TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Bendros diskusijos => Temą pradėjo: Tomas M. rugpjūčio 03, 2013, 18:15:01

Antraštė: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 03, 2013, 18:15:01
Tęsiu diskusiją, užvestą Homo Viator temoje: Filmai, rekomenduojami Tikėjimo metais (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,276.msg3427.html#new).

Citata iš: homo viator  rugpjūčio 03, 2013, 11:25:18
Ilgai galvojau, ar verta talpinti forume šitą filmą. Ne todėl, kad jis ne krikščioniškas, nors tai irgi klausimas, bet dėl to, kad nenoriu, jog vėl sukeltų bereikalingus ginčus rytietiška tematika... Filmas apie Mahatmą Gandį. Labai ilgas, bet per kelis vakarus peržiūrėti visai įmanoma. Man jis pasirodė reikalingas pamatyti visiems, o tradiciniams katalikams ypač. Labai įdomi pasirodė viena vieta filme (maždaug 2:44:00-2:46:00), kur pilietinio karo metu pas išsekusi nuo bado Gandį (jis badavo, kad pasibaigtų karas) atėjo indusas ir prisipažino, jog už savo užmuštą sūnų keršijo musulmonams ir užmušė tokio pat amžiaus berniuką. Į tai GANDIS atsakė, kas tas turi užauginti netekusį tėvų musulmonų vaiką musulmoniškame tikėjime.. Vedu paralelę tarp katalikų ir musulmonų ar tarp katalikų ir pravoslavų...

http://www.youtube.com/watch?v=ieLqqdoRy8E


Toks mąstymas kyla iš induizmo, nes induizmo religijoje žmogui nedraudžiama garbinti kitų "dievų".

Vienai mano bendradarbei indei buvo sveikatos problemų ir aš jai daviau maldą į Arkangelą Rapolą, bet perklausiau, ar jai tikrai tai tinka. Ji atsakė, kad jie gali melstis visiems "dievams", kuriems tik nori. Pamaniau, gal ir gerai, kad šiuo atveju ji melsis į tikrojo Dievo angelą. Įdomu, kad jos sveikatos problema sėkmingai susitvarkė savaime  :D

Šiaip ta M. Gandi mintis eina greta šiuolaikinio ekumenizmo, dar vadinamu globaliuoju ekumenizmu, kuris be krikščionybės jau apima ir kitas religijas, kaip judaizmą, islamą ir kt. Kas mane iš tiesų labai neramina, kai tokie žmonės, kaip Motina Teresė pasako, kad "mes turime padėti musulmonui tapti geresniu musulmonu, o induistui - tapti geresniu induistu" - cituoju iš atminties, nėra tikslūs jos žodžiai.

Ši Motinos Teresės mintis iškelia labai svarbų klausimą - ar mes krikščionys, o ypač katalikai dar vis turime tą Dievo "mandatą" ir pareigą atversti žmones, kad jie įtikėtų į Kristų, stengtis, kad jie būtų išgelbėti? Ar mes turime stengtis atversti brolius protestantus į vienybę su Šv. Petro sostu, o žydams parodyti, kad Mesijas jau atėjo prieš du tūkstančius metų? Tačiau kaip tai padaryti, jei net paskelbti šventaisiais žmonės ir popiežiai kalba priešingai... kaip elgtis mums - paprastoms žemės dulkėms?

Jei žydai, išpažįstantys judaizmą, yra mūsų "vyresnieji" broliai, kam jiems atsiversti, juk jie ir taip "vyresnieji". O jei protestantų ir įvairių kitų denominacijų krikščionys tikinami, kad su jų tikėjimu "yra viskas gerai", kaip juos įtikinti, kad deja nėra viskas taip jau gerai?  :no-no:

JAV veikia neoficialus susitarimas tarp krikščioniškų bendruomenių, draudžiantis "vogti kitų avis", kuris iš esmės, tiesiai šviesiai tariant, iškastruoja katalikų evangelizacijos misiją  :( Tai labai primena didžiųjų korporacijų susitarimus nepervilioti vieni kitų talentų... ar Katalikų Bažnyčia tapo dar viena korporacija, kuri tariasi su kitomis panašiomis korporacijomis, kaip išlaikyti verslą ir nepapiktinti akcininkų, bei investuotojų?

Į galvą ateina įžymaus katalikų filosofo Dietrich von Hildebrand žmonos Dr. Alice von Hildebrand atsiminimai, o tai buvo viso labo 1946-ieji...

Citata1946 m., tik pasibaigus antrajam pasauliniam karui, mano vyras dėstė Fordham universitete JAV. Vienoje iš jo dėstomų klasių buvo žydų tautybės studentas, kuris karo metu tarnaudamas jūrų laivyno karininku, buvo ypatingai sužavėtas Ramiajame vandenyne matytu saulėlydžiu, kuris jį paskatino ieškoti atsakymų apie Tikrąjį Dievą. Pradžioje, jis studijavo filosofiją Columbia universitete, bet suprato, kad tai ne tas, ko jis ieško. Jo draugas jam patarė pabandyti filosofijos studijas Fordham universitete ir paminėjo profesorių Dietrich von Hildebrand.

Užteko vienos paskaitos ir jis suprato, kad atrado, ko ieškojo. Vieną dieną po paskaitos, mano vyras ir minėtas studentas išėjo pasivaikščioti. Studentas papasakojo mano vyrui, kad buvo labai nustebęs, nes keletas profesorių, sužinoję, kad jis yra žydas, patikino jį, kad jie nebandys atversti jo į katalikybę. Mano vyras, pritrenktas to, ką išgirdo, pasisuko į jį ir paklausė: "Ką jie tau pasakė?" Studentas pakartojo pasakojimą, į ką mano vyras atsakė: "Aš nueičiau iki pasaulio galo, kad atversčiau tave į katalikybę!".

Istorija baigėsi tuo, kad jaunasis žydas tapo kataliku ir buvo įšventintas Kartūzų vienuolijos kunigu...!
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 04, 2013, 16:23:27
Pirmiausia, tokios temos užvesti net nesiruošiau, bet prisipažįstu, kad rašydama paskutinį sakinį nejučia pagalvojau, jog joks katalikas nepraleistų progos išauginti kitatikį vaiką kataliku :-D

CitataToks mąstymas kyla iš induizmo, nes induizmo religijoje žmogui nedraudžiama garbinti kitų "dievų".


Nemanau, kad čia tiktai religinė problema. Galbūt reikia žiūrėti giliau - liepdamas induistui užauginti vaiką musulmonu, Gandis nori, kad žmogus pakeistų mastymo būdą, pakeistų savo sąmonę. Nežinau, galbūt reikėtų labiau pasigilinti.., bet man patiko toks sprendimas. Tiesa, Kristus liepė skelbti evangeliją, bet atvertinėti, ir dar stengtis na, nepamenu. Neskanus tas žodelis 'atversti', turi kokį tai prievartos prieskonį..

Iš tavo posto, Tomai, susidarė įspūdis, kad katalikai turi tiesos monopolį. Bet Tiesa yra Kristus, o Jį tiki ne tik katalikai.. Beto Kristus yra aukščiau už visas denominacijas ir religijas, ir, kaip šiandienos antrajame skaitinyje rašo Paulius, dėl Kristaus įvykio 'nebus nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose - Kristus' (Kol 3,11). Taip kad Jame nebus nei kataliko, nei musulmono, nei staciatikio. Juk dar jis turi 'avių ir iš kitos avidės'.

Citata"Ši Motinos Teresės mintis iškelia labai svarbų klausimą - ar mes krikščionys, o ypač katalikai dar vis turime tą Dievo "mandatą" ir pareigą atversti žmones, kad jie įtikėtų į Kristų, stengtis, kad jie būtų išgelbėti? Ar mes turime stengtis atversti brolius protestantus į vienybę su Šv. Petro sostu, o žydams parodyti, kad Mesijas jau atėjo prieš du tūkstančius metų? Tačiau kaip tai padaryti, jei net paskelbti šventaisiais žmonės ir popiežiai kalba priešingai... kaip elgtis mums - paprastoms žemės dulkėms?"


Dievo mandato niekas neturi, tik Vienintelis. O kas dėl šventųjų ir popiežių - tai gal verta įsiklausyti ir įsigilinti, ne šiaipsau jie šventieji ;-)

Paviršutiniškai parašiau, suprantu, - gal ateityje rasiu svaresnių minčių ;-)
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 04, 2013, 23:25:10
Citata iš: homo viator  rugpjūčio 04, 2013, 16:23:27
Nemanau, kad čia tiktai religinė problema. Galbūt reikia žiūrėti giliau...


O aš manau, kad tikėjimas (religija) yra giliausias mūsų sluoksnis, giliau nėra kur ;)

Citata iš: homo viator  rugpjūčio 04, 2013, 16:23:27
Tiesa, Kristus liepė skelbti evangeliją, bet atvertinėti, ir dar stengtis na, nepamenu. Neskanus tas žodelis 'atversti', turi kokį tai prievartos prieskonį..

Iš tavo posto, Tomai, susidarė įspūdis, kad katalikai turi tiesos monopolį. Bet Tiesa yra Kristus, o Jį tiki ne tik katalikai.. Beto Kristus yra aukščiau už visas denominacijas ir religijas, ir, kaip šiandienos antrajame skaitinyje rašo Paulius, dėl Kristaus įvykio 'nebus nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose - Kristus' (Kol 3,11). Taip kad Jame nebus nei kataliko, nei musulmono, nei staciatikio. Juk dar jis turi 'avių ir iš kitos avidės'.

Dievo mandato niekas neturi, tik Vienintelis. O kas dėl šventųjų ir popiežių - tai gal verta įsiklausyti ir įsigilinti, ne šiaipsau jie šventieji ;-)


Čia vertėtų pasitelkti Katekizmą:

Citata845  Kad vėl suburtų visus nuodėmės išsklaidytus ir suklydusius savo vaikus, Tėvas panoro žmoniją sukviesti į savo Sūnaus Bažnyčią. Bažnyčia yra vieta, kurioje žmonija turi atrasti savo vienybę ir išganymą. Ji yra ,,sutaikintas pasaulis".338 Ji yra laivas, ,,kuris patikimai plaukia šiame pasaulyje, Šventosios Dvasios vėjui pučiant į Viešpaties kryžiaus iškeltas bures".339 Pagal kitą Bažnyčios tėvų mėgstamą įvaizdį ji yra lyg Nojaus arka, vienintelė gelbinti nuo tvano.340

,,Be Bažnyčios nėra išganymo"

846  Kaip reikia suprasti šį dažnai Bažnyčios tėvų kartojamą posakį? Suformuluotas teigiama prasme, jis reiškia, kad visas išganymas ateina iš Kristaus - Galvos per Bažnyčią, kuri yra Jo kūnas:

Remdamasis Šventuoju Raštu ir Tradicija, Susirinkimas moko, kad ši žemėje keliaujanti Bažnyčia yra būtina išganymui. Vienas Kristus yra Tarpininkas ir kelias į išganymą, o Jis yra su mumis savo kūne - Bažnyčioje. Įsakmiai pabrėždamas tikėjimo ir Krikšto būtinumą, Jis drauge tvirtino, kad reikalinga ir Bažnyčia, į kurią žmonės įeina per Krikštą tarsi pro duris. Todėl negalės būti išganyti tie, kurie, gerai žinodami, jog Dievas per Jėzų Kristų įsteigė jiems būtiną Katalikų Bažnyčią, vis dėlto nepanorės ar įeiti į ją, ar joje pasilikti.341

847  Šis teiginys neliečia tų, kurie ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus ir Jo Bažnyčios:

Taigi tie, kurie nepakaltinamai nepažįsta Kristaus Evangelijos ir Jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir, iš sąžinės balso pažinę Jo valią, stengiasi malonės veikiami ją vykdyti darbais, gali pasiekti amžinąjį išganymą.342

848  ,,Net jei Dievas Jam vienam žinomais keliais galėtų nepakaltinamai Evangelijos nežinančius žmones atvesti tikėjiman, be kurio 'neįmanoma Jam patikti',343 vis tiek Bažnyčiai išlieka būtina prievolė ir drauge šventa teisė skelbti Evangeliją"344 visiems žmonėms. Bažnyčios visuotinumas ją įpareigoja vykdyti pasiuntinybę

849  Pasiuntinybės mandatas. ,,Dievo valia pasiųsta tautoms būti 'visuotiniu išganymo sakramentu', Bažnyčia, skatinama vidinio poreikio būti visuotinei ir paklusdama savo Įsteigėjo priesakui, stengiasi skelbti Evangeliją visiems žmonėms."345 ,,Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 19-20).
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: sparnai rugpjūčio 05, 2013, 04:44:10
Nezinau ar vien is trumpo aprasymo dera spresti, taciau man pats poziuris atrodo gana ismintingas. JPII yra neleides krikscioniui perkrykstyti karo metu globon paimto zydo, nes sio tevai butu noreje kad jis butu zydas. Zinoma, galima sakyti kad negalima pamirsti apie religiju skirtumus ir kur kiekviena ju veda, taciau siuo konkreciu aspektu manau kad kalba eina net ne apie tai. Manau kad dera labai gerai pasvarstyti savo sirdyje, ka Dievas is tikro nori kad daryciau vardan Jo karalystes. Mano sirdziai labai priimtinas Motinos Tereses pamokymas. Sunkiai tiesa pasiekiamas ..  :ashamed:
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija rugpjūčio 05, 2013, 06:33:20
Man pasirodė į tašką vieno mūsų facebook'o skaitytojo komentaras, kad kalbant apie evangelizaciją (,atvertinėjimas' mano, kaip ir homo viator, nuomone yra netinkamas terminas), svarbu ne 'ar', o 'kaip' tą daryti.

Turiu skaudžią asmeninę patirtį, kad joks spaudimas ar mūsų viešpatavimas kitų žmonių atžvilgiu neduoda gerų rezultatų. Netgi esu linkus manyti, kad duoda priešingus. O visa dabartinė Bažnyčios situacija, kai Ji praranda savo galią, visai nežiūrint to, kad Jono Pauliaus II asmenyje atsiprašė už praeities klaidas, liudija, kad ji vis dar liko įtakota fundamentalizmo, kas anot pop. Benedikto XVI, ,,yra religijos falsifikavimas, yra prieštaravimas religijos esmei." Šito turime saugotis ypač. Ne tik globaliam, bet ir asmeniniam lygmeny taip pat.

Atversti kitą, jei šnekėsim Tomo terminais, mes pajėgūs tik tuomet, jei patys gyvensim Dievo Dvasioje ir Ji tai darys per mus. O visada, kada priešais turime tikslą atvertinėti, kaip visa ko prioritetą, atsiranda pavojus, kad išslys iš akių kitas, pagrindinis Tikslas, kuris yra Meilė. Tai vyksta dėl to, kad nejučia imam jaustis svarbiais, didesniais už kitą ir tai ypač nepatinka Dievui, kuris gerbia kiekvieno laisvę. Paradoksas yra tas, kad tik silpnume randasi mūsų stiprybė.

Gi nuo pat pirmų krikščionybės amžių pirmosios bendruomenės susidurdavo su tuo, todėl labai skrupulingai spręsdavo visas pakeliui iškilusias, atrodytų kartais ir buitiškas priežastis (kaip tarnavimo našlėms arba prie stalų problemą). Jei mes, kaip krikščioniška bendruomenė (ar šeima) kitiems neatrodysim patikima mažuose dalykuose, niekas mumis nepatikės kai kalbėsim apie didelius. Todėl šiandien ir jaučiamas poreikis sugrįžt prie autentiškos krikščionybės, liudyt gyvenimu. O tai kartais būna labai nelengva.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 05, 2013, 07:55:38
Ir vistik tai (atsakinėju Tomui), man nepakanka tiktai Katekizmo kaip argumento. Šiuo atveju Tomas tranko juo man per galvą kaip mokytojas mokinukui pradinėje klasėje.. Išoriškai visada paklūstu (netgi privalau paklusti) visoms dogmoms ir Katekizmo tiesoms, bet viduje dažnai ginčijuos - širdies nepriversi klausyti kaip ir mylėti. Tokia yra paradoksali Kristaus logika - pas jį paprastas nusidėjelis laisvai gali tapti šventuoju - ir tapo! - latras kabojęs šalia ant kryžiaus. Taip kalba ir mano mylimas Č. Kavaliauskas http://mstudija.lt/klausykites.html (reikia įsijungti laidą "Naujausios ,,Popiežius ir pasaulis", ,,Septintoji diena" laidos"), o maždaug nuo 15:00-20:00 kalba apie budistus ir induistus, ir apie M. Gandį. Todėl norėčiau Tavo Tomai asmeninio požiūrio ar bent jau argumentų iš šventraščio. Siūlau pradžiai paklausyti laidos.

Cit: "O aš manau, kad tikėjimas (religija) yra giliausias mūsų sluoksnis, giliau nėra kur ;)"
Tikėjimas labai skiriasi nuo religijos, užtai ir parašiau, kad "tai ne tik religinė problema" - būtent tikėjimas ir yra kur kas giliau už religiją, nes tikėjimas kyla iš vidaus, o religija yra išorinė to išraiška su visais 'pribambasais'. Ar ne tas pats Kavaliauskas sakė, kad didžiausi tikėjimo priešai yra teologai, nes viską žino (rašau iš atminties, galbūt net toje laidoje aukščiau jis panašiai kalba) :-)
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Giedrė rugpjūčio 05, 2013, 10:07:32
Koks dar klausimas??  :) Žinoma, turime evangelizuoti, mėginti atversti, nesnausti, nes kitaip mūsų vaikus atvers arba į islamą, arba į krišnaizmą, arba į protestantizmą (geriausiu atveju). Jei misionieriai būtų buvę tokie jautrūs ir perdėtai viskam tolerantiški, tai ir dabar gal garbintume stabus.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 05, 2013, 10:10:31
Man patinka Giedrės 'common sense' :-)
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 05, 2013, 12:52:35
Citata iš: homo viator  rugpjūčio 05, 2013, 07:55:38
Šiuo atveju Tomas tranko juo man per galvą kaip mokytojas mokinukui pradinėje klasėje...


Tikrai ne ;D

Pacitavau Katekizmą tam, kad nubrėžti atskaitos tašką diskusijai. Jei pradėsime diskusiją labai svarbia tema, bet atskaitos taškas bus viso labo mūsų asmeninė nuomonė, tai turime daug galimybių "nugrybauti", o juk mūsų tikslas yra išlikti vienybėje su Bažnyčia, ar ne taip? Jei mes norime išlikti Katalikais, o ne neapibrėžta krikščioniška denominacija, mes turime atsiremti į Uolą...

Ir vėl galima pastebėti, kiek mes esame pažeisti to "kaltumo", kurį mums bando prirašyti, tiek homoseksualizmo atstovai, tiek kas netingi... juk vienas homoseksualizmo manifesto punktų ir yra "priversti juos pasijusti kaltais", o tada, pseudo gailesčio vedami, mes pamirštame tiek savo pareigas, tiek Dievo įsakymus ir nepastebime, kai mūsų vaikai mokyklose pradedami mokyti homoseksualaus gyvenimo būdo. Čia aišku tik viena tema, kuri šiuo metu yra aktuali. Panašiai yra ir su islamo plitimu Europoje, kur kitos religijos jau turi daugiau teisių, nes juk krikščionys yra kalti dėl visko...

Taip, mes visada turime skelbti Dievo karalystę su nusižeminimu ir požiūriu, kad mes patys esame jos neverti, bet gavome ją dovanai ir neatlygintinai. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime užsidaryti į liguisto savęs paniekinimo kiautą ir tapti pasyviais. Juk Apaštalas Paulius galėjo paskirti visą gyvenimą graudžioms ašaroms dėl visų jo pražudytų krikščionių. Bet jis pasirinko kelią, kurį mes visi turime rinktis - pripažinti savo kaltę, atsikeli ant kojų nauju žmogumi ir eiti skelbti Dievo karalystės, neleisdamas, kad praeities nuodėmės tave persekiotų. Juk tu atgimei nauju žmogumi, ar ne taip?

Kaip skrupulai, kaip perdėtas pedantiškumas, perfekcionizmas, taip ir perdėtas kaltės jausmas gali tapti pagunda ir paralyžuoti mus - Dievo karius, kurie turi ne apkase gulėti gemalo pozicijoje ir užsimerkę verkti, bet bėgti mūšio lauke su Kristaus vėliava.

Ir vėl noriu sugrąžinti visus prie temos - ar reikia stengtis žmones atversti, patraukti į Katalikų Bažnyčią? Tas klausimas iškeliamas neatsitiktinai, nes ganytojai rodos pamiršo Kristaus priesaką, o ką mes manome? Kai tvirtai atsakysime į šį klausimą, galėsime eiti prie sekančio punkto - kaip tai vykdyti Kristaus mums suteiktą Dievo karalystės skelbimo mandatą.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: nf rugpjūčio 05, 2013, 14:56:01
Manau prie temos Nektarijaus iš Optinos pasakymas: "Paprastas indas, tikintis į Aukščiausiąjį ir vykdantis, taip kaip supranta jo valią, išsigelbės; o tas, kas žinodamas apie krikščionybę, eina indišku-mistišku keliu- ne."
Citata" Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет волю его, спасется, а тот, кто зная о христианстве, идет индусским мистическим путем - нет."
Нектарий Оптинский
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 05, 2013, 15:08:13
'Atsiversk, ir tūkstančiai aplink tave atsivers". Serafimas Sarovskis
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Giedrė rugpjūčio 05, 2013, 15:35:50
Man patiko šios mintys:

Kaip jūs galite parodyti Kristaus veidą žmonėms? Tik jei žingsnis po žingsnio darysite tai, ko Jis prašo.
   Kai atliekate šio akimirksnio darbą, jūs tai darote dėl Kristaus. Jūs rengiate Jam buveinę ten, kur gyvena jūsų šeima. Maitinate Jį, kai maitinate savo šeimą. Skalbiate Jo drabužius, kai skalbiate savo šeimos rūbus.
   Atlikdami šimtą įvairių darbų kaip tėvas ar mama, jūs padedate Kristui. Kai ateis laikas stotis prieš Jį, Jis pasakys: ,,... buvau Aš alkanas, ir jūs davėte Man valgyti, troškau, ir jūs pagirdėte Mane... Buvau ligonis, ir jūs aplankėte Mane".

Širdies svetingumas- tai priėmimas žmonių tokių, kokie jie yra, o ne tokių, kokiais mes norėtume juos matyti. Ir dar jis reiškia, kad leidžiame žmonėms jaustis kaip namie mūsų širdyje. O jaustis kaip namuose svetimoje širdyje reiškia prisiliesti prie meilės. Būtent per brolių ir seserų Kristuje meilę mes pradedame suprasti Dievo meilę.

JEKATERINA KOLYŠKINA DE HUK DOHERTY

Kažkada teko per pamokslą girdėti, kad gali būti nors ir teologijos mokslų daktaras, bet neturėti nei lašo tikėjimo. Ir tikrai, porą kartų man teko sutikti teologų visai be tikėjimo. Nuo to laiko bėgte bėgu nuo įmantrių teologinių svarstymų, didelių tikėjimo autoritetų įžvalgų ir pan. Tikėjimas turi būti pateikiamas, aiškiai, suprantamai, remiantis blaiviu protu ir tautine tradicija. Visa kita - dirbtini filosofavimai. Jėzus bendravo su žmonėmis paprastai, nesistengdamas teisingai apsibrėžti teologinių sąvokų.

O dėl savojo tikėjimo skleidimo - koks gi esi katalikas, jei neskleidi savo tikėjimo tarp kitų. Paprasta kaip du kart du.  Be to, neįmanoma taip pat reikalauti iš bet kokio žmogaus, kad jis išauklėtų vaiką ne savoje tautinėje ir religinėje tradicijoje. Taip gyvenime paprasčiausiai nebūna ir tokie reikalavimai yra perdėti. Nesvarbu, kas juos bekeltų M. Gandis ar iškilūs katalikų dvasininkai. Na, o atsisakymas pakrikštyti žydų vaiką per Holokaustą galėjo kainuoti tam vaikui gyvybę. Nieko sektino tame nematau. Geriau jau pakrikštyti vaiką ir dorai išauklėti, nei pasmerkti žūčiai. Kartais per daug į dvasines praktikas panirę asmenys paprasčiausiai nesupranta, kad egzistuoja dar tokie dalykai kaip išlikimas pavojingomis sąlygomis ir paprasčiausia buitis.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Giedrė rugpjūčio 05, 2013, 16:40:18
Netyčia Bernardinai.lt užtikau vyskupo Lino Vodopjanovo interviu ir užkliuvo akis už jo minčių, kurios papildo mūsų svarstomą temą. Bent jau mano požiūrį jos visiškai atitinka:

"Žinoma, šiandien įvairių būdų ir priemonių yra tikrai pakankamai. Reikėtų gal dar įdėti šiek tiek daugiau fantazijos... Evangelijos skelbimui ,,didelių mokslų" ir nereikia. Ko reikia? - daugiau meilės. Ir žinoma, drąsos.

Kartais girdžiu kunigus sakant: ,,Ai, čia vis tiek nieko nebus". Žinoma, jeigu jau iškart esi skeptiškai nusiteikęs, tai nieko ir nebus. Svarbu, kaip tu skelbsi tą žinią, kaip ją pateiksi. Be abejo, pirmiausia reikalas turi tau pačiam rūpėti.

Yra didelė klaida sakyti: ,,Jūs darykite." Turime daryti MES. Mes, visi kartu: pasauliečiai, pašvęstojo gyvenimo žmonės, kunigai. Žinoma, kiekvienas, su savo atsakomybe, tačiau - sutartinai. Tai duoda vaisių. Kartais dar tenka susidurti su supratimu, kad parapija - tai kunigas. Na, gal dar zakristijonas ir vargoninkas... Tačiau toks parapijos modelis jau beveik baigia išnykti.

Evangelijos skelbimui visada atsiras įvairiausių kliūčių. Galime prisiminti apaštalą Paulių, raginusį ,,skelbti laiku ir nelaiku". Tam mus įkvepia ir popiežiaus Pranciškaus programa - jis ragina visus pasiraitoti rankoves. Turim dar daug ką nuveikti."

Vysk. LINAS VODOPJANOVAS
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augucka rugpjūčio 06, 2013, 05:28:53
CitataTomas rašė: Ir vėl noriu sugrąžinti visus prie temos - ar reikia stengtis žmones atversti, patraukti į Katalikų Bažnyčią? Tas klausimas iškeliamas neatsitiktinai, nes ganytojai rodos pamiršo Kristaus priesaką, o ką mes manome? Kai tvirtai atsakysime į šį klausimą, galėsime eiti prie sekančio punkto - kaip tai vykdyti Kristaus mums suteiktą Dievo karalystės skelbimo mandatą.


Štai keletas Šv. Rašto vietų, apie evangelizaciją ir proselitizmą

Paulius laiške Romiečiams rašė (10 skyrius):
Citata9 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.


Citata14 Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo?

Citata15 Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip parašyta: ,,Kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias!"
16 Bet ne visi pakluso Evangelijai. Nes Izaijas sako: ,,Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu?"
17 Taigi tikėjimas - iš klausymo, klausymas - iš Dievo žodžio.


Ar reikia stengtis atversti kitatikį į savo religiją?
Aš nemanau, kad mes esame įpareigoti tą daryti. Mes nieko negalime padaryti prieš kito valią, nes mes negalime kaip kokie dievai ar dievaičiai eiti ir įsakyti kitam atsiversti. Tik Dievas gali, jei toks yra Jo planas, numatytas tam žmogui. Be Šventosios Dvasios įsikišimo nieko panašaus neįvyks.

Kaip mes žinome, Paulius ir apaštalai skelbė Dievo Evangeliją ir tūkstančiais atvirsdavo, nes jie veikė su ŠVENTAJA DVASIA! Ne dėl to, kad patys to norėjo, bet kad Dievas to norėjo ir jiems suteikė tos Dvasios.  (N.T. Apaštalų darbai)

Jei jaučiate Šventosios Dvasios įkvėpimą tą daryti, tuomet turėtumėte leistis į misionierišką apaštališką misiją, ir Šventosios Dvasios vedami vykdyti Dievo žodžio skelbimą.

Jei mes, paprasti žmonės, neturėdami savyje Š.D. imsimės vykdyti panašią veiklą - mes ne tik, kad neatversime anei vieno, bet dar ir atitolinsime kitą nuo noro surasti tą tikrąją Tiesą.

1 laiške Korintiečiams:
Citata6 Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. 7 Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas - augintojas.


Net ir apaštalai veikdami su Š. D. susidurdavo su daugybėmis kliūčių ir priešpriešų ir ne visada jiems pasisekdavo.

Jėzus davė šią galią savo dvylikai:

Citata1 Pasišaukęs dvylika savo mokinių, Jis suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalias. 5 Šiuos dvylika Jėzus išsiuntė, įsakydamas jiems: ,,Nepasukite keliu pas pagonis ir neužeikite į samariečių miestą,
6 bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis.
7 Keliaudami skelbkite: 'Prisiartino dangaus karalystė!'
8 Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!
9 Neimkite nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas;
10 nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. 13 Ir jeigu namai bus verti, teateinie jiems jūsų ramybė. O jeigu nebus verti - jūsų ramybė tesugrįžta jums.
14 Jei kas jūsų nepriimtų ir neklausytų jūsų žodžių, tai, išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų.


Citata19 Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti.
20 Nes ne jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jumyse.


Galbūt kiek kitaip ir, palyginus paprasčiau, yra savo šeimos rate, draugų ir pažįstamų rate, kai jie, matydami jūsų gyvą pavyzdį, kaip uolų kataliką, einantį su Dievo Dvasia šventumo link, imtų patys "užsikrėsti" tuo pačiu. Ir tai, nereikėtų nuopelnų prisiskirti sau, o tik Dievui.

Rašytoja Jurga Ivanauskaitė savo gyvenime buvo išbandžiusi įvairių rytietiškų praktikų. Kaip žinia, daug keliavo po Tibetą, Indiją. Praktikavo visas tas rytietiškas filosofijas. Bet prieš mirtį pasakė, kad nieko nėra geresnio už savojo gimtojo krašto religiją. Jei Dievas žmogų pasiuntė gimti būtent į kažkurį kraštą, vadinasi ir to krašto religija ir visi su ja susiję išbandymai turi būti to žmogaus išgyventi ir patirti. Svetimų dievų ir svetimybių ieškojimas yra ne mums - krikščioniškame krašte gimusiems. Tai mums yra svetima ir turi būti atmesta.

Žinoma, daug kas gali paprieštarauti, kad mes, baltai, tuomet turėtume būti pagonys, nes krikščionybė atėjo į mūsų kraštą tik 10 ar 11 amžiuje. Galbūt. Bet nuo to laiko daug vandens nutekėjo, daug kartų praėjo. Jau daugel amžių esame krikščionys ir jais būsime ir mūsų vaikai ir vaikaičiai bus.

Mano nuomone, tai netiesiogiai atsako, kodėl Gandis taip pasakė tam, kuris užmušė musulmoną
Citatakas tas turi užauginti netekusį tėvų musulmonų vaiką musulmoniškame tikėjime..
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 06, 2013, 12:54:05
Citata iš: homo viator  rugpjūčio 05, 2013, 15:08:13
'Atsiversk, ir tūkstančiai aplink tave atsivers". Serafimas Sarovskis


Homo Viator, ar tik Serafimas iš Sorovo čia nekalba apie taip vadinamą "Šv. Dvasios pritraukimą", kas manyčiau yra žymiai sudėtingesnis reikalas ir atsivertimas yra viso labo pradžia kelio, siekiant pritraukti Šv. Dvasią ;)

Kai žmogus, kad ir pats paprasčiausias, gyvena šventai, pritraukia Šv. Dvasią, o tada ir įvyksta tas fenomenas, kaip jau minėjote, kai žmonės atsiverčia, nes mato krikščionis savo gyvenimu liudijančius Kristų ir Šv. Dvasia, būdama šalia jų, žymiai stipriau aplinkinius veikia savo šviesa.

Augucka, sutinku su daugeliu tavo minčių, tačiau tu labiau žvelgi iš asmeninės pusės, o aš kiek plačiau norėjau užkliudyti šią temą, todėl ir kalbėjau apie mandatą, duota Bažnyčiai ir tai, kaip ganytojai jį tiesiog atmetė...

Juk Bažnyčia yra paskirta teikti mums Šv. Dvasios palaiminimus, dovanas, tad jei Bažnyčia (sakykime vienas mūsų vyskupų) ateitų ir sakytų: "Augucka, Tomai, Homo Viator, aš jums suteikiu ganytojišką palaiminimą Evangelijos skelbimui. Eikite ir atverskite nuo tikėjimo nutolusius brolius ir seseris. Te Šv. Dvasia lydės jus jūsų užduotyje". Tai net būdami visiški dvasios vargdieniai, mes galėtume daug dalykų Dievo garbei pasiekti, bet kai pati Bažnyčia sau pasako, kad nieko nereikia atversti, tai mums belieka, kaip tu sakai, savo šeimoje artimųjų rate veikti, nes Bažnyčia stovi vietoje ir net neketina toliau eiti...

Čia net nekalbu apie važiavimą į Indiją... Galėtų Bažnyčia pradėti nuo žmonių, priklausančių visokioms neaiškioms krikščioniškoms denominacijoms - sektoms, kurių Lietuvoje yra apstu (nors dabar ekumenizmo šviesoje visos tos sektos tapo "geros"), pakirstų homoseksualizmo gundymo, nuo abortus darančių medikų, ir t.t. ir pan. Neužtenka pasakyti "melskimės už juos", Bažnyčia turi pasakyti "mes eisime į jų namus, darbo vietas ir aiškinsime jiems, ir be abejo, melsimės už juos". JAV vyskupijos, parapijos rengia maldos žygius, akcijas prie abortų klinikų ir pan. ir tos klinikos stebuklingai užsidaro, čia JAV yra geras pavyzdys, bet kaip minėjau, savo atskilusių brolių atvertime JAV jau nieko negali pamokyti.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augucka rugpjūčio 06, 2013, 17:38:40
Reikia pripažinti, kad katalikų bažnyčios autoritetas šiais laikais nebe toks, koks buvo pirmaisiais amžiais, ar netgi tamsiaisiais viduramžiais.

Kitur pasaulyje galbūt ta evangelizacija matoma aiškiau, Lietuvoje - mažiau. Jaučiamas neryžtingumas. Bet galbūt galima manyti, kad katalikų bažnyčia sovietmečiu buvo smarkiai užgniaužta ir tas užsigniaužimas ir neryžtingumas juntamas dar ir dabar? Juk didžioji dauguma dabartinių kunigų yra auginti sovietmečio laikų. Va, galbūt ateinančios kunigų ir visų kitų bažnyčios atstovų kartos bus labiau pasišventusios apaštalinei veiklai? Ypač matant dabartinį autoriteto nuosmukį, turėtų susizgribti.

O ir dabartiniai vyskupai juk turėtų būti tikri apaštalai, o ne kanceliariniai bažnyčios ofiso darbuotojai.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas rugpjūčio 07, 2013, 16:13:00
Atsakant į temos klausimą, manau, kad mes negalime, nepajėgiame ir neturime atvertinėti nieko. Nes tai ne mūsų galioje. Mūsų reikalas yra tik skelbti Evangeliją ir ją liudyti visu savo gyvenimu. O visa kita yra tik paties Dievo ir konkretaus žmogaus reikalas. Jei žmogus pats nepanorės atsiversti, tai net Dievas per prievartą tokio žmogaus neišganys. Mūsų pirmutinis ir pagrindinis uždavinys yra gyventi taip, kad žmonės, matydami, kaip gerai mes gyvename, dėl mūsų gyvenimo pavyzdžio patys panorėtų sekti Kristų ir prisijungti prie Bažnyčios.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Sigitas sausio 31, 2014, 15:52:08
Sveiki! Prisijungsiu prie jūsų diskusijos. Perskaičiau esamus pasisakymus.
Manau, jog evangelizacija turi dvejopą pasiuntinystę:
1.  :bible: ,,prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt.28,18-20). Kožną be vieną krikščionį (Jėzaus Kristaus mokinį) šie Šventojo Rašto žodžiai įpareigoja skelbti Jėzaus Kristaus Gerąją naujieną, veikti, kaip apaštalas Paulius sakė, laiku ir ne laiku, klysti, taisytis ir vėl skelbti, mokyti, krikštyti, vykdyti Dievo valią taip, kaip jos esame išmokyti, taip, kaip ją suprantame ir sugebame įgyvendinti. Tai yra asmeninė pasiuntinystė, esame pašaukti būt Jėzaus apaštalais kiekvienas savo terpėje.
2. Bažnyčios pasiuntinystė. Kaip jau citavo brolis Tomas, KBK yra aiškiai parašyta Bažnyčios pasiuntinybė, percituosiu: ,,849  Pasiuntinybės mandatas. ,,Dievo valia pasiųsta tautoms būti visuotiniu išganymo sakramentu, Bažnyčia, skatinama vidinio poreikio būti visuotinei ir paklusdama savo Įsteigėjo priesakui, stengiasi skelbti Evangeliją visiems žmonėms." ,,863  Visa Bažnyčia yra apaštalinė ta prasme, kad ji per šv. Petro ir apaštalų įpėdinius, tikėjimo ir gyvenimo bendryste išsaugo ryšį su savo pradžia. Visa Bažnyčia yra apaštalinė ir ta prasme, kad ji yra siųsta į visą pasaulį; visi Bažnyčios nariai, nors ir skirtingais būdais, dalyvauja toje pasiuntinybėje. Krikščioniškasis pašaukimas savo prigimtimi yra ir pašaukimas apaštalauti. Apaštalavimu vadinama visokia mistinio kūno veikla, kuria siekiama visoje žemėje skleisti Kristaus karalystę".
Taigi, be asmeniško Jėzaus Kristaus įpareigojimo, mes turime dar ir Bažnyčios įpareigojimą skelbti Gerąją Naujieną. Kitaip tariant, būdami katalikais turime ir naujai įtikėjusį žmogų atvesti į katalikų bažnyčios bendruomenę.

Citata iš: Augustas  rugpjūčio 07, 2013, 16:13:00
Atsakant į temos klausimą, manau, kad mes negalime, nepajėgiame ir neturime atvertinėti nieko. Nes tai ne mūsų galioje. Mūsų reikalas yra tik skelbti Evangeliją ir ją liudyti visu savo gyvenimu. O visa kita yra tik paties Dievo ir konkretaus žmogaus reikalas. Jei žmogus pats nepanorės atsiversti, tai net Dievas per prievartą tokio žmogaus neišganys. Mūsų pirmutinis ir pagrindinis uždavinys yra gyventi taip, kad žmonės, matydami, kaip gerai mes gyvename, dėl mūsų gyvenimo pavyzdžio patys panorėtų sekti Kristų ir prisijungti prie Bažnyčios.
Visiškai, absoliučiai pritariu šitai minčiai.  :thumbup:
ATSIVERSTI turi pats žmogus!

Ak, vos nepamiršau. Kas dėl "klientų vagimo". Kiekvienas sąmoningas, praktikuojantis katalikas turi žinoti, jog kitų krikščionių į katalikybę "atvertinėti" nereikia, nes, jiems patiems to nežinant, jie jau yra katalikais! Paradoksas? Skaitykime Romos Katalikų Katekizmą (KBK):
836  ,,Į katalikiškąją Dievo tautos vienybę šaukiami visi žmonės; į ją įvairiai įjungiami ar kreipiami tiek tikintieji katalikai, tiek kiti įtikėjusieji Kristų, pagaliau apskritai visi žmonės, Dievo malonės šaukiami į išganymą."
838  ,,Bažnyčia pati pripažįsta, kad daug kas ją jungia su tais, kurie, būdami pakrikštyti, yra vadinami garbingu krikščionio vardu, tačiau neišpažįsta pilnutinio tikėjimo arba nesilaiko Petro įpėdinio vienijamos bendrystės. Tie iš jų, kurie tiki Kristų ir tikrai buvo pakrikštyti, išlieka tam tikroje, nors ir netobuloje bendrystėje su Katalikų Bažnyčia."

Iš viso to, ką rašiau, darau apibendrinimą, jog skelbti Evangeliją mes privalome, bet į katalikus "atvertinėti" - ne. Mes galime ir privalome naujai įtikėjusį žmogų palydėti į savo bendruomenę, bet jei žmogaus valia yra kitokia - gerbti ją. ;)
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė sausio 31, 2014, 16:17:26
Citata iš: nesvarbu  sausio 31, 2014, 15:52:08
ATSIVERSTI turi pats žmogus!


hmm.... na ir kaip tas žmogus gali PATS tai padaryti?
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Sigitas sausio 31, 2014, 16:34:41
Be tavęs - niekaip! Skelbėjas yra privalomas šiame reikale. ;)
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė sausio 31, 2014, 16:41:29
Nesupratau. Paaiskinkite.
Nors... Aciu, jus teisus :-)
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim sausio 31, 2014, 16:53:55
Žmogus turi laisvą valią ir niekas negali ... niekas negali už jį priimti
sprendimo atsiversti t. y. pripažinti Jėzų savo Išgelbėtoju ir Išganytoju
niekas, net Dievas negali peržengti žmogaus laisvos valios
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė sausio 31, 2014, 17:11:14
"Sprendimas atsiversti" - man skamba labai keistai. Ta klausima uzdaviau nesvarbiam, nes visa laika maniau, kad atsivertimas tai Dievo darbas arba malone. Ji gali ateiti ir per kitus, suprantu, bet nuspresti, kad va rytoj atsiversiu..., arba nu einu atsiversiu..., arba man jau laikas atsiversti... Vistik manau, kad atsivertimas tiesiog "istinka" zmogu. Viena diena tas grudelis ima ir prasikala.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Arnoldas† sausio 31, 2014, 17:43:14
Zinoma zmogus turi laisva valia rinktis ka jis nori daryti su savo gyvenimu, bet mes kaip Dievo tarnai privalome skleisti Dievo ir Kristaus zody, skleisti katalikybe/krikscionybe, mes turime bent pabandyti perkalbeti zmogu y tikejima, mes privalome rupintis savo broliu ir seseru tikejimu taip kaip savo.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis sausio 31, 2014, 17:48:04
Citata iš: homo viator  sausio 31, 2014, 17:11:14
"Sprendimas atsiversti" - man skamba labai keistai. Ta klausima uzdaviau nesvarbiam, nes visa laika maniau, kad atsivertimas tai Dievo darbas arba malone. Ji gali ateiti ir per kitus, suprantu, bet nuspresti, kad va rytoj atsiversiu..., arba nu einu atsiversiu..., arba man jau laikas atsiversti... Vistik manau, kad atsivertimas tiesiog "istinka" zmogu. Viena diena tas grudelis ima ir prasikala.


Tačiau yra ir toks pasakymas: "Dievas išgano žmogų tik su žmogaus pagalba" ;) . Kas reiškia, kad jei žmogus nusprendė neatsiversti, tai Dievas per prievartą jo neatvers; žmogus turi laisvą valią, kurią Dievas gerbia, kad ir kokia ta valia būtų.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 01, 2014, 04:02:06
Is vienos puses jus visi teisus del laisvos valios, nes ir Jonas, ir Jezus skelbdami prisiartinusia Karalyste ragino atsiversti. Pvz, Tau, kukuli, reikejo pajudinti pirsta, kad isijungtum Marijos radija arba kazkas kitas ijunge, o Tu emei klausytis.. Taciau is kitos puses - yra Biblijos pasakojimas apie mistini apastalo Pauliaus at(si)vertima. Kaip zinome, jis jojo i Damaska suimineti ir zudyti itikejusiu krikscioniu. Tai gal atsivertimas gali buti ir vien tik Dievo reikalas, ar ne?
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. vasario 01, 2014, 04:06:25
Kalbant apie Apaštalo Pauliaus atsivertimą, dažnai akcentuojama, kad širdyje jis ieškojo tiesos, nors ir buvo fariziejus. Jis tikėjo, kad gynė tikrąją Dievo religiją, tikrąją tiesą. Tai gal tiesos ieškojimas, siekimas tarnauti Dievui, ginti tiesą ir buvo tas Pauliaus "žingsnis"?  :-\

Tačiau Šv. Stepono kraujas tikriausiai irgi turėjo tam įtakos.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Sigitas vasario 01, 2014, 05:11:15
Citata iš: homo viator  sausio 31, 2014, 17:11:14
"Sprendimas atsiversti" - man skamba labai keistai. ... atsivertimas tai Dievo darbas arba malone. Ji gali ateiti ir per kitus, suprantu, bet nuspresti, kad va rytoj atsiversiu..., arba nu einu atsiversiu..., arba man jau laikas atsiversti...
Taip! Tikrai juokingai skamba: "nu einu, atsiversiu"  ;D

Iš tikrųjų atsivertimas, įtikėjimas yra Dievo malonė, kurioje privalomai dalyvauja trys asmenys:
1. Šventoji Dvasia.
2. Skelbiantysis (krikščionis).
3. Dievo ieškantysis žmogus, kuriam skelbiama Jėzaus Kristaus Geroji Naujiena.
,,Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?!" (Rom.10,14). Taigi, skelbiantysis yra privalomas.

Kad nepilstyti iš tuščio į kiaurą, noriu pasidalinti savo atsivertimo, įtikėjimo liudijimu.

1995m. vasaros pradžioje išsiskyriau su žmona. Kadangi gyvenau uošvijoje, išvažiavau pas tėvus savo turtą susikrovęs į lengvo automobilio bagažinę. Buvau labai susikrimtęs, pasimetęs, nevilty. Sugriuvo mano šeimos statyba, sugriuvo mano ateitis. Vaikščiojau kaip žmogus be šešėlio. Mama paragino stoti į pedagoginį, nes sakė, jog man sekasi su vaikais. Per stebuklą įstojau, nors egzamino metu visiškai susimoviau (profesorius man parašė mažiausią teigiamą pažymį vien todėl, jog esu vyras). Stojamojo egzamino belaukdamas nubėgau į arti buvusią Marijos, taikos karalienės, bažnyčią (Klaipėdoj ji buvo kaip tik rekonstruojama iš filharmonijos). Meldžiausi iš to bagažo, ką įdėjo man pirmąjai komunijai besiruošiant.

Bestudijuodamas sutikau Lietuvos krikščionių studentų bendrijos (LKSB) vadovę Klaipėdos skyriui. Ji man paskelbė Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną ir aš įtikėjau. Tačiau dar kurį laiką vaikščiojau abejonėse, kol vieną sunkų, pagiringą rytą, sėdėdamas vienas virtuvėje, rūkydamas, nusprendžiau pasimelst. Maldoje savais žodžiais atsidaviau Viešpačiui Jėzui Kristui kaip mano asmeniniam Viešpačiui. Atidaviau jam savo nevykusį gyvenimą, polinkį išgerti degtinės, rūkymą ir apskritai visą save. Po maldos peleninėje vis dar ruseno cigaretė, bet aš jau buvau neberūkantis. Dievas padarė šį stebuklą ir iš to supratau, jog jis mano maldą priėmė. Nuo to momento nei sykio neužrūkiau, nustojau keiktis ir pijokauti.
Antraštė: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim vasario 01, 2014, 10:17:40
Pavyzdys apmąstymams ... ne tik Homo viator, bet visiems ...

Du apaštalai - Petras ir Judas ...
prisidirbo ir vienas, ir kitas ... bet vienas stovi kaip uola, o kitas ...

Sąlygos buvo vienodos
- informaciją apie Jėzų ir Dievo karalystę turėjo abu vienodą
- abiems buvo pasakyta, kad prisidirbs
- abu prisidirbo
- abu suprato, kad prisidirbo ir gailėjosi
- bet abu nuėjo skirtingon pusėn ...

Tol kol žmogus neįvykdo savo pasirinkimo, Dievas niekada neperžengia jo laisvos valios,
nė vienas nebus išganytas prieš jo (žmogaus) valią
Petras ieškojo Jėzaus žvilgsnio ... pats ieškojo ... Jėzus jo laukė ... laukė ir Judo ...
laukia ir kiekvieno iš mūsų ...
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 01, 2014, 15:17:43
Sitas pavyzdys su apastalais Petru ir Judu - siek tiek ne tas atvejis, apie kuri kalbejau. Mat apastalai jau buvo su Jezumi, Petras jau buvo ispazines Jezu Mesiju. As kalbejau apie toki atveji, kai zmogus atsivercia pirma karta - nzn kaip paaiskinti - gauna malone, tikejimo dovana ir jo gyvenimas staiga pakeicia krypti 180' kampu. Gal pries snekantis reiketu pasiaiskinti terminus..
Idedu brolio P. Vaineikio liudijima, kad suprastumete apie ka as cia. http://m.youtube.com/watch?v=rwkPGQOlWH0 mazdaug nuo 9.30 min.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis vasario 01, 2014, 15:40:18
Citata iš: Tomas M.  vasario 01, 2014, 04:06:25
Kalbant apie Apaštalo Pauliaus atsivertimą, dažnai akcentuojama, kad širdyje jis ieškojo tiesos, nors ir buvo fariziejus. Jis tikėjo, kad gynė tikrąją Dievo religiją, tikrąją tiesą. Tai gal tiesos ieškojimas, siekimas tarnauti Dievui, ginti tiesą ir buvo tas Pauliaus "žingsnis"?  :-\

Tačiau Šv. Stepono kraujas tikriausiai irgi turėjo tam įtakos.


:thumbup:

Ir ne tik širdyje, bet ir veiksmu! Nors tas veiksmas buvo neteisingas, bet noras ir pasiryžimas buvo neeiliniai.
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 01, 2014, 18:01:37
O stai radau atsakyma ir kartu patvirtinima :-) t. Severinas kalba, tiesa, apie pasaukima, bet tai tinka ir atsivertimui - pirmiausia apie tiesiogini Dievo isikisima ir tik po to apie laisva zmogaus valia:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-31-kunigystes-sakramentas-kristaus-vietoje-tarnai-kitiems/113334

"Pašaukimas gali jaunuolį pasiekti tiesiogiai ar per kitą žmogų, per Šv. Raštą ir t. t. - Dievas randa daug įvairių būdų. Tačiau vienas dalykas privalo būti visada. Turiu omenyje tai, kad kandidato dalis yra ne priimti sprendimą, bet atsiliepti į Dievo kvietimą. Jis gali į jį atsakyti ,,taip" arba ,,ne".
Antraštė: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 01, 2014, 18:14:24
Gali buti (as tikrai taip galvoju), kad tikinciam nuo mazens, augusiam kriksconiskoje aplinkoje tai yra nesuprantama arba bent sunku suprasti. Bet mano patirtis sako taip, yra tiesioginis Dievo isikisimas.
Antraštė: Ats: Re: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 25, 2014, 07:37:08
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 05, 2013, 12:52:35

Ir vėl noriu sugrąžinti visus prie temos - ar reikia stengtis žmones atversti, patraukti į Katalikų Bažnyčią? Tas klausimas iškeliamas neatsitiktinai, nes ganytojai rodos pamiršo Kristaus priesaką

Koki dar Kristaus priesaka? :o
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas birželio 25, 2014, 15:39:49
Nagi šitą: "Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,..." (Mt 28,19)  :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 25, 2014, 17:43:21
O, tu tikras, kad teisingai supratai tuos zodzius? Kaip rodo apastalu kalbos ir darbai, jie gerokai kitaip suprato si posaki....
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 26, 2014, 01:59:14
Perlai, netuščiažodžiaujant, gal mus apšviesi, kaip iš tikro reikia tą posakį suprasti?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 26, 2014, 10:14:57
Suprasti reikia Naujojoje Testamento kontekste. Naujasis Testamentas ivardija tikslu skaiciu zmoniu, kuriuos apastalai padare Viespaties mokiniais vykdydami anksciau tamstos mineta Viespaties paliepima.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 26, 2014, 12:06:58
Ir tame skaičiuje telpa "visų tautų žmonės"?

Tu šitaip aiškini Šv. Raštą kuo remdamasis (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,361.0.html)? Nes pagal tave gaunasi, kad mes galime eiti į pajūrį ant saulutės gulėti, nes Dievo karalystė jau paskelbta.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 26, 2014, 12:12:51
Taip tame skaiciuje telpa "visų tautų žmonės".
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 26, 2014, 13:10:20
Neatsakei, kuo remiesi taip aiškindamas Šv. Raštą. Gal turi kokių nuorodų, citatų?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis birželio 26, 2014, 17:26:38
Jeigu jau kalbant apie pačią temą, tai joks žmogus pats vienas neįgalus kitam žmogui įdiegti tikėjimą. Antra vertus, jeigu nebus skelbiama, tai ir Dievas neturės galimybės tą tikėjimą kam nors padovanoti.

Patiko vienoje paskaitoje išgirstas terminas: "Sinergija". T.y. kai žmogus ir Dievas veikia kartu.

Kitas klausimas - kiek žmogus nori prisiimti sau dalies iš tos "sinergijos". Čia vėl viskas priklauso kam skelbiama.
Jausmingiems žmonėms tiks jausmingų žmonių liudijimai, veikliems žmonėms - patiks kitų žmonių gyvenimo pavyzdys, mąstytojams - mąstytojai.

Kažkaip nujaučiu, kad visa ši tema, labiau lenkiama būtent į mąstytojų sritį, nes mes visi forumiečiai čia kažką vis rašom ir vis kažką mąstom ir diskutuojam.

Tagi - siauresniu konkrečiu atveju mąstytojas turi atversti kitą mąstytoją. :) Ko tam reikia? Pirmiausia reikalingas geras savo religijos išmanymas. Išgyventas ir suprastas ir pagrįstas savo paties tikėjimas ir pasaulėžiūra gyvenime. Kitas būtinas dalykas - savo diskusijos partnerio pasaulėžiūros pažinimas ir ištyrimas, jo relgijos išmanymas ir skirtumų žinojimas tarp jo religijos ir krikščionybės. Nerašau katalikybės, nes katalikybė ir yra krikščionybė pilnaja žodžio "krikščionybė" prasme.
Jeigu kalbame apie kitos krikščioniškos denominacijos krikščionis, tai čia kalba eis ne apie atvertimą, bet apie bandymą papildyti jo sampratą iki pilnos krikščionybės :)

Jeigu kalbame apie kitą religiją, pvz. apie induistus, tai turėtume pirma atkreipti dėmesį į svarbiausius induisto ir krikščionio pasaulėžiūros skirtumus.
Nes jeigu pradėsime diskutuoti nuo antrinių klausimų, apeidami pirminius klausimus, tai tiesiog nebus susišnekėjimo,

Kas gi tas svarbiausias skirtumas? Manyčiau pats svarbiausias - Dievo sampratos skirtumas. 

Pvz. kitoje temoje buvau pradėjęs klausimą, ar piktosios dvasios neigimas yra įmanomas krikščioniškoje pasaulėžiūroje. Tarsi antraeilis klausimas, bet iš jo kyla pirmaeilio dalyko - sampratos apie Dievą skirtumas. Būtent: jeigu pasakome, kad nėra piktosios dvasios, tuomet kaip įvardinsime blogį? Pamenu, tas žmogus pasakė, kad Dievas yra vienu metu ir geras ir blogas - akivaizdi prieštara su krikščionybe, kurioje sakoma, kad Dievas yra absoliučiai geras.

Kitas klausimas - ar žmogus gali priversti kitą žmogų pakeisti savo pasaulėžiūrą? Išvada: įsitikinusį mąstytoją atversti yra be galo sunku - beveik neįmanoma. Reiškia šią dalį reikia palikti Dievui, kuris gal būt gyvenimo eigoje parodys, kad žmogus tuo ir tuo klausimu klydo. Bet kad ta situacija įvyktų, privalo vis vien prieš tai būti įvykusi diskusija, kad tam įvykiui atsitikus, žmogus galėtų prisiminti tą diskusiją ir pamatyti atsakymą konkrečioje gyvenimo situacijoje.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 09:02:30
Citata iš: Tomas M.  birželio 26, 2014, 13:10:20
Neatsakei, kuo remiesi taip aiškindamas Šv. Raštą. Gal turi kokių nuorodų, citatų?

Sventaja Dvasia. Ar Sventoji Dvasia tamstai autoritetas?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim birželio 27, 2014, 09:18:39
Naujajame Testamente skaitydami apie Šventąją Dvasią, atrandame labai konkrečias jos apraiškas, konkrečias jos veikimo dovanas. Pasireikšdama žmogaus ar žmonijos gyvenime, Ji veikia taip pat labai konkrečiai ir konkrečiuose dalykuose. Įkvėpdama žmogų, skaitantį Šv. Raštą ji nukreipia arba į kitą Šv. Rašto vietą, arba Tradiciją, arba konkretų gyvenimo įvykį. Šv. Dvasia nėra kažkas tokio  :-\, bet labai konkretus Asmuo, kaip ir Tėvas, kaip ir Jėzus. Ir Šventoji Dvasia kalbėdama, prabyla labai konkrečiai, labai aiškiai ir suprantamai.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis birželio 27, 2014, 10:40:52
Aš asmeniškai nujaučiu, kad Šventosios Dvasios atskyrimas nuo Dievo yra klaidingas dalykas.

Va pavyzdys : http://www.youtube.com/watch?v=5fHhmY8lqi8 kai žmonės, galvodami, kad čia Šventoji Dvasia, sakyčiau, panašūs į velnius pasidaro.

Va dar : https://www.youtube.com/watch?v=ximNVYSI2r8

Ir dar nuo 6 min. žiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=kkyQ4OxfTlA :D
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 13:23:59
Va, va.

Eilės seka:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-07-31-mindaugas-malinauskas-sj-pasirinkimas-pagal-ignaca/7126/comments

http://www.eimiz.com/ba%C5%BEny%C4%8Dia/dvasin%C4%97s-pratybos/

http://www.gtinstitutas.lt/node/94
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 14:18:34
Perlai, tu manai, kad skaitant Šv. Raštą, veikia išimtinai Šv. Dvasia? Kaip tuomet atsirado visos tos sektos, erezijos ir pan.? Juk visi jų įkūrėjai skaitė Šv. Raštą. Ar erezijos ir sektos tavo manymu yra Šv. Dvasios veikimo išdava?

Todėl Bažnyčia ir vertina Šv. Raštą išimtinai Bažnyčios Tėvų šviesoje, nes kitu atveju blogis tuojau pat apgautų. Manymas, kad supranti Šv. Raštą Šv. Dvasios šviesoje gali būti ne kas kita, kaip stipri puikybė - labai pavojinga būsena. Jei tau, skaitant Kristaus žodžius, kurie ragina skelbti Evangeliją, "apsišvietė", kad ji jau paskelbta ir kad mums to daryti nereikia, turiu labai svarų pagrindą manyti, kad tuo metu tave "apšvietė" ne kas kita, bet piktoji dvasia  :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 14:22:51
Citata iš: kukulis  birželio 27, 2014, 10:40:52
Va pavyzdys : http://www.youtube.com/watch?v=5fHhmY8lqi8 kai žmonės, galvodami, kad čia Šventoji Dvasia, sakyčiau, panašūs į velnius pasidaro.
Permeciau akimis video ir nieko ypatingo nepamaciau, eilinis vaizdas, kai tikintys meldziasi kalbomis. Aisku is sono tai atrodo LABAI NEKAIP, taciau ir pats Dievo Zodis sako, kad kai meldziamasi kalbomis vaizdas buna ne koks: "Juk jei susirinktų visa bendruomenė ir visi imtų kalbėti kalbomis, ir įeitų pašaliniai ar netikintys, - argi jie nepasakytų, kad jūs išėję iš proto?" (1Kor 14,23). Aisku tokiems tikintiems kaip kukulis, kurie nera susidure su viena is 9 Sventosios Dvasios dovanu pasireiskimu, atrodo, jog tenai velniai selsta :) o taip yra del paprasciausio dalyko neismanymo....
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 14:29:29
Perlai, tu grynai spekuliuoji, cituodamas apaštalą, nes tu nežinai, ką jis turėjo omenyje. Gal tiesiog tų laikų žmogui, vien kalbėjimas nesuprantamų dalykų atrodytų labai keistas ir "beprotiškas", gal apaštalai elgėsi labai ramiai ir nuosaikiai... o tu į jo lūpas įdedi visą savo "paketą".
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 14:35:49
Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 14:18:34
Perlai, tu manai, kad skaitant Šv. Raštą, veikia išimtinai Šv. Dvasia? Kaip tuomet atsirado visos tos sektos, erezijos ir pan.? Juk visi jų įkūrėjai skaitė Šv. Raštą. Ar erezijos ir sektos tavo manymu yra Šv. Dvasios veikimo išdava?

Todėl Bažnyčia ir vertina Šv. Raštą išimtinai Bažnyčios Tėvų šviesoje, nes kitu atveju blogis tuojau pat apgautų. Manymas, kad supranti Šv. Raštą Šv. Dvasios šviesoje gali būti ne kas kita, kaip stipri puikybė - labai pavojinga būsena. Jei tau, skaitant Kristaus žodžius, kurie ragina skelbti Evangeliją, "apsišvietė", kad ji jau paskelbta ir kad mums to daryti nereikia, turiu labai svarų pagrindą manyti, kad tuo metu tave "apšvietė" ne kas kita, bet piktoji dvasia  :-\

Visos erezijos yra Velnio veikimo isdava ir be abejones Velnias nepailsdamas darbuojasi ir kai tikintis skaito sv. Rasta. Taip, tai yra vienas is puikybes poziumiu - manymas, jog Rasta supranti Sventosios Dvasios sviesoje. Juk taip mane fariziejai. Taciau mes nekalbame tai ka MANOME, mes kalbame ka ZINOME ir liudijame tai, ka MATEME, tik jus nepriimate musu liudijimo, nes MANOTE, jog zinote tiesa.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 14:41:12
Tuomet gaunasi, kad tu savo žinojimą pastatai aukščiau už Bažnyčios Tėvų, šventųjų žinojimą? T.y. tavo žinojimas yra "kietesnis", tu esi šventesnis už juos, turi didesnę patirtį bendraudamas su Dievu ir atpažindamas/kovodamas prieš piktąją dvasią?

Beje, tikiuosi žinai, kad kalbėjimas kalbomis yra ir vienas iš apsėdimo požymių. Jei žmogus kalba kalbomis, galime drąsiai sakyti, kad per jį veikia dvasia, o kokia dvasia, tai yra kitas klausimas, kurį nėra taip lengva atsakyti, bet tą galima kartais pamatyti per darbus tos dvasios.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 14:46:00
Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 14:29:29
Perlai, tu grynai spekuliuoji, cituodamas apaštalą, nes tu nežinai, ką jis turėjo omenyje. Gal tiesiog tų laikų žmogui, vien kalbėjimas nesuprantamų dalykų atrodytų labai keistas ir "beprotiškas", gal apaštalai elgėsi labai ramiai ir nuosaikiai... o tu į jo lūpas įdedi visą savo "paketą".

Matai, tas tavo gal ir parodo, kad tamsta nezinai kaip viskas vyko, o priestarauji man, kuris zino kaip vyksta malda kalbomis. Tai ir yra puikybe sukylanti pries Dievo tiesos pazinima. Dieve nera ne permainu seselio, Jezus Kristus yra tas pats vakar siandien ir per amzius. Tad, kokiu stiliumi vyko malda beveik pries 2000 metu, tokiu stiliumi ji vyksta ir dabar, nes Dievas nepasikeite, jo Dvasia nepasikeite, nei Dvasios dovanos pasikeite.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 14:51:11
Perlai, o is kur tu zinai kaip kas vyko?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 14:57:33
Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 14:41:12
Tuomet gaunasi, kad tu savo žinojimą pastatai aukščiau už Bažnyčios Tėvų, šventųjų žinojimą? T.y. tavo žinojimas yra "kietesnis", tu esi šventesnis už juos, turi didesnę patirtį bendraudamas su Dievu ir atpažindamas/kovodamas prieš piktąją dvasią?

Tipiskas nevykelio mastymas. Kai visi dideli, o as toks mazas ir negaliu pasiekti to, ko pasieke kiti Dievo pazinime, o tuo labiau ju aplenkti...negi neskaitei, jog nugaletojas begimo rungtyje buna tik vienas, Dievas mus pasauke begti taip kad nugaletume. O, jei velkiesi Baznycios Tevams is paskos tai koks tu nugaletojas. Juk Kristus aiskiai pasake, jog Dangaus karalystes mokiniai yra ne tie, kurie gyvena praeitimi, o tie, kurie is lobyno traukia ne tik senus, bet ir naujus dalykus. Tad, jei tamsta nieko naujo is Dievo tiesos lobyno neistrauki, tai koks is taves Dangaus karalystes mokinys?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 14:59:16
Citata iš: Svajūnas  birželio 27, 2014, 14:51:11
Perlai, o is kur tu zinai kaip kas vyko?

Dievas per 2000 metu pasikeite?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 15:00:22
I mano klausima gali neatsakyti.

Vienas krikscionis mires krikscionis. Pasinaudok nuorodom.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 15:08:03
Siaip tai, tiems katalikams, kurie neturi ne zalio supratimo, kaip vyksta malda kalbomis, vertetu apsilankyti kataliku charizmatu bendruomeneje. Tada maziau skleistumete tokiu nesamoniu, kaip tipo ten velniai ir piktosios dvasios reiskiasi.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 15:10:15
Nuo paties komentaro ne taika sklinda.
Sakyk adresa saunuoli.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 15:16:25
Citata iš: Svajūnas  birželio 27, 2014, 15:00:22
Vienas krikscionis mires krikscionis. Pasinaudok nuorodom.

Jei tai butu, tai visi krikscionys, kurie buvo atskirti nuo kitu ir ikalinti kalejimuose butu mire. Tiesa tokia, kad mirti nesa ne buvimas vienam, o marazmai galvoje. Jei mastai mirti, tai ir turi mirti, nes ka zmogus masto, ta jis ir turi. Mastai gyvenima - turi gyvenima, mastai marazma (vienas krikscionis mires krikscionis) turi mirti.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 15:18:36
Taves adreso klausiau?!
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 15:19:30
Citata iš: Svajūnas  birželio 27, 2014, 15:10:15
Nuo paties komentaro ne taika sklinda.
Sakyk adresa saunuoli.

Tai, kad ne Kaisiadoryse gyvenu, is kur man zinoti, kur katalikai charizmatai kaisiadoryse renkasi. Klausk vietinio kunigo, turetu zinoti, kur tokia bandruomene renkasi.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 15:22:19
Ka tu cia pilstai is tuscio i kiaura. Dabar klausiu ar klausima supratai?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 15:25:40
Citata iš: Svajūnas  birželio 27, 2014, 15:22:19
Ka tu cia pilstai is tuscio i kiaura. Dabar klausiu ar klausima supratai?

Supratau, bet is tamstos klausimo matosi, jog klaidingai supratau :D....tai kokio ir kieno adreso tau reikia?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 15:32:16
Jau viska pasakiau. Dabar gali eiti salin.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 15:38:50
Citata iš: Perlas  birželio 27, 2014, 14:57:33
Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 14:41:12
Tuomet gaunasi, kad tu savo žinojimą pastatai aukščiau už Bažnyčios Tėvų, šventųjų žinojimą? T.y. tavo žinojimas yra "kietesnis", tu esi šventesnis už juos, turi didesnę patirtį bendraudamas su Dievu ir atpažindamas/kovodamas prieš piktąją dvasią?

Tipiskas nevykelio mastymas. Kai visi dideli, o as toks mazas ir negaliu pasiekti to, ko pasieke kiti Dievo pazinime, o tuo labiau ju aplenkti...negi neskaitei, jog nugaletojas begimo rungtyje buna tik vienas, Dievas mus pasauke begti taip kad nugaletume. O, jei velkiesi Baznycios Tevams is paskos tai koks tu nugaletojas. Juk Kristus aiskiai pasake, jog Dangaus karalystes mokiniai yra ne tie, kurie gyvena praeitimi, o tie, kurie is lobyno traukia ne tik senus, bet ir naujus dalykus. Tad, jei tamsta nieko naujo is Dievo tiesos lobyno neistrauki, tai koks is taves Dangaus karalystes mokinys?


Šitas tavo pasisakymas diskredituoja tave ir visą tavo bendruomenę (jei jie tave taip moko), mums belieka melstis už jus  [-o<

Apskritai turiu pastebėti, kad iš tavo žinučių tikrai nesklinda meilės Katalikų Bažnyčiai ir jos Mokymui  :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija birželio 27, 2014, 15:43:03
Taip. Ir broliams taip pat.

Perlai ir Svajūnai, ar žinote, kad per du metus pas mus tokių rietynių nebuvo. Norėtųsi, kad ir nebūtų.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Svajūnas birželio 27, 2014, 15:50:39
Citata iš: Silvija  birželio 27, 2014, 15:43:03
Taip. Ir broliams taip pat.

Perlai ir Svajūnai, ar žinote, kad per du metus pas mus tokių rietynių nebuvo. Norėtųsi, kad ir nebūtų.

Ok. Iki.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija birželio 27, 2014, 15:52:11
Ir dar kartą prašytume laikytis tvarkos ir nekopijuoti prieš tai einančios žinutės, kai ir taip aišku, kad atsakinėjate į ją.

Iki, Svajūnai.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 15:56:22
Svajūnai, žinok aš irgi esu linkęs būti griežtesniu, suprantu tave. Bet melskis Švč. Jėzaus Širdžiai, kad leistų tau pajusti, kaip Jis myli žmones ir tuomet pamatysi, diskusijų metu, kai tik norėsi parašyti griežtą komentarą, prisiminsi, kad turi daryti tai su meile savo broliui/seseriai ir komentaras sušvelnės ;)

Tikiuosi, kad tu sugrįši, nes priešingu atveju mes galėsime konstatuoti blogio pergalę, kuri buvo pasiekta skaldymu.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 16:08:38
Aš asmeniškai jus ir visą šią situaciją paaukoju Švč. Jėzaus Širdžiai, tikiuosi, kad Jis padės vienam sugrįžti/ateiti į vienybę su Bažnyčia, o kitam nugalėti puikybę ir savo karštą būdą.

Kaip sako - rytas už vakarą protingesnis, pasimelsime visi kartu, o rytoj - nauja diena Viešpaties garbei ir naujos kovos! :D
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Perlas birželio 27, 2014, 16:22:21
Tikrai pasimelskime, nes kaip Rastas sako: "zmogaus priesai yra jo namiskai".
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. birželio 27, 2014, 16:31:31
Rūstaudami nenusidėkite! (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ef_4) Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! Ir nepalikite vietos velniui.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. spalio 30, 2014, 17:36:04
CitataTačiau ne vienas klausia, Bažnyčios viduje ir išorėje, ar tai dar galioja, ar misija yra aktuali? Ar nebūtų geriau susitikti religijų dialoge ir kartu pasitarnauti taikai pasaulyje? Galima paklausti ir taip: ar dialogas gali pakeisti misiją? Šiandien yra daug, kurie pritaria minčiai, jog religijos turėtų vien gerbti viena kita ir, dialoguodamos, tapti bendra taikos jėga. Dažnai tokio mąstymo prielaida yra tai, kad religijos yra vienos ir tos pačios tikrovės variantai; kad ,,religija" yra bendras vardiklis, kuris įgyja skirtingas kultūrines formas, bet išreiškia tą pačią tikrovę. Tokiu būdu tiesos klausimas, kuris pradžioje labiau už viską rūpėjo krikščionims, čia yra uždaromas į skliaustus. Yra manoma, kad autentiška tiesa apie Dievą, galiausiai, yra nepasiekiama ir kad simbolių įvairovė yra daugiausia, kas įmanoma norint parodyti tai, kas neapčiuopiama. Toks tiesos atsisakymas sudaro įspūdį, kad yra naudingas taikai tarp religijų pasaulyje.

Ir vis tik jis yra mirtinas tikėjimui, rašo Benediktas XVI. Tikėjimas praranda savo saistantį pobūdį ir rimtumą, viskas tampa simboliais, kuriuos galiausiai galima sukeitinėti tarpusavyje ir kurie tik iš labai toli kalba apie neprieinamą dievybės slėpinį. Taip klausimas apie misiją tampa pamatiniais klausimais apie tikėjimą, o taip pat apie žmogų.


Benediktas XVI: ar dialogas pakeičia misiją? (http://www.arche.lt/2014/10/benediktas-xvi-ar-dialogas-pakeicia.html)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 30, 2014, 17:41:25
Man dar ir kita citata istrigo
CitataTačiau korektiška pasakyti, kad kiekviena religija, norėdama išlikti teisingume, turi būti ir religijos kritika. Žinoma, tai galioja, nuo pat pradžių, ir krikščioniško tikėjimo atžvilgiu: tiek vertinant kitų religijų gilų turtingumą, bet taipogi neigiamus aspektus, tiek savo paties religinę istoriją.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim spalio 30, 2014, 18:42:09
CitataDažnai tokio mąstymo prielaida yra tai, kad religijos yra vienos ir tos pačios tikrovės variantai; kad ,,religija" yra bendras vardiklis, kuris įgyja skirtingas kultūrines formas, bet išreiškia tą pačią tikrovę.

Čia yra ne krikščioniško mąstymo prielaida.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. spalio 30, 2014, 21:24:21
Bet taip atrodo, kad šiuo metu ta prielaida vis labiau populiarėja ir krikščioniškame/katalikiškame pasaulyje, prisidengiant ekumenizmu.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija spalio 31, 2014, 03:21:43
Tai tos pačios tolerancijos, kurios pasekmėje miršta tiesa, pavyzdys (kukuli, tavo paskaitai ;)).
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas spalio 31, 2014, 05:01:21
Senyvas žydų šventikas paklausė savo mokinų:
- Pagal ką galima atpažinti akimirką, kai naktis pereina į dieną?
- Gal tai mirksnis, kai jau gali atskirti šunį nuo avies?
- Ne, - papurtė galvą šventikas.
- Gal tai momentas, kai tampa aišku, kur palmė, o kur fikusas?
- Ne, - pakartojo senolis.
- Tai kaipgi? - paklausė mokiniai.
- Kai pažvelgęs į bet kurio žmogaus veidą pamatai jame savo brolį arba seserį. Iki tol tavo širdyje naktis.

Bruno Ferrero

...

Buvo karta tokis žmogus kuris troško pasauliui skelbti Evangeliją. Užsuko pas vienuolį išsiprašė būti mokiniu.. Po kelių metų jie du keliavo per dykumą. Vėliau miestu. Paskui per turgų. Mokinys taip gerai jautėsi, jog nepastebėjo kaip greitai prabėgo laikas ir kaip jie du išėjo iš miesto. Mokinys prisiminęs tikslą, mokytojo paklausė, "kada mes skelbsime pasauliui Evangeliją?" Mokytojas jam atsakė, "kad jie jau tai padarė!"
(aut. Neprisimenu)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis spalio 31, 2014, 05:19:52
Antrą ne iki galo supratau "Jie jau tai padarė". Kas tie jie? :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas spalio 31, 2014, 05:31:18
Atvirumo valandėlę mokiniai paklausė mokytojo apie jo šventumo kelią.

- Iš pradžių Dievas, paėmęs mane už rankos, atvedė į Veiklos šalį, - tarė jis. - Ir aš ten gyvenau keletą metų. Tada Jis grįžo ir palydėjo mane į Kančios šalį; ten buvau kol mano širdis apsivalė nuo stiprių prisirišimų. Tada suvokiau atsiradęs Meilės šalyje, kurios liepsnos sudegino visą likusį mano ego. Paskui atvedė į Tylos šalį, kur prieš mano nuostabos pilnas akis buvo atvertos gyvenimo ir mirties paslaptys.

- Tai - paskutinė kelio į šventumą stotelė? - paklausė jie.

- Ne, - tarė mokytojas. - Vieną dieną Dievas tarė: "Šiandien nuvesiu tave į slapčiausią šventyklos vietą, į paties Dievo širdį" ir Jis mane palydėjo į Juoko šalį.

Anthony de Mello "Varlės malda"

....

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-14-peterio-kreefto-knyga-trys-gyvenimo-filosofijos/108685
...
Čia apie ego. Apie reklamą (evangelizaciją) ir antireklamą.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-06-28-mar-ce-li-no-ira-gui-naujoji-ausra/84645
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim spalio 31, 2014, 06:02:09
Citataprielaida vis labiau populiarėja ir krikščioniškame/katalikiškame pasaulyje

Pasaulyje nors ir krikščioniškame.  :) Bet tai yra pasaulio nuomonė, o ne Magisteriumo mokymas.
Šioje vietoje man norisi užduoti klausimą - ką aš konkretaus padariau/darau jog ši prielaida mažiau plistų mano aplinkoje   :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augucka spalio 31, 2014, 06:19:20
Valar baigiau skaityti nuostabią knygą ir štai ciatata iš jos, labai tinkanti šiai temai:

Citata"Žmonės, kurie gimę į katalikų bažnyčią (gimę būti katalikais, katalikai nuo lopšio) ir kurie užsispyrusiai susifokusuoja ties savo bažnyčios klaidomis ir dėl to pereina pas protestantus, galutiniame Dievo teisme nebus teisiami kaip protestantų bažnyčios nariai, bet bus teisiami kaip katalikai (suprask: kaip gyveno ir ką padarė ar ko nepadarė, nors turėjo padaryti būdami katalikais).. Dievas teis ir griežtai tokius nubaus ne pagal tai, kurioms bažnyčioms mes priklausėme, bet pagal tai, kad buvome kietasprandžiai pasipūtėliai santykiuose su savo broliais ir seserimis.
Tie, kurie gimę į protestantišką bažnyčią, bus teisiami kaip protestantai, todėl, kad tokį talentą jie gavo iš Viešpaties. Nėra reikalo krikščioniui vylioti kito krikščionio iš skirtingos denominacijos iš jo bažnyčios, kuriai jis priklauso, remiantis tuo, kad Kristus yra labiau esantis vienoje bažnyčioje, nei kitoje.
Tai pakankama priežastis suprasti, kad kažkas yra labai neteisinga.
Mes nesam pašaukti atvertinėti savo bičiulių krikščionių, bet tik tuos, kurie nepažįsta Viešpaties.
Tai tas pats, kas įžengti į vedusios poros namus ir stengtis vyrą perkalbėti, kad jo santuoka nėra pakankamai gera ir pasiūlyti susirasti kitą žmoną.
Tai liūdna daugybės protestantų realybė, kurių misija mus, katalikus, atitraukti nuo katalikų bažnyčios. Kai kurie katalikai taip pat jaučiasi verčiami atversti protestantus į katalikybę. Kaip krikščionys, mes visi priklausome Kristui; tačiau mes turime likti ten, kur mus Viešpats pašaukė, nebent Dievas suteikia protestantui malonę pačiam priimti katalikų tikėjimą, kuomet tokiam bus didesnė pareiga ir atsakomybė iškelti savo dvasingumą krikščionybėje.
Paverskime savo skirtingus gyvenimus Kristuje į vieną šeimos vienetą, netgi jeigu mes Jį ir garbinam po atskirais stogais."


Iš katalikų misionieriaus Marino Restrepo knygos "Iš tamsos į šviesą"
Marino Restrepo išgyveno siaubinga patirtį, kurios metu jo kūnas mirė ir nukeliavo į pomirtinį pasaulį ir stojo akistaton pas Viešpatį. Visą savo patirtį ir tai, ką ten sužinojo, parašė savo knygoje. Viešpats jo, baisaus nusidėjėlio, pasigailėjo ir suteikė jam antrą šansą gyventi. Po šios patirties jis pajuto Dievo kvietimą dalintis visu tuo, ką sužinojo, su kitais. Jo gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Šiandieną Marino važinėja po visą pasaulį ir dalinasi savo reflekcijomis įvairiose katalikų bendruomenėse.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis spalio 31, 2014, 07:16:14
Ačiū Augucka. Geros įžvalgos :) .
Nežinau kiek teisingos kiek ne, bet tikra tiesa, kad prievarta kažką taisyti - bloga praktika; be to daug svarbiau supažindinti su Kristumi žmones, kurie Jo nepažįsta, negu priverstinai taisyti tuos kurie jau Jį pažįsta.

O vis dėl to, nors tiek protestantiška krikščionybė tiek katalikiška krikščionybė abi geros, tačiau antroji vis vien geresnė nei pirma :D , nors dėl to svarbu nepradėti karų :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augucka spalio 31, 2014, 07:25:06
Ačiū, Kukuli. Pamaniau, kad būtinai turiu šią dalį išversti lietuviškai, nes tai pasirodė svarbu  ;)
Vadinasi, tie katalikai nuo lopšio, kurie pasavo ir dezertyravo iš katalikų bažnyčios, stos prieš Dievo tribunolą. Dievo tiesa, tai ne mūsų tiesa.
Mes turime būti ištikimi savo talentams, kuriuos gavome nuo Dievo, vienas iš jų - tikėjimo talentas.
Man tiesiog gaila protestantų, nes jie nežino, ką prarado.  :(

Dar vienas svarbus dalykas, kurį mums, katalikams, reikia žinoti, cituoju iš tos pačios knygos:

Citata"Viešpats paaiškino man, kad pagoniui, kuris nėra girdėjęs ir pažinęs Kristaus ar Kūrėjo, bet gyvenantis harmonijoje su Dievu, savo artimu ir savimi yra lengviau būti išganytam nei krikščioniui, kuris turi atitinkamus pažinimo įrankius, doktriną, religinę orientaciją ir t.t. ir galintis visu tuo pasinaudoti ir pasirenkantis to nedaryti, laidoja save taip, kaip aš palaidojau save..."
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis spalio 31, 2014, 07:33:04
Na, bet jie irgi žmonės ... ;) Pažįstu kelis protestantus, kurie yra tikrai tikintys krikščionys.
O taip pat pažįstu ir daug žmonių, kurie laiko save katalikais, tačiau dalis iš jų netiki kad kada nors gyveno Kristus (nors, pvz. nešioja kryželį), o kai kurie net netiki, kad yra Dievas.

Turbūt tas pats galioja ir pas protestantus, tik ne Lietuvoje, o tose šalyse, kur protestantų yra dominuojanti dauguma. Tuo tarpu Lietuvoje, būti protestantu - jau reiškia plaukti prieš srovę. Todėl dauguma Lietuvos protestantų - sąmoningi krikščionys.

Analogiškai ir pas pravoslavus. Didelė dalis žmonių pravoslavų, daugiau save sieja NE su tikėjimu, o su tautybe. Pvz. daugelis rusų Lietuvoje nepriima katalikų kunigo, ne dėl to, kad būtų netikintys, o dėl to kad yra rusai. Sako: aš esu rusas. Nors būna ir tokių, kurie daug supranta, ir palankiai žiūri, bet taip pat žino, kad pravoslavas negali paprastai priimti katalikiškų sakramentų (nebent kritiniu atveju).
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim spalio 31, 2014, 08:12:13
CitataŽmonės, kurie gimę į katalikų bažnyčią (gimę būti katalikais, katalikai nuo lopšio) ir kurie užsispyrusiai susifokusuoja ties savo bažnyčios klaidomis ir dėl to pereina pas protestantus, galutiniame Dievo teisme nebus teisiami kaip protestantų bažnyčios nariai, bet bus teisiami kaip katalikai (suprask: kaip gyveno ir ką padarė ar ko nepadarė, nors turėjo padaryti būdami katalikais).

Labai didelė teologinė abejonė  :-\
Manau šis sakinys paliečia tris klausimus, tris asmeninius įvaizdžius
* kas yra Dievo teismas
* kas yra Išganymo centre
* ką reiškia priklausyti bažnyčiai
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augucka spalio 31, 2014, 08:58:27
Abejoti yra sveika  :)

Dievo teismas nėra toks, kokį žmogus gali įsivaizduoti. Nors skamba piktai, lyg Dievas būtų koks tironas, tačiau tai tik mūsų asmeninė interpretacija. Tas teismas kitoks. Tai viso tavo gyvenimo peržvalga, ataskaita, kuomet visa išgyveni vėl iš naujo kitoje dimensijoje, jausdamas savo nuodėmės bjaurumą ir kokias ji turėjo pasekmes kitiems. Turėsime kiekvienas pateikti ataskaitą Dievui, ką gero ir ką blogo mes padarėme savo išganymui, savo artimui, savo aplinkai, visai žmonijai.

Senajame Testamente daugelyje vietų Dievo teismas yra minimas.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis spalio 31, 2014, 09:13:04
Vienas dalykas - kaip mes išmąstysim, kas tas Dievo teismas, o kitas dalykas kaip yra iš tikrųjų. Todėl teisingiausia šitoj vietoj remtis Šventuoju Raštu ar bent jau šventųjų raštais ;) , o ne filosofų išvadomis :P

Dėl to, ką reiškia priklausyti Bažnyčiai - irgi sunkus klausimas, nes vieni sako, kad mistinei Kristaus Bažnyčiai priklauso visų denominacijų krikščionys, kiti į tą sąrašą dar įrašo ir žydus ir musulmonus ir net visas kitas religijas :o . Todėl klausimas nėra toks paprastas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Kas išganymo centre? Gal žmogus? ::) , nes juk žmogų reikia išganyti?

Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim spalio 31, 2014, 09:25:02
CitataVienas dalykas - kaip mes išmąstysim

bet mes visada gyvename pagal tai kaip išmąstome, kaip suvokiame ir tai dažnai skiriasi nuo Magisteriumo.

kas Išganymo centre ... jaučiu reikia paaiškinti savo mintį. Ko reikia kad būtum išganytas. kas yra mano asmeninio Išganymo centre. Kokia žinia yra Išganymo centre
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis spalio 31, 2014, 09:32:28
Citata iš: Pilgrim  spalio 31, 2014, 09:25:02
CitataVienas dalykas - kaip mes išmąstysim

bet mes visada gyvename pagal tai kaip išmąstome, kaip suvokiame ir tai dažnai skiriasi nuo Magisteriumo.


Na, kai mąstai, vis vien kažkuo remiesi .. ir nuo to kuo remiesi, priklauso ir tavo išmąstymas. Tuo labiau, kad tavo pasirinkimas kuo remtis, irgi atspindi didžiąja dalimi tavo dvasinį stovį. :)

Citata
kas Išganymo centre ... jaučiu reikia paaiškinti savo mintį. Ko reikia kad būtum išganytas. kas yra mano asmeninio Išganymo centre. Kokia žinia yra Išganymo centre


Kristus ir Jo prisikėlimas ?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis vasario 11, 2015, 11:41:58
Gerą mintį išgirdau.
O mintis tokia:
"Kodėl krikščionis sako:'tikiu', musulmonas 'esu ištikimas', žydas 'darau', budistas 'nežinau', magas 'žinau' ?
Atsakymas: krikščionis sako 'tikiu' todėl, kad savo pasaulėžiūros negaliu įteigti, įrodyti, bet galiu tik pagrįsti, parodyti savo pasaulėžiūros protingumą.  Toks savo pasaulėžiūros pristatymas demonstruoja pristatančiojo nuolankumą.
Kai einu į pokalbį su savo tezėmis kuriomis 'tikiu', aš iš anksto einu į diskusiją su mintimi, kad  su mano tezėmis oponentas nesutiks.
" .

Dar viena mintis prie to paties: "Ar esu ką nors 'atvertęs' į krikščionybę? Ne? Tai ir gerai, nes jei taip būtų, tai būtum tokioje puikybėje, kuri atimtų tikėjimą iš tavęs paties."Antraštė: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim vasario 11, 2015, 15:20:41
Atversti  :( atversti  :-\ atversti  :o atversti  :swoon:
paskaitom NT  :read: ... skelbkite Evangeliją,
vadinasi katalikai turi  :hug: skelbti Gerąją Naujieną
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 11, 2015, 18:02:43
Kukuli, krikščionis turėtų sakyti:
Dieve, tikiu, todėl darau ir esu Tau ištikimas, nors ir žinau, kad nieko nežinau. :)

Pilgrim, ar tik katalikai?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis vasario 12, 2015, 04:30:56
Na, čia tas tikėjimo iškėlimas, mums atrodo įprastas, bet iki krikščionybės atsiradimo veiksmažodis "tikėti", religiniame kontekste dažniausiai buvo naudojamas antruoju arba trečiuoju asmeniu: tu tiki, jis tiki, o aš žinau. Tuo tarpu "aš tikiu" sakyti tapo įprasta tik krikščionims. Tokią nuomonę išsakė pravoslavų diakonas ir misionierius Andrei Kuraev.

O dėl Evangelijos skelbimo, tai tu Piligrim, esi teisus - visi turi skelbti :) , tik skiriasi skelbimo būdai. Ir vėl kai skelbi - turi pats pilnai tikėti tuo ką skelbi, nors ar yra nors vienas neabejojantis? Todėl, jeigu abejoji, bet vis vien turi skelbti, turi surasti kelią, ar būdą kaip tavo abejonė dalyvauja tavo skelbime. Nes yra pasakyta - jeigu pats iki galo nežinai, tai tylėk. Vieni šito požiūrio laikosi, o kiti ne. Aš prie tų, kurie laikosi. Todėl man kyla vidinis konfliktas tarp šio požiūrio ir tarp įsakymo - skelbk Evangeliją. Todėl šitas priėjimas su požiūriu "aš tikiu" man svarbus, nes padeda spręsti šį konfliktą, ir vis vien skelbti Evangeliją.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija vasario 12, 2015, 05:04:39
Aš tai pastaruoju metu esu visiškai nusivylusi evangelizavimu žodžiais. Gyvenk kaip galėdamas pagal evangeliją ir, jei reikia, skelbk žodžiais, bet tik tikėdamas tuo, ką sakai - tai toks būtų mano moto. Kaip vienas mesijinis žydas siūlė testą pasitikrinimui: pasikviesk tą asmenį, kurį nori evangelizuoti, pasisvečiuoti į savo namus ir elkis kaip visada, nei kiek nenorėdamas pasirodyti geresniu. Matysis iškart, kiek trūksta iki tokio gyvenimo, kuris patrauktų kitą, kaip sektino gyvenimo pavyzdys.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim vasario 12, 2015, 05:08:02
Keliauninke,  mąstau kažkiek kitaip  :)
Evangelijos skelbimo kontekste tai skambėtų šiek tiek ...
Citatakrikščionis turėtų sakyti:
Dieve, tikiu, todėl darau ir esu Tau ištikimas

esu ištikimas ne todėl, kad tikiu,
bet todėl, kad esu Kristaus mokinys ir klausau bei vykdau ką Jis sako

Citataskelbk Evangeliją

ir čia iškyla klausimas, kokia pagrindinė Evangelijos žinia kurią turėčiau perteikti kitiems  :-\

Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis vasario 12, 2015, 05:59:41
Žinia tokia:
Dievas yra mylintis Dievas, kuris atsiuntė savo sūnų mirti už mūsų nuodėmes, kuris prisikėlė ir todėl žmonės taip pat prisikels amžinajam gyvenimui.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 17, 2015, 13:31:32
Citata iš: Pilgrim  vasario 12, 2015, 05:08:02
esu ištikimas ne todėl, kad tikiu

Sir 25, 12
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Sir_25,12
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis vasario 17, 2015, 16:02:49
O man šita patinka :

[Sir 25,13] Nors ir kokia būtų žaizda, kad tik ne širdies!
Nors ir koks būtų piktumas, kad tik ne moters!

;D
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija balandžio 19, 2015, 10:49:01
Šiandien dviejuose tekstuose randu tą pačią mintį:

CitataEvangelija mums pateikia keletą klausimų: kaipgi mums sekasi liudyti Jėzaus prisikėlimo žinią? Kokie apskritai esame liudytojai?

Atsakymas yra mumyse. Kiekvieno krikščionio pareiga yra liudyti Kristų kitiems. Suprantame, jog pirmiausia mums patiems reikia asmeniškai susitikti su Juo, kad, bendradarbiaudami su Kristumi, liudytume Jį pasauliui. Žinome, jog šių dienų pasauliui labiau reikalingi ne mokytojai, o liudytojai.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-19-liudyti-jezu-tai-dovanoti-save/129894 (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-19-liudyti-jezu-tai-dovanoti-save/129894)

ir kitas:

CitataKaip kalbėti apie Dievą, mus moko didysis komunikuotojas apaštalas Paulius. Pirmajame laiške korintiečiams jis sako: ,,Aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą" (1 Kor 2, 1-2). Pauliui skelbti Kristų reiškia ne dalintis savo išmintimi, bet viešai ir atvirai sakyti ką jis matė ir girdėjo susitikęs su Kristumi, liudyti kaip tas susitikimas perkeitė jo gyvenimą.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-29-benediktas-xvi-kaip-kalbeti-apie-dieva/91525 (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-29-benediktas-xvi-kaip-kalbeti-apie-dieva/91525)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 15:32:43
Apaštalai danguje šiuo metu tikriausiai gūžčioja pečiais, pasirodo jie nežinojo, kad žydų visai nereikia atversti į krikščionybę! Tai bent ;D Naujas Vatikano dokumentas (http://www.theguardian.com/world/2015/dec/10/vatican-tells-catholics-not-to-attempt-to-convert-jews?utm_content=buffer6dbd8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer) būtent tai ir sako:

Citata"The church is therefore obliged to view evangelisation to Jews, who believe in the one God, in a different manner from that to people of other religions and world views," it said.

"In concrete terms this means that the Catholic church neither conducts nor supports any specific institutional mission work directed towards Jews."


Antra pastraipa sako, kad Romos Katalikų Bažnyčia ne tik, kad nevykdo, bet ir neremia jokios specifinės misijinės programos nukreiptos į žydus. T.y. jei yra tokių, kurie vis tik norėtų žydams pranešti, kad Mesijas jau gimė, Mesijo Bažnyčia su tuo nenori turėti nieko bendro... Baisu, kai politika pradeda pūdyti tikėjimą :(
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 10, 2015, 17:05:25
Is komentaro ir jo tono nesupratau, ka Tomai norejai pasakyti.. Vatikano radijas raso, kad tai ne naujas baznycios mokymas, bet teologine deklaracija.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 17:22:17
Iš tiesų norėjau atkreipti dėmesį, ką dariau ir užvesdamas šią temą, kad RKB nuo kažkurio tai laiko (1950?) nusprendė neskelbti atsivertimo tiek įvairioms krikščioniškoms konfesijoms ir sektoms, tiek žydams. Nustojo tikėti, kad Ji yra ta viena Kristaus Sužadėtinė, per kurią žmonija bus išgelbėta. :(

Ar Jėzus pasakė: "Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones"

ar:

"Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, išskyrus žydus"?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 17:43:05
Nedarykim "vinagreto" liaudiškai mišrainės.
Nuoroda veda į žiniasklaidos komentarą, bet ne patį dokumentą. Todėl tai tik nuomonė.
Niekas RKB'ažnyčioje nepasakė, kad nereikia skelbti. Tai Izraelyje daroma ir pakankamai sėkmingai.
Gaila visa turima medžiaga yra tokiame formate, kad negalima įkelti.
RKB jau 50 metų kaip yra atskyrusi terminus ir tuo pačiu veiklos sritis. Misijinė veikla yra labai platus terminas. Ji suskaidyta į dalis.
Žydams pasako RKB reikia Evangelizacijos, o pagrindinė jos ašis - Jėzus yra Išganytojas, įtikėk juo.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 17:51:39
Pilgrim, tos citatos yra iš pačio Vatikano dokumento, gali paskaityti pilnumoje:

Vatican issues new document on Christian-Jewish dialogue (http://en.radiovaticana.va/news/2015/12/10/vatican_issues_new_document_on_christian-jewish_dialogue_/1193274)

P.S. dokumentas neturi Magisteriumo autoriteto, bet jis ateina iš Vatikano, tad neabejotinai turės poveikį.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 18:01:19
CitataŠeštajame skyriuje sakoma, kad nors katalikai dialoge su žydais liudija savo tikėjimą į Jėzų Kristų, jie nesiima aktyvios misijos žydų tautos atžvilgiu ir nesiekia jų atversti.

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/12/10/katalikai_nesiekia_atversti_%C5%BEyd%C5%B3_dokumentas_apie_dialog%C4%85/1193469
nepakankamai aiškiai išversta į lietuvių kalbą. Originalas man tiksliau verčiasi nekuria institucijos misijoms tarp žydų vykdyti. Ta veikla praktikoje plėtojama per atskirų vienuolynų misijas, kurie suformuluoja užduotį evangelizuoti žydus ir ne tik.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 10, 2015, 18:02:32
Citata iš: Tomas M.  gruodžio 10, 2015, 17:22:17
Nustojo tikėti, kad Ji yra ta viena Kristaus Sužadėtinė, per kurią žmonija bus išgelbėta. :(

Ir teisingai padare.

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 10, 2015, 17:22:17
"Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, išskyrus žydus"?

Biblijoj tautomis yra vadinami pagonys.. Zydai vadinami isrinktaja tauta ne todel, kad yra tauta, ne, o del savo misijos, kuria jau atliko - pagimde Mergele be nuodemes, antraja Ieva, is kurios gime pasauliui Isganytojas.

Tomai, juk viskas yra Dievo rankose, o ne musu..
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 18:05:27
Varlyte, ar Apaštalai ėjo atvertinėti žydus ar ne? Jei taip, ar jie darė klaidą?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 10, 2015, 18:10:34
atvertinet i RKB ? :-D
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 18:14:15
Apaštalai nėjo atvertinėti žydų ir tai faktas  ;)
Apaštalų darbai
Petras - 2,36 Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Paulius - 13, 38 Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to.
jie kvietė įtikėti.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 18:15:29
Ačiū, Pilgrim, sviestas sviestuotas ;)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 18:17:56
atversti - "atgręžti", "atsukti" į teisingą tikėjimą.
įtikėti - tiesiog įtikėti Jėzumi, toliau Jėzus "parinks" teisingą tikėjimą.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 18:20:45
Aha, tuomet dabar mums papasakok apie tai, kodėl Katalikų Bažnyčia (išėmiau "R" dėl Varlytės ;) ) yra ta vienintelė, per kurią Jėzus panoro išgelbėti žmoniją?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 18:26:28
Tomai,
nepyk toks jėzuitiškas stiliukas  :)
kokią Bažnyčią įsteigė Jėzus ?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 18:40:00
Kad supaprastinti diskusiją, kreipiamės į Katekizmą (http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003_p2008-2009gv/N1391A.html):

Citata,,Ne Bažnyčioje nėra išganymo"

846  Kaip reikia suprasti šį dažnai Bažnyčios tėvų kartojamą posakį? Suformuluotas teigiama prasme, jis reiškia, kad visas išganymas ateina iš Kristaus - Galvos per Bažnyčią, kuri yra Jo Kūnas:

    Remdamasis Šventuoju Raštu ir Tradicija, [Šventasis Sinodas] moko, kad ši keliaujančioji Bažnyčia būtina išganymui. Vienintelis išganymo tarpininkas ir kelias yra Kristus, esąs tarp mūsų savo Kūne, kuris yra Bažnyčia. Pabrėžtinai iškeldamas tikėjimo ir Krikšto būtinybę, jis sykiu patvirtino Bažnyčios, į kurią žmonės per Krikštą įžengia kaip pro duris, būtinybę. Todėl negali būti išganyti tie, kurie žino, jog Katalikų Bažnyčią Dievas įsteigė per Jėzų Kristų kaip būtinybę, bet atsisako arba į ją įžengti, arba joje pasilikti. 341

847  Ši ištara netaikoma tiems, kurie ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus ir Jo Bažnyčios:

    ,,Kas ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus Evangelijos ir Jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir veikiamas malonės stengiasi darbais vykdyti Jo valią, kaip diktuoja sąžinės balsas, tas gali pasiekti amžinąjį išganymą." 342

848  ,,Nors žmones, be savo kaltės nepažįstančius Evangelijos, Dievas galėtų Jam vienam žinomais keliais atvesti į tikėjimą, be kurio negalima Jam patikti,343 tai nepanaikina Bažnyčios prievolės ir drauge šventos teisės skelbti Evangeliją"344 visiems žmonėms.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 18:46:52
Puiku Tomai,
bet tavo klausimas
kodėl Katalikų Bažnyčia yra ta vienintelė
ir mano klausimas
kokią Bažnyčią įsteigė Jėzus ?
Katekizmo ištrauka kalba
apie tai, kad ne Bažnyčioje nėra išganymo.
tačiau mano klausimas kitoks.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 18:55:20
Na taip, Katekizmas mūsų klausimus supaprastina ir kadangi mes jau žinome, kad ne Bažnyčioje nėra išganymo, ir kad skelbti Evangeliją visiems žmonėms yra Bažnyčios ne tik siuntimas, bet ir prievolė, tuomet galime kalbėti, ką daryti ir kaip elgtis žydų ir kitų krikščioniškų konfesijų atžvilgiu.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2015, 18:58:45
Aha tada pratęsiant
taigi ką daryti ir kaip elgtis žydų ir kitų krikščioniškų konfesijų atžvilgiu?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 10, 2015, 19:34:22
Dar vienas lyrinis nukrypimas, jei skaitysite tą dokumentą, pamatysite, kad ten gana reikšmingai figuruoja holokaustas. Čia yra dalis problemos, nes žydai bijo, kad katalikai iš jų tarsi nori atimti holokaustą, kuris yra jų nuomone išimtinai žydų skausmas ir gal pasididžiavimas ta kančia, net nežinau, bet kad geriau suprasti tai, čia yra žydo straipsnis apie Šv. Editos Štein (http://www.jewishworldreview.com/cols/tobin101598.asp), kuri yra į katalikybę atsivertusi žydaitė šventoji, beatifikaciją. Įdomu tai, kad žydai čia (žydaitės, nužudytos nacių, paskelbimą šventąją) įžvelgia jų žodžiais tariant "holokausto istorijos desakralizaciją"

CitataThe notion of Edith Stein's death symbolizing the oppression of the Catholic church in the Holocaust, as some would have it, is repugnant. Stein died in Auschwitz, not because of her religious faith, but because of her Jewish origins, in spite of her nun's habit. As much as the Church has been at pains to use the Stein sainthood proclamation as an occasion for soul-searching about the Holocaust and promoting respect for Jews, making this woman symbolize Jewish suffering is offensive to most Jews. She is not, as ADL head Abe Foxman has correctly pointed out, an appropriate representative of Jewish victims.

The words associated with the Stein sainthood process and Catholic notions of sacrifice strike Jews as inherently disrespectful of our suffering and the integrity of our faith. Speaking about Jewish suffering in Catholic terms which have no parallel in Jewish thought is bound to offend.

SALT IN THE WOUNDS

The Stein affair also pours salt in Jewish wounds about the inaction of the Vatican and most Catholics during the Holocaust. Many fear that Stein's sainthood symbolizes a Christianizing of the Holocaust which will only desecrate history. And talk of making Pius XII a saint can only strike Jews as astonishing and repugnant.


Problema dar yra ir tai, kad Šv. Edita Štein, duodama įžadus, paskyrė savo gyvenimą kaip permaldavimą už netikinčių žydų nuodėmes.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 11, 2015, 05:13:24
Tai šitam kontekste tik išryškėja, ką norėjo pasakyti apaštalas Laiške romiečiams 11sk. - mums atrodys vienaip, jiems kitaip, o Dievo išmintis ir gailestingumas - neištiriamas ir nenusakomas.

Izraelio atsivertimas

25 Kad jūs, broliai, per gerai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį: dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, 26 o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta:
Iš Siono kalno ateis gelbėtojas
ir nukreips nedorybes nuo Jokūbo.
27 Ir tokia bus jiems mano sandora,
kai nuimsiu jų nuodėmes.
28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėlei savųjų protėvių. 29 Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami. 30 Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, 31 taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. 32 Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų.

Himnas išminčiai ir gailestingumui

33 O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai!
34 Ir kas gi pažino Viešpaties mintį?
Ir kas buvo jo patarėjas?
35 Arba kas jam yra davęs pirmas,
kad jam būtų atmokėta?
36 Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 11, 2015, 05:49:59
Citata iš: Pilgrim  gruodžio 10, 2015, 18:14:15
Apaštalai nėjo atvertinėti žydų ir tai faktas  ;)


Aš "truputį" nustebęs.  Nes visa Apaštalų darbų knyga perpildyta istorijomis, kaip apaštalai skelbdavo apie Kristų sinagogose ir kaip nuolat konfliktuodavo su žydais.
Nesuvokiu, kaip tu gali teigti priešingai.

Citata
Apaštalų darbai
Petras - 2,36 Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Paulius - 13, 38 Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to.
jie kvietė įtikėti.

Ir šitos citatos būtent parodo, kad apaštalai skelbė Kristų.


Dėl katalikybės. Manau nekorektiškas temos pavadinimas, jeigu kalbame apie žydus. Į katalikybę galime tik bandyti atversti kitų konfesijų krikščionis. Bet ir tai būtų nekorektiška. Manau teisingiausia frazė būtų ši : "atversti į katalikišką krikščionybę". Tai reikštų ne į "supaprastintą krikščionybę", ne į "nuskurdintą ir pritemptą prie šio pasaulio krikščionybę", bet tuo pačiu ir ne į "fanatišką sektantišką krikščionybę", o į "tikrą autentišką krikščionybę".

Nes kai lieka vien žodis "katalikybė", jis tarsi atskiriamas nuo Kristaus mokslo.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 11, 2015, 06:01:04
Vėl nesusikalbėjimas  :( Kaip jūs neišgirstate vienas kito, o gal išgirsti nenorite? Dalis ginčo juk yra dėl terminų, o konkrečiai - dėl smurtiškojo "atvertinėti". Kam Dievas į mus įdėjo tokią savybę kaip laisva valia ir Pats labai ją gerbia? Ar pradėsime nuo pradžių, kad prieitume prie kryžiaus karų?

Bažnyčia per tai jau perėjo ir turi naują požiūrį į evangelizaciją. Ar atskiriame ką turime prisiminti iš ankstyvosios krikščionybės, o į ką sugrįžti būtų griekas?  :-\

Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 11, 2015, 06:07:47
Aš taip pat matau, kad skirtingai suprantame terminus atversti, skelbti evangeliją ir kitatikis. Gal vertėtų juos pasiaiškinti.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 11, 2015, 06:11:28
Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 11, 2015, 06:07:47
Aš taip pat matau, kad skirtingai suprantame terminus atversti, skelbti evangeliją ir kitatikis. Gal vertėtų juos pasiaiškinti.


Apie tą patį pagalvojau  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 11, 2015, 09:31:06
Man gaila žydų.. gaila, kad jie neatpažino Kristaus, kad tebelaukia savojo Mesijo, kuris atstatytų jų tūkstantmetę karalystę. Deja, Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio.. Jie negali šito priimti.

Ir tuo didesnė garbė atsivertusiems (bet ne atverstiems!) į Kristų įtikėjusiems žydams - daug didesnė, nei pagonių įtikėjimas. Nes jie turi išsižadėti savo tautos ir jos lūkesčių, tapti atstumtaisiais savo šeimoje ir savo tautoje (kaip šv. Paulius, šv. Edita Štein ir kitų mums nežinomų), savotiškais kankiniais. Tam reikia daug didvyriškumo, drąsos ir didžiulio tikėjimo. Bet ateis momentas, kai žydai suvoks, jog Mesijs jau buvo atėjęs. Tarp kitko, kažkuriame iš Paisijaus Sviatogorco video, jis pasakoja, kad yra žydų rabinų, kurie mirštantiesiems (kodėl jiems, nežinau) tyliai į ausį pasako, kad Mesijas jau buvo atėjęs :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 11, 2015, 09:48:53
Hm ...

o aš kaip tik priešingai pagalvojau, kad žydams turėtų būti paprasčiau. Juk jiems tereikia priimti Kristų, o visa kita lieka galioti kaip buvę!
Ar aš klystu?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 11, 2015, 11:17:08
Citata iš: kukulis  gruodžio 11, 2015, 09:48:53
Juk jiems tereikia priimti Kristų, o visa kita lieka galioti kaip buvę!

Ne taip paprasta. Klasikinis judaizmas, kaip girdėjau sakant, yra ne ortodoksija (teisingas tikėjimas), bet greičiau ortopraktika (teisingas darymas) t. y. jiems svarbiausia įvykdyti įstatymą. Kad priimti Kristų, jie turi Jį pripažinti Mesiju. Bet ir iki Jo buvo daugybė tokių, kurie skelbėsi mesijais. Žodžiu, Talmude yra išvardyti 5 Mesijo požymiai
1. Mesijas turi būti iš Dovydo genties
2. Mesijas turi tapti naujuoju Izraelio karaliumi (čia galima prisiminti kaip apaštalai Jonas ir Jokūbas klausė Jėzaus ar jis atkurs karalystę, ir, kaip prašė leisti vienam sėdėti jo dešinėje, kitam - kairėje)
3. Mesijas turi surinkti visus žydus iš viso pasaulio
4. Atstatyti Įstatymą, kad jo laikytųsi visi žydai
5. Mesijui atėjus, visam pasaulyje bus taika

Judėjams ortodoksams nė vienas punktas nėra įvykdytas, todėl jie laiko Kristų piktžodžiautoju ir apgaviku.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 11, 2015, 12:09:31
Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 11, 2015, 11:17:08
5. Mesijui atėjus, visam pasaulyje bus taika


O juk Apokalipsės knygoje rašoma, kad antikristas atėjęs būtent tą pasaulinę "tvarką" ir "taiką" ir įkurs.

Taip išeina, kad žydai laukia antikristo?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 11, 2015, 12:31:13
Nemanau. Juk taip naturalu troksti pasaulyje taikos.. Beto jie tikriausia net neskaite nei Apokalipsės, nei Naujojo Testamento :-/

Girdejau vieno zydo argumenta: kas mate prisikelusi Jezu? Niekas!
Kai tuo tarpu Apastalu darbu knygoje minimi 500 dar tebegyvenanciu broliu, kuriems prisikeles Kristus buvo pasirodes.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Andrius4 gruodžio 11, 2015, 15:35:43
 Noriu paklausti. Ką  vadinate Apokalipsės knygą? Ar ji yra kokiose Šv. Raštuose? Gal taip vadinate Apreiškimo Jonui knyga? Ar tai tiesiog atskirą knygą?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas gruodžio 12, 2015, 06:45:50
Citata iš: Andrius4  gruodžio 11, 2015, 15:35:43
Noriu paklausti. Ką  vadinate Apokalipsės knygą? Ar ji yra kokiose Šv. Raštuose? Gal taip vadinate Apreiškimo Jonui knyga? Ar tai tiesiog atskirą knygą?


Taip, tai yra Apreiškimo Jonui knyga. :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2015, 07:19:37
Labai ačiū Augustai.

Tada noriu paklausti Kukulio, ar tiesiog kas galėtu parodyti tas citatas Apreiškimo knygoj. Kurioj vietoj rašoma, kad antikristas įkurs pasauline "taika"? Kad pasauline "tvarka" įkurs, tai man yra žinoma. Bet, kad "taika"?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 12, 2015, 08:22:05
Pačioje Apreiškimo knygoje nėra, bet yra laiške tesalonikiečiams:

[1 Tes 5, 1-3]
1 Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. 2 Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. 3 Kai žmonės kalbės: ,,Gyvename ramiai ir saugiai", tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs.

Šiaip ar taip čia nuoroda į apokalipsę (antrąjį Kristaus atėjimą).
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 12, 2015, 08:32:20
Per ilgai neužsibūkim toje Apokalipsėje, nes krypstame nuo temos ;)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2015, 11:55:26
Ačiū, supratau. Reiškęs tokio dalyko iš antikristo nebus, kaip pasauline "taika". Nes Apreiškimu knyga to nerašo, o (1 Tes 5:1-3) to nenurodo. Nes aš gyvenu Airijoje ir gyvenu "ramiai ir saugiai", bet kažkur tai vyksta karai. Todėl apie pasauline "taika", čia nėra kalbos.

Taip Varlyte, aš netikiu tuo ko nėra Biblijoje. Jeigu to nerašo, reiškęs tai netiesa.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 15, 2015, 07:58:57
25 ortodoksų rabinų oficialus pareiškimas
Citata,,Dabar, kai Katalikų Bažnyčia pripažino amžiną sandorą tarp Dievo ir Izraelio, mes, žydai, galime pripažinti krikščionybės kaip mūsų partnerio vertingumą pasaulio išganymo plane, nesibaimindami, kad šis bendrumas bus išnaudotas misionieriškais tikslais. Kaip patvirtino dvišalė Didžiojo rabinato ir Šventojo Sosto komisija, ,,daugiau nebesame priešai, tačiau neabejotinai bendražygiai skelbiant esmines moralines vertybes vardan žmonijos išgyvenimo ir gėrio. Niekas negali vienas įgyvendinti misijos, kurią jam Dievas patikėjo šiame pasaulyje".  Tekste pabrėžiama, kad bendradarbiavimas nesumažina skirtingumų, kurie išlieka tarp dviejų bendruomenių ir religijų, tačiau akcentuojama: ,,Tikime, kad Dievui reikia daug pasiuntinių. Žydai ir krikščionys turi būti tarnystės, besąlygiškos meilės ir šventumo pavyzdžiais. Visi esami sukurti pagal šventą Dievo paveikslą, ir žydai bei krikščionys liks ištikimi Sandorai, kartu prisiimdami aktyvų vaidmenį pasaulio išganyme".

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/12/10/ortodoks%C5%B3_rabin%C5%B3_parei%C5%A1kimas_apie_krik%C5%A1%C4%8Dionyb%C4%99/1193482
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 15, 2015, 09:47:22
Čia tai bent! Įsivaizduoju, kad daugelis eilinių žydų taip pat nesupras kas čia vyksta :) gal net kaip ir KB kils skilimo pavojus. Bet juk viskas pagal Planą :pentecostal:
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 27, 2015, 03:47:33
Įdomu, bet didžiausios žydų misijinės organizacijos  "Žydai už Jėzų" vadovas griežtai sukritikavo Vatikano pareiškimą (http://www.charismanews.com/world/53812-jews-for-jesus-leader-denounces-vatican-statement-on-jewish-evangelism):

CitataDavid Brickner, executive director of Jews for Jesus, finds their position "...egregious, especially coming from an institution which seeks to represent a significant number of Christians in the world."

Brickner went on to say, "How can the Vatican ignore the fact that the Great Commission of Jesus Christ mandates that his followers are to bring the gospel to all people? Are they merely pandering to some leaders in the Jewish community who applaud being off the radar for evangelization by Catholics? If so, they need to be reminded that they first received that gospel message from the lips of Jews who were for Jesus.

"The title of this new document, 'The Gifts and Calling of God are irrevocable,' is taken from Paul's words in Romans 11:29.  We believe that the Apostle Paul, whose name is invoked frequently in the Vatican document, would be horrified at this repudiation of the words with which he started his letter in Romans: 'For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile.'"


Kitas žydas misijonierius atvirai pavadino Vatikano dokumentą, kaip parankų velniui (http://macarthur.charismanews.com/opinion/53781-sid-roth-takes-exception-to-vatican-s-stance-on-witnessing-to-jews), nes juk žinia, kad Jėzaus antrasis atėjimas yra susijęs su žydų atsivertimu:

CitataAnother Jewish-born missionizer, Sid Roth of "It's Supernatural!" radio, was even harsher. He said the new Vatican document was "playing right into the devil's plan," since converting the Jews is the prerequisite to "the return of Jesus" and "worldwide revival." The devil doesn't want that.


Kaip bebūtų, įdomu, kad dabartinis Vatikano pareiškimas iš tiesų yra Šv. Jono Pauliaus II minties, išsakytos jo kalboje, o vėliau ir dokumente apie krikščionių ir žydų santykius "Nostra Aetate" (http://forward.com/opinion/327449/what-everyones-getting-wrong-about-that-vatican-memo-on-converting-jews/), tolimesnis taikymas.

Taip pat reikia paminėti, kad ši Vatikano pozicija nėra Bažnyčios mokymas, tad katalikai nėra niekuo įpareigojami, tai tiesiog daugiau politinis pareiškimas.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 27, 2015, 17:42:52
Šis pasaulis yra "košė". Todėl kartais doktriniškai neteisingas pareiškimas, gali būti labai teisingas ir naudingas iš praktinės pusės.

Evangelijos skelbimo turinį, manau, seniai žino tie žydai kuriems yra adresuotas minėtas Vatikano pareiškimas, bet jo nepriima dėl savo vidinio priešiško nusistatymo jos atžvilgiu. Dabar, kai Bažnyčia paskelbė taikų santykį su šiais žydais, gal būt jie pabandys labiau suprasti Evangeliją be išankstinių nuostatų?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 27, 2015, 17:49:50
Ar negalėtumėt išversti tų, jūsų manymu, "neteisingų doktriniškai" vietų į lietuvių kalbą? Esu tikra, kad niekas nežaidžia žaidimo "durk pirštu - gal pataikysi" :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 27, 2015, 18:51:22
Citata iš: Silvija  gruodžio 27, 2015, 17:49:50
Ar negalėtumėt išversti tų, jūsų manymu, "neteisingų doktriniškai" vietų į lietuvių kalbą? Esu tikra, kad niekas nežaidžia žaidimo "durk pirštu - gal pataikysi" :)


Brickner went on to say, "How can the Vatican ignore the fact that the Great Commission of Jesus Christ mandates that his followers are to bring the gospel to all people?  If so, they need to be reminded that they first received that gospel message from the lips of Jews who were for Jesus.

Brikneris pasakė: "Kaip Vatikanas gali ignoruoti faktą, kad Didžioji Jėzaus Kristaus Komisija yra įgaliota, kad jos pasekėjai privalo pateikti Evangeliją visai žmonijai? Jeigu taip, jiems turi būti priminta, kad jie pirmiau išgirdo Evangelijos žinią iš žydų lūpų kurie buvo Jėzaus(??)" ( Mano anglų kalbos žinios irgi biškį stringa :D )

Tada cituojamas apaštalas Paulius, kuris laiške romiečiams pasakė, kad pirmiausia išganymas turi būti paskelbtas žydams, o paskui graikams.

--

Maždaug į šitą bandžiau atsakyti ankstesniu savo pranešimu.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 27, 2015, 19:05:30
CitataDidžioji Jėzaus Kristaus Komisija

kas čia dabar  :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 28, 2015, 00:35:30
Šioje vietoje "Great Commision" verčiasi, kaip didysis įgaliojimas, siuntimas.

Kam įdomus to dokumento vertinimas iš teologinės perspektyvos, man labai patiko žinomo JAV teologo Taylor Marshall laida, kurioje jis plačiau apie tai kalba. Pats T. Marshall yra konvertitas iš anglikonų atšakos.

#99: Should Catholics Share the Gospel with Jewish Friends [Podcast] (http://taylormarshall.com/2015/12/99-should-catholics-share-the-gospel-with-jewish-friends-podcast.html)

Taip pat yra labai įdomus ir praktiškas T. Marshall video, kaip dalintis savo tikėjimu su žydais, tikrai verta paklausyti:

VIDEO: How to Share Catholic Faith with Jewish Friends (http://taylormarshall.com/2015/12/video-how-to-share-catholic-faith-with-jewish-friends.html)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 28, 2015, 05:01:55
Bet pirma įsiskaitykime į šitą:

Dokumentą sudaro įvadas ir septyni skyriai. Įvade primenama, kad Vatikano II Susirinkimo deklaracija ,,Nostra aetate" naujai prabilo apie Katalikų  Bažnyčios ir žydų tautos dialogą, aiškindama jį naujame teologiniame kontekste. Deklaracija kalba apie Senosios ir Naujosios Sandorų tarpusavio ryšius, apie Jėzaus Kristaus atnešto išganymo visuotinumą ir neatšaukiamą Dievo Sandoros su Izraeliu, apie tai kaip Izraelio tautos atžvilgiu suprasti Bažnyčios vykdomą evangelizavimo misiją. Dabar skelbiamas dokumentas pratęsia Susirinkimo deklaracijos svarstymus, papildo juos naujomis, dabartiniame kontekste subrandintomis įžvalgomis. Įvade pabrėžiama, kad šis tekstas nėra naujas Bažnyčios mokymo dokumentas, bet yra teologinė refleksija, kuria norima skatinti ir intensyvinti žydų ir katalikų teologinį dialogą.

Pirmajame dokumento skyriuje aptariamas deklaracijos ,,Nostra aetate" poveikis ir konstatuojama, kad jos dėka, visų pirma dėl aiškiai suformuluotos Katalikų Bažnyčios pozicijos judaizmo atžvilgiu, buvo daug nuveikta teologinio dialogo sferoje ir užmegzta gili abipusė draugystė.

Antrame skyriuje kalbama apie ypatingą katalikų ir žydų dialogo statusą bendrame Katalikų Bažnyčios bendravimo su kitomis religijomis kontekste. Katalikų dialogas su žudais ir dialogai su kitomis religijomis yra skirtingi, neįmanomu jų gretinti dėl hebrajiškų krikščionybės šaknų.

Trečiasis skyrius kalba apie Dievo Žodžio apreiškimą judaizme ir krikščionybėje. Žydams Dievo Žodis yra apreikštas Penkianknygėje; krikščionims - Dievo Žodis yra įsikūnijęs Jėzuje Kristuje. Tačiau Dievo Žodis yra nedalomas ir reikalauja, kad žmonės surastų tokius atsakymus, kurie jiems padėtų pagal Dievo Žodį gyventi.

Ketvirtasis skyrius kalba apie Senosios ir Naujosios Sandorų santykį. Nors abi tradicijos jas suvokia skirtingai, Senoji Sandora ir Naujoji Sandora sudaro vieną Dievo Sandorą su žmonija. Tai savo ruožtu reiškia, kad ir Jėzaus Kristus atneštas išganymas liečia abi Sandoras. Apie tai kalbama penktame skyriuje, kuriame pabrėžiama, jog nors žydai netiki, kad Jėzaus Kristaus yra visuotinis žmonijos Išganytojas, jie irgi yra išganymo dalininkai, nes Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami, kaip sako šv. Paulius.

Šeštajame skyriuje sakoma, kad nors katalikai dialoge su žydais liudija savo tikėjimą į Jėzų Kristų, jie nesiima aktyvios misijos žydų tautos atžvilgiu ir nesiekia jų atversti. Katalikų dialogo su žydais tikslas - apie tai kalbama septintame dokumento skyriuje - vieni kitus geriau pažinti, vis labiau susitaikyti, kartu siekti teisingumo ir taikos, saugoti kūriniją, kovoti prieš antisemitizmą. Katalikai ir žydai turi bendradarbiauti padėdami vargstantiems, silpniems, atstumtiems žmonėms, kad šitaip jie kartu būtų palaima visam pasauliui.


http://lt.radiovaticana.va/news/2015/12/10/katalikai_nesiekia_atversti_žydų_dokumentas_apie_dialogą/1193469
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 28, 2015, 05:11:35
Pagrindinė problema, kaip suprantama Naujoji Sandora. Kaip suprantu dabartinis Bažnyčios mokymas yra toks, kad Naujoji Kristaus Sandora pakeitė senąją.

Tuo tarpu JPII ir šio dokumento retorika yra tokia, kad Kristaus Sandora toliau galioja su senesnėmis Dievo sandoromis. Tad čia kyla klausimas, kodėl Kristus ir Apaštalai norėjo atversti žydus? Ir kodėl Jėzus sakė, kad tik per Jį eina kelias į Dangų? Ar jis nežinojo kaip yra iš tikro? Aišku, kad žinojo, tad...
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 28, 2015, 05:19:47
Apaštalai ne norėjo atversti, o norėjo, kad jie atsiverstų. Dėl to liudijo Kristų Jo paties parodytu stiliumi. Ne prievartos veiksmais, ko būta vėlesniais krikščionybės amžiais.

Manau, kad Bažnyčia nori ištaisyti savo pačios klaidas  :-\

Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 28, 2015, 05:28:38
Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2015, 05:19:47
Apaštalai ne norėjo atversti, o norėjo, kad jie atsiverstų...


Šiuo atveju juk tai tik semantika :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 28, 2015, 05:34:25
Tai kad nieko išradinėti nereikia, viskas jau pasakyta vieno žydo vardu Paulius laiške Romiečiams 11:
Citata11 Būsimasis atsivertimas
Tad aš klausiu: ar izraelitai taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieku būdu! Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganymas, kad juos paimtų pavydas. 12 Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius - pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma?!
13 Jums, kilusiems iš pagonių, aš sakau: būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę: 14 galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. 15 Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai ką gi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių?

Izraelitai lieka išrinktoji tauta
16 Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos.[i2] 17 Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu - laukinis alyvmedis - esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku,[i3] 18 tai bent nesididžiuok prieš anas šakas! O jeigu didžiuojiesi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. 19 Gal pasakysi: ,,Šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas?" 20 Gerai! Jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok! 21 Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs? 22 Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą: nupuolusiems - griežtumas, o tau - Dievo maloningumas, jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas! 23 Bet ir anie, jei nepasiliks netikintys, bus priskiepyti, nes Dievas turi galią ir vėl priskiepyti. 24 Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje.

Izraelio atsivertimas
25 Kad jūs, broliai, per gerai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį: dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, 26 o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta:
Iš Siono kalno ateis gelbėtojas
ir nukreips nedorybes nuo Jokūbo.
27 Ir tokia bus jiems mano sandora,
kai nuimsiu jų nuodėmes.
28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėlei savųjų protėvių. 29 Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami. 30 Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, 31 taip ir jie dabar[i4] nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. 32 Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų.


Kristus jau paskelbė, ką reikia daryti žydams, kad jie įeitų į Naująją Sandorą - atsisakyti Įstatymo. Bet jie dar negali, o gal dar ne laikas.. Taip pat reikėtų žinoti, ką ortodoksiniam judaizmui reiškia Įstatymas. O jis reiškia viską: kai prie Siono judėjai privertė Aaroną nulieti jiems aukso veršį, kurį galėtų garbinti, Mozė sudaužė iš Dievo gautas plokštes (Iš 32). Talmude yra istorija, jog išsigandę Dievo bausmės, izraelitai prisiekė visais būsimais palikuonimis ir visomis būsimomis kartomis, kad tik Mozė juos užtartų pas Dievą. Tada Mozė atnešė jiems kitas Įstatymo plokštes (Iš 34). Taip kad jiuos iki šiol saisto protėvių priesaika. Taip pat yra sakoma, kad tik Įstatymo dėka persekiojamas Izraelis išliko kaip tauta per tuos amžius.

Na o pagonims, kurių širdžių plokštėse yra įrašytas Dievo įstatymas, ir jų nesaisto jokia priesaika, yra skelbiama Geroji Naujiena iki dabar, ir turi būti toliau skelbiama, nes Dievo malonė dabar veikia mūsų visų tarpe. Žydams Dievo yra numatytas savas laikas.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 05:48:21
Aš po ranka nerandu to "popieriaus" kuriame aiškiai sakoma kad atversdinėti NEGALIMA. Tiesa pasakius popierius nebuvo labai kilmingas.

Pirmiausia, TIKĖJIMAS tai LAISVAS pasirinkimas.
Atversdinėjimas tai subtiliai suvyniota ta pati puikybė.
Ar žinote ką reiškia ATSIVERSTI? (ne pagal tai kaip parašyta popieriuje?)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 28, 2015, 05:54:44
Taip pat man labai patiko Silvijos įkeltame dokumentiniame filme apie Jeruzalę (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1298.msg17962/topicseen.html#msg17962) vienos libanietės idėja - surinkus įvairių denominacijų tikinčiuosius, melstis už krikščionių vienybę Kristuje :)
Svajoju apie tokią maldos grupę ir pas mus..
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 05:56:42
Keliauninke.
Ar tu nori žinoti ką išties reiškia tokia svajonė?
Ar tikrai?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 28, 2015, 06:02:31
ką?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 06:03:23
Eik ir padaryk.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 28, 2015, 06:05:53
Šiaip tai jau galvojau apie tai. Gal nori prisidėti?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 06:14:27
Ne atversti ... o įtikėti, priimti, kad Jėzus yra Mesijas.
Ir pats procesas ne atvertimas,
bet Evangelizacija, Gerosios Naujienos skelbimas, kad Jėzus yra Išganytojas.

Jėzaus Sandora ar kitaip Naujoji Sandora nenaikina prieš tai buvusių sandorų, jas tik pratęsia ir atkartoja, vis praplėsdama ir sukonkretindama prieš tai buvusios (-ių) sandoros (-ų) turinį.
Kažkada forume jau buvo nuorodos į bernardinai.lt esančius tekstus apie Sandoras.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 28, 2015, 06:15:25
Ai, dabar ant tuščios vietos tuščia kažką konkretaus pasakyti.
Bet iš principo?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 06:33:39
"Ne atversti ... o įtikėti, priimti, kad Jėzus yra Mesijas.
Ir pats procesas ne atvertimas, "

Tikėjimas yra dovana iš Dievo.

" Evangelizacija, Gerosios Naujienos skelbimas"

Ką reiškia skelbti Naujieną?
kas yra Naujiena?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 06:41:47
Geroji Naujiena - Evangelija,
skelbti ... Apaštalų darbuose parašyta kaip tą darė Apaštalai.
Šiuolaikiniame pasaulyje - tai yra II Vatikano dokumentas Ad gentes
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 28, 2015, 06:49:50
Citata iš: Tomas M.  gruodžio 28, 2015, 05:28:38
Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2015, 05:19:47
Apaštalai ne norėjo atversti, o norėjo, kad jie atsiverstų...


Šiuo atveju juk tai tik semantika :)


Ne tik :no-no:

Žodis gydo, žodis žeidžia. Žodžiu galima pataikyti į taikinį, bet galima ir prašauti. Įvairūs nesusikalbėjimai istorijoje yra vykę dėl tokių prašovimų. Kam mums buvo duotas Andrius4 ? Ar ne tam, kad kai ką suprastume? Juk ne taip lengva susikalbėti skirtingomis kalbomis, ar ne?

Bet Jėzus yra vienas, Dievo Žodis. Pažinti Jį taip, kad neprašautum mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais  :angel-2:
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 06:53:53
čia prie Silvijos minčių  :)

https://www.youtube.com/watch?v=XrLzYw6ULYw
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 06:55:19
Piligrim. Na ir kas,  kad yra dokumentai?
Per,, Berneliu,, mišias ant laiptų bažnyčioje stovejau, mišių nemačiau.
Kur tie sugužėją žmonės bus šiandiena?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 06:57:55
bus ten kur tu juos pakviesi
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 07:00:54
Pakvieciau. Atsake mazdaug laiko neturi.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 28, 2015, 07:07:50
Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2015, 06:49:50
Juk ne taip lengva susikalbėti skirtingomis kalbomis, ar ne?

Gal susimelsti lengviau? :) Nors esu patyrus, kad ne su visais, net su savais katalikais galiu (noriu) melstis.. hmmm..kodėl taip yra, nežinau..
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 07:15:30
ką daro Jėzus ... stovi ir beldžia, stovi ir laukia ...
tai ir yra pavyzdys ką turime daryti, kantriai, su užsidegimu, nuolankiai - belsti.
kviesti, kviesti, kviesti ...

ar tiems žmonėms kas nors paskelbė Gerąją Naujieną
pažiūrėk pradžią siužeto
https://www.youtube.com/watch?v=ZbxT6lgXSwk
kas nors jiems pasakė, kad Jėzus yra Mesijas
... kantriai, su užsidegimu, nuolankiai
kad būtų aišku kaip tą daryti Bažnyčia ateina į pagalbą ir rašo tekstus
ir niekas jų neskaito, kaip ir katekizmo, kaip ir Švento Rašto
gal mums reikia imti pavyzdį iš brolių protestantų, to atkaklumo, užsidegimo
su kuriuo jie ateina į ligonines, kalėjimus, namus, aikštes ... darbininkų maža.
skelbti ir liudyti, o rezultatas ne mūsų reikalas, tai pjūties šeimininko dalykas.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 07:20:25
Dabar, sakau po savaites baznyciose skelbimus nukabino...

Gal reikia pirmiau patiems atsiversti?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 07:45:24
Asmeninis atsivertimas yra nuolatinis vyksmas, kasdieninis reikalas
Kilti ir kelti,  pakilai nuo klausyklos ir kvieti kažką kilti kartu, pakilai iš maldos ir kvieti kitą, pakilai ir daliniesi
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 07:47:32
Tai dabar del to, pries ateinant sveciams nesitvarkai namu?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 08:00:46
nea, tiesiog ir svečius įjungi į tvarkymą.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 08:03:35
Tai pasakiau, turintys popierius, skelbimus nukabino.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 11:40:04
" Žodžiu galima pataikyti į taikinį, bet galima ir prašauti. ...."
"Bet Jėzus yra vienas, Dievo Žodis. Pažinti Jį taip, kad neprašautum mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais "

AR TIKRAI GALIMA?
Nuodėmė - netinkamas veiksmas, nusidėjimas. Kildinamas iš graikų žodžio "hamartia" (hah - mahr - tee - ul), kas reiškia "nepataikymą į tikslą".
WIKI
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 28, 2015, 12:06:36
Tai neįmanoma žmogui, bet Dievui mumyse viskas įmanoma ;) Juk einame vienytis Komunijoje nebūdami visiškai tobuli, su lengvomis nuodėmėmis. Tai - tobulėjimo kelias. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. (1 Kor 13, 12).

Ką reiškia siekti vienybės? Įsivaizduokime grafiškai: artėjant link Jo, artėjame vieni prie kitų. Arba artėdami vieni prie kitų, artėjame prie Jo. Kai tai vyksta Dieve, kad ir netobulai Jį pažinus, įmanomas nors šioks toks suartėjimas  :-\ Bet tik Dievas pabaigs šį procesą, o mes galim padėti arba trukdyti.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 12:10:33
"Ką reiškia siekti vienybės? Įsivaizduokime grafiškai: artėjant link Jo, artėjame vieni prie kitų. Arba artėdami vieni prie kitų, artėjame prie Jo."

WOW

KALĖDOS !!!!!!!!!!!

Manau su šiais žodžiais galėtume pradėti artėti. Tada "žydai" pavydėtu.....
Ar artėjam? :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 28, 2015, 12:13:16
O ką mes čia veikiam tiek metų, kaip manai? :)

Žinau, sakysi, reikia gyvai. Po Naujų, gal antrą savaitę, imsim organizuoti, OK?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 12:15:31
Tiesa pasakius nežinau.

Na dar:
Broliui linkėjimus galiu perduoti...
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. gruodžio 28, 2015, 13:24:59
Citata iš: Pilgrim  gruodžio 28, 2015, 06:14:27Jėzaus Sandora ar kitaip Naujoji Sandora nenaikina prieš tai buvusių sandorų, jas tik pratęsia ir atkartoja, vis praplėsdama ir sukonkretindama prieš tai buvusios (-ių) sandoros (-ų) turinį.
Kažkada forume jau buvo nuorodos į bernardinai.lt esančius tekstus apie Sandoras.


Tai yra nuomonė, o Bažnyčios mokymas sako priešingai. Čia tam, kad skaitantys turėtų aiškesnį supratimą.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim gruodžio 28, 2015, 14:01:50
Jei prisimeni nuorodą į mokymą, atsiųsk.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija gruodžio 28, 2015, 15:02:55
O kaip šie Jėzaus žodžiai, Tomai?

Mt 5
17 ,,Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.[i5]

[i5]Mt 5,17: Kaip Kristus įvykdo ST, matyti iš tolesnio teksto. Jis sutvirtina moralinius ST reikalavimus, pabrėždamas jų vidinį momentą. Pagrindinė Kalno pamokslo tema: krikščionių poelgiai turi viršyti Mozės Įstatymo ir pagonių etikos reikalavimus. )
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas gruodžio 28, 2015, 17:16:34
Minimas įstatymas yra Tora.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 29, 2015, 08:08:08
Ne taip viskas paprasta su tuo Senuoju Testamentu ir jo įstatymais.

Taip, Jėzus patvirtino pagrindinius ir svarbiausius, juos paminėdamas Kalno pamoksle ir kitose vietose.

Tačiau ar vyrai privalo nekirpti plaukų nuo smilkinių? Arba ar privalome užmėtyti nusikaltėlius akmenimis dėl įvairių nusikaltimų? Jeigu taip, ar kiekvienas iš mūsų jau neturėjo būti užmėtytas akmenimis? ;)
Juk Jėzus apgynė gatvės merginą nuo užmėtymo akmenimis, nors tą reikalavo daryti Mozės įstatymai!
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Sigitas gruodžio 30, 2015, 05:18:25
Citata iš: kukulis  gruodžio 29, 2015, 08:08:08
Ne taip viskas paprasta su tuo Senuoju Testamentu ir jo įstatymais.

Taip, Jėzus patvirtino pagrindinius ir svarbiausius, juos paminėdamas Kalno pamoksle ir kitose vietose.

Tačiau ar vyrai privalo nekirpti plaukų nuo smilkinių? Arba ar privalome užmėtyti nusikaltėlius akmenimis dėl įvairių nusikaltimų? Jeigu taip, ar kiekvienas iš mūsų jau neturėjo būti užmėtytas akmenimis? ;)
Juk Jėzus apgynė gatvės merginą nuo užmėtymo akmenimis, nors tą reikalavo daryti Mozės įstatymai!
Ir dar - negalėtume nešioti rūbų, maišytos medžiagos, kuri dabar itin populiari ir kone kožnas be vienas rūbas yr ~50/50 sintetinis, ar pusiau medvilninis. Negana šito, dar yra apribojimai kokia spalva gali būti ir priedo, languoti visiškai draudžiami pagl žydų įstatymą. Apie maistą suvis nėra ką kalbėti - negana to, jog mėsa nežinia kieno, tai dar ir pieno produktai įmalami į dešreles, kas pas žydus kategoriškai draudžiama (hamburgerių doras žydas neturėtų būt ragavęs ne dėl kiaulienos, o dėl to, jog sūris ir mėsa viename). (http://img.carnage.ru/i/sm/eusa.gif)

Mus, krikščionis, saisto tik doriniai senojo įstatymo aspektai.

O beje, kiek iš mūsų, katalikų, laikosi pirmojo Bažnyčios susirinkimo nuostatų?
,,Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo" (Apd.15,28-29).

Katras iš mūsų valgome kraujinius vėdarus, tas nusidedame! (http://img.carnage.ru/i/sm/strah.gif)

Prieš Kalėdas kalbėjausi su vienu senu pažįstamu jehovistu. Pas juos kraujas yra tabu, bet net ir jie pripažįsta, jog visiškai pašalinti kraujo iš mėsos negalima, neįmanoma, todėl mėsą verdant ar kepant kraujas vis tiek pasirodo, išteka likutis. Tačiau bėda ne tame likutyje, o kai krikščionys net nepagalvoja, jog apaštalai uždraudė vartoti kraują maisto gamybai!

Pasmaugtų gyvulių gal kokiam supermarkete ir nepardavinėja, nes tokia mėsa atrodo itin nepatraukliai - kai kraujas nebūna nuleidžiamas, mėsa greit pamėlynuoja, juoduoja. Pasmaugto gyvulio mėsą valgo nebent brakonieriai, dažniausia kiškius gaudydami kilpomis, kur šie uždusta ir nugaišta dar neatėjus medžioklės įrankio savininkui. Tiesa, yra fabrikų, kur viščiukus broilerius dusina dujomis, bet jiems po to skubiai nuleidžiamas kraujas, kad mėsa liktų balta. (http://img.carnage.ru/i/sm/agent.gif)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis gruodžio 30, 2015, 11:16:55
Citata iš: Sigitas  gruodžio 30, 2015, 05:18:25
Mus, krikščionis, saisto tik doriniai senojo įstatymo aspektai.


Tai tu manai kad mėsą valgyti su sūriu yra doras užsiėmimas :no-no:
Todėl visi nedorėliai amerikiečiai ir kiti nedorėliai, valgantys hamburgerius, keliaus tiesiai į pragarą  ;D
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Sigitas gruodžio 31, 2015, 11:40:44
Broli Kristuje Jėzuje, Kukuli, rašiau, jog krikščionis saisto tik doriniai įstatymo aspektai. Maistas nėra nei doras nei nedoras, kaip ir drabužis, rankų plovimas, plaukų ilgumas, nagų ar ragų karpymas...  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: kukulis sausio 02, 2016, 07:49:56
Tai aš sutinku. :) Bandžiau čia pajuokauti :D
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 22, 2016, 03:01:54
JAV yra toks įdomus vyrų katalikų diskusijų klubas, kurie kviečia įdomius žmones aptarti opioms problemoms. Mes jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad Bažnyčia rodos pamiršo savo vieną svarbiausių įpareigojimų - evangelizavimą, apie ką šiame video tie vyrai ir kalbės, bet... pažiūrėkite kelias minutes, ir ten parodys Popiežiaus Pranciškaus video apie ekumenizmą ir pasakykite, ką manote:

Chris Ferrara vs Mark Shea The AOTM (https://youtu.be/2rX8Cp2l8Lo?t=5m26s)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 22, 2016, 05:12:32
Nieko nemanau ... nes  :( kalbos barjeras.
Nors būtų labai įdomu,
gal įmanoma popiežiaus Pranciškaus tekstą rasti suprantamais žodžiais.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 22, 2016, 05:26:27
Radau rusiškai:

,,Kas tai?" (https://www.youtube.com/watch?v=_FOBzwwQcT0&index=2&list=PL1xWfn4nHM0bwIKgRKoM30sQEV0XN_w-d)

Nors iš tiesų net ir žinant žodžius, vizualinė žinia yra labai stipri, kuriai net nereikia žodžių.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 22, 2016, 07:09:41
ir ? ... ir kame problema ?
siužetas nėra kalba apie ekumenizmą.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas rugpjūčio 22, 2016, 08:28:19
Taip, manau, kad Pilgrim'as yra teisus. Tomas painioja dvi skirtingas sąvokas - ekumenizmas ir tarpreliginis dialogas.  :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 22, 2016, 08:54:53
Pridedu straipsnį iš Bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-22-reformacijos-500-metu-jubiliejus-daugeliu-klausimu-nebeliko-baznycias-skaldanciu-dalyku/147840
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 22, 2016, 17:40:06
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 22, 2016, 05:26:27
vizualinė žinia yra labai stipri, kuriai net nereikia žodžių.


O štai ir audiožinia, taip pat labai stipri: stačiatikių kunigas Vitalijus Mockus apie ekumenizmą ir.. bendrą eucharistiją http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013009760/mazoji_studija_dievo_zodis_2016_08_22_05_45
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 22, 2016, 19:06:30
Pilgrim, Augustinai, jūs teisūs, bet kartu galima pasakyti ir tai, kad mūsų laikais tos dvi kategorijos gana susiliejo, nes jei neklystu, tarpreliginis dialogas dar vadinamas "globaliuoju ekumenizmu".

Šiaip ar taip, skaudu matyti, kai Šv. Petro Sostas pristato Krikščionybę, kaip vieną religijų lygiomis teisėmis su erezijomis (Islamas) ar kita religija, kuri net neturi Dievo (budizmas). Kas matė, video "Nuo guru iki Jėzaus. Tėvas Juozapas - Marija Verlanas" (https://www.youtube.com/watch?v=csapF0xRUSc), dar taip pat supras ir tai, kad budizmas net neskelbia meilės, kaip kad tame Popiežiaus klipe bandoma parodyti.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 23, 2016, 04:49:37
kur įvyksta tų dviejų sąvokų susiliejimas ? Tarp sociologų, politologų, religijotyrininkų ? Kas įveda terminą globalus ekumenizmas ? Žiniasklaida ? Katalikų bažnyčia aiškiai ir nedviprasmiškai atskiria ekumenizmą ir tarpreliginį dialogą.

ir kitas klausimas ... kodėl man asmeniškai skaudu matyti kai krikščionybė sulyginama lygiomis teisėmis su kitomis religijomis ?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas rugpjūčio 23, 2016, 08:08:40
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 23, 2016, 04:49:37
...
ir kitas klausimas ... kodėl man asmeniškai skaudu matyti kai krikščionybė sulyginama lygiomis teisėmis su kitomis religijomis ?


Nes tikiu, kad visa ir pilnutinė tiesa apie Dievą ir išganymą yra tik Krikščionybėje.  ::) Todėl lygių teisių čia kaip ir neturėtų būti?   :-\ Aišku, čia dar reikėtų paklausti, o kas gi yra tos lygios teisės religijų srityje. Ar tik nebus čia eilinis supainiojimas, kai popiežius prašo krikščioniškoms Bažnyčioms lygių teisių, pvz., su Islamu musulmoniškoje šalyje, pvz., Saudo Arabijoje, o mes turime minty (sinkretistinį) teiginį, kad Krikščionybė yra lygiai tokia pati teisinga, kaip ir, pvz., Budizmas ar Islamas?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija rugpjūčio 23, 2016, 09:04:33
Lietuviškas tekstas:

,,Dauguma žmonių pasaulyje sakosi esą tikintys. Tai turėtų skatinti dialogą tarp religijų, - sako Šventasis Tėvas pristatydamas maldos intenciją sausio mėnesiui. Turime nepaliaudami melstis ir bendradarbiauti su kitaip nei mes mąstančiais žmonėmis. Daugybė žmonių skirtingai mąsto, skirtingai jaučia, skirtingais būdais ieško Dievo ir jį suranda. Šioje daugybėje, šioje religijų įvairovėje, visi tikime, kad esame Dievo vaikai. Padėkite paskleisti šio mėnesio maldos intenciją: kad nuoširdus skirtingų religijų žmonių dialogas duotų taikos ir teisingumo vaisius. Ir tu už tai melskis!" - kviečia Šventasis Tėvas.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-01-07-popiezius-pristato-maldos-intencijas-sausio-menesiui/139332
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 23, 2016, 16:17:00
Tekstas atrodo gražus, bet juk vaizdai kalba už save (keturios rankos su tikėjimo simboliais --> jūsų teisė rinktis, reklama...). Čia kaip reklamoje, nesvarbu, ką ten sako, svarbu, ką tavo akys pamato ir ką tavo protas suvokia. Čia kaip kalbėti apie Santuokos sakramento šventumą ir tuomet leisti nepadoriomis suknėmis vilkinčias nuotakas stoti prieš Altorių - rodos ganytojai sako vieną, bet leidžia tokius dalykus, kurie viešai žymiai veiksmingiau sako priešingai.

Ir ar tikrai žmones ten kitur suranda Dievą? Gal reikėjo rašyti "dievą", bet aišku būtų ne politkorekt. Ir jei jau jie surado (kas tai bebūtų), tai kas tuomet? Viskas, taškas, skirstomės po savo smėlio dėžes ir "gražiai gyvenam"?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 23, 2016, 19:26:59
Citata
Ir ar tikrai žmones ten kitur suranda Dievą?


O kodėl gi ne ? kas trukdo surasti ?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Saulius rugpjūčio 24, 2016, 05:52:33
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 23, 2016, 09:04:33
Lietuviškas tekstas:
Šioje daugybėje, šioje religijų įvairovėje, visi tikime, kad esame Dievo vaikai.


Atsiprašau, bet įnešama dviprasmybė: "religijų įvairovėje, visi tikime, kad esame Dievo vaikai" - čia reikalingas patikslinimas, nes to nepadarius, kyla klausimas: gal mes atsižadame savo išpažįstamo tikėjimo, jei visos religijos veda prie Dievo? Išsakyti žodžiai žiniasklaidai suteikia progą tai patvirtinti.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 24, 2016, 09:36:06
 ... mes atsižadame ... kas tie mes ?
ar tikrai visiems tie žodžiai įneša dviprasmybę.
man pvz. visiškai ne.
ir kaip turėtų skambėti tas patikslinimas ?
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2016, 11:55:57
Gal kiek į šalį... Manau, turėjote tokią patirtį, kurią pasistengsiu čia aprašyti. Tai patyrus savo kailiu, imu suprasti ir tuos, kurie vengia ir visaip šalinasi tikinčiųjų.

Yra žmonių, kurie kur bebūtų ieško progos pradėti šneką apie tikėjimą, cituoti Šventą Raštą ir pan. Dažnai tie jų intarpai visai nesiderina su kontekstu ir, švelniai tariant, skamba įtariai. Aplinkiniai tokių tiesiog saugosi ir stengiasi išvengti jų draugijos.

Ar toks buvo Jėzus? Ne. Prie Jo žmonės tiesiog lipte lipo.

Aš galvoju, kad tas "stengtis atversti" ir nuolatinis ieškojimas progos įkišti savo krikščionišką trigrašį yra labai neskanus, nenatūralus evangelizavimo būdas, atstūmęs praeity daugelį žmonių. Ar neturėtume ieškoti kitų būdų? Ar neieško tokių būdų popiežius Pranciškus? Ką galėtų reikšti Kristaus žodžiai "padarykite mano mokiniais"?

Šiek tiek studijavau M. Montessori pedagogiką. Ši gydytoja-pedagogė-mokslininkė griežtai pasisakė prieš prievartinį vaikų mokymą, iškeldama prioritetu kūrybišką ieškojimo/domėjimosi/nuostabos ugdymą. Laisvas žmogus gali žymiai daugiau, nei varžomas. Tad ir mes, krikščionys, niekam nieko neturėtume primesti. Tačiau patys turime išmokti gyventi laisvo, tiesoje ir meilėje gyvenančio, laimingo žmogaus gyvenimą, kuris sudomintų ir patrauktų kitus. Tai ir būtų geriausia evangelizacija.

Žinoma, galima pastebėti ir kitą kraštutinumų, kalbu apie apsimestinį linksmumą, perdėtą gerumą ir t.t., kas taip pat atstumia. Nes žmogus intuityviai jaučia tikrus dalykus ir nemėgsta falšo. Tai ypač pastebima vaikuose - geriausiuose tiesos indikatoriuose :)

Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 24, 2016, 12:26:12
Mjo.

Vakar važiavau į Kauną. Tarpe susitikau su žmogumi.
Pusantros valandos nesugebėjau įsiterpti į jo šneką.


"Vėl cituoju Pranciškų: kiekvienas nusidėjėlis turi ateitį, kiekvienas šventasis turi praeitį. O teismą mes palikim Dievui.

Nereiškia, kad turiu pateisinti blogį, kuris egzistuoja. Ne. Tačiau kiekvienas blogas žmogus turi turėti viltį, kad jis kažkur gali būti išklausytas ir priimtas."

KUN. ARŪNAS PEŠKAITIS OFM: ,,LIETUVOJE LABAI TRŪKSTA HOMOSEKSUALIŲ ASMENŲ SIELOVADOS"
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-27-kun-arunas-peskaitis-ofm-lietuvoje-labai-truksta-homoseksualiu-asmenu-sielovados/144837
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 24, 2016, 21:16:22
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 24, 2016, 09:36:06
ar tikrai visiems tie žodžiai įneša dviprasmybę.
man pvz. visiškai ne.
ir kaip turėtų skambėti tas patikslinimas ?


Jei jau suglumina pačius kunigus ir vyskupus, nekalbant apie pasauliečius, vadinasi turime problemą...
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2016, 03:25:02
O kam dabar lengva. :D

Turėti problemą visiškai normalus dalykas.
Neturėti sprendimo ar turint sprendimą bėgti nuo jo yra nauja problema. :)
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas rugpjūčio 25, 2016, 10:18:39
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 23, 2016, 16:17:00
...
Ir ar tikrai žmones ten kitur suranda Dievą? Gal reikėjo rašyti "dievą", bet aišku būtų ne politkorekt. Ir jei jau jie surado (kas tai bebūtų), tai kas tuomet? Viskas, taškas, skirstomės po savo smėlio dėžes ir "gražiai gyvenam"?

Randa randa. Užtikrinu, kad randa. Pvz., aš radau Jėzų tikrai ne krikščioniškoje Bažnyčioje būdamas (tiksliau, tai Jėzus mane surado, bet dabar tai nesvarbu) ir ne homilijos klausydamas.
Va, čia yra liudijimas, kaip musulmonas rado Jėzų:
http://www.katalikai.lt/files/File/reklama/_2016/Nabee-Qureshi_anotacija.pdf
Pažymėtina ir J.M.Verlinde'o istorija, kaip jis atrado Jėzų (tiksliau, jį atrado Jėzus), kai jis dar buvo hinduistų vienuolis.
Taigi randa žmonės Jėzų, būdami bet kurioje religijoje ir kultūroje. Kitas klausimas, ką gi jie daro su tuo atradimu.   :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 25, 2016, 13:49:50
Esu matęs ne vieną Nabee Qureshi video, kur jis apie tai pasakoja ir esmė ne tame, kokią religiją jis praktikavo, bet tai, kad jam papuolė apsigyventi viename bendrabučio kambaryje su krikščioniu studentu, kuris nebuvo mums įprastas tikintysis... tarp jų iš lėto vystėsi diskusija apie tikėjimą, ko pasekoje jis ir pažvelgė kritiškai į islamą. Štai ir ryšys su evangelizacija. T.y. jis neatsivertė "tuščioje vietoje", praktikuodamas savo tikėjimą.

Tas pats su  J.M.Verlinde, jam netinka tavo apibūdinimas, nes jis praktikavo budizmą ne nuo pradžių, t.y. prieš tai gyvenime jis jau buvo krikščionis, tad čia mes kalbame apie sugrįžimą, bet ne apie šiaip kitatikio atsivertimą. Ir net jo atveju juk ten buvo krikščionis gydytojas, kuris ir uždavė tą lemtingą klausimą. Jei tas daktaras butų mąstęs tipo "visi mes Dievo vaikai", vargu ar Verlinde dabar būtų katalikas (aišku Dievo keliai nežinomi, bet mes matome, kaip svarbu būti jo įrankiais, o ne pasyviai plaukti gyvenimo upe).
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas rugpjūčio 25, 2016, 15:05:04
Žinoma, mes, kurie esame krikščionys, turime veikti, turime kalbėtis, diskutuoti, turime nešti šitą žinią kitiems žmonėms, tikintiems kitaip nei mes, tačiau galiausiai sprendimą Jėzaus atžvilgiu priima pats žmogus. Ne mes už jį priimame tą sprendimą, bet pats žmogus priima savo nuosavą ir laisvą sprendimą. Mes tuo momentu galime tik melstis už tą žmogų.  [-o< 

P.S.
CitataJei tas daktaras butų mąstęs tipo "visi mes Dievo vaikai", vargu ar Verlinde dabar būtų katalikas (aišku Dievo keliai nežinomi, bet mes matome, kaip svarbu būti jo įrankiais, o ne pasyviai plaukti gyvenimo upe).

Tai aš irgi taip mąstau, kad mes, žmonės, visi esame Dievo vaikai. Ir ką? Ar tai man kažkaip turėtų trukdyti skelbti Kristų? Ir apskritai, Tomai, kaip ir kokiais būdais mintis, jog mes visi esame Dievo vaikai, paralyžiuoja krikščionišką įkarštį skelbti Kristų? O dėl to daktaro, kuris turėjo lemiamos įtakos J.M.Verlinde'o pasirinkimui, tai esu tikras, kad jis maždaug taip ir mąstė - štai prieš mane Dievo mylimas vaikas, kuris nežino, kad toks yra, ir kaip jam (t.y., J.M.Verlinde'ui) reikėtų tą pasakyti, kad jis (J.M.Verlinde'as) tą suprastų.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 25, 2016, 18:51:03
skaitau ir pradedu nesuprasti,
apie ką mes čia kalbame ?
ir kas neaišku ...
ar tai jog visi esam Dievo vaikai  ...
ar kur galima rasti Dievą ...
ar dar kas nors?
pasiaiškinkim pirma sau o paskui ir kitiems taps aiškiau.
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. vasario 17, 2017, 16:53:21
Vis tik yla kažkada turi išlįsti... Nusikeliam į II Vatikano Susirinkimą. Svarstant įvairius dokumentus, būdavo paskiriami tos temos ekspertai, kurie turėjo nemažai įtakos, jie taip pat rengdavo paskaitas vyskupams apie jų kuruojamas temas.

Taigi, vienas ekspertų, ex-kunigas iš Kanados Gregory Baum, kuris parengė pirmą dokumento Nostra aetate (deklaracija apie Bažnyčios santykius su nekrikščioniškomis religijomis) reviziją, dabar jau gilioje senatvėje prisipažino dėl savo homoseksualaus gyvenimo būdo. Savo naujoje knygoje jis atviravo (https://www.lifesitenews.com/news/major-player-at-vatican-ii-confesses-to-concealing-homosexual-sex-life), kad būdamas teologu, slėpė šį faktą, nes nenorėjo prarasti įtakos.

Gregory Baum propagavo nuomonę, kad Bažnyčia turi nutraukti pastangas skatinti žydus pripažinti Kristų Mesiju, taip pat skatindamas socialinės lygybės ir išsilaisvinimo teologijos idėjas.

CitataThe influential cleric reveals candidly in The Oil Has Not Run Dry: The Story of My Theological Pathway, "I did not profess my own homosexuality in public because such an act of honesty would have reduced my influence as a critical theologian." "I was eager to be heard as a theologian trusting in God as salvator mundi and committed to social justice, liberation theology, and global solidarity."
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Augustas vasario 18, 2017, 07:48:45
Tai gerai, kad pagaliau paaiškėja, kokiais nešventais netikėliais pasinaudoja Dievas, vesdamas savo Bažnyčią į išganymą.  :) 
Antraštė: Ats: Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?
Parašė: Tomas M. vasario 18, 2017, 18:17:37
Bet jie gali pasėti ir blogio sėklą, kuriai išrauti po to gali prireikti šimtmečių :(

Beje, Bažnyčios istorijoje tokių atvejų būta (pvz. Florencijos ekumeninio susirinkimo mokymas apie kunigų šventimus (https://youtu.be/MjKrDMZOb_k?t=15m54s)), nors ir ne visada intencijos buvo blogos...