TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Andrius4 balandžio 25, 2017, 16:12:41

Antraštė: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 balandžio 25, 2017, 16:12:41
Dar syki kreipiuosi į jus visus. I prisiregistravusius narius ir į svečius kurie skaitote ir sekate kas čia yra rašoma. Gręžkitės į Dievo žodį į Bibliją, nes kas Biblijoje yra parašyta, tai yra TAIP SAKO VIEŠPATS, o kas parašyta ar pasakyta tikėjimo mokimuose, bažnyčių mokimuose ir panašiai. Tiksliau net nesvarbu kur tai parašyta, ar kas taip pasakė, kad ir pats popiežius. Jeigu tai neatitinka Šventų Raštų, tuomet laikykitės nuo to ko toliau. Tai rimta, tai labai rimta. Įkeliu video ir prašau skirkite laiko ir pažiūrėkite ji visa. Tai juk jūsų sielos GELBĖKITE JAS. Gal tas video jums parodys tai, ko vis man nepavyksta parodyti.

https://www.youtube.com/watch?v=5g54QjuJCzU
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 25, 2017, 18:02:44
esu žiūrėjęs šį roliką ir daugybę panašių. Tai kažkurios protestantų bendruomenės patyrimai (kiek prisimenu, yra tokie petidesiantnikai, gal ir daugiau panašių bendruomenių yra - kuriems kalba Šv.Dvasia -bent jie taip tvirtina).
Bet RKB laikosi nuomonės, kad visas Dievo Apreiškimas yra užbaigtas ir nieko papildyti nebereikia. O asmeniniai apreiškimai ar regėjimai esa privatus dalykas. Kaip pažiūrėsi. Jei vadovaujiesi Romos katalikų mokymu -turėtum tai atmesti (yra forumiečių, turintys didesnę patirtį, kurie duos išsamesnį atsakymą). Galiu pasakyti tik ką pats manau. Kai aš žiūriu panašius filmus apie pragarą ar apie dangų (yra labai daug rimtų liudijimų). Priimu tai kaip paraginimą: uoliau melstis, stengiuosi būt nuolankesnis, labaiu atsigręžiu į savo artimo poreikius, kovoju su tinginyste ir kitomis ydomis, žinoma šaukdamasis Dievo pagalbos, nes kai žmogus pats mėgina pasiekti pažangos (užmiršdamas pakviesti Dievą į pagalbą), dažnai išlipdamas iš vienos "duobės" - greitai įkrenta į kitą. Kartais aš net imu abejoti ar žmogus savo valia gali save kardinaliai pakeisti. Tačiau, daugybę kartų mačiau kaip Dievas gali žmogų pakeisti - neatpažįstamai. Jau vien dėl tos priežasties verta melstis už tuos kurių nemėgsti, kurių gal būt nekenti ir nenorėtum susitikti... tikinčiųjų liudijimai - gėris, padeda neužmigti kasdienybėje  ;)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Tomas M. balandžio 26, 2017, 05:08:01
Nereikia protestantų, vienas katalikų šventasis yra pasakęs, kad pragaro grindinys yra grįstas vyskupų kaukolėmis... Tai visiems įspėjimas, kad priklausymas Vienai Šventai Visuotinei Apaštalinei Bažnyčiai, dar nieko negarantuoja, jei pats neseksi Kristumi.

O kas liečia neatitikimo Raštams, tai jau beviltiška diskutuoti, nes tu Andriau, remiesi vienu savo "pranašu", o mes remiamės 2 tūkstančių metų tradicija, kuri kyla iš Apaštalų. Tau tik galiu patarti skaityti Apaštalų ir jų mokinių raštus, gal tuomet suprasi kur yra tikroji Bažnyčia ir kas yra žodžiu perduota tradicija, kurios dalimi beje, buvo ir visos Evangelijos, kol nebuvo užrašytos.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Sigitas balandžio 26, 2017, 06:29:09
Citata iš: Andrius4  balandžio 25, 2017, 16:12:41
https://www.youtube.com/watch?v=5g54QjuJCzU
Peržiūrėjau. Video apsunkintas nereikalingais priedais, įvadais ir kt marazmais. Pats Andželikos ir jos mamos liudijimas yra tikras brangakmenis. Tikrai  verta pasižiūrėti, o teisingiau pasakius - pasiklausyti (!) nuo pradžios iki galo. Įdomi smulkmena - du kartus tame video ištariamas Dievo vardas - "Jehova", nors pats video tikrai nėra jehovistų gamybos, greičiausia taip gaunasi dėl vertimo, nes video verčiamas iš ispanų kalbos į anglų o iš anglų kalbos į rusų kalbą, priedo senesniuose (20a vidurio) angliškuose arba ispaniškuose Biblijos vertimuose gali būti naudojamas būtent toks Dievo vardo interpretavimas. ... Žinoma, sukėlė neigiamų išgyvenimų tai, jog video kalbama apie popiežių Joną Paulių II. Na, mes nežinome ar šis popiežius yra šventas, galime tik pasirinkti kuo tikėti. Kadangi esu katalikas, renkuosi tikėti Romos Katalikų Bažnyčios mokymu (Magisterium). Toks yra mano apsisprendimas. Tikiu, jog Mergelė Marija ir kiti šventieji žino, kas vyksta čia, šioje ašarų pakalnėje. Neabejoju, jog Išganytojas tėra tik vienas - Viengimis Dievo Sūnus Viešpats Jėzus Kristus, vien jo krauju esame išgelbėjami. Ir dar vienu dalyku neabejoju - esu nusidėjėlis, labai dažnai apgaunamas ir sugundomas velnio, nemyliu ir nemoku mylėti Dievo bei žmonių taip, kaip reikėtų.  :ashamed:

P.S. patiko, jog tame video nekalbama apie skaistyklą;  :celebrate: nes tie, katrie eina per skaistyklą, eina link dangaus!  :thumbup: Taip Dievo tauta žygiuoja prie to vaišių stalo.  :angel-2:

P.S.2. pasidomėjęs labiau, sužinojau, jog šitą filmuką platina tokia krikščionių protestantų bažnyčia "Kristus grįžta" (sekmininkų pakraipa, kaip kad brolis Kristuje Saulius ir rašė).
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 26, 2017, 19:00:01
...sekti Kristumi asmeniškai - svarbiausia, teisingai Tomo pasakyta. Užkliuvo akys už vieno straipsnio, kuriame emeritas popiežius Benediktas XVI nurodo Bažnyčios krizės priežastis, panašiai skamba antraštė "Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro".
Kam įdomu galite rasti:  https://scholacantorumvilnensis.wordpress.com/2017/04/25/benediktas-xvi-didziules-baznycios-krizes-priezastis-yra-dievo-isstumimas-is-liturgijos-ir-gyvenimo-centro/
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 balandžio 26, 2017, 20:28:19
Citata iš: Saulius  balandžio 25, 2017, 18:02:44
Bet RKB laikosi nuomonės, kad visas Dievo Apreiškimas yra užbaigtas ir nieko papildyti nebereikia.

Taip teisingai, prie Biblijos nieko daugiau nepridėsi. Bet liudijimai apie užrašytus Biblijoje dalykus liudija, kad Dievo žodis tikras. Tam video nieko naujo nekalbama, o tik perspėjama, kad tai, kas yra rašoma Biblijoje yra tikra. Ir perspėjama dėl neteisingu tradicijų.
Citata iš: Tomas M.  balandžio 26, 2017, 05:08:01
O kas liečia neatitikimo Raštams, tai jau beviltiška diskutuoti, nes tu Andriau, remiesi vienu savo "pranašu", o mes remiamės 2 tūkstančių metų tradicija, kuri kyla iš Apaštalų.

Gerai Tomai, fariziejai rėmėsi kažkur tūkstantmete tradicija, kuri kilo iš Mozės. Ir atėjo vienas pranašas Jonas krikštytojas ir išvadino juos angių išperomis. Štai tau ir tūkstantmete tradicija, prieš Dievo žodį. Ir visoje Biblijoje matome, kaip Dievas siunčia vieną asmenį atstatyti tai, ką žmonės iškraipė. Ir nesakyk Tomai, kad tą katalikų tradicija kyla iš Apaštalų. Apaštalai nieko tokio nemokino, ką mokina KB.
Citata iš: Saulius  balandžio 26, 2017, 19:00:01
...sekti Kristumi asmeniškai - svarbiausia, teisingai Tomo pasakyta.

Tai kodėl nesekama? Kodėl tik kalbama?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 27, 2017, 03:31:15
...jau Tomas dalinai atsakė, kad gali priklausyti vienai ar kitai bažnyčiai, bet jei neturi asmeniško santykio su Kristumi - nesi išgelbėtas. Deja, kūniškas tingumas, kasdieniški rūpesčiai ir pasaulio dvasia nuolat skatina užmiršti Dievą. Modernus žmogus, anot jų teoretikų, neturi prisirišti prie tikėjimo, nes tikėjimas žmogų padaro laisvu, jį sunkiau valdyti.
Žinau iš savo patirties, kad gali lankyti bažnyčią kiekvieną sekmadienį, bet neturėti asmeninio santykio su Kristumi. O atradus tą santykį -jokiu būdu negalima sustoti, nes sielai nuolat reikia dvasinio maisto, vos tik ji pradeda alkti, kūnas suka link žemės: ugnis ima gęsti, imi mažiau melstis arba nustoji visai, o sekmadienio šventimas tampa ritualu, kurį dar palaikai iš inercijos.
Deja nesame visai saugūs  ir turėdami tą santykį, kaip parašyta "budėkite, nuolatos melskitės" (iš Pauliaus laiškų).
Man asmeniškai, nenugrimzti į rutiną padeda kasrytinė malda ir Dievo Žodžio skaitymas, tada dienos bėgyje kelis kart jį prisimeni, o kiekviena situacija dienoje gali paskatinti trumpai širdies maldai. Ypatingai padeda rekolekcijos - tai tikras gėris, kai kasdieninė rutina, nors ir laikinai - "išjungiama" visiškai.
Sutinku, kad tikrai nemažai tikinčiųjų gali neturėti asmeninio santykio su Dievu, tokiu atveju jiems ir minčių nekyla važiuot kažkur, ieškot kaip pagilinti tikėjimą. Blogiausia, kad jiems patiems atrodo, jog nieko taisyti nereikia. 
Kodėl taip yra? negaliu vienareikšmiškai atsakyti, gal kas daugiau parašys, bet man atrodo, kad gal iš dalies trūksta tikinčiųjų uolumo ir gero pavyzdžio, yra nemažai papiktinimų, be to žmogus linkęs labiau kitus kritikuoti, negu save - tada lengva smerkti klystančius tikinčiuosius, kunigus ir t.t. Puikybė, puikybė - juk grumiamės ne su kūnu ir krauju... (Ef6,10-12)
O liudijimų tikrai yra pakankamai, štai dar vienas JT asamblėjoje, iš tokios tribūnos skelbiama ir kokia reakcija?  https://www.youtube.com/watch?v=HE8E8zHwzkA
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 27, 2017, 03:40:17
Palaimintas esi Andriau4, tiesiog neleisk kasdienybei ir pasauliui, tai tikėjimo ugniai užgęsti :)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Silvija balandžio 27, 2017, 04:56:45
Aš vieno nesuprantu, jūs man paaiškinkit :)

Jėzus sakė "palaimintas, kas nepasipiktins manimi", o krikščionys, kurie turėtų būti su Juo(Jame), piktinasi vieni kitais praktiškai dėl to, kad nesupranta vieni kitų. Ar gali jie būti apskritai palaiminti? Ar tame pasipiktinime nėra išniekinimas pats Kristus?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Sigitas balandžio 27, 2017, 06:20:59
Citata iš: Silvija  balandžio 27, 2017, 04:56:45
Aš vieno nesuprantu, jūs man paaiškinkit :)

Jėzus sakė "palaimintas, kas nepasipiktins manimi", o krikščionys, kurie turėtų būti su Juo(Jame), piktinasi vieni kitais praktiškai dėl to, kad nesupranta vieni kitų. Ar gali jie būti apskritai palaiminti? Ar tame pasipiktinime nėra išniekinimas pats Kristus?
Sese Kristuje, Silvija, kai cituoji reikia nurodyti ir konkrečią vietą iš kur cituoji. kitą kartą nepatingėk, bet nurodyk konkrečią vietą, o jei nežinai tiksliai, tai nerašyk kabutėse. Ieškojau Biblijoje, internete, radau šią vietą: ,,ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi" (Lk.7,23). Čia Jėzus kalba apie tikėjimą, Č. Kavaliausko vertime yra paaiškinimas: ,,Lk 7,23: Nepasipiktins - neatsisakys tikėti."

O žmonės piktinasi, nes yra kupini puikybės. Velnias sėja savo sėklą ir toji sėkla bręsta, dygsta, auga taip pat nepastebimai, kaip ir dangaus karalystės sėkla, tik vėliau, kai sutvirtėja ir kaip reikiant įsišaknyja, tik tad pamatai kiek daug piktžolių yra tavo rūtų darželyje, kuriuo taip neva rūpinaisi, jog susipykai su kaimynais ir giminėm...

Ir mes nesame tie mažutėliai, apie kuriuos kalbėjo Jėzus. Tikrai tikrai nesame! Esame papiktintojai, tokia yra realybė. Esame dviveidžiai,  dvilypiai žmonės, kaip kad kalba toji mergina iš Andriaus pasidalinto video įrašo.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 balandžio 27, 2017, 16:53:41
Ačiū Sauliau už nuoširdu pasisakymą :)

Citata iš: Saulius  balandžio 27, 2017, 03:31:15
...jau Tomas dalinai atsakė, kad gali priklausyti vienai ar kitai bažnyčiai, bet jei neturi asmeniško santykio su Kristumi - nesi išgelbėtas.

Taip, tai yra tiesa. Bet ar tiki Sauliau, kad Kristus yra Žodis tapęs kūnų? Nes Kristus kalbėjo Tėvo žodžius. O Tėvo žodžiai ir sudaro Bibliją. Kiekvienas žodis užrašytas Šventuose Raštuose yra Kristaus dalelė. Todėl kas priima visa Dievo žodį, priima Kristų. O atmesk nors vieną žodį iš Šventų Raštų ir atmesi Kristų. Sekti Kristumi, reiškias vykdyti Dievo valia, kaip Kristus ją vykdė. Vykdyti Dievo žodį, kaip Kristus ji vykdė. Gyventi kiekvienų Dievo žodžių, kaip Kristus gyveno. Nepridėti nieko prie jo ir nieko neatimti. Mes turime tapti Dievo žodžių, kaip ir Kristus juo tapo, tik taip galime buti Kristuje. Tik taip galima turėti santykį  su Kristumi. Oh, kad tik tai pamatytu žmogus. Pamatytu kiek jame yra teologijos, filosofijos ir žmonių sukurtos tradicijos ir kad tame Kristaus visai nėra. Nes taip tik išpažįstamas Kristus lupomis, o širdis toli nuo Jo. Nes darbai kalba garsiau už tokio žmogaus liudijimą.

Sigitas dažnai mini skaistykla. Sigitai jeigu tokia ir yra, tai ji čia  ir dabar. Išsiskaistinti turime dabar, kol dar esame gyvi. Nes po mirties lieka tik teismas ir vargas tam kuris vertas pragaro liepsnų ir kitų kankinimų per amžių amžius iki antrosios mirties.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 27, 2017, 18:35:32
Sutinku Andriau, su darbais yra sunkesnis reikalas, todėl ir manau kad labai prasmingas yra Pauliaus paraginimas "be paliovos melskitės" (1 Tesalonikiečiams 5:17) ypač naudingas. Nes ką reiškia be paliovos melstis, jei ne tai, kad žmogus nuolatos paniręs Dievo Žodyje, t.y Kristuje, kada visa diena užpildyta malda-padėka ir darbu, kuris liudija tikėjimą.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 27, 2017, 18:40:49
Citata iš: Silvija  balandžio 27, 2017, 04:56:45
Aš vieno nesuprantu, jūs man paaiškinkit :)

Jėzus sakė "palaimintas, kas nepasipiktins manimi", o krikščionys, kurie turėtų būti su Juo(Jame), piktinasi vieni kitais praktiškai dėl to, kad nesupranta vieni kitų. Ar gali jie būti apskritai palaiminti? Ar tame pasipiktinime nėra išniekinimas pats Kristus?


Silvija, tavo mintys teisingos, bet jos iškrenta iš šios temos konteksto - kur čia įžiūrėjai, kad kas nors kuo piktinasi...
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 balandžio 27, 2017, 19:22:26
Bet Sauliau. Ar atgailavai ir krikštijaisi Jėzaus Kristaus vardu? Nes Dangiškasis Tėvas to nori. Ar prašai visko tik Dangiško Tėvo, Jėzaus Kristaus vardu? Nes Dangiškasis Tėvas taip nori. Ar skelbi tokia Evangelija kuria skelbė Paulius? Ar dalyvauji kojų plovime? Ar atiduodi Dievui savo dešimtinę? Ar tiki kad vyrams yra gėda nešioti ilgus plaukus? Ar tiki kad moterims nevalia kirptis plaukų ir nešioti vyriškus drabužius, nes tai pasibjaurėjimas Dievui? Ar tiki kad yra nevalia žmonėms tatuiruotis savo kūno ir kitaip jo niokoti, rūkyti, gerti, keiktis ir t.t.? Tai taip pat yra darbai ir jų vaisiai Sauliau.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Pilgrim balandžio 27, 2017, 19:33:20
CitataKiekvienas žodis užrašytas Šventuose Raštuose yra Kristaus dalelė.


Andriau
pasikartosiu, kad -
Mes (Romos katalikų bažnyčia) tikime ir išpažįstame, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi; kad Jis yra ,,išėjęs iš Dievo" (Jn 13, 3), ,,nužengė iš dangaus" (Jn 3, 13; 6, 33), kūne atėjo,5 nes ,,Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.[...] Tikrai, iš Jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės" (Jn 1, 14. 16).
ir RKB  nemokina, kad žodis užrašytas Šv. Rašte yra sudedamoji Kristaus dalelė. Jėzus yra taip toks pats kūniškas kaip ir mes kiekvienas. Jono evangelijoje, kaip jau esu minėjęs kitoje vietoje, vartojamas terminas Žodis (Logos) nėra Šv. Rašte esantis žodis.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Pilgrim balandžio 27, 2017, 20:17:32
CitataAr atgailavai ir krikštijaisi Jėzaus Kristaus vardu?

Esu pakrikštytas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios
ir priimu Jėzų savo Gelbėtoju ir Išganytoju

CitataAr prašai visko tik Dangiško Tėvo, Jėzaus Kristaus vardu?

prašau ir Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

CitataAr skelbi tokia Evangelija kuria skelbė Paulius?

skelbiu ir liudiju tą Evangeliją, kurią skelbė Jėzus
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: kukulis balandžio 28, 2017, 06:10:15
Na, manau, reiktų vengti magizmo, kai jeigu kažką ne taip padarysi ar ne taip pasakysi, tai Dievas tave nusiųs į pragarą.

Juk Dievas žvelgia į  žmogaus širdį. Ir net jeigu didžioji dalis to ką manau apie Dievą bus klaidinga, aš vis vien kliausiuosi Dievo gailestingumu.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius balandžio 28, 2017, 12:44:33
ačiū Pilgrim, jis labai vaizdžiai ir išsamiai atsakė už mus abu (iš kart pasijutau geriau  :angel-2:, nors apie save dažnai esu blogesnės nuomonės): aš taip pat išpažįstu Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir gyvenime vadovaujuosi Jo žodžiu.
Dėl plaukų nesutinku (jei suprasčiau kitaip - nusikirpčiau) ir aplamai nepriklausau puritonams, bet kaip minėjo ir Pilgrim, mes priklausome RKB.
Kukulis labai teisingai pasakė, kad Dievas žiūri į žmogaus širdį, neturėtume lygiuotis tik į rašto aiškintojus. Andriau, suprantu tavo rūpestį - taip ir turi būti bažnyčioje, kad nešiojame vieni kitų naštas  :hug:
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 balandžio 28, 2017, 21:16:26
Ačiū Pilgrim, kad pasikartojai. Tuomet ir aš pasikartosiu, kad nėra tokio kaip amžinasis Dievo Sūnus. Yra tiesiog Dievo Sūnus. Nes gi žiūrėkim ką sako Raštai.

Iz 9   5 Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus ,,Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis". 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!


Tai kad Amžinasis Tėvas tapo žmogumi Jėzumi Kristumi.

Citata iš: Pilgrim  balandžio 27, 2017, 20:17:32
CitataAr skelbi tokia Evangelija kuria skelbė Paulius?

skelbiu ir liudiju tą Evangeliją, kurią skelbė Jėzus

O tai kokia Evangelija skelbė Paulius tavo manimu?

Citata iš: kukulis  balandžio 28, 2017, 06:10:15
Na, manau, reiktų vengti magizmo, kai jeigu kažką ne taip padarysi ar ne taip pasakysi, tai Dievas tave nusiųs į pragarą.

?

Citata
Juk Dievas žvelgia į  žmogaus širdį. Ir net jeigu didžioji dalis to ką manau apie Dievą bus klaidinga, aš vis vien kliausiuosi Dievo gailestingumu.

Gailestingumas Dievo dabar ir čia, po mirties tik teismas. Gailestingumas yra tai, kad mes dar jo gailestingumo dėka esame gyvi ir vis dar turime galimybę padaryti viska taip, kaip Dievas sako padaryti.
Citata iš: Saulius  balandžio 28, 2017, 12:44:33
...aš taip pat išpažįstu Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir gyvenime vadovaujuosi Jo žodžiu.
Dėl plaukų nesutinku (jei suprasčiau kitaip - nusikirpčiau)...

1 Kor 11   14 Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus?


Bet taip sako Viešpats ir kaip galima su tuo nesutikti?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Pilgrim balandžio 29, 2017, 19:25:40
O Raštai sako - Jo vardas bus ... ... ... Amžinasis Tėvas, bet ne Jis yra ... Amžinasis Tėvas.

ir prie ko čia Paulius ?

kada arba kitaip nuo kokio ilgio plaukai pasidaro ilgais ?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 balandžio 29, 2017, 20:42:27
Citata iš: Pilgrim  balandžio 29, 2017, 19:25:40
O Raštai sako - Jo vardas bus ... ... ... Amžinasis Tėvas, bet ne Jis yra ... Amžinasis Tėvas.

Pilgrim, tai ką dabar rašai yra savęs apgavinėjimas. Tai bandymas pritemti Raštus pagal tą mokimą kurio tiki tu. Kaip Jo vardas (čia tarp kitko yra netikslus vertimas, tikslesnis yra, "Jis bus vadinamas.... Amžinuoju Tėvu") Tai kaip Jis gali buti vadinamas Amžinuoju, nebūdamas Amžinasis? Ir kaip Jis gali buti vadinamas Tėvu, nebūdamas Tėvas?

Citata
ir prie ko čia Paulius ?
Prie to, kad tu atskyrei Pauliaus Evangelija nuo Kristaus Evangelijos.


Citata
kada arba kitaip nuo kokio ilgio plaukai pasidaro ilgais ?

Nesupik, bet čia yra labiau jau ateistinis klausimas.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Pilgrim gegužės 01, 2017, 13:57:10
Citatabet čia yra labiau jau ateistinis klausimas

nesuprantu, ką man kalbi.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius gegužės 01, 2017, 17:52:47
Na iš tiesų apie ilgus vyrų plaukus yra parašyta ST knygose (nepasakysiu tiksliai kur - senokai apie tai skaičiau: jei gerai pamenu net keli vyrai juos turėjo: Nemedzijas ir Samsonas).
Auginti plaukus ar nusikirpti juos yra iš esmės tas pat - tai daroma prieš priimant labai svarbius pasiryžimus gyvenime ir tai tikrai padeda neužsimiršti, tęsėti savo įžadą.
Taigi, apie madą kas pridera, o kas nepridera ima kalbėti tik Paulius (jei klystu - pataisykit). Todėl manau, kad nei plaukų auginimas, nei jų nusikirpimas nėra esminis dalykas. Kitas reikalas jei plaukus augina vyras norėdamas būt kuo panašesnis į moterį (homoseksualumas)- tai jau yra nuodėmės pasekmė (yra apie tai parašyta to paties Pauliaus laiškuose apie Dievo bausmę ištvirkėliams ir palaidūnams).
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 01, 2017, 18:28:19
Citata iš: Pilgrim  gegužės 01, 2017, 13:57:10
nesuprantu, ką man kalbi.


Nes tai suktas klausimas. Nes Biblija nenurodo atsakymo, kiek man žinoma. O žmonių nuomonių kiek nori gali buti. Todėl ir manau, kad tai labiau ateistinis klausimas, nes ateistai labai mėgsta tokiais  klausimais užversti tikinčius :)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: kukulis gegužės 02, 2017, 15:57:59
Andriau: kas yra naziras?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius gegužės 02, 2017, 18:08:43
...ką gi netiksliai išsireiškiau, todėl paieškojau ST. 
Ilgus plaukus nešiojo Samsonas (tiesa, turėjo metuose kartą trumpinti, nes jie buvo labai sunkūs), Samuelis ir Jonas Krikštytojas.  Naziro įžadus davę izraelitai turėjo nesikirpti plaukų, nevartoti vynuogių jokiame pavidale (net ir sėklų). Toks pasišventimas Dievui galėjo būti duodamas naziro įžadu tam tikram laikotarpiui arba visam gyvenimui. Kaip tvirtinama išnašose naziro įžadus praktikuodavo ir pirmose krikščionių bendruomenėse (Sk6,1-5). Ačiū Kukuliui už pagalbą :)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 02, 2017, 19:25:34
Naziras, tai buvo pašvęstas, ar pasišventęs Dievui žmogus. Nerašau vyras, nes moterys irgi galėjo pasišvęsti. Suprantama pasišvęsti Dievui galima ir šiandien ir tai turbūt yra geriausias žmogaus pasirinkimas koks tik gali buti. Bet pasikeitus Kunigystei, manau pasikeitė ir pasišventimas. Nes Naujam Testamente neberandu tokio pasišventimo, kaip Senajam Testamente. Naujajam Testamente randu tai
   
1 Pt 1   15 Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, 16 kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas.

Turbūt pasikeitus Kunigystei jau vien kad  sekti Jėzų Kristų, reikia tikrai rimtai pasišvęsti sekti Jį. Ir dabar Dievas reikalauja šventumo. Jėzus aišku nepanaikino seno įstatymo, bet ji sustiprino. Nes Jeigu ST svetimavimas buvo tik kūniškas. Tad dabar užtenka geidulingai pažiūrėti ir jau svetimauji. Manau ir čia panašiai. ST reikėjo pasišvęsti kažkuriems dalykams dėl Dievo, o dabar turime buti šventi ir tobuli viskam dėl Dievo. Kristus žemėje juk buvo tobulas. Ir sakė:


Mt 5   48 Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas".


Tad reikia tikro pasišventimo, kad siekti šventumo ir tobulumo. Nes tam reikia atsisakyti alkoholinių gėrimu, pasaulio pramogų. Šokių, klubų, barų, kino ir ypač  Holivudo, koncertų, vakarėlių. Televizoriaus ir visokiu laidų. Nebūti juokiu sirgalių, kaip pvz. krepšinio, futbolo ir t.t. Nebūti jokiu žvaigždžių gerbėju. Nedainuoti ir neklausyti pasaulio dainų ir nešokti jo šokių. Žodžiu išeiti iš pasaulio purvo ir sekti Jėzų ir maitintis tik Dievo žodžiu :) 

Todėl nemanau, kad dabar tam reikia auginti plaukus. Kitaip Paulius butu užsiminęs, kad pasišventusiems vyrams yra ne gėda auginti ilgus plaukus. Arba visai butu nieko nesakęs apie vyrų plaukus.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: kukulis gegužės 03, 2017, 06:35:54
Pas tave bobiškas mąstymas.
"Jeigu neparašyta kad galima, tai reiškia kad negalima".

O vyriškas yra toks:
"Jegu neparašyta kad negalima, tai reiškia kad galima" :D

Atsiprašau moterų jeigu įžeidžiau  :ashamed:
Bet aš čia ne apie moteris, o apie bobas rašiau :D

Ir ne apie tave, Andriau, o tik apie tavo mąstymą šiame kontekste :)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 03, 2017, 14:56:56
Tai nėra mano mastymas Kaštone, kuri bandai man priklijuoti. Tai pasaulio mastymas, o aš nepriklausau jam. Aš kalbėjau apie pasišventimą Dievui ir čia nėra jokios kalbos, ko galima, ar ko negalima. Kiekvienas tai daro savo noru iš meilės Dievui. Todėl iš viso nelabai supratau tavo humoro.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: kukulis gegužės 04, 2017, 03:38:28
Kam apskritai tada pasaulis sutvertas, jeigu čia viskas blogai?

Ir šiaip ar mes čia apie dangų ir pragarą diskutuojam ar apie ką?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Donatas gegužės 04, 2017, 04:29:58
Apie pievas ...
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius gegužės 04, 2017, 16:47:48
Andriau, su šiuo tavo teiginiu visiškai sutinku: "...jau vien kad  sekti Jėzų Kristų, reikia tikrai rimtai pasišvęsti sekti Jį."
O grįžtant arčiau temos, daug tikinčių abejojančiu pirmiausia pragaro egzistavimu, ką lkalbėti apie netikinčius. Tačiau, laiko lieka vis mažiau.
Apsižvalgius kas vyksta aplinkui - suvoki kad jo neliko. Dėkoju prisijungusiems moldomis už tikybos mokytoją Loretą Raudytę. Tikiuosi, tie kurie seka šiuos įvykius, susipažino su mokytojos atvirai puplikuotu šaltiniu apie homoseksualų judėjimą.
Perskaitęs šią medžiagą supranti, kad pragaras persikelia į Žemę, nes sveiko proto žmogus, koks jis amoralus bebūtų - negalėtų taip elgtis. Laikas tikrai labai "trumpas". Daug kam atsivertų akys, jei tik ši informacija būtų vieša. Daugiau tokių tikybos mokytojų. Stebiuosi, kaip dar to straipsnio neuždraudė. Pasidalinkite - turime žinoti tiesą.
http://infa.lt/14978/loreta-raudyte-man-kaip-tikybos-mokytojai-svarbu-kad-lietuvos-jaunoji-karta-uzaugtu-dora/
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 06, 2017, 20:51:22
Citata iš: Pilgrim  balandžio 27, 2017, 19:33:20
Jono evangelijoje, kaip jau esu minėjęs kitoje vietoje, vartojamas terminas Žodis (Logos) nėra Šv. Rašte esantis žodis.

Dar syki pabandysiu parodyti, kad Jono Evangelijoje vartojamas terminas Žodis, yra Šventam Rašte esantis žodis.
Pradėsiu nuo Senojo Testamento pranašų. Iš Senojo Testamento matome, kad Dievo žodis ateidavo pranašam. Visada Dievo žodį atneša pranašai.

Am 3   7 Tikrai, Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo saviesiems tarnams - pranašams.
 
Ir toliau iš (1 Pt 1,10-11) Matome, kad Seno Testamento pranašuose veikė Kristaus Dvasia

1 Pt 1   10 Šito išganymo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. 11 Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus Dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę.

Matome, kad pranašams ateina Dievo žodis ir matome, kad pranašai turi Kristaus Dvasią. Nes Kristus ir yra Žodis, Dievo žodis kuris ateina pranašams ir kuris yra surašytas Biblijoje. O štai jau Naujajame Testamente, Jono evangelijoje sakoma, kad Žodis tapo kūnu (Jn 1,14) ir žinome, kad tai Jėzus Kristus. Ir štai koki vaizdą matome toliau. Žinome, kad Jonas krikštytojas buvo pranašas ir štai Jėzus Kristus (Žodis, Dievo žodis) pirma ateina pas pranašą. Štai gyvas Dievo žodis tapęs kūnu, kaip ir priklauso pirma atėjo pas pranašą, pas Joną krikštytoją. Ar ne taip pat kaip Senam Testamente? tik dabar jau Žodis tapęs kūnu atėjo pas pranašą.

Toliau Jėzus maldoje sako:

Jn 17   17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

Ir dar Jėzus sako:

Jn 14   6 Jėzus jam sako: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Matom, kad Dievo žodis yra Tiesa. O Tiesa ji gi viena. Ir matom, kad ta pati Tiesa yra ir Kristus. Dievo žodis yra Tiesa ir Kristus irgi yra Tiesa. Štai ir vėl gi matome, kad Kristus yra Dievo žodis. O tai jau taip aišku. Bet turiu dar kai ką. Parašyta:

Žyd 4   12 Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.

Ar Kristus negalėjo skaityti širdies minčių?

Lk 9   47 Išskaitęs jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs

Mt 9   4 Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė: ,,Kam taip piktai mąstote savo širdyje?

Pilgrim, negi vis tiek dar netikėsi? Kad Kristus yra Dievo žodis?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: kukulis gegužės 09, 2017, 08:37:47
Andriau, mes visi žinome kad Kristus yra Dievo žodis.
Na ir keistas tu ... nesuprantu kam reikia įrodinėti tai, su kuo ir taip visi sutinka.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Saulius gegužės 09, 2017, 19:00:10
Pokalbis apie Dangų ir pragarą prasidėjo nuo Andriaus pateikto filmo, o baigėsi ginču "kas geriau išmano".
Siūlau dar vieną filmą, (rusų k.), bet nesiūlau ginčytis. Čia aiškiai išdėstomi kai kurie nuslepiami faktai tiesiogiai susiję su šių dienų įvykiais pasaulyje - prieštvaninė istorija kartojasi...
https://www.youtube.com/watch?v=rnx4pYJB-s0
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 09, 2017, 19:45:42
Citata iš: kukulis  gegužės 09, 2017, 08:37:47
Andriau, mes visi žinome kad Kristus yra Dievo žodis.
Na ir keistas tu ... nesuprantu kam reikia įrodinėti tai, su kuo ir taip visi sutinka.

Tuomet čia painiava kokia tai gaunasi.

Citata iš: Pilgrim  balandžio 02, 2017, 13:32:28
Aiškumo dėlei nedidelis komentaras - Šventas Raštas (kitaip tariant Dievo žodis pasakytas pasitinkant žmogų) nėra Jėzus.

Hmm. Kiek suprantu Pilgrimas sako, kad ne.

Citata iš: Silvija  sausio 10, 2017, 06:29:40
Citata iš: Andrius4  sausio 09, 2017, 18:03:35
(...)
Negi manai Silvija, kad pas pati Dievą. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą galima ateiti kitaip? Nesilaikant Jo žodžio ir ji apeinant?


Iš tiesų manau kiek kitaip. Į Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą visi ateisim tik per Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, o ne laikantis Raštuose išskaitytų principų. Tik tikras asmuo - Jėzus Kristus - mus gali pervesti iš mirties į gyvenimą.

Kiek suprantu ir Silvija nelabai sutinka.

Citata iš: Pilgrim  balandžio 01, 2017, 11:17:13

Jėzus yra pirmiau ir svarbiau visų Raštų
nes per Jį ateina išgelbėjimas, tik per Jį ...

O čia kiek suprantu Pilgrimas atskyrė Jėzų Kristų nuo Dievo žodžio
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: kukulis gegužės 10, 2017, 03:26:35
Andriau, ar žinai pasakymą: visos silkės yra žuvys, bet ne visos žuvys yra silkės.

Taip ir čia Šventas Raštas yra Dievo Žodžio dalis, bet ne visas Dievo Žodis telpa Šventame Rašte.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 17, 2017, 19:50:38
Citata iš: Saulius  gegužės 04, 2017, 16:47:48
O grįžtant arčiau temos, daug tikinčių abejojančiu pirmiausia pragaro egzistavimu, ką lkalbėti apie netikinčius. Tačiau, laiko lieka vis mažiau.
Apsižvalgius kas vyksta aplinkui - suvoki kad jo neliko.

Citata iš: Saulius  gegužės 09, 2017, 19:00:10
Siūlau dar vieną filmą, (rusų k.), bet nesiūlau ginčytis. Čia aiškiai išdėstomi kai kurie nuslepiami faktai tiesiogiai susiję su šių dienų įvykiais pasaulyje - prieštvaninė istorija kartojasi...
https://www.youtube.com/watch?v=rnx4pYJB-s0

Taip Sauliau, tu labai teisingai matai, laiko jau beveik nebeliko. ".... prieštvaninė istorija kartojasi..." Kartojasi Nojaus dienos, kartojasi Sodomos ir Gomoros dienos. Ir jau priartėjo ta diena:

Mal 3  19 Štai! Arti ta diena, liepsnojanti kaip krosnis! Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, - ateinanti diena juos taip sudegins, - kalbėjo Galybių VIEŠPATS, - kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos.

Mūsų Viešpats Dievas, Dangiškasis Tėvas daug mums kalbėjo ir daug mums kalba per Savo Šventą Žodį, per Jėzų Kristų Savo Sūnų.

Mt 24   35 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

Mt 5   18 Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

Šventi raštai nepraeis. Įsikibkite Šventų Raštų, nes niekas kita daugiau neišstovės. Tik Dievas ir Jo Žodis ir kas Jame, nes tai VIENA
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Pilgrim gegužės 18, 2017, 04:05:01
CitataĮsikibkite Šventų Raštų, nes niekas kita daugiau neišstovės.

Reikia įsikibti į Jėzų, ne į raštus, bet į Jėzaus rankas. Jėzus ne rašte, Jėzus - Eucharistijoje.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Silvija gegužės 18, 2017, 04:10:05
Citata iš: Andrius4  gegužės 06, 2017, 20:51:22
Citata iš: Pilgrim  balandžio 27, 2017, 19:33:20
Jono evangelijoje, kaip jau esu minėjęs kitoje vietoje, vartojamas terminas Žodis (Logos) nėra Šv. Rašte esantis žodis.

Dar syki pabandysiu parodyti, kad Jono Evangelijoje vartojamas terminas Žodis, yra Šventam Rašte esantis žodis.O aš pabandysiu parodyti, kad nėra :)

47 Kas klausys mano žodžių,
bet jų nesilaikys,
to aš neteisiu, nes atėjau
ne teisti pasaulio, bet gelbėti.
48 Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima,
tas jau turi savo teisėją:
pats žodis, kurį aš kalbėjau,
nuteis jį
paskutiniąją dieną.


(Jn 12)Andriau, ar žodis, kurį tu ištari  esi tu pats? Tarkim, tu subari savo vaiką, ir tavo žodis jam giliai įstringa į širdį, keičia jo elgesį ir t.t. Tu tuo tarpu eini ir darai kitus dalykus, dar daug visokių dalykų.

Yra skirtumas tarp tavęs kaip asmens ir tavo ištarto žodžio?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 19, 2017, 14:28:25
Citata iš: kukulis  gegužės 09, 2017, 08:37:47
Andriau, mes visi žinome kad Kristus yra Dievo žodis.
Na ir keistas tu ... nesuprantu kam reikia įrodinėti tai, su kuo ir taip visi sutinka.

Matai Kukuli, pasirodo ne visi su tuo sutinka.

Citata iš: Pilgrim  gegužės 18, 2017, 04:05:01
CitataĮsikibkite Šventų Raštų, nes niekas kita daugiau neišstovės.

Reikia įsikibti į Jėzų, ne į raštus, bet į Jėzaus rankas. Jėzus ne rašte, Jėzus - Eucharistijoje.

Jėzus Kristus yra Gyvas Pateptas Žodis. Per kuri tu ir pažinai Dievą ir Jėzų Kristų. Žodis per kuri buvo viskas sutverta ir dėl Jo. Žodis kuris buvo pranašuose. Žodis kuris tapo Kūnų. Žodis kuris maitina savuosius savimi, tai Dievo žodžiu. Štai kur tikroji Eucharistija. Kai tu atsiverti Bibliją, tu maitiniesi Juo, kai tu klausai Dievo žodį, tu maitiniesi Juo. O duona yra tik Jo provaizdis. Nes Jis yra Dievo Duonos Namas. Jis gimė Betliejui. Beatliejaus žodžio reikšmė yra Dievo Duonos Namai/Namas. O kas yra Dievo Duona? Manau aišku.

   
Citata iš: Silvija  gegužės 18, 2017, 04:10:05
Citata iš: Andrius4  gegužės 06, 2017, 20:51:22
Dar syki pabandysiu parodyti, kad Jono Evangelijoje vartojamas terminas Žodis, yra Šventam Rašte esantis žodis.O aš pabandysiu parodyti, kad nėra :)

47 Kas klausys mano žodžių,
bet jų nesilaikys,
to aš neteisiu, nes atėjau
ne teisti pasaulio, bet gelbėti.
48 Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima,
tas jau turi savo teisėją:
pats žodis, kurį aš kalbėjau,
nuteis jį
paskutiniąją dieną.


(Jn 12)

Silvija, turime žiūrėti į visą Raštą. Gerai Varlyte rašė, Kad "Dievo žodį paaiškina pats Dievo žodis".
Nes kitur Raštai sako:

Apd 17   30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti.
31 Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių".Rom 2   16 Aną dieną Dievas per Jėzų Kristų teis žmonių slėpinius, kaip sako mano Evangelija.


Štai ir aiškesnis  vaizdas Silvija, koks tas Žodis teis mus :) JĖZUS KRISTUS

Citata
Andriau, ar žodis, kurį tu ištari  esi tu pats?

Aš esu jame, jeigu tai žodis mano, o ne pacituotas.

Citata
Yra skirtumas tarp tavęs kaip asmens ir tavo ištarto žodžio?
Tik tas, kad mano žodis netampa kūnu.
Nes žiūrėk Silvija, kol žmogus tyli, tu nežinai ar jisai protingas ar ne. Nes jeigu jis kalba neprotingai, tai jis sudaro neprotingo žmogaus įvaizdį ir atvirkščiai. Nes jis yra savo žodyje.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Varlė keliauninkė gegužės 19, 2017, 16:30:19
CitataBeatliejaus žodžio reikšmė yra Dievo Duonos Namai/Namas.

Ne ne.
Reikšmė yra "Duonos Namai". Be žodžio "Dievo", kuris hebrajiškai yra "El" (אל).
Jeigu būtų "Dievo Duonos Namai", tai parašyta būtų "ביתלחםאל" - "Beitlechemel", o yra tik "ביתלם" - "Beitlechem".
Tada lietuviškai tartume ne Betliejus, o kažkaip Betliejielis ar pan. :)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 19, 2017, 20:05:14
Varlyte. Tegul bus tik "Duonos Namai" Bet juk sutapimu nebūna, kad Kristus turėjo gimti būtent ten. O kad ten "Dievo Duonos Namai" aš net  neabejoju, nes žydai yra Dievo tauta :)
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Silvija gegužės 20, 2017, 06:56:10
Pritempinėji, Andriau, Dievo žodį prie savo išmislo. Tavo citatos nieko neįrodo. Štai:

Apd 17   30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti.
31 Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių".


Rom 2   16 Aną dieną Dievas per Jėzų Kristų teis žmonių slėpinius, kaip sako mano Evangelija.


Išsireiškimas per(ką nors) visai nereiškia, kad tas kas nors (asmuo) - ir teis. Čia vėl atsimušam į skirtingą Dievo įvaizdį. Trejybinis Dievas nelygu Vienasmeniui, o juo labiau apribotas užrašytame Dievo žodyje.


Todėl mūsų pozicijos visada išsiskirs.

Beje, aš tikiu, kad mūsų žodžiai taip pat tampa kūnu.

Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 20, 2017, 10:00:40
Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 06:56:10
Pritempinėji, Andriau, Dievo žodį prie savo išmislo. Tavo citatos nieko neįrodo.

Na tai nėra mano išmislas, apie tai jau buvo daug diskutuota tai viena. O antra, aš nepritempinėju Dievo žodžio, o Dievas jį atstatinėja šiomis dienomis, kuris yra kiek įmanoma jau ištampytas per tuos du tūkstančius metu. Bet visi turi teisia į pasirinkimą, ar tikėti toliau į melą, ar rinktis Tiesą. Bet aišku yra tai, kad kiekvienas kelio gale pamatys Tiesą. Ir Duok Dieve, kad nebūtu peržengta riba, kai nebėra aukos tam asmeniui ir tik lieka pragaro liepsnos.


CitataIšsireiškimas per(ką nors) visai nereiškia, kad tas kas nors (asmuo) - ir teis. Čia vėl atsimušam į skirtingą Dievo įvaizdį.

Dievo Dvasia man kalbėjo, kad tu būtent į tai dursi pirštu.
CitataTrejybinis Dievas nelygu Vienasmeniui, o juo labiau apribotas užrašytame Dievo žodyje.

Šventi Raštai ne Dievą apriboja, o mūsų išsigelbėjimo kelią Silvija. Ir Raštai sako, kad jis labai siauras.
CitataBeje, aš tikiu, kad mūsų žodžiai taip pat tampa kūnu.
Nežinau, gal būt ir taip.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Silvija gegužės 20, 2017, 11:00:43
Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 10:00:40
Bet visi turi teisia į pasirinkimą, ar tikėti toliau į melą, ar rinktis Tiesą. Bet aišku yra tai, kad kiekvienas kelio gale pamatys Tiesą. Ir Duok Dieve, kad nebūtu peržengta riba, kai nebėra aukos tam asmeniui ir tik lieka pragar...


Keistuolis buvo teisus, tavo stilius yra gąsdinti ir supriešinti, kokia dvasia tai daryti tau kužda?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Varlė keliauninkė gegužės 20, 2017, 12:44:36
Andriau, perdaug nesigilinant ką ten dar parašei, aš tik parodžiau, kad tu pats darai tą, kuo kaltini katalikus - interpretuoji Dievo žodį taip kaip tau atrodo patogiau. Rąstą savo akyje sunkiau pastebėti, negu krislą brolio aky :) Dar galiu pasakyti, kad tai nebuvo tiesiog netikslumas, o žodžio iškraipymas, kas yra nusikaltimas prieš Dievą.

Citatažydai yra Dievo tauta

Ir vėl klysti - visos tautos yra Dievo. O kad Dievas juos išsirinko, tuo jiems sunkiau ir atsakomybė didesnė. Tik tiek.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 20, 2017, 15:46:03
Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 11:00:43
Keistuolis buvo teisus, tavo stilius yra gąsdinti ir supriešinti, kokia dvasia tai daryti tau kužda?

Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.
Citata iš: Varlė keliauninkė  gegužės 20, 2017, 12:44:36
Andriau, perdaug nesigilinant ką ten dar parašei, aš tik parodžiau, kad tu pats darai tą, kuo kaltini katalikus - interpretuoji Dievo žodį taip kaip tau atrodo patogiau. Rąstą savo akyje sunkiau pastebėti, negu krislą brolio aky :) Dar galiu pasakyti, kad tai nebuvo tiesiog netikslumas, o žodžio iškraipymas, kas yra nusikaltimas prieš Dievą.

Aš nieko neinterpretuoju Varlyte, kiek man dar reikės kartotis. Aš tik atkartoju tai ką Dievas kalbėjo per Savo pranašą. Dėl rasto akyje, lygiai ta pati galiu bet kam pritaikyti. Bet netaikau, kol nesu tuo tikras. Jeigu norit kritikuoti, tai kuo aš tikiu? Prašau, tai jūsų valia, bet kam vis kritikuojat mane? Ir Varlyte, Žodis jau beveik du tūkstančiai metų kaip yra iškraipytas. Tam Dievas ir siunčia visais laikais savo pranašą, kad atstatytu Savo žodį. Bet kaip visada, žmonių širdis užketėjusios, ausys nebegirdinčios ir akys nebematančios. Negi viso to nematote Raštuose? Kad žmonės tokie bus?

Citata
Citatažydai yra Dievo tauta

Ir vėl klysti - visos tautos yra Dievo. O kad Dievas juos išsirinko, tuo jiems sunkiau ir atsakomybė didesnė. Tik tiek.

Taip jie yra išrinktoji tauta, pasitaisau.
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Keistuolis gegužės 20, 2017, 16:39:12
Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 15:46:03
Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 11:00:43Keistuolis buvo teisus, tavo stilius yra gąsdinti ir supriešinti, kokia dvasia tai daryti tau kužda?

Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.

Pasiutusiai įdomu!

Na ir ką anas apreiškė per savo septintą angelą?
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Silvija gegužės 20, 2017, 18:24:43
Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 15:46:03
Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.


Aš manau kitaip. Tikintis Kristų žmogaus turi (!) būti teisus kalbėdamas savo (!) žodžius (Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas) Ir tie žodžiai nebūtinai bus Biblijos žodžiai, bet autentiški ir aktualūs, to laikmečio, kuriame jis gyvena, neprieštaraujantys tiesai krikščionio žodžiai. Čia iš tos pačios operos, (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1482.msg22333.html#msg22333) kad jie darys darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių. Nes kai esi vienybėje su Kristumi, kalbi tai, ko Jis norėtų kad kalbėtum toje situacijoje.

Kristaus testamentas, arba paskutinė Jo valia mums yra vieniems kitus mylėti. Jei tavo, Andriau, misija yra kautis ir kovoti, tu nerenki su Kristumi, o barstai. Suvokimas, kad reikia kaip nors "patiesinti" iškraipytą Dievo žodį yra absoliuti puikybė, galvojimas, kad Tiesa yra tavo nuosavybė. Aš tave, kaip tikintį Kristų brolį, labai rimtai perspėju dėl mums nešamos konfrontacijos. Atsiversk, Andriau, ir tikėk Evangelija. Nes visų pirma, kaip gerai kažkada akcentą uždėjo Donatas, ji yra Geroji Naujiena! Telaimina tave Dievas!  [-O<
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Andrius4 gegužės 20, 2017, 21:37:01
Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 18:24:43
Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 15:46:03
Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.


Aš manau kitaip. Tikintis Kristų žmogaus turi (!) būti teisus kalbėdamas savo (!) žodžius (Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas) Ir tie žodžiai nebūtinai bus Biblijos žodžiai, bet autentiški ir aktualūs, to laikmečio, kuriame jis gyvena, neprieštaraujantys tiesai krikščionio žodžiai.
Silvija, man sunku patikėti. Skaitau ir negaliu patikėti, ką rašai. Kaip tai toli nuo tiesos ir Dievo žodžio. Silvija net pats Kristus nekalbėjo nieko savo. O Jis yra mums pavyzdžiu. Ir ką reiškia buti  tobulam?

Jok 3   2 Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus; jis sugebės pažaboti ir visą kūną.

Kristus nenusidėjo savo kalbomis, nes Jis kalbėjo tik Dievo žodžius. Tad nekalbėkime nieko savo ko nėra Dievo žodyje, kad būtume tobuli kaip Kristus.

CitataSuvokimas, kad reikia kaip nors "patiesinti" iškraipytą Dievo žodį yra absoliuti puikybė, galvojimas, kad Tiesa yra tavo nuosavybė.
Tuomet visi Dievo pranašai mirė puikybėje ir pasisavinę Tiesą. Silvija Dievas yra atsakingas už savo žodį. Jis ji ir tiesina per savo tarnus pranašus. Juk tu negali pasakyti, kad KB mokymas yra tavo ir nuo tavęs. Tu tik jį skelbi. Tai ir aš tik skelbiu. Nieko aš nesisavinu. Pranašai irgi tik skelbė. Tiesos Savininkas yra Dievas Silvija.

CitataAš tave, kaip tikintį Kristų brolį, labai rimtai perspėju dėl mums nešamos konfrontacijos. Atsiversk, Andriau, ir tikėk Evangelija.
Štai tik ką Varlyte kalbėjo apie "rastą akyje"

Pasirodo mano perspėjimai yra gąsdinimai. O tavo Silvija? Ar aš irgi turiu suprasti tai kaip gąsdinimą? Ar kaip neteisybes vykdymą?   
Antraštė: Ats: Dangus ir Pragaras
Parašė: Silvija gegužės 20, 2017, 23:01:26
Suprask tai, kaip šio forumo moderavimą, ne aš juk atėjau į jūsų daržą. Apaštalas mokė žiūrėti vaisių, tai savikritiškai ir pasižiūrėk. Čia tu esi ne pranašas ir ne skelbėjas, o karų sukėlėjas.

CitataSkaitau ir negaliu patikėti, ką rašai.


O kaip skaitai? Ar norėdamas suprasti, ar prikibti? Supranti ką reiškia kalbėti savo žodžius būnant vienybėje su Kristumi?

Dangus ir pragaras prasideda dar čia, žemėje.