• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 31, 2023, 07:47:49

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


New age "tiesa" kas mes esame ir kodėl pasaulyje egzistuoja kančia

Pradėjo Donatas Banaitis, balandžio 09, 2016, 09:19:03

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Donatas Banaitis

Teisūs jūs visi esate žmonės tikėdami tuo kuo tikite, telaimina mus visus Dievas, net jei mano dievo supratimas ir yra "gal kitoks" nei jūsų. Niekam nieko nenorėjau įrodyti ir neatėjau čia ginčų ieškoti ar kažką naują pasakyti, tik norėjau pasidalinti savo pasaulio suvokimu, bet bent jau ačiū kad mane išklausėte, ne visi tiek sau leidžia:)

Jei dar bus laiko ir noro galėsim tęsti diskusiją, kryptimi kas liečia mano požiūrį, bet tik iš "neutralios pozicijos" kitą išklausant, o ne jį teisiant kad jis "nieko neišmano" ir be kaltinimų bei įžeidinėjimų, nes tokioje diskusijoje aš nebedalyvausiu, nes tai neveda į konstruktyvumą.

Ačiū už jūsų laiką.

kukulis

Atsiprašau, gal ne vietoj įsiterpsiu į diskusiją.

Donatai: tu rašei, kad Kristus yra tavo mokytojas.
Klausimai:
1) Ką iš jo išmokai?
2) Kaip manai, ką jis vadina savo Tėvu?
3) Ar skaitei kurią nors Evangeliją?

Donatas Banaitis

1) Ką iš jo išmokai?

Išmokau kad galima atleisti, net jei tave kala prie kryžiaus už tavo mastymą, nes jis neatitinka socialiai priimtų normų.

2) Kaip manai, ką jis vadina savo Tėvu?

Dievą, šaltinį, beasmenę energiją, tai ką skirtingos kultūros vadina skirtingais vardais.

3) Ar skaitei kurią nors Evangeliją?

3) Skaičiau, labai patiko evangeliją pagal Mariją Magdaleną kas techniškai nėra priskiriama prie Biblijos, nes buvo surasta kur kas vėliau. Bet faktas kad tai egzistuoja yra nepaneigiamas.

Ačiū už klausimus

kukulis

Bet iš mokytojo negalima pasiimti tik nedidelę dalį. Privalai priimti visą mokymą, kitaip negalėsi vadintis jo mokiniu.
Nes, kaip rašoma Evangelijose, Dievas yra Tėvas - t.y. asmuo.

Aišku, kiekvienas žmogus turi laisvą valią ir teisę rinktis tikėti tuo kuo jis nori.

Dar vienas klausimas:
Ar tiki objektyvios tiesos egzistavimu? T.y. ar egzistuoja tam tikros moralės normos, neprilausomai nuo žmonių nuomonės, ar moralė - tai subjektyvus tam tikros žmonių grupės/visuomenės apsisprendimas?

Kaštonas

"Jei dar bus laiko ir noro galėsim tęsti diskusiją,"
Būsiu Gegužės 30 Kaune, laisvas nuo 18 val.

"nes tai neveda į konstruktyvumą. "
Ateidamas ir išreikšdamas savo idėją, pastatei save aukščiau už bet ką.
Už filosofus, psichologus, matematikus, biologus, fizikus, teologus....
Už kitų žmonių tikėjimą, už jų patirtį, ....
Tau juk nesvarbu ką jie sako!
Vaizdžiai sakant. Prieš prasidedant spektakliui užlipai į sceną pradėjai ten mojuotis.  Savotiškas ekshibicionizmas .

Esu kviečiamas nutraukti šią diskusiją.
iki

Donatas Banaitis

"Privalai priimti visą mokymą"

Visas yra nelygus visam, nes kiek suprantu, nes neesu ekspertas šiuo klausimu, bet Romos katalikai nepripažįsta, nei Marijos Magdalenos evangelijos, nei Judo ką yra verta paskaityti visiems. Nekalbant jau apie 12 Kristaus apaštalų moterų ir jų evangelijų, kuri informacija yra išvis ištrinta iš Romos katalikų parašytos Biblijos versijos, ir guli kažkur Vatikano saugyklose. Kaip ir daugelis kitų dalykų. Kurių yra per daug kad viską čia išvardinti, bet kas ieško tas randa. Yra pilna žmonių kurie dirbo "slaptose" Vatikano bibliotekose ir žino labai daug ir yra parašę apie tai knygas, bei turi tų dokumentų kopijas. Tad žinau jog tai gali jums nuskambėti kaip įžeidimas, bet mano manymu jūsų turima Biblijos versija nėra ta kuri buvo originaliai užrašyta. Hebrajų versijoje gal dar ten yra kažkiek realumo, bet per vertimus jie vistiek išverčia taip kaip jiems reikia. Tokia yra mano nuomonė ir užtai aš esu labai griežtas šiuo klausimu, kad negalima vadovautis tik vienu informacijos šaltiniu "aklai" tikint kad tik jis skelbia galutinę tiesą. Atsiprašau jei ką įžeidžiau.

p.s. plius jau nekalbant apie tikrus žmones kurie palaiko tikrą ryšį su Kristaus sąmone ir bendrauja su juo kasdien, o ne per "specialų ryšį" ir šiais pokalbiais dalinasi internete laisvai, bei rašo apie tai knygas, pvz. knyga "A Course In Miracles". Kas man yra vienas grynesnių Kristaus žinučių perduotų žmonijai šiais laikais. Žinoma tarp tų kurie tas žinute priima yra ir sutrikusių žmonių, bei apsimetėlių, bet žmogus kuris pažįsta Kristų savo širdyje moka atsirinkti kas yra tiesa, o kas melas.

"Ar tiki objektyvios tiesos egzistavimu?"
Tikiu tik viena tiesa "moralės norma", mes tai vadiname "Galaktiniu kodeksu" kuris teigia. Siela yra laisva patirti viską ką tik ji nori, bet tai turi būti daroma su meile ir tik taip kad nepakenktų kitų laisvei, bei jų asmeninei galimybei taipogi save laisvai išreikšti, bei žinoma turi būti suderinta su Aukščiausiojo valia, kas yra aukščiau visko. Visos kitos "nustatytos visuomenės normos" yra subjektas kuris yra kintamas ir nepastovus. Žinau kad jums tai gali būti sunku suprasti, nes dauguma jūsų neprisimena savo praeitų gyvenimų ir yra užaugę tik prie vieno ar poros "normų rinkinio". Mano atvejis yra kitoks, nes aš iš savo praeitų gyvenimų prisimenu ir žinau, kad skirtingos kultūros gyvena skirtingai ir vadovaujasi skirtingomis moralės normomis ir puikiai susigyvena. Svarbu kad tos normos suteiktų žmogui laisvės, o ne įspraustų į vergovės grandines, nesvarbu jos fizinės, mentalinės, ar energetinės.

Citata iš: Kaštonas  balandžio 12, 2016, 06:35:18
"Jei dar bus laiko ir noro galėsim tęsti diskusiją,"
Būsiu Gegužės 30 Kaune, laisvas nuo 18 val.

Ačiū už diskusiją, deja bet šią dieną Kaune ir Lietuvoje nebūsiu. Tad gal kada kitą kartą labiau į vasarą. Iki

Tai tiek šiam kartui, primenu aš jūsų nepuolu ir į jūsų tikėjimą nesikėsinu, tad tikiuosi konstruktyvios diskusijos šiais klausimais, o ne "tu nieko neišmanai" nes neturi "specialaus ryšio" atsakymo. Jei turite intencijų mane atakuoti ar kaltinti šiais klausimais o ne objektyviai diskutuoti, tuomet tiesiog ignoruokite mano pranešimus ir diskusija baigsis, bet kol konstruktyvių klausimų bus aš atsakysiu. Galų gale juk kas žino aš gi irgi galiu klysti, dar nesutikau nei vieno žmogaus kuris žinotų viską, bet tikrai norėčiau sutikti tokį kuris TIKRAI viską žino, o ne tiesiog taip teigia, nes studijavo tik vieną informacijos šaltinį. Aš jų studijavau daug, per daugelį savo gyvenimų, tad mano pozicija yra kiek netradicinė.

Ačiū už konstruktyvią diskusiją.

Silvija

Citata...bet tikrai norėčiau sutikti tokį kuris TIKRAI viską žino...

Ir Toks yra, tai - Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, tikras Žmogus ir tikras Dievas! Linkme nuoširdžiai tau Jį sutikti savo gyvenime  [-O<

O čia filmas apie vieną tokį ieškotoją:
https://youtu.be/csapF0xRUSc

kukulis

Donatai, o tu skaitei tas keturias, kurios oficialiai priklauso Biblijai?

Kas paskatino pirmiau rinktis ir skaityti tas Evangelijas, kurios nėra oficialiai pripažintos?

Teiginys - kad Vatikanas piktybiškai slepia informaciją - labiau siejasi su sąmokslo teorijomis, o ne rimtu kriterijumi, nes viskam yra argumentacija. Yra moksliniai kriterijai, pagal kuriuos vieni raštai laikomi apokrifais, o kiti autentiškais. Jeigu žmogus nesutinka, tai jis turi pirmiau susipažinti su oficialia moksline argumentacija ir prieš ją kontrargumentuoti. Per dvejus tūkstančius metų yra buvę daug šventųjų: Tomas Akvinietis, Augustinas ir aibė kitų.
Jie visi klydo?

Dėl tiesioginio ryšio su Kristumi.

Aš irgi turiu tiesioginį ryšį su Kristumi. Jis man sako, kad tos keturios Evangelijos yra autentiškos, o likusios - apokrifai.

Išvada : "aš turiu tiesioginį ryšį su Kristumi" nėra pakankamai svarus argumentas. Pažįstu vieną žmogų, kuris turi tiesioginį ryšį su "Kristumi" ir platina Šiaurės Korėjos propagandą.
Žinai tokią šalį, kuri vadinasi Šiaurės Korėja? ;)

Tai dabar klausimas lieka toks: kieno "Kristus" teisesnis?

Andrius4

Labas, visiems :) Atsiprašau, kad patrukdžiau ir trumpam užsukau vėl. Nusprendžiau tai padaryti dėl Donato B. :)

Pasiskaitinėjau tavo teiginius Donatai. Jie man primine šiek tiek mane. Aš kažkada irgi panašiai maniau. Galvojau, kad visas pasaulis garbina ta pati  vieninteli "Dievą"(išskirus tuos kurie garbina daug dievyste) Irgi galvojau,  kad nagi, koks skirtumas, kaip kieno "Dievas" vadinasi? Juk Jis tas pats, svarbu, kad tiki į Jį. Bet deja, perskaitęs Bibliją supratau, kad vystyk skirtumas yra ir labai didelis. Plius, ką reiškia Dievas? Dievas reiškia garbinimo objektas. Reiškias žmogui to objektu gali buti bet kas. Pvz. kokiam vyru, gal moteris, kitam vyrui mašina gal. Kitiems saulė, kai kuriems indams karvė. Kiti garbina žmonės, kurie jau mirė, kaip Budą. Bet tai tik tikrojo ir gyvojo Dievo kūriniai. Žinoma yra ir religijų, kurios tiki irgi į gyvąjį "Dievą", tokie kaip musulmonai ir panašiai. Bet jeigu tikrai skaitei Bibliją, turi žinoti, kad šėtonas irgi užsimanė buti dievu. O jis taip pat yra dvasia, kaip ir Dievas, tik skirtumas, kad jis nėra kūrėjas, o irgi tik kurinis. O ir jis negali nieko sukurti pats. Bet jis moka meluoti, apgauti, na ir viska griauti :) Todėl nemaža tautų ir žmonių yra jo apgauti ir laiko ji už tikrąjį dievą. Žinoma tu norėsi paklausti iš kur žinai, kad Biblijoje yra tikrasis Dievas? Atsakyčiau tik taip, "kad kiekvieną medį pažįstame iš jo vaisių".  Tai reiškias, kad tos tautos garbindamos savo dievą, gauna to savo dievo dvasią. O pas musulmonus aš neįžvelgiu teisingos dvasios.
Tačiau svarbiausia dalis kuria noriu pabrėžti. Matau, kad tu nori suvienyti pasauli. Tai yra labai gražus žinoma noras ir daugelio pasaulio žmonių to nori. Esu matęs net žmonių projektus, kaip tai galima jų nuomone įgyvendinti. Pradedant nuo miesto sukūrimo, kuriame nebūtu pinigu, ir žmones viska gautu nemokomai. Greičiausiai visi bendrai augintu viska ir dalintus. Ir to žmogaus supratimu, tokiu būdu galima panaikinti nusikaltimus, kad jų nebeliktu. Logiškai mąstant, na lig ir turi veikti. Bet čia yra pamirštama apie dvasini pasauli :) Jis gi egzistuoja ir jis yra tikresnis nei šis kuriame esame. Ir deja žmogus yra vienaip ar kitaip veikiamas dvasinio pasaulio. Kas geros Dievo Dvasios, o kas šėtono dvasios. Kaip tu pakeisi tuos kurie yra veikiami šėtono dvasios? Kurie pasirinko savo pasirinkimą ir deja ne iš geriausiu. Jie netiki į Dievą, jie gobšūs. Jiems rupi tik jų gerove. Kaip su jais Donatai? Jeigu net pats Dievas leido jiems toki pasirinkimą padaryti ir nereikalauja iš jų kitokio. Nes Dievas davė žmogui laisva valia. Dievas gi viska jau sutvarkė, dar net prieš pasaulio sukūrimą. Kaip gi tu Donatai? Negi sugebėsi pertvarkyti Dievo planą, kuris yra tobulas. Dievo jau viskas padaryta ir Jis jau turi paruošęs toki pasauli apie kuri tu, aš ir dauguma svajoja. Todėl tikslas yra nekurti, nes jau sukurta, bet patekti į jį. O kaip patekti? B.I.B.L.E = Basic Instructions Before Leaving Earth  :) ALELIUJA :)

Kaštonas

O kokis išlindo, senai matytas.
Gyvas. :pentecostal:
AČIŪ už pasidalinimą.

"Todėl tikslas yra nekurti, nes jau sukurta, bet patekti"
Ajajai. Skaitom iš naujo.

Diak. Tomas M.

Andriau - siurprizas :D

Donatai - Tu tiesiog nuoširdžiai savo širdies gilumoje paprašyk tos Tiesos, to Gėrio Šaltinio, kad Jis tau save atskleistų. Širdis, kuri nuoširdžiai ieško Tiesos, Ją suras. Kitas klausimas bus, ką tu tuomet darysi, kai suprasi, kokia yra Tiesa ir ko Ji iš tavęs tikisi...

Donatas Banaitis

"Teiginys - kad Vatikanas piktybiškai slepia informaciją - labiau siejasi su sąmokslo teorijomis, o ne rimtu kriterijumi, nes viskam yra argumentacija"

Stiprūs argumentai, neturiu ką atsakyti. Už tai kiekvienas renkasi tikėti kuo jis nori. O aš skaičiau ir oficialias versijas ir neoficialias tam kad palyginčiau ir galėčiau pamatyti abiejų pusių perspektyvas. Ir iš abiejų pusių išmokau skirtingų dalykų, bei vieną bendrinantį, tai kad meilė yra atsakymas į mūsų klausimus, na bet kiekvienas randa tai kas jam yra aktualu rasti.

"Žinai tokią šalį, kuri vadinasi Šiaurės Korėja?"

Taip žinau, tai yra viena iš labiausiai nuskriaustų šios planetos valstybių ir tai yra tikra problema, bei žmonės ten iš tikro kenčia. Ir tai vyksta vien tik dėl keleto psichinių ligonių kurie tą valstybę valdo, bei dar keltos kurie leidžia visam tam vykti, nes jiems tai palanku. Kas yra netoleruotina ir turės būti sustabdyta kažkuriame taške. Kuo greičiau žmonės nustos ignoruoti jog šis pasaulis turi rimtų problemų ir išmoks suprasti jog meilė ir pagarba vieni kitiems yra atsakymas, tuo greičiau susikursime sau geresnę ateitį.

"Tai dabar klausimas lieka toks: kieno "Kristus" teisesnis?"

Nei vieno Kristus neteisesnis, nes jis yra vienas asmuo, tiesiog kiekvienas jį supranta ir interpretuoja savaip. Kažkada bažnyčia jį interpretavo kaip leidimą naikinti pagonybę, ką patyrė ir Baltijos pagonys, mūsų genetiniai protėviai. Tą pačią tiesą visada galima panaudoti tiek geriems darbams skleisti, tiek blogiems pateisinti.

Andrius4 "Dievas gi viska jau sutvarkė, dar net prieš pasaulio sukūrimą"

Ačiū už išsamų atsakymą, deja mano informacijos šaltiniai teigia, kad kūrime įvyko klaida kuria reikia dabar ištaisyti. Vadinkit mane naiviu ar pan. Bet aš tikiu, kad kančia kuri yra šiame pasaulyje yra ištaisoma turint norą ir meilę. Jei taip nebūtų tuomet nebūtų jokio progreso ir visi tiesiog susitaikytų, ai juk čia toks "Dievo planas" ir leistų nusikalstamumui bei degradacijai plisti. Žmonės turi teisę turėti geresnį gyvenimą, aš tai vadinu progresu, tiesiog kad tas "Šėtonas" vis kiša pagalius į ratus, na bet Liuciferis bei daugelis kitų jo pakalikų remiantis mano informacijos šaltiniais jau yra sutvarkytas ir nebetrukdo šiai planetai. Daugelį jau patvarkėm, patvarkysim ir kitus. Štai kuo aš tikiu, nes tai yra ką aš darau, nefiziniame lygyje aišku. Fiziniame mano veiksmai yra kitokie, daugiau paremti naujų idėjų diegimu į senas sistema, ką kiti vadina "New age". Bet toks mano darbas, tokia mano misija kuria aš tikiu. Bet nieko neverčiu manimi tikėti ar priimti mano tiesą už gryną. Visi patys atsirenka kuo tikėti ir jei ką aš visada šalia, kad pasidalinti savo perspektyva.

Ačiū už atsakymą

Diak. Tomas M.

Donatai, tai nori būti Gėrio karys ir "sutvarkyti" tas niekadėjas piktas dvasias taip? Puiku, bet turi suprasti, kad eini prieš milijonus metų turinčias patirties nepaprastai galingas būtybes.

Vieną dalyką tos dvasios žino labai gerai - žmogus neturi jokio šanso prieš jas, todėl toks tavo nusiteikimas (nors ir geras būdamas) nuves ne kitur, bet tik į pralaimėjimą. Kodėl? Todėl, kad blogio vienas iš kovos būdų ir yra - įtikinti, ar padėti įtikėti žmogui, kad jis gali pats nugalėti blogį. Tuomet tas žmogus tampa labai paprastu taikiniu. Čia kaip tankas įtikintų pėstininką, kad pastarasis, ginkluotas durklu, gali nugalėti tanką... Tuomet tankui reikia tik palaukti, kol tas vargšelis prieis arčiau vikšrų... Čia geras pavyzdys

Taigi, be Jėzaus tu nieko ten neprikovosi, tau gal ir leis tos dvasios "laimėti" pradžioje, bet tai bus toks leidimas, kaip antpirščių sukčiai leidžia "laimėti" savo aukoms, kad vėliau iš jų visus pinigus ištraukti.

Donatas Banaitis

Mano duomenimis ir kiek Kristų prisimenu jis visada buvo mūsų komandoje, gavau asmeniškus iš jo patvirtinimus, per ženklus (žinoma kurie daugeliui gali pasirodyti ginčytini, bet tai buvo skirta man, tad aš ir tegalėjau tai suprasti) tad neesu vienas, toli gražu ne vienas, visi šviesos meistrai yra toje pačioje komandoje tiek Krishna kuris pasikartosiu pagal mano duomenis buvo ne kas kita kaip ta pati siela kaip ir Kristus tik skirtinguose kūnuose, tiek Bhuda, net ir Mahometas kad ir kiek jis bei jo mokymas dabar yra sukompromituota tamsos tarnų, bei daugelis kitų kuriuos apibendrinu kaip pakylėtuosius valdovus. Tai yra mano omni-vienijantis požiūris. O blogis deja bet yra tikrai stiprus ir nepasiduos iki paskutinio atodūsio, bet turint omenyje kiek jau padarėm per tiek tūkstančių metų, sakyčiau visai neblogai sekasi ir viliuosi greitai išrausim tas sugedusias šaknis iki galo, kad būtų galima ir vėl atsodinti rojaus sodą žemėje, tik ši kartą be galimybės plisti užkratui kad vėl nesukeltų betvarkės ir kančios:)

kukulis

Ok.

Minėjai kad atsimeni kuo buvai praeitame gyvenime.
Labai neišsiplėskim, bet tiesiog smalsu, kuo tada buvai? Kokia profesija? Socialinė padėtis?

Donatas Banaitis

Mėgstu šią temą:) tad neišsiplečiant. Pirma sunku yra atgauti pilnus prisiminimus su visais faktais, nes ši informacija yra stipriai blokuojama užtat niekas, nieko ir neprisimena tik keletas, kas konkrečiai ties tuo dirba nes jaučia tam pašaukimą. Žinoma būna ir išimčių kai prisiminimai tiesiog sugrįžta, bet čia jau retesnis atvejis. Kaip ir gebėjimas kalbėti kalbomis iš praeitų gyvenimų, bet vis tik yra žmonių kurie tai gali.

Taigi
"kuo tada buvai?"
Mergina kuri gyveno Indijos provincijoje, gal koks 100 metų atgal ar pan. Vardą atsimenu Huan

"Kokia profesija?"
Gan tradicinė tiems laikams, t.y. tradicinių Indiškų šokių šokėja, kelis judesėlius dar atsimenu, bet kiek bandžiau tai gaunasi tragedija, šitas kūnas tam tiesiog nepritaikytas. Užtat lanksčius pirštus atsinešiau.

"Socialinė padėtis?"
Buvau "įvaikinta šeimininko" namuose kaip tarnaitė pradžioje, bet vėliau atsiskleidė mano šokio talentas. Deja šeimininkas kuris beje iš tikro buvo mano tikras biologinis tėvas ir tik apsimetė kad mane įvaikino vengdamas atsakomybės kad išvengtų negarbės visuomenėje, mane "labai negražiai išnaudojo" kas galiausiai susivedė į tai kad jis mane nunuodijo, nes papuolė dėl viso to į labai komplikuotą padėtį ir jam grėsė labai didelės problemos, dėl to į kokią padėtį jis mane bei tuo tarpu ir save pastatė. Tad iš desperatiškumo tiesiog nusprendė manimi atsikratyti, kas jam irgi nekaip baigėsi, nes paskiau labai dėl to kentėjo. Beje šiame gyvenime jis ir vėl yra mano tėtis, tad kai viską prisiminiau buvo už ką atleisti:) Šiaip mes jau keletas gyvenimų vis susitinkam ir susitinkam, tik su Karmos valdovų pastangomis aišku.

Tai va toks trumpas, jei bus įdomu kas daugiau mielai pasidalinsiu. Kada reiks sukurti apie tai video, nes turiu ką papasakoti, kaip ir kiekvienas iš mūsų jei tik galėtų tai prisiminti.

Ačiū už klausimą.

kukulis

Mat kaip. Paprastai daugelis žmonių teigia kad buvo karaliai, arba kaip minimum garsūs kariai ... Sumoje gaunasi, kad tų karalių tiek daug negalėjo būti ;)

Pas tave kažkaip liūdniau ... Užjaučiu dėl praeito tavo gyvenimo.

Šiaip katalikai nepripažįsta reinkarnacijos, nes žmogus yra siela ir kūnas. Jeigu kitas kūnas - tai jau kitas žmogus. Be to, mes tikime, kad siela sukuriama tuo momentu, kai pradedamas žmogus. O kai žmogus numiršta, tai sielai nereikia įsikelti į "tuščią" kūną, nes ką tik sukurtiems kūnams jau Dievas per žmogaus tėvus sukuria iš kart ir reikiamas sielas; vadinasi, po kūniškos mirties siela atsiduria Dievo žinion ir prisiima likimą pagal vaisius, kuriuos užgyveno per vieną gyvenimą. T.y. žmogus neša pilnutinę atsakomybę už savo gyvenimą, kurio jau nebepavyks atitaisyti "kitu" gyvenimu; nors gali kliautis Dievo gailestingumu.

Ir kaip įsitikinti, kad tu tikrai buvai anam gyvenime ta mergina? Ar jinai apskritai tokia egzistavo? Arba jeigu ji egzistavo, tai gal tu apie ją paskaitei kur nors ir psichologiškai įtikėjai, kad ji - tai tu?

Kokie įrodymai?

Be to, kaip tavo giminės charakterio bruožai? Ar nieko nepaveldėjai iš savo tėvų, senelių, prosenelių? Ar pas tave charakteris toks, kaip anos indų mergaitės, ar yra paveldėtas iš tavo giminės, su tos giminės dorybėmis ir ydomis?

--

Karma.

Jeigu laikei šunį tai suprasi mano papasakojimą. Jeigu šuniukais pridirba namie balą, tai vienas iš auklėjimo būdų įkišti į balą jo nosį. Bet tą privaloma padaryti tuoj pat, kai jis tai padaro; nes jeigu vėliau, jis nebesupras, už ką jį baudi.
Taip ir su karma - tai yra beasmenis baudėjas, kuris baudžia už tai, ko neprisimename, arba jeigu ir prisimintume, tai nesuprastume, dėl ko, tai ką darėme buvo blogai.
Karma - absoliučiai nesuderinama su mylinčio Dievo apvaizda. Karma - aklas budelis. Dievas - mylinti Apvaizda.

Tuo tarpu kančia krikščionybėje yra laikoma vaistu, kurio pagalba gydoma siela. Nors čia kažkiek panašu į karmistinę filosofiją, bet yra vienas niuansas - mes tikime kad galiausiai visa eina į gera pagal mylinčio Dievo planą. Ir baudžiami kančia esame ne dėl praeities, bet dėl ateities. T.y. šuniuko nosį į balą kiši ne iš keršto, kad jis padarė tą balą, bet dėl to, kad jis ateityje nebedarytų tos balos. Bausmė yra sėkminga tuo atveju, jeigu auklėja ir ateity reikalai taisosi, o jeigu po nubaudimo viskas tęsiasi toliau taip pat, vadinasi, bausmė - beprasmė.

( Užtat čia iškyla ir atsakymas į klausimą, kodėl blogiems žmonėms dažnai sekasi. Atsakymas - nes jau jokios bausmės jų nebeatitaisys. Tuomet geriau kad jiems sektųsi, nes gal tuomet jie darys mažiau žalos kitiems.
Bet čia tik mano dabar kilusi mintis. )

Kai Dievas atleidžia, jis tarsi "užmiršta" visą praeitį. Tuo tarpu, pagal karmistinę likimo filosofiją, turi išsemti viską iki dugno, kol neatsiteisi už blogus praeities poelgius, kuriuos iš viso nežinai kaip, kada, dėl ko ir iš vis ar padarei.

Varlė keliauninkė

amm.. o tavo Donatai B, 'prisiminimai' tik tiek metų atgal siekia (vieną generaciją)? o kas buvo iki to? Tai klausimas nr 1 iš mano pusės.

Donatas Banaitis

Neesu išnagrinėjąs visų savo gyvenimų, nes jų turėjau šimtus šioje planetoje, tad esu apžvelgęs kažkiek, bet tiesiog nėra prasmės ten kapstyti per daug, nebent yra kažkokių karminų ryšių su žmonėmis su kuriais yra sudėtingi santykiai šiame gyvenime ir negali suprasti iš kur tai, tuomet atseki reinkarnacijų liniją iki to momento kai tie santykiai prasidėjo ir supranti tų santykių atsiradimo priežastį, kai supranti priežastį tuomet yra labai lengva tam žmogui atleisti ir tai paleisti. Ir čia Kristaus sąmonė stipriai padeda, juk jis ir atnešė atleidimo pamoką į šią planetą, kas iki tol jau buvo pamiršta. Be šios pamokos turbūt tikrai būtume pražuvę.
O ne šioje planetoje n inkarnacijų, nes siela yra labai sena, tiek kad buvo įdomu pamatyti kaip ta siela atsirado iš Dievo, kai tai pamačiau man tai labai atvėrė akis ir pakeitė viską mano gyvenime. Nes supratau kad siela turėjo galią kurti visatas su Dievo pagalba. O dabar dėl keleto nesusipratimų kūrimo procese, nes juk Dievas leido kurti kaip siela išmanė, gavosi štai tokia situacija. Na bet nieko susitvarkom ir varom namo pas kūrėją:)

Gal kiek ir "new age" bet tai yra taip kaip aš tai pamenu, ir man tai patvirtina daugybė žmonių kurie tą irgi taip prisimena ar bent suvokia.

Ačiū už klausimus.

Kaštonas

,Jeigu laikei šunį tai suprasi mano papasakojimą. Jeigu šuniukais pridirba namie balą, tai vienas iš auklėjimo būdų įkišti į balą jo nosį. Bet tą privaloma padaryti tuoj pat, kai jis tai padaro; nes jeigu vėliau,,,

Šuniuko gaila :(