• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 15, 2021, 08:40:25

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Malda, prašant Šv. Benedikto ir šv. Skolastikos užtarimo

Pradėjo Diak. Tomas M., sausio 07, 2016, 11:48:14

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Šventasis Tėve Benediktai, pagalba tų, kurie į tave kreipiasi, priimk ir mane į savo globą. Apgink mane nuo visko, kas kėsinasi į mano gyvybę. Išmelsk man širdies gailesčio ir tikro atsivertimo malonę, kad atsiteisčiau už padarytas kaltes ir šlovinčiau bei garbinčiau Dievą per visas savo gyvenimo dienas. Vyre pagal Dievo širdį, prisimink mane prieš Aukščiausiąjį, kad atleidęs man nuodėmes mane išlaikytų gerame, neleistų man nuo Jo atsiskirti ir priimtų mane į išrinktųjų būrį kartu su Tavimi ir miniomis šventųjų, kurie pasiekė laimingą amžinybę.

Visagali amžinasis Dieve, šv. Benedikto, jo sesers Skolastikos ir visų šventųjų vienuolių nuopelnais ir pavyzdžiu atnaujink manyje savo Šventąją Dvasią. Suteik man jėgų kovoje su piktojo pagundomis, kantrybės gyvenimo varguose, išminties pavojuose. Padidink manyje meilę skaistumui, neturto troškimą, uolumą klusnume, nuolankią ištikimybę laikantis krikščioniško gyvenimo reikalavimų. Tavo sustiprintas ir brolių meilės palaikomas galėsiu su džiaugsmu tarnauti Tau ir kartu su visais šventaisiais pergalingai pasiekti Dangiškąją Tėvynę. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Giedrė


kukulis

Šitoj situacijoj, manyčiau, galioja toks principas: jei neuždrausta, tai reiškia - leidžiama  ::)

Diak. Tomas M.

Facebooke kažkas įdėjo. Su maldų aprobavimu, tai linkęs sutikti su Kukuliu - sakyčiau aprobacija reikalinga naudojimui liturgijoje ar spausdinimui masėms. Jei sakysime aš savo asmeninę maldą įdėčiau, ar galėtų žmonės ją naudoti be aprobacijos?

Giedrė