti tas pačias logines išvadas kitam "dvasios" supratimui. Iš esmės kalbama apie skirtingus objektus, o įsivaizduojama, kad apie tą patį.

Čia panašiai  kaip aš kalbėčiau apei indą, kuriame galima virti valgyti, o paskui pasakyčiau kad indai gyvena tik Indijoje.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Kaštonas sausio 16, 2017, 12:07:31
Toji dvasia kuri mokino, kuriai "respublikai" priklauso?

Manojo klausymo atsakymas, kokią esmę turi mano šiai akimirkai?

Kur tai veda? Kas iš to?
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 16, 2017, 13:26:22
Taip Kukuli, aš kalbu apie dvasia, kaip apie esybę
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 16, 2017, 14:12:11
O apie Bruce Lee dvasią kai kalbėjai, tai irgi apie esybę, Andriau?
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 16, 2017, 14:59:45
Kiekviena dvasia yra asmuo, asmenybė, esybė. Todėl taip, aš kalbu apie esybes visais atvejais.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Kaštonas sausio 16, 2017, 17:39:39
" Todėl taip, aš kalbu apie esybes visais atvejais."

Tikriausiai reik atšvęsti?!

Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Sigitas sausio 16, 2017, 18:04:35
Tęsiu citavimą iš LKSB puslapio:
,,Žvilgsnis į Bibliją padeda atskleisti esminius sektų atpažinimo būdus. Pagrindinių krikščionių tikėjimo tiesų neigimas pagimdo įvairių fenomenų. Kartu su bibliniais kriterijais jie padeda identifikuoti sektas.

1. Nutraukiami ryšiai su istorine krikščionybe. Bet kokia krikščionių Bažnyčia auga ant pirmųjų apaštalų Bažnyčios pamato ir remiasi jos principais bei mokymu. Netgi nepaisydami naujų reformų, Lutheris ir Calvinas remiasi Pauliumi arba Bažnyčios Tėvais, pavyzdžiui, Augustinu. Reformatoriai pripažino ir pirmųjų šimtmečių ekumeninių Bažnyčios konsiliumų nutarimus. Sektos - priešingai, dažniausiai stengiasi pradėti nuo nulio, o visą nueitą krikščionybės kelią vadina tiesiog klystkeliu.

2. Radikalus tikėjimas - bet ne į Dievą. Sektose dažniausiai pastebimas didelis tikėjimas, religingumas, radikalus iki fanatizmo. Tačiau sektantiškas tikėjimas nukreiptas ne tiek į Dievą ar absoliutą, netgi ne į religinį turinį ar anapusinę būtį, kiek į žmogišką, apčiuopiamą absoliuto įsikūnijimą - į pačią bendruomenę bei jos vadovus.

3. Išskirtinumas. Dažniausiai tvirtai laikomasi nuomonės, kad išganymas galimas tik jų organizacijoje. Už sektos ribų, netgi Bažnyčiose išsigelbėjimo nesą.

4. Antiekumeniškumas. Sektos mano esančios aukštesnėje dvasinėje pakopoje negu Bažnyčios. Todėl galimybę bendradarbiauti, netgi bendrauti su kitomis Bažnyčiomis dažniausiai atmeta. Be to, neretai jos užsiima griežta jų kritika."

Nesinori pirštu durti į skaudamą vietą, o visgi Andriaus pasisakymus skaitant galime lengvai rasti visus šiuos punktus - nutraukiamas ryšys su istorine krikščionybe vadinant katalikus, o ir kitus krikščionis klaidatikiais;
Citata... aš esu daugiau įsigilinęs  į KB mokymą, nei tu į Biblijinį. Ir aš gi buvau katalikas. Ir kadangi aš buvau katalikas, aš turiu katalikišką patirtį, o tu neturi Dievo pranašo Biblijinio mokimo patirties. Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti...
radikaliai tikima jųjų pranašo Šventojo Rašto interpretacijomis:
Citata... žmogaus mokimas sako, kad Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse. Bet Dievas sako per Savo pranašą, kad Aš esu vienas trijose tarnavimuose ...

Toliau:
,,Greta Biblijos pripažįstami ir kiti autoritetingi apreiškimo šaltiniai, kurie praktiškai laikomi netgi pranašesniais ir už ją. Dažnai sektą galima atpažinti iš įsitikinimo, jog Bibliją būtina papildyti tam tikrais autoritetingais šaltiniais. Pranašai remiasi naujomis, visiems privalomomis pranašystėmis, arba greta Biblijos kaip nauju apreiškimu ima naudotis kokia nors papildoma knyga. Pavyzdžiui, mormonai - "Mormono knyga", munistai - "Dieviškuoju principu"." (cituota iš http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm ).
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 16, 2017, 18:54:24
Prieš atsakant į tavo pasisakymą, leisk Sigitai man tavęs paklausti. Ar yra žemėja koks nors žmogus kuris galėtu būti visai neklystantys? 
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 17, 2017, 05:33:03
Pratęsiant mintį apie Bruce Lee.

Atsiprašau už įkyrumą Andriau,
Jeigu man skaitant Bruce Lee konfu vadovėlį aš patenku į Bruce Lee dvasią, ar tai reiškia, kad reali Bruce Lee dvasia ateina prie manęs ir kažkaipi mane veikia?
Ar tai vis dėl to alegorinis kalbėjimas apie Bruce Lee dvasią?
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 17, 2017, 13:06:52
Tikrai neįkyri Kukuli.    Na ne paties Bruce Lee dvasia ateitu prie tavęs, bet ta kuri buvo apsigyvenus pas ji. Pats Bruce Lee yra arba pragare, arba danguje. Tad nemanau, kad jis pats ateitu prie tavęs. Matai, kada žmogus miršta jo dvasia keliauja į jam paskirta vietą, bet tos visos kitos netyros dvasios lieka čia žemėje ir klaidžioja ieškodamos nauju namu, (naujų aukų) Tad tik skaitydamas Bruce Lee vadovėlį jos iškarto nepasigautum. Niekas negali įeiti į žmogų, kol jis neatidaro savo vidiniu durų. Netgi Dievo Dvasia  negali įeiti ir apsigyventi žmoguje, jeigu jis neįsileidžia. Bet gilindamasis daugiau ir daugiau į Bruce Lee veiklą ir jeigu imtum sekti jo pėdom, tada taip, ta netyra dvasia apsigyventu tavyje. Tai lygiai taip pat, kad mes sekame Kristu mūsų Viešpatį ir įsileidžiame Ji į savo gyvenimą ir gauname Jo Dvasia, tai Šventąją Dvasią, nes Dievas yra Šventas.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: kukulis sausio 17, 2017, 13:12:19
Bet .. nejaugi Bruce Lee buvo apsėstas netyrosios dvasios?

Aš kažkaip labiau linkęs manyti, kad reiktų naudoti kažkokį kitą terminą nei "dvasia" arba tą patį terminą kažkaip kitaip panaudoti, kai kalbame apie knygų skaitymą. Nes manau, kad egzistuoja kažkoks tai ryšys tarp autoriaus ir skaitančiojo, net jeigu autorius būtų danguje arba pragare.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 17, 2017, 13:36:51
O kaip pavadinsi tai kitaip? Jeigu yra kaip yra. Kokia dar dvasia galėjo buti apsigyvenus pas Bruce Lee jeigu netyra? Aš esu skaitės jo filosofine knygą. Ir joje jis teigia, kad jis netiki į Dievą. Kokia dar dvasia gali vesti žmogų tolin nuo Dievo, jeigu netyra? O kas liečia knygų skaitymą, tai tiesiog procesas ir klausimas, užkabins tai tave ar ne?
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Sigitas sausio 17, 2017, 15:49:12
Visgi šičia norėčiau kad vyktų diskusija apie sektas ir sektantus.  ::)
Taigi, tęsiu iš LKSB (http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm) puslapio:
,,Kritika neįmanoma. Sektose nėra atviros ir laisvos diskusijos. Vadovai nustato ir (iki detalių) nurodo, kas yra teisinga. Sektų nariai nepriima išorinės kritikos ir naikina visas kritiško pokalbio galimybes."
---
,,Prieš tapdamas sektantu, atsakymų į klausimus bei poreikių ir norų išsipildymo žmogus paprastai ieškojo tradicinėje Bažnyčioje, tačiau buvo nuviltas.
Dešimt dalykų, kurių žmonės sektose ieško ir randa:

- saugumą tvirtoje bei paslaugioje bendrijoje,
- į šeimą panašias struktūras,
- pagalbą krizinėse situacijose,
- nekintančią ir visa apimančią tiesą,
- apsaugą,
- gyvenimo prasmę,
- intensyvų dvasingumą,
- griežtą moralę,
- tvirtą identitetą,
- darbą ar užsiėmimą, reikalingumo jausmą."

Andriau, ką radai toje sektoje kur dabar esi?
Citata iš: Andrius4  sausio 16, 2017, 18:54:24
Prieš atsakant į tavo pasisakymą, leisk Sigitai man tavęs paklausti. Ar yra žemėja koks nors žmogus kuris galėtu būti visai neklystantys? 
Visgi pamėginsiu atsakyti į tavo klausimą, nors manau, jog jis labiau retorinis, nei atsakymo reikalaujantis. Visiškai neklystantis yra Jėzus Kristus. Galėtų būti visai neklystantis ir RKB popiežius, bet taip nėra. Neklystantis galėtų būti ir tavo, Andriau, mėgiamas pranašas, kurio pranašystes apie apreiškimo Jonui knygą tu mums dėstei, bet jis taip pat yra klystantis.

Dabar eilė tau, Andriau rašyti atsakymą, kaip žadėjai: ,,Prieš atsakant į tavo pasisakymą", laukiu.  :thumbup:
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 17, 2017, 17:04:53
Citata iš: Sigitas  sausio 16, 2017, 18:04:35
Tęsiu citavimą iš LKSB puslapio:
,,Žvilgsnis į Bibliją padeda atskleisti esminius sektų atpažinimo būdus. Pagrindinių krikščionių tikėjimo tiesų neigimas pagimdo įvairių fenomenų. Kartu su bibliniais kriterijais jie padeda identifikuoti sektas.

Na va čia jau kažkas rimčiau.

Citata
1. Nutraukiami ryšiai su istorine krikščionybe. Bet kokia krikščionių Bažnyčia auga ant pirmųjų apaštalų Bažnyčios pamato ir remiasi jos principais bei mokymu.

Apd 2   37 Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: ,,Ką mums daryti, broliai?" 38 Petras jiems atsakė: ,,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. 39 Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas".

Štai istorinis faktas, Štai pirmųjų Apaštalų mokimas. Ir tas mokimas kaip matom yra visoms kartoms skirtas. Visiems kuriuos tik pašauks Viešpats. KB kaip matom tai yra nutraukus.
CitataNetgi nepaisydami naujų reformų, Lutheris ir Calvinas remiasi Pauliumi

Žinoma kad rėmėsi Pauliumi. Bet nemanai, kad tas rėmimasis ir paskatino juos atsiskirti nuo KB, nes jie matė kad KB nebekeliauja su Pauliaus mokymu.


Citata
arba Bažnyčios Tėvais, pavyzdžiui, Augustinu. Reformatoriai pripažino ir pirmųjų šimtmečių ekumeninių Bažnyčios konsiliumų nutarimus. Sektos - priešingai, dažniausiai stengiasi pradėti nuo nulio, o visą nueitą krikščionybės kelią vadina tiesiog klystkeliu.

Na taip, kažkokia dalis tiesos yra visur. Kitaip žmogaus neapmautum. Ir nežinau ar sektos pradeda viska nuo nulio, bet šitas prabudimas neprasidėjo nuo nulio, jis turi tokia pačia ilga istorija, kaip ir KB.


Citata2. Radikalus tikėjimas - bet ne į Dievą. Sektose dažniausiai pastebimas didelis tikėjimas, religingumas, radikalus iki fanatizmo. Tačiau sektantiškas tikėjimas nukreiptas ne tiek į Dievą ar absoliutą, netgi ne į religinį turinį ar anapusinę būtį, kiek į žmogišką, apčiuopiamą absoliuto įsikūnijimą - į pačią bendruomenę bei jos vadovus.

Na Mozė buvo vadovas. Netgi Dievas Mozė pastatė kaip Dievą (Iš 4,16) Po to Paulius irgi sako:
1 Kor 11   1 Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Matome, kad nėra kažkas blogai sekti tuo, kas seka Kristumi. Tik aišku reikia buti tuo tikru, kad tas asmuo seka Kristumi. O kaip mes galime buti tikri? Tik tikrindami ta žmogų pagal Dievo žodį. Tai kad vadovas nėra esminis sektos požymis. O ir KB turi toki popiežių ir kuris yra laikomas net neklystančiu, čia tai jau truputėli per daug nemanai?

Citata3. Išskirtinumas. Dažniausiai tvirtai laikomasi nuomonės, kad išganymas galimas tik jų organizacijoje. Už sektos ribų, netgi Bažnyčiose išsigelbėjimo nesą.
Tokio dalyko, mes ir neteigiam

Citata4. Antiekumeniškumas. Sektos mano esančios aukštesnėje dvasinėje pakopoje negu Bažnyčios. Todėl galimybę bendradarbiauti, netgi bendrauti su kitomis Bažnyčiomis dažniausiai atmeta. Be to, neretai jos užsiima griežta jų kritika."
Kritika neteisingiems mokymams. Kristus irgi kritikavo fariziejus dėl to, kad jie iškraipė Dievo žodį. Na o kas liečia Bažnyčių nebendravimą? Nu aš negirdėjau, kad mes nebendrautume su kitomis Bažnyčiomis.

Citata
,,Greta Biblijos pripažįstami ir kiti autoritetingi apreiškimo šaltiniai, kurie praktiškai laikomi netgi pranašesniais ir už ją.

Kuris Dievo pranašas kada nors buvo laikomas daugiau už pati Dievo žodį? Pranašas yra Dievo garsiakalbis per kuri Dievas kalba. Tai kad mes neturim nieko pranašesnio už Dievo žodį ir niekada neturėsim. Mūsų pagrindas yra Dievas ir Jo Žodis, kuris yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievo Dvasia kuri yra Šventoji Dvasia. Negi dar neįsitikinote tuo?


Citata
Dažnai sektą galima atpažinti iš įsitikinimo, jog Bibliją būtina papildyti tam tikrais autoritetingais šaltiniais. Pranašai remiasi naujomis, visiems privalomomis pranašystėmis, arba greta Biblijos kaip nauju apreiškimu ima naudotis kokia nors papildoma knyga. Pavyzdžiui, mormonai - "Mormono knyga", munistai - "Dieviškuoju principu"." (cituota iš http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm ).

Na pavyzdžiui katalikai naudoja katekizmą, ar tai ne papildoma knyga?
CitataAndriau, ką radai toje sektoje kur dabar esi?
Vadink Sigitai kaip tau paranku. Sekta ne sekta. Manau tiek protestantai kažkada buvo tokiais laikomi, tiek liuteronai. Ko tik RKB nelaikė sektantais ir nevaikė su kalavijais, kad tik galėtu išlaikyti savo nenuginčijama autoritetą. Nu kurgi popiežius gi neklystantis. Net anglų kolonija bėgo iš Europos, kad pastatytu tikėjimo laisvė nes RKB per jėga tai vertė priimti katalikybę. Ir kas įdomiausiai, kad RKB, kad išlaikyti ir toliau savo autoritetą prisiskyrė sau šventųjų kurie net nebuvo katalikai, kaip Šv. Patrikas, kaip Žana Dark. Ir tokiu kurie pabėgo nuo katalikybės, kaip Martinas Liuteris ir Kalvinas, kuris ir buvo protestantizmo pradininkas, ar vienas iš pradininku. Kristus nemokino niekados žudyti ir jėga grusti tikėjimo. Jis sake:

Mk 6   11 Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liudijimą prieš juos".

Ohhh..... Sigitai, Aš Dievą radau. Tikrąjį Dievą, Savo žodyje. Tik taip galima pažinti Dievą. Ir mylėti Jo žodį ir gyventi kiekvienu Jo žodžiu. Tai mana nužengusi iš dangaus. Tai maistas ir ginklas prieš piktąjį. Tai gimimas ir troškimas Dievo, troškimas Dievo žodžio, tai stovėjimas už Dievo žodį. Tai mirimas sau ir atgimimas Jam. Oooo aš trokštu buti jo kalinių, kaip buvo ir apaštalas Paulius. Aš noriu kad kiekvienas veiksmas išeinantis iš manęs butu Jo. Nes aš priklausau Jam. Jis man viskas. Aš jo kūno narys. Pats Jėzus sakė, (iš atminties) kad jeigu mylime ką nors labiau už Ji, mes neverti Jo. O negi nematote mano meilės Dievui ir Jo žodžiui? Kas yra blogo gyventi pagal Dievo žodį ir stengtis parodyti Tiesa, kuria Dievas kalba. Ar tai neįrodo mano  meilės žmonėm? Noras, kad niekas nežūtu? O ištirkite Raštus. Kiek iš pirmojo pasaulio buvo išgelbėta žmonių? TIK AŠTUONI. Kiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU. Kiek iš Sodomos ir  Gomoros buvo išgelbėta? TIK TRYS. Ar nematote, kad tai taip rimta? Ar Jėzus nevadino savųjų MAŽAJA KAIMENE? Visada buvo mažuma, taip ir dabar. Ar neparašyta, kad į pražūti yra kelias platus, o į išsigelbėjimą siauras? Ar RKB nėra didžiausia pasaulyje? O prabuskit, PRABUSKYT. Raštai sako, kad šventi vyrai vos išsigelbsti, kas mūsų laukia? Kas? Jeigu nesilaikysime to ką Dievas sako. Dievo malonė pasitrauks viena diena ir liks tik teismas. Kas jame išstovės? Kas išstovės prieš Dievo rūstybe? Kai tenai nekaltas melas patampa baisia juoda dėme. Ieva visko laikėsi, kas buvo Dievo liepta, bet tik vieno nepaklausė ir Dievas neatleido. Ar Raštai nemokina, kad jeigu laikaisi viso įstatymo, bet nesilaikai tik vieno ir tada neužskaitoma ir tai ko laikeisi? Ohh kad tik jus pamatytumėt  visa tai Raštuose.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Sigitas sausio 17, 2017, 17:39:52
Trumpai apie Viljamą Branhamą:
,,Williamas M. Branhamas (1909-1965) buvo JAV sekmininkų pamokslininkas, pranašas ir išgydymo per tikėjimą propaguotojas. Savo veiklos pabaigoje jis išvystė kai kurias doktrinas, kurios skiriasi nuo tradicinių krikščioniškųjų doktrinų (pvz., mokė, kad Dievas yra ne Trejybė, o vienas asmuo, pasireiškęs Per Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią). W. M. Branhamas taip pat tikėjo, kad jo pamokslavimas yra ženklas, jog Jėzus Kristus netrukus grįš į žemę pasiimti savo nuotakos Bažnyčios; po bažnyčios paėmimo žemėje turėsiąs prasidėti nelaimių laikotarpis." (cituota iš http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/1K_SBr.html ).
Prisegu Branhamo knygos paveiksliuką. Tą knygą Andrius šiame forume ne kartą reklamavo.
Dar truputis:
,,Įvertinant tą neabejotiną faktą, kad W. Branhamas buvo Dievo pranašas, nereiškia, kad pranašų nebėra.
      Išdidumas eina prieš sunaikinimą, puikybė - prieš žūtį, (Pat 16, 18). Toks ir buvo jo  (W. B.) likimas - žūtis. Leisti save vadinti Elijumi buvo didžiulė klaida, kainavusi Branhamui gyvybę. Ir dėsninga puikybės pabaiga - tragiška mirtis... 
     Savimeilė atveria kelią įvairioms moralinėms ydoms. Susikoncentravimas ties savuoju ,,aš". O tai savo ruožtu veda prie prie dvasių sumaišymo ir į vis naujus klystkelius bei atidaro kelią į kultus ir pražūtį..." (cituota iš http://klaidiamoksliai.blogspot.lt/ ).
Citata iš: Andrius4  sausio 17, 2017, 17:04:53O ištirkite Raštus. Kiek iš pirmojo pasaulio buvo išgelbėta žmonių? TIK AŠTUONI. Kiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU.
Čia tu suklydai. Jozuės knygos 3-4 skyriuose aprašomas perėjimas per Jordano upę, kuri simbolizuoja įžengimą į Pažadėtąją žemę. Ten jie buvo ne tai, jog du, bet netgi dvylika giminių! Kas būtų panešęs Sandoros skrynią, jei žydelių būt buvę tik du? Jie tą skrynią gi apie Jerichą nešė bent septynis kartus! (Joz.6).

Pabaigai:
,,Dievas neapkenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlį. Atitinkamai ir krikščionys turėtų sektų narius gerbti kaip žmones, o kovoti tik su klaidamoksliu (žinoma, nepažeidžiant įstatymų). Nereikia bijoti aštrių diskusijų. Bet tam reikalingas aštrus protas bei budrumas, nes sektų sekėjai sugeba meistriškai iškreipti krikščioniškas tiesas. Nesileiskime suklaidinami! Kritiškai pasidomėkime jų tikėjimo pagrindais, išsiaiškinkime, ką jie išties turi omenyje, teigdami vieną ar kitą dalyką. Jų argumentams priešstatykime krikščioniškas tiesas."
"Sektos nepriima kritikos ir dažnai net rimtų argumentų. Kartais atrodo, lyg sektų nariai gyventų visai kitame pasaulyje, kuriame ir mąsto kitaip. Dažnai jokia logika nepramuši jų pasistatytos sienos. Tad diskusijos pasibaigia net neprasidėjusios. Tokiais atvejais privalome išlikti tiesiog realistais: užkietėjusį ir patenkintą savimi sektantą vargu ar įtikinsime palikti grupę. Tai gali įvykti tik krizės atveju arba keičiantis mąstymui." (cituota iš http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm ).
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 17, 2017, 17:51:51
Ehh Sigitai, Sigitai

Sk 14   26 VIEŠPATS dar kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 27 ,,Kaip ilgai ši nedora bendrija murmės prieš mane? Aš atkreipiau dėmesį į izraeliečių murmėjimus, kaip jie murma prieš mane. 28 [i4]Sakyk jiems: 'Kaip aš gyvas, - sako VIEŠPATS, - aš padarysiu jums, ką girdėjau jus sakant. 29 Jūsų lavonai supus šioje dykumoje. Iš jūsų visų, kurie buvote įskaityti surašant, - nuo dvidešimties metų ir vyresnių, murmėjusių prieš mane, 30 nė vienas iš jūsų neįeis į kraštą, kuriame prisiekiau jus apgyvendinti, išskyrus Kalebą, Jefūnės sūnų, ir Jozuę, Nuno sūnų.

Buk tikras, kad žinai ką sakai.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Pilgrim sausio 17, 2017, 19:46:19
CitataKiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU.

SK 14, 30 nė vienas iš jūsų neįeis į kraštą, kuriame prisiekiau jus apgyvendinti, išskyrus Kalebą, Jefūnės sūnų, ir Jozuę, Nuno sūnų.

bet man neaišku jei du tai iš kur vaikai atsirado ?
nes parašyta
Įst 7, 3-4
Nesimaišyk su jais vedybomis, duodamas savo dukteris jų sūnums ar imdamas jų dukteris savo sūnums,
nes tai nugręš tavo vaikus nuo manęs tarnauti kitiems dievams. Tuomet VIEŠPATIES įniršis suliepsnos ant tavęs, jis nedelsdamas tave sunaikins.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 17, 2017, 19:51:35
Du iš išėjusiu iš Egipto. Nauja karta kuri gimė ir užaugo dykumoje, tie įėjo.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Pilgrim sausio 17, 2017, 20:42:33
bet tu rašai du o ne daugiau
CitataKiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU

ir tavo nurodyta citata nekalba apie naujas kartas

kažkas čia nesueina ... arba kažką persistengei

Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 18, 2017, 03:04:49
Nieko aš nepersistengiau. Iš visu kurie buvo išvesti iš Egipto įėjo tik du į pažadėtąją žeme. Raštai ta ir sako, kalba eina apie sena kartą, nes tie kurie gimė dykumoje, tie buvo net neapipjaustyti. Tad galima butu dar kitaip išsireikšt, kad iš visu apipjaustytu įėjo tik du. Bet sutinku, kad sakinį sudėjau šiek tiek paskubomis. Bet pati esme tame, kad visada yra mažuma, kurie išsigelbsti.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Pilgrim sausio 18, 2017, 04:22:56
Jei teisingai supratau tavo žodžius - į pažadėtąją žemę įėjo du ir visi gimę dykumoje.
Tai klausimas kiek jų buvo ?
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 18, 2017, 12:49:31
Aš nežinau kiek jų buvo. Bet tik du įėjo iš tu visu kurie buvo išvesti iš Egipto. Dievas išvedė visus iš Egipto į pažadėtąją žeme, bet visi jie per netikėjimą ir murmėjimą neįėjo į ją, bet mirė ir liko gulėti dykumoje, išskirus du kurie liko ištikimi Dievui. 
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Pilgrim sausio 18, 2017, 17:49:35
Argi svarbu kodėl. Tiesiog neklauso ir todėl bus negerai
nepapuls tarp išrinktųjų
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Andrius4 sausio 18, 2017, 19:12:00
Jeigu nebūtu svarbu neklausčiau. O kadangi negali, arba nenori nurodyti priežasties kodėl negirdi, tad ir atsakyti negaliu, nes vėl gali įvykti nesusikalbėjimas.
Antraštė: Ats: Kas yra sekta?
Parašė: Pilgrim sausio 19, 2017, 04:21:03
Na aš žmonių neklausinėjau
todėl ir už juos atsakyti negaliu
tyrimo taip pat nedariau.
taigi ...