TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Įvairios maldos => Temą pradėjo: Silvija birželio 01, 2013, 13:03:54

Antraštė: Himnas Švenčiausiajam Sakramentui (Pange, lingua, Gloriosi)
Parašė: Silvija birželio 01, 2013, 13:03:54
Šį šv. Tomo Akviniečio sukurtą himną ar jo dalis Bažnyčia gieda Didįjį ketvirtadienį, per iškilmingas Švč. Sakramento pamaldas ir Švč. Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines).
KŪNO PASLAPTĮ ŠLOVINGĄ, * taurę Kraujo prakilnaus *
Skelbia himnas iškilmingas, * Skirtas aukai iš dangaus - *
Tam, kurio mirtis siaubinga * Žemės nuodėmes nuplaus.

Tėvo siųstas mums, atėjęs * iš Mergelės nekaltos, *
Išganingą žodį sėjo * Žemės klystančios keliuos. *
Tik kelionė Jo artėjo * prie slaptingos pabaigos.

Paskutinę vakarienę * su bičiuliais artimais *
Pagal nuostatą kiekvieną * atšvenčia ištikimai. *
Ir po to save kaip duoną * teikia mokiniams Jisai.

Žodis, tapęs Kūnu, ima * Sieloms būt maistu nauju. *
Kinta duona, kinta vynas - * virsta Kūnu ir Krauju. *
Ir vargingas pažinimas * taps tikėjimu gaiviu.

Prieš taip didį Sakramentą * pulkim galvas lenkdami, *
Nes jau seną Testamentą * maino įstatai nauji, *
Tikim paslaptį tą šventą, * Kristaus žodį gerbdami.

Dievui Tėvui Sutvėrėjui * teskamba džiugi giesmė, *
Dievui Sūnui Atpirkėjui * iš visos širdies garbė *
ir dangaus šviesos Nešėjai - * Dvasiai amžina šlovė! Amen.
IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 149, 251.

http://www.youtube.com/watch?v=r3H5f7oePQE (http://www.youtube.com/watch?v=r3H5f7oePQE)

Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.