TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Verti dėmesio resursai => Temą pradėjo: Tomas M. rugsėjo 23, 2013, 03:26:03

Antraštė: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugsėjo 23, 2013, 03:26:03
Šioje žinutėje pateikiu tik patikimus katalikiškus (krikščioniškus) šaltinius.

Pirmas resursas yra naujas dokumentinis filmas (anglų k.) apie masonus ir kaip jie įsipynę į viso pasaulio gyvenimą, pradedant humanitarinėm organizacijom, baigiant Jungtinių Tautų organizacija ir Bilderbergo grupe. Įdomu tai, kad pasirodo masonai, pradžioje turėję tikslą sunaikinti Katalikų Bažnyčią, vėliau pakeitė nuomonę ir nusprendė infiltruoti Bažnyčią, pakeisti ją iš vidaus. Taip pat ne daug katalikų žino faktą, kad masonų judėjimas yra LABIAUSIAI Bažnyčios istorijoje pasmerkta erezija, kurią pasmerkė įvairiais dokumentais net 12 popiežių:

http://www.youtube.com/watch?v=s9dW6_qjrCs

Kitas video kalba apie homoseksualumo problemą Bažnyčioje ir kaip ji pūdo mūsų Bažnyčią iš vidaus, taip pat dar kartelį kalbama ir apie masonų infiltraciją. Įdomus faktas yra tai, kaip teigiamai masonai priėmė įvairius II Vatikano susirinkimo sprendimus:

http://www.youtube.com/watch?v=jSvJhXTsq1I

Čia dar vienas neblogas pravoslavų video apie masonus:

Священник Алексей Мороз Масонство и глобализм (https://www.youtube.com/watch?v=mgO2lGVQu9o)

Šitos knygos turi Imprimatur, galima nusikrauti įvairiais formatais:

Grand Orient Freemasonry Unmasked by George F. Dillon (https://archive.org/details/GrandOrientFreemasonryUnmasked)

The war of Antichrist with the Church and Christian civilization, lectures by George F. Dillon (https://archive.org/details/warantichristwi00dillgoog)

Dar daugiau video paskaitų ir kitos informacijos yra pateikta John Salza svetainėje. John Salza pats buvo 32 laipsnio masonu, bet atsivertęs nusprendė skirti visas jėgas kovoti prieš masonų judėjimą:

http://www.johnsalza.com/p/masonry.html
Antraštė: illiuminatai
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 17, 2015, 15:25:52
Sveiki, šiame tinklapyje aš naujokas. Visą gyvenimą domino laisvųjų masonų (illiuminatų) veikimas pasaulyje. Per trejus metus sukaupiau nemažai informacijos. Prašau nelikti abejingais, ir tie, kurie esate patyrę šioje srityje, rašykite savo žinias, naudingą informaciją apie šėtono veikimą pasaulyje, taip vienas kito (ir Dievo) pagalba atversime vienas kitam akis. Nes yra daug daug nežinančių apie šią organizaciją.
Labiausiai man įsimintini Kristaus pasakyti žodžiai yra: ,,Į pasaulį ateis apsimetėlis, sakysiąs visagalis, ir jūs jį garbinsite". Linkiu visiems nenustoti tikėti Dievu ir jokiu būdu nelaikyti dievais ar šventaisiais tų, kurie turi antgamtiškų galių, ar net pačio popiežiaus. Galbūt tai vienas iš citatoje minėtų veiksnių.
Atsiprašau, kad tiek prirašiau, noriu, labai noriu su kažkuom pasidalinti savo turimomis žiniomis, taip pat turiu tikrai įpatingų citatų prikaupęs, kai kurių sutapimas net šokiruoja. Dar kartelį labai prašau netingėti dalintis info. :)  [-o<
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 17, 2015, 15:34:20
Sakykit, Kornelijau, kuri tai NT vieta, kur cituojate Kristaus žodžius?
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 17, 2015, 15:53:53
Šitą citatėlę girdėjau per filmą. Išgasdino, ilgai bandžiau ją suprasti.
Turbūt omeny buvo turima tai : 2 Kor 11,14 14 Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu.
P.S. ar gi šiuolaikiniai žmonės negarbina pinigų ir kitų materialių daiktų?

(Popiežiaus Benedikto XVI nuotrauka, iš kurios buvo pasityčiota nedorais tikslais, pašalinta - mod. Silvija)

O gal galėtumėte pasakyti kuris čia Popiežius ir, įdomu, čia suklastota nuotrauka, ar gali būti net ir tikra?  :o
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 17, 2015, 16:22:54
Citata iš filmo.. Vadinasi Kristus to nesakė.
Benedikto 16 nuotrauka taip pat.. Visiškas fotošopas - nėra sudėtinga išdarkyti žmogų ar jo judesius, žvilgsnį. Ar skaitėte bent vieną jo knygą? Jei ne, tai labai rekomenduoju, bus drąsiau gyventi :)
Ir šiaip reikia labai atsirinkti, ką žiūrėti internete, ir kuo tikėti.
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 17, 2015, 16:28:04
Ačiū Jums didėliausias  :D :thumbup: :angel-2:
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: kukulis rugpjūčio 18, 2015, 04:46:37
Neseniai skaičiau knygelę išverstą į lietuvių kalbą apie žmogų, kuris priklausė visam tam ezoterikos būreliui ir po to perėjo į krikščionybę. Po to parašė tą knygą apie ezoteriką, ir išryškino vietas kur yra neatitikimai su krikščionybe.
Aš kažkaip per daug neįsigilinau į tą knygą, ir ne visus momentus įsidėmėjau. Bet kelis atsimenu.
1) Ezoterika yra paslėptas mokslas, o krikščionybė ne. (Žiburio nieks nevožia po indu, o pastato kad šviestų visiems )
2) Iniciacija. Tam kad taptum masonų adeptu, tai turi praeiti iniciaciją, kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" protas, kad suprastum tą slaptąjį mokslą.

Iš esmės visas tas mokslas yra paremtas žmogaus puikybe, kada jis manosi priklausantis išrinktų žmonių grupei, ir žino tai, ko kiti niekad negalės sužinoti. Vienu žodžiu, velnio manipuliuojami vargšai žmonės.

Kaip mums atsispirti?

Labai patiko mūsų parapijos klebono pamokslas, kad visa, ką ruošiamės daryti vardan tikėjimo, turime daryti kartu su Kristumi, nes jis pasakė: "be manęs jūs nieko negalite nuveikti". Vadinasi visa ką darome Bažnyčioje, turime daryti su malda.
Taip pat čia iškyla ir tai ką moko Bažnyčia, kaip atpažinti Šventosios Dvasios veikimą; o atpažįstama iš šių trijų dalykų: maldingumo, paklusnumo ir bendruomeniškumo.
Maldingumas atitinka tai ką sako Kristus "be manęs jūs nieko negalite nuveikti". Paklusnumas yra tai, kad bet kokį darbą darant, jis bus naudingas tik tuo atveju jeigu suderinta su bendruomenės ar bendruomenės vadovo nurodymais. Bendruomeniškumas - ar tavo atliekamas sprendimas skaido bendruomenę ar ją vienija?

Visais trimis atvejais stipriai kertama per puikybę. Tuo tarpu visi tie ezoterikos ir masonų bairiai skatina ir augina žmogaus puikybę.

P.S.
Dar pamenu, kaip mane vienas krišnaitas verbavo pas save. Pirmiausia mane pamatęs jis pasakė, kad atrodau labai išsimokslinęs ir kad esu labai protingas žmogus. Aišku tai labai paglostė mano savimeilę. Vėliau truputį pradėjom diskutuoti ir kalba pasisuko apie reinkarnaciją. Jo argumentas buvo labai juokingas: 'Ar žinai kiek gyvena Kinijoj žmonių, tai jie juk visi netilps į dangų! Vadinasi turi būti reinkarnacija!'. Tuo momentu man tas argumentas atrodė labai rimtas ir svarus, kad net neturėjau ką atsakyti, bet vėliau prisiminęs supratau, koks jis naivus ir juokingas, kad įsivaizduoja dangų kaip kažkokį kambarį ar salę, į kurį galėtu kas nors netilpti :D.
Man asmeniškai šis ir dar keli epizodai davė tokią įžvalgą/supratimą apie save, kad negalima niekados daryti rimtų sprendimų pagal momentinę nuotaiką. Tik jei viską vėliau permąsčius ir apgalvojus, nuostabi idėja vis dar atrodo nuostabi, tik tuomet verta jos imtis nes ji bus iš Dievo. Priešingu atveju - tai piktojo žabangai ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 05:51:23
Lietuvoje veikia bent viena masonų dukterinė organizacija - Rotary International (rotary.lt). Pradžioje tik masonai galėjo būti šios "filantropinės" org. nariais, vėliau, kad mažiau išsiskirtų iš bendro panašių organizacijų būrio, pradėjo priimti visus norinčius, bet taip sakant šaknys yra gilios ir gyvybingos, kaip vienas JAV komentatorių gerai pasakė - nuvažiuokite į Rotary renginius ir pažiūrėkite kokios mašinos stovi aikštelėse, turėdamas omeny tai, kad masonai labai mėgsta mašinas pažymėti savo emblemomis. Aišku, gal LT to fenomeno ir nelabai pastebėsi, bet situacijos tai nekeičia.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 06:13:01
Kukulis rašė :"Žiburio nieks nevožia po indu, o pastato kad šviestų visiems "
Jn:8:28   O Jėzus tęsė: ,,Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, tuomet suprasite, kad Aš Esu.

Lk:10:21 Tą valandą Jėzus pradžiugo Dvasia ir tarė: ,,Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes Tau taip patiko. 22 Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus nori apreikšti". 23 Atsigręžęs vien tik į mokinius, Jis tarė:

Žyd:5:12   Ir nors, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 09:27:44
O, sakykit, kaip dėl šito ,,Viską matanti akis"? Kokios Jūsų nuomonės? Pas mane visiška painiava... Vieni sako, kad bažnyčias statantys laisvieji mūrininkai (masonai) palikdavo savo pranešimą (ženklą) - ,,Viską matančią akį", o kiti sako, kad tai -  Švč. Trejybės ženklas... Tai kaip yra ištikrųjų, mielieji? :/  :-\  :swoon:

(http://static.wixstatic.com/media/0bda2b_228450087a964c353965312b01b4e0cf.jpg_srz_p_970_210_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 18, 2015, 09:31:27
Na .. priklauso ką tas simbolis reiškia. Aš asmeniškai priimu kaip Apvaizdos ženklą. Jeigu pas masonus tas simbolis reiškia kažką kita, tai yra jiems, o ne mums.
O ta įdėta nuotrauka - ar ta bažnyčia statyta masonų, ar tiesiog mūsiškiai žmonės savaip interpretuodami tą simbolį, pastatė tą bažnyčią?
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 09:44:28
Na, tikrai labai teisingai pasakėte. Svarbiausia ne tai ką tas simbolis reiškia, o tai, su kuo tu jį sieji :)
Net nežinau, reiktų giliau pasikapstyt :) O čia gerosios vilties (,,Jezaus Širdies") bažnytėlė Vilniuje...   :celebrate:
http://www.gerojiviltis.lt/

EDIT:
Rašoma, kad Dievo Apvaizdos bažnyčia buvo pastatyta  ir pašventinta 1913m. spalio  22 d. Dievo Apvaizdos bažnyčios statytojas buvo kunigas  Karolis  Lubianec, o projektą parengė žymus  Vilniaus architektas Antanas Vivulskis. Abu paminėti asmenys neturėtų būti susiję su masonybe (bent jau niekur biografijose neparašyta), bet vis dėlto negalime atmesti ir fakto, kad to meto architektai, mūrininkai, skultoriai ir kt. menininkai buvo ne kas kiti, o kaip - masonai... tai, čia nežinosi... :) Gal kas žinote kažką daugiau apie šiuos asmenis? :)
(http://static.wixstatic.com/media/0bda2b_969c5d566a9f42d89967a5f0dc12997d.jpg_srb_p_442_260_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 18, 2015, 11:06:58
Apie tuos asmenis ne ką žinau, bet manau tuos klausimus jau turėjo nagrinėti vyskupas. Gal yra koks oficialus dokumentas tos bažnyčios simbolikos atžvilgiu?  :-\
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 11:22:17
Tai jau senai yra.
http://www.egzorcistas.lt/vengtini-zenklai

http://www.egzorcistas.lt/leidiniai/massimo-introvigne-satanizmas?highlight=WyJtYXNvbmFpIl0=

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1080.msg13838.html#msg13838


Atrodo naujasis draugas labiau tiki filmais. Realybėje galima surasti DVD su šių rekolekcijų vaizdo įrašu." Ir ten" pakankamai aiškiai viskas paaiškinta.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-04-kun-b-domergue-teologines-rekolekcijos-apie-dieva-visatos-kureja-tiltagaliuose/62254
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 11:33:22
Kaštonai labai didelis ačiū už info. Bet matant,ši viską matanti akis skiriasi, nuo egiptiškosios. Ydomu, jos tos pačios, ar ne... :-\

P.S.video medžiaga man tik tiesiog mėgstamiausias informacijos šaltinis
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 11:35:28
Kai perskaitysi ir peržiūrėsi tada paklausk.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 11:38:55
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 11:35:28
Kai perskaitysi ir peržiūrėsi tada paklausk.


Būtinai! <3

P.S. Ar negalėtų būti taip, kad masonai tiesiog pasisavino Švč. Trejybės simbolį ir vadiną jį savo ženklu - ,,Viską matančią akim", kad mes, krikščionys, jos prisibijotume? :-\
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 18, 2015, 11:40:57
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 11:22:17
Tai jau senai yra.


Mano klausimas buvo apie tą konkrečią bažnyčią, kurios nuotrauką įdėjo Kornelijus P. Tuo tarpu tavo įdėtose nuorodose niekur apie ją nekalbama.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 11:41:34
Pasisavino Kornelijau, pasisavino.
Ne tam, kad bijotum. Bet tam, kad galvose būtu jovalas.

"tos bažnyčios simbolikos atžvilgiu?  :-"
Kukuli nebūtinai TOS. Šis simbolis pakankamai dažnas bažnyčiose.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 11:58:55
Žinomas pravoslavų dvasininkas tėvas Dimitrijus Smirnovas sako, kad masonai "prakišo" tą simbolį iš pradžių, o po to matomai žmonės jį pamatydavo kitose bažnyčiose ir norėdavo atkartoti, nes nežinojo kas ir kaip, tačiau bent jau pravoslavai šį simbolį išėmė iš vartojimo:

О знаке глаза в треугольнике (https://www.youtube.com/watch?v=NcUzU8DylPo)

Tą patį ženklą matome ant USD banknoto:

(http://33.media.tumblr.com/a090c11145a467b1f91ed6fea0321ad0/tumblr_inline_mzd20g6oQa1rdemoh.png)

čia jis yra virš piramidės, nes masonai/illuminatai naudoja nemažai egiptietiškų okultinių praktikų.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 12:06:17
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 18, 2015, 11:40:57
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 11:22:17
Tai jau senai yra.


Mano klausimas buvo apie tą konkrečią bažnyčią, kurios nuotrauką įdėjo Kornelijus P. Tuo tarpu tavo įdėtose nuorodose niekur apie ją nekalbama.


Kukuli, šitas simbolis beveik kiekvienoje bažnyčioje  :hug: Va, pavyzdžiui taip pat ir Aušros Vartai:(http://www.zastavki.com/pictures/1600x1200/2010/World_Lithuania_Ausros_Vartri_021850_.jpg)
Na, o pvz. Šv. Kotrynos bažnyčioje šis simbolis tiesiog švyste švyti (http://www.efoto.lt/files/images/33956/Untitled_HDRi.jpg)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 12:15:59
Čia dar vienas neblogas pravoslavų video apie masonus:

Священник Алексей Мороз Масонство и глобализм (https://www.youtube.com/watch?v=mgO2lGVQu9o)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 12:18:42
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 18, 2015, 11:58:55
Žinomas pravoslavų dvasininkas tėvas Dimitrijus Smirnovas sako, kad masonai "prakišo" tą simbolį iš pradžių, o po to matomai žmonės jį pamatydavo kitose bažnyčiose ir norėdavo atkartoti, nes nežinojo kas ir kaip, tačiau bent jau pravoslavai šį simbolį išėmė iš vartojimo:

О знаке глаза в треугольнике (https://www.youtube.com/watch?v=NcUzU8DylPo)

Tą patį ženklą matome ant USD banknoto:

(http://33.media.tumblr.com/a090c11145a467b1f91ed6fea0321ad0/tumblr_inline_mzd20g6oQa1rdemoh.png)

čia jis yra virš piramidės, nes masonai/illuminatai naudoja nemažai egiptietiškų okultinių praktikų.


Taip, gerb. Tomai. Ne tik ir ant USD, bet ir ant Ukrainos Grivinų. Mano nuomone šiam ženklui čia ir vieta. Nes pinigai bet kokiu atveju nėra gėrio ženklas. Žinant kokiam šių laikų pasauly mes gyvenam. Net neabejoju, kad paprastam žmogeliui į valdžią ateit yra tiesiog neįmanoma. Esam tarsi jų valdomos marionetės (banko sąskaitos, valdžia, pinigai, reklamos, televizija ir t.t.), jeigu širdyje neturime Dievo ir tikėjimo. Išlikim stiprūs, draugai... :pentecostal:  :hug:  :thumbup: :celebrate:

P.S. Jeigu norit, galiu pasieškot ir surast keletą įdomių paveikslėlių iš televizijos ir muzikos pasaulio kaip verbuojami augantys vaikai...

Aj, ir dar kai kas. O jūs pažiūrėkit į Šiaulių herbą. Manau vėlgi bus apie ką čia padiskutuot! ;)
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Coat_of_arms_of_%C5%A0iauliai_(Lithuania).png)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 12:21:14
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 18, 2015, 12:15:59
Čia dar vienas neblogas pravoslavų video apie masonus:

Священник Алексей Мороз Масонство и глобализм (https://www.youtube.com/watch?v=mgO2lGVQu9o)


Gailiuosi, visai nesuprantu rusų kalbos... :(
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 12:26:20
Nėra ko gailėtis
Simbolis daug senesnis nei atsirado masonai :D

Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 12:34:07
Yra, būtų buvę tikrai įdomu paklausyt ;)

Palaukit, kuris simbolis? Tas, egiptietiškasis ,,liuciferio viską matanti akis", ar ta bažnytinės formos?  ;D
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 12:41:58
abu.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 12:45:53
Aiškutis, o kaip dėl Šiaulių herbo? :D
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 12:52:53
Dėl Šiaulių?

Matomai Šiauliai savo herbu liudija, tikintys į Dievą Tėvą, Sūnų, Šventą Dvasią.
O kaip atrodo Šiaulių herbas komunizmo laikais?
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 12:58:15
O ar komunizmo laikais jis turėjo atrodyti kitaip? :happy:

O čia štai Žiežmarių herbas:
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Ziezmariai_COA.gif)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 13:00:48
Trikampis atrodė kitaip.

Žiežmariuose tikinčių liko "penkios močiutės"
Ir Vilniuje jų tiek liks jei gaiši savo laiką.
Ar dėl to Jėzus atidavė savo gyvybę už tave?
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 13:12:38
Jeigu tu jį matei, kaip jis atrodė?

Kodėl taip sakai? Manai, kad ieškodamas info apie visa tai gaištu laiką? Tiesiog siekiu apie tai daugiau sužinot.  :)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 13:22:48
"Jeigu tu jį matei, kaip jis atrodė?"
wikipedijoje yra.

" Tiesiog siekiu apie tai daugiau sužinot."
O ką žinai apie Jėzų?
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 13:33:39
Žinau tiek, kiek tikiu. O tikiu nuo pat gimimo ir visą savo kūną, širdį ir sielą atiduodu jam... :hug:
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 13:45:43
Kornelijau, jei nesupranti rusiškai, pažiūrėk pirmą video (http://www.youtube.com/watch?v=s9dW6_qjrCs) iš pirmos šios temos žinutės, jis sakyčiau išsamiausias iš patikimų šaltinių.

P.S. jei atsakinėji tiesiai po žinute, nereikia jos cituoti, nes ji ir taip yra čia pat ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 13:47:21
Tau laba pasisekė Kornelijau.
Kiti gi negavo tokios Dovanos, nuo pat gimimo, taip kaip gavai tu. Dabar anie su pilna galva makaronu...

O piktojo darbas tave dominti, kad atsiduotum jam.

Klysta žmonės, kad piktasis pasirodys pabaisos pavidale. Taip kaip filme.  :hug:
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 14:05:52
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 18, 2015, 13:45:43
Kornelijau, jei nesupranti rusiškai, pažiūrėk pirmą video (http://www.youtube.com/watch?v=s9dW6_qjrCs) iš pirmos šios temos žinutės, jis sakyčiau išsamiausias iš patikimų šaltinių.

P.S. jei atsakinėji tiesiai po žinute, nereikia jos cituoti, nes ji ir taip yra čia pat ;)


Okey, ačiū labai! ;)


@Kaštonas Tiesą sakai su tuo domėjimuosi... visai net nepagalvojau, kad kartais daugiau net domiuosi visa šita nesamone, negu mūsų visų Išganytoju. Ačiū tau  :)

O dėl šito - ,,Klysta žmonės, kad piktasis pasirodys pabaisos pavidale. Taip kaip filme. " siūlau pažiūrėt filma ,,Vatikano užrašai". Labai daug vietų sujaukė protą taip, kad vietom nesupratau, jis satanistinis, ar ne. Bet filmo kulminacija atitinka tavo žodžius... jie skamba kažkaip šitaip: ,,nelabasis ateis į pasaulį šviesos veidu ir jūs jį garbinsit". Kažkas panašaus, tiksliai nesugebu pacituot, bet esmė ta pati. :)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 14:21:21
Panašiai apie tai rašė rusų filosofas/teologas Solovjovas (http://www.propatria.lt/2013/12/vladimiras-solovjovas-trumpas_22.html) (apačioje prie susijusių straipsnių yra nuorodos į kitas dalis).

Aš irgi savo laiku labai daug laiko praleidau šio pobūdžio informacijai, labai išsekindavo, tuomet tarsi pats kūnas/protas duodavo suprasti, kad jau pakankamai susipažinau su ta tema ir kad jau laikas domėtis kitais reikalais. Tarsi eini į Černobilio sritį tyrinėti katastrofos priežastis - reikia suprasti, bet jei per ilgai užsibūsi, gali nukentėti nuo radiacijos...
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 14:22:40
Jei kyla klausimas ar filmas satanistini, tai aš jo nežiūrėsiu.
Man labiau patinka pasakos, multikai. Nors ir ten visko pasitaiko.

Tai pasiliksiu prie knygos. Šiuo metu skaitau "Grįžti prie dorybių " Peter Kreeft .
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 14:26:50
Reikia suprasti, kad patys masonai greičiausiai kuria visokius tokius filmus apie save ir ten prideda melo, kaip kad Katalikų Bažnyčia yra netikra ir t.t. ir pan. Taip sakant užmeta jauką krikščionims, o po to tyliai įpila į taurę dozę nuodų. Todėl ir rekomenduoju tik patikrintus katalikų/ortodoksų resursus.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 18, 2015, 14:36:21
Šitos knygos turi Imprimatur, galima nusikrauti įvairiais formatais:

Grand Orient Freemasonry Unmasked by George F. Dillon (https://archive.org/details/GrandOrientFreemasonryUnmasked)

The war of Antichrist with the Church and Christian civilization, lectures by George F. Dillon (https://archive.org/details/warantichristwi00dillgoog)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 15:14:56
Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 18, 2015, 14:21:21
Panašiai apie tai rašė rusų filosofas/teologas Solovjovas (http://www.propatria.lt/2013/12/vladimiras-solovjovas-trumpas_22.html) (apačioje prie susijusių straipsnių yra nuorodos į kitas dalis).

Aš irgi savo laiku labai daug laiko praleidau šio pobūdžio informacijai, labai išsekindavo, tuomet tarsi pats kūnas/protas duodavo suprasti, kad jau pakankamai susipažinau su ta tema ir kad jau laikas domėtis kitais reikalais. Tarsi eini į Černobilio sritį tyrinėti katastrofos priežastis - reikia suprasti, bet jei per ilgai užsibūsi, gali nukentėti nuo radiacijos...


Kaip su pirštu į akį...

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 14:22:40
Jei kyla klausimas ar filmas satanistini, tai aš jo nežiūrėsiu.
Man labiau patinka pasakos, multikai. Nors ir ten visko pasitaiko.

Tai pasiliksiu prie knygos. Šiuo metu skaitau "Grįžti prie dorybių " Peter Kreeft .


Kaštonai, šiais laikais naujo filmo be satanizmo scenų nebesurasi (žudymas be jokio gaileščio ar kaltės jausmo, pinigų aukštinimas, Dievo žeminimas ir dar daug daug kt. dalykų). Jeigu filmo nežiūrėtum dėl to, kad jis satanistinis, tuomet televizoriaus namie išvis neturėtų būti (na gal koks vienintelis kanalas LRT  padorias laidas ir filmus karts nuo karto parodo, bet ir tie nešventieji...). :D

Tomai, dabar žiūriu angliškąją vaizdo įrašo versiją. Ačiū labai už protingas mintis ir šaltinį.  :thumbup:
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 15:55:40
Sakinukas iš vaizdo įrašo, kai sako, kad masonai save vadina šviesa - ,,What exactly is the light? Good question, no exact details are given.". Nežinau, gal jie šito tiesiog nenorėjo mintėti, na bet aš paminėsiu, tai tik dar vienas įrodymas, kad masonai visiškai yra visiški satanistai. Kaip Kristus tarė: 2 Kor 11.14 ,,Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu.".
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 16:03:22
Ne tik Tv.
Tai liečia ir internetą.
Vėliau  rasi ir žmonės..
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 18, 2015, 16:35:09
Kaštonai,jeigu (kaip ir sakei) tikinčiųjų mažės ir visai nebeliks, tada tai bus vienas didelis kalėjimas, kai žmonės bus marionetės, o tie, lyg vaikai, žaidžiantys žaislais. Sakau bus... tikėkimės, kad nebus (nes Dievas mūsų gelbėtojas, lieka tikėti ir gyventi Dievu). Na ir dabar, argi ne kaleimas (nenoriu pasirodyti kaip koks satanistas, nes jų biblijoje rašoma, kad pasaulis ir gyvenimas yra tik tai šūdo krūva (atsiprašau))? Maistas, kurį mes valgome (planas, kad patys žudytumėmės E621, populiacijos mažinimo priemonė), pinigai, TV, internetas, cheminės dujos (chemtrails - populiacijos mažinimo priemonė), transportas ir t.t.. Na, bet kol pasauly bus gyvas nors vienas Dievo pasekėjas, jie yra prieš mus bejėgiai...

Noriu pacituoti savo mėgstamiausią citatą - ,,MK 4, 35-41,,KODĖL JŪS TOKIE BAILŪS? ARGI JUMS DAR TEBESTINGA TIKĖJIMO?"

Pilnas skaitinys iš Evangelijos : ,,Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams: ,,Irkitės į aną pusę!" Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys.

Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvio. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: ,,Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?" Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: ,,Nutilk, nusiramink!" Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.

O Jėzus tarė: ,,Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo?" Juos pagavo didelė baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: ,,Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!""

Visada ją prisimenu, kai ištinka kokia bėda, iškarto pagerėja, nes žinau, kad Dievas su manim, šalia, kol aš su juo kūne, sieloj ir širdy...
Kaip mano amžinaatelsį senelis sakydavo - ,,svarbiausia būti geru žmogumi".  :thumbup:

Visą video išanalizavau kiek galėjau. Labai patiko, viskas labai išsamu ir aišku, prasiplečiau akiratį daugiau, net, kad norėjau. Net neįsivaizduoju ką dar ir įmanoma besužinot. Ačiū labai Tomui už tokią info. O galiu gal paklaust iš kur pats gaunate tokius šaltinius? :thumbup: ;D Ir ar galiu juo dalintis? Nes kaip matau jis yra privatus ir apsaugotas nuo (jie labai mėgsta tai daryti) pašalinimo.

Pabaigai... Katalikai, vienykimės! ;) :thumbup: :bible: :pentecostal:
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 18, 2015, 17:25:14
Na atrodo aš nesakiau, kad mažės ar išnyks.:-)
Galiu pasakyti, kad nuo tavęs tiek pat priklauso.

Ir ne aš taip kaip Mozė iškėlė žaltį, taip tu iškelei masonus?!

O kuris čia blogas žmogus?
Arba ne marionetė?

Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 19, 2015, 01:50:36
Citata iš: Kornelijus P.  rugpjūčio 18, 2015, 16:35:09O galiu gal paklaust iš kur pats gaunate tokius šaltinius? :thumbup: ;D Ir ar galiu juo dalintis? Nes kaip matau jis yra privatus ir apsaugotas nuo (jie labai mėgsta tai daryti) pašalinimo.


Aš labai tiksliai neprisimenu dabar, bet man atrodo, kad dauguma ir dar daugiau info yra pateikta John Salza svetainėje:

http://www.johnsalza.com/p/masonry.html
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 04:30:09
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 17:25:14
Na atrodo aš nesakiau, kad mažės ar išnyks.:-)
Galiu pasakyti, kad nuo tavęs tiek pat priklauso.


Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 13:00:48
Trikampis atrodė kitaip.

Žiežmariuose tikinčių liko "penkios močiutės"
Ir Vilniuje jų tiek liks jei gaiši savo laiką.
Ar dėl to Jėzus atidavė savo gyvybę už tave?


Kurioj vietoj aš iškėliau masonus? Tiesiog jeigu sukūrėm temą, tai ir išanalizuokim, ko nežinojau, sužinojau, dabar nebūsiu ant tiek tuščia galva kaip ankščiau. Tikrai nemanau, kad čia yra kažkas blogo, žinot, kas šių laikų pasauly dedas...

Na, gerai, nevadinsiu blogais žmonėmis masonų, gal geriau pavadinkime taip juos - priešais. Kad ir kaip bebūtų, Kristus mus mokė mylėt savo net ir didžiausią priešą. Myliu kiekvieną žmogų, dauguma iš jų (net patys masonai) nežino ką veikia tose savo ložėse ir net nesuvokia, kad vsiškai eina prieš Dievą. Mūsų darbas yra duot jiems suprast, skleist Tikėjimą ir nešti meilę kiekvieno mūsų širdyse, kad galbūt kitiems prašvistų širdis, protas ir siela?  [-o<

Aišku, ačiū, Tomai :)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 19, 2015, 05:11:04
Kaštonai, gal tu nežiūrėjai to video, bet Pop. Leonas XIII kvietė "nuplėšti kaukę nuo masonų veido", kad būtų atskleista tiesa žmonėms. Tokiu būdu reikia kelti ant pagalio... kad ir kaip nesinorėtų ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 19, 2015, 05:15:33
"Mūsų darbas yra duot jiems suprast, skleist Tikėjimą ir nešti meilę kiekvieno mūsų širdyse, kad galbūt kitiems prašvistų širdis, protas ir siela? "
Kiekvienas čia esanti turi savo Dovaną (-as).
Kalbant masonu kontekste negaliu pasakyti jog tai mūsų darbas, bent jau ne mano :). Tikriausiai tavo?!

"Žiežmariuose tikinčių liko "penkios močiutės""
Ty faktas.

"Ir Vilniuje jų tiek liks jei gaiši savo laiką.
Ar dėl to Jėzus atidavė savo gyvybę už tave?"
Ty ne pranašystė, o apeliavimas į tavo sukurta temą grįstą "žinojimu".
Taigi sveikas nubudęs.

Kad labai nagučių nenusibalnotum siūlau, junkis į bendruomenes pagal savo amžių.
Eik ir daryk ką žadėjai. Paskui užsuk papasakoti kaip sekėsi.

Pabaigai.
Noriu tau priminti, jog tu neturi teisės ką nors atversti į Tikėjimą :)

Ps. Žiūrėjau, Tomai.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 05:30:46
Argi ne mūsų, katalikų darbas (na, ne darbas, o galbūt net ir pareiga) yra skleist tikėjimą? O kieno gi?

Na, manau info turėjau galvelėj užtektinai, kad bent suprasčiau kas vyksta pasauly... :)

Aš ir nesiekiu kažką atversti į Tikėjimą. Aš sakiau skleisti... gal tie, kurie dar neatsivertę, atsivers?Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Silvija rugpjūčio 19, 2015, 05:39:00
Kaštone, pritariu tavo minčiai, kad visi labiau turėtume koncentruotis į krikščionybės pažinimą, o ne į priešo, bet nepritariu tonui, kuriuo kalbi. Tarytum iš aukšto, pernelyg kategoriškai ir "vyresniojo brolio" balsu. Nepamirškim, kad pas Dievą pirmi lengvai gali tapti paskutiniais ir paskutiniai - pirmais. Galų gale, kaip galima nustatyti kiek tikinčiųjų Žiežmariuose??? Tokiomis kategorijomis kalbant galim lengvai sužeisti kitą. Nes tikėjimo pamatuoti žmoguje negali niekas ir čia, kur gyvena konkretūs žmonės, netinka hieraldikos principai :no-no: (ta prasme, kad galima būtų spalvinti tam tikrom spalvom ar pateikti tokio tipo statistiką).
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 19, 2015, 06:01:55
Tas tiesa Silvija.

Nebežinau jau kiek kartų esu save pagavęs, kad realybėje stengiuosi nieko neužgauti visokio plauko niekšybėms ir su kiekvienu kartu jaučiuosi kaltas dėl to, kad esu DRUNGNAS.

Religija tai ne tik etika.
Jėzus nebuvo tik švelnus ir etiškas...
Tik etika vedą žmogų į MIRTĮ.

Ačiū Dievui radau savo atsakymus "grįžti prie dorybių"
Knygoje nagrinėjama kipšo laiškų demokratija.
Taip pat kalbama kokiu būdu religijai atliekame redukciją į etiką.

"nepamirškim, kad pas Dievą pirmi lengvai gali tapti paskutiniais ir paskutiniai - pirmais."
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-19-mt-20-1-16-paskutinieji-bus-pirmi-o-pirmieji-paskutiniai/133717
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 19, 2015, 06:37:21
D. Grybauskaitė -prezidentė.
G. Nausėdas-ekonomistas.
I. Šimonytė - finansinkė.
Kas yra Jėzus?!
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 06:48:15
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 19, 2015, 06:37:21
D. Grybauskaitė -prezidentė.
G. Nausėdas-ekonomistas.
I. Šimonytė - finansinkė.
Kas yra Jėzus?!


Jėzus yra tas, ką tau jis reiškia :)
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 19, 2015, 08:01:56
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 18, 2015, 04:46:37
2) Iniciacija. Tam kad taptum masonų adeptu, tai turi praeiti iniciaciją, kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" protas, kad suprastum tą slaptąjį mokslą.


O jeigu šiek tiek pakeisim  ;)

Iniciacija. Tam kad taptum kataliku, tai turi praeiti iniciaciją (įkrikščionimo sakramentai), kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" (Šv. Dvasios dovanos) protas, kad suprastum tas tikėjimo tiesas.

CitataJeigu filmo nežiūrėtum dėl to, kad jis satanistinis, tuomet televizoriaus namie išvis neturėtų būti

Panašiai  :) būti TV gali, bet nėra "nekaltų" filmų todėl reikia labai ir labai atsirinkti tai ką žiūrėti.

Citatakatalikų darbas (na, ne darbas, o galbūt net ir pareiga)

Aha, pareiga  :-\ gal tiksliau būtų gyventi tuo, gyvenimo būdas turėtų toks būti -  liudyti ir skelbti arba skelbti ir liudyti  ;)

CitataJėzus yra tas, ką tau jis reiškia :)

Ne  :no-no: ir dar kartą ne
Tada Simonas Petras atsakė:,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 08:17:34
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 19, 2015, 08:01:56

CitataJėzus yra tas, ką tau jis reiškia :)

Ne  :no-no: ir dar kartą ne
Tada Simonas Petras atsakė:,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"


Nu čia žiūrint iš kokios pusės Kaštonas paklausė. Iš tos, kur ką reiškia Dievas mums, ar iš tos, kas jis yra kiekvienam? :)
Kodėl gi ne? Taip, Dievas yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Bet pvz. man Jis yra ne tik Mesijas, o - viskas (meilė, gyvenimas, Tikėjimas, malda, žolė, medžiai, vanduo... visas grožis, kurį jis sukūrė... giliau įsižiūrėjus pamatai kaip viskas tyra ir gražu, Dievo paliesta ). :) :celebrate:

Yra labai gražus tekstas tik, gaila, nepamenu iš kur jis, gal kas iš jūsų atsimins?  ::)
,,- Ar buvai prie jūros? 1asm.
- Buvau. 2asm.
- Ar girdėjai jos ošimą? 1asm.
- Taip, girdėjau. Ir labai gerai, susišnekėt nebuvo įmanoma. 2asm.
- Ne. Aš tavęs klausiu, ar girdėjai? 1asm."
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 19, 2015, 08:40:30
"Ne  :no-no: ir dar kartą ne
Tada Simonas Petras atsakė:,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!""

Prezidentė, ekonomistė, ...- žmonės.

Jn:1:29   Kitą dieną Jonas, matydamas pas jį ateinantį Jėzų, prabilo: ,,Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!
Jėzus - išganytojas.

'Iniciacija. Tam kad taptum kataliku"
Seniau "Iniciacija" buvo vadinama ĮSIPAREIGOJIMU.

"Nu čia žiūrint iš kokios pusės Kaštonas paklausė. Iš tos, kur ką reiškia Dievas mums, ar iš tos, kas jis yra kiekvienam?"
Tai ką reiškia man, ta reiškia Piligrimui ir visiems čia esantiems, tame skaičiuje ir tu.


Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 19, 2015, 10:53:00
Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 19, 2015, 08:40:30
"Ne  :no-no: ir dar kartą ne


Čia prieštaravimas visam ankstesniam pranešimui?
Keliems pranešimams?
Visiems kurio nors pranešimo teiginiams, ar kuriam nors teiginiui iš vieno pranešimo?

Kuriam (kuriems) ?
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 11:37:36
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 19, 2015, 08:01:56
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 18, 2015, 04:46:37
2) Iniciacija. Tam kad taptum masonų adeptu, tai turi praeiti iniciaciją, kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" protas, kad suprastum tą slaptąjį mokslą.


O jeigu šiek tiek pakeisim  ;)

Iniciacija. Tam kad taptum kataliku, tai turi praeiti iniciaciją (įkrikščionimo sakramentai), kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" (Šv. Dvasios dovanos) protas, kad suprastum tas tikėjimo tiesas.

CitataJeigu filmo nežiūrėtum dėl to, kad jis satanistinis, tuomet televizoriaus namie išvis neturėtų būti

Panašiai  :) būti TV gali, bet nėra "nekaltų" filmų todėl reikia labai ir labai atsirinkti tai ką žiūrėti.

Citatakatalikų darbas (na, ne darbas, o galbūt net ir pareiga)

Aha, pareiga  :-\ gal tiksliau būtų gyventi tuo, gyvenimo būdas turėtų toks būti -  liudyti ir skelbti arba skelbti ir liudyti  ;)

CitataJėzus yra tas, ką tau jis reiškia :)

Ne  :no-no: ir dar kartą ne
Tada Simonas Petras atsakė:,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"


Čia iš prieštaravimo į
CitataJėzus yra tas, ką tau jis reiškia :)
Antraštė: Ats: illiuminatai
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 19, 2015, 16:48:30
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 19, 2015, 08:01:56
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 18, 2015, 04:46:37
2) Iniciacija. Tam kad taptum masonų adeptu, tai turi praeiti iniciaciją, kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" protas, kad suprastum tą slaptąjį mokslą.


O jeigu šiek tiek pakeisim  ;)

Iniciacija. Tam kad taptum kataliku, tai turi praeiti iniciaciją (įkrikščionimo sakramentai), kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" (Šv. Dvasios dovanos) protas, kad suprastum tas tikėjimo tiesas.


Pilgrim, labai gerai pagavai mintį, kas yra gvildenama ir dok. filme - masonai dabar save pristato brolijos/draugijos tipo organizacija ir žmonės todėl lengvai yra įtraukiami, bet ką ir įrodo John Salza, masonai turi visus religijai būdingus elementus, todėl yra religija, patikslinant - priešiška Kristui religija. Ir jei žmonės tai žinotų, jie būtų žymiai atsargesni, įsitraukdami į jų veiklą.

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 19, 2015, 06:01:55
Jėzus nebuvo tik švelnus ir etiškas...


Kaštonai, tavo tonas nebūtų tokia didelė problema, jei tu būtum sąžiningas pats sau ir nestatytum dvigubų standartų, nes kai tokiu tonu su tavimi pradeda kalbėti kiti, tu tampi auka ir skundiesi, kad tavęs nesupranta, nepriima, ir t.t. ir pan. Esi vyras, tai būk vyru iki galo, taip sakant ir nekalbėk su kitu, kaip nemėgsti, kad su tavimi kalbėtų ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Giedrė rugpjūčio 19, 2015, 17:13:18
Jėzus Kristus yra Gyvenimo ir Mirties Viešpats, Mūsų Atpirkėjas ir Karalių Karalius. Katalikybėje toji akis, apie kurią taip audringai diskutuojate, yra tradiciškai suprantama kaip visaregė Dievo akis.

O masonai pasisavino tą simbolį savo tikslams. Rozenkroicai panašiai pasisavino savo tikslams rožę. O katalikybėje rožė - Mergelės Marijos simbolis.

Viskas. Nematau dėl ko iečių laužyti lygioj vietoj. Ir siūlau, mieli broliai ir seserys, mažiau jaudintis dėl masonų ir nukreipti akis bei mintis į Kristų.

Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 17:47:02
O kaip gi kitaip... :)
Ne tik mes apie akį diskutuojam.
Kaip net Popiežius Leo XVIII pasakė - ,,Turime kovoti su tuo!". O norint su tuo kovoti, reikia pažinti ir priešą.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Giedrė rugpjūčio 19, 2015, 17:50:23
Kornelijau, jei daug laiko skirsi priešams pažinti, nebeliks jėgų pažinti Kristaus. Jei atkiši vilkui pirštą, jis nukąs visą ranką. Tiesiog džiaukis būdamas Dievo vaiku ir kitus prie Dievo vesk. Toks mano nuoširdus linkėjimas Tau.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 19, 2015, 17:51:54
Wikipedijoje rašo, kad masonai pradėjo šį simbolį naudoti tik apie XVIII a., tuo tarpu yra katalikų dailininko darbas iš 1525 m. Bet Wikipedija nėra 100% patikimas šaltinis ir įdomu, kad ortodoksai išėmė šį simbolį iš savo ikonografijos. Gal taip jie pasirinko, kad nebūtų panašumų?  :-\

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence

Giedre, nuostabu, kad esi toks ramybės įsikūnijimas, bet reikia suprasti, kad Dievas kiekvienam suteikia savitą misiją. Reikia ramybės nešėjų, reikia ir karių ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Giedrė rugpjūčio 19, 2015, 17:57:40
Reikia ir karių. Bet žinai, Tomai, kad kare kaip kare. Geriau jų vengti, tų karų.

Tavo pavadinta "ramybės įsikūnijimu" jaučiuosi tikrai komplimentą gavusi.  :)  :happy: Visada maniau, kad esu labai neramios širdies ir nekantraus būdo.

Ačiū Tau.  ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 19, 2015, 18:13:54
Čia daina apie iliuminat(ori)us ;)
https://www.youtube.com/watch?v=zTNvB7rBHDo
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kornelijus P. rugpjūčio 19, 2015, 18:17:50
Priminė vaikystės laikus... Zajec pagady.. :D

O gal kas išverstų apie ką čia maždaug dainuoja? :)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 19, 2015, 18:41:52
Žemė iliuminatoriuje, .....
...
svajoju apie žolę kieme ..
kažkas tokio :D

Tikslų vertimą kad parašyčiau, turiu vėl pasileisti ir iš naujo paklausyti ;)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 20, 2015, 03:55:57
Tomai, įsivaizduok esantis dešimties žmonių grupelėje. Vienas žmogus kalba iš piktosios dvasios kitas jam atliepe,  kaip su jais pasielgti?
Sestas ir septintas kalba koks blogis. Ką su jais daryti?
Devintasis reiškia pageidavimus, ką su juo daryti?
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: kukulis rugpjūčio 20, 2015, 04:21:43
Manau čia yra vienas svarbus niuansas visoje diskusijoje, kalbant apie iliuminatus ir visus likusius žmones, įsitraukusius į ezoterinę veiklą.

Pirmas ir pats svarbiausias yra šis: nei vienas žmogus (!) nemano, kad jis pats yra blogas. T.y. dauguma žmonių, kurie priklauso masonų organizacijai, mano, kad jie atlieka šventą reikalą. Na .. išskirti galėtume nebent pačią viršūnėlę, bet juk dauguma įsitikinę, kad pvz. Liuciferis yra šviesos angelas. Aišku, čia yra absoliutus nesusigaudymas, bet jie tikrai taip mano.
Net ir tie, kurie yra priešiški krikščionybei, taip elgiasi, ne dėl to kad nori būti patys blogi, bet jie tiesiog mano, kad krikščionys yra blogi.

Be abejo yra ir išimčių. Pvz. kai vieno satanisto paklausė, dėl ko tu satanistas, jis pasakė, kad šiaip ar taip reiks patekti į pragarą, todėl jis jau čia stengiasi susitarti su velniu, kad kai pateks į pragarą, ne jį kankintų, o pats padėtų kankinti savo priešus...
Čia aišku išimtinis atvejis, mažų mažiausia kvepiantis beprotyste.

Bet iš esmės, jeigu žmogus nėra beprotis, jis mano, kad yra geras, ar jei taip nemano, tai bent jau nori ir stengiasi tapti geru. Tik tiek kad jis gali būti suklaidintas kaip kad masonų atveju.

Todėl kaip Kaštonas parašė:
Citata
Vienas žmogus kalba iš piktosios dvasios kitas jam atliepe ...


Tokio dalyko niekad nebūna 100% kad žmogus kalbėtų iš piktosios dvasios, išskyrus kai žmogus apsisprendęs ir sąmoningas satanistas t.y. beprotis.

Ir nemanau kad masonus galime sulyginti su satanistais. T.y. tarp jų ir satanistų yra esminis skirtumas nors ir vieni ir kiti tarnauja piktajai dvasiai, tačiau masonai suvokia tai darą iš kilnių tikslų, arba ne taip supranta tą piktąją dvasią, kokia ji iš tikrųjų yra.

----

Jeigu kalbėtume apie būtent šį forumą. Tai būtent šioje temoje yra pavadinimas apie ką diskutuojama. Čia nėra jokio klaidinimo, nes atėjęs žmogus jau žino apie ką eina kalba. Todėl, tikiuosi, kad pasakymas "kalba iš piktosios dvasios" netaikomas šio forumo nariams :) .

Iš tiesų, pasisakymai dažniausia yra svarbūs pačiam žmogui ir bendruomenei, o ne kad ką nors naujo atrasim ir išmąstysim. Todėl jeigu reikia žmogui išsikalbėti, tai reikia jam leisti; ir taip pat kartu aptarti įvairius svarbius, sunkius ar slegiančius klausimus.


Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Silvija rugpjūčio 20, 2015, 05:06:41
Pagunda kitus mokyti ar kaip nors taisyti gali būti ir subtili puikybės forma, ne tik misija (šių dažnai prisigalvojame patys) ir ta puikybė būdinga ne tik žmonėms, bet ir Bažnyčioms. Jėzus draudė rauti iš kviečių rauges, kol neatėjo metas, kad neišsirautų kartu ir kviečiai. Man atrodo, kad šie laikai ir yra ta brandos fazė, kai abu itin panašūs ir kartais pikta nuo gero atskirti ypač sunku. O būti abiem kartu reikia didelės kantrybės ir ištvermės.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 20, 2015, 05:32:26
Aplinkui tuos dešimt susirinko du tūkstančiai vyrų.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Silvija rugpjūčio 20, 2015, 05:45:56
O kas tas, kuris turi ką nors daryti su kitais devyniais?

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 19, 2015, 18:13:54
Čia daina apie iliuminat(ori)us ;)
https://www.youtube.com/watch?v=zTNvB7rBHDo


Pranašiška :)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 20, 2015, 05:52:38
Pridedama ir tavo klausimą Silvija.
Spėju, ne su devyniais jau, o maždaug su šešiais tūkstančiais?!
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Silvija rugpjūčio 20, 2015, 05:55:29
Vėl statistika? :) iš kur žinai, kad neklysti?
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Silvija rugpjūčio 20, 2015, 06:07:54
http://www.vievioparapija.eu/sekmadienio-evangelija/kvieciai-ir-rauges-xvi-eilinis-sekmadienis

Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 20, 2015, 10:44:58
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-20-mt-22-1-14-daug-pasauktu-bet-maza-isrinktu/133718
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 20, 2015, 11:24:08
Ką daryt ... na kaip toje dainoje  :) ką daryt
nepykit ir truputį pamąstykit (tokia minties improvizacija)  ;)

nieko nedaryti   :o taip taip nieko nedaryti
tik tyliai maldoje kartoti - Viešpatie, netikęs tarnas Tavęs klauso, įsakyk ką man daryti.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 25, 2015, 04:18:25
Pasimeldę sugrįžo, pasiėmė minią su savimi.

Šioje istorijoje niekas nenukentėjo. :-)


Tai istorija apie keturis žmones, kurių vardai buvo Kiekvienas, Kažkas, Betkas ir Niekas. Buvo labai svarbus dalykas, kurį atlikti buvo paprašytas Kiekvienas. Kiekvienas buvo įsitikinęs, kad Kažkas padarys. Betkas tai galėjo padaryti, bet Niekas nedarė. Kažkas supyko, nes tai buvo Kiekvieno darbas. Kiekvienas galvojo, kad Betkas tai gali, bet Niekas nesuvokė, kad Kiekvienas to nepadarys. Baigėsi tuo, kad Kiekvienas kaltino Kažką, tuo metu kai Niekas nepadarė to, ką Kiekvienas galėjo padaryti.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Žuvis rugpjūčio 25, 2015, 07:09:15
Ši istorija universali - įvairiems gyvenimo atvejams pritaikoma... Manyčiau, jog abejingumo vandenį būtina pasūdyti, tokia ir yra žmogaus misija keliaujant gyvenimu. Dėkoju.
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. vasario 11, 2016, 22:47:14
Įdomi dokumentika apie Rockefeller šeimos ir Rockefeller fondo istoriją, kaip ši šeima pasėjo pirmuosius kontracepcijos grūdus žmonių protuose, kaip pradėjo kontroliuoti švietimą JAV, bei pasaulyje, kaip užnuodijo katalikiško švietimo sistemą, padedant Dievo tarnams :( Reikia mokytis iš istorijos, kad nekartotume klaidų...

Catholic Investigative Agency : The Rockefeller Foundation (https://www.youtube.com/watch?v=jABDBjlSzKE)

Taip pat įdomu, kad šis fondas įkūrė ekumeninę organizaciją (Interchurch World Movement), skirtą suvienyti religijas, vardan taikos pasaulyje, tuoj po pirmo pasaulinio karo... Ši organizacija pasėjo idėjas apie dogmų "praskiedimą" vardan vienybės ir pradėjo socialinio teisingumo judėjimo pamatus. Čia ir vėl prisimeni Solovjovą... Kai sužinai dalykų pradžią, lengviau atsekti, kas vyksta dabar.

Rockefeller fondas taip pat aktyviai dirba klimato kaitos ir užterštumo klausimais (kurie aišku susiję su faktu, kad žemėje gyvena "per daug žmonių").
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Saulius rugpjūčio 18, 2016, 04:53:01
Kaip visada vertingos Tomo nuorodos ir pastebėjimai.
Morganai, Rotšildai, Rokfeleriai, - prisipažinsiu ir aš anksčiau domėjausi jų veikla - liūdniausia, kad jų dėmesys dabar sutelktas į žmogaus gyvybę. Reprodukcija - naujausias ir pelningiausias pajamų šaltinis. Daug didesnės pajamos negu iš farmacijos pramonės. Bet jiems reikia daugiau potencialių vartotojų, todėl ir reikalingi visi šitie fondai ir "švietėjiški" projektai, paremti "gender" ir kitomis žmones klaidinančiomis teorijomis ir praktikomis. O krikščionybė yra pagrindinė kliūtis, nes yra dar labai "netolerantiška religija".
Geras J.Kennedy pastebėjimas: "Tolerancija yra paskutinė sugedusios visuomenės dorybė. Kai visuomenė yra tapusi tokia amorali, kad rėksmingai ir su pasididžiavimu pažeidinėja visus Dievo įsakymus, ji ima primygtinai reikalauti laikytis vienos vienintelės dorybės - toleruoti jos amoralumą."
Ši tema tikrai reikalinga, manau turime žinoti su kuo turime reikalą. Nes suklaidinimui yra skiriama labai daug išteklių. Tik reiktų pridėt perspėjimą "NEPASINERK į šią temą PER ILGAI"  :)
Antraštė: Ats: Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 26, 2016, 03:18:12
O čia tikrai kvepia masonais...

G. Sorosas mokėjo JAV vyskupams, siekdamas pakeisti Katalikų Bažnyčios prioritetus (http://www.propatria.lt/2016/08/g-sorosas-mokejo-jav-vyskupams.html)

CitataVėlesnėje ataskaitoje apie lėšų panaudojimą rašoma, jog tarp pasiekimų buvo ir ,,sumokėjimas individualiems vyskupams, kad jie aktyviau viešai skleistų ekonominio ir rasinio teisingumo žinias, taip siekiant pradėti kurti kritinę masę vyskupų, palaikančių popiežiaus žinią".

Pinigai buvo sumokėti dviems JAV subjektams, kurių ilgalaikis tikslas, pasak pranešimo, ,,keisti Katalikų Bažnyčios prioritetus". Šie subjektai - tikinčiuosius vienijanti bendruomeninė organizacija PICO bei progresyvistus, viešojoje erdvėje skleidžiančius kairiąją ,,socialinio teisingumo" žinią, vienijanti organizacija Tikėjimas viešajame gyvenime.

[...]

Taip pat nutekinta ir 2016 metų ataskaita apie tai, kaip sekėsi išnaudoti popiežiaus vizito suteiktas galimybes. Joje džiaugiamasi kampanijos pasiektais rezultatais, o tarp jų įvardinami ir įvairių vyskupų pasisakymai prieš kandidatus į prezidentus, kurie ,,dirbtinai išpučia visuomenines problemas" - tai aiški nuorodo į Respublikonų partiją, o konkrečiai - į Donaldą Trumpą.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Atviros visuomenės fondo pinigai taip pat padėjo kovoti su ,,prieš gėjus nukreipta retorika" žiniasklaidoje. ,,Žiniasklaidos kampanijos efektyvumas gali būti pastebimas jos gebėjime sureaguoti ir pasipriešinti prieš gėjus nukreiptai retorikai Kim Davis istorijos metu", - rašoma ataskaitoje.

Pranešimas įvardina, kad taktika buvo už šeimą pasisakančią liniją (angl. pro-family) nukreipti nuo santuokos gynimo link pajamų nelygybės klausimų. ,,Siekiant formuoti viešąją nuomonę, bus atliekama apklausa, parodanti, kad katalikų rinkėjai pritaria popiežiaus susikoncentravimui į pajamų nelygybę, bei bus siekiama žiniasklaidoje paskleisti žinią, kad buvimas ,,už šeimą" reikalauja kalbėti apie augančią nelygybę", - teigiama gegužės mėnesio pranešime.

[...]

Ataskaitoje apie kampanijos rezultatus išreiškiamas pasitenkinimas pasiekimais, kuriuos pavyko įgyvendinti, bei džiaugiamasi, jog ilgalaikis tikslas pakeisti JAV katalikų vyskupų prioritetus ,,jau įgyvendinamas".


Neveltui kard. Sarah rašė apie melagingą skurdo vertinimą: Cardinal Sarah: "Those who want to eradicate poverty make Christ a liar - they are mistaken and lying" (https://www.lifesitenews.com/blogs/cardinal-sarah-those-who-want-to-eradicate-poverty-make-christ-a-liar-they)