TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Bendros diskusijos => Temą pradėjo: Pilgrim vasario 19, 2014, 04:53:07

Antraštė: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim vasario 19, 2014, 04:53:07
Ortodoksai  nepripažįsta kai kurių Romos Katalikų Bažnyčios mokymo elementų. Todėl ortodoksai katalikus laiko puolusiais į ereziją. Kadangi RKB mokymas "klaidingas" tai ir šventaisiais negalima tapti dėl klaidingo mokymo.

Pora skirtingo mokymo elementų:

1. Ortodoksai išpažįsta pirmuose dviejuose Visuotiniuose Bažnyčios Susirinkimuose suformuluotą Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą (simbolį), kuris teigia, jog Sūnus prieš visus amžius gimė iš Tėvo, o Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo.
Romos Katalikų Bažnyčia teigia, jog Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus (lot. filioque).

2. Ortodoksai nepripažįsta Romos Katalikų Bažnyčios mokymo apie popiežystę. Pagal jų doktriną, popiežius gali turėti tik moralinį autoritetą kaip ,,pirmasis tarp lygių" vyskupų, bet negali turėti universalios valdžios. Bažnyčios galva yra Kristus. Bažnyčia - tai savarankiškų Bažnyčių bendruomenė, kurią jungia vienas  tikėjimas.
Katalikai teigia, jog popiežius yra Kristaus vietininkas Žemėje (lot. Vicarius Christi). Taigi, jis turi realią ir absoliučią valdžią, yra Šv. Petro sosto paveldėtojas.

Yra ir daugiau momentų: transubstancijos dogma, popiežiaus neklystamumo dogma, dogma apie skaistyklą, kunigų celibatas, Nekaltas prasidėjimas, liturgijos šventimas ir kt.
Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būt kartu
Parašė: Silvija vasario 19, 2014, 05:42:10
Taip, visa tai mes jau mokėmės ;)

Bet man keista, kada išmeti tokias nuomones dėl KB ir pats asmeniškai net nesistengi įnešt aiškumo, kad KB nėra klaidos kelyje. Ar neturėtume duoti ir kai kurių atsakymų į kylančias abejones (ypač tiems, kurie susižavėję youtubėj esančių rusų batiuškų dvasiniu palydėjimu)?

O gal mūsų nuolankumas - priimti tai, kame esame, net nesuprantant visko iki galo - ir yra geriausias ginklas nuo tos vadinamos prieliesties (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,656.msg6380.html#msg6380)? :-\:

Citata iš: Pilgrim  vasario 18, 2014, 17:47:11
CitataКрайней степенью прелестного мнения является ересь.
:)

Прелесть и святые католической церкви

По мнению святителя Игнатия (Брянчанинова), все святые католической церкви,
Citataс того времени как она впала в папизм, находились в состоянии прелести

Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būt kartu
Parašė: Silvija vasario 19, 2014, 06:16:22
Jaučiu, neaiškiai paklausiau, tai dar kartą bandysiu :).

Tarkim tai, ką teigia minėtas stačiatikių dvasiškis, yra tiesa (o juk mėgstame pasivadovauti jų dvasininkų išmintimi), tai tada kiekvienas katalikas, plaukdamas KB laive, lygiai taip pat yra klaidoje :swoon:.

Ar galim kompetetingai padėti abejojantiems?
Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būt kartu
Parašė: Pilgrim vasario 19, 2014, 06:16:26
Silvija,
kol istorijos eigoje susiformavo viena ar kita tikėjimo dogma, būdavo praeinamas ilgas diskusijų kelias. Teologijos mokslas iš esmės yra nuomonių apie tikėjimo tiesas rinkinys  ;) . Čia taip labai ūkiškai. Ortodoksų ir katalikų atveju ir yra dažnai nuomonių išsiskyrimas.
CitataRomos Katalikų Bažnyčios pozicija, išdėstyta II Vatikano susirinkimo dokumentuose (Orientalium Ecclesiarum), teigia, jog nėra jokių teologinių kliūčių susijungimui, Rytuose tėra ,,kitokia drausmė", ortodoksai įžvelgia teologines kliūtis ir dažnai laikosi pozicijos, jog katalikai yra eretikai.
Apie ortodoksų Bažnyčios poziciją šiais klausimais šnekėti visada sunku, nes jei Romos Katalikų Bažnyčios poziciją aiškiai išreiškia popiežius, kuris gali netgi skelbti naujas dogmas, Ortodoksų Bažnyčioje tokios galios neturi niekas. Naujas dogmas gali skelbti tik visuotiniai Bažnyčios susirinkimai.
Viena yra aišku - ortodoksai laikosi pozicijos, kad Ortodoksų Bažnyčia yra ta pati Šventoji, Visuotinė ir Apaštalinė Bažnyčia, kuri gyvavo iki schizmos, todėl jai nepriimtinas tikėjimas, kuris prieštarautų ikischizmatinės Bažnyčios tikėjimui. Todėl ortodoksai nors ir deda pastangas į schizmos įveikimą, schizma yra laikoma kol kas neįveikiama dėl ortodoksų išryškinamų teologinio pobūdžio problemų.
http://ortodoksas.blogspot.com/2013/02/schizmos-priezastys.html

Norint pasinerti į teologinius disputus, pirma reikia pažinti savo tikėjimo paveldą ir gerai pažinti. Tikriausiai čia nėra vieta teologijos studijoms. Pagaliau prabėgdami forume ieškome atsakymų kasdieniams klausimams, o ne gilioms diskusijoms kaip pvz viduramžių teologijoje kiek angelų telpa ant adatos smaigalio.
Koks man praktinis skirtumas dėl diskusijų apie Šventosios Dvasios kilmę ... katalikai - Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus... ortodoksai - Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo...
Paklauskime kaip moko Ignacas Lojola ... kiek tai naudinga mano išganymui ?

Citataatsakymų į kylančias abejones
kokias abejones  ?
Paprasčiausiai tokia yra ortodoksų pozicija, kurią reikia žinoti. Bendraujant su jais, domintis jų dvasingumu ir pan.
O mes priklausome Romos Katalikų Bažnyčiai ir pirmiausia rūpestis pažinti savajį tikėjimą ... savają Tradiciją ... va ir atsakymas  :) ar reikia Tradicijos (mintyse turiu Tikėjimo tradicijos) ... ar reikia Lietuvai ? ... kam taip siaurai, visam pasauliui reikia, Jėzus pasakė eikite padarykite mano mokiniais visų tautų žmones ... ne tik lietuvius  ;)
Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būt kartu
Parašė: Silvija vasario 20, 2014, 08:21:38
Dabar beskaitydama tavo komentarą prisiminiau per stačiatikių Kalėdas LTV transliuotą laidą - jų Mišias lietuviškai. Aš tai žinojau, kad tokia bažnyčia Vilniuje yra ir ten melstis susirenka nemažai lietuvių tautybės žmonių, manęs tai nestebino, bet mačiau pačių ortodoksų rusų reakciją - kaip? kodėl? hm... keistai skamba bizantinis giedojimas lietuviškai... gerai tai ar blogai? :-\

Dauguma lietuvių, praradusių savo šaknis ir naujai įtikėjusių, šiandien renkasi ortodoksus ir tam yra ne viena priežastis. Kai kurias jų bandėm aptarti šioje temoje (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,544.msg4756.html#msg4756). Tikrai, pravoslavų mokymas labai aiškus, mažiau filosofijos ir įvairių mąstymų, todėl manau pragmatiškesniems žmonėms tai patinka. Taip pat internete yra daug ir lengvai randamų resursų, kas labai išplečia pažinimo ribas. Bet ar tai gali būti priežastis pamesti tėvų tikėjimą?

Gerai, kad susikūrė ši tema, manau, kad ne iškart, o palaipsniu, surinksime tuos mūsų skirtumus ir tai padės ne tik pažinti skirtingus dvasingumus, bet ir suprasti vieni kitus. Nors nesam čia susirinkę kaip teologai, bet jų padedami tikiuosi daug ką išsiaiškinsime :).

Dar toks pamąstymas (kai ką jau turbūt užknisau savo filosofijom O:-)): Dievas žmogų sukūrė kaip vyrą ir moterį, taip pat šiuo metu man atrodo ir šios dvi bažnyčios: gan vyriška ir kieta pravoslaviškoji bei jausmų nebijanti rodyti, paskutiniais laikais labiau moteriška tapusi katalikų bažnyčia. Tai ar mums ir toliau lemta skyrium gyventi? O gal vis dėlto nebijant skirtumų, reiktų stengtis surasti tuos bendrumus, kurie į vieną kūną suvienys? :D
Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Sigitas vasario 20, 2014, 10:42:06
Noriu patikslinti brolio Kristuje Piligrim pasakymą: Romos Katalikų Bažnyčia moko, jog Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo IR Sūnaus, o pravoslavų Ortodoksų Bažnyčia moko, jog Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo PER Sūnų. Esmė jungiamąjame žodelyje. Iš tikrųjų tai yra vienos raidelės skirtumas, per kažkada įvykusį nesusipratimą suvėlusiam žmonių sampratas ir todėl įvyko pirmoji schizma. Nors apskritai paėmus toji schizma buvo neišvengiama, nes Rytai nuo Vakarų tikrai yra labai toli ( plg. Ps.103,12), tad natūraliai ir įvyko tas atotrūkis. O kas ten labiau kaltas, kas mažiau - jau niekas nebeišsiaiškins. Dievas visgi gali sujungti abejas bažnyčias savo neišpasakytu Gailestingumu ir Malone. Ir nebūtinai sujungti čia, žemėje.

Noriu tik paantrinti broliui Kristuje Piligrim, jog reikia savo tikėjimą pažinti, jį pažinus - gilintis, o įsigilinus -  dalintis. Ne mūsų reikalas katrie yra labiau erezijoje, mūsų reikalas tikėti ir gyventi tikėjimu. Pats kai tik apsisprendžiau tapti kataliku iš karto turėjau susitaikyti su daugeliu dalyku, kurių pirmas buvo - priimti Šventąjį Raštą tokį, kokį jį pristato Romos Katalikų Bažnyčia. Kaip tik tuo metu studijavau viename protestantiškame baptistinės pakraipos bažnyčios teologijos institute. Ir sustrigau ties tuo - kiek knygų yra Biblijoje? Atsakymas į šį klausimą sustabdė mano teologijos studijas ir ruošimąsi tapti pastoriumi. Kiekvienas žmogus pats turi apsispręsti - jei tiki katalikų tikėjimą, turi jį VISĄ priimti tokį, kokį jį pateikia Romos Katalikų Bažnyčios Magisteriumas. Negali būti pusiau kataliku, pusiau pravoslavu ar protestantu ar pusiau ezoteriku. Dievas nori viso tavęs/manęs vienoje konkrečioje bažnyčioje, parapijoje, bendruomenėje. Va teip va. (http://lietuvis.no/components/com_kunena/template/default/images/icons/topic-smile.png)
Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. vasario 20, 2014, 11:18:40
Citata iš: Sigitas  vasario 20, 2014, 10:42:06
Noriu patikslinti brolio Kristuje Piligrim pasakymą: Romos Katalikų Bažnyčia moko, jog Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo IR Sūnaus, o pravoslavų Ortodoksų Bažnyčia moko, jog Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo PER Sūnų. Esmė jungiamąjame žodelyje.

Taip ir tik priminsiu, kad Pop. Benediktas XVI per vienas pamaldas pasakė būtent pagal stačiatikių formą (iš Tėvo per Sūnų). Po to internete vyko diskusijos, ką toks žestas galėtų reikšti :)
Antraštė: Re: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 20, 2014, 16:08:48
Be abejo, pats didžiausias pravoslavų priekaištas katalikams - popiežiaus neklystamumo dogma.
Vis dėl to pasigilinus, (kaip kalbėjo Valkauskas per Marijos radiją) paaiškėja, kad tas neklystamumas apsiriboja tik tikėjimo dalykų skelbimu, kai popiežius oficialiai skelbia tuos tikėjimo dalykus ( prieš tai pasitaręs su kardinolais ). Žodžiu gerokai susiaurintas šios dogmos supratimas nei kad metami kaltinimai.

Taip pat galima imti ir aiškintis kitas dogmas ir žiūrėti skirtumus tarp katalikų ir pravoslavų. Tačiau svarbiausias dalykas, mano nuomone, yra tų skirtumų radimas, kurie įtakoja mano asmeninį tikėjimą. Pvz. popiežiaus neklystamumo dogma, man asmeniškai nedaro absoliučiai jokios įtakos, t.y. aš esu indiferentiškas jai.

Šiek tiek kabina gimtosios nuodėmės aiškinimas. Pvz. pravoslavai sako, kad nuodėme galime vadinti tik tai, ką padaro pats žmogus, tuo tarpu Adomo ir Ievos nuopolis niekaip negali būti įskaitytas mums kaip kaltė. Jie siūlo pirmųjų tėvų nuodėmės pasekmes žmonijai vadinti "įgimtu pažeidimu". Asmeniniam požiūriui tai keičia požiūrį į pačią nuodėmę.

Pareferuosiu tai, ką esu girdėjęs iš prof. A. Osipovo paskaitos, kur jis nagrinėjo šį klausimą.
Jeigu priimsim, kad mes nešam kaltę už pirmųjų tėvų nuodėmę, tarsi išeitų, kad nuodėmė yra Dievo įžeidimas/supykdymas, ir jis kadangi dar vis piktas, tai mes žmonės kenčiame dabar dėl Dievo pykčio. Tačiau jeigu priimsim, kad kaltės nenešam, o paveldim pažeistumą, kurį perimam tarsi dvasinę negalią, kurią vaikai paveldi iš tėvų, panašiai kaip genetinius netobulumus, tuomet dabartinės kančios priežastimi tampa nebe Dievas, o mes patys; mes esame dvasiniai ligoniai.

Taigi čia toks yra požiūris iš pravoslavų pusės. Man asmeniškai jis labai stipriai įtakoja mano tikėjimą. Kaip teisingai atsakyti į šiuos teiginius aš nežinau, nes nesu pakankamai stiprus teologijos srityje.

--

Galėtume šioje temoje panagrinėti tokius ir panašius klausimus, tuomet būtų daugiau aiškumo.

--

Kitas dalykas nagrinėti tam tikrus klausimus, kurie įdomūs grynai kaip proto mankšta (neįtakojantys mano asmeninio tikėjimo), bet tai gal būt irgi būtų įdomu ir nebūtų nuodėmė. :)
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Varlė keliauninkė birželio 19, 2014, 09:18:34
Patiko a+a t. Stanislovo požiūris į pravoslavų ir katalikų skirtumus: maždaug nuo 7.30 https://www.youtube.com/watch?v=WnMwnXqmhhY
Ten minimas t. Aleksandras (Menis?), kuris Rusijoje krikštijo žydus ir siuntė juos į Paberžę "на обработку" :)
Širdis sušyla klausantis t. Stanislovo..
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. birželio 19, 2014, 12:01:05
Tėvas Aleksandras Menis gana atvirai simpatizavo katalikams, dėl ko "tikri" pravoslavai atvirai jo nemėgsta. Ypač aršiai diak. Kurajevas jį linksniuoja, bet kiek pamenu ir kiti, kaip t. Dimitrijus ir Osipovas, taip pat gana kritiškai apie jį atsiliepia.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Perlas birželio 21, 2014, 06:10:24
Todel, kad meiles vienu kitiems nera. O, kai meiles nera, tai ir maziausi nuomoniu skirtumai suskaldo zmones.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis birželio 22, 2014, 02:53:31
Citata iš: Perlas  birželio 21, 2014, 06:10:24
Todel, kad meiles vienu kitiems nera. O, kai meiles nera, tai ir maziausi nuomoniu skirtumai suskaldo zmones.

Tu garantuotai teisus, tačiau toks vertinimas, kad nėra vienų kitiems meilės, yra baisiai apibendrinantis ir nekonkretus. Juk tą patį galime pasakyti apie absoliučiai bet ką: apie šeimas, bendruomenes, vyriausybę, darbinius santykius ir visa kita ... Bet tą sakydami nei įvardinsime konkrečių problemų, nei pateiksim kokių nors sprendimo būdų ...  :(
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Perlas birželio 23, 2014, 09:26:22
Matai, tos tamtos tipo "konkrecios problemos" ir kyla, kai meiles nera.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis birželio 24, 2014, 05:18:02
Citata iš: Perlas  birželio 23, 2014, 09:26:22
Matai, tos tamtos tipo "konkrecios problemos" ir kyla, kai meiles nera.

ok ...
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis rugpjūčio 05, 2014, 05:08:03
Dėl skaistyklos.

Jau lyg tai iš kitų pravoslavų buvau tą girdėjęs, o dabar tiesiai perskaičiau čia: http://azbyka.ru/otechnik/?Ignatij_Brjanchaninov/slova=2_2

Pagal pravoslavišką požiūrį, nors ir skaistyklos nėra, tačiau pats pragaras yra nevienodas, ir nevienodai ten sielos kenčia dėl nevienodų nuodėmių. Be to, jei patenki į pragarą, gali iš ten išeiti, dėl Kristaus malonės ir dėl kitų žmonių ir šventųjų užtariamųjų maldų už tave po tavo mirties.

Reiškia pagal juos tas pats pragaras, "techniškai žiūrint", vieniems yra tikras pragaras, dėl to, kad nesibaigia tos kančios, o kitiems - tarsi skaistykla, nes kančia yra neamžina.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Silvija vasario 10, 2015, 08:14:48
Labai skirtingos ir vienuolystės formos. MR laidoje ortodoksai pasakoja apie tai:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57897

[...] Skirtingai nei RKB, ortodoksų tradicijoje neegzistuoja vienuolių ordinai, kiekvienas vienuolis turi sau vyresnįjį hegumeną ir yra gana nepriklausomas nuo kitų.

Arčiausia ortodoksiškos vakaruose turbūt būtų benediktiniškoji tradicija. Juk šv. Benediktas Nursietis kartu su Jonu Kasianu buvo būtent rytietiškos vienuolystės tradicijų nešėjai į vakarus. Vakaruose yra tam tikrų vienuolijų ordinų, pavyzdžiui domininkonai, jėzuitai, kurie ne tiek bėga iš pasaulio, kiek eina į jį. Ortodoksų vienuolystės tikslas visada yra bėgimas nuo pasaulio.
[...]

Žinant, kokios mūsų popiežiaus  gairės šiems naujiems Pašvęstojo gyvenimo metams, skirtumai tarp ortodoksų ir katalikų vienuolių dar labiau išryškės.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. vasario 10, 2015, 11:19:22
Kaip tik benediktinų vyresnysis tėvas Petras įdomią temą užkabino, remdamasis vieno rusų pravoslavų tėvo mintimis, bet tam atidarysiu kitą temą, o kas dėl bėgimo į dykumą, tai ir čia yra įdomių dalykų.

Čikagos benediktinus tuometinis kardinolas pakvietė iš gana atokios vietos, kad jie įsikurtų pačiame miesto centre, kur jie sukūrė tylos oazę vidury didmiesčio šurmulio. Reikia prisiminti Šv. Antaną Didijį, kuris išėjo į dykumą, o jo šventumas ją taip "patrešė", kad ten kilo miestas. Taip ir daugelyje senųjų benediktinų vienuolynų atveju - įsikūrę atokiose vietose - "dykumose", jie pritraukė ten gyvybę, kur vėliau iškilo miestai. Žmones traukia šventumas ir galima būtų spėti, kad išėjimas į dykumą ir turi vieną iš tikslų - tą dykumą patrešti ir padaryti vėl tinkamą gyvenimui. Čikagos atveju, vienuoliai atvyko į dvasios dykumą, kuri persunkta sieros kvapu ir dvasiniai dalykai ten jau nelabai auga... jiems reikės daug dirbti, kad pėda po pėdos atgaivintų tos "dykumos" dvasinė dirvą.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Silvija vasario 10, 2015, 12:19:39
 :-\ Kažkaip dabar pagalvojau, kad tas skirtumų išryškinimas labai padeda pamatyti, kaip skirtingais būdais galima siekti to paties tikslo. Ir tai nėra, kaip gali pasirodyti, priešpriešų kūrimas. Juk katalikų vienuoliai, nebevilkėdami savo tradicinio apdaro ir įsimaišę į minią, kaip kokie šnipai :D, gali taip pat sėkmingai "patręšti" miesto dykumą.
Antraštė: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim vasario 10, 2015, 13:47:44
o jei dar prisiminti pasauliečius tretininkus  :) tuomet visai gražus vaizdelis išeina
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 10, 2015, 16:22:01
Kodėl pas žydus vienuolių nėra, ahmm.. ?
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Silvija vasario 11, 2015, 02:32:45
Tie ortodoksai Marijos radijuje kalbėjo būtent, kad jų vienuolystė kilusi iš pirmojo vienuoliškąjį gyvenimą gyvenusio žydo - Jono Krikštytojo pavyzdžio.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. vasario 11, 2015, 02:39:19
Varlyte, kažkur skaičiau, kad senovėje, bent jau Romos imperijoje, skaistus gyvenimas buvo laikomas silpnumu, t.y. jei tu esi vyras ir nesusilauki palikuonių, toks iš tavęs ir vyras... Gal taip panašiai buvo ir žydų mastyme?  :-\

Manoma, kad kaip priešprieša tam mastymui buvo skirta Šv. Jono Apreiškimo vieta, kur Dievą garbina daugiatūkstantinė skaisčių vyrų minia.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 11, 2015, 02:49:33
CitataKodėl pas žydus vienuolių nėra, ahmm.. ?


Kodėl dabar nėra, nerašysiu, nes ir taip žinai mano atsakymą :)

O seniau tai buvo taip vadinami nazirai. Galima rasti apie juos skaitant Senąjį Testamentą.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 11, 2015, 04:48:02
Ištraukos iš Senojo Testamento apie nazirus:

(Raudų knyga)
[Rd 4,7]
Zajin  Jos nazirai buvo tyresni už sniegą,
baltesni už pieną;
jų kūnai rausvesni už koralą,
kaip safyro spalvos.

(Skaičių knyga)
[Sk 6,18] Tada naziras nusiskus pašvęstą galvą prie Susitikimo palapinės angos ir, nunešęs plaukus nuo pašvęstos galvos, padės juos ant ugnies po bendravimo auka.

(Teisėjų knyga)
[Ts 13,5] nes, tikėk manimi, tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Skustuvas nepalies jo galvos, nes berniukas bus naziras[i2] Dievui nuo pat gimimo. Jis pradės vaduoti Izraelį iš filistinų rankos".

Komentaras: Ts 13,5: ... berniukas bus naziras... : pašvęstas Sandoros Dievo tarnybai. Būdamas pašvęstas naziro įžadu visam gyvenimui, jis turėjo susilaikyti nuo vyno, nuo bet kokių kitų svaigalų ir nesikirpti plaukų. Žr. Sk 6,2-6.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. vasario 11, 2015, 06:16:08
Bet kaip visi žinome to naziro istoriją, moterys buvo jo silpna vieta... tad ar galima tikrai laikyti nazirus proto-vienuoliais?  :-\
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 11, 2015, 06:34:40
O tai Jonas Krikštytojas iš ko ėmė pavvyzdį?
Esu skaičiusi, kad greta fariziejų ir sadukiejų dar buvo ir esenai, vien pamaldūs vyrai, gyvenę ne santuokose..
CitataJuozapas Flavijus esenų bendruomenę apibūdina kaip vėlesnių krikščioniškųjų ordinų pirmtakę: esenai niekinę turtus, bendrai dalijęsi nuosavybe, kiekviename mieste būta bendruomeninių namų, kur esenas galėdavo rasti viską, ko reikia gyvenimui. Be to, jie rūpinęsi vargšais.
CitataPirma, evangelijose minimi Betanijos prie Alyvų kalno gyventojai: Lozorius ir jo seserys Marija ir Morta. Visi drauge gyveno celibatiškai. Suaugusiajam nevesti ar neištekėti tarp žydų daugiau negu neįprasta, galiausiai ankstyva santuoka ir vaikų gimdymas laikyti tiesiog pareiga Dievui. Vienintelė išimtis buvo esenai, pasak Juozapo Flavijaus, santuoką menkai vertinę ir daugiausia gyvenę celibatiškai.
citatas ėmiau iš čia http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=8534
Ko gero vienuolystė irgi iš žydų.

Kukuli, aš ne ekstrasensė - tavo atsakymo nežinau :)
O nazyrų ir vienuolių, man rodos, suplakt į krūvą negalima - tai kažkas kita..
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Silvija vasario 11, 2015, 07:47:28
Pridedu info apie pašvęsto gyvenimo formas KB:

I. Pašvęstojo gyvenimo institutai:

   1)    Vienuoliniai institutai:
          A.    Monastinio gyvenimo institutai
          B.    Kontempliatyvaus gyvenimo institutai
          C.    Apaštalinio gyvenimo vienuoliniai institutai
   2)    Pasauliečių institutai.
   3)    Apaštalinio gyvenimo draugijos.

II. Pašvęstosios mergelės.

III. Eremitai.

IV. Našliai.

V.  Naujos pašvęstojo gyvenimo formos.


1) Vienuoliniams institutams būdinga:

    Specialus pasišventimas Dievui (konsekracija) viešais įžadais (evangelinių patarimų profesija).
    Specifinė charizma.
    Pastovus bendras gyvenimas.
A. Monastinis gyvenimas – pati seniausia pašvęstojo gyvenimo forma. Jungia vidinį gyvenimą ir maldą su darbu ir vietos pastovumu, t.y., gyvenimu tame pačiame vienuolyne visą gyvenimą.
B. Kontempliatyvus gyvenimas – kai vienuoliai atsideda vien tik kontempliacijai, sekdami Kristų, besimeldžiantį ant kalno.
C. Apaštalinis vienuolinis gyvenimas – kai priklausant vienuoliniam institutui atsidedama maldai ir įvairiopai apaštalinei tarnystei Dievo tautoje.

2) Pasauliečių institutams būdinga:

Pasišventimas Dievui gyvenant pasaulyje.
Nėra bendro gyvenimo.
Nėra viešų įžadų.
3) Apaštalinio gyvenimo draugijoms būdinga:

Bendras gyvenimas specifinio apaštalavimo tikslu.
Įsipareigojimas laikytis evangelinių patarimų kokiais nors šventais pasižadėjimais (ne įžadais).


Šaltinis: http://vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-formu-ivairove
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 11, 2015, 08:07:06
Citata iš: Tomas M.  vasario 11, 2015, 06:16:08
Bet kaip visi žinome to naziro istoriją, moterys buvo jo silpna vieta... tad ar galima tikrai laikyti nazirus proto-vienuoliais?  :-\

Na, tai atsitiko dėl to, kad jis sulaužė savo įžadą.
O ar nors vienas buvo šventasis, kuris būtų nepadaręs nei vienos nuodėmės?
Šv. Paulius persekiojo krikščionis iki atsivertimo.
Šv. Augustinas buvo pagarsėjęs lėbautojas.
Šv. Ignacas Lojola - lėbautojas ir garbėtroška.

Mozė - žmogžudys. Dovydas - sanguliautojas ir žmogžudys ...

Taip kad Samsonas niekuo teigiamu iš jų neišsiskiria.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim vasario 11, 2015, 08:59:04
Baigsis man gripas  :( tada sudėliosiu apie tuos vienuolius ST laikais
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 11, 2015, 09:02:44
Linkiu greičiau pasveikti.
.. ir truputį ne į temą ... kada tavo kompas pasitaisys, kad galėtum pasidalinti mintimis apie turėjimą? :)
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 11, 2015, 09:10:23
Citata iš: Tomas M.  vasario 11, 2015, 02:39:19
Varlyte, kažkur skaičiau, kad senovėje, bent jau Romos imperijoje, skaistus gyvenimas buvo laikomas silpnumu, t.y. jei tu esi vyras ir nesusilauki palikuonių, toks iš tavęs ir vyras... Gal taip panašiai buvo ir žydų mastyme?  :-\

Manoma, kad kaip priešprieša tam mastymui buvo skirta Šv. Jono Apreiškimo vieta, kur Dievą garbina daugiatūkstantinė skaisčių vyrų minia.

Skaistumas ir vaisingumas nebūtinai priešingos sąvokos.
Pvz. Mergelė Marija buvo ir skaisti ir vaisinga.

Analogiškai esu girdėjęs ir pritariu tokiam teiginiui: žmogus santuokoje suartėdamas, nepanaikina savo skaistumo - išlieka skaisčiu. Šitą teiginį yra išsakęs vienas lietuvis VDU katalikų fakulteto docentas ( nepamenu vardo ), o taip pat esu girdėjęs tą patį teiginį ir iš kito šaltinio.

Neskaistumas lytiškumo prasme yra netvarkingi santykiai, uždrausti santykiai ir neleistini santykiai. O bendresne prasme neskaisti gali būti taip pat ir kalba bei mintys, net ir išeinant iš lytiškumo rėmų. Pvz. pasitenkinimas kito žmogaus kančia (siaubo ir kovinių filmų atveju) - taip pat gilina žmogaus neskaistumą.

P.S.
Aišku vedybinių santykių prasme tas skaistumas santykinis dalykas, nes tas kuris susilaiko nuo bet kokio intymaus suartėjimo, išlieka "labiau" skaistus negu žmogus santuokoje. Vis dėl to dvasine prasme, žmogaus siela, pagal tą supratimą, po santuokinio suartėjimo išlieka skaisti.
Šitą "P.S." rašau tam, kad nepripainiočiau dėl mums svarbių tikėjimo tiesų.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Silvija vasario 11, 2015, 09:35:18
Man tai kitas aspektas atrodo svarbus, kalbant apie vienuolių - tiek Senojo Testamento, tiek NT - skirtumus. Du būdai žmogui būti pašvęstam: kai jį pašvenčia kiti (kūdikystėje arba pavyzdžiui kaip vieną iš gausios šeimos vaikų) ir pajutus pašaukimą. Čia panašiai kaip su įtikėjimu: vieni įtiki tradiciniu būdu, o kiti - visiškai netikėtai, kas vadinama netgi (ap. Pauliaus atveju) ne atsivertimu, o mistiniu atvertimu.
Antraštė: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim vasario 11, 2015, 14:13:53
 :) Trečias būdas iš ST, Levio giminė, kunigystė paveldima  ;)

p. s. PC garantiniame remonte informuos kada.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Varlė keliauninkė vasario 11, 2015, 16:58:46
Ir visi trys būdai iš Dievo :)
Pirmas ir trečias - Dievo įsakymai ST. Antrasis - Šv. Dvasios veikimas.                         
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: kukulis vasario 12, 2015, 03:54:45
Citata iš: Pilgrim  vasario 11, 2015, 14:13:53
p. s. PC garantiniame remonte informuos kada.
Tai tu "baltus" kompus naudoji? :D
Nes kompo remontui, jei geležyje kas nors negerai, diskas nereikalingas ... tokiu atveju galima diską prijungti prie kito kompo ir persirašyti reikiamus failus :)

Bet jei kompas "baltas" tai pats neturi teisės ardyti ...
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim vasario 15, 2015, 16:52:52
CitataDykumos tėvų dvasingumas visuomet buvo ir yra ortodoksų vienuolystės pamatas. Visi ortodoksų vienuoliai ir šiandien greta Šventojo Rašto skaito Šventųjų Tėvų knygas, tarp jų itin autoritetingi paterikonai ir jerondikonai, kuriuose surašytos trumpos Dykumos tėvų ir vėlesnių šventųjų ištaros, taip pat svarbų vaidmenį vaidina VI a. parašyta atsiskyrėlio šv. Jono Pakopininko ,,Dangiškosios kopėčios" ir Bažnyčios tėvų raštų rinkinys, pavadintas ,,Filokalija" (slav. ,,Dobratoljubie", lietuviškai – ,,meilė gėriui").
CitataVakaruose yra tam tikrų vienuolių ordinų, pavyzdžiui, dominikonai, jėzuitai, kurie ne bėga iš pasaulio, o eina į jį. Ortodoksų vienuolystės tikslas visada yra bėgimas nuo pasaulio.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-02-14-gintaras-sungaila-ortodoksu-vienuolyste-kilme-ir-dabartis/127399
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. lapkričio 04, 2015, 23:10:07
Įdomi mintis apie Rytų ir Vakarų skirtumą iš Katalikų Unitų kunigo lūpų (http://www.satenai.lt/2015/10/30/sventosios-dvasios-beieskant-liuteronai-ir-unitai/):

CitataPamaldumas ir ritas. Kam iš viso reikalingas Rytų ritas? Į šį klausimą tėvas Joakimas atsakė, kad Rytų ir Vakarų žmonės skiriasi. Jis pateikė palyginimą: ,,Jei vakarietis pamatys gražią gėlę, jis ją nuskins, nusineš į laboratoriją, ištyrinės, aprašys, nustatys cheminę sudėtį. Jei rytietis pamatys gražią gėlę, jis prie jos sustos, atsisės ir į ją žiūrės – kontempliuos. Vakarietis priimdamas naikina ir pritaiko, rytietis – saugo. Todėl ir Rytų ritas ypatingas." Kunigas pateikė palyginimą – Vakarai turi pamaldumą įvairiausioms Kristaus kūno dalims, Jo žaizdoms, Jo rankoms, Jo kojoms, Jo dešiniam širdies skilveliui, o rytiečiai garbina visą Kristų ir Jo niekada neskaido. Jis pridėjo: ,,Popiežius Pranciškus jį pavadino ,,auksiniu ritu" – jis yra mūsų paveldas ir vertybė; nepaprastai puošnus ir iškilmingas." Rytų rito saugojimą skatino ir Vatikano II susirinkimo nutarimai.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Varlė keliauninkė lapkričio 05, 2015, 06:20:13
Per daug suabsoliutinta, nors dalis tiesos yra, bet tik maža dalis..
Reikėtų suprasti, kad vakarietis nemoka grožėtis, o rytietis - analizuoti? Kas yra nesąmonė
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. lapkričio 05, 2015, 12:58:51
Man atrodo, kad ta mintis nesako, jog Rytų kultūros žmonės nemoka analizuoti, tik kad jie linkę į kontempliaciją ;)
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Silvija lapkričio 06, 2015, 03:51:59
O aš perskaičius tą palyginimą tarp Rytų ir Vakarų pajutau savotišką skausmą ir nusivylimą, manau kad TĄ sukelia skirtumų iškėlimas neieškant bendrumo. Tas jausmas lydi, kai TAI darome ir kitur, pavyzdžiui, ieškant skirtumų tarp KB ir Stačiatikių, tarp moterų ir vyrų... Atsiranda kažkokia "karo žiežirba" :(

Va tada skirtingiems ir nelengva būti kartu.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim lapkričio 06, 2015, 07:43:24
Aš ir kitas ... santykis tarp aš ir kito. Dažnai tai nemeilės santykis, bet konkurencijos santykis. Tada ir atsiranda ieškojimas to kitoniškumo, to kuo mes skiriamės, o ne to kuo mes panašūs. o juk esame vieno Tėvo vaikai.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. lapkričio 13, 2015, 23:41:47
O čia jau katalikų kunigo žodžiai (http://www.satenai.lt/2015/11/13/tylusis-dvasios-darbas-tridento-misios/):

CitataDvasininkas neneigė, kad apskritai, lyginant su Rytų ritu, Vakarų rite racionalumas yra gerokai ryškesnis. Tačiau apogėjų jis pasiekia Novus Ordo, kur atsisakoma nereikalingų pakartojimų ir paliekamas tik pats Mišių branduolys. ,,Vakariečiui viską būtina racionalizuoti, sutrumpinti, padaryti, kad būtų efektyvu, palikti tik esmę, – teigė kunigas. – Tačiau ar šitaip kalba įsimylėję žmonės? Ar kas nors savo mylimajai sako: ,,Aš tave myliu." Ir viskas. Ko tu daugiau nori? Juk pasakiau, kad myliu, ko čia kartotis, ko čia gestikuliuoti." Tradicinės Mišios (http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,812.0.html) – tai meilės kalba ir meilės išgyvenimas.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim lapkričio 14, 2015, 09:39:30
Bet kurios Šv. Mišios ir bet kurioje liturginėje tradicijoje yra meilės kalba ir meilės išgyvenimas.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Diak. Tomas M. lapkričio 14, 2015, 17:10:16
Taip, tai kunigas taip ir sako, kad kai kurie pasako: ,,Aš tave myliu." Ir viskas. Ko tu daugiau nori? Juk pasakiau, kad myliu, ko čia kartotis, ko čia gestikuliuoti."

Bet taip pat sutinku, kad meilė gali išgelbėti, net tuomet, kai situacija yra sunki. Yra kelios bendruomenės pasaulyje, kurios taip aukoja Novus Ordo Šv. Mišias, kad jose atsiranda daugiau nei įprastai meilės kalbos.
Antraštė: Ats: Apie katalikų ir pravoslavų skirtumus, kodėl skirtingiems nelengva būti kartu?
Parašė: Pilgrim lapkričio 14, 2015, 17:29:30
Kunigas sako ... o tikintieji  :-\