TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Bendros diskusijos => Temą pradėjo: Augucka gruodžio 19, 2013, 07:37:16

Antraštė: Marijos Radijo laidos
Parašė: Augucka gruodžio 19, 2013, 07:37:16
Turiu pasiūlymą tiems, kas perklauso kokią įdomią ir aktualią Marijos Radijo laidą, parašyti čia tos laidos pavadinimą, datą, temą ar nagrinėtus klausimus. Nes tame MR archyve nieko tokio nėra ir labai sunku susigaudyti, kai reikia greitai rasti atsakymą.

Mano perklausytos Katekizmo komentaras laidos (ne iš eilės):

2013-06-25 apie ligonius ir ligonių patepimą
2011-11-08 apie sakramentus (bendrai apie juos)
2011-11-22 Liturgija. Sakramentų liturgija
2011-11-29 Liturgijos šventimas (tęsinys). Potėmis: Ženklai ir simboliai
2011-12-06 Ženklai ir simboliai (tęsinys)
2011-12-13 Su laidos svečiais (bendros temos)
2011-12-20 Su dviem laidos svečiais (bendros temos)
2011-12-27 Giedojimas ir muzika
2012-01-03 Šventi paveikslai
2012-01-10 Garbinimas, paveikslai, statulos, medalikėliai
2013-07-02 Ligonių sakramentas
2013-07-09 Ženklai, Eucharistija
2012-01-17 Nr. 1165 Liturgija. Šventimas. Klausytojų klausimai: Ar galima laikyti artimųjų mirusiųjų nuotraukas? Apie kryželio nešiojimą ant kaklo.
2012-01-24 Apie šventuosius
2013-10-29 apie šeimą.
2013-11-19 Santuokos sakramento šventimas
2013-11-26 Santuokos sakramentas (tęsinys)
2013-10-15 Gydymo sakramentas
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Tomas M. gruodžio 19, 2013, 12:34:28
Geras, aš prieš kelias dienas galvojau: "gal reikia sukurti kokį visuomeninį projektą Marijos radijo laidų indeksavimui" ;D

Gal Pilgrim galėtų jų užklausti, nes gerai būtų sukurti nuolat papildomą laidų indeksą su trumpu aprašymu ir sutaginti laidas jų pačių sistemoje. Bet jei Auguckos metodas yra vienintelis įmanomas, tuomet dar galima būtų prie kiekvienos laidos pridėti ir tiesioginę nuorodą į tos konkrečios laidos puslapį MR.
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija gruodžio 30, 2013, 08:26:31
2013-12-27 laidoje Katechezė apie šv. Joną Evangelistą, mylimąjį Jėzaus mokinį, labai įdomiai kalba brolis joanitas Pranciškus Ksaveras

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41526 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41526)

Sukonspektavau pagrindines mintis:

-   Koks buvo Jonas? Jėzus jį su broliu Jokūbu pavadino Griaustinio vaikais (turbūt dėl jų ūmaus būdo). Bet tai buvo tik iš pradžių.  Šventasis Tomas Akvinietis įvardija tris Jono savybes, dėl kurių Jėzus galėjo šį mokinį mylėti ypatingai: 1) Proto įžvalgumas - Jonas yra tas, kuris įžengė į Dievo slėpinius, įsigilino į Jėzaus žodžius, niekada nepriimdamas jų paviršutiniškai 2) Jono širdies tyrumas (palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą) - jis yra tas, kuris degė uolumu, mylėjo Jėzų nepadalinamai. 3) Jaunystė -  Jonas buvo jauniausias iš apaštalų, bet mirė paskutinis. Ir jis aiškiai suprato, kad Jėzus jį mylėjo.

-   Pradžioje Jonas buvo ūmaus būdo, bet dar didesnis buvo jo žavėjimasis ir meilė Jėzumi, todėl jis galėjo priimti Jėzaus pataisymus, įsiminti Jo veiksmus ir gerti Jo žodžius. Trūkumas gali dengti gerą savybę, kurią Dievas įdėjo į mus, bet kartais vienas susitikimas su Kristumi gali išvaduoti iš mūsų kurios nors savybės neigiamos pusės ir atskleisti jos teigiamą pusę, atskleisti mūsų tikrąjį charakterį. Taip ir Jonas - iš ūmaus Griaustinio vaiko tapo mylimuoju mokiniu. Tačiau jis keliavo ir tai buvo ilga draugystės su Jėzumi kelionė. Paskutinės Vakarienės metu Jonas jau yra tylus, kai tuo tarpu Petras nerimauja. Jonas dabar labiau žiūri į Jėzų, negu į savo prigimtines reakcijas. Jėzus sugebėjo ūmų Jono būdą panardinti tyloje ir kontempliacijoje.

-   Galima trejopai bendrauti su Kristumi: 1) kaip Jėzaus priešai arba abejingi žmonės - tik išoriškai užmezgant dialogą kaip lygus su lygiu 2) kaip mokiniai, kurie leidžiasi mokomi, bet supranta Jėzų pagal savo klausimus, pradėdami nuo savo paties požiūrio (priderindami jį prie Jėzaus) 3) prisiglaudžiant prie Jėzaus širdies ir stengiantis viską suprasti klausantis Jos.

-   Jonas vienintelis iš mokinių stovėdamas prie kryžiaus gauna Jėzaus dovaną - Jo Motiną Mariją. Paskutiniai Jėzaus žodžiai toje vietoje skirti ir visiems mums, būsimiems mokiniams. Nes pats mokinys negali priimti tikėjimo jo nesumenkinęs, jam reikia Marijos pavyzdžio.  Ir Jonas jį gauna, pasiimdamas Mariją pas save, stengdamasis būti jai sūnumi. Jau po dviejų parų buvus kartu, prie kapo Velykų Rytą Jonas pamatęs įtiki - supranta viską, ką Jėzus buvo skelbęs. Sakoma, kad gyvenimo pabaigoje jis kartodavęs savo mokiniams Evangelijos esmę dviem sakiniais: Dievas yra Meilė ir Mylėkite vieni kitus.

-   Šv. Augustinas sako, kad Šv. Jono evangelija ugdo žmogų kontempliatyviam gyvenimui, tuo tarpu kitos sinoptinės evangelijos - aktyviam.
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija sausio 03, 2014, 11:25:11
Šiuo metu mums diskutuojant apie tarpusavio santykius šeimoje labai "į tašką" 2013-12-31 laida iš serijos Katekizmo komentaras apie santuokinę ištikimybę, "Santuokinės meilės vertybes ir reikalavimus".

Ir trumpa santrauka apie Dievo ištikimybę savo Sandorai, Kristaus - savo Bažnyčiai. Kun. A. Valkauskas (nuo 17:25):

Citata
Santuokos Sakramentas leidžia sutuoktiniams tai išreikšti ir paliudyti. Sakramentu jos neišardomumui suteikiama nauja ir gilesnė prasmė. Reiktų kalbėti apie žmogaus išaukštinimą.

Dievas ištikimas savo pažadams, savo Sandorai, Kristus ištikimas mums. Jeigu mes suprastume, kaip Kristus mums yra ištikimas, mes turbūt, nežinau, numirtume iš džiaugsmo arba džūgautume ištisas dienas :). Mums dabar tą nelengva suprasti, kartais dėl labai paprastų priežąsčių - sveikatos/nesveikatos, įvairių rūpesčių - bet Dievas mus pašaukė būti su JUO, būti su JUO vienu buvimu, būti absoliučiai suvienytais su JUO, t.y. mūsų pašaukimas būti sudievintais ir stovėti Dievo akivaizdoje.

Ir tai vyksta jau dabar. Jeigu per Krikštą mes realiai gauname Šventąją Dvasią, Dievas realiai išklauso mūsų maldų, Dievas nori per mus realiai veikti mūsų gyvenime, Dievas per mus teikia savo palaiminimą šalia esantiems žmonėms (jeigu mes neturime sunkių nuodėmių), taigi Kristus realiai būvoja savo Bažnyčioje sakramentiniu būdu, Jis būvoja per Šventąją Dvasią, per mūsų išpažinimą, tai tikrai veikia ir yra tikra, jeigu tik mes neuždarome savo egoizmu Dievui veikimo galimybių.

Ištikimybė - taip pat yra atspindys, kad mes galime būti Dievo buvimu, galime peržengti savo egoizmą, savo kūno pagundas, kažkokius nusivylimus galime peržengti, kito kaltes, klaidas galime dovanoti... Taigi, vėl yra pašaukimas mums būti kitokiu buvimu, negu, sakykim, nuodėmės pažeistas pasaulis mums siūlo. Ir tame yra nepaprastas grožis, šiek tiek ir įtampos... kartais net daug įtampos, bet vėlgi, tai yra dvasinė kova, dvasinis pasirinkimas, kurį žmogus gali drąsiai laimėti, nes jis yra laisvas rinktis. Mūsų laisvė yra tikra, mums atsiveria laisvės erdvė.


http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41694 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41694)
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija sausio 05, 2014, 13:34:31
Apaštalinio nuncijaus - arkivyskupo Luigi Bonazzi rekolekcijų įrašas iš laidų ciklo Ganytojo žodis.

I dalis 2013-12-21 http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41304 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41304)

II dalis 2013-12-28 http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41575 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41575)

III dalis 2014-01-04 http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41870 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=41870)
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Augucka sausio 07, 2014, 08:30:43
Katekizmo komentaras 2013-12-31
Tema: Santuokos sakramentas
Potėmis: Santuokinės meilės vertybės ir reikalavimai

Laida: Klausk drąsiai 2014-01-04
Nagrinėti klausimai:
1. Kaip teisingai suprasti, kad dvasia yra aukščiau už raidę?
2. Ką reiškia apsėstas žmogus? Kokia tai būsena
3. Apie meilę priešams ir ar privalome mylėti Šėtoną, jei jis mūsų priešas?
4. Apie brolių bylinėjimąsi
5. Ar tikri Marijos Valtortos liudijimai
6. Ar 103 metų tetai dar reikia eiti išpažinties?
7. Kodėl Dievas, mylintis žmones, suteikia jiems mažai galimybių, kad jie Juo patikėtų, o ne laikytųsi sau susikurto anoniminio pranašų rašto?
8. Apie neurochirurgo knygą " Gyvas dangaus įrodymas"
9. Apie trijų karalių dovanas, ką jos mums reiškia?
10. Apie į namus užėjusi vienuolį ir krišnaitų knygą.
11. Stojamieji egzaminai į kunigų seminariją.
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Pilgrim sausio 07, 2014, 10:32:42

11. Stojamieji egzaminai į kunigų seminariją.


Tai čia mums  :-\
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Augucka sausio 07, 2014, 10:44:57
Kas čia stoja į kunigų seminariją? :-\
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Pilgrim sausio 07, 2014, 13:38:03
Reik klausti ... nezinau pas ka ... gal ta kuris klausimus parode
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija vasario 26, 2014, 14:47:00
Aktualijos - laidų ciklas apie ES problematiką:

Pirmoji laida 2014-02-25 - apie krikščionybės reikšmę ir vietą Europos Sąjungos raidos procese. Laidą veda Vytis Turonis ir Vytautas Raškauskas. Svečiuojasi Vilniaus universiteto profesorius, politologas Vytautas Radžvilas.

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=44306 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=44306)
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija kovo 14, 2014, 05:37:42
Aktualijos - Liudvika Pociūnienė ir Liutauras Serapinas kalba labai svarbiu žemės nuosavybės klausimu. Išgirsime nuomonę dėl numatomo referendumo - balsuoti/nebalsuoti - pasak L. Pociūnienės, referendumo suformuluotas klausimas yra ,,kreivas":

Vienas dalykas, kad ten yra suplakti du klausimai. Parduoti ar neparduoti žemę užsieniečiams? Iš tikrųjų, probelema yra ne tame, svarbu yra užbėgti už akių tai dabar vykstančiai žemės koncentracijai vienose rankose. Ir tai visai nesvarbu - užsieniečio ar ne užsieniečio - kas ten žino, kas ten per tą Lietuvos pilietį iš tikrųjų veikia... Svarbiau yra paskatinti žmonių kooperavimąsi ir nuomojant žemę taip pat, kad jų neapgautų, kad jie galėtų drauge turėti juristų konsultacijas, kaip elgtis toje situacijose, kad galėtų padėti vieni kitiems, aš įsivaizduoju - turėtų kurtis kažkokios asociacijos.

Ir antras dalykas, į tą referendumą yra priplaktas dar vienas klausimas - referendumo kartelės nuleidimas. Kas ir kokių tikslų šituo siekia, turbūt daug aiškinti nereikia. Iš tikrųjų mūsų nedraugiškai kaimynei būtų labai patogu, kad Lietuvoj kas pusmetį vyktų vis kažkoks naujas referendumas, vis kaip nors destabilizuojantis mūsų santykius su ES. Tai vienas dalykas, antras dalykas - aš suprantu, kad žmonės norėtų išreikšti valią jiems svarbiais klausimais, bet didžiulė bėda yra ta, kad per 20 nepriklausomybės metų (jau su viršum) Lietuvos politinis raštingumas vis dar yra apverktinos būklės. Ir kol jis toks yra, nuleisti referendumo kartelę būtų labai neišmintinga.


http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=44722 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=44722)
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: kukulis kovo 14, 2014, 06:04:03
Aš asmeniškai dalyvavau renkant parašus dėl referendumo.

Pasakysiu vieną dalyką: tai labai sunku. 300000 parašų - labai didelis kiekis Lietuvai. Yra valstybių, kurios turi daugiau gyventojų ir turi mažesnį parašų limitą.

Per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, nebuvo suorganizuotas nei vienas referendumas Lietuvos piliečių iniciatyva. Visi referendumai "nuleisti iš viršaus" ir turintys tik patariamąją galią.

Dėl kaimynų, kurie kažkuo suinteresuoti, ir dėl to gal būt organizuotų tuos referendumus. Manau šis argumentas truputį juokingas. Visų pirma dėl to, kad jei būtų 100000 parašų, juos vis tiek reiktų surinkti, ir tai vis vien būtų labai daug. Patikėkit, jeigu būtų koks durnas klausimas, (nei kad žemės pardavimo atveju ), už jį niekas nesirašytų.

Todėl šį argumentą:

Citata
Ir antras dalykas, į tą referendumą yra priplaktas dar vienas klausimas - referendumo kartelės nuleidimas. Kas ir kokių tikslų šituo siekia, turbūt daug aiškinti nereikia. Iš tikrųjų mūsų nedraugiškai kaimynei būtų labai patogu, kad Lietuvoj kas pusmetį vyktų vis kažkoks naujas referendumas, vis kaip nors destabilizuojantis mūsų santykius su ES. Tai vienas dalykas, antras dalykas - aš suprantu, kad žmonės norėtų išreikšti valią jiems svarbiais klausimais, bet didžiulė bėda yra ta, kad per 20 nepriklausomybės metų (jau su viršum) Lietuvos politinis raštingumas vis dar yra apverktinos būklės. Ir kol jis toks yra, nuleisti referendumo kartelę būtų labai neišmintinga.


vertinu kaip demagoginį.  Nes toks žodis kaip "suplaktas" šiuo atveju netinka. Balsavimo metu bus atskirai balsuojama už kiekvieną klausimą. T.y. galima nepritarti žemės nepardavimui užsieniečiams, ir po to atskirai pritarti arba nepritarti dėl referendumo "kartelės" nuleidimo. Nebus taip kad : dedu vieną taip arba ne, ir visi klausimai užsižymi automatiškai taip arba ne.

Pasirodo ir per Marijos radiją kartais įmanoma skleisti propagandą ir melą.  :'( Na bet mes visi nusidėjėliai. :ashamed:
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija kovo 14, 2014, 06:52:54
Bet referendumai tam ir skirti, kad įtakoti labai svarbių tautai klausimų sprendimą, nors ir sunkiai, bet juk surinkote tuos parašus? Sutik, kad nuleidus kartelę, galim pradėti susidurti su antru lazdos galu, net neprognozuojamu reiškiniu, kai "neišmanėlė tauta" įgaus įrankį valdyti bet kurią gyvenimo sritį.

O kokia tavo nuomonė dėl žemės pardavimo/nepardavimo užsieniečiams - tai vis dėlto klausimas suformuluotas ne visai korektiškai? Kalbant apie tai, kad įstatymai dabar nedraudžia žemės koncentravimosi vienose rankose ir tai, kad šitaip tampa galima naujų laikų vergvaldystė (kai žmonės bus perkami kartu su žeme), tai net ir nedoras lietuvis galėtų tai padaryti. :-\
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: kukulis kovo 14, 2014, 07:28:20
Atvirai pasakius, tai tvirtos nuomonės neturiu. Šiaip viduje jaučiu, kad iš viso nėr čia ko užsieniečiams žemę pirkti. Manau jiems galima ją nuomoti pvz. kokiam 10 ar net 20 metų laikotarpiui ir viskas. Bet šios savo nuomonės viešai nereiškiu, nes tai tėra mano emocinis nusistatymas, o racionalių argumentų neturiu.

Dėl kartelės, tai dar kartą kartoju 300 000 yra per daug. Praktiškai ir taip per kraujus surinkta, trukdant visoms valdžios institucijoms visais įmanomais būdais.  Ir iš viso, tai tėra vienintelis būdas demokratijai užtikrinti Lietuvoje, nes partinė "demokratija" tėra demokratijos iliuzija, mano asmenine nuomone.

O visokios kalbos apie "kvailą liaudį" rodo kalbančiojo aroganciją, daugiau nieko.
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija kovo 14, 2014, 08:07:52
Na, L. Pociūnienė kalbėjo tik apie politinį tos liaudies neišprusimą. Vakar klebonijoje kalbėjomės dar apie kitą - religinį/teologinį, kuris yra tokiai katalikiškai šaliai kaip Lietuva, žiaurus! Mūsų žmonės yra labai paviršutiniški, į Bažnyčią, pvz, jie žiūri kaip į aptarnaujančią įstaigą. Įvertinant tą Evangelijos eilutę Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto, sakyčiau, kad tauta tikrai tampa nebepatikima dėl prarasto tikėjimo. O kur tada tokia tauta vairuoja mūsų gyvenimus?

Aišku, kas link partinės demokratijos - lygiai tas pats.

Šioje laidoje nuskambėjo (gan tyliai) dar tokia Liutauro Serapino mintis, kad visi tie referendumai ir žemė neabejotinai yra svarbu, bet svarbiausia už viską - žmogus ir tai, kad jis sugebėtų išlaikyti širdies dvasinę ramybę. Kaip kovojant neprarasti šito?  :-\
Antraštė: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: kukulis kovo 14, 2014, 08:41:45
Na, skaitant apie šventųjų gyvenimą, jie neprarasdavo ramybės kai juos kas nors užgauliodavo ir pan. Pvz. pagal vieną aprašymą pradiniame dvasinio kelio etape kai kitas tave įžeidžia, jau sugebi suvaldyti emocijas kad jam neatsakyti piktu, o tik nulieji ašarą; viduriniame etape kai kas nors įžeidžia, tai nesukelia jokių emocijų; aukščiausiame etape, kai kas nors įžeidžia, tai nulieji ašarą, dėl to, kad bandęs įžeisti žmogus tuo kalbėjimu pasidarė sau dvasinę žalą.

Visose gyvenimo situacijose kaip išlaikyti ramybę neįsivaizduoju, turbūt tokių tėra vienetai... jeigu iš viso dar yra.
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija gegužės 14, 2014, 12:52:52
MR laidoje Katechezė aktuali ir labai graži Šeimos metams tema ,,Kaip šeima yra panaši  į trejybinį Dievą":

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=47139 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=47139)

Santrauka:

Pradžios knygos Dievo ištartas sakinys: Padarykime žmogų į mus panašų jau atskleidžia, kad Jis yra trejybinis. Mes, kaip jo paveikslas ir panašumas, taip pat esame pašaukti į santykį su kitu. Šeimoje tie santykiai, panašiai kaip ir tarp trijų dieviškų asmenų, pasireiškia trejybiškai.

Dievas Tėvas sukūrė pasaulį, Sūnus - atpirko, Šventoji Dvasia - pasilieka su mumis, šventina ir teikia gyvybę. Santuokoje kartu su Tėvu mes esame kūrėjai, su Sūnumi -  klusnūs Tėvui Jo valios vykdytojai, rūpindamiesi ne savimi, o kitu, net patirdami kančios ir kryžiaus patirtį. O su Šventaja Dvasia mes esame panašūs taip: Biblijoje sakoma, kad niekas negali be Šv. Dvasios pagalbos ištarti mano Viešpats ir mano Dievas. Žodžio galia yra labai didelė, jis yra kūrybos įrankis (pradžioje buvo žodis...). Taip ir žmogus, šeimoje atlikdamas Šv. Dvasios darbą, žodžiu tarsi ,,įrėmina" visus įvykius ir darbus, pvz: sako tiesą, skatina gerai elgtis, meldžiasi.

Įdomios mintys:

Kartais žmogus, negavęs gyvenime meilės ir švelnumo iš kito, ima siūbuoti kaip kūdikis, kurį motina supa kūdikystėje. Žmogus šitaip ,,save myli", kompensuoja sau gerų patirčių trūkumą ir tai yra natūrali, labai iškalbinga reakcija.Skirtumas tarp kančios ir skausmo: skausmas yra nervinis impulsas, o kančia - santykių nebuvimas, ji sukyla, kai žmogus netenka santykio su kitu arba santykiai pradeda gesti. Santuokoje kentėdamas, žmogus tampa panašus į kenčiantį Kristų. Kančia užgrūdina, padaro žmogų švelnų ir empatišką, jei žmogus pats neleidžia jai padaryti jo piktu.Kalėdodamas kunigas dažnai pastebi, jog žmonės savo namuose yra paskyrę vietą visiems poreikiams: valgymui, mylėjimuisi ir poilsiui, darbui ir kompiuteriui, bet kryžiui ar šventam paveikslui dažnai vieta būna kažkur sekcijoj, po stikline, už fužerų... tokia dažniausia yra žmonių maldos vieta ir tai rodo, kad mes nepildom savo misijos šeimoje - garbinti Dievą.
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Varlė keliauninkė birželio 10, 2014, 03:59:05
Įdomi MR laida apie Gailestingumą ir Teisingumą. Pagal P. Kryftą ir P. Rolinsą. Laidą veda A. Navickas.
http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=46517
CitataKlaidinga manyti, kad gailestingumas esąs subjektyvi laikysena. Ši klaida užgožia gailestingumo paslaptį. Toks gailestingumas per daug nekainuoja. Persigalvoti ir, užuot troškus priešininkui keršto, imti rūpinti jo gerove tereiškia atsikratyti moralinio nepatogumo. Tačiau tikrasis gailestingumas yra kur kas subjektyvesnis ir reikalauja daugiau pastangų. Jis atleidžia kaltes, kurios yra objektyviai realios, ne subjektyviai įsivaizduotos, kaltes, kurias reikia atlyginti. Gailestingumas pranoksta teisingumą, tačiau jo nepakerta. Jei dovanoju 100 usd skolą, kurią esate man skolingas, vadinasi turiu pasinaudoti savo 100 usd, kad sumokėčiau kreditoriams. Aš negaliu jūsų praturtinti 100 dolerių savęs jais nenuskurdindamas. Jei skola yra objektyviai reali, ją reikia sumokėti. Ir jeigu savo gailestingumu aš dovanoju šią skolą, ją sumokėti privalau aš pats. Dėl šios priežasties Kristus turėjo mirti.
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija birželio 12, 2014, 05:02:51
Dar kartą apie sakramentalijų veikimą, maginį tikėjimą, prietaringumą ir tai, kaip gyventi autentišku tikėjimu - laidoje Aktualijos kalba teologijos licenciatas kun. Aldonas Gudaitis SJ, teologijos daktaras Valdas Mackela ir kun. Gintaras Blužas OFS.

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=48210 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=48210)

Mane ši laida nuvedė prie šių pamąstymų (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,795.msg8783/topicseen.html#msg8783).

Beje, kun. Aldonas Gudaitis pastebi, kad Vikipedija kalbėdama teologiniais klausimais gali mus ir suklaidinti (ties 6:50)
Antraštė: Ats: Re: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija birželio 25, 2014, 17:48:21
Citata iš: kukulis  kovo 14, 2014, 06:04:03
Balsavimo metu bus atskirai balsuojama už kiekvieną klausimą. T.y. galima nepritarti žemės nepardavimui užsieniečiams, ir po to atskirai pritarti arba nepritarti dėl referendumo "kartelės" nuleidimo. Nebus taip kad : dedu vieną taip arba ne, ir visi klausimai užsižymi automatiškai taip arba ne.


Pasirodo kaip tik taip ir bus. T. Y. į  abu klausimus vienas atsakymas. Ką darom? :-\
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija rugsėjo 03, 2014, 05:45:32
Rekomenduoju paklausyti - Tėvo Amedeo Ferrari paskaita apie tamsiąją naktį Bažnyčioje:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51010

CitataBuvome girdėję apie dvi tamsiąsias naktis: jausmų ir dvasios (iš Šv. Kryžiaus Jono), bet Dvasia tęsia, Ji naujai ir naujai daug ką paaiškina per charizmas, kurios duotos Bažnyčiai. Yra trečioji - Dievo naktis - nusakanti bendruomenės dvasingumo lygmenį. Ten kur buvo šviesa, tapo tamsybės, kur buvo meilė, liko atskyrimas. Kaip Jėzus ant kryžiaus, taip ir mes, Jo Bažnyčia, patiriame šiandien Dievo praradimą dėl brolių (Jėzus ant kryžiaus taip prarado Tėvą dėl brolių: Mano Dieve, kodėl mane apleidai?).
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: kukulis rugsėjo 03, 2014, 07:19:00
Pristato sunkią Bažnyčios padėtį vakarų Europoje.
Tik neaišku ar yra koks sprendimas?
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Tomas M. rugsėjo 03, 2014, 08:34:25
Kad duotų vaisių, želmuo turi apmirti ir pakentėti... nauji želmenėliai jau dygsta iš po sniego tiek JAV, tiek Prancūzijoje - jaunoji karta renkasi sakralumą ir senąją Tradiciją.
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Pilgrim rugsėjo 03, 2014, 09:50:51
Pamažu pradedu galvoti, kad reikia mūsų vartojamose diskusijose naudoti terminus, kurie yra paplitę bažnytinėje kalboje, bet ne kasdieniniame vartojime. Pvz. senoji tradicija, naujoji tradicija ir pan.
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: kukulis rugsėjo 03, 2014, 10:12:32
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 03, 2014, 09:50:51
Pamažu pradedu galvoti, kad reikia mūsų vartojamose diskusijose naudoti terminus, kurie yra paplitę bažnytinėje kalboje, bet ne kasdieniniame vartojime. Pvz. senoji tradicija, naujoji tradicija ir pan.


Kas yra "senoji tradicija" ir kas yra "naujoji tradicija" ? Ir ar tai terminai iš šnekamosios ar iš bažnytinės kalbos?
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija rugsėjo 03, 2014, 14:23:49
Citata iš: kukulis  rugsėjo 03, 2014, 07:19:00
Pristato sunkią Bažnyčios padėtį vakarų Europoje.
Tik neaišku ar yra koks sprendimas?


Manau, kad ne tik vakarų Europoje. Sprendimas? O koks gali būti sprendimas, kai jau kabai ant kryžiaus?
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija rugsėjo 04, 2014, 05:42:53
Citata iš: Silvija  rugsėjo 03, 2014, 05:45:32
Rekomenduoju paklausyti - Tėvo Amedeo Ferrari paskaita apie tamsiąją naktį Bažnyčioje:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51010


Antroji dalis: http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51047 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51047)

CitataAš manau, kad viena iš šiandieninės Bažnyčios problemų yra ši - viską statyti ant žmogiškos išminties. Mes visi turime Kristaus išmonę. Leistis būti vedamiems ir vadovaujamiems Dvasios. Tai kaip gi mes turime pragyventi šias dienas? (...)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija spalio 09, 2014, 13:56:15
Katekizmo komentaras - laidų ciklas apie sąžinę. Antroje iš jų (ties 32:15) į klausytojo klausimą ar reiktų jaustis prasikaltus duodant kyšį gydytojui, kun. Valkauskas neatsako nei 'taip' nei 'ne' ir jo ilgam pamąstymui nebeužtenka laidos :)

1. http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52065 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52065)

2. http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52299 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52299)

3. marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52586 (http://marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52586)

4. http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52853 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52853)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija spalio 10, 2014, 04:14:59
Katechezė apie krikščionišką viltį - vyskupas K. Kėvalas:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52937 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52937)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Giedrė spalio 11, 2014, 09:21:49
Apie meilę - br. G. Numgaudis.

http://www.marijosradijas.lt/images/audio-archive/2014/10/05/2014-10-05-18-15-zinia-is-pakutuvenu.mp3
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: kukulis spalio 24, 2014, 16:13:45
Klausėte laidą "Naujas gyrius" ? Ką tik baigėsi. Liudijo grupė IHTHUS nariai :)
Buvo super!  :thumbup:
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija spalio 24, 2014, 16:25:12
Nu jei taip sakai, tai reiks susirast archyve :)

O aš šitą rekomenduoju: http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=53554 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=53554), berods Aktualijos, apie tai koks gali būti įžūlus melas. Pvz. garsioji frazė "Grožis išgelbės pasaulį" iš tiesų yra Dostojevskio ištara: мир спасет красота Христа.

Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija spalio 28, 2014, 13:25:00
Knygų lentynoje labai įdomi diskusija ir knygos "Vidinės pilies buveinės (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-08-sv-tereses-avilietes-kurybos-virsune-vidines-pilies-buveines/122834)" pristatymas. Studijoje teol. mokslų daktaras V. Mackela ir prof., kun. R. Dulskis.

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=53171 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=53171)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Augucka lapkričio 05, 2014, 09:05:35
Katekizmo komentaras
2014.10.28 laidoje Diskutuojama apie dorybę
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Augucka lapkričio 05, 2014, 11:03:04
2014-10-25 10:00
Pokalbių laida "Klausk drąsiai"

Nagrinėti klausimai:
1.   Prašo paaiškinti žodžius ,,Kristus mirė už mūsų nuodėmes"
2.   Ar reikia išeinant iš bažnyčios žegnotis šventintu vandeniu
3.   Apie žvakes, kurios laidotuvių metu metamos į duobę.
4.   Ar apaštalų nurodymai nėra baigtiniai ir gali būti keičiami?
5.   Ką galėtų reikšti Kristaus žaizdos?
6.   Kas dažniausiai atsitinka, kai vienas sutuoktinis tikintis ir tuokiasi su kita puse, kurios tikėjimas silpnas? Apie tokių skyrybas
7.   Apie Tėve mūsų maldą, niuansėlis.
8.   Ar verta keisti tikėjimą?
9.   Apie rožinio maldą, niuansėlis apie žodžių kirčiavimą
10.   Apie šv. Filomeną ir jos rožančių

Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija lapkričio 12, 2014, 05:06:17
Paklausykite kai turėsit laiko, man pasirodė labai svarbu - kaip šv. Jonas, mylimasis mokinys, mokėsi iš Jėzaus Širdies, kad pažintų Tėvo Širdį ir taip pats tapo tėvu.

Tai labai geras paaiškinimas ir tiems, kurie mano, kad vadintis tėvu kaip nors prieštarauja kitai Jėzaus ištarai "...ir nevadinkite vienas kito tėvu...". Suprasti kas dabar vyksta Bažnyčioje,  galima tik per maldą, prisiglaudus prie Jėzaus Širdies. Ten mes pasisemsime pasitikėjimo ir jėgų sekti Avinėlį iki kryžiaus.

"Tikriausiai Bažnyčios likimas bus toks pat kaip Kristaus. Ir tiktai kunigai, kurie turės Jono širdį, Jono dvasią, tik tie galės eiti iki galo. Nes iš 12 mokinių tik Jonas buvo prie kryžiaus ir matė tai, kas įvyko per Eucharistiją sakramentiniu būdu."

Šv. Jono valanda. Kūdikelio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašas.
http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=29695 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=29695)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija lapkričio 26, 2014, 17:52:00
Aktualijų laidoje Vytauto Radžvilo paskaitos apie žmogaus ir šeimos prigimtį, būtinumą šeimą apginti viešojoje politinėje erdvėje.

I dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=54884 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=54884)

II dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=54735 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=54735)

Tema yra be galo sunki. Katalikybė šiandien susiduria su milžinišku iššūkiu - kalbėjimo apie tuos dalykus problema. Nes lengva apie tuos dalykus kalbėti saviems, t.y. žmonėms, kurie mąsto panašiai ir be galo sunku tiems, kurie priklauso kitam pasauliui, kitai tikrovei...

Jeigu atidžiau pasižiūrėsim į tai, kas vyksta mūsų dienomis, reikia pripažinti, kad šitos mūsų kalbos neveikia... Štai Estijoje be jokio pasipriešinimo jau yra pakeistas tiek teisinis, tiek politinis šeimos statusas, senasis jau yra prarastas. "Nauja ir pažangesnė" šeimos samprata vis dažniau įtvirtinama vis naujose valstybėse.

Ar tai dar įmanoma sustabdyti?
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija lapkričio 27, 2014, 06:52:09
Grįžtu prie šių V. Radžvilo paskaitų, kurios mane rimtai sukrėtė. Gyventi taip kaip gyvenome anksčiau, rodos nepakanka, reikalingas naujas atsivertimas radikaliam gyvenimui Tiesoje, kol tokį gyvenimą gyventi dar įmanoma. Patirtis rodo, kad visuomenėje kalbėti ir remtis tik Tradicija, prigimtiniais klausimais ar bendruoju gėriu - tai ne tas kalbėjimas ir tos kategorijos, kuriomis būtų galima apsiginti, apginti krikščionišką šeimą. Reikia kažko daugiau. Čia pabandžiau sutraukt gan sudėtingą profesoriaus kalbėjimą, tikiuosi užkabins ir jus pasiklausyti jo paskaitų (gruodžio 1 ir 2 Marijos Radijuje išeis dar dvi dalys).
Mes įsivaizduojame gyveną dar įprastiniame žmonių pasaulyje, nors iš tikrųjų šitame pasaulyje žmogui išvis vieta nėra numatyta. Todėl, kad modernioji socialinė politinė tikrovė yra konstruojama remiantis principu, kad tai ne žmonių pasaulis, o vadinamų individų pasaulis.

Kodėl sunku yra suprasti žaidimo taisykles? Tai labiausiai trukdo padaryti vadinamosios natūralios asociacijos: išgirdęs žodį individas aš imu natūraliai manyti, kad omeny turimi paprasčiausi žmonės. Iš tikrųjų taip nėra. Individas yra labai didelis moderno atradimas ir neatsitiktinai, beje, individą atrado protestantizmas. O protestantizmas, jeigu kalbėti labai tiksliai, vargu ar gali būti pavadintas religija įprastine to žodžio prasme. Mano galva, protestantizmas yra religijos formą turinti pirmoji moderno ideologija kartu su renesansiniu humanizmu.

Kodėl ideologija? Todėl, kad jis numato galimybę visiškai kitaip pažvelgti į žmogaus prigimtį. (Labai geras pavyzdys su plunksna ir akmeniu). Jeigu tu mąstai moderniai ir esi moderno šalininkas, tu priklausai moderniam pasauliui, jei ne - tu esi apgailėtinas prietarų vergas ir gyveni iliuzijų pasauly... Moderne prasidėjęs naujo žmogaus kūrimo procesas grindžiamas prielaida, kad visi žmogiški skirtumai, taip pat ir lyties skirtumai, yra iliuziniai. Ir todėl jų panaikinimas yra tokios pat svarbos uždavinys, kaip moderniosios gamtos įvaldymas...
Nors krikščionybė pirmiausia yra sielos išganymo klausimas, bet ypač nuo XIX a. pabaigos pradedama nesuvokti, kad krikščionybė yra ir viešas reikalas. Krikščionybė iš pat pradžių buvo politinis viešasis reikalas. Kodėl tam tikra prasme politika? Nors ji metafizine gelmine prasme niekada negali būti aukščiau už tikėjimą ir galutinius gyvenimo klausimus, kai kuriuo aspektu yra už juos svarbesnė...

Kodėl pirmaisiais amžiais tūkstančiai žmonių ėjo mirti? Taip, iš dalies - kad išaukštintų Kristaus vardą, bet iš dalies jie tai darė kaip politinį aktą. Kodėl buvo masinė krikščionių kankinystė? Juk iš esmės - dėl vieno sakinio. Kaip žinome, kai mirdavo Romos imperatorius ir į sostą įžengdavo naujasis, visi pavaldiniai turėdavo duoti priesaiką. Krikščionys buvo pavyzdingi pavaldiniai, tačiau dėl ko kentėjo? Priesaikos tekste buvo sakinys, kad imperatorius yra dievas, o atsisakymas ištarti tą sakinį buvo politinio pasipriešinimo aktas. Paprastos logikos požiūriu čia neturėtų būti jokios bėdos: pasakei mechaniškai tos priesaikos žodžius, ištarei, kad imperatorius yra dievas ir paskui ramiai grįžti į savo bendruomenę, dalyvauji šv. Mišiose lyg niekur nieko... Elgiamasi kaip matote buvo ne taip, nes buvo suprasta, kad Kristaus mokymas skirtas vadovautis visai žmonijai ir nepakanka juo vadovautis tik asmeniškai, o prireikus jis turi būti skleidžiamas ir net ginamas.

Iš šios perspektyvos žiūrint į šeimos koncepcijos klausimą, matosi, kad tai yra dviejų antropologinių sampratų - krikščioniškos ir moderniosios - susidūrimas. Kompromisui čia praktiškai nėra vietos. Todėl, nes modernioji šeimos samprata slepia tai, kad iš žmogaus galima gaminti ką nori, kai tuo tarpu krikščionys sako, jog mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad esame kūriniai ir mums duota viskas, ko reikia žmogui. Modernioji  eksperimentinė samprata teigia: jūs nesate kūriniai, o esate žmogiškoji medžiaga ir mes pažiūrėsime, ką iš jūsų galima padaryti.

(Ir toliau labai logiškai V. Radžvilas išveda į antžmogio, t.y. antikristo laikų realybę)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija vasario 12, 2015, 05:36:02
Labai gera MR laida apie vienuolinio gyvenimo ištakas. Laida Akademija. Laidoje dalyvauja dr. Valdas Mackela ir sesuo benediktinė Agnietė.

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57370 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57370)
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos - Apie Eucharistinius stebuklus
Parašė: Tomas M. vasario 23, 2015, 20:09:23
Apie Eucharistinius stebuklus:

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/57429-2015-02-06-09-00-katechez%C4%97.html#
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija kovo 04, 2015, 04:26:21
Neseniai kukulis su Giedre diskutavo apie Šv. Dvasią, Šv. Jono valandoje - į penkias laidas išskirta t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita "Gyvenimas Šventojoje Dvasioje":

I dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57153 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57153)

II dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57443 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57443)

III dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57694 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57694)

IV dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57973 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57973)

V dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=58233 (http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=58233)

Ketvirtoje dalyje yra įdomi mintis ir mokymas kaip skirti kaltės jausmą nuo tobulo gailesčio:

Labai svarbu skirti kaltės jausmą nuo tobulo gailesčio, nes Šv. Dvasia nori parodyti mūsų nuodėmę, kad iš jos išvaduotų, bet iškart prisistato kaltintojas, kurio tikslas įstumti mus į savigraužą. Kaltės jausmas kyla ne iš Dievo, iš Dievo - tobulas gailestis. Koks skirtumas tarp tų dviejų?

Kaltės jausmas - kai mums šlykštu savęs, kai niekiname save, smerkiame ir teisiame už tai, ką esame padarę. Ir mums atrodo, kad iš to nėra jokios išeities. Šitas kaltės jausmas - labai subtili puikybės išraiška: kaip aš drįstu būti ne toks, koks turėčiau būti! Aišku, jis yra labai skausmingas ir gniuždantis, ėdantis ir naikinantis. Psichologai bando išvaryti šį jausmą iš žmonių, bet nieko nepasiūlo į tos kaltės vietą, o ta vieta turi būti užpildyta tiesa, kuri yra tobulas gailestis. Jis irgi yra skausmingas, bet man skauda ne dėl to, kad aš nebuvau toks, koks norėjau būti arba kaip man atrodė, kad turėjau būti. Bet skauda dėl to, kad aš sužeidžiau Jėzaus Širdį.

Tikroji meilė žvelgia į kitą, myli kitą dėl jo paties. Netikros meilės nagai lenkti į save, ji gali būti apsitaisiusi net labai gražiais dvasiniais drabužėliais. Kaltės jausmas ir tobulas gailestis yra tų dviejų meilių išvirkštinė simetrija: savanaudiškos meilės išraiška būtų kaltės jausmas, kai aš rūpinuosi tik savimi ir esu nepatenkitas, kadangi mano prasti popieriai, o tobulos meilės, kuri myli kitą dėl jo paties, išraiška - tobulas gailestis, kai man skaudu, kad aš įskaudinau Jėzaus Širdį savo nuodėme. O ne dėl savęs, kad aš sugrioviau kažkokį savo vidinį rūmą, harmoniją ar tobulumą. Ir tas tobulo gailesčio skausmas, skirtingai nuo kaltės jausmo, yra ramus, ramybėje. Kadangi aš žinau, jog nepaisat visko man yra atleidžiama. Kai sergu kaltės jausmu, aš negaliu sau atleisti, nes to jausmo autorius nenori nei kad mes sau atleistume, nei kad Dievas mums atleistų. Tada tas kaltės jausmas būna baisioj neramybėj, kuri yra piktosios dvasios paveikslas ir panašumas.

Todėl ši kova labai svarbi - kai Parakletas, Tiesos Dvasia, ateina, kad mums parodytų mūsų nuodėmę ir mus išgelbėtų ir kai ,,prokuroras" prisistato, kad viską sugadintų, tučtuojau reikia atstumti kaltės jausmą ir plačiai atverti širdį tobulo gailesčio jausmui. Kokiu būdu tą galima padaryti? - nuolat kreipiant žvilgsnį tik į Jėzų. Griežtai draudžiama žiūrėti vien į save, nes ypač jei ilgai save kotempliuoji, yra ko baisėtis. Reikia kotempliuoti meilę ir gailestingumą, Jėzų, Jo skausmą iš meilės.

Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija kovo 31, 2015, 04:26:11
Laida Biblijos slėpiniai apie Poncijų Pilotą - asmenį, kurį kaskart minime išpažindami savo tikėjimą:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=58578
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija gegužės 12, 2015, 03:38:35
Apie liturginę muziką, kurioje kun. Vilius Sikorskas remiasi Benedikto VI įžvalgomis ir pasakoja apie susiklosčiusią situaciją po II Vatikano susirinkimo. Kaip supratau, problema su muzika atsirado dėl to, kad prioritetiniu dalyku buvo imta laikyti visų žmonių aktyvų dalyvavimą liturgijoje, o tai kainavo muzikos meniškumą ir sakralumą. Atsiradęs funkcionalumo principas vedė į pragmatizmą, taigi iškilmingai sakralinėi muzikai bažnyčiose nebeliko vietos, ji buvo išstumta į koncertų sales. Klaidingas II Vatikano reformos supratimas vedė į tai, kad visa iki tol buvusi bažnytinė muzika buvo perkuriama. Atsirado ir adaptuotų kūrinių, kas visai neatleistina. Pavyzdžiui, mums visiems žinomos giesmės "Gelbėk mane, Viešpatie, nuo amžinosios mirties tą siaubingąją dieną..." žodžiai buvo perkurti.

Pradžioje laidos skamba labai gražus modernios muzikos pavyzdys:

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/61197-2015-05-08-10-00-musica-sacra.html
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija rugpjūčio 28, 2015, 05:31:40
Neseniai buvom stabtelėję ties žodžio geras vartojimu (geras žmogus, geras katalikas). Dievo žodžio laidoje prof. kun. R. Dulskis nuodugniai paaiškina tai gerojo tarno pavyzdžiu, jis sako: Didelę dalį niekšybių padaro geri žmonės...

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=65545
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija vasario 23, 2016, 03:01:04
Radijo laidoje Katechezė kun. A. Kesilis kalba apie Gailestingumo vainikėlio maldą:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=72000

Teisingumo dėlei turėtume pasakyti, kad Gailestingumo vainikėlio teologinis aptarimas visiškai nesenas Bažnyčioje... Buvęs profesorius dogmatikas, Liublino katalikiško universiteto rektorius Vincentas Granatas tiksliai įvardino tris neatitikimus teologijai: 1.Tėvo dievystė yra lygi Sūnaus dievystei, todėl vieno dievystė negali būti aukojama kito dievystei 2. Dieviškumo/dievystės iš viso negalima aukoti 3. Dieviškumas/dievystė (Tėvo) negali būti permaldaujama, nes Jis pats atleidžia nuodėmes.

Kunigas aptaria dokumentą, kuris atsako į šiuos teologinius priekaištus.

Taip pat laidoje išgirdau įdomų pastebėjimą, kaip labai ši malda yra panaši į Fatimos regėtojams padiktuotą maldą.
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Silvija kovo 02, 2017, 14:57:43
Laida, kurioje kun. Algirdas Akelaitis pristato būsimą palaimintąjį Teofilį Matulionį ir jo pamaldumą Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Ties maždaug 14 minute yra palikta žinutė mūsų Tomui :)

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/77440-2017-03-02-18-15-per-kryziu-i-zvaigzdes.html
Antraštė: Ats: Marijos Radijo laidos
Parašė: Giedrė balandžio 10, 2017, 06:44:56
Apie atsidavimą Dievui ir meilę Jam:

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/80364-2017-04-10-09-00-katecheze.html