• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 18, 2024, 07:11:16

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 23, 2017, 23:04:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Tiek to...

CitataBet dabar matau...

Ir aš matau, kad tu nematai :)

Silvija

Ne tą veiduką padėjau, iš tiesų tai man labai liūdna dėl to, kad mes nesuprantame vieni kitų.

Ir dar labiau, jei nenorime suprasti :(

Pilgrim

Apaštalas Paulius rašo trumpai ir aiškiai -
1 Tes 5,23
Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko jūsų dvasią, sielą ir kūną nepeiktiną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.

o kam šios eilutės yra kalbančios ... tai ištrauka iš KBK
364  Žmogaus kūnui irgi tenka ,,Dievo paveikslo" orumo: jis yra žmogaus kūnas būtent dėl to, kad jį gaivina dvasinė siela, o visas žmogaus asmuo yra skirtas Kristaus Kūne tapti Šventosios Dvasios šventove.
Kūnu ir siela būdamas vienas asmuo, žmogus savo kūniškąja būtimi vienija medžiaginio pasaulio elementus, kurie per jį tampa išaukštinti ir laisvai šlovina Kūrėją. Todėl žmogui nevalia niekinti kūno gyvenimo; atvirkščiai, savo kūną reikia laikyti geru ir gerbti, nes jis buvo Dievo sukurtas ir bus prikeltas paskutiniąją dieną.
365  Sielos ir kūno vienybė yra tokia glaudi, kad sielą galima laikyti kūno ,,forma"; vadinasi, iš medžiagos sudarytas, dvasinės sielos veikiamas, kūnas tampa žmogišku ir gyvu kūnu; dvasia ir medžiaga žmoguje nėra dvi sujungtos prigimtys, bet, būdamos suvienytos, sudaro vieną prigimtį.


Andrius4

Čia Paulius irgi aiškiai sako:

1 Kor 15 50 Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda.

O štai Jėzus dar aiškiau:

Jn 3 3 Jėzus atsakė: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės".

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 31, 2017, 03:25:17Tiek to...
CitataBet dabar matau...
Ir aš matau, kad tu nematai :)
Silvija, o ar tu matai, kad tu tarnauji stabams? Ar matai, kad neši jiems aukas? Ar matai kad tarnauji ir atnašauji dangaus karalienei? Kuria aprašo  Jer 44,17-25. Tu nematai, o tvirtini, kad aš nematau. Tai yra dar liūdniau. Ir ar tu matai, kad KB pranašai yra patepti melagingos dvasios? Taip Silvija, tai yra kieta ką rašau, bet tai tiesa ir nežadu tylėti. Nes kas nors tikrai tai pamatys.  

nf

Čia paėmiau iš kitos temos, tai kažkaip nesiderina su tuo, ką rašai šioje temoje.
Citata iš: Andrius4  kovo 19, 2017, 19:06:41. Bet Jo karalystė ateina ir ji bus šioje žemėje.  Dievas atstatys tą pasaulį ir tą atmosferą kuri buvo pačioje pradžioje, kol dar nebuvo nuodėmės žemėje.


Andrius4

Tikiu, kad taip atrodo, kad kažkas čia nesiderina. Bet reikia žinoti, kur buvo Edeno sodas. Ir kokia atmosfera buvo ir koks žmogaus kūnas buvo. Raštai sau neprieštaraują :)

Pilgrim

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2017, 07:52:03Bet reikia žinoti, kur buvo Edeno sodas. Ir kokia atmosfera buvo ir koks žmogaus kūnas buvo.

Tai įdomu ...
ir kur tai buvo bei kokie buvo ?

nf

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2017, 07:52:03ir koks žmogaus kūnas buvo.

Juslinis, iš žemės sutvertas.
Dabar bus iš vandens ir dvasios, taip pat materialus, bet kitoks.
Dėl žuvies valgymo po prisikėlimo, tai labai mažai komentarų radau.
Vienas iš jų, kad ta vieta pridėta vėliau.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 01, 2017, 09:10:15
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2017, 07:52:03Bet reikia žinoti, kur buvo Edeno sodas. Ir kokia atmosfera buvo ir koks žmogaus kūnas buvo.

Tai įdomu ...
ir kur tai buvo bei kokie buvo ?
Tai buvo čia žemėje ir jie buvo negendančiose kūnuose, amžinuose. Ir visa tai bus atstatyta.

 
Citata iš: nf  rugsėjo 01, 2017, 11:34:08Juslinis, iš žemės sutvertas.
Dabar bus iš vandens ir dvasios, taip pat materialus, bet kitoks.
 
Mes turime gimti iš vandens ir dvasios dabar. Kas yra gimęs iš aukšto, tas dabar jau gimęs iš vandens ir dvasios, tai ne fizinė būsena, o dvasinė. Tai nauja dvasia žmogui suteikta ir jis tampa kitu, nebe tuo kuo buvo, nes su ana prigimtine dvasia viskas baigta, jos nebėra. Jis naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Jis vaikšto kaip Kristus, jis mato kaip Kristus ir galvoja kaip Kristus ir aišku kalba kaip Kristus, o tiksliau per ji veikia ir  kalba Kristus.   

Silvija


Andrius4

Kaip gimęs kūdikis turi augti, taip ir gimęs iš dvasios turi augti. Aš žinau, kad aš gimiau iš dvasios ir žinau, kad augu dvasioj ir žinau, kad aš busiu toksai žmogus. O Dievo akyse aš jau esu toksai, nes Dievas mato mus užaugusius ir tobulus. Jeigu žmogus yra Kristuje, tai Dievas ir mato Kristų.

nf

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2017, 10:18:46Dėl emocijų, tai laikyti jas blogiu yra neteisingas požiūris. Žmogus vientisas su emocijomis, su kūnu ir su protu. Žmogus be emocijų, tai kaip koks robotas gal būtų.

Manau čia esmė - išlaikyti hierarchiją, kad emocijos nebūtų virš proto. :)
Užskaičiau Ignatiaus Brianchaninov pasakymą apie jausmus, tai prisiminiau temą.

 Priėmęs krikštą neturi teisės elgtis pagal širdies jausmus, priklausančius nuo kūno ir kraujo įtakos širdžiai, kad ir kokie šie jausmai atrodytų geri:_______ (Prelatas Ignatius Brianchaninov (1807-1867)).    

Čia taip suprantu
Citata   Крещенный не имеет права поступать по влечению сердечных чувств, зависящих от влияния на сердце плоти и крови, как бы ни казались эти ощущения добрыми: от него принимаются только те добрые дела, к совершению которых возбуждают сердце Дух Божий и Слово Божие, которые принадлежат естеству, обновленному Христом. (Святитель Игнатий Брянчанинов (1807-1867)).      


CitataO emocijas naudoti kaip argumentą - tam tikrais atvejais geras dalykas. O tie atvejai yra tada, kai kalbame apie dalykus, kurių neįmanoma paaiškinti protu. Kas mano kad viską galima paaiškinti protu - tas yra puikybės būsenoje  


Be pavyzdžio nelabai įsivaizduoju, kas tas emocinis argumentas.
Gal čia panašu i Olego Steniaevo pasakotą atvejį, kai jis bandė su protestantu diskutuoti kas teisingiau aiškina Bibliją, ir kai pavargo nieko neįrodęs, pasiūlė pavalgyti keptą vištą.
Po kiek laiko sužinojęs, kad tas protestantas perėjo į provoslaviją pats labai nustebo ir jo paklausė koks jo argumentas labiausia paveikė, tai gavo atsakymą -"kai pasiūlei pavalgyti keptą vištą".Augustas

CitataGal čia panašu i Olego Steniaevo pasakotą atvejį, kai jis bandė su protestantu diskutuoti kas teisingiau aiškina Bibliją, ir kai pavargo nieko neįrodęs, pasiūlė pavalgyti keptą vištą.
Po kiek laiko sužinojęs, kad tas protestantas perėjo į provoslaviją pats labai nustebo ir jo paklausė koks jo argumentas labiausia paveikė, tai gavo atsakymą -"kai pasiūlei pavalgyti keptą vištą".

Tas pasiūlymas (su kepta višta) yra labai įdomus dalykas. Ir aš dabar galvoju, kas čia galėjo suveikti.  :-\ Laisvė, meilė oponentui, pasireiškusi rūpesčiu oponentu skrandžiu, ar dar kas nors? Ką manote?  :) 

Kaštonas

"Be pavyzdžio nelabai įsivaizduoju, kas tas emocinis argumentas. "


JÓZEF AUGUSTYN SJ . ŽMOGAUS JAUSMŲ PASAULIS
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-02-04-jozef-augustyn-sj-zmogaus-jausmu-pasaulis/57436

Paviršutiniškai:
Apeliavimas į jausmus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apeliavimas_%C4%AF_jausmus

Diak. Tomas M.

Na ir Jėzus dažnai pasirūpindavo žmonių skrandžiais, prieš pradėdamas pamokslauti... tokia jau ta žmogiška prigimtis :)

kukulis

Gal aš pasikartosiu, bet ar galėtume nuo pradžių sugrįžti ir išsiaiškinti, ką reiškia "gimti iš Dvasios"?

Diak. Tomas M.

Kaip manai, Kukuli, ar "gimti iš Dvasios" reiškia tą patį, kaip "atgimti iš aukšto"? Nes tuomet taip būtų Krikštas.

Andrius4

Citata iš: kukulis  lapkričio 15, 2017, 04:23:03Gal aš pasikartosiu, bet ar galėtume nuo pradžių sugrįžti ir išsiaiškinti, ką reiškia "gimti iš Dvasios"?
Tai antras gimimas. Manau Tomas gerai mano rašydamas "atgimti iš aukšto". Nes Krikštas Šventąją Dvaią, tai yra kai Kristaus Dvasia apsigivena žmoguje. Ir jeigu tavyje gyvena Kristaus Dvasia, tai tu daugiau nebetu, tavo gyvenimas nebetavo. Tai Kristaus Gyvenimas tavyje, per tave.

Į Dievo Karalyste neįstojama. Turime gimti Joje, nes kitaip nesuprasime kas tai yra ir praeisime pro šali. Ir manysime, kad esame Joje. Bet tai tik bus dar vienas šetono triukas. Šimtai, milijonai žmonių mano, kad yra atgyme iš aukšto, kai tuo metu jų gyvenimai rodo ka kyta. "Medį pažinsime iš jo vaisių" Ir ne svarbu, ką tas medis mano, ar sako. Tobula meilė išpildo visą Šventą Raštą ir pranašus ir tos meilės be Šventosios Dvasios Krikšto niekas negali turėti. Nes tai Agape meilė ir ją turi tik Dievas ir tik Jo Dvasia gali mums tai suteikti, nes kitaip mes tik žvangantis tušti žmogeliukai. Arba kaip tos čirškančios kanarėlės, nieko daugiau.

kukulis

Tai krikštas tinka, sakant, kad tai yra gimimas iš Dvasios?

Andrius4