TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Įvairios maldos => Temą pradėjo: Silvija gegužės 01, 2013, 04:03:44

Antraštė: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Silvija gegužės 01, 2013, 04:03:44
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina gailestingumo, (pridėta (http://www.vilnensis.lt/naujas-kreipinys-svc-m-marijos-litanijoje-motina-gailestingumo/))
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    pasigailėk mūsų!

    TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

    Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
    Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

    Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

http://www.youtube.com/watch?v=EXt-rEvMthM (http://www.youtube.com/watch?v=EXt-rEvMthM)
Antraštė: Re: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Augucka birželio 01, 2013, 13:39:43
Kada, kodėl ir kokiais atvejais reikia kalbėti šią litaniją? Aš nelabai turiu žinių apie tai. Mano kelias į praktinę katalikybę dar tik prasideda  :ashamed: Ačiū
Antraštė: Re: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Tomas M. birželio 01, 2013, 14:54:45
Šios dvi eilutės maždaug nusako kontekstą:

CitataTAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.

Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe.
Antraštė: Re: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Silvija birželio 02, 2013, 15:03:53
Citata iš: Augucka  birželio 01, 2013, 13:39:43
Kada, kodėl ir kokiais atvejais reikia kalbėti šią litaniją?


Kaip ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,386.msg2456/topicseen.html#msg2456), taip ir Švč. mergelės Marijos litaniją detaliai paaiškina kun. M. Malinauskas SJ čia: http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/48269 (http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/48269)
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Varlė keliauninkė gegužės 02, 2014, 07:43:47
Kitokia Švč. Mergelės Marijos litanijos melodija.
https://www.youtube.com/watch?v=ecd7xMnmWv0

Siūlau piligrimams nuo gegužės 8 melstis šia litanija noveną į Šiluvos Švč, Mergelę Mariją, kad globotų ir sustiprintų mus kelyje.
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Giedrė gegužės 02, 2014, 09:27:24
Straipsnis apie šios litanijos kreipinių reikšmes:

http://www.vievioparapija.eu/geguzines-pamaldos/marijos-litanija
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Silvija gegužės 04, 2014, 17:11:35
Citata iš: Varle keliauninke  gegužės 02, 2014, 07:43:47
Kitokia Švč. Mergelės Marijos litanijos melodija.
https://www.youtube.com/watch?v=ecd7xMnmWv0

Siūlau piligrimams nuo gegužės 8 melstis šia litanija noveną į Šiluvos Švč, Mergelę Mariją, kad globotų ir sustiprintų mus kelyje.


Įspūdingos Mergelės su Kūdikiu ikonos tame litanijos įraše! Tokios skirtingos nuo Rytų Bažnyčios ikonų, kai kur stipriai keistos :-\

Litaniją, beje, pageidautina melstis visą gegužę, bet devyndienį - būtinai ;)

(Įdomu kaip ji dera su žingsnių ritmu?)
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: kukulis gegužės 05, 2014, 07:33:50
Man gegužė - malonių metas :)
Jau dabar džiugu laukti to žygio :)

Galima būtų litaniją pasimokyti mintinai, tik reikia tą užsibrėžti kažkaip.

Nuotaikai perduoti: https://www.youtube.com/watch?v=2apa5uCOjQA
Galima pradėti klausyti nuo 03:40 :)
Taip pat man labai gražus kūrinys ties 15:00
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: arabele gegužės 05, 2014, 14:55:22
Mintinai man per sunku, paskutiniu metu atmintis labai stipriai paveda. Bet "melski už mus" jau moku, tai jau puse litanijos lyg ir yra. Aš irgi labai labai laukiu žygio tikiuos niekas nesutrukdys.
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: vida lapkričio 19, 2015, 12:00:29
Mano nuostabai pusbrolis vilnietis , jam virš 60 metų , daug litanijų žino mintinai. Jo tėtis liepė mokintis mintinai, neva, gal bus situacija, kad neturėsi maldaknygės , o reikės melstis ir kas tada. Kaip gražu. Aš savo dukroms tokio paliepimo niekaip neįpirščiau, bent jau šiuo metu.
Antraštė: Ats: Švč. Mergelės Marijos litanija
Parašė: Tomas M. lapkričio 19, 2015, 12:53:10
Iš tiesų, šventų dalykų mokymasis atmintinai yra labai geras dalykas, tuomet, perfrazuojant ortodoksų tėvą Dimitrijų: "protas plaukioja Šv. Rašte". Ir čia kaip tik susiję:

Kam mokytis mintinai Šventąjį Raštą? (http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kam-mokytis-mintinai-sventaji-rasta.html)