• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 19, 2024, 19:07:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


01 - Pradžios knyga - 01 Skyrius

Pradėjo Diak. Tomas M., gegužės 29, 2014, 01:43:55

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Pamaniau, kad jau ši tema tokia neišplėtota, pasidalinsiu įdomiais radiniais. Pradėjau skaityti Tėvo George Leo Haydock  (1774-1849) išsamų Šventojo Rašto komentarą, kurį galima nemokamai skaityti:

http://www.veritasbible.com/commentary/haydock

Beje, pvz. pravoslavai tai tiesiai sako, kad Biblijos skaitymas be jokių Šv. Tėvų komentarų yra pavojingas ir gali iki erezijų privesti. Silvija taip pat kitoje temoje buvo užsiminus apie tai, kad Lietuvoje buvo draudžiama pasauliečiams skaityti Bibliją. Haydock'o Biblijos įvade gana išsamiai aprašoma Biblijos vertimų istorija ir ten jis paaiškina, kad vienu metu tiek erezijų plito, kad Bažnyčia uždraudė skaityti Šv. Raštą be dvasininko lydėjimo. Todėl žmogus turėdavęs gauti leidimą iš vietos dvasininko ir aišku pats dvasininkas turėjo įsipareigoti konsultuoti tą pasaulietį. Tokiu būdu dėl Biblijos neskaitymo galima būtų kaltinti tik dvasininkus, kurie dėl kažkokių priežasčių neragino pasauliečių skaityti, o gal nenorėjo skirti laiko jų mokymui  :-\

Ir ką jūs manote, jau pirmasis sakinys aiškiai parodė, kodėl verta skaityti Bibliją su komentaru. Taigi, pačiame pirmame Biblijos sakinyje yra "užkoduota" Švč. Trejybės paslaptis. Pabandykite ją surasti:

CitataPr 1.   1 Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.

Nelabai gaunasi, ar ne? :D

Paslaptis slypi originale - Hebrajų kalboje žodis Dievas yra parašytas daugiskaitoje (Teisėjai, Dievai), o žodis sukūrė - vienaskaitoje! Štai ir Švč. Trejybės paslaptis, kuri paaiškėjo tik atėjus į žemę Mesijui  :pentecostal:

Labai įdomu būtų sužinoti, ką patys senovės Rašto aiškintojai (ar dabartiniai žydai) galvodavo skaitydami tą sakinį?

Varlė keliauninkė

Šibeitą radau pas dabartinius žydų rabinus:
Citataאלהים — БОГ. Корень этого слова אלה является также указательным местоимением множественного числа «эти». Он обозначает сложную, разнообразную совокупность вещей, увязанных в единое целое. В этой связи имя אלוה можно интерпретировать как «Единый, чья воля и могущество объединяет множество в одно целое». Только благодаря Ему и в силу своей связи с Ним, разрозненные элементы универсума образуют целостность, и мир обретает единство. Итак, имя אלוה указывает на Творца, выступающего в роли единственного Властелина, Законодателя и вершителя правосудия в мире, на Его качество Верховного Судьи (מרת הדין).
Уже начало первого стиха раскрывает перед нами истину, положенную в основание мира. Одного этого стиха достаточно, чтобы научить нас смотреть на мир, как на творение Бога, видеть в себе Его создания, осознавать, что мы — Его порождения и освященная собственность — имеем особое предназначение в сотворенном Им мире. Оно заключается в том, чтобы всю нашу энергию, все силы направить на исполнение Божественной воли.

Kitoje vietoje žydai sako:
CitataЭтот вопрос, как зовут Б-га в иудаизме, уже задал Моше-рабейну — самому Всевышнему (Шмот 3, 13): «И сказал Моше Б-гу: вот, я приду к сынам Израиля и скажу им: "Б-г отцов ваших послал меня к вам". А скажут мне они: "Как Ему имя?" Что сказать мне им?». На это Всевышний ему ответил (стих 14): «...Я Сущий, Который пребудет. И сказал: так скажи сынам Израиля: Вечносущий (Йуд-Кей-Вав-Кей) послал меня к вам».
Объясняет мидраш (Шмот Рабба 3): «Сказал рабби Аба бар-Мемель: Сказал Всевышний Моше: "Моё Имя ты хочешь узнать? По деяниям Моим называюсь Я. Иногда называюсь Б-гом Всемогущим (Кель Шакай), [иногда] Господом Воинств (а-Шем Цваот), [иногда] Б-гом (Элоким), [иногда] Йуд-Кей-Вав-Кей (а-Шем, четырёхбуквенное непроизносимое Имя Всевышнего). Когда сужу Свои творения, Я называюсь Б-г, когда иду войной против преступающих, называюсь Господом Воинств, а когда взыскиваю за грехи человека, называюсь Б-гом Всемогущим. А когда милую Мой мир, Я называюсь а-Шем, потому что это Имя означает только качество милосердия, как сказано (Шмот 34, 6): а-Шем, а-Шем, Б-г жалостливый и милосердный". [Поэтому и ответил Господь Моше: ] "Я Сущий, Который пребудет (т.е., Я буду Таким, Каким буду в то время)" — "по деяниям Моим называюсь Я"».
Из этого мидраша следует, что у Всевышнего нет «самоназвания», все Его Имена описывают не Его, а Его деяния, которые открываются нам..

Aišku, kad atėjus Žmogaus Sūnui, supratimas pasikeitė - krikščionys "sumažino žydų Dievą" iki Švč. Trejybės. Nežinau, gal sakyti - supaprastino ar priartino kažkiek, kad žmogus bent šiek tiek suprastų..?

Silvija

O žydus be krikščioniškų komentarų skaityti galima?  :-\ Man regis tai - dar pavojingiau, Keliauninke ;)

Kas link Švč. Trejybės, tai ji puikiai matosi 26 eilutėje, šeštoje Kūrimo dienoje, kai Dievas ėmėsi žmogaus:

CitataTuomet Dievas tarė: ,,Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą;

Varlė keliauninkė

Citata iš: Silvija  gegužės 29, 2014, 15:45:24
O žydus be krikščioniškų komentarų skaityti galima?  :-\ Man regis tai - dar pavojingiau, Keliauninke ;)

Turi gerą akį, Silvija ;) kai šauni, tai tiesiai į centrą :)
Iš tiesų jaučiu tą patį.. Todėl, kai prisimenu, visada pakviečiu Jėzų ar Mariją skaityti kartu. Deja, dažniausiai pamirštu..:/ Tik turiu vilties, kad jeigu mane koks žydas ir "nušaus", Viešpats vistiek išgelbės mano sielą :)