TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Porų ir šeimos klubas => Temą pradėjo: Tomas M. spalio 13, 2014, 17:58:47

Antraštė: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 13, 2014, 17:58:47
Kas supranta angliškai, rimta Sinodo apžvalga iš EWTN kanalo:

http://youtu.be/NAAQ8u4rr9o?t=14m8s

Šis interviu yra toks geras, kad rekomenduoju iš visos širdies  :thumbup:

Susijusios temos:

Komunija gyvenantiems nesusituokus (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,954.0.html)

Kiek patikima "populiarioji" žiniasklaida (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,945.0.html)
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 13, 2014, 18:50:32
Tiems, kas nesupranta angliškai, reikia tikėtis, kad į lietuvių kalbą bus išversta Ignatius Press išleista knyga: Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church (http://www.ignatius.com/Products/RTC-P/remaining-in-the-truth-of-christ.aspx) (Išliekant Kristaus tiesoje: Santuoka ir Komunija Katalikų Bažnyčioje).
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 14, 2014, 01:15:28
Reakcija į Sinodo pusiaukelės dokumentą:

Nerimastingi klausimai Romos Sinodui apie Šeimą (http://www.arche.lt/2014/10/nerimastingi-klausimai-romos-sinodui.html)

Čia labai tinka dvi citatos:

Tiesa tik tada dingsta (http://www.catholicvote.org/the-earthquake-the-vacuum-and-the-still-small-voice/), jei tiesos skelbėjai nustoja ją skelbti. Tad nepaliaukite kalbėti, nes net mažas balselis gali nugalėti žemės drebėjimą, jei jis kalbės tiesą.

Žemės drebėjimu užsienio spaudoje vadinamas Sinodo pusiaukelės pranešimas.

Jei tu tiki tai, kas Evangelijoje tau patinka, o atmeti tai, kas nepatinka, tu tiki ne Evangelija, bet savimi. ~ Šv. Augustinas
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 14, 2014, 08:37:46
Skaitau ir nelabai suprantu  :-\ apie ką mes čia kalbame ? Apie kokį žemės drebėjimą ?
Jei apie Vyskupų Sinodo pirmą dalį apibendrinantį dokumentą tuomet kas jį skaitėme ? Aš tikrai jo neskaičiau, todėl negaliu pasakyti, kad jis kažką sudrebino, pakeitė, atkeitė ar pan.
Pabūsiu kaip apaštalas Tomas, kol savo akimis ...  :)
Bet ... pagal tekstą paimtą iš Vatikano radijo puslapio
http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/13/pristatytas_vyskup%C5%B3_sinodo_pirm%C4%85_dal%C4%AF_apibendrinantis_dokumentas/lit-830798
Citatabuvo pristatyta ataskaita, apibendrinanti visus iki šiol girdėtus Sinodo Tėvų pasisakymus

Šiame dokumente tiesiog atpasakojame tai kas buvo kalbėta per savaitę. Tiesiog įvairūs kalbėtojai išsakė savo mintis, įžvalgas, pastebėjimus. tai kas tiems žmonėms atrodė aktualu, pasakė savo nuomonę. Dokumente šie pasisakymai buvo susisteminti ir surūšiuoti.
Citatapaliesta problematika surūšiuota į tris temines dalis. Pirmoji dalis pavadinta ,,Įsiklausymas - šeimos kontekstas ir iššūkiai", antrojo dalis pavadinta ,,Žvilgsnis į Kristų - Šeimos Evangelija", trečioji: ,,Diskusija - pastoracinės perspektyvos".

Toliau dokumento skyriuose pateikiama apibendrinta informacija.
CitataPirmojoje ataskaitos dalyje primenamas Sinodo Tėvų pasisakymuose skambėjęs konstatavimas, kad šeima visais požiūriais yra fundamentali ir nepamainomai brangi tikrovė ...  plataus, visa aprėpiančio žvilgsnio reikia gilinantis į šeimos problemas, į plintančio individualizmo keliamą grėsmę, į vis labiau slegiančią vienatvę, į narcisizmo iškreiptą jausmų sferą ir dėl to vis dažnesnį jų nepastovumą, taip pat į tokias problemas kaip nedarbas, kuris slegia daugelį šeimų visame pasaulyje, į nesantaikos ir smurto namuose daromą žalą, ar kai kurių pasaulio regionų šeimas ypatingai skaudžiai palietusią terorizmo, karų, migracijos problemą ... Bažnyčios atsakas turi būti kupinas vilties ir prasmės, jame turi atsispindėti ne tik Bažnyčios mokymas, bet pirmiausia gailestingumo žinia.

Skaitau, kad primena tai, jog šeima yra fundamentali vertybė, kuri šiame laikmetyje patiria įvairius iššūkius ir išbandymus. Bažnyčia turi į tai atsiliepti pateikti mokymą ir surasti būdą kaip tai pasakyti, kad šis laikmetis tai išgirstų. Šio laikmečio žmonių kalba, būdais ir priemonėmis.
CitataAntrojoje ataskaitos dalyje primenama, jog Sinode sutartinai iškeltas Bažnyčios nuo seno skelbiamas santuokos neišardomumas, tačiau kartu siūlyta ir iširusiose santuokose ar be santuokos sakramento gyvenančiose porose matyti netobulas santuokinės tikrovės formas. Bažnyčia turi atpažinti ir už regimų sakramentinės tikrovės ribų išsibarsčiusiais Žodžio sėklas. Reikia su pagarba žiūrėti ir į tuos, kurie Bažnyčios gyvenime dalyvauja nepilnu ir netobulu būdu, o ne tik matyti trūkumus. Tokio laipsniško santykio su santuokos sakramento tikrove suvokimas gali pasirodyti svarbus ypač tais atvejais kai poros gyvena nesusituokusios ne dėl to, kad atmeta Bažnyčios mokymą, bet dėl kitų praktinių priežasčių. Jei jos bus palydimos rūpestinga sielovada, jos pribręs ir sakramentiniam ryšiui. Šiame kontekste Bažnyčia turi būti tarsi tėvų namai, tarsi žmonėms šviečiantis žibintas. Ypač tiems kieno širdys sužeistos ir pasimetusios reikia kantrybės ir delikatumo.

Aha ... turėtų drebėti žemė. bet kažkodėl to nevyksta. Šv. Rašte irgi yra tokie žodžiai - Dievo nėra, pasakė ... Tiesiog dar kartą paskaitykime šią ištrauką. Bažnyčia vieningai skelbia santuokos neišardomumą. Tačiau šeimos institucija patirdama laikmečio išbandymus, kartais palūžta ir atsiranda deformacijos. Žmogus gyvendamas ir tokioje deformuotoje šeimoje nepraranda gebėjimo girdėti Dievo kvietimo į išganymą. Tačiau dalyvauti bažnyčios gyvenime žmogus gali jau tik nepilnu ir netobulu būdu. Ir bažnyčiai iškeliamas uždavinys rūpestingai juos auginti sakramentiniam ryšiui, grąžinti į pilną ir tobulą būdą.  Rūpestingai, tai atrandant tinkamą individualų būdą, kantriai ir nuosekliai brandinant. Rūpestingai, tai pasakyti tiesą tokiu būdu, kad ji pasiektų širdį o ne būtų atmesta.
Trečioji dalis ... tiesiog įvairūs pasiūlymai.
CitataTrečioje, ilgiausioje ataskaitos dalyje išvardyti Sinodo Tėvų pateikti pastoraciniai siūlymai.
Tarp jų pirmoje vietoje minimas gero parengimo krikščioniškai santuokai būtinumas ...

Pagal Lietuvos pavyzdį pasirengimo santuokai tobulinimui erdvės yra nepaprastai daug.
CitataGana daug dėmesio skirta išsiskyrusiems ir antrą, civilinę santuoką sudariusiems katalikams. Kalbant apie šiuos atvejus negalima vadovautis taisykle ,,viskas arba nieko", nes kiekviena sužeistos šeimos situacija yra savita ir kiekvienai reikia deramo dėmesio.
Kalbant apie siūlymą leisti priimti komuniją išsiskyrusiems ir sudariusiems antrą santuoką,
vieni Sinodo Tėvai siūlė laikytis dabartinės praktikos,
kiti ragino dėmesingiau įsiklausyti į konkrečias situacijas, ypač į tas, kuriose neįmanomi neskausmingi ir naujo neteisingumo nesukeliantys sprendimai.

Turėkim mintyse, kad tai tik pasisakymai be ilgų diskusijų, argumentų ir kontrargumentų.
Taip pat buvo liečiami ir kiti klausimai.
Citatapateiktoje ataskaitoje taip pat kalbama apie siūlymus supaprastinti santuokos negaliojimo tyrimo procedūras.

Tam, kad geriau suprastume kokie tai pasiūlymai ir kodėl jie atsiranda, reikia žinoti dabartinę tvarką, jos pliusus ir minusus. Tokių procedūrų taikymo praktiką ir pan.
CitataNenutylėta ir homoseksualių porų tema. Homoseksualūs asmenys turi būti gerbiami, Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai, tačiau reikalavimai homoseksualias porai prilyginti šeimoms nesuderinami su Bažnyčios skelbiam santuokos samprata. Taip pat neleistini šiuo metu kai kurių tarptautinių organizacijų keliami reikalavimai, kad valstybėms būtų suteikiama finansinė parama mainais už gender ideologijai palankių įstatymų priėmimą.

Pakankamai aiškiai įvardinta, kad tokia pora nėra šeima. Tačiau toks asmuo neturi tapti tarsi raupsuotuoju ir atskiriamas, ignoruojamas ar pan.
CitataAtaskaitos pabaigoje taip pat primintas Pauliaus VI enciklikoje Humanae Vitae suformuluotas mokymas apie atsakingą tėvystę ir motinystę, apie atvirumą gyvybei kaip esminį santuokinės meilės elementą.

Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 14, 2014, 13:03:56
Pilgrim, tavo pateiktos naujienos yra "sušvelnintos" (aišku ne mes dėl to esame kalti, bet Vatikano spaudos tarnyba, kuri šiuo atveju yra akivaizdžiai šališka - ne mano, bet kai kurių ganytojų nuomone)...

O kaip mintys, kad homoseksualumas turi būti "vertinamas" Bažnyčios ir kad homoseksualios "santuokos" - "tarpusavio pagalba, kuri reiškia brangią paramą partnerių gyvenime".

CitataHomosexuals have gifts and qualities to offer to the Christian community: are we capable of welcoming these people, guaranteeing to them a fraternal space in our communities? Often they wish to encounter a Church that offers them a welcoming home. Are our communities capable of providing that, accepting and valuing their sexual orientation, without compromising Catholic doctrine on the family and matrimony?

The question of homosexuality leads to a serious reflection on how to elaborate realistic paths of affective growth and human and evangelical maturity integrating the sexual dimension: it appears therefore as an important educative challenge. The Church furthermore affirms that unions between people of the same sex cannot be considered on the same footing as matrimony between man and woman. Nor is it acceptable that pressure be brought to bear on pastors or that international bodies make financial aid dependent on the introduction of regulations inspired by gender ideology.

Without denying the moral problems connected to homosexual unions it has to be noted that there are cases in which mutual aid to the point of sacrifice constitutes a precious support in the life of the partners. Furthermore, the Church pays special attention to the children who live with couples of the same sex, emphasizing that the needs and rights of the little ones must always be given priority. Šaltinis (http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/first-synod-report-homosexual.html#more)


Susidaro toks jausmas, kad keli tikintieji puolė į paniką ir laksto skelbdami apie "žemės drebėjimą". Reikia prisiminti, kad žemės drebėjimas prasideda ilgai prieš išorinį pasireiškimą ir prasideda jis giliuose tektoniniuose sluoksniuose. Todėl tie, kurie tuos sluoksnius pažįsta ir tiria, skambina pavojaus varpais, nes kai žemės paviršiuje pradės griūti bažnyčių bokštai, per vėlu bus kažką padaryti...

Lenkų vyskupų konferencijos pirmininkas - prieš Santuokos sakramentą žeminančią ideologiją Bažnyčioje (http://www.arche.lt/2014/10/lenku-vyskupu-konferencijos-pirmininkas.html). (angliškas šaltinis (http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/the-great-division-wojtya-nation-to.html))

Kardinolas kaltina sąmoningu Sinodo manipuliavimu ir kviečia Popiežių Pranciškų ginti apaštalinį Tikėjimą. (https://www.lifesitenews.com/news/breaking-cardinal-burke-says-statement-from-pope-francis-defending-catholic)

Vatikano Radijas: Ne visi pritaria pirmadienį paskelbtai Sinodo darbus apibendrinančiai ataskaitai (http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/14/ne_visi_pritaria_pirmadien%C4%AF_paskelbtai_sinodo_darbus_apibendrinan%C4%8Diai/lit-830982)

Kur yra AUKA? (http://www.catholicworldreport.com/Blog/3428/my_question_for_the_synod_wheres_the_sacrifice.aspx#.VDw9nq5qIdM.twitter) Ar Šeima nėra AUKOS vieta? O gal projektuojama "laipsniuota" katalikiška šeima, kurioje Aukos ir paties Kristaus jau nebėra. Bet dėl "gailestingumo" - lai maloni nuodėmė tampa sugyventinių "sakramento" pamatu.

Kaip Sinodo dokumentu džiaugiasi LGBT atstovai (https://www.lifesitenews.com/news/lgbt-activists-laud-new-direction-of-vatican-synod-on-the-family):

"Pasikeitimai kalboje atneš pasikeitimus pastoracinėje praktikoje, kas savo ruožtu atneš pasikeitimus mokyme".

"A change in language will bring a change in pastoral practice which will bring about a change in teaching".


Kaip Kristaus žodžius (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,954.msg11002.html#msg11002) supranta oficialus Popiežiaus teologas Kard. Kasper (kalbėdamas apie pačio Jėzaus Kristaus žodžius):

"Mes negalime paprasčiausiai paimti pastraipą iš Jėzaus Evangelijos ir iš jos padaryti pilnas išvadas. Reikia hermeneutikos, kad suprasti visą Evangelijos žinią ir atskirti doktriną nuo disciplinos. Disciplina pasikeitė. Bet aš manau, čia mes susiduriame su teologiniu fundamentalizmu, kuris nėra katalikiškas."

Pilna citata (http://www.catholicnewsagency.com/news/interview-excerpts-cardinal-kasper-responds-57578/):

Citata"(Some Cardinals) fear a domino effect, that if one thing changes, everything will collapse. That's their fear. All this is related to ideology, an ideological interpretation of the Gospel, but the Gospel is not a penal code. As the Pope said in the apostolic exhortation Evangelii Gaudium, quoting Saint Thomas Aquinas, the Gospel is a grace from the Holy Spirit manifested in the faith that works through love. That's a different interpretation. It is not a museum. It is a living reality of the Church and we have to walk with all the people of God and see what their needs are. Then, we have to carry out a discernment based upon the light of the Gospel, which is not a code of doctrines and commandments. We cannot simply take one paragraph of Jesus' Gospel and from there deduce everything. A hermeneutic is needed to understand all the message of the Gospel and differentiate what is doctrine from what is discipline. Discipline has changed. But I think we are facing here a theological fundamentalism that is not Catholic."


Ką gi... Vadinasi visus 2000 metų RKB buvo fundamentalistinė ir visi tie šventieji, kurie rašė apie šeimą, santuokos sakramentą ir pan. Pasirodo, Jėzaus žodžius negalima priimti tiesiogiai, nes jei žmogus nuspręs, kad tai nėra doktrina, kai kurių Dievo žodžių galima ir nepaisyti...

Tad jei Popiežiaus teologas taip sako, kaip katalikiška spauda interpretuoja, ką sako pats Popiežius (http://www.catholicnews.com/data/briefs/cns/20141013.htm)?

"Dievo įstatymai yra skirti vesti visus žmones į Kristų ir Jo Garbę, ir jei jie [Dievo įstatymai] to nedaro, jie yra pasenę." (Ši frazė yra žurnalisto interpretacija)

O taip skamba pačio Popiežiaus mintis (http://www.catholic.org/news/hf/faith/story.php?id=57270):

"jei įstatymas neveda į Jėzų Kristų ir nepadeda mums priartėti prie Jėzaus Kristaus, jis [įstatymas] yra miręs."

The law teaches the way to Christ, and "if the law does not lead to Jesus Christ," Francis said, "and if it doesn't get us closer to Jesus Christ, it is dead."


Pilna citata:

CitataVATICAN CITY (CNS) -- God's laws are meant to lead all people to Christ and his glory, and if they do not, then they are obsolete, Pope Francis said in a morning homily. In fact, the scholars of the law in Jesus' day were so wrapped up in doctrine as an end in itself, they were unable to see that Jesus was leading people down a new and surprising path toward his glory, the pope said Oct. 13 during his morning Mass in the Domus Sanctae Marthae, where he lives. Jesus did "strange things," like "walk with sinners, eat with tax collectors" -- things the scholars of the law "did not like; doctrine was in danger, that doctrine of the law" that they and the "theologians had created over the centuries," he said, according to Vatican Radio. The scholars were safeguarding the law "out of love, to be faithful to God," the pope said, but "they were closed up right there," and forgot all the ways God has acted in history. "They forgot that God is the God of the law, but is also the God of surprises," he said. "God is always new; he never denies himself, he never says that what he had said is wrong, but he always surprises us," the pope said. The scholars of the law had forgotten how many times God surprised his people, like when he freed them from slavery in Egypt, he said. They were too wrapped up in their perfect system of laws -- "a masterpiece" where everyone knew exactly what he or she was supposed to do; "it was all settled. And they felt very secure there," he said.


Bandau svarstyti, kaip Dievo Įstatymas gali nevesti į Dievą? Ypač kalbant apie Naująjį Įstatymą  :-\

Taip pat reikia prisiminti, Bažnyčios mokymas, kad homoseksualus gyvenimas yra nuodėmė labai remiasi Apaštalo Pauliaus mokymu, tad jei mes galime taip "koreguoti" pačio Kristaus mokymą, ką tuomet kalbėti apie jo Apaštalų mokymą...  :no-no:

Kaip vienas katalikų blogeris įvardijo: "Geriausios naujienos iš Sinodo yra tos, kad jo sprendimų katalikams nėra privaloma laikytis".
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Giedrė spalio 14, 2014, 15:04:00
Pritariu Tomui. Sinodo kryptis - liūdina. Tai rodo ir euforiškos KB oponentų nuomonės spaudoje ir visokie džiūgavimai spaudoje.

Kol kas tikra paguoda šis Tomo pacituotas sakinys:  "Geriausios naujienos iš Sinodo yra tos, kad jo sprendimų katalikams nėra privaloma laikytis". Kol kas jaučiuosi būtent taip. Kur reikia, tai reformų niekas nesiima (pvz. moterų ir vaikų gynimas nuo smurto šeimose), o kur nereikia, pilna "naujovių" (pvz. netiesioginis pritarimas sodomitų linijai).
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 14, 2014, 16:16:27
Ilgai galvojau ką parašyti  :-\
Jooooo ...  :-\ čia ne apie Vyskupų Sinodą, su juo viskas tvarkoje.
Viena labai graži citata:
CitataDauguma ligšiolinių Sinodų vyko ilgo šventojo Jono Pauliaus II pontifikato metu. Jis ir jo įpėdinis Benediktas XVI dalyvaudavo Sinodų darbe, klausydamiesi vyskupų iš viso pasaulio pasisakymų. Jonas Paulius II turėjo įprotį tuo pat metu skaityti brevijorių. Atsirado šmaikštuolių, teigusių, kad popiežius skaitydavo iš anksto parengtą baigiamąjį Sinodo dokumentą.

Labai gili mintis čia pasakyta. Siūlymas, patarimas, rekomendacija. Prieš skaitydami šio Sinodo apžvalgas, pasisakymus, analizes ir t. t. melskitės ir skaitykite tai maldos dvasioje.
Jie, ten Sinode ... griauna Bažnyčią ... pasaulio pabaiga, žemės drebėjimas. Jie ... o kur Jėzus, ką ? Jo ten nėra Sinode ? Tačiau juk Evangelijoje parašyta šeima, Įstatymas. Bet taip pat parašyta, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš ... Tai negi mes netikime, kad ir Jėzus dalyvauja Sinode. Ir Jis mums taip pat gali papasakoti apie tai kas vyksta, tačiau Jis prabyla maldos dvasioje.
plačiau kas yra Sinodas paskaitykit. labai jau reikia platesnio horizonto, kad pilniau suprasti Bažnyčios gyvenimą, funkcionavimą
Dr. Irena VAIŠVILAITĖ. VYSKUPŲ SINODAS? Kas jis ir ką veikia? (Artuma)
http://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=11302
visos čia pateikiamos citatos yra iš šio straipsnio.
o vienas katalikų blogeris neteisus
CitataSinodą galima palyginti su Bažnyčios rentgenograma, nes jame dalyvaujantys vyskupai pasisako daugybe jiems rūpimų klausimų, tik nepriima sprendimų. Susipažinęs su Sinodo darbo rezultatais ir siūlymais, popiežius priima sprendimus ir paskelbia baigiamąjį dokumentą, vadinamąjį Apaštališkąjį paraginimą.

Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 15, 2014, 06:36:35
CitataPirmadienį kardinolo Peterio Erdo paskelbta ligšiolinius darbus apibendrinanti ataskaita sulaukė pačių Sinodo Tėvų nevienodų vertinimų. Ne visi pritarė kai kurioms jos formuluotėms. Dėl to antradienį buvo paskelbtas Sinodo sekretoriato patikslinimas, kad pirmadienį pristatyta ataskaita yra tik darbinis dokumentas, o ne oficialus šios Sinodo asamblėjos rezultatas. Šios asamblėjos baigiamasis dokumentas - Relatio Synodi - bus priimtas šeštadienį, tačiau ir jis dar nebus galutinis Sinodo darbo vaisius, nes šios asamblėjos parengtų siūlymų pagrindu darbas bus tęsiamas ateinančių metų Vyskupų Sinodo eilinėje asamblėjoje.


Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/14/sinodas_t%C4%99sia_darb%C4%85_kalbin%C4%97se_grup%C4%97se/lit-830997)
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 15, 2014, 10:00:31
CitataĮ Sinodą pasaulietinė žiniasklaida žvelgia pro padidinamąjį stiklą, laukdama žinių tik keliais rūpimais klausimais. Ji stengiasi sukurti įtampos nuotaiką, sukurdama konfliktų įspūdį ten, kur jų nėra. Galbūt tai susiję ir su žiniasklaidos išpučiamais faktais, klaidingomis interpretacijomis, galbūt ir su lūkesčiais, kurių daug ir kurie gerokai perdėti. Štai paskutinis toks pavyzdys - paskelbus ataskaitą, apžvelgiančią Sinodo Tėvų pirmosios savaitės pasisakymus, žiniasklaidoje jau nuvilnijo įvairios interpretacijos, nusigriebus porą citatų, ,,drąsių ištraukų" išsiskyrusių ir sudariusių antrą, civilinę santuoką asmenų, kartu gyvenančių nesusituokusių porų ar homoseksualių asmenų atžvilgiu.


CitataAtaskaitoje paliesta homoseksualių porų tema sukėlė didžiausią žiniasklaidos susidomėjimą. Ataskaitoje sakoma, kad homoseksualūs asmenys turi būti gerbiami, Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai, tačiau reikalavimai homoseksualias poras prilyginti šeimoms nesuderinami su Bažnyčios skelbiama santuokos samprata. Tuo tarpu žiniasklaida, pasiremdama keliais raktiniais žodžiais, pavadino ataskaitą ,,žemės drebėjimu" ar ,,lūžio tašku" Bažnyčios nuostatoje homoseksualių asmenų sąjungų atžvilgiu.


CitataVyskupas pakomentavo žiniasklaidos nusičiuptą ataskaitos pastraipą apie homoseksualius asmenis, jų sielovadą. Kiekvienas asmuo yra Dievo dovana ir turi ką duoti kitam. Šia prasme niekas negali to paneigti, kad homoseksualus asmuo gali įnešti savo indėlį į bendruomenės gyvenimą. Problema - kad tai, ką šie asmenys vadina savo teise, nesutampa su Dievo planu, atskleidžiamu Biblijoje. ,,Mes negalime brautis į šių žmonių sąžines, ne mūsų reikalas teisti. Mes esame pakviesti palydėti ir ugdyti, kad jie suprastų Evangelijos žinią, kuri nėra prieš juos kaip asmenis, tačiau skirta jiems, kaip ir kiekvienam, ji gali padėti jiems suprasti savo tapatybę ir išgyventi ją".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-15-vyskupu-sinodas-atviros-diskusijos-susirinkimo-dvasia-ir-revoliucijos-ziniasklaidoje/123117

CitataNe visiems vyskupams šis dokumentas priimtinas, sakė Lenkijos vyskupų konferencijos primininkas, Poznanės arkivyskupas Stanislawas Gądeckis Vatikano radijo laidoje lenkų kalba komentuodamas pirmadienį paskelbtą Sinodo Tėvų pasisakymus apibendrinančią ataskaitą. Pasak lenko arkivyskupo, dokumente nutolstama nuo Jono Pauliaus II mokymo ir net galima įžvelgti antisantuokinės ideologijos pėdsakų. Jis taip pat liudija, kad trūksta aiškios vizijos kam yra skirta Sinodo asamblėja.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-15-dalis-vyskupu-kritiskai-vertina-seimos-sinodo-ataskaita/123088

CitataAtsiverkime Viešpaties siurprizams, nevenkime laiko ženklų. Taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namuose. Komentuodamas Jėzaus žodžius įstatymo aiškintojams, popiežius ragino tikinčiuosius ne laikytis įsitvėrus savo idėjų, tačiau keliauti su Viešpačiu atrandant naujus dalykus.

,,Kodėl tie įstatymo aiškintojai nesuprato laiko ženklų ir prašė ženklo? Visų pirma todėl, kad jie buvo uždari. Užsidarę savo sistemoje, jie buvo puikiai sutvarkę įstatymus, sukūrę šedevrą. Visi žydai žinojo, ką galima daryti, ko ne, iki kur galima eiti. Viskas buvo sutvarkyta, jie buvo ten saugūs", - kalbėjo popiežius. Jiems buvo keista Jėzaus veikla: eiti pas nusidėjėlius, valgyti su muitininkais. Pasak popiežiaus, jiems tai nepatiko, nes tai buvo pavojinga, kėlė pavojų jų įstatymo doktrinai, kurią jų teologai kūrė šimtmečius. Nors jie tai darė iš meilės Dievui, liko užsidarę joje, pamiršo istoriją, pamiršo, kad Dievas yra ne tik įstatymo Dievas, tačiau siurprizų Dievas. Užsidarę savo sistemoje, jie prašė Jėzaus ženklo, nesuprasdami daugybės ženklų, kuriuos Jėzus jiems siuntė ir kurie nurodė, kad laikas jau atėjęs. Be to, jie pamiršo, kad jie buvo keliaujanti tauta. O kai leidiesi į kelionę, visuomet randi naujų dalykų, kurių anksčiau nepažinojai, sakė popiežius.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-14-popiezius-pranciskus-atsiverkime-dievo-siurprizams/123038

Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Giedrė spalio 15, 2014, 11:40:40
Piligrim, man labai patiko kunigo A. Svarinsko mintis, kad Dievas už mus kiemo neiššluos, teks patiems šluotą į rankas paimti. Jis buvo visiškai teisus. Jei galvosime, kad tik, kad ant sofutės reikia sėdėti, tai Dievas tikrai nepadės. Tas pat ir su Sinodu - reikia ir savo galvą turėti. Dievas veikia, bet ir blogis veikia.

Kažkada kun. Svarinskas viešai minėjo, kad jam nebuvo leista šv. Mišių aukoti Vilniaus Arkikatedroje. Tik prieš pat mirtį malonėjo LKB vadovybė jau leisti. Mane tai giliai sukrėtė. Žmogus visą gyvenimą aukojo Bažnyčiai ir Tėvynei, kalėjo ir kentėjo. O po to, jam senatvėje kažkas drįsta drausti šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje aukoti...  :swoon: Skandalas, bet visi tylėjo, nes taip patogiau buvo daug kam. O visokiems prasimušėliams, lengva ranka metantiems kunigystę, tai tokių trukdžių nebuvo kažkodėl. Pikta ir skaudu. Kartą minėjo keli kunigai, kad kardinolas V. Sladkevičius "siekė tariamo šventumo" - savomis ausimis girdėjau. O, kardinolas V. Sladkevičius tikrai šventas žmogus buvo ir jiems patiems iki velionio kardinolo kaip musei iki jaučio.  Galima būtų tęsti ir tęsti ...

Sinode visokių trinčių ir intrigų taip pat tikrai nestinga ir neaišku, ar Popiežius Pranciškus sugebės tiems dalykams atsispirti.
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija spalio 15, 2014, 11:52:41
Mums reiktų po truputį sukti šturvalą link temos, bo jau krypstame į šoną ;)

Apie žiniasklaidos patikimumą gal geriau čia rašykim: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,945.msg10831.html#msg10831 (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,945.msg10831.html#msg10831)

Arba kurkim naują temą Sinodo dokumentų apžvalgai.
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 15, 2014, 12:59:24
Vatikano naujienų santrauka dviem žodžiais: "kaltų nėra" :D

O kalti yra, tai Sinodo organizatoriai. Vyskupai buvo švelniai tariant šokiruoti, kai pirmoji ataskaita buvo išspausdinta jiems (pagrindiniams Sinodo dalyviams) net nesusipažinus su jos galutiniu turiniu, o jau atspausdinta ataskaita buvo pristatyta pirma ne vyskupams, bet... žurnalistams...

Beje, ataskaitos paruošimui patys vyskupai išsirinko iš savo būrio atstovus. Panašu, kad vyskupai patys išsirinko kiek per tradiciškai mąstančią grupę, nes Popiežius savo sprendimu į grupę pats paskyrė papildomus 6 liberalesnius vyskupus.

Citata iš: Pilgrim  spalio 15, 2014, 10:00:31
CitataAtaskaitoje paliesta homoseksualių porų tema sukėlė didžiausią žiniasklaidos susidomėjimą. Ataskaitoje sakoma, kad homoseksualūs asmenys turi būti gerbiami, Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai, tačiau reikalavimai homoseksualias poras prilyginti šeimoms nesuderinami su Bažnyčios skelbiama santuokos samprata. Tuo tarpu žiniasklaida, pasiremdama keliais raktiniais žodžiais, pavadino ataskaitą ,,žemės drebėjimu" ar ,,lūžio tašku" Bažnyčios nuostatoje homoseksualių asmenų sąjungų atžvilgiu.


CitataVyskupas pakomentavo žiniasklaidos nusičiuptą ataskaitos pastraipą apie homoseksualius asmenis, jų sielovadą. Kiekvienas asmuo yra Dievo dovana ir turi ką duoti kitam. Šia prasme niekas negali to paneigti, kad homoseksualus asmuo gali įnešti savo indėlį į bendruomenės gyvenimą. Problema - kad tai, ką šie asmenys vadina savo teise, nesutampa su Dievo planu, atskleidžiamu Biblijoje. ,,Mes negalime brautis į šių žmonių sąžines, ne mūsų reikalas teisti. Mes esame pakviesti palydėti ir ugdyti, kad jie suprastų Evangelijos žinią, kuri nėra prieš juos kaip asmenis, tačiau skirta jiems, kaip ir kiekvienam, ji gali padėti jiems suprasti savo tapatybę ir išgyventi ją".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-15-vyskupu-sinodas-atviros-diskusijos-susirinkimo-dvasia-ir-revoliucijos-ziniasklaidoje/123117


Čia yra video, kur vyskupas aiškiai įkliuvo, nenorėdamas tiesiai atsakyti, kokias ypatingas "dovanas ir savybes" homoseksualūs žmonės gali pasiūlyti Bažnyčiai:

http://youtu.be/PajgVWtgx1M?t=2m46s

Idėja tame, kad visi žmonės turi dovanas ir savybes, kuriomis gali praturtinti Bažnyčią, bet kadangi čia išskiriami homoseksualūs asmenys, susidaro įspūdis, kad homoseksualumas, kaip toks suteikia žmonėms kažkokių specifinių savybių... na žurnalistas ten viską aiškiai išdėsto, tuo tarpu vyskupas pereina į standartinę "reikia gerbti visus" retoriką, taip ir neatsakydamas tiesiai į klausimą.

P.S. Silvija, kai diskusija aprims, atskirsim temą.
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 16, 2014, 06:24:27
Dar kelios naujienos.

3/4 Sinode pasisakiusių vyskupų yra nepatenkinti (http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/pell-three-quarters-of-fathers-who.html) relatio dokumentu, apibūdina jį epitetais "tendencingas ir nepilnas", "nepilna santrauka".

Tuo tarpu Kardinolas Gerhard Muller, Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijos vadovas buvo dar griežtesnis (https://www.lifesitenews.com/news/shameful-numerous-vatican-synod-fathers-line-up-against-interim-report), kalbėdamas apie minėtą dokumentą: "negarbingas, gėdingas" ir "visiškai klaidingas" ("Undignified, shameful" and "completely wrong.")

Pietų Afrikos Kardinolas Wilfrid Napier:

"Žinia pasklido, kad tai yra, ką sako Sinodas, ką sako Katalikų Bažnyčia, ir tai yra visiškai ne tai, ką mes sakome. Nesvarbu, kaip mes bandysime tai ištaisyti, nėra galimybės jį atšaukti."

"Žinia pasklido ir tai nėra tikra žinia. Ką mes bepasakytume po to, atrodys, kad bandome daryti žalos kontrolę."


Citata"The message has gone out that this is what the Synod is saying, this is what the Catholic Church is saying, and it's not what we are saying at all," he said. "No matter how we try correcting that ... there's no way of retrieving it."

"The message has gone out and it's not a true message," he added. "Whatever we say hereafter is going to be as if we're doing some damage control."


Jei tai būtų verslo pasaulis, žmonės, atsakingi už tokius dalykus, jau būtų pakeliui į darbo biržą...

Kaip gerai pasakė žurnalistas iš ankstesnio interviu, gerai yra tai, kad atsiskleidė kas yra kas, galime matyti aiškias kovos fronto linijas  :thumbup:
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 16, 2014, 11:05:26
Kalbame apie Vyskupų Sinodą, kalbame apie kasdieninio gyvenimo peripetijas ... ir man labai šioje vietoje suskamba vakarykštė popiežiaus Pranciškaus katechezė, kuri pasako esmę:
CitataKatechezėje Šventasis Tėvas kreipėsi į visus klausimu: kas mūsų laukia? Mūsų, kaip Bažnyčios, kaip keliaujančios Dievo tautos?

Apaštalas Paulius, pasak jo, Tesalonikų bendruomenės krikščionis, klausiusius tuo paties, paguodė ir savo argumentus užbaigė žodžiais, kurie yra vieni iš gražiausių naujajame Testamente: ,,ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu" (1 Tes 4, 17). Tai paprasti žodžiai, tačiau su tokia tiršta viltimi.
.
Daug sako ir tai, kaip Apreiškimo knygoje Jonas, remdamasis Pranašų intuicija, aprašo paskutinę, galutinę tikrovę - ,,išvydau šventąjį miestą - naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui" (Apr 21,2). Štai kas mūsų laukia. Štai kas yra Bažnyčia: Dievo tauta, kuri seka paskui Viešpatį Jėzų ir ruošiasi kasdien susitikimui su juo, kaip nuotaka su sužadėtiniu. Ir tai nėra vien žodžiai, kalbama apie tikras vestuves! - sakė Pranciškus. - Kristus, tapdamas žmogumi, kaip ir mes, padarydamas mus viena su juo, mus, kaip tautą, iš tiesų padarė savo nuotaka. Tai yra Dievo meilės ir bendrystės plano, vykstančio istorijoje, išsipildymas ir atbaigimas, Dievo tautos istorijos ir kiekvieno iš mūsų istorijos. Viešpats vykdo šį planą.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-16-bendroji-treciadienio-katecheze-kas-laukia-dievo-tautos/123126
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 17, 2014, 14:20:51
Kviečiu "sudalyvauti" Sinode  ;)

Balsai iš Sinodo
* Kard. Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas.
https://www.youtube.com/watch?v=QHJhgip8yUk
* australė Mavis Pirola ir jos sutuoktinis Ronas
https://www.youtube.com/watch?v=LRIsYbHrtJQ
* Jean Dieudonné Gatsinga, Fokoliarų jaunosios šeimos, Ruanda
https://www.youtube.com/watch?v=l-I4y7JHCgg
* Alice Heinzen Natural Family Planning, JAV.
https://www.youtube.com/watch?v=o-TXfw7VJhg
* George Campos, klausytojas Sinode
https://www.youtube.com/watch?v=sRLsXQ4-nHY
* Artūras As ir Hermelinda Zamberline, brazilai
https://www.youtube.com/watch?v=5NUy_vhqbtI
* Arkiv. Gabriel Mbilingi, Lubango arkivyskupas, Angola
https://www.youtube.com/watch?v=IOD44kWDtng

* Australian couple Ron and Mavis Pirola
https://www.youtube.com/watch?v=AbFDn3G7e1Y
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 17, 2014, 14:23:47
Atidžiam skaitymui maldos dvasioje straipsnis, bet tik nepameskit maldos dvasios

CitataTęsiant temą arkivysk. Forte atsakė į klausimą ar, kai dokumente kalbama apie Žodžio sėklas ir šventumo bei tiesos elementus, aptinkamus net ir už tradicinės santuokos ribų, kalbama ir apie vienos lyties asmenų sąjungas ir civilines santuokas ten, kur jos yra įteisintos? ,,Man atrodo, kad dokumento požiūris - atsakė Chieti arkivyskupas, - labiau linkęs ieškoti pozityvo visur, kur jo yra, ir be abejo, kad jo ten yra. Nukirsti su kirviu yra lengva, atskirti ir įvertinti visa, kas yra teigiamo, net ir šiose patirtyse, manau yra intelektinio sąžiningumo ir dvasinės artimo meilės pratybos".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-17-arkivysk-b-forte-garantuoti-homoseksualiu-asmenu-teises-yra-pagarba-asmeniui/123188
Antraštė: Re: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Giedrė spalio 17, 2014, 14:34:08
Piligrim, na "brangi parama" ar "vertinga parama" sodomitams ir jų sąjungoms bus, nepyk, tačiau skirtumas labai jau menkas. Čia paskutiniame tavo nurodytame straipsnyje. Daugiau žodžių žaismas ar kazuistika, bet situacija  vis vien vienodai apverktina. Ne veltui Fatimos Dievo motina piemenėliams  sakė, kad tarp kardinolų siautės piktasis. Panašu, kad tai jau regime. Niekada nemaniau, kad KB dokumentuose gali atsirasti toks Jėzaus mokymui priešingas traktavimas. Dieve, apsaugok mus ...
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 18, 2014, 01:58:20
Vatikane Sinode buvo "Vyskupų sukilimas"  :armor: Jo metu Kard. Kasper net nebuvo salėje... Gal dėl to, kad vienam žurnalistui jis pasakė, kad Afrikos Vyskupai turėtų "užsičiaupti", o vėliau melavo, kad to nesakė, bet žurnalistas turėjo įrašą... Gaila neturiu laiko dabar versti, bet pateikiu angliškus šaltinius:

http://www.catholicvote.org/who-is-trying-to-rig-synod14/

(straipsnyje aprašoma visa situacija, kai Vyskupai drąsiai stojo ginti Sinodo ir Popiežius neturėjo kitos išeities, kaip jiems nusileisti  :o )

O čia - "sukilimo" iniciatoriaus Australijos Kardinolo Pell video interviu apie situaciją:

https://www.youtube.com/watch?v=LlLqQJE9G_8

Specialus Sinodo sekretorius Italijos Arkivyskupas Bruno Forte, kuris asmeniškai yra atsakingas už tas nelemtas pastraipas apie homoseksualumo vertę ir pan., buvo pašalintas iš darbo grupės (http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/ap-confirms-outed-forte-exclusive.html)...  :pentecostal:

Video:

Pope Francis' Dilemma (http://youtu.be/fq83G-Iq8nI)

DAILY ROME REPORT 10-17 (http://youtu.be/AKAHM1vqYAU)

Po to seka gana liūdna (o gal ir neišvengiama) kulminacija: kardinolas Burke viešai pareiškė, kad Popiežius, elgdamasis kaip nedera Ganytojui, kenkia Bažnyčiai  :o

BREAKING: Pope Harming the Church (http://youtu.be/ZLS3cOxfkJw)

Conservative Cardinal Who Clashed With Pope Francis Confirms He Has Been Ousted (http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/conservative-cardinal-who-clashed-with-pope-francis-confirms)

Šis interviu (su Kard. Kasper audio įrodymu) paaiškina, kad Popiežiaus parinkti 5 žmonės, kurie sudarė minėtą relatio dokumentą, buvo palankūs Kard. Kasper idėjoms:

World Over - 2014-10-16 - Analysis of the Synod on the Family, Robert Royal with Raymond Arroyo (http://youtu.be/AxOt0UzgOI4)

CitataIf Pope Francis had selected certain cardinals to steer the meeting to advance his personal views on matters like divorce and the treatment of LGBT people, Burke said, he would not be observing his mandate as the leader of the Catholic Church.

"According to my understanding of the church's teaching and discipline, no, it wouldn't be correct," Burke said, saying the pope had "done a lot of harm" by not stating "openly what his position is." Burke said the Pope had given the impression that he endorses some of the most controversial parts of the Relatio, especially on questions of divorce, because of a German cardinal who gave an important speech suggesting a path to allowing people who had divorced and remarried to receive communion, Cardinal Walter Kasper, to open the synod's discussion.

"The pope, more than anyone else as the pastor of the universal church, is bound to serve the truth," Burke said. "The pope is not free to change the church's teachings with regard to the immorality of homosexual acts or the insolubility of marriage or any other doctrine of the faith."


Reikia melstis už Bažnyčios vienybę. Daug žmonių jau seniai kalbėjo, kad Pop. Pranciškus neatsargiai elgiasi, o po relatio dokumento, tai pasidarė dar akivaizdžiau. Jei tas dokumentas būtų įgyvendintas tikrovėje, RKB galėtų pamiršti apie net ir tolimą galimybę galutinai susivienyti su Šv. Pijaus X kunigų brolija (http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1482&Itemid=68) ar su Ortodoksais... nebent norima susivienyti su protestantais...

Reikia prisiminti, kad Kard. Burke, jau prieš kelias dienas viešai kvietė Popiežių apginti katalikų tikėjimą, sakydamas, kad Popiežiaus viešas pareiškimas tokioje įtemptoje situacijoje labai vėluoja. Dabar turėtų įvykti akistata ir galutinai atsiskleisti situacija. Toks jausmas, kad didžioji dalis Sinodo Vyskupų yra už tradicinį Bažnyčios moralinį mokymą, o mažoji liberali grupė, palaikoma Popiežiaus, įvairiais būdais bandė prastumti savo nuomonę, net pasinaudojant nekatalikiškais metodais ir įvairiomis manipuliacijomis...  :swoon:
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 18, 2014, 05:08:38
Būkime labai atsargūs su terminais ir jų vartojimu, kad paskui mūsų tarpe irgi nekiltų :fencing:
nėra termino "tradicinis katalikų bažnyčios mokymas"
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 18, 2014, 08:40:15
Bent jau vienas jėzuitas (https://www2.bc.edu/james-bretzke/20QuestionsOnCatholicMoralTeachingAnswers.pdf) naudoja terminą "tradicinis oficialus katalikų moralės mokymas" ;)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 18, 2014, 16:04:25
Kad ir kaip gerbiu jėzuitus ... tačiau yra priimta terminologija Bažnyčios vartojamoje kalboje. 
Būkime atsargūs ir atsakingi kitaip galime to nenorėdami įnešti sumaišties.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 20, 2014, 15:27:39
CitataVisa informacija apie pastarųjų dviejų savaičių diskusijas Romoje, mano galva, turėtų būti kiekvieno kataliko priimama kaip svarbios rekolekcijos, kaip pagalba neprasilenkti su Kristumi. Jei mes sugebėsime bent kiek pakeisti tarpusavio kalbėjimo būdą, būsime lėtesni vertinti, sąžiningesni, sakydami, kas rūpi, kantresni klausydamiesi - tai jau galėsime sakyti, kad dvasiškai augame ir Sinodo sėklos jau pradeda duoti pirmųjų vaisių.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-20-andrius-navickas-drasiai-kalbeti-ir-nuolankiai-klausyti-arba-sinodo-pamokos/123240

P.S. Sinodo baigiamasis dokumentas
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html

Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: geliupieva spalio 20, 2014, 15:38:21
Sveiki
Gal galite imesti link'a i sestadieni priimta galutini Sinodo dokumenta. Dekui.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Sigitas spalio 21, 2014, 07:35:47
Kažkaip jūs čia aktyviai diskutuojate, tarsi nuo to kas pasikeistų.  ;D
Kaip yra sakoma: "šunes loja, o karavanas eina toliau".

Manau, jog kataliko reikalas yra ne svarstyti ką ten kuris sinodas ar kunigas ar popiežius pasakė, bet vykdyti Dievo valią.  :thumbup:
Keičiasi popiežiai, keičiasi sinodai, keičiasi Bažnyčios susirinkimai, keičiasi metų laikai, o Dievas ir Biblija lieka. Tai manau, jog net jei kuris tai sinodas ar popiežius ar angelas pasakytų kažką kitokio, vėliau išaiškėtų, jog tai buvo klaida, kaip kad mokina apaštalas Paulius: ,,Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, - tebūnie prakeiktas!" (Gal.1,8).
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija spalio 21, 2014, 08:15:59
Yra dokumentų, pasirašytų popiežiaus, kurių skelbiama tiesa laikoma neklystančia. Nežinau ar toks skaitysis galutinis popiežiaus 2015 metų Apaštališkasis paraginimas. Bet kad nebūtų taip, jog nesuprasime savo popiežiaus, tuo pačiu ir KB pozicijos, turime domėtis kas vyksta.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis spalio 21, 2014, 09:15:22
Citata iš: Sigitas  spalio 21, 2014, 07:35:47
apaštalas Paulius: ,,Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, - tebūnie prakeiktas!" (Gal.1,8).


Taip... išeina kad jis musulmonus prakeikė :o
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 24, 2014, 06:41:36
CitataAntradienį iš Vatikane vykusio Vyskupų sinodo sugrįžo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas Algirdas Petronis. Pasak jo, informuodama apie Sinodą, žiniasklaida sukėlė sumaištį ten, kur jos neturėjo būti: ,,Grįžęs iš plenarinių asamblėjų, kuriose ramiai vykdavo diskusija ir būdavo įdėmiai išklausomos skirtingos nuomonės, žiniasklaidoje rasdavau dramatiškų formuluočių apie vykstančią ,,kovą", aršius debatus. Jaučiau neatitikimą: ar čia rašoma apie tą patį renginį?" Pokalbio metu Algirdas sudėliojo akcentus į savo vietas.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-24-algirdas-petronis-svarbiausia-matyti-asmeni-o-ne-pastoracinio-darbo-objekta/123425
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis spalio 24, 2014, 11:53:30
Net palengvėjo perskaičius :D
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 26, 2014, 08:32:18
Senieji ortodoksai santuokos klausimu labai radikalūs ir griežti
CitataЕсли мы сами добровольно избрали свой крест семейной жизни, -- нечего его топтать, никакого счастья, ничего не будет, когда потопчешь этот крест. Терпеливо, до конца уже нести. «Убьет меня муж», -- ну что ж, будешь мученицей, омоешь кровью своей грехи жизни, пойдёшь в жизнь вечную. А бросать -- никогда! Самые страшные для меня люди -- это разведённые, это преступники века сего, бросившие крест свой жизненный, изменившие кресту. Грех тяжёлый. Она пришла спасаться, бросила крест. Какое тебе спасение? Вот спасение: возьми свой крест семейный, который добровольно ты взял или взяла, дети твои -- вот твой крест, твоё монашество, твоё спасение. Неси его до конца, как несли святые богоотцы Иоаким и Анна, и за терпение Господь даст спасение не только вам, но и чадам вашим. / Схиархимандрит Зосима Сокур

Šiandieniniai, kiek teko girdėti, antros santuokos nelaiko sakramentu, bet komunija leidžiama.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 26, 2014, 08:37:55
Oi, pasitikslinau internete - Схиархимандрит Зосима Сокур - dabartinis stačiatikių dvasininkas https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%29
Pas juos irgi yra visokių nuomonių :)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija spalio 26, 2014, 10:02:22
Ką turėjai omeny konkrečiai, įkeldama paskutinę nuorodą? Gal gali tą nuomonę pacituot, nes labai jau daug visokio skaitymo.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 26, 2014, 10:13:49
Paskutinė nuoroda įkelta tik dėl to, kad matytųsi jog tas schiarchimandritas ne praėjusių amžių gyventojas, o dabartinis, tarsi atstovaujantis stačiatikių kietai "tradicinei" krypčiai (jeigu tokia yra).

O taip kaip yra pas ortodoksus dabar - laivesnis, žmogiškesnis požiūris
Citata iš: Varlė keliauninkė  spalio 26, 2014, 08:32:18
Šiandieniniai, kiek teko girdėti, antros santuokos nelaiko sakramentu, bet komunija leidžiama.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Sigitas spalio 26, 2014, 10:15:09
Stačiatikiai (sentikiai) ir Pravoslavai - skirtingos bažnyčios. Starovėrai, kaip Klaipėdoje juos vadina, Pravoslavų atskala, persekiota kaip sekta, todėl Lietuvoje ir kitose buvusios Rusijos Imperijos pakraščių provincijose yra daug. Pravoslavai jų nepripažįsta. Tai reikia žinoti.

Grįžtant prie temos, dėkoju broliui Kristuje Jėzuje, Piligrim, už nuorodą į lietuvišką straipsnį apie sinodą.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija spalio 26, 2014, 10:21:48
Sigitai, stačiatikiai ir sentikiai (starovierai) nėra tas pats. Beje, pastarieji (nors ir jų yra skirtingų) neturi Komunijos.

Stačiatikių Bažnyčia: http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusijos_sta%C4%8Diatiki%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia (http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusijos_sta%C4%8Diatiki%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Sigitas spalio 26, 2014, 10:34:04
Ačiū, sese Kristuje Jėzuje, Silvija kad pataisei! Teisingai!  :thumbup:
Sentikiai yra atskala, nes jie nepriėmė Rusijos |Imperatoriaus. berods Petro, (tas, kuris kirto langą į Europą ir statė Sankt Peterburgą). Jis liepė nusikirpti barzdas ir įvedė daugybę kitų pakeitimų Pravoslavų bažnyčioje, iš to kilo pasipriešinimas ir atsirado sentikiai, (starovėrai rusiškai).
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 26, 2014, 10:44:31
Sigitai, čia rasi rusų serialą "Раскол" (Skilimas) apie tuos reikalus, jei įdomu http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,276.msg2511.html#msg2511
Visai įdomus ;)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 26, 2014, 15:14:11
ortodoksai radikalus ir griezti ? :-\ bet leidzia skyrybas
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 26, 2014, 15:29:22
Įdomu, kai Kard. Burke komentavo Sinodą, užsiminė, kad gana keista, kad Ortodoksai negyrė pradinio dokumento, o juk galėjo sakyti, kad va ir Katolikai "susiprotėjo"... manau Ortodoksai žiūri labai suklusę, nes tas traukinys ir pas juos atvažiuoja... jie žiūri, stebi ir daro išvadas, kaip išlikti...
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė spalio 26, 2014, 15:54:14
Citata iš: Pilgrim  spalio 26, 2014, 15:14:11
ortodoksai radikalus ir griezti ? :-\ bet leidzia skyrybas

na taip. O kaip tu pakomentuotum šitai
CitataСамые страшные для меня люди -- это разведённые, это преступники века сего........
čia jau teisimas
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. spalio 29, 2014, 18:07:09
Sigita Purytė. Lietuviai po sinodo: ,,Bažnyčia gėjams sako taip, jų seksui - ne" (http://www.arche.lt/2014/10/sigita-puryte-lietuviai-po-sinodo.html)

Sandro Magister. Tikroji Sinodo istorija. Jo režisierius, atlikėjai, padėjėjai (http://www.propatria.lt/2014/10/sandro-magister-tikroji-sinodo-istorija.html).

Ramybę suteikia tai, kad Magisteriumo taip lengvai nepakeisi, čia yra Bažnyčios stiprybė, kuri ją saugo jau trečią tūkstantmetį.

CitataĮ knygą buvo įtraukta ir keleto specialistų, tarp jų ‒ svarbiausio kurijos pareigūno, jėzuito arkivyskupo, gerai nusimanančio apie santuokų sudarymo praktiką Rytų Bažnyčiose, straipsniai.


Ir dar tai, kad knygą išleido jėzuitų leidykla... o leidyklos įkūrėjas tėvas jėzuitas neblogai "įkrėtė košės" Kard. Kasper'ui :) Ačiū Dievui, kad Jėzaus Draugija dar turi druskos  :thumbup:
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim spalio 30, 2014, 04:04:20
Andrea Tornielli yra ,,Vatican insider" apžvalgininkas

CitataŠi asamblėja yra tik pirmasis etapas ilgo kelio, kurio vienas iš etapų baigėsi, lig šiol neregėtai stipriai pabrėždamas kvietimą rodyti dėmesį bei artumą ,,sužeistoms" šeimoms, civiliai susituokusioms poroms, taip pat ir sugyventiniams. Kai kurios ,,degančios" temos - galimybė kai kuriais atvejais ir tam tikromis aplinkybėmis priimti sakramentus antrą kartą susituokusiems bei homoseksualių asmenų sielovada - nesulaukė dviejų trečdalių sinodo dalyvių palaikymo. Sinodas, kaip niekada anksčiau, pasižymėjo visiška žodžio laisve, kurią darbų pradžioje drąsino pats Pranciškus.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-29-nauja-era-baznycioje/123566
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis lapkričio 05, 2014, 11:57:12
Sunkus, bet geras straipsnis: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-11-03-kun-arunas-peskaitis-ofm-priemimas-keicia-arba-dar-karta-apie-krikscionims-nepatogius-zmones/123535
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. lapkričio 11, 2014, 03:53:24
Čia galime pamatyti labai pavojingą elementą, kurį kai kurie kardinolai aiškiai įvardijo:

CitataČia yra keletas aspektų. Visų pirma nemanyčiau, kad vien tik agresyvių organizacijų veikla sąlygojo Bažnyčios žmonių tam tikrą negatyvų arba netgi nekrikščionišką požiūrį į homoseksualius asmenis. Tai sąlygojo taip pat ir vidinis Bažnyčios uždarumas, kurį labai nori įveikti popiežius Pranciškus. Nenoras priimti kitų ir kitokių. Pradedant kai kuriais Bažnyčios dokumentais, kur homoseksualumas sutapatinamas su homoseksualių santykių praktika, - tie dalykai neatskiriami, prieš juos griežtai pasisakoma. Terminai Bažnyčios dokumentuose anksčiau išties būdavo įžeidūs. Baigiant elementariais bendruomenės santykiais, kai kunigas ar krikščionis pasaulietis apie homoseksualius asmenis sako: ,,Aš tiesiog negali jų pakęsti, negaliu su jais bendrauti" ir pan. Tai tiesiog baisi išankstinė nuostata!


T.y. remiantis individualiais atvejais bandoma primesti, kad visa Katalikų Bažnyčia per mažai myli, nepriima nusidėjėlių ir pan... kas yra melas, kuriuo bandoma įstumti Bažnyčią į apgaulingą kaltės jausmą, ko pasekoje Bažnyčia turėtų neva teisintis ir "atpalaiduoti" savo moralinį mokymą.

Kaip gerai vienas kunigas rašė, kad jei jau iš sakyklos prieš Šv. Mišias norime garsiai pareikšti, kad "mūsų bendruomenė širdingai priima visus homoseksualius asmenis", tai gal tuomet reikėtų tai praplėsti:

"mūsų bendruomenė širdingai priima visus homoseksualius asmenis, vagis, žmogžudžius, sukčius, paleistuvius, prievartautojus, tinginius, apsirijėlius... ir pan."

idėja tame, kad kažkodėl norima išskirti tam tikrą nusidėjėlių grupę, kuri neva šalčiau priimama Bažnyčioje, nei sakykime žmogžudžiai... kas yra absurdas. Bėda tame, kad ta nusidėjėlių grupė rodos nelabai nori keistis...

Iš tiesų Bažnyčios mokymui nieko netrūksta - Ji turi labai gražų mokymą - homoseksualų potraukį turintiems žmonėms Dievo skirta gyventi skaisčiai ir atsisakant homoseksualaus elgesio tapti šventaisiais.

O gražus įrodymas, kad tas Bažnyčios kaltinimas yra viso labo gudri šmeižto kampanija, yra šis dokumentinis filmas apie į katalikybę atsivertusius homoseksualus:

The Third Way (http://vimeo.com/93079367)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija lapkričio 11, 2014, 04:22:17
Iš kur ta citata, Tomai? Įdomu būtų pamatyti Bažnyčios dokumentų pavyzdį, kuriame yra įžeidžiantys terminai.

Terminas "homoseksualūs asmenys" manau apibūdina tik turinčius tokią prigimtį ir žmogus tuomet nekaltas. Todėl jo negalima būtų statyti į vieną gretą su žmogžudžiu. Ir tokių, kiek žinau, yra labai mažas procentas imant visą judėjimą, kovojantį už seksualinių mažumų teises.

Čia gal, sakau, Bažnyčia turėtų pasekti šiuolaikiniu pavyzdžiu ir pakeisti pačią terminologiją, kad lengviau būtų galima skirti, kas yra kas  :-\.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. lapkričio 11, 2014, 04:25:20
Citata iš Kukulio nurodyto straipsnio: Kun. Arūnas Peškaitis OFM. Priėmimas keičia, arba Dar kartą apie krikščionims nepatogius žmones (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-11-03-kun-arunas-peskaitis-ofm-priemimas-keicia-arba-dar-karta-apie-krikscionims-nepatogius-zmones/123535).
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija lapkričio 12, 2014, 05:17:05
Kardinolo R. Burke atsakymai paaiškina visų įtampų pobūdį, jis taip pat kalba apie netinkamą visus painiojančią terminologiją:

CitataKlausimas apie kalbą: tarpiniame dokumente pakartotinai buvo vartojamas italų kalbos žodis ,,accogliere" (priimti) , ypač trijuose paragrafuose, susijusiuose su homoseksualiais asmenimis. Kaip žinoma, italų kalboje ,,accogliere" gali reikšti daug dalykų. Iš pradžių anglų kalba žodis buvo išverstas kaip ,,welcome"(priimti). Vėliau pakeistas į ,,provided for"(pasirūpinti), o paskui vėl grąžintas pirminis variantas. Kaip turėtume teisingai suprasti tą žodį?

Nesu tikras, ar žodis ,,accogliere" čia yra tinkamiausias. Nors nesu didelis italų kalbos žinovas, tačiau terminas gali būti suprastas taip, lyg mes priimame žmones, gyvenančius tokiu būdu. Taip sakant, mes priimame juos kaip Dievo vaikus, kaip brolius ir seseris Kristuje, tačiau nepriimame jų gyvenimo būdo.

Tad jeigu jūs, pavyzdžiui, turite du vyrus arba dvi moteris, kurie atvirai deklaruoja savo homoseksualų ryšį, rūpinatės jais, ir galbūt čia pasakymas ,,rodyti sielovadinį rūpestį" yra tinkamesnis. Tačiau labai svarbu krikščionių bendruomenėje nesudaryti įspūdžio, jog jų santykis yra kažkaip moraliai teisingas, ir kad Bažnyčia priima taip pat ir tą santykį. Ne, taip nėra. Tai delikatus dalykas.


Tačiau man pasirodė bereikalingas ir įtampą keliantis pasakymas apie galimą skilimą. Net pagalvojau: kuriame Kristaus kelio taške dabar yra Bažnyčia (sakoma, kad Ji atkartos tą kelią iki kryžiaus)?  :-\

Diskusija. Kard. R. Burke: ,,Niekada neoponavau šv. Petro įpėdiniui" (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-11-12-diskusija-kard-r-burke-niekada-neoponavau-sv-petro-ipediniui/124075)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. lapkričio 17, 2014, 02:20:50
Citata,,Tai pirmas kartas Bažnyčios istorijoje, kai toks heterodoksiškas tekstas paskelbiamas kaip oficialaus katalikų vyskupų susirinkimo vadovaujant popiežiui dokumentas, net jeigu jis ir parengiamojo pobūdžio."


Vysk. A. Schneideris apie Sinodą: kai kurie tekstai ,,pateikia kraštutinę neopagonišką ideologiją" (http://www.arche.lt/2014/11/vysk-schneideris-apie-sinoda-kai-kurie.html)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim gruodžio 12, 2014, 19:27:13
CitataJis neišsisukinėjo iš jokios jautrios temos, tokios kaip spalį vykusio neeilinio Vyskupų sinodo apie šeimą prieštaringumas. Ši Generalinė Asamblėja leido vidinius pasidalijimus svarstant, kaip įveikti konkrečius iššūkius, pavyzdžiui, antrą kartą susituokusių katalikų pastoraciją, kuriuos popiežius apibūdino kaip ,,realiai ekskomunikuotus".

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-10-popiezius-pranciskus-dievas-padovanojo-man-sveika-nezinojimo-doze/125168

CitataDidelei daliai žmonių vedybos yra tiesiog socialinis įvykis, neturintis nieko bendro su religija. Taigi, kaip Bažnyčia gali padėti šioje situacijoje? Jeigu pora nepasiruošusi, uždaryti priešais ją duris?

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-12-popiezius-pranciskus-issiskyrusieji-ir-antra-karta-susituokusieji-yra-it-ekskomunikuoti/125265
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. gruodžio 14, 2014, 19:00:34
Kardinolas Burke apie Šeimos Sinodą, kokie klausimai visgi jame turėtų būti diskutuojami, apie "II Vatikano dvasią" ir dar daug įdomių dalykų:

http://www.gloria.tv/media/v6WpZoaFx8t
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim gruodžio 14, 2014, 20:10:06
Taip, tikras išbandymas  :( mano anglų kalbos žinioms  :-\ bet ne taip jau baisu  :) buvo.
Apskritai sekuliarioje žiniasklaidoje kardinolo mintys buvo perteikiamos  :-\ na truputį, kaip geriau išsireikšti, taip kaip reikalinga žiniasklaidai.
Kai kurios įtampos tiek šeimos klausimais, tiek liturginės reformos atveju yra. Tačiau pirmiausia reikalinga suvokti iš kur jos kyla, kaip jas mato ir įvardina pati Bažnyčia. Šio supratimo trūksta ir tų pačių tikinčiųjų tarpe.
Na ir Pijaus X brolijos požiūris bei jo kilmė suprantama kalba yra nelabai pasiekę tikinčiųjų mases.
Dėl Sinodo, tai tokia įžvalga. Tai pasaulio sinodas, o ne Šiaurės Amerikos ar Vakarų Europos sinodas ir jame turi būti girdimos problemos,  kurios yra ir Azijoje, ir Afrikoje, ir Australijoje.
Na, kad Bažnyčios dokumentų įgyvendinimas dėl rengimo santuokai stringa ir paskui turim pasekmes, jog tradicinės šeimos modelio pripažinimo reikia papildomai, vėl turi savų niuansų ir klausimas ar tikintieji pasidomėjo kodėl ?
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. gruodžio 29, 2014, 03:33:28
Sinodo batalijų atgarsiai... liūdnai pagarsėjęs "pusiaukelės" dokumentas jau skina "vaisius"... Belgijos (Antwerp) vyskupas Johan Bonny viešai pareiškia (http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/12/bishop-of-antwerp-wants-ecclesiastical.html), kad Katalikų Bažnyčia turi formaliai pripažinti bi- ir homo-seksualias "santuokas". Kova tik prasideda...

"Bažnyčioje turime ieškoti formalaus pripažinimo santykiams, kurie taip pat yra daugelyje bi- ir homo-seksualių porų. Kaip visuomenėje yra įvairių legalių konstrukcijų (sistemų) poroms, taip ir Bažnyčioje turi būti įvairių pripažinimo formų."

Citata"We must look within the Church for a formal recognition of relationship which is also present in many bi- and homosexual couples. Just as in society there is a variety of legal frameworks for couples, there should also be a variety of forms of recognition within the Church."


Iš esmės klasikinis homo-kultūris skverbimosi variantas - iš pradžių įkelti koją į tarpdurį, gaunant kad ir patį mažiausią "pripažinimą", o po to įvairiais metodais ir taktikomis eskaluoti tą pripažinimą vis tolyn, kol galų gale visi, kurie to nepripažįsta atsiduria už įstatymo ribų, kaip dabar jau oficialiai yra JAV.

Vysk. Schneider prilygina šią situaciją (http://www.catholicherald.co.uk/features/2014/06/06/bishop-athanasius-schneider-we-are-in-the-fourth-great-crisis-of-the-church/) Arijonų erezijai, kuomet daugelis dvasininkų prieštaravo Bažnyčios mokymui.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis gruodžio 29, 2014, 05:39:18
O neina to vyskupo atskirti nuo Bažnyčios?
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim gruodžio 29, 2014, 05:49:00
CitataKova tik prasideda...

Man tiesiog kilo klausimas, kokie ginklai.
Kaip supratau šaltinyje tik fragmentiška informacija.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. sausio 07, 2015, 01:49:47
Gerard van den Aardweg. Gėjų ideologijos įtaka Vatikano sinodo ataskaitos tekstui. (http://www.propatria.lt/2015/01/gerard-van-den-aardweg-geju-ideologijos.html)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė kovo 27, 2015, 04:24:24
Prastos naujienos - Seimo narių grupė siūlo įteisinti vienos lyties asmenų partnerystę. Jaučiu greit atsiras peticija, kurią reikės aktyviai pasirašinėti.
http://www.propatria.lt/2015/03/seimo-nariu-grupe-netiesiogiai-siulo.html
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 27, 2015, 05:29:24
Citata:

Projektą sako palaikąs ir Tėvynės Sąjungos narys Rokas Žilinskas. Jo manymu, niekas neturėtų drausti dviems žmonėms kurti bendro gyvenimo - net valstybė ir Bažnyčia.

,,Niekas negali uždrausti dviem žmonėms kurti gyvenimo drauge - nei valstybė, nei Bažnyčia. Juo blogiau, jeigu Bažnyčia bandytų tai padaryti", sakė Seimo narys.


Painiojamos vėl sąvokos: draudimas painiojamas su statuso suteikimu.

Niekas ir dabar nedraudžia gyventi kartu. O šeimos statuso suteikimas lenda į moralinę sritį, kurią patys ir neigia. Tai jeigu neigia, kam norėti to statuso? Tuo pačiu metu vyksta ir šeimos institucijos paneigimas ir noras įsivardinti/pritaikyti sau šeimos statusą.

Kaip visada revoliucionieriai sveiku protu nepasižymi ..
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija kovo 27, 2015, 06:52:24
Smagu tai, kad Bažnyčia, spręsdama šeimos klausimus, neatsilieka nuo laiko aktualijų ir  vis aiškiau matosi, ką turėtume išgirsti galutinėje Sinodo išvadoje. Rezistentas prieš nacių veiklą, liuteronų pastorius Dietriech Bonhoeffer yra taikliai pasakęs: "Pigi malonė yra mūsų Bažnyčios mirtinas priešas. Mūsų šiandienė kova yra dėl brangios malonės".

Popiežius Pranciškus jau atkreipė dėmesį, kad "didelei daliai žmonių vedybos yra tiesiog socialinis įvykis, neturintis nieko bendro su religija", tačiau visi turime melstis, kad būtų priimtas saliamoniškas sprendimas. Taip pat ir čia, Lietuvoj, turime elgtis daugiau nei išmintingai, visokios peticijos neilgai trauks (jos taip pat revoliucinis ginklas). O tas " daugiau", tai manau yra tikėjimas ir iš jo plaukianti malda.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 27, 2015, 06:58:13
Regis tas "daugiau" kažkas nesuvokiamo protu. Aš už tą "daugiau", bet kartais ir peticijos yra geriau nei tylėti rankas sudėjus, kol ateis tas daugiau.

Manau pradžia būtų grąžinti visuomenei dorybių siekimo norą. Skaistybės išsaugojimą - didžiadvasišku/didvyrišku poelgiu, o ne kompleksu. Dirbti - normalu ir teisinga, o tas kas dirba yra tikras žmogus ,o ne "dūchas" ir t.t.
Vogti - negarbinga, o tas kas nevogia yra teisingas žmogus, o ne kvailys, kaip kad buvo įteigta tarybiniais metais.

Nuo šitų sampratų reikia pradėti. Bet  kaip tą padaryti - nežinau.

P.S.
Iš dalies beveik žinau. :)
Yra dalis žmonių, kurie apsisprendę - su tais jau nelabai ką padarysi. Tačiau yra svyruojantys žmonės (daugumoje tai jaunimas) . Reikia pateikti alternatyvią poziciją, o ne tą, kurią siūlo pasaulis. Tačiau žmogui reikia vis vien palikti galimybę apsispręsti pačiam.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija kovo 27, 2015, 07:20:03
Didžiausi neapsisprendėliai yra tie, kurie ima pigią malonę iš Dievo, bet gyvenime yra dvigubi žmonės. Save laikantys katalikais, bet balsuojantys už liberalias pažiūras. Dažnai tai - susiklaidinę žmonės, nelabai išmanantys vertybių hierarchiją.

Atgaivinti tikrą tikėjimą, kuris vestų į tiesos pažinimą - kaip? Tik pradedant kiekvienam nuo savęs, savo aplinkoje.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 27, 2015, 07:50:10
Tas tiesa, reikia nuo savo aplinkos pradėti ..

Girdėjau pasakojimą apie vieną politiką. Štai jis yra miesto meras, ir nusprendė pasiekti, kad žmonės mieste nešiukšlintų. Deje išleidus krūvą įstatų, pristačius šiukšliadėžių, gatvės vis vien liko šiukšlinos, nes žmonės buvo įpratę mesti šiukšles gatvėje.

Tada nusprendė tą padaryti prie savo namo. Už pinigus sutvarkė lysves, pastatė gėlių vazonus, sutvarkė kiemą. Tačiau praėjus kiek laiko, žmonės gėles išmindžiojo, ir vėl visur prišiukšlino.

Tada nusprendė padaryti tvarką savo šeimoje, bet ir čia jam nepavyko.

Galiausiai nusprendė pasikeisti pats ir kovoti prieš savo blogus įpročius. Bet ir čia jam sunkiai sekėsi.

Vis dėl to gale jis nusprendė: paskirsiu savo gyvenimą, kad pats pasikeisčiau į gera, o jau po to bandysiu keisti aplinkinius..

---

Kaip toliau buvo, nežinau, bet sako yra toks posakis: "Vienas žmogus, tapdamas šventu, tuo pačiu išgelbėja dešimtis tūkstančių žmonių"
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė kovo 27, 2015, 08:20:09
Citata iš: Silvija  kovo 27, 2015, 06:52:24
... visokios peticijos neilgai trauks (jos taip pat revoliucinis ginklas).

"Visokios peticijos" yra tas pats tiesos žodis, užrašytas ir pateiktas dabartinei visuomenei priimtinu būdu. Žodis turi galią, galią kurti ir todėl reikia kalbėti. Nelabai yra kito būdo pasakyti pasauliui tiesą.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 27, 2015, 09:33:54
Net jeigu peticija nepakeičia sprendimo eigos, ji vis vien daro svarbią įtaką visuomenei, ypač tiems patiems Bažnyčios nariams. Nes peticija išreiškia Bažnyčios poziciją, išsakomą iš vyskupų ir kunigų. Tokiu būdu tikintieji sustiprinami, jeigu pradeda abejoti, tipo  " o gal čia viskas ok su tais gėjais ir t.t." .

O jeigu kam nors Bažnyčia ne autoritetas, tai ką gi, visi yra laisvi rinktis; toks jau tas žmogus Dievo sukurtas kad turi laisvą valią.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija kovo 27, 2015, 10:18:23
Tik reikia nepamiršti, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

Svarbu peticija, aišku. Bet pasirašyti lengva ir pasirašius pajauti palengvėjimą, neva kažką jau padarei. Čia kaip ir rinkimuose, neužtenka prabalsuoti, po to dar turi palaikyti išrinktą valdžią maldomis.

Pastaruoju metu žodis, kurį sakai/rašai tampa vis svaresnis. Tiek tai, kas rašoma peticijose, tiek įstatymų projektuose, tiek mūsų tarpusavio pokalbiuose. Ir nesutinku, su nuomone, kad formalioje aplinkoje krikščionys formaliai bendrautų. Turi būti įkrikščionintos visos gyvenimo sritys, internetas - taip pat ;)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 27, 2015, 10:27:26
Kai bus įkrikščionintas internetas, tai prasidės neformalus bendravimas? :D
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim kovo 27, 2015, 11:12:43
Ką reiškia įkrikščionintas internetas ?
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Silvija kovo 27, 2015, 11:21:19
Citata iš: kukulis  kovo 27, 2015, 10:27:26
Kai bus įkrikščionintas internetas, tai prasidės neformalus bendravimas? :D


Taip, tose vietose, kur bendraus krikščionys :) Jei Dievo Žodis "kalba" iš ekranų, tai ir mūsų žodžiai turi perteikti esmę.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 27, 2015, 11:37:48
Kaži šitas forumas jau įkrikščionintas, ar mes vis dar formaliai bendraujam? :D
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 29, 2015, 16:43:33
Kažkaip mąsčiau apie tuos gėjus ir apie šeimą. Žinot, priėjau tokią išvadą: ne gėjuose bėda :) .

Ir dar - kai kalbama apie antrą kartą besituokiančių šeimų statusą ir sakramentų teikimą, mes vėl kalbame apie kažkokios griūties situaciją, kai yra išardyta ankstesnė šeima ir kuriama antra.  Mes kalbame ne apie normalią situaciją. Tai yra sužeistų žmonių situacija. Aišku visi esame sužeisti, bet į ką norėčiau atkreipti dėmesį - kad mes kalbame apie problemos pasekmes, o ne apie priežastis.

Priežastis - dorybės sumenkinimas mūsų populiarioje kultūroje, kuris pereina į visuomenę. Pagrindinė sumenkinta dorybė - skaistumas. Aišku po to jau seka gyvybės nevertinimo problemos, vyriškumo ir moteriškumo identitetų praradimas, gyvenimo prasmės praradimas.

Bedievystė - pagrindinė priežastis.
Iš jos sekanti pagal svarbumą priežastis - skaistumo ir kitų dorybių devalvacija.

Jeigu skaistumas būtų iškeliamas ir įtvirtinamas kaip dorybė mokyklose ir visuomenėje, tai tokia problema kaip antra santuoka arba netradicinė "santuoka" taptų akivaizdi, kaip antrinė problema; nes tai nėra normali situacija, o tik sužeistų žmonių situacija. Bėda tik, kad tų sužeistų darosi jau beveik dauguma ...
Ir gėjų juk mes bijome nė dėl pačių gėjų, o dėl to, kad bijome, jog į juos nusižiūrėję, pasiduos ir mūsų jaunimas ir nueis neskaistumo keliu.

Jeigu popiežiaus Fancisko tikslas ir yra būtent prieiti prie iširusių šeimų ir netradicinių "santuokų" priežasčių šaknies, tai vadinasi jis daro viską gerai ir aš už.  Nemanau kad popiežius būtų už moralinį palaidumą ar netradicinių "santuokų" įvedimą.
Kai keliamos skausmingos problemos visad kyla šurmulys. Bet čia panašiai kaip su votimi, kurią norint išgydyti, turi prapjauti, ir išleisti laukan pūlius, kurie nei gražiai atrodo nei gerai kvepia.

Kitas dalykas kas gi yra už tą moralinį palaidumą. Taip daug toje pusėje ir homoseksualių žmonių, tačiau net ir tarp tų pačių homoseksualių žmonių yra tokių, kurie pasisako tik už tradicinę santuoką tarp vyro ir moters. Taip pat man pasirodė labai svarbus televizoriuje sumirgėjęs užrašas "mes nesireklamuojame" ( čia homoseksualų plakato užrašas ).
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. kovo 29, 2015, 23:49:29
Citata iš: kukulis  kovo 29, 2015, 16:43:33
...Bėda tik, kad tų sužeistų darosi jau beveik dauguma ...


Kai Jėzus vaikščiojo Palestinos keliais tų sužeistųjų buvo dar daugiau... Problema (http://www.cfnews.org/page88/files/1883178a3bd1b56043f0452ed493dd50-351.html) su pirmuoju Sinodo raundu buvo ta, kad visi rodė pirštu į faktą, kad Jėzus nepasmerkė paleistuvautojos, bet (rodos net sąmoningai) vengė perskaityti sekančią eilutę, kurioje Jis liepia jai: "Eik ir daugiau nebenusidėk (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_8,11)"...

Džiugu, kad dar turime druskos: Beveik 500 Britanijos kunigų ragina Sinodą nekeisti Bažnyčios mokymo dėl Komunijos išsiskyrusiems (http://www.propatria.lt/2015/03/beveik-500-britanijos-kunigu-ragina.html)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim kovo 30, 2015, 04:58:56
CitataPalestinos keliais tų sužeistųjų buvo dar daugiau...

:-\ Nežinau ... bent nesu tikras.
Na o dėl Sinodo, tai ten viskas gerai buvo, tik mes per daug "laužom ietis"
gerai E. Laumenskaitė tai pastebėjo
CitataIr vyskupų sinoduose ryškėja, jog kitur vyksta kitokie procesai, yra kitos gyvenimo koordinačių sistemos, kurių negalime vertinti vien iš savo vakarietiškos perspektyvos. Tai savo ruožtu didina ir atvirumą klausytis, stiprinti dialogą, permąstyti socialinius procesus ir jų analizės išvadas. Todėl šiandien bandoma įveikti vakarietišką kultūrocentrizmą.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-03-26-egle-laumenskaite-kaip-sutikti-dieva-siuolaikiniame-mieste/128461
Ar tai druska, kurią turime ?  :-\ vis dėlto norėčiau tuo suabejoti  :)
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. kovo 30, 2015, 18:57:33
Nieko ten gero nebuvo, dabar jau yra visai realu, kad vienam aukštam Sinodo organizatoriui (kard. Lorenzo Baldisseri) gali būti net baudžiamoji byla iškelta...

Prasidedant Sinodui, visiems kardinolams buvo išsiųsta keleto kardinolų parengta knyga, skirta tradicinės šeimos sampratos ir Bažnyčios mokymo apie ją gynimui. Paaiškėjo, kad nelegaliai buvo perimta (http://www.catholicworldreport.com/Blog/3717/reports_card_baldisseri_ordered_interception_of_copies_of_book_mailed_to_synod_participants.aspx) rodos virš 100 knygos kopijų ir kardinolai jų negavo.

Buvo baiminamasi, kad knyga "sutrukdys" Sinodui. Taigi, buvo siųsta oficialiu paštu, todėl niekas neturėjo teisės nepristatyti kardinolams siuntinio... kaip sakoma, iš jų darbų suprasite apie jų dvasią... kard. Lorenzo Baldisseri teisinosi, neva knygos buvo siųstos "neteisingai", todėl jis turėjo teisę jas sulaikyti... melo tėvo metodai nepadės, nes Tiesa triumfuos!  :pentecostal:
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim kovo 30, 2015, 19:23:31
Tik nelabai supratau, ką nuo ko reikia ginti  :-\
ar tą tiesą kuri buvo nepristatytose knygose
ir kokia tada tiesa triumfuos
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. kovo 30, 2015, 21:31:55
Triumfuos tikrasis Bažnyčios mokymas, kurio taip bijo modernūs kardinolai ir tie, kurie jau įpratęs redaguoti ar praleisti "nepatogius" Jėzaus žodžius, ar tai būtų Šv. Mišių aukos metu ar dar kitur. Triumfuos nepraskiestas, nesušiuolaikintas, neiškreiptas mokymas, aiškiai tęsiantis Apaštalų ir Bažnyčios Tėvų mintį, kuri išreikšta tiksliai ir aiškiai, o ne aptakiai ir daugiaprasmiškai.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim kovo 31, 2015, 02:25:05
Bet tai yra ir dabar
Magisteriumo mokymas nekinta jau 2000 m.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: kukulis kovo 31, 2015, 03:33:27
Bažnyčia laikosi, nes ją laiko Dievas, o sužeistų žmonių ir tarp pasauliečių ir tarp hierarchų buvo ir bus.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. kovo 31, 2015, 12:29:33
Citata iš: Pilgrim  kovo 31, 2015, 02:25:05
Bet tai yra ir dabar
Magisteriumo mokymas nekinta jau 2000 m.


Bet yra hierarchų, kurie mano, kad tai galima pakeisti, iš pradžių pakeičiant pastoracines praktikas, o kai tikinčiųjų dauguma būna suklaidinta, Magisteriumo mokymas netenka reikšmės, nes niekas jo nesilaiko...
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Pilgrim kovo 31, 2015, 17:27:30
pasikartosiu Tikėjimo paveldo niekas nekeičia ir nesiruošia keisti
o apie laikymąsi ... tai esam būtybės turinčios laisvą valią ir niekas
neprivers laikytis laikytis Mokymo, joks Magisteriumas, joks Popiežius, net Dievas.
Bažnyčia nesiruošia klaidinti, nes Tikėjimo paveldo nekeičia
ir negali keisti, nes neturi tam teisės.
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Varlė keliauninkė balandžio 15, 2015, 03:19:55
Na štai, jau atsirado ir peticija, kurioje katalikams iš tiesų reikėtų išreikšti savo poziciją http://www.laisvavisuomene.lt/peticija-vtapi/
Taip pat kažkur Kukulis minėjo, kad stačiatikių Bažnyčia pripažįsta antrąją santuoką.. Štai straipsnis, kuris prašvies situaciją - kodėl tai neevangeliškas požiūris http://www.propatria.lt/2015/04/benedikt-roder-staciatikiai-ir-antra.html
Antraštė: Ats: 2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti
Parašė: Tomas M. rugpjūčio 06, 2015, 17:07:30
CitataIšsami paskaita apie tai, kaip šeimai skirtą Sinodą vos neužgrobė prieš šeimą nukreiptas požiūris.

Paskaita buvo perskaityta 2015 m. gegužės 8 d. Romoje, forume ,,Už Gyvybę" [Paskaitos vaizdo įrašą anglų kalba galima pamatyti čia (https://www.lifesitenews.com/opinion/the-almost-unbelievable-account-of-how-the-synod-on-the-family-was-almost-h)].


Matthew McCusker. Glausta ataskaita apie 2014 m. neeilinį Sinodą šeimos tema (http://www.propatria.lt/2015/08/matthew-mccusker-glausta-ataskaita-apie.html)

Šis straipsnis puikiai iliustruoja šiandieninę krizę aukščiausiuose Bažnyčios sluoksniuose, kuri be abejonės paveiks ir visus tikinčiuosius.