• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 19, 2024, 16:02:54

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apaštalas Paulius - ginčytina figūra?

Pradėjo Silvija, birželio 16, 2017, 10:48:37

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Donatas  rugpjūčio 18, 2017, 17:20:20
Ne visi paskirti darbai yra padaromi. Jie gali būti padaryti, arba ne.
Na pas žmonės taip, bet ne pas Dievą. Šventi Raštai yra taip pat ir padaryti darbai ir dar daromi ir dar turies būt padaryti. Ir tie kurie dar turies buti padaryti, jie bus padaryti, nes jie buvo paskirti Dievo, kad butu padaryti. Abraomas padarė, kas jam buvo paskirta, Mozė taip pat ir pranašai. Samsonas taip pat. Jona norėjo pabėgti nuo paskirto jam darbo, bet Viešpats parūpino didelę žuvį, kad Joną prarytu (Jon 2,1). Ir Jona vis tiek turėjo eiti į Ninevę ir skelbti Viešpaties  žodį. Visi padarė jiems paskirtus darbus, kiti dabar daro ir dar kiti dar padarys. O kas nedarė, nedaro ir nedarys, tai tiems ir nebuvo paskirta padaryti. Pas Dievą nepadarytu darbų nėra. Jei paskirti, tai ir bus padaryti.

Tad nieko čia genialaus Silvija. 

Silvija

Vadinas mes - kaip marionetės Dievo rankose, mes darom tai, kas paskirta. Jei vieni, tokie kaip Abraomas, Mozė, Jona, darė ir darys gera, tai kiti - bloga. Vadinas blogi darbai irgi Dievo paskirti. Ir pagal tave toks Dievo planas turėtų būti genialus?

Donatas

Gėrio ir blogio klausimas toks sudėtingas, kad taip aiškus atsakymo ir nėra (bent jau man atrodo). Lygiai taip pat su predestinacija.
Gal kai kurių dalykų negalima logiškai  paaiškinti ir suprasti? Arba mūsų supratimas ant tiek siauras, kad jis tik trukdo.

Keistuolis

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 21, 2017, 10:05:20Dievas trokšta visus išgelbėti.
Apie tai rašė apaštalas Paulius (cituoju iš atminties): retas kuris sutiktų mirti už kitą, nebent už geradarį, o Jėzus numirė už mus kai dar buvome nelabi...
Na matysim, ar tas Saulius sugebės išgelbėti visus, kaip žada, Jėzaus kraujo praliejimu...

Jėzus Mesijas tikrai nežadėjo išgelbėti visus.
Jėzus žadėjo išgelbėti vien tuos, kas juo tiki ir kas juo seka.

Nes tikrai:
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 21, 2017, 10:05:20...Dievas visus pasirinko, tik ne visi pasirinko Dievą.

Va, pavyzdžiui:
,,Paėmęs taurę ir dėkodamas davė jiems, tardamas: ,Gerkite iš jos visi, nes tai yra kraujas mano Sandoros,
kuris išliejamas už daugelį, nuodėmėms atleisti. '" (Mt. 26,27-28)

Taigi ne prigimtinei nuodėmei nuplauti, o Jėzaus Sandorai, ir vien "už daugelį".
Ir tikrai ne už visus, kaip teigia Pauliaus, siekdamas pagrįsti savo sadistinę "prigimtinės nuodėmės teorija".

Dažnai peršasi mintis, kad Paulius interpretuodamas "prigimtinės nuodėmės teoriją",  mėgina pateisinti gal net savo asmeninį dalyvavimą Jėzaus Mesijo nužudyme. Nors Paulius nenuilstamai giriasi ir aiškina kur ką ,,nuveikė", net aprašo savo nenumaldomą troškimą persekioti Jėzaus pasekėjus Jeruzalėje, bet visiškai nutylima, kur Paulius buvo, ką veikė Jėzaus nukryžiavimo metu!

Silvija

Keistuoli, o ką tada reiškia Jono Krikštytojo liudijimas apie Jėzų: "Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!"? (plg. Jn 1, 29b)

Keistuolis

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 21, 2017, 13:02:27Keistuoli, o ką tada reiškia Jono Krikštytojo liudijimas apie Jėzų: "Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!"? (plg. Jn 1, 29b)
Ir tikrai, ką tai galėtų reikšti?

Vieno nesuprantu, kuo čia dėtas Paulius. Kalbame gi apie Paulių, tai kam keisti temą, temoje?

Juk tuoj po to, kai Jonas krikštytojas tarė tavo pacituotus žodžius, fariziejų fariziejus Saulius, kaip jis save vadina, būsimas Paulius, aršiausiai persekiojo Jėzų Mesiją, apie ką savo nenumaldomoje savigyroje nutyli. Nors Evangelijoje sako, kad būtent fariziejai buvo patys aršiausi Jėzaus Mesijo priešai.

Kaip fariziejai per stabmeldiškus ritualus, aukodami gyvulius tikėjosi sušvelninti Dievo pyktį, taip ir Paulius be jokių ceremonijų paskelbė, kad susidorojimas su Jėzumi, praliejant Jo kraują, tai tariamai Dievo paskirtis, kuri Dievo pyktį nuramino visiems laikams. (pvz. Rom. 3, 25...) Beje, čia Paulius kalba apie Jėzų Kristų, o ne apie Jėzų Nazarietį. Pauliui Jėzus Kristus, tai abstrakti figūra, kuriai galima priskirti viską, ką tik nori. O tas Kristui priskirtas pasakaites, labai paprasta pateisinti tariamais apreiškimais. Tuo labiau, kai Pauliaus klausytojai stabmeldžiai, mažai ką išmano apie žydišką religiją. Kristus Pauliui, tai kaip ir sakė Nyčė, tai metafizinė (išsigalvota) figūra, į kuriai galima sukišti viską!

Nesuprantu, ar tikrai Dievas yra tokios ,,nestabilios mąstysenos"
ir nurimsta vien užuodęs pralieto kraujo kvapą, kaip tai teigia Paulius?

Taigi, klausimas išlieka: kur buvo Paulius, ką veikė Jėzaus nukryžiavimo metu?

Silvija

Nežinau.

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 07:32:48Vieno nesuprantu, kuo čia dėtas Paulius. Kalbame gi apie Paulių, tai kam keisti temą, temoje?

Nekeičiu temos, o atsakau į tavo priekaištą, neva krikščionys melagingai skelbia, jog Jėzus numirė už visus.   Taip pat Jonas Krikštytojas už mane ir už Paulių atsako tau, kad Avinėlis yra pasaulio nuodėmės naikintojas, kas sutinka ir su Pauliaus kalbom apie prigimtinę nuodėmę. Nes kaip pasaulyje įsiveisė nuodėmė? Per puolusią prigimtį.

Todėl, Keistuoli, tavo priekaištą Pauliui:


Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 21, 2017, 12:10:20... ir vien "už daugelį".
Ir tikrai ne už visus, kaip teigia Pauliaus, siekdamas pagrįsti savo sadistinę "prigimtinės nuodėmės teorija".

laikau niekiniu. Ir nereikia tyčiotis iš Dievo, kuris neva reikalauja nekalto kraujo. Jėzus sakė: ,,Niekas neatima jos [gyvybės] iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu" (Jn 10, 18).

Augustas

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 07:32:48Taigi, klausimas išlieka: kur buvo Paulius, ką veikė Jėzaus nukryžiavimo metu?

Turbūt tą patį, ką ir visi kiti fariziejai tuo metu. :) Gal šaukė (kartu su kitais fariziejais) "ant kryžiaus Jį", gal buvo su Gamalieliu (nes buvo pastarojo mokinys), galbūt dar ką nors kitą darė. Bet viena aišku, kad Saulius/Paulius tuo metu buvo Jėzaus ir Jo mokinių priešininkas.

Silvija

Beje, Petras, kurį tu taip myli :) , žinojo Pauliaus istoriją geriau nei mes, kitaip nebūtų rašęs (2 Pt 3):

14 Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės tapti jo akivaizdoje nesutepti, nepeiktini ir taikingi. 15 Mūsų Viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį; 16 jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus Raštus, savo pačių pražūčiai. 17 Tad jūs, broliai, iš anksto tai žinodami, sergėkitės, kad, nedorėlių paklydimo traukiami, neiškryptumėte iš savo stiprybės. 18 Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos! Amen.

kukulis

Aš dabar svarstau, jei žmogui tas Paulius taip nepatinka, tai gal ir be jo galima kažkokių bendrų dalykų rasti?
Ta prasme nepatinka tai nepatinka, nu ką dabar padarysi...

Man tik vienas klausimas Keistuoli tau: jeigu tu ne krikščionis, tai kas tu toks?

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:50:55Beje, Petras, kurį tu taip myli :) , žinojo Pauliaus istoriją geriau nei mes, kitaip nebūtų rašęs (2 Pt 3):

14 Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės tapti jo akivaizdoje nesutepti, nepeiktini ir taikingi. 15 Mūsų Viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį; 16 jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus Raštus, savo pačių pražūčiai. 17 Tad jūs, broliai, iš anksto tai žinodami, sergėkitės, kad, nedorėlių paklydimo traukiami, neiškryptumėte iš savo stiprybės. 18 Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos! Amen.
Puiki rašto vieta Silvija, kuri tikrai parodo jog Paulius buvo tikras brolis ir skelbė tikrąjį Mesiją, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:27:01
Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 07:32:48Vieno nesuprantu, kuo čia dėtas Paulius. Kalbame gi apie Paulių, tai kam keisti temą, temoje?

Nekeičiu temos, o atsakau į tavo priekaištą, neva krikščionys melagingai skelbia, jog Jėzus numirė už visus.   Taip pat Jonas Krikštytojas už mane ir už Paulių atsako tau, kad Avinėlis yra pasaulio nuodėmės naikintojas, kas sutinka ir su Pauliaus kalbom apie prigimtinę nuodėmę. Nes kaip pasaulyje įsiveisė nuodėmė? Per puolusią prigimtį.
Bet kas liečia, ar Jėzus už visus numirė? Čia jau Keistuolis teisus. Jėzus nemirė už pasaulį, jis mirė už savus, už tuos kurios jam Tėvas davė.

 Jn 17   9 Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji! 10 Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo – tai mano, ir aš pašlovintas juose. 11 Aš jau nebe pasaulyje... Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes.

O kas liečia šita citata:

Jn 1   29 Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: ,,Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!

Čia katalikų yra neteisingai suprantama, kas yra ta pasaulio nuodėmė. Aš ankščiau esu minėjas, kad Pasaulio nuodėmė, aplamai nuodėmė yra NETIKĖJIMAS, o visa kita yra netikėjimo pasekmės. Kaip melavimas, ištvirkavimas, vogimas ir t.t. ir t.t. Nes tai yra nuodėmės atributai.  Nes kas tikrai tiki, tai tas ir nevagia, nemeluoja ir t.t. ir t.t.

Ir aplamai mirti už pasaulio nuodėmę, nepasako, kad mirti už pasauli ir už visus žmonės, o ir kaip matome (Jn 17,9-11) Kristus net nesimeldė už pasaulį. Tai kad......   

Silvija

Katalikai supranta taip: Laimingi, kurie pakviesti į Avinėlio puotą, yra tie, kurie gali vienytis su Kristumi, t.y."atitinka" tam tikrus kriterijus: yra pakrikštyti ir esantys malonės stovyje (be sunkios nuodėmės). Kiek tokių yra? Nežinau. Kiti gi - pasaulyje.

Ir vis dėlto, tai nereiškia, kad tų, esančių pasaulyje, Dievas nekvietė. Prisiminkime Evangelijos vietą apie pakviestuosius į karaliaus puotą - kiek iš pakviestųjų atėjo? Nedaug, nes jiems labiau rūpėjo pasaulio reikalai. Štai dėl to ir gaunasi, kaip kukulis sako, kad Dievas visus pasirinko, tik ne visi pasirinko Dievą. Taigi ir numirė už visus, tik ne visi pasirodė to verti.

Keistuolis

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 15:14:20Katalikai supranta taip...
Tai dabar porinsime nauja tema apie katalikus ar vis dar apie Paulių?

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:27:01...atsakau į tavo priekaištą, neva krikščionys melagingai skelbia...
Na ir kur aš taip teigiau, kad neva krikščionys melagingai skelbia...?
Gal reikia pramokti skaityti ir suprasti, ką skaitai..?

Apie krikščionis aš iš vis nekalbėjau, o Pauliaus aptarimą, užvedei pati. Tai ko čia dabar mane puoli, kai aš atsaku į tavo pačios užklausimą? O Jono Krikštytojo žodžių pritempimas prie Pauliaus ,,pamokymo", kaip ir daugybe kitų ,,krikščioniškų" išsigalvojimų, tiesiog juokingas...

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:27:01Todėl, Keistuoli, tavo priekaištą Pauliui:

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 21, 2017, 12:10:20... ir vien "už daugelį".
Ir tikrai ne už visus, kaip teigia Pauliaus, siekdamas pagrįsti savo sadistinę "prigimtinės nuodėmės teorija".

laikau niekiniu.
Net nejauti, kad įsivažiavusi ginti Paulių, ne tariamą priekaištą Pauliui,
o Jėzaus Nazariečio žodžius laikai niekiniais:

,,Paėmęs taurę ir dėkodamas davė jiems, tardamas: ,Gerkite iš jos visi, nes tai yra kraujas mano Sandoros,
kuris išliejamas už daugelį, nuodėmėms atleisti.
'" (Mt. 26,27-28) Suprasti ką skaitai, tikrai verta pramokti... Pasakymas už daugelį, jokiu būdu nereiškia ,,už visus", kaip teigia Pauliaus sadistinė ,,atpirkimo kraujoplūdžiu" teorija.

Aš Paulius nepriekaištauju, vien konstatuoju, ką jis sako. Paulius iš vis ne mano tema. Mano tema Evangelijų harmonija. Bet apie tai jūsų forume draudžiama kalbėti, nes temą Evangelijų klausimais tu pati išgujai iš forumo. Taip, taip tu tik atlikai moderatoriaus pareigą, nes iškilo per daug nepatogių klausimų... Ir jei tau per daug sunku girdėti mano nuomone apie Pauliaus surašytas melagystes, sakyk tiesiai, galiu ir patylėti. Seniai manu, kad krikščionys bijo tiesos labiau, nei velnias kryžiaus ir nei vienas krikščionis šito mano požiūrio dar nepaneigė.

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:50:55Beje, Petras, kurį tu taip myli...
Kas čia per frazeologija? Tai tu apaštalo Petro nekenti..?

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:50:55Petras, kurį tu taip myli Pauliaus istoriją geriau nei mes, kitaip nebūtų rašęs (2. Pt. 3,14-18)...

Va dabar tikrai tenka prabilti apie krikščionių melą. Tai prierašas, kuris neturi nieko bendro su apaštalo Petro laiško kontekstu. Apaštalo Petro laiškas baigiasi žodžiais: ,,Tačiau mes pagal Jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas." (2. Pt. 3, 13) Nei vienas save gerbiantis egzegetas jums nepasakys, kad 2. Pt. 3,14-18, tai apaštalo Petro žodžiai apie Paulių... Visas prierašo kontekstas ir teksto stilius, visiškai skiriasi nuo pagrindinio laiško teksto. Kas rodo, kad 2. Pt. 3,14-18, tai akivaizdus ir primityvus falsifikatas...

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 22, 2017, 09:20:36Aš dabar svarstau, jei žmogui tas Paulius taip nepatinka, tai gal ir be jo galima kažkokių bendrų dalykų rasti? Ta prasme nepatinka tai nepatinka, nu ką dabar padarysi...
Žmogeli, tai tamsta mąstai savo primityviais kriterijais: patinka arba nepatinka. Ir tuos kriterijus mėgini primesti man. Aš savo emocijų dar neišsakiau, o Pauliaus fantastinių pasisakymų (ir melagingų pasisakymų) kritika, neturi nieko bendro su vien vaikų darželiu tinkančiais kriterijais: patinka arba nepatinka.

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 22, 2017, 09:20:36Man tik vienas klausimas Keistuoli tau: jeigu tu ne krikščionis, tai kas tu toks?
Ir aš paklausi, kukuli: o kas čia toks klausi?

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 15:14:20Katalikai supranta taip: Laimingi, kurie pakviesti į Avinėlio puotą, yra tie, kurie gali vienytis su Kristumi, t.y."atitinka" tam tikrus kriterijus: yra pakrikštyti ir esantys malonės stovyje (be sunkios nuodėmės). Kiek tokių yra? Nežinau. Kiti gi - pasaulyje.
O kaip katalikai tai supranta?

1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
 
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.

1 Jn 5 Laiško santrauka  18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.


CitataIr vis dėlto, tai nereiškia, kad tų, esančių pasaulyje, Dievas nekvietė. Prisiminkime Evangelijos vietą apie pakviestuosius į karaliaus puotą - kiek iš pakviestųjų atėjo? Nedaug, nes jiems labiau rūpėjo pasaulio reikalai. Štai dėl to ir gaunasi, kaip kukulis sako, kad Dievas visus pasirinko, tik ne visi pasirinko Dievą. Taigi ir numirė už visus, tik ne visi pasirodė to verti.

Tai čia ir esmė Silvija, juk čia viskas remiasi į pasirinkimą. Tad jeigu jie atmėtė pakvietimą, tad Jėzus už juos ir nemirė. Jis mirė tik už tuos kurie priėmė pakvietimą. O ir Keistuolis parodė iš (Mt 26,27-28), kad Jėzaus kraujas yra išliejamas už daugeli, kas parodo, kad ne už visus. Man toks jausmas susidaro, kad jus netikite į Dievo žodį, jus jį tiesiog praignoruojat ir toliau sakot savo, ką sako jūsų Bažnyčios mokimas. Bet gi patys turėtumėt matyti, kad tai neatitinka Dievo žodžio, tad tai ir nebegali buti tiesa. Ir Tiesa yra ta, kad Jėzus mirė tik už savuosius. Tik už tuos kurios jam davė Tėvas. Jis nemirė už tuos kurie yra velnio. Jeigu net Jėzus nesimeldė už juos ir jeigu net juos vadina kiaulėmis ir sako nemėtyti jiems net perlų. Tai jie tuo labiau  neverti Jėzaus kraujo. Nes jie nepriėmė pakvietimo.

Silvija

O ar aš sakau, kad verti? Tau bile kad apkaltinti KB.

Dievas negali priversti visus priimti Jo Dovaną, Jis ne koks prievartautojas. Tai matosi trijų Golgotos kryžių paveiksle: tas, kuris laisvai atsisakė Jėzaus išgelbėjimo, tas ir nebuvo atpirktas, o tas, kuris įtikėjo, buvo pasiimtas į Rojų. Viską lemia žmogaus pasirinkimas. Ir Dievo Širdis kenčia dėl prarastų sielų, pasiklydusių avelių: ,,Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių" (Mt 18, 14).

Todėl mes savo kalbėjimu galime žmonėms duoti viltį arba ją atimti, KB pasirenka duoti. Galbūt mūsų kalbėjimas netobulas, dėl to kyla ginčai. Galbūt reiktų sakyti Jėzus troško numirti (atpirkti) už visus, bet numirė už daugelį, tuos, kurie Tai priėmė. Skirtumo tarp kabančių Jam iš kairės ir iš dešinės juk nebuvo - abu jie buvo piktadariai.

Todėl manau, kad tu, Andriau, tiesiog nenori išgirsti tokio kalbėjimo ir tiek. Viskas juk taip paprasta.

Silvija

CitataTiesa yra ta, kad Jėzus mirė tik už savuosius.

Ar piktadaris, kabojęs šalia ant kryžiaus, buvo iš savųjų... :-\

Silvija

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 16:13:47Net nejauti, kad įsivažiavusi ginti Paulių, ne tariamą priekaištą Pauliui,

Taip, iš tiesų perėjau ant Pauliaus gynimo, nes tokio puolimo, kokį tamsta pademonstravai, nenusipelnė nei vienas nusidėjėlis (nebent pats būtum be nuodėmės).

Kai kurias temas užrakinti arba ištrinti teko būtent dėl pagarbos trūkumo ir diskusijos nebuvimo. O ne dėl nepatogumų katalikams. Galite pradėti iš naujo, jei diskutuosite pagarbiai.

Kartais ir aš pasielgiu netobulai, kaip kad su pasakymu "mylimas Petras" (ačiū už pastabą ir atsiprašau), bet stengiuosi pasitaisyti.

Dėl to ir Andriaus prašau daugiau neklausti ne į temą.

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 23, 2017, 00:42:50O ar aš sakau, kad verti? Tau bile kad apkaltinti KB.
Sakiau, kad tik susidaro toks jausmas.

CitataDievas negali priversti visus priimti Jo Dovaną, Jis ne koks prievartautojas. Tai matosi trijų Golgotos kryžių paveiksle: tas, kuris laisvai atsisakė Jėzaus išgelbėjimo, tas ir nebuvo atpirktas, o tas, kuris įtikėjo, buvo pasiimtas į Rojų. Viską lemia žmogaus pasirinkimas. Ir Dievo Širdis kenčia dėl prarastų sielų, pasiklydusių avelių: ,,Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių" (Mt 18, 14).
Tai ir sakiau gi, kad viskas remiasi į pasirinkimą. O ir mažutėliai nei vienas nepražus, tai juk tie kurie priėmė kvietimą :) Paklydusios avelės bus visos surastos, nes jos yra avelės :).

CitataTodėl mes savo kalbėjimu galime žmonėms duoti viltį arba ją atimti, KB pasirenka duoti. Galbūt mūsų kalbėjimas netobulas, dėl to kyla ginčai. Galbūt reiktų sakyti Jėzus troško numirti (atpirkti) už visus, bet numirė už daugelį, tuos, kurie Tai priėmė. Skirtumo tarp kabančių Jam iš kairės ir iš dešinės juk nebuvo - abu jie buvo piktadariai.
Skirtumas buvo tarp kabančiųjų Silvija. Nes vienas iš jų buvo ta paklydusi avelė :) Jėzus sakė (iš atminties) Mano avys pažįsta mano balsą. Ta avelė atpažino savo Viešpaties balsą ir paskutine akimirka nusekė Ji :) Aleliuja :)

CitataTodėl manau, kad tu, Andriau, tiesiog nenori išgirsti tokio kalbėjimo ir tiek. Viskas juk taip paprasta.
Taip Silvija, viskas taip paprasta, tereikia tik priimti kiekviena Dievo žodį ir sekti juo.

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 23, 2017, 01:09:20
CitataTiesa yra ta, kad Jėzus mirė tik už savuosius.

Ar piktadaris, kabojęs šalia ant kryžiaus, buvo iš savųjų... :-\
Taip Silvija, Visi kas Tėvo yra duoti :) Nei vienas nepražus. Niekas neatims jų iš Kristaus :) AMEN.

Pilgrim

Keistuoli,
kol išsakydamas tokius teiginius:

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 16:13:47O Jono Krikštytojo žodžių pritempimas prie Pauliaus ,,pamokymo", kaip ir daugybe kitų ,,krikščioniškų" išsigalvojimų, tiesiog juokingas...

 savo sadistinę "prigimtinės nuodėmės teorija".

 sadistinė ,,atpirkimo kraujoplūdžiu" teorija.

Seniai manu, kad krikščionys bijo tiesos labiau, nei velnias kryžiaus ir nei vienas krikščionis šito mano požiūrio dar nepaneigė.

p. s. susiduriame su tam tikru sąvokų, apibrėžimų, suvokimų skirtingumu.
Todėl šioks toks nesusikalbėjimas.
Tarkim ... kas yra pasaulis, koks Jėzaus ir pasaulio santykis, mūsų misija pasaulyje,


Tai prierašas, kuris neturi nieko bendro su apaštalo Petro laiško kontekstu.

Kas rodo, kad 2. Pt. 3,14-18, tai akivaizdus ir primityvus falsifikatas...


nenurodai, autorių kuriais remiantis priėjai tokių išvadų
ar autorių kurie taip pat galvoja,
tai tokie pasakymai yra tik tavo asmeninė nuomonė,
kuri labiau tinka charakterizuoti tave patį.


p. s. šioks toks skirtingas terminų, apibrėžimų suvokimas
lemia nesusikalbėjimą.
Tarkim ... kas yra pasaulis ? Jėzaus ir pasaulio santykis ? mano misija pasaulyje ?
mintis pamąstymui išplaukianti iš diskusijos -
... už visus ar daugelį ...
už daugelį ... tuomet "sadistas" tas Dievas, selekcionuoja tuos žmones
vieni tinka kiti ne ... o dar sako yra meilė ... bet tada vienus myli labiau kitus mažiau
nes vieni tinka kiti nelabai.

Keistuolis

Ach koks tipiškas išsisukinėjimas, nugnybus pusę sakinio:

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 23, 2017, 01:24:54
Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 16:13:47Net nejauti, kad įsivažiavusi ginti Paulių, ne tariamą priekaištą Pauliui,
Taip, iš tiesų perėjau ant Pauliaus gynimo, nes tokio puolimo, kokį tamsta pademonstravai, nenusipelnė nei vienas nusidėjėlis (nebent pats būtum be nuodėmės).

Bet čia minimame mano pasisakyme esmė nėra Paulius.

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 22, 2017, 16:13:47
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 08:27:01Todėl, Keistuoli, tavo priekaištą Pauliui:
Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 21, 2017, 12:10:20... ir vien "už daugelį".
Ir tikrai ne už visus, kaip teigia Pauliaus, siekdamas pagrįsti savo sadistinę "prigimtinės nuodėmės teorija".
laikau niekiniu.
Net nejauti, kad įsivažiavusi ginti Paulių, ne tariamą priekaištą Pauliui,
o Jėzaus Nazariečio žodžius laikai niekiniais:

,,Paėmęs taurę ir dėkodamas davė jiems, tardamas: ,Gerkite iš jos visi, nes tai yra kraujas mano Sandoros, kuris išliejamas už daugelį, nuodėmėms atleisti. '" (Mt. 26,27-28) ...
Mano pasisakymo esmė yra tai, kad tamsta gindama Paulių, niekini ne mano, bet Jėzaus Mesijo išsakytus žodžius.