TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Andrius4 liepos 23, 2017, 05:09:07

Antraštė: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 23, 2017, 05:09:07
Citata iš: Pilgrim  liepos 22, 2017, 11:40:31
Kas tavo manymu per Jėzų kalbėjo? (Mt 28, 19--20).

Tas pats kas ir per Apaštalą Petrą kalbėjo (Apd 2,38  ). Šitos dvi Rašto vietos (Mt 28,19-20) ir (Apd 2,38) turi susilieti į vieną, nes prieštaravimų Biblijoje nėra.

Tad gal norėtum leistis į Biblijos kelionę ir ištirti kodėl Jėzus pasakė, kad "vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios"? O Apaštalas Petras ir visi kiti Apaštalai mokė, kad "vardan Jėzaus Kristaus"? Ir Apaštalų mokiniai ir jų mokinių mokiniai negalėjo mokinti kitaip, nei "vardan Jėzaus Kristaus", nes Petras pasakė: "Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas"." (Apd 2,39 ).
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 23, 2017, 11:21:40
Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 05:09:07Tad gal norėtum leistis į Biblijos kelionę ir ištirti kodėl Jėzus pasakė, kad "vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios"? O Apaštalas Petras ir visi kiti Apaštalai mokė, kad "vardan Jėzaus Kristaus"? Ir Apaštalų mokiniai ir jų mokinių mokiniai negalėjo mokinti kitaip, nei "vardan Jėzaus Kristaus", nes Petras pasakė: "Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas"." (Apd 2,39 )
Mielai!

Apaštalas Petras niekada ir jokiomis aplinkybėmis nėra sakęs: "vardan Jėzaus Kristaus"! Nes tai būtų visiškas absurdas. Apaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" iš vis nežinojo, nebent jam pasipainiojo po kojomis koks Chrestus. Nes tas vardas Kristus (transkribavus nuo Chrestaus) buvo populiarus Romos imperijoje. O žydai, kaip ir apaštalas Petras ar apaštalas Jonas garbino ir skelbė Jėzų Mesiją, o ne kokį griakišką Kristų. Yra visiška nesąmonė, jei kas mano, jog Jėzaus apaštalai nesuprato žodžio ,,Mesijas" reikšmės ir buvo priversti kreiptis į Jėzų Mesiją, kokiu tai graiko ,,Kristaus" vardu. Be to Jėzus save niekur ir niekada nevadino ,,Kristumi". Nes Jėzus niekada nebuvo krikščionis ir jokios krikščionybės neskelbė!

Tai va Andriau, tu pats sakai, kad raštą galima paaiškinti raštais. Kad būtų aiškiau, apie ką tikrai kalba Mt. 28, 19-20, pateikiu pilną to subepizodo tekstą iš dar 1995 metasi atkurtos apaštalo Petro padiktuotos Evangelijos.

Citata iš: Subepizodas: apaštalų siuntimas - Mt. 28, 16-20 ir toliau (Mk. 16, 15-20;  Lk. 24, 44-53)
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, nors kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: "Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik jums liepiau. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki laikų pabaigos".

Ir jis tarė jiems: "Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Įtikėjusiu lydės tokie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbomis jie skelbs naujiena, plikomis rankomis pakels gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks".

Ir paaiškino papildydamas: "Tai ir yra mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: nes turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse". Tuomet atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: "Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių".

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.

Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 23, 2017, 14:14:39
Keistuoli, tu pacitavai Evangeliją, kurioje aš neįžvelgiu nieko kažko tokio kas paaiškintu, kodėl Apaštalas Petras ir kiti Apaštalai mokino krikštytis vardan Jėzaus Kristaus? Tau užkliuvo žodis Kristus ir sakai, kad Mesijas. Žinoma tai Mesijas. Tai tada sakykim, kad Apaštalas  Petras mokino krikštytis vardan Jėzaus Mesijo. Nes tu pacitavai Evangeliją, o Evangelijoje yra aprašyti Jėzaus Mesijo žodžiai, bet tu nepacitavai, kaip pats Petras mokino žmonės krikštytis. Aš gi žinau, kas Evangelijose yra rašoma. Ir kalba yra, kodėl Apaštalai mokino krikštą į Jėzaus Mesijo vardą? Kai Jėzus sakė į Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardą. 

Tad gal gali man pacituoti iš savo šaltiniu, kaip Apaštalai mokino krikštą?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 23, 2017, 17:08:01
Citata iš: Andrius4Keistuoli, tu pacitavai Evangeliją, kurioje aš neįžvelgiu nieko kažko tokio kas paaiškintu, kodėl Apaštalas Petras ir kiti Apaštalai mokino krikštytis vardan Jėzaus Kristaus?
Ir negalėjai įžvelgti, nes apaštalas Petras niekam neliepė krikštytis vardan Jėzaus Kristaus. O Jėzus (ne apaštalas Petras), sako: "... padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik jums liepiau." Taigi apaštalas Petras jiems sako: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Mesijaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd. 2, 38) Vadinasi taip, kaip Jėzus Mesijas pamokė: ,,krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".

Citata iš: Andrius4Tau užkliuvo žodis Kristus ir sakai, kad Mesijas...
Man neužkliuvo joks žodis. Aš vien įvardinau keletą faktų: tai, kad Jėzus Mesijas nevadino save Kristumi, nebuvo krikščionis ir neskelbė krikščionybės. Įvardinau ir tą faktą, kad Jėzaus Mesijaus apaštalai neturėjo supratimo, ką reiškia "Kristus", bet puikiai žinojo, ką reiškia Mesijas! Žodžiu, neišsakiau savo nuomonės tuo klausimu, o tamsta spėjai mane apkaltinti nepakantumu: "Tau užkliuvo žodis Kristus". Keista...

Man neužkliuvo žodis "Kristus", bet nepatinka tai, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir pravardžiuoja Jėzų Mesiją anouo metu populiaraus piktadario vardu!
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 23, 2017, 19:55:02
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 17:08:01
Taigi apaštalas Petras jiems sako: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Mesijaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd. 2, 38) Vadinasi taip, kaip Jėzus Mesijas pamokė: ,,krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".

Na viskas teisingai Keistuoli :) Tai kodėl dabar niekas nebekrikštija taip kaip Jėzus Mesijas pamokė?   

CitataMan neužkliuvo žodis "Kristus", bet nepatinka tai, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir pravardžiuoja Jėzų Mesiją anouo metu populiaraus piktadario vardu!

Pirma aš nesu girdėjas, kad krikščionys neigtu Jėzų Mesiją esant Mesiju. Nežinau kodėl taip manai?

Antra žodis "Kristus" reiškia ta pati, ką ir žodis "Mesijas" Tik Mesijas yra žydų kalboje (Mašiach - Pateptasis). O Kristus yra graikų kalboje (Christos - Pateptasis)

Tai dabar  Keistuoli,  jeigu aš pavadinsiu lietuviu kalboje "Jėzus Pateptasis", tai ką aš klysiu? Todėl ir sakau, bet nekaltinu, o sakau, kad jeigu tau užkliūna žodis "Kristus" tai kad neįžeisti tavęs aš galiu palaikyti tave ir vadinti Jėzų, Jėzų Mesiju, nematau jokiu problemų :) Mes dažniau vartojame "Jėzus Kristus" todėl kad Šventuose Raštuose dažnai jis yra minimas Jėzumi Kristumi ir tiek :) Ar tai pravardžiavimas? Jeigu žodžio reikšmė tapati "Pateptasis"?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 08:17:11
Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 19:55:02
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 17:08:01
Taigi apaštalas Petras jiems sako: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Mesijaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd. 2, 38) Vadinasi taip, kaip Jėzus Mesijas pamokė: ,,krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".

Na viskas teisingai Keistuoli :) Tai kodėl dabar niekas nebekrikštija taip kaip Jėzus Mesijas pamokė?

Ko nežinau, to nežinau...

Nors tamstai atrodo, kad nesi girdėjas, jog krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju, tikrai žinau, kad tai tamsta girdi diena dienon. Nes krikščionys, tiesiog neriasi iš kailio, kad žodis ,,mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos. Tam siekiui pateisinti krikščionys naudoja teiginį, tariamai "Kristus" reiškia ta pati, ką ir žodis "Mesijas". 

Ką ir tamsta mėgini atkartoti:
Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 19:55:02Tik Mesijas yra žydų kalboje (Mašiach - Pateptasis). O Kristus yra graikų kalboje (Christos - Pateptasis)
Taip tikrai nėra.

Dėl žodžio Mesijas, čia nedidelė ištrauka iš platesnės diskusijos tuo klausimu:
Citata iš: Kodėl Kristus vadinamas mesiju?
Tai va, o mes nesusikalbame, nes jums atrodo,
kad Kristus ir Jėzus, tai vienas ir tas pats. O aš manau taip, kaip ir sakiau:
Citata iš:  Nežinukas...krikščionys žodį "Kristus" vartoja kaip antrą(!!!) Jėzaus vardą.
Štai oficiali citata iš oficialaus krikščionių leidinio:
Citata iš: Naujasis Testamentas, Vilnius-Kaunas 1972, Psl. 25
Kur šis žodis žymi pasiuntinybę, verčiamas ,,Mesiju", kur vartojamas kaip antras Jėzaus vardas - "Kristumi"
Ir išeina, kad krikščionys tiesiog ,,perkrikštijo" savo Dievą.

O kas dėl žodžio Mesijas, žvilgtelkim pvz. į translate.google.de (https://translate.google.de/#de/el/Messias) ir bus aišku, kad žodis Mesijas verčiamas graikiškai žodžiu ,,Μεσσίας". Apie Kristų čia negali būti net kalbos. Šaltinis: Kodėl Kristus vadinamas mesiju? (http://www.elmarkt.de/debatai/viewtopic.php?f=5&t=6#p59)


Mesijas reiškia Dievo pateptąjį Išganytoją, o ne šiaip patepimą ar kokį pateptąjį. Ir aš esu pateptas, bet per tai netampu Mesiju! Taip ir ,,Kristus" (su sąlyga, net jei reiškia ,,pateptasis"), toli gražu nėra Išganytojas! Taigi, jei tamsta sakysi lietuviškai: "Jėzus Pateptasis", tikrai neišsakysi žodžio ,,Mesijas" esmės. Žodžio ,,Mesijas" esmę lietuviškai išsako terminas ,,Išganytojas".

Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 19:55:02Todėl ir sakau, bet nekaltinu, o sakau, kad jeigu tau užkliūna žodis "Kristus" tai kad neįžeisti tavęs aš galiu palaikyti tave ir vadinti Jėzų, Jėzų Mesiju, nematau jokiu problemų...
Manimi nereikia rūpintis, pats Mesijas manimi pasirūpins. Geriau pasirūpink suprasti ar tikrai neįžeidi Mesiją parvardžiuodamas Kristumi. Mano supratimu Kristus, nors ir gali būti pateptasis - ar taip yra, tikrai nežinau - net ir kaip pateptasis, jis tikrai per tai netampa Išganytoju. Sakyčiau, jei yra vos 0,01% tikimybė, kad krikščionys meldžiasi maištininkui Kristui, o tokia galimybė tikrai yra, krikščionys 100% rizikuoja nebūti išgirstais!
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: kukulis liepos 25, 2017, 08:43:45
Kas kalba per Keistuolį?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 10:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 08:43:45
Kas kalba per Keistuolį?

Faktai! 

Per teisingą faktų pažinimą, pažįstama tiesa...
O Šventoji Dvasia yra Tiesos dvasia!

Na pavyzdžiui:
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 11:21:40
Apaštalas Petras niekada ir jokiomis aplinkybėmis nėra sakęs: "vardan Jėzaus Kristaus"! Nes tai būtų visiškas absurdas. Apaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" iš vis nežinojo, nebent jam pasipainiojo po kojomis koks Chrestus. Nes tas vardas Kristus (transkribavus nuo Chrestaus) buvo populiarus Romos imperijoje. O žydai, kaip ir apaštalas Petras ar apaštalas Jonas garbino ir skelbė Jėzų Mesiją, o ne kokį graikišką Kristų. Yra visiška nesąmonė, jei kas mano, jog Jėzaus apaštalai nesuprato žodžio ,,Mesijas" reikšmės ir buvo priversti kreiptis į Jėzų Mesiją, kokiu tai graiko ,,Kristaus" vardu. Be to Jėzus save niekur ir niekada nevadino ,,Kristumi". Nes Jėzus niekada nebuvo krikščionis ir jokios krikščionybės neskelbė!


Arba:
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 08:17:11Nors tamstai atrodo, kad nesi girdėjas, jog krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju, tikrai žinau, kad tai tamsta girdi diena dienon. Nes krikščionys, tiesiog neriasi iš kailio, kad žodis ,,mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos...


Kartais, nors rečiau, Keistuolis išsako ir savo nuomone aptariamų faktų atžvilgiu.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Varlė keliauninkė liepos 25, 2017, 11:22:34
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 10:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 08:43:45
Kas kalba per Keistuolį?

Faktai! 

Per teisingą faktų pažinimą, pažįstama tiesa...
O Šventoji Davsia yra Tiesos dvasia!


Tai patikrinkime faktus atidžiau. Taip pat turėdami galvoje, kad biblinis ivritas ir biblinė graikų kalba skiriasi nuo dabartinės, na pavyzdžiui, kaip lietuviška Donelaičio 'Metų' kalba nuo dabartinės šnekamosios.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Varlė keliauninkė liepos 25, 2017, 11:26:45
taip pat patarčiau Keistuoli, dažniau naudoti profesionalius žodynus, o translate.google rečiau, nes jis nelabai moka gerai versti.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 25, 2017, 11:29:45
Mt 16, 16 Tada Simonas Petras atsakė: ,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"

ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

palyginimui
Codex Sinaicus
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=33&chapter=16&lid=en&side=r&verse=16&zoomSlider=0
Codex Vaticanus
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209

p.s. kad lietuviškasis Švento Rašto vertimas "prašosi" naujos redakcijos yra faktas
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Varlė keliauninkė liepos 25, 2017, 11:38:03
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 08:17:11
Mesijas reiškia Dievo pateptąjį Išganytoją, o ne šiaip patepimą ar kokį pateptąjį. Ir aš esu pateptas, bet per tai netampu Mesiju! Taip ir ,,Kristus" (su sąlyga, net jei reiškia ,,pateptasis"), toli gražu nėra Išganytojas! Taigi, jei tamsta sakysi lietuviškai: "Jėzus Pateptasis", tikrai neišsakysi žodžio ,,Mesijas" esmės. Žodžio ,,Mesijas" esmę lietuviškai išsako terminas ,,Išganytojas".


Mesijas kaip Išganytojas hebrajų kalboje yra - 'Mesijas Dovydo sūnus' (žr. jpg aukščiau). Lietuviškai ir kitose verstinėse kalbose sakoma tiesiog 'Mesijas'.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 11:47:15
Citata iš: Varlė keliauninkė  liepos 25, 2017, 11:22:34
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 10:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 08:43:45
Kas kalba per Keistuolį?

Faktai! 

Per teisingą faktų pažinimą, pažįstama tiesa...
O Šventoji Dvasia yra Tiesos dvasia!


Tai patikrinkime faktus atidžiau. Taip pat turėdami galvoje, kad biblinis ivritas ir biblinė graikų kalba skiriasi nuo dabartinės, na pavyzdžiui, kaip lietuviška Donelaičio 'Metų' kalba nuo dabartinės šnekamosios.


Keistuolio pateikti faktai kalba ne apie kalbas, bet apie tai, kad Jėzus yra Mesijas! Turi tam prieštaravimų, ar esi viena iš tų krikščionių, kurie iš kailio neriasi, kad žodis ,,Mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos..?

Citata iš: Pilgrim  liepos 25, 2017, 11:29:45
Mt 16, 16 Tada Simonas Petras atsakė: ,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"

ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
(...)
p.s. kad lietuviškasis Švento Rašto vertimas "prašosi" naujos redakcijos yra faktas

Tai tavo galva  naujoji redakcija turi galutinai išmesti Jėzų Mesiją iš lietuviškų Biblijos vertimų, kaip kokią ,,musę iš barsčių"?

O gal nori tuo pasakyti, kad Jėzaus Mesijaus apaštalai vartojo terminą ,,Kristus"?


Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Varlė keliauninkė liepos 25, 2017, 11:51:32
nedėk man į burną žodžių kurių nesakiau, ir neįsivaizduok manantis ką manau..
sudariau schemą, kad pamatytum (!) kad "Kristos" yra iš žodžio 'Mesijas' :)
viskas.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: kukulis liepos 25, 2017, 12:22:48
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 10:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 08:43:45
Kas kalba per Keistuolį?

Faktai! 


Čia kaip gatvėje evangelizuotojai ką nors pakalbina, ir jei tas pradeda ginčytis, tai jam sako:
"Tavo lūpomis kalba šėtonas"  ;D
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 25, 2017, 14:17:35
patikslinu mintį-
p.s. viso Švento Rašto (Seno ir Naujo Testamentų) vertimas "prašosi" naujos redakcijos, tiksliau reikalingas naujas viso Šv. Rašto vertimas į lietuvių kalbą.

o kas apaštalams draudė vartoti Χριστὸς ?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 15:39:05
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 12:22:48
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 10:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 08:43:45
Kas kalba per Keistuolį?

Faktai! 


Čia kaip gatvėje evangelizuotojai ką nors pakalbina, ir jei tas pradeda ginčytis, tai jam sako:
"Tavo lūpomis kalba šėtonas"  ;D
Ėėėėė..?

Tu čia su savo "perlais" apie savus ar apie kiaules, ar apie šunis?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 15:57:43
Dėl vertimų nesiginčysiu, jie tikrai tendencingi.

Citata iš: Pilgrim  liepos 25, 2017, 14:17:35... o kas apaštalams draudė vartoti Χριστὸς ?


Kad klausi, bet tingi pasiskaityti kas apie tai jau pasakyta, teks pasikartoti:
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 11:21:40
Apaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo, nebent jam pasipainiojo po kojomis koks Chrestus. Nes tas vardas Kristus (transkribavus nuo Chrestaus) buvo populiarus Romos imperijoje. O žydai, kaip ir apaštalas Petras ar apaštalas Jonas garbino ir skelbė Jėzų Mesiją, o ne kokį graikišką Kristų. Yra visiška nesąmonė, jei kas mano, jog Jėzaus apaštalai nesuprato žodžio ,,Mesijas" reikšmės ir buvo priversti kreiptis į Jėzų Mesiją, kokiu tai graiko ,,Kristaus" vardu. Be to Jėzus save niekur ir niekada nevadino ,,Kristumi". Nes Jėzus niekada nebuvo krikščionis ir jokios krikščionybės neskelbė!

Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija liepos 25, 2017, 16:43:34
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 17:08:01
Man neužkliuvo žodis "Kristus", bet nepatinka tai, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir pravardžiuoja Jėzų Mesiją anouo metu populiaraus piktadario vardu!


Paryškinta frazė nėra tiesa.

CitataNes krikščionys, tiesiog neriasi iš kailio, kad žodis ,,mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos...


Na, gal ir retokai mes naudojam Mesiją (man tai patiktų vartoti dažniau), bet nepasakyčiau, kad stengiamės kaip nors specialiai jį ištrinti :-\
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 17:02:43
Antrasis tamstos teiginys prieštarauja pirmąjąm.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija liepos 25, 2017, 17:06:53
Retai vartojam = neigiam?
:no-no:
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 25, 2017, 18:10:22
"Retai vartojam", yra išlyga, kuria tamsta norėtum pagrįsti pirmą savo teiginį. Bet pats "retai vartojam" tik patvirtina, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir apie tai šneka vien išimties būdu.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija liepos 25, 2017, 18:23:57
Citata"Retai vartojam", yra išlyga, kuria tamsta norėtum pagrįsti pirmą savo teiginį.


Nieko aš negrindžiu ir man nesunku ištarti kaip Petrui: Jėzau, Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!

Matai, faktų kalba ne visada yra tikėjimo kalba.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 26, 2017, 05:38:04
CitataApaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo

Kuo pagrįstas šis teiginys ?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 27, 2017, 14:58:58
Citata iš: Pilgrim  liepos 26, 2017, 05:38:04
CitataApaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo

Kuo pagrįstas šis teiginys ?

Pagrįstas klausimas ir mano klaida. Kiek patirštinau sakydamas ,,nežinojo", kai turi būti ,,nesinaudojo". Kuo tai pagrįsta tas ,,nesinaudojo", paaiškinsiu plačiau. Apaštalas Petras, kaip ir apaštalas Jonas, Jėzaus Mesijaus mokinys, žodžio ,,Mesijas" reikšmę suprato puikiai ir todėl savo laiškuose vartojo vien sąvoką ,,Mesijas", o ne svetimvardį ,,Kristus". Tikiuosi, kad tai savaime suprantama visiems, kas neturi atskiro priešiškumo tuo klausimu.

O graikai su daugybe savo dievukų anuomet, neturėjo jokio supratimo apie judėjiškojo Mesijo sąvokos reikšmę. Graikai anuomet tikrai net nemąstė apie kokį tai judėjiškąjį ,,pateptąjį gelbėtoją". Todėl ir neturėjo ,,Mesijo" sąvokos atitikmens. Nes graikams jo tiesiog nereikėjo, kadangi anuomet jie turėjo pakankamai daug dievų. Todėl ir žodis ,,Chrestus", lietuviškai ,,Kristus", negali būti judėjiškojo Mesijo graikiškasis atitikmuo.

O kur apaštalas Jonas savo laiškuose paminėjo Kristų ar krikščionis (kristus - daugiskaitoje), kažkoks gudruolis iš praeities prirašė prefiksą ,,anti" ir atitinkamai žodį ,,Mesijas" pakeitė žodžiu ,,Kristus". Taip atsirado garsusis ,,Antikristas" apaštalo Jono laiškuose.

Kaip suprantu, sąvoka ,,Antikristas" turėtų prilygti sąvokai ,,Antimeisjas". Bet jeigu sąvoka ,,Antikristas" kaip ir sąvoka ,,Antimeisjas" turi racionalią reikšmę, kiekvienas, kuris vartoja sąvoką ,,Kristus" vietoje sąvokos ,,Mesijas", yra pats tikriausias ,,Antimeisjas"! Taigi, krikščionys vengia vartoti žodį ,,Mesijas".

Geriausias to įrodymas yra 1972. metų lietuviškas Naujasis Testamentas. Kur 550. psl. sakoma: ,,Kas yra melagis, jei ne tas, kuris neigia Kristų esant Mesiju". (1. Jn. 2,22) O tai, yra visiška nesąmonė!

Taip atsiranda tikras paradoksas: žodžiu ,,Kristus", tariamai norima garbinti Jėzų Mesiją, o tuo pačiu net tik žodis ,,Mesijas", bet ir pats Jėzus Mesijas, visiškai ignoruojamas. Kodėl krikščionys taip bijo ,,Mesijo" sąvokos, yra visiškai nesuprantama. Manau, kad krikščionių vadovai patys netiki, jog Jėzus iš Nazareto yra Mesijas.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 28, 2017, 06:54:45
CitataApaštalas Petras, kaip ir apaštalas Jonas, Jėzaus Mesijaus mokinys, žodžio ,,Mesijas" reikšmę suprato puikiai ir todėl savo laiškuose vartojo vien sąvoką ,,Mesijas", o ne svetimvardį ,,Kristus"

1 Pt 1,7 kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus.
palyginimui - ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1 Pt 1,13 Todėl, susijuosę savo proto strėnas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malone, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus.
1 Pt 2,21 Juk jūs tam pašaukti; ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.
palyginimui - εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ: 
1 Pt 3,18 Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, bet atgaivintas Dvasia.
1 Pt 4,1 Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, tai ir jūs apsiginkluokite ta pačia mintimi,-nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę,
2 Pt 1,14 Žinau, kad greitai ateis mano palapinės nugriovimo metas, kaip ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus man apreiškė.
CitataO kur apaštalas Jonas savo laiškuose paminėjo Kristų ar krikščionis

1 Jn 5,6 Jis yra Tas, kuris atėjo per vandenį ir kraują,-Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai liudija, nes Dvasia yra tiesa.
palyginimui - Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός: οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι: καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.
Citatakažkoks gudruolis iš praeities prirašė prefiksą ,,anti" ir atitinkamai žodį ,,Mesijas" pakeitė žodžiu ,,Kristus". Taip atsirado garsusis ,,Antikristas" apaštalo Jono laiškuose.

kuo remiesi šitai teigdamas ?
CitataKaip suprantu, sąvoka ,,Antikristas" turėtų prilygti sąvokai ,,Antimeisjas".

kuo pagrįstas toks tavo supratimas ?

p. s. vienas iš seniausių rankraščių
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 29, 2017, 13:50:50
Visiškai aišku, jog krikščionys neriasi iš kailio, kad sąvoka ,,Mesijas" būtų ištrinta iš kasdieninės terminologijos..!

Jie apsimeta kvailiais, tariamai nesuprantantys elementarių dalykų, klausinėja nesąmones, sabotuodami pokalbius, kad tik niekas nekalbėtų apie Jėzų Mesiją... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

Kadangi patys nekalčiausi pasisakymai šiame ,,forume" dingsta be pėdsakų, nematau reikalo diskutuoti toliau... Man visiškai aišku, kad krikščionybė yra suokalbis prieš Jėzų Mesiją ir nieko bendro su Jėzaus Mesijo mokymu neturi! Visiškai nesuprantu ko Krikščionys tikisi: apmulkinti patį Dievą? O šiame ,,forume" kalbėtis su krikščionimis bet kuriuo klausimu tiesiog beprasmiška!

(http://www.elmarkt.de/bilder/jesus-and-kristus.jpg)

Kairėje Turino drobulės atvaizdo rekonstrukcija.
Dešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 29, 2017, 16:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?

CitataDešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.

Vatikano ... ??

Kaip rašo ,,Daily Mail", tikėtiną Jėzaus Kristaus veidą antropologinės rekonstrukcijos ekspertas R. Neave'as pabandė atkurti pasitelkęs semitų tautos atstovų kaukoles, duomenis apdorojo moderniomis antropologinės rekonstrukcijos technologijomis.
http://www.alfa.lt/straipsnis/49954102/mokslininkai-atkure-jezaus-kristaus-veida

p. s. keletas minčių apie Jėzaus atvaizdą
CitataTaigi, Bažnyčios oficiali pozicija yra tokia, kad ji netvirtina kad Turino drobulėje tikrai yra JK atvaizdas.
Per tokius dalykus įsitikinu kaskart, kad Vatikane ne dundukai sėdi, jie kol visko neišsiaiškina iki smulkmenų, tl neskelbia kas yra tikra o kas ne. Na tai iš esmės paneigia Šarikovo tvirtinimą kad visi tikintieji atitrūkę nuo realybės dundukai :) Žodžiu, kas dėl turino drobulės, tai kol moksliškai nebus įrodyta kad tai neabejotinai JK drobulė, tol Vatikanas ir nesakys, kad ten tikrai JK atvaizdas, o jei kas nori tuo tikėti tai prašom, čia jau jūsų pačių atsakomybė

http://anomalija.lt/forum/index.php?topic=3330.0

CitataVienas mėgstamiausių ateistų, antiteistų bei agnostikų naudojamų argumentų, ,,triuškinančių" krikščionybės vertybes yra išsakomas priekaištas dėl netikslaus Jėzaus Kristaus atvaizdo - bažnyčiai neturint jokių vizualinių įrodymų (pvz., nuotraukos), kad Dievo Sūnus atrodė būtent taip, kokiu yra įprasta Jį vaizduoti, peršasi logiška išvada, kad tikintieji meldžiasi išgalvotam, dirbtinai sukurtam, o galbūt ir išvis falsifikuotam stabui.

Skaitykite daugiau: http://kultura.lrytas.lt/istorija/2015/12/07/news/apie-tikejima-is-esmes-kas-pozavo-kristaus-portretams--501611/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy


Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 29, 2017, 16:35:06
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 16:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?

Kuo remiasi tamstos klausimas, kokiais šaltiniais?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 29, 2017, 16:55:46
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 16:22:11
CitataDešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.

Vatikano ... ??


Tikrai neberadau to Vatikano puslapio, kur tas nendartalietis buvo įvardintas Kristumi. Ką žinau, gal tai tikras Kristaus atvaizdas buvo, bet kai dingo, tai nebeįrodysi...

Bet čia tai tikrai oficialiai nuo Vatikano radijo:

(http://media02.radiovaticana.va/photo/2015/05/06/EPA1729924_Articolo.jpg)

Kairėje du atvaizdai iš turino drobulės, likusieji atvaizdai aiškiai Kristus...
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 29, 2017, 17:36:35
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 16:35:06
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 16:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?

Kuo remiasi tamstos klausimas, kokiais šaltiniais?

štai šiuo Tavo sakiniu:
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 13:50:50
... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 29, 2017, 19:56:42
CitataBet čia tai tikrai oficialiai nuo Vatikano radijo:

tikrai taip. Pasidalinta tų dienų įvykiais pasaulyje.
2015 metų gegužės pradžioje pasaulyje nuskambėjo žinia, kad Italijos detektyvai pasinaudodami kompiuterinės kriminalistikos pasiekimais
iš Turino drobulės atvaizdo pabandė "išgauti" kaip galėjo atrodyti Jėzus būdamas paaugliu.
Tuo metu Turino drobulė buvo demonstruojama viešai ir 2015 m. birželio 20-21 d. Turine lankytis turėjo popiežius Pranciškus.
Apie tai rašė viso pasaulio spauda.
http://www.independent.co.uk/news/people/italian-police-reveal-what-jesus-looked-like-as-a-young-boy-10223989.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3068381/Is-face-Jesus-child-Italian-detectives-reverse-ageing-process-image-Turin-Shroud-create-photo-fit-Christ-young-boy.html
http://www.jpost.com/Christian-News/Police-discover-what-Jesus-looked-like-as-a-young-boy-402247
https://news.artnet.com/exhibitions/shroud-of-turin-jesus-as-a-boy-294761
čia dar detalesnė nuotraukų eilė
https://www.christiantoday.com/article/is.this.what.jesus.would.have.looked.like.as.a.boy/53429.htm
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 30, 2017, 12:17:37
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 17:36:35
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 16:35:06
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 16:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?

Kuo remiasi tamstos klausimas, kokiais šaltiniais?

štai šiuo Tavo sakiniu:
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 13:50:50
... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.


Jei turi kitą nuomonę tuo klausimu, pasisakyk. Pagaliau prasidės diskusija. O rašyti atskiras knygas su nuorodomis į šaltinius čia, kai daugiau nei pusė mano pasisakymų jau nutrinta, nežiūrint jokio objektyvumo, nematau jokio reikalo.

Taigi, jei nori pasakyti, kad krikščionys turi ir kitus šaltinius, nei kad iš ketvirto šimtmečio, būtų įdomu sužinoti kokie tie šaltiniai. Tikiuosi nepradėsi mėtytis poteriais apie kokius nors 5000 tūkstančius nuotrupų, kurios nekeičia esmės, kaip šitas avataras. Kai net Euzebijaus "Bažnyčios istorija" senesnė už didesnę daugumą (perrašytų ir suredaguotų!) kodeksų.

O svarbiausia iš vis ne tai. Svarbiausia tai, jog krikščionys neriasi iš kilio tam, kad Jėzaus Mesijo sąvoka būtu ištrinta iš kasdieninės terminologijos..!

Krikščionių interesus atitinkamai perrašyti kodeksai, tai tik vienas pavyzdys, kaip krikščionys trina Jėzaus Mesijaus sąvoką iš kasdieninės terminologijos. Dar vienas pavyzdys - o stebuklai - Tertulianas penkios kolionių knygos prieš Marcijoną, išliko iki mūsų dienų. Lyg koliojimasis krikščionių pasaulyje būtų šventas dalykas. Kur vargu ar bent vienas Tertuliano naudojamas teiginys prieš Marcijoną, priklauso pačiam Marcijonui. Bet va Papijaus knygos, su Jėzaus Mesijaus posakiais, kuriuos Papijas stropiai rinko ir surašė penkiose knygose, dingo be žinios! Žinoma, krikščionims Jėzaus Mesijo posakių rinkinys yra aiškiai per daug rizikingas, ir todėl menkavertis dalykas. Priešingai nei, kad Pauliaus keiksmai ar kokie Ireniejaus išvedžiojimai apie Antikristą ir gąsdinimai juo! O norint suprasti kas sunaikino ir manipuliavo nenusakomą daugybę seniausių raštų, belieka paklausti, kam tai naudinga?!

Esu tikras ir kalbu būtent apie tai, kad krikščionybė yra Pauliaus ir jo pasekėjų suokalbis prieš Jėzų Mesiją! Ko Saulius neįveikė kardu, tai užbaigė Paulius klasta ir melu...
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 30, 2017, 15:14:13
CitataKrikščionių interesus atitinkamai perrašyti kodeksai

Kokie kodeksai ? ... kas perrašė ? kokie autoriai perrašė ?
kaip perrašė ?
nesu apie tai girdėjęs ... tai ir klausiu kokiuose šaltiniuose parašyta, kad perskaityti ?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 30, 2017, 16:44:16
Citata iš: Pilgrim  liepos 30, 2017, 15:14:13
CitataKrikščionių interesus atitinkamai perrašyti kodeksai

Kokie kodeksai ? ... kas perrašė ? kokie autoriai perrašė ?
kaip perrašė ?
nesu apie tai girdėjęs ... tai ir klausiu kokiuose šaltiniuose parašyta, kad perskaityti ?

Beveik visi šiandien žinomi kodeksai kilę iš ketvirto šimtmečio. O Redagavo juos ir perrašė (ne vien 4. šimtmetyje) tie, kam tai naudinga. Pats atrinksi kas jie... o jei ne, tai ir aš mažai galėsiu padėti. Surinkti ir įvardinti konkrečius šaltinius neturiu laiko ir jokio noro vėl gaišti laiką kilmės klausimu. Pamėgink per Google paieškoti.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis liepos 30, 2017, 16:55:32
Citata iš: Keistuolis  liepos 27, 2017, 14:58:58
Citata iš: Pilgrim  liepos 26, 2017, 05:38:04
CitataApaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo

Kuo pagrįstas šis teiginys ?

Pagrįstas klausimas ir mano klaida. Kiek patirštinau sakydamas ,,nežinojo", kai turi būti ,,nesinaudojo". Kuo tai pagrįsta tas ,,nesinaudojo", paaiškinsiu plačiau.

Apaštalas Petras, kaip ir apaštalas Jonas, Jėzaus Mesijaus mokinys, žodžio ,,Mesijas" reikšmę suprato puikiai ir todėl savo laiškuose vartojo vien sąvoką ,,Mesijas", o ne svetimvardį ,,Kristus". Tikiuosi, kad tai savaime suprantama visiems, kas neturi atskiro priešiškumo tuo klausimu.

O graikai su daugybe savo dievukų anuomet, neturėjo jokio supratimo apie judėjiškojo Mesijo sąvokos reikšmę. Graikai anuomet tikrai net nemąstė apie kokį tai judėjiškąjį ,,pateptąjį gelbėtoją". Todėl ir neturėjo ,,Mesijo" sąvokos atitikmens. Nes graikams jo tiesiog nereikėjo, kadangi anuomet jie turėjo pakankamai daug dievų. Todėl ir žodis ,,Chrestus", lietuviškai ,,Kristus", negali būti judėjiškojo Mesijo graikiškasis atitikmuo.

(...)

Taigi, krikščionys vengia vartoti žodį ,,Mesijas".

Geriausias to įrodymas yra 1972. metų lietuviškas Naujasis Testamentas. Kur 550. psl. sakoma: ,,Kas yra melagis, jei ne tas, kuris neigia Kristų esant Mesiju". (1. Jn. 2,22) O tai, yra visiška nesąmonė!

Taip atsiranda tikras paradoksas: žodžiu ,,Kristus", tariamai norima garbinti Jėzų Mesiją, o tuo pačiu net tik žodis ,,Mesijas", bet ir pats Jėzus Mesijas, visiškai ignoruojamas. Kodėl krikščionys taip bijo ,,Mesijo" sąvokos, yra visiškai nesuprantama. Manau, kad krikščionių vadovai patys netiki, jog Jėzus iš Nazareto yra Mesijas.


Jei šito teksto nesupranti, vargu ar galiu padėti suprasti, kas kodeksuose buvo perrašyta.

Vienodai rodo kas perrašė, kada perrašė kokiu rašalu perrašė kiek dienų rašė, tai ne klausimai, o provokacija. Jums jie gal ir svarbūs, nes jūs viens iš kito priimate garbę.

Bet jūs net nemėginate suvokti kas yra esmę!
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija liepos 31, 2017, 05:35:14
O tu mėgini? Jau vien tavo bandymai su "negražiais" portretais subjauroti patį Kristų ko verti... akivaizdus melas pasisakyme #29.

Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 13:50:50
Visiškai aišku, jog krikščionys neriasi iš kailio, kad sąvoka ,,Mesijas" būtų ištrinta iš kasdieninės terminologijos..!

Jie apsimeta kvailiais, tariamai nesuprantantys elementarių dalykų, klausinėja nesąmones, sabotuodami pokalbius, kad tik niekas nekalbėtų apie Jėzų Mesiją... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

Kadangi patys nekalčiausi pasisakymai šiame ,,forume" dingsta be pėdsakų, nematau reikalo diskutuoti toliau... Man visiškai aišku, kad krikščionybė yra suokalbis prieš Jėzų Mesiją ir nieko bendro su Jėzaus Mesijo mokymu neturi! Visiškai nesuprantu ko Krikščionys tikisi: apmulkinti patį Dievą? O šiame ,,forume" kalbėtis su krikščionimis bet kuriuo klausimu tiesiog beprasmiška!

(http://www.elmarkt.de/bilder/jesus-and-kristus.jpg)

Kairėje Turino drobulės atvaizdo rekonstrukcija.
Dešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.Melas!
Gali toliau nebediskutuoti, kaip moderatorė turiu teisę trinti visus nepagarbius komentarus.

Nereikia faktų, nereikia įrodymų, kai vien iš žmogaus retorikos jaučiama pikta ir atstumianti dvasia. Taip, Keistuoli, tu nieko nelaimėsi.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim liepos 31, 2017, 07:10:51
Citatakas kodeksuose buvo perrašyta.

ką tu konkrečiai turi mintyse, sakydamas "kodeksas"

Citatanes jūs viens iš kito priimate garbę

nesuprantu šio tavo sakinio prasmės. Paaiškink kas ta garbė, tavo supratimu.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Kaštonas liepos 31, 2017, 07:19:15
:) "Kas kalbėjo per Jėzų ? - Dievas kurio niekas nėra matęs

Ar buvo tokis atsakymas?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 31, 2017, 08:33:15
Citata iš: Kaštonas  liepos 31, 2017, 07:19:15
:) "Kas kalbėjo per Jėzų ? - Dievas kurio niekas nėra matęs

Ar buvo tokis atsakymas?


O kas kalbėjo per Apaštalą Petrą?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Kaštonas liepos 31, 2017, 09:09:22
"O kas kalbėjo per Apaštalą Petrą?"

Nelygu kurioje eilutėje. Ane ;D
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 31, 2017, 13:48:54
Apd 2,38    ir visur kitur, ir  nematau nieko čia jokingo
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Kaštonas liepos 31, 2017, 13:55:11
nieko nuostabaus, kad nematai.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 31, 2017, 15:11:20
Kaštone, jeigu nežinai ką parašyti, tai geriau nieko nerašyti. Kam tas žeminantis tuščiažodžiavimas?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Kaštonas liepos 31, 2017, 15:48:11
Apd 2, 38 Petras jiems atsakė: ,,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.

kokios dovanos*:
1 Kor 12, 10 kitam - stebuklingus darbus, kitam - pranašavimą, kitam - dvasių atpažinimą, kitam - įvairių kalbų dovaną, kitam - kalbų aiškinimą.

Kai gausi dvasių skyrimo dovaną, tikriausiai neklausi to ....... klausimo "O kas kalbėjo per Apaštalą Petrą?"

****

"Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. " Bendram labui ty Bažnyčios labui. (tu ne bažnyčios narys)

****

Tema "Kas kalbėjo per Jėzų ?"

****
Taigi vienu klausimu trys loginės klaidos.


**********************

"Kam tas žeminantis tuščiažodžiavimas?" ir aš tavęs noriu paklausti to paties. Kam tas save žeminantis tuščiažodžiavimas?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Andrius4 liepos 31, 2017, 17:39:22
Citata iš: Kaštonas  liepos 31, 2017, 15:48:11
Apd 2, 38 Petras jiems atsakė: ,,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.


Kaštone, kai pasikrikštysi vardan Jėzaus Kristaus, tada ir pakalbėsime apie Dvasios dovaną ir apie dvasų atpažinimą. O kol kas tik tuščiažodžiauji, žemindamas kitus.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Kaštonas liepos 31, 2017, 18:03:16
Tavo eilutėje sakoma:

Apd 2, 38 Petras jiems atsakė: ,,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija ...

Pirmiau atsiverskite, o paskui pasikrikštija.

Bet aš jau einu, jau einu...

Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: kukulis rugpjūčio 01, 2017, 04:10:07
Manau pasakymas kad  kažkas per  kažką kalbėjo, yra įžeidžiantis to žmogaus atžvilgiu.
Tai kad šitas teiginys yra įžeidžiantis pademonstravau ant Keistuolio, kuris įsižeidė, kai paklausiau, kas per jį kalba.

Per kiekvieną žmogų kalba tas pats žmogus kuris kalba. Ypač Jėzaus Kristaus atveju, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus.

Apie apaštalus galime daugiausia pasakyti, kad jie kalbėjo įkvėpti Šventosios Dvasios. Šitas pats netinka Kristui, kuris pats yra Dievas.


Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 01, 2017, 04:48:49
"Apie apaštalus galime daugiausia pasakyti, kad jie kalbėjo įkvėpti...."


Matai kaip. O man, Petrui adresuotus žodžius kam priskyrei?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija rugpjūčio 01, 2017, 06:53:41
Chebra, kai prisijungiate į diskusiją vėliau, malonėkite įsigilinti į tai, iš kur ji kilo.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis rugpjūčio 01, 2017, 07:54:23
Citata iš: Pilgrim  liepos 31, 2017, 07:10:51
Citatanes jūs viens iš kito priimate garbę

nesuprantu šio tavo sakinio prasmės. Paaiškink kas ta garbė, tavo supratimu.


Matosi, kad Evangelijas dar neperskaitei!

Perskaitysi suprasi.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija rugpjūčio 01, 2017, 08:22:14
Pastarasis komentaras yra siekimas pažeminti oponentą.

Kaltinimas, kad mes vieni iš kitų priimame garbę - taip pat.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis rugpjūčio 01, 2017, 08:32:43
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 01, 2017, 08:22:14
Pastarasis komentaras yra siekimas pažeminti oponentą.

Kaltinimas, kad mes vieni iš kitų priimame garbę - taip pat.

Tamstos pasisakymas yra Jėzaus Mesijaus mokymo pažeminimas (Jn. 5, 44)
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis rugpjūčio 01, 2017, 08:33:14
Citata iš: Silvija  liepos 31, 2017, 05:35:14
O tu mėgini? Jau vien tavo bandymai su "negražiais" portretais subjauroti patį Kristų ko verti... akivaizdus melas pasisakyme #29.

Moterie, kodėl tu tokia pikta?

Kas tame #29. pasisakyme melagingo? Būtent Vatikano straipsnyje prieš keletą metų pamačiau tą baisų veidą šalia Turino drobulės atvaizdo pirmą kartą. Su prierašu, kad tas veidas yra Kristaus atvaizdo rekonstrukcija. Dabar to Vatikano puslapio neberadau. Bet jei labai reikalausi, paieškosiu archyvuos.

Vieno nesuprantu, kodėl pyksti ant manęs, lyg aš tą nuotrauką paskelbiau, o ne Vatikanas! Tu savo piktu pasisakymu vien patvirtini, kad krikščionys yra tiek pikti, jog tuoj suveda bet kokį jiems nemalonų faktą, prieštaraujantį jų nusistatymui (kaip jie sako tikėjimui), į nepagarbą ir neapykantą oponentams.

O jei šita nuotrauka ne Vatikano radijo paskelbta, tai aš buvau tiesiog suklaidintas, nes vis dar guli Vatikano serveryje.

(http://media02.radiovaticana.va/photo/2015/05/06/EPA1729924_Articolo.jpg)

Kairėje du atvaizdai iš Turino drobulės. Likusieji man nelabai simpatiški atvaizdai, greičiausiai Kristus. Nes į Turino drobulės atvaizdus jie tikrai nepanašūs. Ką aš žinau, ką tie ponai Vatikane išsigalvoja ir nematau tame mano kaltės!

P.S. Kad Vatikanas platina tokius nesimpatiškus atvaizdus, tai ir vėl kaltinsi už tai mane? O gal ir šis mano pasisakymas tavo manymu nepagarbus ar įžeidžiantis ką? Jei taip, iš anksto atsiprašau.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija rugpjūčio 01, 2017, 08:42:51
Keistuoli, aš ne pikta (kažkodėl man atrodo, kad tai tu piktas :)), aš tik vykdau moderavimo pareigą, reaguoju į tamstos provokacijas, kurios sukelia ne diskusijas, o ginčą.

Štai ši nuomonė apie atvaizdo nesimpatiškumą, yra absoliučiai subjektyvi ir žiauriai netaktiška apkalbamo asmens atžvilgiu. Kas jis bebūtų.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Silvija rugpjūčio 01, 2017, 08:50:24
Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 01, 2017, 08:32:43
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 01, 2017, 08:22:14
Pastarasis komentaras yra siekimas pažeminti oponentą.

Kaltinimas, kad mes vieni iš kitų priimame garbę - taip pat.

Tamstos pasisakymas yra Jėzaus Mesijaus mokymo pažeminimas (Jn. 5, 44)


Iš Jėzaus, jei Jis mums tai pasakytų, priimčiau. Iš tavęs - neprivalau, nes ne tu mano (mūsų) mokytojas. Pasikėlęs į mūsų mokytojus, pats pažemini Mokytoją, kuris kalba aktualiai !kiekvienam į širdį, nes mato, ar širdyje žmogus priima garbę iš kito žmogaus, ar nepriima. Tu to nematai ir negali spręsti.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 01, 2017, 09:39:15
Keistuoli,
klausimas skambėjo - kas ta garbė, tavo supratimu.
ne apie tai kur kas kaip parašyta  ir kaip ten suprantama,
bet kaip tu supranti kas ta garbė apie kurią tu kalbi ?
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Keistuolis rugpjūčio 02, 2017, 10:08:08
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 01, 2017, 09:39:15
Keistuoli,
klausimas skambėjo - kas ta garbė, tavo supratimu.
ne apie tai kur kas kaip parašyta  ir kaip ten suprantama,
bet kaip tu supranti kas ta garbė apie kurią tu kalbi ?

Tai apie ką čia tamsta? Nesuprantu aš nieko.

Nors tikiuosi, kad jūs ir be manęs kaip nors patys išsiaiškinkite,
kas jums garbė, o kas negarbė, ką jūs priimate, ir ką ne.

O man atleisite, kad drįsau pacituoti tą Jėzų iš Nazareto.
Antraštė: Ats: Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 02, 2017, 10:21:40
Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 02, 2017, 10:08:08
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 01, 2017, 09:39:15
Keistuoli,
klausimas skambėjo - kas ta garbė, tavo supratimu.
ne apie tai kur kas kaip parašyta  ir kaip ten suprantama,
bet kaip tu supranti kas ta garbė apie kurią tu kalbi ?

Tai apie ką čia tamsta? Nesuprantu aš nieko.


Na apie tai kas tavo supratimu yra - garbė.
Tačiau kadangi tu apie tai nieko nesupranti, tai grįšk kai suprasi.

CitataNors tikiuosi, kad jūs ir be manęs kaip nors patys išsiaiškinkite,
kas jums garbė, o kas negarbė, ką jūs priimate, ir ką ne.

Žinoma mes išsiaiškinsime, bet kadangi tu nieko nesupranti tai
nesuprasi ką mes išsiaiškinsime.

CitataO man atleisite, kad drįsau pacituoti tą Jėzų iš Nazareto.

paprašysiu pacituoti ir tą kitą.