TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: nf sausio 21, 2017, 19:48:59

Antraštė: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 21, 2017, 19:48:59
Citata iš: Andrius4  sausio 21, 2017, 12:17:13
Tiesiog perskaityti visą Bibliją, be juokiu aiškinimų ir po to klausyk ką pranašas pamokslauja ir ligink su tuo ką skaitei Biblijoje. Ir tavo dvasia liūdis tau, ar tai teisingai ar ne
Pagal tokį kriterijų, jau kelis kartus keičiau nuomonę apie teisingą Raštų supratimą, ir kiekvieną kartą atrodė, kad va čia tikrai teisingai.
CitataSužinosi, kad šėtonas yra religingas ir kad jis už viso to stovi, nes šis pasaulis priklauso jam.
Čia kuria prasme pasaulis priklauso šėtonui? Kuo remiesi taip teigdamas?
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 22, 2017, 04:24:36
Nf, nes parašyta
Luko 4, 5-6
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes
ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju.
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 22, 2017, 06:54:49
Man teisingiausias šios vietos aiškinimas yra tas, kur atkreipiama dėmesį į tai, jog tai paties velnio pasakymas, ir juo negalima tikėti.
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 22, 2017, 12:33:40
Luko 4, 1-13
Jėzaus gundymo dykumoje pasakojimas.
Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo alkanas.
Toliau aprašomas vykstantis dialogas ir Jėzus kiekvieną kartą nurodo į tai kokia yra tiesa iš tiesų, nes velnias pasako tik dalį tiesos.

Tuomet velnias jam tarė: ,,Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona". Jėzus jam atsakė: ,,Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!"
Žmogus išgyvena fizinį alkį, kuriam pasotinti reikia duonos. Apie šį alkį ir kalba velnias. Tačiau tai tėra tik dalis tiesos. Jėzus papildo, kad šalia fizinio alkio yra dar ir dvasios alkis, kuris pasotinamas ne duona. Tiesa tai, kad žmogus alksta ir fiziškai, ir dvasiškai.

Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo". O Jėzus jam atsakė: ,,Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!"

Jėzui siūlomas sandoris, nusilenk ir gausi visa tai, kas yra velnio rankose. Ir Jėzus atsako, tiesa tai, kad tarnauk ir garbink tik vieną Dievą.

Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: ,,Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta:
Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį".  Jėzus jam atkirto: Pasakyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo!" Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

Jėzaus atsakymą dar galima išreikšti tokiais žodžiais: nenurodinėsi, ką aš turiu daryti, o ko ne.
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 22, 2017, 18:51:17
Citata iš: Pilgrim  sausio 22, 2017, 04:24:36
Nf, nes parašyta
Luko 4, 5-6
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes
ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju.

         DANIELIO KNYGA
   
Dan 4
     
    ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". 
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 23, 2017, 05:24:59
" ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". "

Didžiosios babelės griūties laikas. Ty Apr.

Apr 3  21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK 3, 22-30 ,,ŠĖTONUI ATEIS GALAS"

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Kodėl gi tie Rašto aiškintojai sugūžėjo net iš Jeruzalės į šalies glūdumą, kaimų kaimą, į Galilėją? Gal tik pasiklausyti, gal pasigydyti, pasimokyti? Pasirodo Jėzus ne tik rimtai užkliudė ,,širšių lizdą", bet pradėjo rimtai griauti Šėtono darbus, atiminėti iš jo valdžią.

Dar šiame evangelijos skyriuje aprašytai kai Jėzus viešai pagydo žmogų padžiuvusia ranka šabo dieną ir aiškiai parodo, kad yra rimtai nusiteikęs gelbėti, kad net religinė valdžia tariasi su politikais pražudyti Jėzų (plg. Mk 3,1-6). Bet nepaisant to, šis išgydymas virto masiniais išgydymais ir velnių išvarymais, kurie buvo priversti išpažinti Jo dievystę (plg. Mk 3,7-12).

Šie nuostabūs Dievo darbai pradėjo įsitvirtinti Jėzaus mokiniuose, kuriems Jis suteikė galią išvarinėti demonus ir skelbti išlaisvinimo gerąją naujieną (plg. Mk 3,13-19). Ir ką dabar daryti šėtonui? Jam dabar tai tikras ,,striokas"! Jei nepavyksta sustabdyti gerų darbų, tai gal užverskime darbais Jį, kad ,,neatsikeltų", kad perdegtų, persidirbtų ir nenorėtų žiūrėti į tą pusę.

Jau ir Jėzus, ir šviežiai išrinkti mokiniai nebeturi net kada pavalgyti. O kaip ,,vyšnią desertui" dar pakurstykime ambicijas ir saviškius atsiuskime, tarp kurių tikrai nebūsi pranašu: - "Ką darai, kaip koks nesveikas, pagailėk savęs, žmonių, ir savo mokinių! Žiūrėk, jaunasis Jonelis jau vos pasijudina iš bado!"

Bet niekas atrodo negali sustabdyti Šventosios Dvasios galingo darbo (plg. Mk 3,20-21). Na, bet nieko, dabar tai tikrai radome veiksmingą priemonę. Autoritetai net iš Jeruzalės, paveiks bent visą minią, ir apkaltins pačiu baisiausiu dalyku - Jis visą tai daro paties demonų kunigaikščio Balzebulo galia. Tai ką, reiškia, kad Jėzus tik apsimetėlis, jis toks galingas nes demonus valdo. Juk pats velnias neatskleistų šios ,,tiesos".

Bet pala. Jėzus nepasimeta, nepasiduoda emocijoms, aiškiai įvardina visus savais vardais - tai irgi šėtono klasta, kuris pakišo viešumon ne save, ne savo bičiulį liuciferį, bet Balzebulą, mažesnį už save demoną, kad įneštų daugiau nerimo ir nesusipratimo.

Jėzus pasivadinęs protinguosius, logiškuosius aiškintojus į šalį stengiasi, kiek galima mažiau emocingai, bet protingai, logiškai ir svarbiausiai asmeniškai paaiškinti, tikėdamasis, kad pabus jie iš velnio ,,pučiamų miglų", nes tiki žmonių gerumu, sveiku protu, bet deja, mato silpnumą ir klaidą, mat velnio apgauti.

Jėzus tikrai griauna galiūno šėtono namus ir stato savuosius, savąją Bažnyčią, kurios niekas jau nesugriaus, bet ji nuo šiol vis plėsis ir augs Jėzaus Dvasia, vis gimdydama kaip Motina naujuosius tikinčiuosius, laimėdama juos iš šėtono valdžios. Ir šiuo nuostabiu Jėzaus sumanymu reikia patikėti ir priimti Jo teikiamą išganymą Bažnyčioje. Bet kas sąmoningai priešinasi Jėzaus teikiamam išganymui, tas nusideda Šventajai Dvasiai, ir pats apsisprendžia pasilikti nuodėmėje prieš Ją.

Evangelistas Matas priduria, kad jei jau nusidedama prieš Šventąją Dvasią, tai net ir skaistyklos išgryninimo galimybė nepadės, nes nebus atleidimo tokiam ir būsimajame gyvenime (plg. Mt 12,32). Tad verčiau priimkime Jėzaus ir Šventosios Dvasios darbą Jo Bažnyčioje, tai tikrai būsime laisvi ir išgelbėti, nes kitaip piktoji dvasia tik ir laukia kaip apgauti net pačius protingiausius, manančius, kad jau viską supranta ir gali vieni susitvarkyti su savo gyvenimu.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-23-maldos-uz-krikscioniu-vienybe-astuondienis-mk-3-22-30-setonui-ateis-galas/154343

Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 23, 2017, 09:42:26
"Čia kuria prasme pasaulis priklauso šėtonui? Kuo remiesi taip teigdamas?"

Tai buvo, kiek suprantu, ne Andriaus klausimas, o tavo.
"o pats Andrius visai nesiteikė atsakyt  " Piligrimas už jį atsakė.


Citata iš: nf  sausio 22, 2017, 18:51:17
Citata iš: Pilgrim  sausio 22, 2017, 04:24:36
Nf, nes parašyta
Luko 4, 5-6
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes
ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju.

         DANIELIO KNYGA
   
Dan 4
     
    ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". Citata iš: Kaštonas  sausio 23, 2017, 05:24:59
" ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". "

Didžiosios babelės griūties laikas. Ty Apr.

Apr 3  21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK 3, 22-30 ,,ŠĖTONUI ATEIS GALAS"

Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 23, 2017, 10:07:09
CitataPiligrimas už jį atsakė.
Tą aš pastebėjau, bet nesupratau pačio Piligrimo nuomonės, ar toje vietoje velnias nesumelavo.
Ir kodėl tu pabrėžei "ir septyni laikai praslinks", o ne " kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori"  ?
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 23, 2017, 10:13:44
", bet nesupratau pačio Piligrimo nuomonės," aš už Piligrimą jo nuomonės negaliu sakyti.


" toje vietoje velnias nesumelavo." pasakė puse tiesos.
k. Mindaugas cit: "bet pradėjo rimtai griauti Šėtono darbus, atiminėti iš jo valdžią." ir tt


" Ir kodėl tu pabrėžei "ir septyni laikai praslinks", o ne " kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori"  ?"
Todėl, kad tai turi išsipildyti.
Apr 3  21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'.
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 23, 2017, 11:10:23
Nf kaip ir rašiau o paskui Kaštonas tą patį pasakė
šėtonas pasakė dalį tiesos.
Jėzus papildo pasakydamas tiesą ir nurodydamas kur šėtono žodžiuose nėra tiesa.
ir ji skamba - Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk.


Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 23, 2017, 11:50:18
Tai nori pasakyt, kad Andrius teisus teigdamas :
CitataSužinosi, kad šėtonas ....................i, nes šis pasaulis priklauso jam. 
?
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 23, 2017, 16:56:07
"Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta. "

Pranešė, ką tu čia veiki?
(daugiau neskaičiau, ta stulpelį iki tos vietos)
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 24, 2017, 02:56:15
Citata iš: Andrius4  sausio 23, 2017, 15:17:35
nuo tada kai žmogus puolė, žemė perėjo į šėtono rankas ir visos karalystės priklauso jam.
Kur nuorodos, kuo remiesi? Ir kaip paaiškinsi
CitataDANIELIO KNYGA
     
Dan 4     
    ...... 29 .... Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori 
  , kur teigiama priešingai?
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 24, 2017, 17:37:19
Citata iš: nf  sausio 24, 2017, 02:56:15
Citata iš: Andrius4  sausio 23, 2017, 15:17:35
nuo tada kai žmogus puolė, žemė perėjo į šėtono rankas ir visos karalystės priklauso jam.
CitataKur nuorodos, kuo remiesi?

     
Remiuosi taip pat, kaip ir Pilgrimas tau pateikė (Lk 4,5-6) Nors šėtonas  ir yra melagis, bet net jisai visko meluoti negali, jis turi sakyti didesne dali tiesos. Nes jeigu mele bus tik melas, tai niekas neužkibs. Todėl toje vietoja šėtonas, kur parodo pasaulio karalystes  ir sako: "Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju." šėtonas čia sako tiesą. Nes,
1.   Biblijoj yra paminima, kad buvo melas ( šiuo atveju nepaminėta)
2.   Šėtonas žino, kad melu neapgaus Jėzaus. Nes šėtonui neįmanoma apgauti Dievo sūnaus. Nes kodėl jisai nesiėmė apgauti Adomo, o įmesi Ievos?
3.   Štai vėliau matome pati Jėzų patvirtinant, kad šėtonui priklauso pasaulis. Jis jį pavadina pasaulio kunigaikščių:

Jn 12   31 Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan.

CitataIr kaip paaiškinsi?   

Dan 4     
    ...... 29 .... Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori  , kur teigiama priešingai?

Dievas yra Kūrėjas ir Pats Dievas gi neprarado pasaulio, prarado žmogus. Nes Adomas tada turėjo valdžia žemėje. Bet praradus Adomui valdžią, valdžia atiteko šėtonui. Ir kiek jis jos turi? Nežinau. Iš Jobo knygos matome, kad visiškai pilnos neturi. Bet žiūrint į tam tikras Rašto vietas, matom kad turi. Ir žiūrint į tai, kas pasaulyje darosi, tai man abejonių nelieka, kad turi šėtonas valdžią.

Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 24, 2017, 13:17:36
Citata iš: Andrius4  sausio 22, 2017, 19:27:46
...visada dar yra ką pranašauti, pvz. koks tiltas sugrius ir kiek žmonių žus, kad tam tikras žmogus pasveiks,  kad tam tikras žmogus pastatys ligonine ten ir ten ir t.t. Ir jeigu tai nuo Dievo? Tai būtinai tai ir įvyks. 

ir viskas? tai tokia pranašo duona - pranašauti kas kokiu metu sugrius, kiek žmonių žus ir t.t.?? :D
sakyk, Andriau, kokia prasmė tokių pranašysčių ir ką tai turi bendra su sielos išgelbėjimu?

Varlytė, pranašo tikslas yra atstatyti iškraipytą Dievo žodį. Ir taip jau yra, kad pranašai mato regėjimus nuo Dievo, mato kas turi įvykti ir pan. Nes jie juk neveltui vadinami pranašais. Dievas rodydamas pranašui, kas įvyks ir tai įvykdydamas patvirtina savo pranašą. Ir ne pranašystės sielas gelbėja, o Dievo žodis. Tikras Dievo žodis, ne iškraipytas, ne pridėtas, ir ne atimtas, bet pilnas Dievo žodis. O pranašystės, ligoniu gydimas, sapnu aiškinimas ir t.t. reikalinga tam, kad žmonės patikėtu, kad tas žmogus nuo Dievo ir kad žmonės suklustu. Kaip kitaip žmonės klausys ir tikės? Ar Mozė nesakė Dievui, kad žmonės manimi netikės? O pranašavimas kuris įvyksta yra pats geriausias įrodymas, kad tas žmogus nuo Dievo, nes žinome juk, kad šėtonas nežino kas bus, net Dievo angelai nežino, tik vienas Dievas te žino.

Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 25, 2017, 04:22:18
Citata iš: Andrius4  sausio 24, 2017, 17:37:19
Nors šėtonas  ir yra melagis, bet net jisai visko meluoti negali.
Kodėl gi ne, negi egzistuoja kažkoks tai melavimo etiketas, taisyklės?
Citata1.   Biblijoj yra paminima, kad buvo melas ( šiuo atveju nepaminėta)   
Pasakymas "velnias tarė" turėtų mažiau kelti pasitikėjimo, nei pasakymas " melagių melagis tarė". Tad čia paminėti jog melavo, gautusi "šlapias vanduo".
Citata... Išpirkimas atliktas. Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta ... 

Palei tavo komentarą susidaro įspūdis, kad išpirka sumokėta šėtonui. Gal galėtum nuorodų įdėti?
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 25, 2017, 05:25:59
"šėtonas čia sako tiesą. Nes, " Netiesa.

Vietoje ilgiausiu žmogiškų svarstymų, rašymų-perrašymų,....... teisingiau būtų pasiimti tas eilutes maldai.
Keliauti su Dievu.
Plikame eilučių žinojime mintinai, Jo nėra. Tame laimės nėra...


TY slėpinys. Prašyk, kad Šventoji Dvasia atskleistų šį slėpinį. Linkiu palaimingo susitikimo.

Lk 4, 6 ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 7 Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo". 8 O Jėzus jam atsakė: ,,Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!"
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 25, 2017, 07:20:55
CitataVietoje ilgiausiu žmogiškų svarstymų, rašymų-perrašymų,....... teisingiau būtų pasiimti tas eilutes maldai.   

  Čia apskritai manau klausimas, ar verta rašinėti forumuose.
Pas Joną Laiptininką (14 sk.) yra aprašoma situacija, kaip puikybės demonas kovoja su pataikavimo pilvui demonu.
  Truputį panaši situacija gaunasi ir forume. Smalsumas ir noras būt teisiu, nugali tinginystę paskaityt dažniau Bibliją ir šv. tėvų komentarus.
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 25, 2017, 07:33:09
Nf. Man patiko išsakyta mintis.

"tinginystė" kaip šnekėjimas,    ..., VIETOJ maldos ty vienybės su Dievu.  :o

(neišduokit kas suprato)Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 25, 2017, 08:20:44
Apie maldą lygtai nutylėjau...
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 25, 2017, 14:43:12
Citata iš: nf  sausio 25, 2017, 04:22:18
Citata iš: Andrius4  sausio 24, 2017, 17:37:19
Nors šėtonas  ir yra melagis, bet net jisai visko meluoti negali.
Kodėl gi ne, negi egzistuoja kažkoks tai melavimo etiketas, taisyklės?

Ne, melas taisyklių neturi. Bet šėtonas yra labai gudrus ir jisai turi strategijas. Ir geriausia strategija yra 99% tiesos ir 1% melo. Veikia 100%. Ir atkask ta 1% melo kad gudrus. Be Dievo niekaip.

Citata
Citata... Išpirkimas atliktas. Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta ... 

Palei tavo komentarą susidaro įspūdis, kad išpirka sumokėta šėtonui. Gal galėtum nuorodų įdėti?

Ne ne,  šėtonui nieko nesumokėta. Šėtonas per melą neteisėtai karaliauja žemėje. Kad butu žeme šėtono visam, šėtonas turėjo išsipirkti žeme. Ir tai turėjo padaryti Dievo nustatytu ir teisėtu keliu, tai savo kraujų. Bet šėtonas ne tas tipas, kad taip padarytu, šėtonas neturi meilės žmonėms, jis nekenčia žmonių. Tad jis nebuvo pajėgus tokiam išpirkimui ir niekas jam teisėtai nepriklauso. Jis bus tiesiog išmestas, kaip ir Jėzus sakė (Jn 12, 31)
Antraštė: Re: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 25, 2017, 16:06:36
CitataKad butu žeme šėtono visam, šėtonas turėjo išsipirkti žeme.

CitataDievo nustatytu ir teisėtu keliu

kur parašyta apie šituos dalykus ?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 25, 2017, 19:14:42
Čia tik kaip pavyzdys Pilgrim. O ji parašiau todėl, kad Senajam Testamente yra viso to atvaizdas. Pasistengsiu  rytoj po darbo sukonspektuoti ta atvaizdą ir įkelti. Nes tai daug ką pasako, nes Senajame Testamente, ne šiaip sau pasakojimai, bet kažką atvaizduojantis pasakojimai  :)
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 26, 2017, 16:34:05
Rut 3
  7 Boazas pavalgė, užgėrė, buvo smagiai nusiteikęs ir nuėjo gulti už miežių krūvos. Tada ji prisiartino, atklojo jo kojas ir atsigulė. 8 Apie vidurnaktį žmogus pajuto drebulį, pradėjo grabinėtis aplinkui ir žiūri - prie jo kojų guli moteris! 9 Jis paklausė: ,,Kas tu esi?" - ,,Aš esu tavo tarnaitė, Ruta, - ji atsakė, - uždenk drabužiu savo tarnaitę, nes tu esi atpirkėjas!" 10 O jis atsakė: ,,Būk VIEŠPATIES palaiminta, mano dukra! Antrasis tavo ištikimybės darbas viršija pirmąjį, nes tu nebėgiojai paskui jaunesnius vyrus, ar jie būtų vargšai, ar turtingi. 11 Dabar tad, mano dukra, nesibaimink! Visa, ką sakai, padarysiu, nes visa miesto taryba žino, kad esi kilni moteris. 12 Betgi, nors aš iš tikrųjų esu atpirkėjas, dar yra ir kitas atpirkėjas, kuris yra artimesnis giminaitis negu aš. 13 Pasilik šią naktį čia, o ryto metą, jeigu jis norės atlikti atpirkėjo pareigą, gerai! tebūna jis atpirkėjas. Bet jeigu jis nenorės tave atpirkti, tuomet - kaip VIEŠPATS gyvas! - aš atliksiu atpirkėjo pareigą. Prigulk iki ryto".
Rut 4
1 Tuo tarpu Boazas nuėjo prie vartų ir ten atsisėdo. Kaip tik tuo metu pro šalį ėjo tas atpirkėjas, apie kurį Boazas buvo kalbėjęs. Boazas kreipėsi į jį: ,,Užsuk čionai, bičiuli, ir sėstelk!" Jis užsuko ir prisėdo. 2 Boazas pasirinko dešimt vyrų iš miesto seniūnų ir paprašė: ,,Prisėskite čia!" Ir tie susėdo.
3 Jis kreipėsi į atpirkėją: ,,Naomė, nūnai grįžusi iš Moabo lygumų, nori parduoti žemės sklypą, kuris priklausė mūsų giminaičiui Elimelechui. 4 Aš pagalvojau, kad būtų svarbu apie tai pranešti tau ir tarti: 'Įsigyk jį čia sėdinčiųjų ir mano tautos seniūnų akivaizdoje. Jei nori atpirkti - atpirk, o jei nenorėtum atpirkti - pasakyk man, kad aš žinočiau, nes be mudviejų nėra kam atpirkti'". - ,,Aš noriu jį atpirkti", - atsakė. 5 Bet Boazas kalbėjo toliau: ,,Tą dieną, kai įsigysi lauką iš Naomės rankų, tu taip pat privalai įsigyti ir moabietę Rutą, mirusiojo žmoną, kad įamžintum mirusiojo vardą jo pavelde". 6 Tas atpirkėjas tarė: ,,Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti".
7 Anksčiau Izraelyje gyvavo šitoks paprotys dėl atpirkimo ir mainų: patvirtindamas sandėrį, žmogus nusiaudavo sandalą ir atiduodavo kaimynui. Taip Izraelyje būdavo patvirtinamas sandėris prie liudytojų. 8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: ,,Įsigyk pats sau!" - ir nusiavė sandalą.
9 O Boazas tarė seniūnams ir visiems žmonėms: ,,Šiandien jūs esate liudytojai, kad aš įsigijau iš Naomės rankų visa, kas priklausė Elimelechui, ir visa, kas priklausė Kiljonui ir Machlonui. 10 Kartu aš įsigyju Rutą, Machlono našlę, kaip žmoną, kad būtų įamžintas mirusiojo vardas jo pavelde, kad nebūtų išdildytas mirusiojo vardas tarp jo brolių ir jo tėviškės vartuose. Jūs esate šiandien liudytojai!"


Štai šitame pasakojime Boazas simbolizuoja Kristu, Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaką, Naome simbolizuoja Bažnyčia. Žeme kuria reikėjo išpirkti simbolizuoja pasaulį ir tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoja šėtoną.

Kaip matom šėtonas turėjo pirmumo teise išsipirkti sau viska, nes jisai buvo artimesnis giminaitis, bet jisai atsisakė ir pasakė, kad negali. Tad ši galimybė atiteko Kristui ir kad galėtu Kristus gauti nuotaką, jis turėjo išpirkti pasauli ir Bažnyčią. Ir kaina jau sumokėta, viskas yra Kristaus ir  nuotaką ruošiasi vestuvėms ir Kristus ateina savo nuotakos. Jis jau čia pat :)  Amen. Bet iki kol Jis ateis, šėtonas dar turi valdžia, nes dar neįvyko viskas, kas turi įvykti.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 26, 2017, 17:10:12
Gal:4:5   kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę.

Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 26, 2017, 17:13:09
CitataBoazas simbolizuoja Kristu, Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaką, Naome simbolizuoja Bažnyčia. Žeme kuria reikėjo išpirkti simbolizuoja pasaulį ir tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoja šėtoną.

Fantastika  :swoon:
Citata12 Betgi, nors aš iš tikrųjų esu atpirkėjas, dar yra ir kitas atpirkėjas, kuris yra artimesnis giminaitis negu aš.

šėtonas artimesnis giminaitis negu Jėzus ? įdomu kam ?

apskritai įdomus dialogas  :-\
Citata6 Tas atpirkėjas tarė: ,,Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti".

kas čia dabar ? šėtonas kaip lygus derasi su Jėzumi ... ?
kas užsiims pasaulio atpirkimu ?

Citata8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: ,,Įsigyk pats sau!" - ir nusiavė sandalą.

papasakok ką simbolizuoja sandalas
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 26, 2017, 17:15:41
"papasakok ką simbolizuoja sandalas" dalinasi žemę. Pameni žaidimą su peiliuku?! tai taip su sandalu.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 26, 2017, 19:18:08
Citata iš: Pilgrim  sausio 26, 2017, 17:13:09
CitataBoazas simbolizuoja Kristu, Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaką, Naome simbolizuoja Bažnyčia. Žeme kuria reikėjo išpirkti simbolizuoja pasaulį ir tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoja šėtoną.

Fantastika  :swoon:

Na čia kaip kam.
Citata
Citata12 Betgi, nors aš iš tikrųjų esu atpirkėjas, dar yra ir kitas atpirkėjas, kuris yra artimesnis giminaitis negu aš.

šėtonas artimesnis giminaitis negu Jėzus ? įdomu kam ?

Žmogui

Citataapskritai įdomus dialogas  :-\

O kaip tau Jobo knygoj Dievo ir šėtono dialogas?

Citata
Citata6 Tas atpirkėjas tarė: ,,Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti".

kas čia dabar ? šėtonas kaip lygus derasi su Jėzumi ... ?

Šėtonas niekada nebuvo ir nebus lygus Dievui, bet jisai norėjo tokiu buti (Iz 14,13-14)

Citata
Citata8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: ,,Įsigyk pats sau!" - ir nusiavė sandalą.

papasakok ką simbolizuoja sandalas

Kaip matau tau juokinga, man ne.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 27, 2017, 04:18:54
Jobo knygoje aiškiai įvardinti pokalbio dalyviai. Rutos knygoje tokio įvardinimo nepastebėjau.

CitataSenajam Testamente yra viso to atvaizdas. Pasistengsiu  rytoj po darbo sukonspektuoti ta atvaizdą ir įkelti. Nes tai daug ką pasako, nes Senajame Testamente, ne šiaip sau pasakojimai, bet kažką atvaizduojantis pasakojimai

pagal tavo žodžius paklausiau tai kas yra neaišku t. y. ką simbolizuoja sandalas. Nes jis kažką atvaizduoja, pats taip sakai.

JAV presbiterionų bažnyčios pastorius, labiausiai žinomas kaip radijo programų apie Bibliją autorius - John Vernon McGee
Rūt 4,6 Giminaitis atsakė: "Aš negaliu išpirkti jos, nes tada nukentėtų mano paties paveldėjimas. Tu pasinaudok mano teise, nes aš negaliu to padaryti".
komentuoja taip:
CitataAntrasis giminaitis pateikia mums dar vieną įvaizdį. Apie ką jis kalba? Aš manau, kad jis simbolizuoja Mozės įstatymą. Visų pirma, jis bevardis. Įstatymas negalėjo mūsų atpirkti. Jam buvo neįmanoma mus atpirkti. Naujajame Testamente apie tai kalbama labai aiškiai. ,,Nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę" (Romiečiams 3,20). Šis dokumentas buvo duotas ne tam, kad taptų atpirkėju, bet kad parodytų žmogui jo tikrą padėtį. Paulius jį vadina pasmerkimo tarnyste (II Korintiečiams 3,9) ir tarnavimu mirčiai (II Korintiečiams 3,7). Įstatymas niekada nebuvo gelbėtojas. Jis mus pasmerkdavo, o ne išgelbėdavo. Jo nurodymai buvo duoti, kad pabandytų sutramdyti seną prigimtį. Iš tiesų nebuvo nė vieno, kuris buvo išgelbėtas laikydamasis įstatymo įsakymų. Jie tapdavo priimtini Dievui tik aukodami aukas, kurios kalbėjo apie ateisiantį Kristų. Štai kodėl buvo tokia svarbi Didžioji Atpirkimo Diena. Tą dieną aukos kraujas uždengdavo kiekvieno izraelito dėl nežinojimo padarytas nuodėmes. Abraomo palikuonims tapdavo aišku, kad jiems reikalingas Gelbėtojas net išlaisvinti iš įstatymo. Kaip ir tas kitas giminaitis, įstatymas negalėjo išgelbėti. Minėtasis atpirkėjas sakė, jog tai pakenktų jo paveldėjimui. Taip pat ir įstatymas turėtų sumažinti savo standartus, jeigu išgelbėtų jus ir mane.

http://www.charity.lt/biblija/index.php?s=R%C5%ABt4,6&v=McGeeAntraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis sausio 27, 2017, 12:00:47
Dėl pasaulio priklausymo šėtonui.

Labai patiko stačiatikių raštų aiškintojo A. Osipovo paaiškinimas, o taip pat ir stačiatikių kunigo D.Smirnovo pamokslas.
Aš jų abiejų kalbą iš atminties suplakiau į vieną  ;)

Pasaulis dažnai Biblijoje suprantamas kaip "pasaulio dvasia". Kas gi ta dvasia? Tai žmogaus pasaulėžiūra, pagal kurią savo gyvenimo tikslu jis pasidaręs siekį  kuo labiau įsitvirtinti šiame pasaulyje. Čia tiktų Švento Rašto ištrauka apie tai, kaip turtuolis prisikaupė daug turtų ir po to pats sau mąstė: "ilsėkis ir džiaugis mano siela, nes tu turi daug turtų ilgiems metams". O Dievas jam pasakė: "Kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės".

Dievas davė jam tuos turtus. Ir Dievas yra tas, kuris gali padaryti, kad žmogaus gyvenimas baigtųsi šią naktį, arba kad jis gyventų dar ilgus metus. Turtai duodami ne dėl pačių turtų. Gal būt, jeigu tas žmogus būtų sau pasakęs taip: "štai turiu daug turtų, bet žinau kad yra žmonių, kurie stokoja. Eisiu ir sušelpsiu juos, nes man pačiam tiek nereikia", tuomet gal Dievas būtų dar davęs tam žmogui ilgus metus, kad jis ir toliau darytų gera su tais turtais, ir būtų davęs dar daug turtų. Nes esmė ne turtuose, o žmogaus sieloje. Dievas nori kad žmogus parodytų gailestingumą ir taptų panašus į  Jį Patį, t.y. gailestingumo Tėvą.

Taigi pasaulio dvasia yra beprotystė, kada žmogus visą savo gyvenimo tikslą sukoncentruoja į šį pasaulį, nors jis žino, kad kažkada turės mirti, tačiau šią mintį nustumia į pasąmonės pakraščius. Tuomet pasiduoda godumui, pavydui, neapykantai, puikybei ir besaikiškumui.
Piktasis valdo šį pasaulį per šitą pačią "pasaulio dvasią", ir jos pagalba yra pavergęs didžiąją dalį žmonijos. Štai kodėl sakoma kad piktajam priklauso visos pasaulio karalystės. Jis valdo šį pasaulį per žmones, kurie yra "pasaulio dvasioje". Tačiau piktasis negali nieko padaryti nei gamtos dėsniams, nei tiesiogiai pakenkti žmogui kuris yra Dievo draugas, samdinys ar vergas, nes Dievas yra "suskaičiavęs visus plaukus ant kiekvieno žmogaus galvos".
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 27, 2017, 15:22:32
Citata iš: Pilgrim  sausio 27, 2017, 04:18:54
Jobo knygoje aiškiai įvardinti pokalbio dalyviai. Rutos knygoje tokio įvardinimo nepastebėjau.
To norėjau tik  pasakyti, kad Dievas turi su šėtonu dialogą.

Citatapagal tavo žodžius paklausiau tai kas yra neaišku t. y. ką simbolizuoja sandalas. Nes jis kažką atvaizduoja, pats taip sakai.

Sakiau, kad Senajame Testamente pasakojimai kažką atvaizduoja. patys pasakojimai, bet nebūtinai kiekvienas daiktas jame. Sandalas šiuo atveju tik sandėrio dalis.

Įstatymas  yra Dievo duotas žmonėms ir tai Dievo žodis, o visas pilnas Dievo Žodis yra Kristus. Tad įstatymas negali buti atskiras asmuo nuo Kristaus, tai Kristaus dalys. Todėl įstatymas negali būti kitas giminaitis.
Citata iš: kukulis  sausio 27, 2017, 12:00:47
Piktasis valdo šį pasaulį per šitą pačią "pasaulio dvasią", ir jos pagalba yra pavergęs didžiąją dalį žmonijos. Štai kodėl sakoma kad piktajam priklauso visos pasaulio karalystės. Jis valdo šį pasaulį per žmones, kurie yra "pasaulio dvasioje". Tačiau piktasis negali nieko padaryti nei gamtos dėsniams, nei tiesiogiai pakenkti žmogui kuris yra Dievo draugas, samdinys ar vergas, nes Dievas yra "suskaičiavęs visus plaukus ant kiekvieno žmogaus galvos".


Juk gi šėtonas ir yra dvasia.  Juk jeigu Šventąją Dievo Dvasią galima išlieti ant žmonių, tai ir piktąją šėtono dvasią galima išlieti ant žmonių. Nėra taip, kad dvasia nebūtu asmuo. Tad vieni žmonės yra įtakoti Dievo Dvasios, o kiti šėtono dvasios, kitaip vadinamos pasaulio dvasios, nes pasaulis yra jo valdžioje.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 27, 2017, 19:12:49
CitataKristaus dalys

išvardink jas
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 27, 2017, 19:48:08
Atsiprašau, įvėliau gramatinę klaidą. Ne dalys, bet dalis. Įstatymas yra Dievo žodžio dalis. O tai reiškias tai yra Kristaus dalis.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 28, 2017, 05:10:11
Andriau jei teisingai supratau,
tai ir Evangelijos, ir Apaštalų darbai, ir Psalmės ir t. t.
visa tai yra Kristaus dalis
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 28, 2017, 11:06:52
Visa Biblija yra Dievo Žodis, o Dievo Žodis yra Kristus
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 28, 2017, 11:57:46
Andriau
tikslinuosi ką sakai
Biblija yra Kristus
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 28, 2017, 13:46:10
Ne, Biblija nėra Kristus.

Jeigu pabandyti tiksliai išsireikšti, Tai Gyvas Dievo Žodis yra Kristus. Kai žmogus skaito Šventąjį Raštą ir nieko jame nemato, na tai tik ir lieka raštai. Bet kaip Šventoji Dvasia nusileidžia ir patepa tą žodį kuri skaitai Šventame Rašte, Jis tampa Gyvu Žodžiu tavo širdyje. Ir tai tampa tau  gyvenimu. Dievo Žodis apsigyvena tavyje. Dievo Dvasia, tapati Dvasia kuri buvo ir Kristuje ir kuri yra Šventoji Dvasia apsigyvena tavyje. Ir nuo tada tu sakai kiekvienam išgirstam/perskaitytam  Dievo žodžiui AMEN.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 28, 2017, 14:13:08
CitataŠventoji Dvasia nusileidžia ir patepa tą žodį kuri skaitai Šventame Rašte

kokiu būdu tai vyksta ?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 28, 2017, 19:14:22
Aš nežinau kokiu būdu tai vyksta. Bet tai yra išgyvenimas, kurio metu atsiveria tau dvasinės akys. Tai apreiškimas, kurio metu tau būna atverta tai, ko niekada negalėjai pamatyti kūniškais pojūčiais. Tu dvasiniais pojūčiais prisilieti prie Dievo. Ir Dievo žodis tau tampa nebe įstatymu, o gyvenimo būdu. Aš nežinau Pilgrim, kaip visa tai paaiškinti. Bet kokiu atveju tai pasuka tavo gyvenimą 180 laipsniu kampu. Ir tu niekada, niekada nebebusi tas kas buvai ankščiau. Tavo asmenybe pradeda kiekviena diena mirti, nes Kristaus gyvenimas pradeda gyventi tavyje. Galu galia tu išvisti tikėjimu Dievo Karalystę, imi skirti dvasias, imi skirti kas nuo Dievo, kas ne. pradedi rasti save Biblijoje, o tai pat ir kitus aplinkinius kurie supa tave. Imi atpažinti žmogaus vaisius, imi suprasti kažkurios sapnus. Nes Dievo Žodis apsigyvena tavyje ir pagal Ji, pagal Dievo Žodį, tu gali drąsiai liginti viską, nes Jis visada tau parodys ar tai teisinga ar ne. Tai Dievas Savo Žodyje ir per Savo Žodį Jis apsigyvena tavyje. Tu tampi Dievo dalimi, Jo sūnumi, o Jisai nieko nenuslėps nuo Savo sūnaus, bet atvirkščiai Jis nori tau viska parodyti. O jo Žodis yra aštresnis už dviašmeni kardą prasiskverbiantis visur. Tad Jisai per Savo Žodį ir tave tau parodys ir visus aplinkinius, kurie yra aplink tave. Niekas nuo tavęs nebelieka paslėpta. Net netyros dvasios ir šėtono darbeliai nelieka nuo tavęs paslėpti, nes tu atpažįsti tai  ir apeini tai aplinkui. Gyvas Dievo žodis tavyje, maistas tavo dvasiai, poilsis tavo sielai, ginklas prieš priešą. Paguoda varge ir nelaimėje, sabatas, Viešpaties diena, amžinybė, pergalė. Tikėjimas, meilė, brolybė, kantrumas, nuolankumas, nusižeminimas, supratingumas. Ankstyvasis ir vėlyvasis lietus. O tai viskas, galu gale tai LOGOS, o tu tik trupinėlis LOGOSE, bet LOGOS be to trupinėlio nebebūtu LOGOS. AMEN IR ALELIUJA
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Pilgrim sausio 28, 2017, 19:56:03
Ačiū, Andriau už pasidalinimą,
savo patirtimi, savo suvokimu.
pasidalinsiu, kokį Jėzų aš išpažįstu.
tikiu, kad "atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters,
pavaldų Įstatymui, kad atpirktų esančius Įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę" (Gal 4, 4-5).
tikiu ir išpažįstu, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi.
man Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras Žmogus.
nes ,,Iš to pažinsite Dievo Dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo" (1 Jn 4, 2).
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 29, 2017, 05:56:27
Visa tai aš taip pat tikiu Pilgrim, nes tai Dievo žodis ką parašei. Išskirus tai, kad  Kristus nebuvo nei žydas, nei pagonys. Jis buvo Dievas tapės žmogumi. O kaip ir ankščiau kalbėjom, kad pas Kristu buvo Dievo Kraujas. Tas Kraujas nebuvo nei Juozapo, nei Marijos. Tai buvo Dievas ir Jis atėjo pas savo tautą jų išpirkti Savo Krauju.

Ir dar vienas dalykas, nėra tokio kaip amžinojo Dievo Sūnaus. Nes Jėzus kaip žmogus turėjo pradžia ir pabaiga. Amžini dalykai neturi nei pradžios nei pabaigos. Todėl ten buvo Amžinasis Tėvas atėjęs  ir tapęs žmogumi, kad galėtu kentėti už mus ir išpirkti mus iš baisios nuodėmės, savo Šventu Krauju. Kraujas turėjo būti Šventas ir nesuteptas.   

Iz 9   5 Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus ,,Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis".
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Sigitas sausio 29, 2017, 06:02:48
Citata iš: Andrius4  sausio 28, 2017, 19:14:22
Aš nežinau kokiu būdu tai vyksta. Bet tai yra išgyvenimas, kurio metu atsiveria tau dvasinės akys. Tai apreiškimas, kurio metu tau būna atverta tai, ko niekada negalėjai pamatyti kūniškais pojūčiais. Tu dvasiniais pojūčiais prisilieti prie Dievo. Ir Dievo žodis tau tampa nebe įstatymu, o gyvenimo būdu. Aš nežinau Pilgrim, kaip visa tai paaiškinti. Bet kokiu atveju tai pasuka tavo gyvenimą 180 laipsniu kampu. Ir tu niekada, niekada nebebusi tas kas buvai ankščiau. Tavo asmenybe pradeda kiekviena diena mirti, nes Kristaus gyvenimas pradeda gyventi tavyje. Galu galia tu išvisti tikėjimu Dievo Karalystę, imi skirti dvasias, imi skirti kas nuo Dievo, kas ne. pradedi rasti save Biblijoje, o tai pat ir kitus aplinkinius kurie supa tave. Imi atpažinti žmogaus vaisius, imi suprasti kažkurios sapnus. Nes Dievo Žodis apsigyvena tavyje ir pagal Ji, pagal Dievo Žodį, tu gali drąsiai liginti viską, nes Jis visada tau parodys ar tai teisinga ar ne. Tai Dievas Savo Žodyje ir per Savo Žodį Jis apsigyvena tavyje. Tu tampi Dievo dalimi, Jo sūnumi, o Jisai nieko nenuslėps nuo Savo sūnaus, bet atvirkščiai Jis nori tau viska parodyti. O jo Žodis yra aštresnis už dviašmeni kardą prasiskverbiantis visur. Tad Jisai per Savo Žodį ir tave tau parodys ir visus aplinkinius, kurie yra aplink tave. Niekas nuo tavęs nebelieka paslėpta. Net netyros dvasios ir šėtono darbeliai nelieka nuo tavęs paslėpti, nes tu atpažįsti tai  ir apeini tai aplinkui. Gyvas Dievo žodis tavyje, maistas tavo dvasiai, poilsis tavo sielai, ginklas prieš priešą. Paguoda varge ir nelaimėje, sabatas, Viešpaties diena, amžinybė, pergalė. Tikėjimas, meilė, brolybė, kantrumas, nuolankumas, nusižeminimas, supratingumas. Ankstyvasis ir vėlyvasis lietus. O tai viskas, galu gale tai LOGOS, o tu tik trupinėlis LOGOSE, bet LOGOS be to trupinėlio nebebūtu LOGOS. AMEN IR ALELIUJA
Tikrai!  Amen ir Aleliuja!
Labai senai pastebėjau tokį keistą dalyką, kuriuo dabar noriai pasidalinsiu. Mums, žmonėms, tai yra dažniausiai net nesuprantama, bet Dievas veikia per visus savo kūrinius, per visą kūriniją, nesvarbu kaip tie kūriniai bebūtų pasiskirstę. Pastebėjau, jog Gyvasis Dievas prakalba net per žmonių akimis žiūrint, paklydėlius, visiškai ne ten pasukusius žmones. Esmė yra - ar tu esi tinkamoje būsenoje priimti tą Dievo kalbėjimą? Va todėl pavyzdžiui motina Teresė iš Kalkutos galėjo kiekviename įžvelgti Dievą ir pasitarnauti Kristui gelbėdama atsitiktinai sutiktus žmones kur nors gatvėje, tuos, kurių visiškai nepažinojo ir tuos, kurie išpažino svetimą religiją arba suvis jokios.
Tai yra taip gilu, kad dauguma žmonių bijo tos gilumos, neįsileidžia Dievo taip giliai į save į savo širdį, savo gyvenimą, savo kasdienybę o pasitenkina paviršutiniška "poteriavimo praktika" (čia kalbu apie religingus žmones, dažniausiai net nesuprantančius išpažįstamos religijos).
Kiekvienas, kuris bent kartą gyvenime patyrė gelminį Šventosios Dvasios - Dievo Žodžio - Gyvojo Dievo prisilietimą, tas jau nebegali likti šaltas ir abejingas, bet vėl ir vėl siekia to išgyvenimo, patirties, prisilietimo, kad būti kartu su gyvybės Teikėju, kartu su Gyvuoju, kartu su Kūrėju, kartu su Kristumi Jėzumi, kartu su Jehova. Taip, ne esmė kaip Dievą pavadinsi, esmė kaip Dievas pavadins tave patį (čia aliuzija į apreiškimo knygos baltą ir juodą akmenėlį).
Niekada nepamiršiu vieno išgyvenimo, papasakosiu. Kartą savo bažnyčioje, per pamaldas, kaip įpratęs, buvau salės gale, kur paprastai renkasi visokie neklaužados ir linkę kai norės "pasiplauti" žmonės. Sėdžiu ir matau kaip ant gretimo suolo žaidžia vaikai, iš kito šono siunta paaugliai, kitur kažką šnibždasi moterys... galvoju - "Dieve, kaip tu juos priimi?" Ir apėmė tokia keista pajauta, atgaila už visus šiuos žmones, o vėliau, ašaroms pasibaigus, akys ėmė regėti kitokį vaizdą ir visi tie žmonės, kurie bažnyčios gale užsiėmė bile kuo, ėmė matytis tokie mieli, mylimi ir rūpimi, keistai taip artimi ir brangūs, sutelpantys į širdį, kad nustėrau ir toks sėdėjau, žvalgiausi į šonus tarsi per kažkokius maginius žiūronus - visi šie žmonės pasidarė artimesni, nei gimtosios seserys, mylimesni nei tetis ir mama. Nors nežinojau jų vardų nei nieko apie juos, jie buvo savi. Ir nesvarbu, jog vaikai ir toliau siuto, paaugliai stumdėsi, o moterys nenustojo kažką šnekučiuotis... taip gera buvo visus tuos žmones matyti ir paprasčiausiai būti kartu su jais. Taigi, norėjau pasakyti, jog Dievo meilė ir gailestingumas mums yra nesuvokiamai gilūs dalykai, nesuvokiamai platu ir aukšta ir gilu, kaip kad rašė apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 3,18.

P.S.: nu ne į temą gavosi šis pasisakymas, prašau man atleisti.  :ashamed:
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 29, 2017, 13:30:41
Ką nusprendėt?!

Kam priklauso pasaulis?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Sigitas sausio 29, 2017, 15:36:47
Parašysiu tai, ką žinau į šią temą.

,,Tą dieną, kai dangiškieji gyvūnai suėjo tarnauti VIEŠPATIES akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir Šėtonas. VIEŠPATS Šėtoną užklausė: ,,Kur tu buvai?" - ,,Klajojau po žemę, - atsakė VIEŠPAČIUI Šėtonas, - ėjau joje sargybą" (Job.1,6-7).
Tradiciškai (kaip matome ta nuomonė suformuota jau nuo S.T. laikų) sakoma, jog šioji ašarų pakalnė, t.y. šis pasaulis, yra velnio valdžioje.

Pradžios knygos pirmuosiuose skyriuose aprašoma kaip Dievas vien žodžio ištarimu sukūrė visą  visatą ir pavedė ją valdyti žmogui (žmogus davė vardus visiems gyviams (Pr.2,19)). Tačiau žmogus padarė klaidą ir nusidėjo (Pr.3,1-7), sulaužydamas visą Dievo nustatytą tvarką. Taip velnias įgavo teisę administruoti šį pasaulį, nes žmogus savo pareigų atlikti nesugebėjo. No tos akimirkos velnias yra šio pasaulio kunigaikštis. Būtent todėl buvo reikalinga Jėzaus Kristaus auka ir Prisikėlimas. Jeigu tariame, jog šio pasaulio kunigaikštis yra ne velnias bet žmogus ar kas nors kitas, tada atmetame Kristaus aukos reikalingumą, atmetame Dievo tobulą planą išganyti žmoniją ir mane patį įskaitant. Taigi, tokie vat popieriai. Svarbu įsidėmėti, jog Kristus numirė ir Prisikėlė tam, kad mus, žmones, atpirktų iš nuodėmės, atstatytų Dievo tvarką, tą pirmapradę Tvarką, kurią pirmasis žmogus savo neklusnumu sugriovė. Dievas ir Žmogus Kristus mirė, kad atstatytų Dievo Tėvo akyse tai, ką savo neklusnumu sugriovė Žmogus Adomas. Velniui šis planas buvo nežinomas ir nesuprantamas iki pat paskutinės akimirkos, kai Kristus Prisikėlė. Daugeliui žmonių šis planas poligšiol yra nežinomas ir nesuvokiamas, todėl jie netiki ir atmeta Dievo ištiestą pagalbos ranką.

Tai nereiškia, jog viskas šiame pasaulyje priklauso velniui, tai reiškia, jog velnias, o ne žmogus, yra šio pasaulio valdovas ir visa, kas yra kūniška, gali būti velnio įtakoje, pvz: kiaulės masiškai, velnių apsėstos, metėsi nuo skardžio (plg Mk.5,11-13), kad nelabosios dvasios išsivaduotų ir vėl galėtų ką nors apsėsti. Velnias neturi "nuosavybės dokumentų" į šį pasaulį, bet jam yra leidžiama veikti šiame pasaulyje, Dievas suteikė visiems angelams leidimą veikti šiame pasaulyje. Visiems, įskaitant ir tuos vargšus, nupuolusius angelus, demonais vadinamus.

Apie nuodėmę yra labai gražus posakis, Šventajame Rašte įdėtas į paties Dievo lūpas: ,,iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti" (Pr.4,7b) (čia nuodėmė ir piktoji dvasia - viena ir tas pats).

Taigi, šio pasaulio kunigaikštis yra velnias, tačiau Dievas niekam nepardavė savo kūrinio - šio pasaulio, todėl visa, kas egzistuoja, yra Dievo. Netgi ir puolę angelai.  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 29, 2017, 16:12:27
"Taigi, šio pasaulio kunigaikštis yra velnias, "

Apr 20, 10 o jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius.[i5]


Kokie dar variantai?
:celebrate:
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Varlė keliauninkė sausio 29, 2017, 16:47:11
na na. Neinterpretuočiau Pradžios knygos taip drąsiai, kaip Sigitas.
Citata iš: Sigitas  sausio 29, 2017, 15:36:47
,,Tą dieną, kai dangiškieji gyvūnai suėjo tarnauti VIEŠPATIES akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir Šėtonas. VIEŠPATS Šėtoną užklausė: ,,Kur tu buvai?" - ,,Klajojau po žemę, - atsakė VIEŠPAČIUI Šėtonas, - ėjau joje sargybą" (Job.1,6-7).
Tradiciškai (kaip matome ta nuomonė suformuota jau nuo S.T. laikų) sakoma, jog šioji ašarų pakalnė, t.y. šis pasaulis, yra velnio valdžioje.

mano vatine galva, tas kas eina sargybą, vykdo kažkieno aukštesnio įsakymą. nea?

Citata iš: Sigitas  sausio 29, 2017, 15:36:47
...ką savo neklusnumu sugriovė Žmogus Adomas

ir mano visai vatomis išsipešiojusia galva, pirmoji neklusnumu nusidėjo panelė Hava. Visi kaltina Adamą, nors jis irgi, aišku, bendrininkas savo noru, bet kaip sakoma - "šerše la fam" :)
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 29, 2017, 18:31:46
Sigitas teisingai mato ir sako. Velnias yra kunigaikštis šio pasaulio, o ir pats Jėzus taip sako. Negi tai kelia kam nors abejonių?

Citata iš: Kaštonas  sausio 29, 2017, 16:12:27
"Taigi, šio pasaulio kunigaikštis yra velnias, "

Apr 20, 10 o jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius.[i5]


Kokie dar variantai?
:celebrate:


Kaštone, nu tu ir nulėkei  toli į prieki. Vadinasi jau ir praėjo  tas tūkstantis metų kur turime karaliauti su Kristumi? Kitaip dar "milenijumas" vadinamas. Ar jau tai buvo Kaštone? Nes ta tūkstanti metų šėtonas turi buti surištas ir įmestas į bedugne, kad negalėtu kenkti tautom tūkstanti metų ir po to turi buti vėl trumpam paleistas. Ar jau tai įvyko? Jau nekalbu apie tai, kad dar didysis miestas Babelė nekrito kuris yra Apr 18 skyriui aprašytas.
Jo, nubėgai ir nubėgai.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 29, 2017, 18:53:38
Na...

Pas jus ten dar Romos imperija?

Sigitas mato, tu matai....

Kam dabar lengva.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 29, 2017, 19:00:27
Ne, ne be Romos imperija. Bet ir dar ne įvykių galas.

 
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 29, 2017, 19:02:24
Tai galėjai nesakyti. Ir taip matosi.

Sakiau, kam dabar lengva.

Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 29, 2017, 19:03:56
Bet pas tave jau įvykių galas.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 29, 2017, 19:04:39
Nū, tu gi pranašas.

Ačiū.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 29, 2017, 19:16:37
Prašau nevadink mane pranašu. Ačiū.

Nes aš juo nesu.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 29, 2017, 19:25:03
Ok.


Kaip maldoje sekėsi?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis sausio 30, 2017, 03:45:23
Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 29, 2017, 16:47:11
Citata iš: Sigitas  sausio 29, 2017, 15:36:47
...ką savo neklusnumu sugriovė Žmogus Adomas

ir mano visai vatomis išsipešiojusia galva, pirmoji neklusnumu nusidėjo panelė Hava. Visi kaltina Adamą, nors jis irgi, aišku, bendrininkas savo noru, bet kaip sakoma - "šerše la fam" :)


Nu, matai, Adomas turėjo prisiimti atsakomybę už savo žmoną :) . Kai Ieva bandė skinti vaisių jis galėjo pasakyti: "A kū dirbi boba?" ;) . Bet to nepadarė, vadinasi irgi kaltas. :)
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Silvija sausio 30, 2017, 04:32:29
Kaip gražu, kai moterys kaltina pačios save, o vyrai užtaria, prisiimdami dalį kaltės  :thumbup:

Tik kaip ten su ta kolektyvine ir asmenine atsakomybe?  :-\
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis sausio 30, 2017, 05:11:23
Tai matyt yra ir kolektyvinės atsakomybės rūšis, ypač plačiai naudojama kariuomenėje ir kalėjime. Pvz. vienam nusikaltus, bausmę atlieka visas būrys.

Bet Adomo ir Ievos atveju, manyčiau, labiau ontologinis atvejis nei kolektyvinės atsakomybės. T.y. mes visi, būdami Ievos ir Adomo palikuonys, kenčiame dėl jų nuodėmės ne dėl to, kad mums krenta atsakomybė už jų nuodėmę, o dėl to, kad pati mūsų prigimtis buvo pažeista dėl jų padarytos nuodėmės; ir žmonija būdama jų vaikais, yra tarpusavyje susijusi tam tikrais dvasiniais ryšiais.

Nes jei būtų vien kolektyvinės atsakomybės atveju, tai tikrai gautųsi, tarsi mes būtume kariuomenėje arba kalėjime, o Dievas tarsi koks kalėjimo prižiūrėtojas. O kadangi taip nėra, tuomet ir kolektyvinės atsakomybės atvejis čia negalioja.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Sigitas sausio 30, 2017, 09:32:57
Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 29, 2017, 16:47:11
na, ... tas kas eina sargybą, vykdo kažkieno aukštesnio įsakymą. nea?
Taip! Bingo! Teisingai!  :celebrate:
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf sausio 30, 2017, 11:43:22
CitataVadinasi jau ir praėjo  tas tūkstantis metų kur turime karaliauti su Kristumi? Kitaip dar "milenijumas" vadinamas. 
Koks "milenijumas" gali būti, kai aiškiai parašyta:
          Jn 18    
    36 Jėzus atsakė: ,,Mano karalystė ne iš šio pasaulio   
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 sausio 30, 2017, 15:27:03
 Šitai čia irgi aiškiai parašyta.

Apr 20   4 Aš pamačiau sostus, ir jie sėdosi į juos, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo sau ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų.

Ir kaip tau atrodo, kur bus ta karalystė?

Mt 5   5 Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Rom 4   13 Ne įstatymu buvo paremtas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu.

Apr 21   1 Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. 2 Ir išvydau šventąjį miestą - naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Kaštonas sausio 30, 2017, 17:57:36
O tuos mileniumus kam pridėjei kartu su kitomis ištraukomis?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis vasario 02, 2017, 12:01:34
Gal kiek į temą. Susiję su egzorcizmu : http://churchpop.com/2015/06/07/st-john-paul-ii-romes-chief-exorcist/
Jono Pauliaus II užtarimas prieš piktojo veikimą.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf kovo 19, 2017, 18:31:39
Citata iš: nf  sausio 30, 2017, 11:43:22
Koks "milenijumas" gali būti, kai aiškiai parašyta:
          Jn 18    
    36 Jėzus atsakė: ,,Mano karalystė ne iš šio pasaulio 


Citata iš: Andrius4  sausio 30, 2017, 15:27:03
Šitai čia irgi aiškiai parašyta.

Apr 20   4 Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų.

Ir kaip tau atrodo, kur bus ta karalystė?


Pagal Jėzaus žodžius tai ne šiam pasaulyje.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 kovo 19, 2017, 20:06:41
Na taip iš vienos pusės tai tikrai ne šiame pasaulyje. Nes šis pasaulis priklauso šėtonui, bet jo pasaulis pasibaigs ir Dievas atstatys šitą suniokotą žemę. Žodis "pasaulis" nebūtinai reiškia žemę. Dievas sutvėrė žemę, bet žmogus kuria pasaulį ir atmosfera jame. Bet žmogus deja yra veikiamas nuodėmės ir tai atsispindi šiame pasaulyje. Karai, melas, pavydas, žmogžudystės ir t.t. Tai tikrai ne Dievo pasaulis ir ne Jo karalystė. Bet Jo karalystė ateina ir ji bus šioje žemėje.  Dievas atstatys tą pasaulį ir tą atmosferą kuri buvo pačioje pradžioje, kol dar nebuvo nuodėmės žemėje.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis kovo 21, 2017, 11:28:50
Gal įtemą klausimas:

Ar visos ligos iš piktosios dvasios?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf kovo 26, 2017, 19:50:30
Citata iš: Andrius4  kovo 19, 2017, 20:06:41
Žodis "pasaulis" nebūtinai reiškia žemę.

Na taip, tai platesnė sąvoka, bet    šis pasaulis   , tai žmogaus "apčiuopimo" ribose.
CitataDievas sutvėrė žemę, bet žmogus kuria pasaulį
 
  Heb 1,1-2   
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus,
o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir   per kurį sutvėrė pasaulius.      
   
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 kovo 27, 2017, 03:34:48
Citata iš: nf  kovo 26, 2017, 19:50:30
Citata iš: Andrius4  kovo 19, 2017, 20:06:41
Dievas sutvėrė žemę, bet žmogus kuria pasaulį
 
  Heb 1,1-2   
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus,
o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir   per kurį sutvėrė pasaulius.      Pastebėjai Nf, kad Dievas sutvėrė pasaulius, ne viena pasauli? Nes yra ir dvasinis pasaulis ir ne vienas. Ir yra tam tikri išmatavimai. Gal galima butu pasakyti tam tikros erdvės? Mes gyvenam laiko, materijos ir šviesos išmatavimuose. Tai trys išmatavimai šioje erdvėje kurioje mes gyvenam. Bet yra kita erdvė kuri taip pat supa mus, bet tos erdvės mes nematome, bet žinome kad ji yra. Tai erdvė per kure sklinda radijo ir kitokios bangos. taip pat yra erdvė kurioje gyvena demonai ir ji taip pat šalę mūsų erdvės. Bet vėlgi mes jos nematome. Bet galime turėti ryši per ta erdve, per kuria sklinda radijo ir kitos bangos. Yra erdvė kurioje yra pragaras. Ir yra erdvė kurioje yra visi šventieji. Taip pat jeigu tikėti į skaistyklą, tai vėlgi dar kita erdvė. Ir yra erdvė  kuria norėčiau pavadinti Šventu Švenčiausia, kur pribūna pats Dievas. Todėl pasauliai yra tam tikros erdvės ir taip jas visas sutvėrė Dievas. Bet žmogus kadangi yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, jis gali irgi kurti, sakykim pasaulio kuriame gyvena atmosferą. Ir šio pasaulio kuriame mes gyvename atmosfera yra baisi, tad ar tiki kad tą atmosfera sukurta mums Dievo tokia? Žmogus be Dievo ją tokia sukūrė, paveiktas šėtono.   
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf kovo 27, 2017, 10:39:11
Citata iš: Andrius4  kovo 27, 2017, 03:34:48
Pastebėjai Nf, kad Dievas sutvėrė pasaulius, ne viena pasauli? Nes yra ir dvasinis pasaulis ir ne vienas.......
....  Todėl pasauliai yra tam tikros erdvės ir taip jas visas sutvėrė Dievas.

Tai galima suprasti tiesiogiai ?  :
                 
          Jn 18    
    36 Jėzus atsakė: ,,Mano karalystė ne iš šio pasaulio   
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 kovo 27, 2017, 18:38:44
Na taip, nes čia šėtono pasaulis. Nors ir ne jisai ta pasauli sutvėrė, bet jeigu galima taip pavadinti, kad okupavo ir pervertė ji aukštin kojom.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis kovo 31, 2017, 10:07:28
O ką reiškia pasakymas iš Šventojo Rašto "visi jūsų galvos plaukai suskaičiuoti" ?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 kovo 31, 2017, 19:42:56
Tai reiškias, kad net nei vienas plaukas nuo Dievo išrinktųjų neprapuls.
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis balandžio 03, 2017, 04:02:29
Bet ar tai tuo pačiu nereiškia, kad šėtonas joks pasaulio šeimininkas?
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Andrius4 balandžio 03, 2017, 19:32:07
Na jis ir nėra šeimininkas. Šeimininkas visko yra Dievas. Šiek tiek ankščiau jau rašiau apie tai.
Citata iš: Andrius4  sausio 24, 2017, 17:37:19Dievas yra Kūrėjas ir Pats Dievas gi neprarado pasaulio, prarado žmogus. Nes Adomas tada turėjo valdžia žemėje. Bet praradus Adomui valdžią, valdžia atiteko šėtonui. Ir kiek jis jos turi? Nežinau. Iš Jobo knygos matome, kad visiškai pilnos neturi. Bet žiūrint į tam tikras Rašto vietas, matom kad turi. Ir žiūrint į tai, kas pasaulyje darosi, tai man abejonių nelieka, kad turi šėtonas valdžią.

Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: Tomas M. balandžio 05, 2017, 18:18:13
Gal tai panašu į istoriją, kur šeimininkas įleidžia į savo vynuogyną blogus nuomininkus? Kurį laiką jie ten turi tikrą valdžią, nužudo ne tik pasiuntinius, bet ir šeimininko sūnų. Ir aišku, ateis laikas, kai šeimininkas sugrįš ir įves tarką, na o kol kas šeimininkauja ten piktadariai...
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: kukulis balandžio 07, 2017, 08:44:05
Manau, kad šitas palyginimas čia irgi gerai tinka  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?
Parašė: nf gegužės 29, 2017, 08:31:44
Dimitrij Smirnov į klausimą -" kodėl Dievas davė valdžią šėtonui ant žmonių?" atsako- "sakyti, kad Dievas davė valdžią šėtonui, yra šmeižtas ant Dievo..."
   https://www.youtube.com/watch?v=auBqCxoaXcY