liepos 20, 2018, 01:00:54

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Paskutiniai įrašai

Puslapiai1 2 3 ... 10
1
Citata iš: Donatas  Vakar 02:38:53Žiema krosnelei pasikūrenti gal ir būtų variantas, tačiau už makulatūra tiek mokėti....

Ar jau mokėjai, kad teigi, jog tai per brangi  ,,makulatūra"?

O jei nemokėjai ir neskaitei, kam meluoji, kad tai ,,makulatūra"?

Bijai, kad tiesos pažinimas tavo fantazijas sugriaus?

Be to, nors krikščionys iš kailio nėrėsi degindami rankraščius,
paaiškėjo - rankraščiai nedega, ką ir įrodo ta knyga!

http://www.patogupirkti.lt/knyga/Krikscionybes-kilmes-paslaptys.html
2
Žiema krosnelei pasikūrenti gal ir būtų variantas, tačiau už makulatūra tiek mokėti....
4
Įvairios maldos / Ats: Įvairios maldos
Last post by Jonatanas2 - liepos 18, 2018, 05:40:48
Viešpatie Jėzau,

Man labai Tavęs reikia.
Dėkoju, [Tau] kad už mano nuodėmes
mirei ant kryžiaus.
Atveriu [savo] gyvenimo duris
ir kviečiu Tave,
mano Išganytojau ir Viešpatie.
Tvarkyk mano gyvenimą,
kad būčiau toks,
kokį Tu nori mane matyti.
Amen.

(C) Filmas JĖZUS IŠ NAZARETO
5
Įvairios maldos / ♦ KRIKŠČIONIŠKOJO NUOLANKUMO L...
Last post by Jonatanas2 - liepos 18, 2018, 05:34:53
KRIKŠČIONIŠKOJO NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išgirsk mane
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išklausyk mane!

Nuo troškimo būti vertinamam, išlaisvink mane, o Jėzau!
Nuo troškimo būti turtingam, --''--
Nuo troškimo būti pastebėtam, --''--
Nuo troškimo būti pagirtam, --''--
Nuo troškimo būti pagerbtam, --''--
Nuo troškimo būti privilegijuotam, --''--
Nuo troškimo būti paklaustam patarimo, --''--
Nuo troškimo būti pripažintam, --''--
Nuo troškimo būti tausojamam, --''--
Nuo baimės būti pažemintam, --''--
Nuo baimės būti paniekintam, --''--
Nuo baimės būti atstumtam, --''--
Nuo baimės būti apšmeižtam, --''--
Nuo baimės būti užmirštam, --''--
Nuo baimės būti išjuoktam, --''--
Nuo baimės būti išplūstam, --''--
Nuo baimės būti vargšu, --''--
 
Kad kiti būtų labiau už mane vertinami, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!
Kad kiti būtų reikalingi, o aš būčiau nustumtas į šoną, --''--
Kad kitiems pasaulio pagarba augtų, o man mažėtų, --''--
Kad kitų dorybė būtų pagerbta, o gėris manyje liktų nepastebėtas, --''--
Kad kiti visuose dalykuose būtų pripažinti pirmesniais už mane, --''--
Kad kiti būtų šventesni už mane, o aš būčiau toks šventas, koks tik galiu būtų Tavo malone, --''--
Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, --''--

Kad pats nesiveržčiau į jokias pareigas, ar būčiau tinkamas ar ne, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!
Kad tučtuojau palikčiau savo pareigas, jei reikalauja Tavo šventa valia, --''--
Kad mielai priimčiau nemalonų uždavinį, jei reikia Tavo garbei, --''--
Kad viršininkuose, net skiriantis nuomonėms, matyčiau Dievo pasiuntinius, --''--
Kad tiems, kurie daro man bloga, iš širdies atleisčiau žodžiu ir darbu, --''--
Kad visas nemirtingas sielas, ypač vargšus, nusidėjėlius ir priešus visada sutikčiau vienoda meile, --''--
Kad nuolat būčiau pasiruošęs Tau viską paaukoti, --''--
Kad galėčiau mylėti neturtą, panieką ir kančias, --''--
 
O Marija, visų nuolankių širdžių Motina, melski už mane!
Šventasis Juozapai, nuolankių sielų globėjau, --''--
Šventasis arkangele Mykolai, pirmiausia sutriuškinęs puikybę, --''--
Visi mylimi šventieji ir angelai, nuolankumo pavyzdžiai, melskite už mane!
 
(C) Šv. Brigita Švedė
6
Klausk dvasininko / Ats: Jėzaus Senojo Testamento ...
Last post by Jonatanas2 - liepos 17, 2018, 08:38:33
man ST yra kaip gausiai iliustruotas tekstinėmis iliustracijomis pradžiamokslis [plg., pradinių klasių matematika] [pradmenis būtina pakankamai gerai išmanyti], žmonijos paruošimas ,,aukštiesiems mokslams" [,,aukštajai matematikai"]
7
Sudėtingi pokalbiai / Ats: Kam pasaulis buvo sutvert...
Last post by Jonatanas2 - liepos 17, 2018, 06:45:15
Žyd 2:10 Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata...

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_%C5%BDyd_2Lyg ir aiškus Tasai, kuriam pasaulis [/ visata] buvo sutvertas?...

Pavymui: Žyd 2:1 Todėl mes turime kuo rūpestingiau apmąstyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume [tarsi laivas] pro uostą...
8
Bendros diskusijos / Ats: Ar tikrai šie kunigai sum...
Last post by Jonatanas2 - liepos 17, 2018, 06:34:27
Citata iš: Tomas M.  sausio 04, 2017, 02:51:11pasakojo istoriją apie jaunus kunigus, kurie dvasininkų apdarų parduotuvėje kažkodėl pasirinko senoviško tipo kunigišką skrybėlę (šiaip čia jau sena naujiena, kad jaunus kunigus traukia tiek daugelio pamiršta sutana, tiek kiti tradiciniai kunigiški apdarai)


Džiugu girdėti, kad neišsiamami Bažnyčios lobynai yra atveriami ir vartojami pagal pradinę / pirminę paskirtį... Nesivaikoma vienadienių madų, o iriamasi į gilumą...
10
Praktinė katalikybė / Ats: Menas būti
Last post by Augustas - liepos 05, 2018, 14:07:56
Nežinau, kur dėti šį puikų Andrejaus Lorguso straipsnį, tad įdedu į šią temą:

https://www.pravmir.ru/chto-sdelat-chtobyi-bog-menya-ne-nakazal/

Jei pasirodys, kad straipsnis įdėtas ne į tą temą, tai prašau jam rasti adekvatesnę temą.
Puslapiai1 2 3 ... 10