TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Įvairios maldos => Temą pradėjo: Jazminas birželio 30, 2014, 17:05:33

Antraštė: Dievo Tėvo litanija
Parašė: Jazminas birželio 30, 2014, 17:05:33
NIHIL OBSTAT
Mons. P. Tamulevičius
Censor ad hoc deputatus
Kaunas, 2001m. sausio 18 d.

DIEVO TĖVO LITANIJA

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Amžinasis visagali Dieve Tėve, pasigailėk mūsų!
Dangaus ir žemės Sutvėrėjau, pasigailėk mūsų!
Visatos Viešpatie ir žemės Valdove, pasigailėk mūsų!
Pirmųjų žmonių Sukūrėjau, pasigailėk mūsų!
Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dieve, pasigailėk mūsų!
Mirusiųjų ir gyvųjų Dieve, pasigailėk mūsų!
Nojaus laive žmonijos Gelbėtojau, pasigailėk mūsų!
Dieve, degančio krūmo paslaptyje, pasigailėk mūsų!
Dieve, žmonijai Dešimt Įsakymų davęs, pasigailėk mūsų!
Dieve, alkstančius dangaus duona maitinęs, pasigailėk mūsų!
Dieve, Abraomui pažadą tesėjęs, pasigailėk mūsų!
Dieve, Zacharijo prašymą išklausęs, pasigailėk mūsų!
Dieve, atsiuntęs Joną Krikštytoją, pasigailėk mūsų!
Tėve, savo Sūnui pasikrikštijus pasakęs: ,,Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi", pasigailėk mūsų!
Tėve, savo Sūnui atsimainius, ištaręs: ,,Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo", pasigailėk mūsų!
Tėve, savo Sūnų paaukojęs dėl mūsų išganymo, pasigailėk mūsų!
Tėve, Šventosios Dvasios Atsiuntėjau, pasigailėk mūsų!

Mes nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Mes, vargstantys žemės tremtyje, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Leisk, kad Tavo šviesą regėtume, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Suteik, kad Tavo šauksmą girdėtume, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Rodyk mums kelią į dangaus amžinybę, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Nuolat stiprink mus savo malone, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Leisk suprasti Tavo begalinę Meilę, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Išvesk mus iš gyvenimo klystkelių, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Saugok mus nuo piktosios dvasios veikimo, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

K. Gailestingasis Dieve Tėve, gelbėk ir saugok mus nuo pražūties amžinosios!
A. Kad būtume verti Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus!

Melskimės. Amžinasis Visatos ir žemės Sutvėrėjau Dieve Tėve, pasigailėk mūsų, kurie šaukiamės Tavo pagalbos! Mes nuoširdžiai melsdamiesi, tikimės laimėti Tavo gailestingumo malonę, o baigę žemės kelią, gyventi Tavo šventoje amžinybėje. Dieve Tėve, siųsk mums gausias malones per savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
----------------------------------------------------------
Sudarė Dr. Z. Koncevičius