TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Temą pradėjo: Silvija kovo 02, 2013, 04:14:27

Antraštė: Kovo mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija kovo 02, 2013, 04:14:27
Popiežiaus intencijomis:

bendroji -  kad augtų pagarba gamtai ir supratimas, jog visa kūrinija yra sukurta Dievo ir patikėta žmonių atsakomybei;   
     
misijų -  kad vyskupai, kunigai ir diakonai nepailsdami skelbtų Evangelijos žinią lig pat žemės pakraščių.   

O taip pat dėkojame Dievui už Benedikto XVI tarnystę ir prašome Šventosios Dvasios šviesos kardinolams renkant naują popiežių. http://kaunoarkivyskupija.lt/?id=21&placiau=624 (http://kaunoarkivyskupija.lt/?id=21&placiau=624)

Antraštė: Re: Kovo mėnesį meldžiamės
Parašė: Jazminas kovo 02, 2013, 13:27:56
Ir aš  [-O<
Antraštė: Re: Kovo mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija kovo 01, 2014, 05:18:23
Popiežiaus intencijos kovo mėnesį

bendrojikad visose kultūrose būtų gerbiamos moterų teisės ir orumas;         
misijųkad daug jaunų žmonių priimtų Viešpaties kvietimą paskirti gyvenimą Evangelijos skelbimui.

Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: meldžiamės už laisvės siekiančius ir už Tėvynę branginančius.

Taip pat:

CitataPirmąjį kovo sekmadienį šiais metais pradėsime švęsti visų pasaulio lietuvių maldos dieną. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-02-pirmaji-kovo-sekmadieni-bus-minima-maldos-uz-lietuvius-pasaulyje-diena/113530 (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-02-pirmaji-kovo-sekmadieni-bus-minima-maldos-uz-lietuvius-pasaulyje-diena/113530)
Antraštė: Ats: Kovo mėnesį meldžiamės
Parašė: Silvija kovo 05, 2016, 15:29:43
Popiežiaus intencijomis:

Visuotinė: Kad sunkumų slegiamos šeimos sulauktų joms reikalingos paramos, kad vaikai galėtų augti sveikoje ir ramioje aplinkoje.
Už evangelizavimą: Kad dėl tikėjimo persekiojami krikščionys, nepaliaujamų visos Bažnyčios maldų remiami, būtų tvirti ir ištikimi Evangelijai.

Kovo 6 d. meldžiamės už lietuvius pasaulyje. Arkiv. G. GRUŠO ir prel. E. PUTRIMO kreipimasis ir Visuotinė malda:

http://katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/ivykiai/2016-03-06_malda-uz-lietuvius-pasaulyje