TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Silvija rugpjūčio 23, 2017, 23:04:09

Antraštė: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 23, 2017, 23:04:09
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 22, 2017, 18:41:05
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2017, 15:14:20Katalikai supranta taip: Laimingi, kurie pakviesti į Avinėlio puotą, yra tie, kurie gali vienytis su Kristumi, t.y."atitinka" tam tikrus kriterijus: yra pakrikštyti ir esantys malonės stovyje (be sunkios nuodėmės). Kiek tokių yra? Nežinau. Kiti gi - pasaulyje.
O kaip katalikai tai supranta?

1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
 
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.

1 Jn 5 Laiško santrauka  18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 23, 2017, 19:06:19
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 23, 2017, 05:36:07Andriau,
1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.
1 Jn 5 Laiško santrauka  18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

noriu tavęs paklausti o tu ar nusidedi ?

Aš negaliu atsakyti į šitą klausimą. Nes Raštai sako, kad "kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės," Todėl ir klausiau, kaip katalikai tai supranta?1 Jn 1. 8-10
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 24, 2017, 02:15:25
Matai Silvija, čia kažkur turi buti vidurys. Nes iš pradžių Jonas teigia šitai, ka ir parašei.
 
1 Jn 1   Nutraukti ryšius su nuodėme  8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. 9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio.

Ir vėliau tam pačiam laiške teigia šitai.

1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.
1 Jn 5 18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

Juk negali buti prieštaravimo.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2017, 03:21:40
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 24, 2017, 02:15:25Matai Silvija, čia kažkur turi buti vidurys.
 (...)
Juk negali buti prieštaravimo.

Neturi būti vidurio, Andriau, nes nuodėmė - tai nepataikymas į taikinį. Ir visi žmonės linkę prašauti. O prieštaravimas yra ne Ďievo žodyje, o žmoguje, kuriame veikia dvi prigimtys. Remdamasi Šv. Raštu, KB įsteigė praktiką - Susitaikymo Sakramentą, kai Dievas atleidžia sunkias nuodėmes. Lengvos, kurių kartais net nepastebim, atleidžiamos tobulo Gailesčio aktu. Ortodoksai tai praktikuoja nuolat melsdamiesi Jėzaus malda, taip pat ir katalikai turi vidinę maldą, kuri skaistina ir daro žmogų nuolankų.

Vis dėlto mažai tikėtina, kad mirties valandą būsime visai švarūs, be menkiausios nuodėmės. Tad pomirtinė skaistykla ir reikalinga sielai išbalinti, kad ji vertai susitiktų veidas į veidą su Dievu.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 24, 2017, 03:42:26
"Nuodėmė - nepataikymas į taikinį", toks poetinis teiginys...

Ar galime juo remtis kaip dogma? Manau kad ne, nes veda į skrupulus ..
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2017, 04:04:28
Vienu sakiniu žinoma, kad sunku pasakyti, kas ta nuodėmė, bet į skrupulus gali nuvesti ir platus apibrėžimas ;)

Nuodėmės apibrėžimas
1849  Nuodėmė yra nusižengimas protui, tiesai, teisingai sąžinei; ji yra tikros Dievo ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamo prisirišimo prie tam tikrų gėrybių. Ji sužeidžia žmogaus prigimtį ir pakenkia žmonių solidarumui. Ji apibrėžiama kaip ,,veiksmas arba žodis, arba troškimas, priešingi amžinajam Įstatymui"89.

1850  Nuodėmė yra Dievo įžeidimas: ,,Tau nusidėjau – tiktai Tau – ir padariau, kas pikta Tavo akyse" (Ps 51, 6). Nuodėmė sukyla prieš Dievo meilę mums ir nukreipia nuo Jo mūsų širdis. Kaip ir pirmoji nuodėmė, ji yra neklusnumas, maištas prieš Dievą, norint tapti ,,kaip Dievas", žinančiu ir nusprendžiančiu, ,,kas gera ir kas pikta" (Pr 3, 5). Tad nuodėmė yra ,,iki Dievo paniekinimo vedanti savimeilė"90. Dėl šito išpuikusio savęs iškėlimo nuodėmė yra visiška išganymą pelniusio Jėzaus klusnumo priešingybė.91

1851  Kaip tik kančios metu, kai Kristaus gailestingumas nugali nuodėmę, ryškiausiai atsiveria visa nuodėmės jėga ir įvairovė: autos ir jos vadų netikėjimas, baisi neapykanta, Jėzaus atstūmimas ir patyčios, Piloto bailumas ir kareivių žiaurumas, Jėzui tokia skaudi Judo išdavystė, Petro išsigynimas ir mokinių pabėgimas. Vis dėlto kaip tik tamsybių ir šio pasaulio kunigaikščio valandą92 Kristaus auka slėpiningu būdu tampa šaltiniu, iš kurio srūva neišsenkantis mūsų nuodėmių atleidimas.


http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N16D7D.html
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 24, 2017, 04:18:00
Nu va, apie nepataikymą nieko nerašo :)

Aš esu girdėjęs tokį irgi abstraktų apibrėžimą: "nuodėmė - tai kas tolina nuo Dievo".

Tokiu būdu ir piktnaudžiavimas gerais darbais labai aiškiai pasimato, kai tampa nuodėme.

Be to, jei tokį pasakysi netikinčiam žmogui: "nuodėmė - tai kas tolina nuo Dievo", jam tai nuskambės LABAI radikaliai.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2017, 04:21:25
CitataNu va, apie nepataikymą nieko nerašo :)

Bet vidurio tarp nuodėmės darymo ir nedarymo juk irgi negali būti?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 24, 2017, 04:47:59
Nuodėmės nedarymas ir yra vidurys tarp dorybės ir nuodėmės.


P.S.

Dar pagalvojau, ir gal būt išjaučiau kame čia reikalas.

Būna žmonių kurie sako "aš nedarau nuodėmių, todėl man Dievas nereikalingas". Tada tikintis žmogus, išgirdęs, kad "Dievas nereikalingas", bando įrodyti, kad tas kuris sakė "aš nedarau nuodėmių", kad yra neteisus. Tuomet jis pritaiko, "nuodėmė - tai nepataikymas į taikinį" frazę, ir sako, kad "visi daro nuodėmes".

Visame šitame procese  yra tokios klaidos:

1) Abu nesupranta kas yra nuodėmė.
2) Netikinčio žmogaus nuodėmės nedarymo susiejimas su Dievo poreikiu.
3) Tikinčio žmogaus prėmimas tos sąsajos, ir neteisingo tikslo užsibrėžimas: įrodyti, kad netikintis daro nuodėmes, vietoj paaiškinimo kad gal būt jam Dievas reikalingas.
4) Pakartotinis nuodėmės apibrėžimas, su nepataikymu į taikinį, kuris veda į skrupulus, ir dar labiau netikintį atstumiantis nuo Dievo.

Kaip išspręsti visą šią kebeknę?

Turbūt reiktų pradėti nuo nuodėmės apibrėžimo. Kaip Silvija minėjo, tai sunku padaryti, todėl pasiūlysiu subjektyvų variantą, kurį jau minėjau prieš tai: "nuodėmė yra tai, kas atitolina nuo Dievo".
Nors teiginys radikalus, bet pažvelgus giliau - juk Dievas yra visokio gėrio šaltinis, todėl atsitraukimą nuo gėrio šaltinio natūraliai galime įvardinti kaip blogį.

Nesiplečiant, einam toliau: kaip išsprendžiame ši kebeknė?

Jeigu pasakome, kad nuodėmė yra atsitraukimas nuo Dievo, tuomet, bet koks ateistas iš esmės yra nuodėmėje, nes tai išplaukia iš nuodėmės apibrėžimo. Tokiu būdu išsprendžiami 1 ir 2 klausimai. Žmogiškąja prasme, 2 klausimą dar galima pavystyti, pasitelkiant ne logiką, bet emocinius argumentus, nes Dievo poreikis yra tikėjimo klausimas, o ne loginė išvada.

Taip pat išsprendžiami ir 3 bei 4 klausimai, nes ir tikintis žmogus, nebesivargina aiškinti netikinčiajam kas ta nuodėmė, kas, mano nuomone yra tuščias laiko švaistymas, nes jeigu žmogus nemato Dievo poreikio, tai ir aiškinimas apie nuodėmę, nebetenka prasmės.

Apskritai paėmus, tai ateistinėje visuomenėje, yra gėrio ir blogio sampratos, tik jeigu jos vystomos be Dievo sampratos, tuomet išvirsta į įvairias ideologijas, tokias kaip fašizmas, gyventojų mažinimo planetoje ideologija, kad išsaugoti gamtą ir t.t., bet iki tam tikros ribos dažnai sutampa su gėrio ir blogio samprata, kuri atitinka Dievo mums duodamą gėrio ir blogio sampratą.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: nf rugpjūčio 24, 2017, 07:49:12
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2017, 04:47:59klausimą dar galima pavystyti, pasitelkiant ne logiką, bet emocinius argumentus, nes Dievo poreikis yra tikėjimo klausimas, o ne loginė išvada.
Su tom emocijom niekaip nesusidarau nuomonės kur jos gerai, o kur ne.
Kai atsirado tema "kas yra sekta", dėl savęs bandžiau aiškintis googleje, tai gan dažnai buvo minima, kad sektose "argumentuojama" per emocijas, o ne per logiką.
Iš kitos pusės knygose niekur neradau, kad emocijos blogai, tiesiog mes nemokame jose susigaudyti, tai jų reikia vengti, kad nenuklysti į "prelest".
Gal kas turit aiškų atsakymą tuo klausimu?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2017, 09:21:22
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2017, 04:47:59Nuodėmės nedarymas ir yra vidurys tarp dorybės ir nuodėmės.

Aš kitaip suprantu: nuodėmės nedarymas yra pasirinkimas tarp Taip ir Ne, kada Taip - nuodėmė, o Ne - dorybė.

Pagūglinus vis dėlto randu, kad tiek katalikai, tiek protestantai, tiek ortodoksai naudoja tą patį graikišką terminą amartia nuodėmei apibūdinti, kuris reiškia nepataikyti į taikinį. Matyt tai geriausiai atitinka supratimą, į kokį tikslą mus Dievas kviečia.

Aišku, išvedinėti galima ilgas teorijas apie tai. Ir teisingai pastebėjai, kukuli, kad siūlant netikinčiajam nuodėmės apibrėžimus, galima jį tik dar labiau atstumti nuo Dievo. Bet tikintysis tokio nuodėmės aiškinimo neturėtų išsigąsti ;)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 24, 2017, 09:33:12
nf, aiškaus atsakymo gal ir nėra, nes emocijos gali pasitarnauti tiek gėriui, tiek blogiui. Jėzus turėjo emocijas kaip ir visi žmonės, jis pyko ir verkė, buvo švelnus... Žmogus yra gražus su viskuo, kokį jį sukūrė Dievas, bet emocijas privaloma valdyti. Tai panašiai kaip spalvų naudojimas: sutirštinsi liūdesį, pyktį ar džiaugsmą ir jau bus ne koks paveikslas :)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 24, 2017, 10:18:46
Dėl emocijų, tai laikyti jas blogiu yra neteisingas požiūris. Žmogus vientisas su emocijomis, su kūnu ir su protu. Žmogus be emocijų, tai kaip koks robotas gal būtų.

Manau čia esmė - išlaikyti hierarchiją, kad emocijos nebūtų virš proto. :)


O emocijas naudoti kaip argumentą - tam tikrais atvejais geras dalykas. O tie atvejai yra tada, kai kalbame apie dalykus, kurių neįmanoma paaiškinti protu. Kas mano kad viską galima paaiškinti protu - tas yra puikybės būsenoje. T.y. visi ateistai, kurie mano kad mokslas įrodė jog nėra Dievo.


O su tuo taikiniu, tai turbūt Augustino pasiūlyta samprata. T.y. tam tikras paaiškinimas. Bet pasikartoju, negalime šito paaiškinimo laikyti dogma.
Man asmeniškai jis nepatinka, bet kadangi jis nėra dogma, tai palieku kitiems tikėti ta samprata, o pats galiu tik pasakyti kodėl nepatinka: nes tokį teiginį išsakė gal koks perfekcionistas ar panašiai ...

Juk kai šaudai į taikinį ir nepataikai tai viena, o jei atsisuksi  ir pradėsi šauti į trenerį, tai jau blogai.
Vadinasi taip: pataikei į taikinį - dorybė, nepataikei - nieko, pataikei į trenerį - nuodėmė :D
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 25, 2017, 02:05:20
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 24, 2017, 03:21:40
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 24, 2017, 02:15:25Matai Silvija, čia kažkur turi buti vidurys.
 (...)
Juk negali buti prieštaravimo.

Neturi būti vidurio, Andriau, nes nuodėmė - tai nepataikymas į taikinį. Ir visi žmonės linkę prašauti.
Taip tas tiesa, nuodėmė - tai nepataikymas į taikinį. Bet ne toki vidurį aš turiu galvoje Silvija. Turėjau galvoje, kad turi buti vidurys tarp šitų dvejų Petro teiginiu. Nes kai yra teigiama vienaip ir po to kitaip, savaime suprantama iškila klausimas. Kaip tada yra iš tikrųjų ? Nes jeigu sakysi, kad neturi nuodėmės, klaidinsi pats save, kaip Petras ir sako. Bet vėlgi Petras sako, kad kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės.

Bet, jeigu kyla Biblijinis klausimas, turi buti Biblijoje ir atsakymas. Nes Raštai, aiškina Raštus.

CitataO prieštaravimas yra ne Ďievo žodyje, o žmoguje, kuriame veikia dvi prigimtys. Remdamasi Šv. Raštu, KB įsteigė praktiką - Susitaikymo Sakramentą, kai Dievas atleidžia sunkias nuodėmes. Lengvos, kurių kartais net nepastebim, atleidžiamos tobulo Gailesčio aktu. Ortodoksai tai praktikuoja nuolat melsdamiesi Jėzaus malda, taip pat ir katalikai turi vidinę maldą, kuri skaistina ir daro žmogų nuolankų.
Tai ne tai.

CitataVis dėlto mažai tikėtina, kad mirties valandą būsime visai švarūs, be menkiausios nuodėmės. Tad pomirtinė skaistykla ir reikalinga sielai išbalinti, kad ji vertai susitiktų veidas į veidą su Dievu.
Irgi netiesa. Siela išbalina tik Kristaus (Mesijo) Kraujas, niekas, niekas daugiau negali žmogaus išbalinti nuo nuodėmės, lengvos, ar sunkios.

1 Jn 1   7 O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.

 Todėl tikiu, kad vidurys tarp tu teiginių yra Kristus. Todėl be nuodėmės nėra nei vieno ir jas daro visi. Bet kas yra po Kristaus Krauju, to nuodėmės yra nuplaunamos ir neįskaitomos.
 
Rom 4   4 Tam, kuris dirba, atlyginimas nelaikomas malone, bet prievole. 5 O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. 6 Taip ir Dovydas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą: 7 Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos; 8 palaimintas vyras, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito!

Nes jeigu nuodėmė yra neįskaityta, reiškias jos ir nebėra. Tai panašu į įvarčio mušimą, jeigu futbolininkas įmušą įvarti ir teisėjas jo neįskaito, reiškias įvarčio ir nėra, nors jis ir buvo įmuštas.   Reiškias žmogus gimęs žemėje daro nuodėmes ir yra nusidėjėlis, tad ir kiekvienas turi nuodėmę. Bet žmoguj įėjus į Kristu, jo nuodėmės yra atleistos, uždengtos ir daugiau nuodėmių jam nebeįskaitoma, net jam ir padarius, kol jisai pasilieka Kristuje, po Kristaus Krauju.

Iš Šventų Raštų aš visą šitą matau taip :)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 25, 2017, 03:20:03
o aš matau taip  ;)

Jn 20, 21 - 23
O Jėzus vėl tarė: ,,Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu".
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: ,,Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos".

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 25, 2017, 04:18:32
Dėl nuodėmių neįskaitymo.

Dievas iš esmės neįskaito jokių nuodėmių. T.y. nuodėmės pasekmės ne Dievuje, bet mumyse. T.y. nuodėmės atleidimas - žmogaus pasikeitimas, o ne Dievo pykčio numalšinimas ar panašiai.

Antra vertus, kokios nuodėmės yra atleidžiamos, ir kas yra tikra atgaila? Ar labiau atleidžiama tam kuris graudžiau verkia, ar tas, kuris po atleidimo labiau stengiasi nekartoti nuodėmės? Manau kad antrasis atvejis.

Todėl manymas, kad dabar galiu daryt, ką noriu, nes viskas bus atleista, yra neteisingas. Kaip sako šventieji - privalome nekęsti nuodėmės.

O pasakymas, kad visi nuodėmingi - yra teisingas, bet jis vėl turėtų nevesti į skrupulus. Visur reikia išminties, o ne mechaninio taisyklių laikymosi.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2017, 06:14:31
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 25, 2017, 02:05:20Bet, jeigu kyla Biblijinis klausimas, turi buti Biblijoje ir atsakymas. Nes Raštai, aiškina Raštus.

CitataO prieštaravimas yra ne Ďievo žodyje, o žmoguje, kuriame veikia dvi prigimtys. Remdamasi Šv. Raštu, KB įsteigė praktiką - Susitaikymo Sakramentą, kai Dievas atleidžia sunkias nuodėmes. Lengvos, kurių kartais net nepastebim, atleidžiamos tobulo Gailesčio aktu. Ortodoksai tai praktikuoja nuolat melsdamiesi Jėzaus malda, taip pat ir katalikai turi vidinę maldą, kuri skaistina ir daro žmogų nuolankų.
Tai ne tai.

CitataVis dėlto mažai tikėtina, kad mirties valandą būsime visai švarūs, be menkiausios nuodėmės. Tad pomirtinė skaistykla ir reikalinga sielai išbalinti, kad ji vertai susitiktų veidas į veidą su Dievu.
Irgi netiesa. Siela išbalina tik Kristaus (Mesijo) Kraujas, niekas, niekas daugiau negali žmogaus išbalinti nuo nuodėmės, lengvos, ar sunkios.


Gan kategoriškai teiginiai "tai ne tai", "irgi ne tiesa". O žinai, Andriau, kad viskas, kas atsirado Bažnyčios tradicijoje, remiasi ne kuo kitu, kaip Dievo žodžiu? Ką ir pailiustravo Pilgrim.

Jautiesi virš?

Sielą išbalina, aišku, Avinėlio Kraujas, bet ne taip paprastai, kaip tikiesi. Skaistykla - ne kokia nors skalbykla :), tai - pomirtinė būsena. Tiesa, ją patirti galima ir gyvam esant, lygiai kaip dangų ar pragarą.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2017, 13:11:55
O jei artyn prie temos esmės, tai čia labai tinka viena pop. Pranciškaus mintis:

Kodėl reikia atleisti? Atleidimas tai tik šiaip geras darbas ar jis duoda rezultatus? Į šiuos klausimus atsako šv. Stepono kankinystė. Tarp tų, kuriems šv. Steponas atleido, buvo ir jaunuolis vardu Saulius, kuris persekiojo Bažnyčią ir stengėsi ją sunaikinti. Neužilgo Saulius tapo Pauliumi, didžiu šventuoju, tautų apaštalu. Jis gavo šv. Stepono atleidimą. Galima sakyti, kad Paulius gimė iš šv. Stepono atleidimo.

Ir mes gimstame iš Dievo atleidimo, - sakė Pranciškus. Ne tik krikšto akimirką, bet kiekvieną kartą kai jis mums atleidžia, mūsų širdis atgimsta.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Varlė keliauninkė rugpjūčio 25, 2017, 17:01:47
Pas žydus, o evangelijose jie ten praktiškai visi, talmude parašyta jog Visagalis atleidžia tiems, kurie yra atleidę savo artimui. Todėl Steponas, jausdamas kad iškeliauja, ir sušuko " Viešpatie, neįskaityk jiems tos nuodėmės.." ; todėl ir Jėzus liepė "palikt savo nešamą aukoti auką, kol nesusitaikė su broliu"; liepė iš iš visos širdies "atleisti 77 kartus", kas yra supertobulumo skaičius pagonims; na ir išmokė pagrindinės maldos, kur vienas iš prašymų Dievui yra atleisti taip "kaip mes" patys atleidžiame.

Todėl patikslinčiau - gimstame iš Dievo atleidimo per savo atleidimą kitiems.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 25, 2017, 17:43:17
Šiandien išbandžiau popiežiaus metodiką 1:1 :) veikia užtikrintai :D

Taip gavosi, kad supuolė keletas dalykų į vieną: Dievo žodis, Dievo žmogaus žodis ir mano senas griekas, dėl kurio lig šiol nesijaučiau kalta, bet kaip tik šiandien tai prisiminiau. Ir staiga atėjo prošvaistė, supratau, kad turiu atsiprašyti žmogaus, kurį prieš porą mėnesių įžeidžiau.

Įdomus pats Dievo bendradarbiavimas visame tame: kai jau priėmiau apsisprendimą, staiga pati gaunu ženklą nuo to žmogaus - tarsi Dievas sakytų: eik, kelias pramintas :)

Ir nors tas žmogus nėra praktikuojantis tikintysis, mane sutiko daugiau nei broliškai. Šitam santykyje dabar tikrai esu naujai gimusi  :pentecostal:
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 26, 2017, 02:01:15
Dar tokį prisiminiau :)

Teko būti rusų sentikių pamaldose. Batiuška po jų išėjo su visais atsisveikinti ir atsisveikino jis nuolankiu "Простите". Nors, rodos, nebuvo už ką atsiprašinėti :)

Mes eidami per gyvenimą nuolat padarome netobulų dalykų. Bet modernus žmogus priprato jaustis visada teisiu.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 25, 2017, 03:20:03o aš matau taip  ;)

Jn 20, 21 - 23
O Jėzus vėl tarė: ,,Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu".
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: ,,Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos".
Teisingai. Negi manai, kad aš manau kitaip? Aš tikiu į visą Šventą Raštą. Į kiekvieną žodį Jame.
Tik Pilgrim, turėtum paaiškinti,  kodėl Jėzus taip pasakė? Nes prieštaravimo Raštuose gi nėra. Šita rašto vieta turi atitikt ir su kitomis rašto vietomis ir su Petro laiškais. Tad prašau išsakyti  supratimą, kaip šita rašto vieta sutinka su Petro laiškais. Juk negali tik parodyti citatą ir nieko nepaaiškinti.

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 25, 2017, 06:14:31Gan kategoriškai teiginiai "tai ne tai", "irgi ne tiesa". O žinai, Andriau, kad viskas, kas atsirado Bažnyčios tradicijoje, remiasi ne kuo kitu, kaip Dievo žodžiu? Ką ir pailiustravo Pilgrim.
Ne taip nėra, nes jau esu daug sykiu parodęs, kad Šventame Rašte yra vienaip, o KB tradicijoje kitaip. Ir dar pasakysiu, visos krikščioniškos bažnyčios remiasi Dievo žodžiu. Fariziejai irgi rėmėsi ir sadukiejai. O Jėzus Pasakė, kad jų  tėvas velnias (Jn 8,44)
Žmonės  tradicijas stato pagal Raštus taip, bet pagal savo Raštų supratimą ir daug filosofijos įmaišo ir pagonybės ir finale turi kokteilį.


CitataJautiesi virš?
Virš ko Silvija? Virš KB? Negaliu, nes aš nesu jos dalis.

Prieš jus? Ar manai, kad rašau visa ta laika tik tam kad pasijausti aukščiau virš jūsų? Ne dėl to pradėjau čia rašyti. Ir kaltinimų jau įvairių prisiklausiau, o ir jų dar bus. Iš pradžių visi tie kaltinimai labai skaudino. Negalėjau tuo patikėti, savaitėmis vaikščiojau, kaip žemę pardavęs. Žmona sakydavo, kad liaučiaus, ji jautė taip pat kas vykstą. Bet negalėjau nuleisti rankų. Tad ar manai, kad būtu verta kentėti ir aukotis dėl tu kurios laikai žemiau? Dėl vienos išgelbėtos sielos, tik dėl vienos yra verta kentėti, kovoti ir jeigu reikia net mirti. Tad kiekvienas žmogus yra gyva siela ir kiekvienas turi teisia išgirsti Tiesa, o ar priima Ją ar ne tai yra jo atsakomybėj. Nes mano atsakomybė prieš Dievą yra kalbėti tai ką Jis man parodė. Parodyti, kad Tiesa yra tik Jo žodyje ir kad Dievas yra Savo žodyje, kad Dievas , ne iš trijų asmenų. Suprask, kad Dievas nutiesė tik vieną kelią išsigelbėjimui ir kitu nėra. Tai Kristus, o Kristus yra Dievo Žodis tapės Kūnų. 

CitataSielą išbalina, aišku, Avinėlio Kraujas, bet ne taip paprastai, kaip tikiesi. Skaistykla - ne kokia nors skalbykla :), tai - pomirtinė būsena. Tiesa, ją patirti galima ir gyvam esant, lygiai kaip dangų ar pragarą.
Deja paprastai, tereikia priimti Jo Kraują. Dievas slepiasi paprastume ir paprastume atsiveria. Jeigu butu taip sudėtinga, neišsigelbėtu nei vienas. Skaistyklos nėra ir niekada nebuvo. Išsiskaistinti žmonės turi čia žemėje ir dabar per Kristaus Kraują. Po mirties telieka tik teismas Silvija, nebūkit suklaidinti. Ir teisme niekas kitas neužtars mūsų, kaip tik Kristus. Tad jeigu mes busime Dievo žodyje? Dievo žodis mus ir išteisins. Bet jeigu nebuvome Dievo žodyje? Tad Dievo žodis mus ir pasmerks. Malonė yra tik čia ir dabar, o ten tik teismas. Nebukit suklaidinti, niekas mūsų po mirties neišmels. Viskas čia ir dabar.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 26, 2017, 08:10:35
Liūdnas vaizdas :(

Citata...Ir kaltinimų jau įvairių prisiklausiau...

Bet juk viskas yra atvirkščiai, tu nuo pradžių tai darai mūsų atžvilgiu :(

Citatajau esu daug sykiu parodęs, kad Šventame Rašte yra vienaip, o KB tradicijoje kitaip. Ir dar pasakysiu, visos krikščioniškos bažnyčios remiasi Dievo žodžiu. Fariziejai irgi rėmėsi ir sadukiejai. O Jėzus Pasakė, kad jų  tėvas velnias (Jn 8,44)

Gaila sugaišto laiko, kai mes aiškiau negu aiškiai atsakinėjome į tavo klausimus, o atsakymų tu net neketinai išgirsti.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 26, 2017, 08:31:10
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 26, 2017, 08:10:35Liūdnas vaizdas :(

Citata...Ir kaltinimų jau įvairių prisiklausiau...

Bet juk viskas yra atvirkščiai, tu nuo pradžių tai darai mūsų atžvilgiu :(
Asmeniui asmeniškai nei vienam. Aš taikausi  į KB dogmas ir nekaltinu, o neigiu jas, remdamasis Dievo žodžių.

Citata
Citatajau esu daug sykiu parodęs, kad Šventame Rašte yra vienaip, o KB tradicijoje kitaip. Ir dar pasakysiu, visos krikščioniškos bažnyčios remiasi Dievo žodžiu. Fariziejai irgi rėmėsi ir sadukiejai. O Jėzus Pasakė, kad jų  tėvas velnias (Jn 8,44)

Gaila sugaišto laiko, kai mes aiškiau negu aiškiai atsakinėjome į tavo klausimus, o atsakymų tu net neketinai išgirsti.
Daug klausimų tiesiog nutylit ir dauguma atsukate atgal man. Ir gaunasi, kad aš pats atsakinėju, o kaip aš atsakau, tuomet tiesiog parašot, kad netiesa. O kuo grindžiat? Dažniausiai lieka neaišku.
Ir kitas dalykas, man mano sugaišto laiko nei kiek ne gaila, nes aš žinau, kad jisai tikrai neveltui. Nieko nėra veltui ir nieko nėra be reikalo. Viskas atsistos į savo vietas.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 26, 2017, 09:51:48
Jei VIEŠPATS nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato.

Tu persekioji patį Kristaus Kūną, Andriau, Jame esame kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Tikiuosi ateis laikas, kai išgirsi Jėzų tariant tuos pačius žodžius, kuriuos Jis ištarė Sauliui Apd 22, 7.

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 26, 2017, 11:04:43
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15sutinka su Petro laiškais.
Kodėl būtent Petro laiškais ? kuo jie ypatingi ?

 
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15paaiškinti,  kodėl Jėzus taip pasakė?
Andriau, nepretenduoju į Jėzaus vietą, kad galėčiau už Jį pasakyti kodėl. Tiesiog Jėzus žinojo ką sako ir kodėl sako.

Jn 20, 21 - 23
O Jėzus vėl tarė: ,,Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu".
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: ,,Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos".

Tiesiog Jėzus skyrė tarnystę.

2 Kor 5,18 O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę.
2 Kor 5,20 Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: ,,Susitaikinkite su Dievu!"

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 08:31:10taikausi  į KB dogmas
Andriau, nepyk, bet ... nepažįsti Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesų - dogmų.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 26, 2017, 09:51:48Jei VIEŠPATS nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato.

Tu persekioji patį Kristaus Kūną, Andriau, Jame esame kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Tikiuosi ateis laikas, kai išgirsi Jėzų tariant tuos pačius žodžius, kuriuos Jis ištarė Sauliui Apd 22, 7.

Silvija, Kristaus yra Žodis ir Kristaus Kūnas irgi turi buti Žodis. Nori buti Kristuje, turi buti Žodyje. Dievo žodyje. Žinai Silvija, ateis laikas kai tu ir aš stovėsime tą dieną prie Baltojo Sosto. Ir bus parodyta, ką tu kalbėjai, ką aš kalbėjau ir ką Šventi Raštai kalbėjo (Dievo žodis). Ir pats Dievo Žodis stovės tenai. Ir vienas iš mūsų bus nuteistas Dievo žodžių, o kitas išteisintas Dievo žodžių. Todėl buk tikra, kad esi Dievo žodyje, nes aš esu tikras, kad esu. Ir namo aš nestatau, aš šaukiu įeiti į Dievo namus. Atsigręžti į Dievo žodį, nes Dievo žodis yra Tiesa. Ir nėra Tiesos kitur. NĖRA.

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 26, 2017, 11:04:43
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15sutinka su Petro laiškais.
Kodėl būtent Petro laiškais ? kuo jie ypatingi ?
Nes tiesiog kalbėjome prieš tai apie Petro laiškus ir tiek.

Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 08:31:10taikausi  į KB dogmas
Andriau, nepyk, bet ... nepažįsti Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesų - dogmų.
Nesiginčisiu, bet pažystu Ji ir Jo žodį. Todėl galiu matyti neteisingus mokimus. Aš taip pat nepažystu baptistų mokimo, sekmininkų mokimo, evangelistų mokimo ir visu kitu krikščionių denominacijų mokimų. Užtenka žinoti, kad mokina trys asmenis viename ir viskas aišku. Užtenka užeiti į jų susirinkimus, moteris kerpasi plaukus, dažosi, rūko, nešioja kelnės ir t.t. Ar žinojote, kad moteris atspindi bažnyčios dvasia? Juk Biblijoje moterys simbolizuoja Bažnyčia. Tad užtenka pamatyti bažnyčių moteris ir puikiai matai, kokiu maistu yra maitinami bažnyčios nariai toje Bažnyčioje. O ir Jeigu kyla abejonių dėl to ką teigiu? Atidarykit tokia temą ir viska parodysiu Dievo žodyje, o jeigu ir patys žinote visa tai, tuomet klausimu ir nekils. Tuomet turėsit ir atsakymą, koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 26, 2017, 13:23:48
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38Ir nėra Tiesos kitur. NĖRA.
yra ... Jėzus ... Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas
toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 26, 2017, 18:06:53
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 26, 2017, 13:23:48
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38Ir nėra Tiesos kitur. NĖRA.
yra ... Jėzus ... Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Pilgrim, tu rodai į ta pačia Tiesą :)

Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas
toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
Manau supratai, kad Silvija kalbėjo apie dvasini Kristaus Kūną. Apie tai ir aš kalbėjau. Pilgrim, man atrodo, kad tu tyčiojas.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 27, 2017, 05:56:17
Jėzus nėra Dievo žodyje.

O apie ką kalbėjo Silvija, ji pati ir gali paaiškinti.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 27, 2017, 11:34:22
Jėzus Kristus yra Dievo Žodis Pilgrim. Nes kitu atveju tu turi dvi tiesas, o Tiesa tik viena. Tad ar tu matai Šventuose Raštuose dvi tiesas? Nes aš ne.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 27, 2017, 11:49:31
Gerai
pasakysiu kitaip - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58
Jn 6   63 Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.

Tad ir užrašytas Dievo žodis yra dvasia ir gyvenimas. Dvasia gali buti visur Pilgrim. Tad jeigu Dievo žodyje nėra Dievo dvasios, nėra Dievo. Tuomet  mes esame patys labiausiai apgailėtini žmonės, nes tikim į žodį kuriame nėra Dievo.

Bet ačiū Dievui, kad taip nėra, nes Kristus sako:

Jn 17   17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

O prieš tai Kristus sako:

Jn 14   6 Jėzus jam sako: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Ar tai neparodo, kad Jėzus yra ir  Dievo Žodis? Kad Kristaus Dvasia yra taip pat ir užrašytame Dievo žodyje? Kaip kitaip Kristaus Dvasia įveis į žmogaus širdį? Jeigu tik ne per klausymą Dievo žodžio. Ir kaip tave Kristus nuves tave pas Tėvą? Jeigu tu nepriimsi Dievo žodžio? Ką mes iš vis žinotume jeigu nebūtu duoto mums Dievo žodžio? 
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 28, 2017, 04:39:59
Andriau,
pasikartosiu - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Kristaus dvasia čia nė prie ko.
Kalbu apie Jėzų iš Nazareto, amžinojo Dievo Sūnų, tapusį žmogumi, gimusį iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, žydą, dailidę, mirusį ant kryžiaus Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi bei valdant imperatoriui Tiberijui.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 28, 2017, 05:43:34
A tai ne tas pats Jėzus yra vadinamas Kristumi? Ar tai nori pasakyti?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 28, 2017, 05:51:37
Juk parašyta -
Kristaus dvasia čia nė prie ko
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 28, 2017, 07:46:01
Na supratau. Ir suprantu tada, kodėl jus priešinatės Dievo žodžiui. Nes jeigu jūsų Jėzus nera Mesijas, nes jeigu Kristaus dvasia čia ne prie ko ir dar net yra parašyta. Na, tuomet supratau, ką gi čia pridursi.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 28, 2017, 09:19:27
Nei vieno iš jūsų nesuprantu.

Andriaus kaltinimo nepriimu.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: nf rugpjūčio 28, 2017, 10:31:50
CitataNei vieno iš jūsų nesuprantu.

Kad Joną su Petru sumaišė dar supratau, o toliau "tamsus miškas".
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 28, 2017, 11:24:36
Aha jo, čia aš sumaišiau. Vietoj Jono vardo parašiau Petro vardą, atsiprašau. Ačiū Nf , už pastebėjimą.

Ir Kukuli čia ne kaltinimas. Čia tik mano išvados (nes aš rašiau, kad "jeigu") iš to ką Pilgrimas rašo ir nesiteikia paaiškinti, kai klausiu.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 28, 2017, 15:26:52
pradėkim nuo čia:
Andriau buvo tavo klausimas
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas.
į kurį tu atsakei
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38Kristaus Kūnas irgi turi buti Žodis
mano atsakymas
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 26, 2017, 13:23:48toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
tada Andriau, tu patikslini
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 18:06:53apie dvasini Kristaus Kūną. Apie tai ir aš kalbėjau.
kad būtų aiškiau, patikslinu savo pasakymą
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 27, 2017, 11:49:31pasakysiu kitaip - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Andriau tu pradedi kalbėti
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58Kad Kristaus Dvasia yra taip pat ir užrašytame Dievo žodyje? Kaip kitaip Kristaus Dvasia įveis į žmogaus širdį?
paskui dar kartą patikslinu, kad kalbu apie
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 04:39:59pasikartosiu - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Kristaus dvasia čia nė prie ko.
Kalbu apie Jėzų iš Nazareto,
ir Andriau tu interpretuoji
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 07:46:01jus priešinatės Dievo žodžiui. Nes jeigu jūsų Jėzus nera Mesijas, nes jeigu Kristaus dvasia čia ne prie ko

Andriau,
kalbu apie Jėzų Mesiją, Kristų ... ne apie Kristaus dvasią
apie Gyvą Jėzų
ir
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58Ir kaip tave Kristus nuves tave pas Tėvą?
labai paprastai susitikus Gyvajį Jėzų
ir susitikus Jis paims už rankos ir nuves.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Keistuolis rugpjūčio 28, 2017, 16:34:45
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 15:26:52paskui dar kartą patikslinu, kad kalbu apie
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 04:39:59pasikartosiu - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Kristaus dvasia čia nė prie ko.
Kalbu apie Jėzų iš Nazareto,
O kaip tu Pilgrim'ai apie Jėzų Meisją sužinojai, jei "Jėzus (Meisjas) nėra (randamas) Šventajame Rašte"?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 28, 2017, 18:07:17
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 15:26:52Andriau,
kalbu apie Jėzų Mesiją, Kristų ... ne apie Kristaus dvasią
apie Gyvą Jėzų
Tad man ir paaiškink, kaip tu gali atskirti Kristu, nuo Jo Dvasios?

Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58Ir kaip tave Kristus nuves tave pas Tėvą?
labai paprastai susitikus Gyvajį Jėzų
ir susitikus Jis paims už rankos ir nuves.
Na Pilgrim,  tu jau turėjai buti nuvestas pas Tėvą. Tu jau turėjai būti sutikęs Gyvąjį Jėzų Mesiją.
Man toks jausmas, kad tu Pilgrim matai kūniškai, ne dvasiškai.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 29, 2017, 03:06:04
Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 28, 2017, 16:34:45O kaip tu Pilgrim'ai apie Jėzų Meisją sužinojai, jei "Jėzus (Meisjas) nėra (randamas) Šventajame Rašte"?
Ai, toks Keistuolis, atrastas forumo raštuose, pasakė apie apie Jėzų Meisją

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 18:07:17Tad man ir paaiškink, kaip tu gali atskirti Kristu, nuo Jo Dvasios?
Andriau,
kur tu matei mano pasakymą apie atskyrimą
sakiau tik tai, kad -
kalbu apie Jėzų Mesiją, Kristų ... ne apie Kristaus dvasią
apie Gyvą Jėzų

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 18:07:17toks jausmas, kad tu Pilgrim matai kūniškai, ne dvasiškai.
taip kaip apaštalas Tomas
Jn 20,25 Tad kiti mokiniai jam kalbėjo: "Mes matėme Viešpatį!" O jis atsakė: "Jeigu aš nepamatysiu Jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu Jo šono-netikėsiu".Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 29, 2017, 07:47:08
Čia ir esmė Pilgrim. Kaip tu gali kalbėti apie Jėzų Mesiją Kristų ir ne apie Kristaus Dvasia? Paaiškink man. Tai tas pats, kad aš kalbėčiau apie tave, bet ne apie tavo dvasia. Bet tu ir esi dvasia, be dvasios tavo  kūnas nepajudės. Todėl ir sakau, kad tavo pasisakymas atskiria Kristų, nuo Jo paties Dvasios? O tu nepaaiškini, bet nurodai vėl ką rašei. Aš žinau ką tu rašei. Aš nesuprantu kodėl Kristaus Dvasia ne prie ko? Kai kalbama apie Jį.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis rugpjūčio 29, 2017, 08:05:46
Manau vėl eina nesusikalbėjimas terminuose.
Piligrimas, kai sako "nėra Šventame Rašte" tai sako, kad ontologiškai nėra Jėzus Šventame Rašte.

Andrius, kai sako, kad "yra Šventame Rašte", tai sako, kad apie Jėzų rašoma Šventame Rašte.

Ar teisingai supratau?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 29, 2017, 08:27:50
Ne Kukuli, dabar  viskas rimčiau. Nes Pilgrimas apie kūniškus dalykus, o aš apie dvasiškus.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 29, 2017, 08:56:11
Kukuli,
tu teisingai supratai, ką noriu pasakyti.

Andriau klausimas tau
ar Jėzus dabar turi fizinį kūną ?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 29, 2017, 09:36:26
Ačiū, Pilgrim, kad esi šitam forume :thumbup: .
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 29, 2017, 12:33:02
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 29, 2017, 08:56:11Andriau klausimas tau
ar Jėzus dabar turi fizinį kūną ?
Taip, Jis turi kūną. Bet ar tas kūnas fizinis, ar ne? Aš nežinau, nes fizinis kūnas kiaurai sienas nevaikšto. Ar tu gali pereiti kiaurai sieną? Aš ne.

Jn 20   26 Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ,,Ramybė jums!"

Ir leisk dabar man tavęs paklausti. Juk tu Pilgrim tiki, kad esi Jėzaus Kristaus Kūno narys? Manau, kad taip. Tad reiškias tu esi Jėzaus Kristaus Kūne, Taip? Bet juk tavęs fiziškai nėra tame Kūne kur kiaurai sieną praėjo. Ar yra? Tai gaunasi. Tu esi Jėzaus Kristaus Kūne ir tuo pat metu tavęs nėra ten. O gal Jėzus turi tada du kūnus? Kaip tada čia išeina?

Pilgrim, nemaišyk kūniško supratimo su dvasišku.

1 Kor 2   13 Apie tai ir kalbame ne mokytais žmogiškosios išminties žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, – dvasiniais žodžiais aiškindami dvasines tiesas. 14 Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. 15 Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį.


Todėl Pilgrim, tu tai matai, ar nematai. Supranti, ar nesupranti. Bet Šventi Raštai yra užrašytas Dievo žodis ir Dievas yra savo žodyje.

Jn 1   1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę....
....14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.


Tai mano Viešpats Jėzus Kristus, Mesijas. Kur tik yra užrašytas, ar pasakytas, ar pamastytas  Dievo žodis, ten yra ir Jis. Nes Dievo žodis yra Gyvas. Ir nereikia sprausti Jėzaus fiziškai į Dievo žodį, ką Pilgrimas visad ir bando padaryti, už tat  jam ir nepavyksta, nes masto kūniškai. Pažvelkite į tai dvasiškai.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Kaštonas rugpjūčio 29, 2017, 13:35:01
"aip? Bet juk tavęs fiziškai nėra tame Kūne"

vadinasi Piligrimas moka vaikščioti per duris  :thumbup: Nežino.  [-O<


"tu tai matai, ar nematai."
nepadek kada rūkydamas."jam ir nepavyksta, nes masto kūniškai. Pažvelkite į tai dvasiškai."
Pažvelgiu Andriau. Pasiklausyk kaip pasisveikinsiu su Piligrimu.

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

Ar matai ką?

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 29, 2017, 14:47:11
ĮVYKIAI PO PRISIKĖLIMO

Lk 24

39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint". 40 Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. 41 Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ,,Ar neturite čia ko nors valgyti?" 42 Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. 43 Jis paėmė ir valgė jų akyse.


Jėzus irgi kalbėjo apie kūniškus dalykus :)

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: nf rugpjūčio 29, 2017, 18:39:25
Gal šita Pauliaus laiško vieta sujungs abiejų pozicijas:
   1 Kor 15  
    44 Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio 45 Taip ir parašyta: Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe; paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia. 46 Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, ir tik paskui dvasinis. 47 Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus iš dangaus.      

p.s. į temą:
Jei pasakymą  "gimęs iš Dievo" suprasti kaip kūno tapimą dvasiniu, kai jau gali vaikščioti vandeniu ar pan., tai nebelieka prieštaravimo tarp    1 Jn 1. 8-10 ir 1 Jn 3 9   .
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 30, 2017, 01:58:32
Nf, čia Paulius parodo, kad juslinis (kūniškas) žmogus turi mirti ir gimti dvasinis. Tai ir kūniškas supratimas  turi mirti, nes tik dvasinis supratimas gali pamatyti dangaus karalyste ir ją paveldėti.

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 29, 2017, 14:47:11ĮVYKIAI PO PRISIKĖLIMO

Lk 24

39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint". 40 Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. 41 Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ,,Ar neturite čia ko nors valgyti?" 42 Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. 43 Jis paėmė ir valgė jų akyse.


Jėzus irgi kalbėjo apie kūniškus dalykus :)
Taip pat kalbėjo ir kad:

Jn 3 5 Jėzus atsakė: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę.

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 30, 2017, 03:08:14
Tu nenusuk kalbos kaip tau norėtųsi, o geriau paaiškink kaip supranti tai, kad Jėzus po Prisikėlimo dar vis buvo fiziniam kūne, Jis valgė ir aiškiai pasakė, kad yra ne dvasia. Gal ir Jį pakaltinsi Dvasios atskyrimu nuo Jo Paties? Ką, beje, labai norėjai padaryti su Pilgrim'u?

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 29, 2017, 07:47:08Čia ir esmė Pilgrim. Kaip tu gali kalbėti apie Jėzų Mesiją Kristų ir ne apie Kristaus Dvasia? Paaiškink man. Tai tas pats, kad aš kalbėčiau apie tave, bet ne apie tavo dvasia. Bet tu ir esi dvasia, be dvasios tavo  kūnas nepajudės. Todėl ir sakau, kad tavo pasisakymas atskiria Kristų, nuo Jo paties Dvasios? O tu nepaaiškini, bet nurodai vėl ką rašei. Aš žinau ką tu rašei. Aš nesuprantu kodėl Kristaus Dvasia ne prie ko? Kai kalbama apie Jį.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 30, 2017, 08:11:24
Žinai kaip man norėtųsi Silvija? Kad niekas nepražūtu, kad niekas nebūtu išvis puolęs nuo pat pradžios. Bet deja, todėl ir kalbu ne kaip man norėtus, bet kaip Raštai sako.

Tai nebebuvo daugiau toksai fizinis kūnas kokiame Jisai vaikščiojo žemėje tuos 33 metus. Jis dabar yra šlovės Kūne, tas Kūnas nei sensta, nei serga, daugiau nebe. Ir visi išrinktieji gaus tokius šlovės kūnus nebegendančius daugiau, amžinus.

Ir iš kur tu Silvija ištraukei, kad Jėzus pasakė, kad Jis yra ne dvasia? Jėzus patikslino, kad Jisai ne "vaiduoklis", nes vaiduoklis neturi kūno. Dvasia be kūno yra vaiduoklis, o su kūnu nebe. Bet kūne yra dvasia Silvija. Kūnas yra tik padangtė kurioje gyvena dvasia, tai tikrasis žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 30, 2017, 12:00:21
CitataIr iš kur tu Silvija ištraukei, kad Jėzus pasakė, kad Jis yra ne dvasia?

Neištraukiau nieko daugiau, nei parašyta. Prašau nekalbėt už mane, kaip kad čia:

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 18:06:53
Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas
toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
Manau supratai, kad Silvija kalbėjo apie dvasini Kristaus Kūną. Apie tai ir aš kalbėjau.

Andriau, tau Raštai paaiškina Raštus, man Raštai irgi paaiškina Raštus, ką dabar darysime? :)

Iš mano cituotos ištraukos matyti, kad po Prisikėlimo Kristus pasirodė mokiniams turintis kūną. Taip ir visi, kas Kristuje, taip pat sudarome Jo Kūną, kuriam reikia pasimaitinti, reikia poilsio, bendrystės... Tai - mes, gyvieji. Jau ir dar ne (kadangi esame laike).

Ir tik dvasinis žmogus tai gali regėti. Kristų - kitame. Taigi, Jis - gyvas, esantis tarp mūsų, Jis gali kalbėti kiekvienam iš mūsų ir per kiekvieną iš mūsų. Kalbėti net tai, kas neparašyta jokiuose Raštuose.Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 30, 2017, 12:33:01
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 30, 2017, 12:00:21Taip ir visi, kas Kristuje, taip pat sudarome Jo Kūną, kuriam reikia pasimaitinti, reikia poilsio, bendrystės... Tai - mes, gyvieji. Jau ir dar ne (kadangi esame laike).

Ir tik dvasinis žmogus tai gali regėti. Kristų - kitame. Taigi, Jis - gyvas, esantis tarp mūsų, Jis gali kalbėti kiekvienam iš mūsų ir per kiekvieną iš mūsų. Kalbėti net tai, kas neparašyta jokiuose Raštuose.
Tai va ir pasakyk man dabar, ar čia kalbi ne apie Dvasini Kristaus Kūną??????
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 30, 2017, 12:40:30
Apie dvasinį+fizinį, kurį galiu paliesti, pamaitinti ir visaip kitaip pasirūpinti.

Primesdamas Pilgrim'ui Kristaus pažinimą kūno (arba jusliniu) požiūriu, tu visai kitus dalykus turi omenyje. Ar ne taip?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 30, 2017, 12:42:05
O tu man pasakyk, ar šitaip pažįsti Jėzų Mesiją? Ar tik iš Raštų?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugpjūčio 31, 2017, 02:05:13
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 30, 2017, 12:40:30Apie dvasinį+fizinį, kurį galiu paliesti, pamaitinti ir visaip kitaip pasirūpinti.
Pirmai nesupratau, kas vyksta, kodėl tokia makalynė pas jus. Bet dabar matau, nes jus suplakėt fizinį kūną prie dvasino. Silvija, tu taip pat esi dvasia ir siela. Ir aš esu dvasia ir siela. Ir jeigu tu mane pamaitinsi ir visaip kitaip pasirūpinsi manimi, tai tu prisiliesi prie mano dvasios. Silvija, Šventoji Dvasia mus visus jungia. O ką Jį jungia, kūnus ar dvasias? Kodėl žmogus turi atgimti iš dvasios? Silvija, šitie mūsų kūnai nepaveldės Dievo Karalystės, jie pavirs į dulkes. Mūsų dvasios atgimusios iš aukšto, štai kas paveldės Dievo Karalyste. Todėl tikiu, kad Kristaus kūnas yra tik dvasinis. Nes šie mūsų kūnai yra gendantis. Bet vieną dieną mūsų dvasios apsivilks negendančiais kūnais, šlovės kūnais.


CitataPrimesdamas Pilgrim'ui Kristaus pažinimą kūno (arba jusliniu) požiūriu, tu visai kitus dalykus turi omenyje. Ar ne taip?
Neprimetinėju rašau taip, kaip matau. Ir tavo klausimo nelabai suprantu, kokius kitus dalykus?

 
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 30, 2017, 12:42:05O tu man pasakyk, ar šitaip pažįsti Jėzų Mesiją? Ar tik iš Raštų?
Aš pažinau Jį kaip Asmenį, Jo charakterį, kas Jam patinka ir kas ne. Jeigu žmogus nepažysta Jo, kaip Asmens (asmeniškai) tad kaip tada gali matyti kitame žmoguje Kristu? Kaip gali žinoti, kad kitame žmoguje veikia  Kristaus Dvasia? Turi pažinoti pirma JĮ Mesiją. Tuomet niekas tavęs neapgaus ir nesuklaidins. Tuomet ir atpažinsi žmonėse Jį :)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 31, 2017, 03:25:17
Tiek to...

CitataBet dabar matau...

Ir aš matau, kad tu nematai :)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugpjūčio 31, 2017, 03:34:06
Ne tą veiduką padėjau, iš tiesų tai man labai liūdna dėl to, kad mes nesuprantame vieni kitų.

Ir dar labiau, jei nenorime suprasti :(
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugpjūčio 31, 2017, 05:41:51
Apaštalas Paulius rašo trumpai ir aiškiai -
1 Tes 5,23
Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko jūsų dvasią, sielą ir kūną nepeiktiną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.

o kam šios eilutės yra kalbančios ... tai ištrauka iš KBK
364  Žmogaus kūnui irgi tenka ,,Dievo paveikslo" orumo: jis yra žmogaus kūnas būtent dėl to, kad jį gaivina dvasinė siela, o visas žmogaus asmuo yra skirtas Kristaus Kūne tapti Šventosios Dvasios šventove.
Kūnu ir siela būdamas vienas asmuo, žmogus savo kūniškąja būtimi vienija medžiaginio pasaulio elementus, kurie per jį tampa išaukštinti ir laisvai šlovina Kūrėją. Todėl žmogui nevalia niekinti kūno gyvenimo; atvirkščiai, savo kūną reikia laikyti geru ir gerbti, nes jis buvo Dievo sukurtas ir bus prikeltas paskutiniąją dieną.
365  Sielos ir kūno vienybė yra tokia glaudi, kad sielą galima laikyti kūno ,,forma"; vadinasi, iš medžiagos sudarytas, dvasinės sielos veikiamas, kūnas tampa žmogišku ir gyvu kūnu; dvasia ir medžiaga žmoguje nėra dvi sujungtos prigimtys, bet, būdamos suvienytos, sudaro vieną prigimtį.

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2017, 02:17:56
Čia Paulius irgi aiškiai sako:

1 Kor 15 50 Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda.

O štai Jėzus dar aiškiau:

Jn 3 3 Jėzus atsakė: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės".

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 31, 2017, 03:25:17Tiek to...
CitataBet dabar matau...
Ir aš matau, kad tu nematai :)
Silvija, o ar tu matai, kad tu tarnauji stabams? Ar matai, kad neši jiems aukas? Ar matai kad tarnauji ir atnašauji dangaus karalienei? Kuria aprašo  Jer 44,17-25. Tu nematai, o tvirtini, kad aš nematau. Tai yra dar liūdniau. Ir ar tu matai, kad KB pranašai yra patepti melagingos dvasios? Taip Silvija, tai yra kieta ką rašau, bet tai tiesa ir nežadu tylėti. Nes kas nors tikrai tai pamatys.  
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: nf rugsėjo 01, 2017, 06:48:24
Čia paėmiau iš kitos temos, tai kažkaip nesiderina su tuo, ką rašai šioje temoje.
Citata iš: Andrius4  kovo 19, 2017, 19:06:41. Bet Jo karalystė ateina ir ji bus šioje žemėje.  Dievas atstatys tą pasaulį ir tą atmosferą kuri buvo pačioje pradžioje, kol dar nebuvo nuodėmės žemėje.

Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2017, 07:52:03
Tikiu, kad taip atrodo, kad kažkas čia nesiderina. Bet reikia žinoti, kur buvo Edeno sodas. Ir kokia atmosfera buvo ir koks žmogaus kūnas buvo. Raštai sau neprieštaraują :)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Pilgrim rugsėjo 01, 2017, 09:10:15
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2017, 07:52:03Bet reikia žinoti, kur buvo Edeno sodas. Ir kokia atmosfera buvo ir koks žmogaus kūnas buvo.

Tai įdomu ...
ir kur tai buvo bei kokie buvo ?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: nf rugsėjo 01, 2017, 11:34:08
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2017, 07:52:03ir koks žmogaus kūnas buvo.

Juslinis, iš žemės sutvertas.
Dabar bus iš vandens ir dvasios, taip pat materialus, bet kitoks.
Dėl žuvies valgymo po prisikėlimo, tai labai mažai komentarų radau.
Vienas iš jų, kad ta vieta pridėta vėliau.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2017, 12:36:03
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 01, 2017, 09:10:15
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2017, 07:52:03Bet reikia žinoti, kur buvo Edeno sodas. Ir kokia atmosfera buvo ir koks žmogaus kūnas buvo.

Tai įdomu ...
ir kur tai buvo bei kokie buvo ?
Tai buvo čia žemėje ir jie buvo negendančiose kūnuose, amžinuose. Ir visa tai bus atstatyta.

 
Citata iš: nf  rugsėjo 01, 2017, 11:34:08Juslinis, iš žemės sutvertas.
Dabar bus iš vandens ir dvasios, taip pat materialus, bet kitoks.
 
Mes turime gimti iš vandens ir dvasios dabar. Kas yra gimęs iš aukšto, tas dabar jau gimęs iš vandens ir dvasios, tai ne fizinė būsena, o dvasinė. Tai nauja dvasia žmogui suteikta ir jis tampa kitu, nebe tuo kuo buvo, nes su ana prigimtine dvasia viskas baigta, jos nebėra. Jis naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Jis vaikšto kaip Kristus, jis mato kaip Kristus ir galvoja kaip Kristus ir aišku kalba kaip Kristus, o tiksliau per ji veikia ir  kalba Kristus.   
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Silvija rugsėjo 01, 2017, 13:03:43
Ir tu esi toks žmogus?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 rugsėjo 01, 2017, 15:21:08
Kaip gimęs kūdikis turi augti, taip ir gimęs iš dvasios turi augti. Aš žinau, kad aš gimiau iš dvasios ir žinau, kad augu dvasioj ir žinau, kad aš busiu toksai žmogus. O Dievo akyse aš jau esu toksai, nes Dievas mato mus užaugusius ir tobulus. Jeigu žmogus yra Kristuje, tai Dievas ir mato Kristų.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: nf lapkričio 10, 2017, 07:59:17
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2017, 10:18:46Dėl emocijų, tai laikyti jas blogiu yra neteisingas požiūris. Žmogus vientisas su emocijomis, su kūnu ir su protu. Žmogus be emocijų, tai kaip koks robotas gal būtų.

Manau čia esmė - išlaikyti hierarchiją, kad emocijos nebūtų virš proto. :)
Užskaičiau Ignatiaus Brianchaninov pasakymą apie jausmus, tai prisiminiau temą.

 Priėmęs krikštą neturi teisės elgtis pagal širdies jausmus, priklausančius nuo kūno ir kraujo įtakos širdžiai, kad ir kokie šie jausmai atrodytų geri:_______ (Prelatas Ignatius Brianchaninov (1807-1867)).    

Čia taip suprantu
Citata   Крещенный не имеет права поступать по влечению сердечных чувств, зависящих от влияния на сердце плоти и крови, как бы ни казались эти ощущения добрыми: от него принимаются только те добрые дела, к совершению которых возбуждают сердце Дух Божий и Слово Божие, которые принадлежат естеству, обновленному Христом. (Святитель Игнатий Брянчанинов (1807-1867)).      


CitataO emocijas naudoti kaip argumentą - tam tikrais atvejais geras dalykas. O tie atvejai yra tada, kai kalbame apie dalykus, kurių neįmanoma paaiškinti protu. Kas mano kad viską galima paaiškinti protu - tas yra puikybės būsenoje  


Be pavyzdžio nelabai įsivaizduoju, kas tas emocinis argumentas.
Gal čia panašu i Olego Steniaevo pasakotą atvejį, kai jis bandė su protestantu diskutuoti kas teisingiau aiškina Bibliją, ir kai pavargo nieko neįrodęs, pasiūlė pavalgyti keptą vištą.
Po kiek laiko sužinojęs, kad tas protestantas perėjo į provoslaviją pats labai nustebo ir jo paklausė koks jo argumentas labiausia paveikė, tai gavo atsakymą -"kai pasiūlei pavalgyti keptą vištą".


Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Augustas lapkričio 10, 2017, 08:51:57
CitataGal čia panašu i Olego Steniaevo pasakotą atvejį, kai jis bandė su protestantu diskutuoti kas teisingiau aiškina Bibliją, ir kai pavargo nieko neįrodęs, pasiūlė pavalgyti keptą vištą.
Po kiek laiko sužinojęs, kad tas protestantas perėjo į provoslaviją pats labai nustebo ir jo paklausė koks jo argumentas labiausia paveikė, tai gavo atsakymą -"kai pasiūlei pavalgyti keptą vištą".

Tas pasiūlymas (su kepta višta) yra labai įdomus dalykas. Ir aš dabar galvoju, kas čia galėjo suveikti.  :-\ Laisvė, meilė oponentui, pasireiškusi rūpesčiu oponentu skrandžiu, ar dar kas nors? Ką manote?  :) 
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Kaštonas lapkričio 10, 2017, 09:53:58
"Be pavyzdžio nelabai įsivaizduoju, kas tas emocinis argumentas. "


JÓZEF AUGUSTYN SJ . ŽMOGAUS JAUSMŲ PASAULIS
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-02-04-jozef-augustyn-sj-zmogaus-jausmu-pasaulis/57436

Paviršutiniškai:
Apeliavimas į jausmus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apeliavimas_%C4%AF_jausmus
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Diak. Tomas M. lapkričio 15, 2017, 01:18:17
Na ir Jėzus dažnai pasirūpindavo žmonių skrandžiais, prieš pradėdamas pamokslauti... tokia jau ta žmogiška prigimtis :)
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis lapkričio 15, 2017, 04:23:03
Gal aš pasikartosiu, bet ar galėtume nuo pradžių sugrįžti ir išsiaiškinti, ką reiškia "gimti iš Dvasios"?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Diak. Tomas M. lapkričio 15, 2017, 11:08:44
Kaip manai, Kukuli, ar "gimti iš Dvasios" reiškia tą patį, kaip "atgimti iš aukšto"? Nes tuomet taip būtų Krikštas.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 lapkričio 16, 2017, 02:22:38
Citata iš: kukulis  lapkričio 15, 2017, 04:23:03Gal aš pasikartosiu, bet ar galėtume nuo pradžių sugrįžti ir išsiaiškinti, ką reiškia "gimti iš Dvasios"?
Tai antras gimimas. Manau Tomas gerai mano rašydamas "atgimti iš aukšto". Nes Krikštas Šventąją Dvaią, tai yra kai Kristaus Dvasia apsigivena žmoguje. Ir jeigu tavyje gyvena Kristaus Dvasia, tai tu daugiau nebetu, tavo gyvenimas nebetavo. Tai Kristaus Gyvenimas tavyje, per tave.

Į Dievo Karalyste neįstojama. Turime gimti Joje, nes kitaip nesuprasime kas tai yra ir praeisime pro šali. Ir manysime, kad esame Joje. Bet tai tik bus dar vienas šetono triukas. Šimtai, milijonai žmonių mano, kad yra atgyme iš aukšto, kai tuo metu jų gyvenimai rodo ka kyta. "Medį pažinsime iš jo vaisių" Ir ne svarbu, ką tas medis mano, ar sako. Tobula meilė išpildo visą Šventą Raštą ir pranašus ir tos meilės be Šventosios Dvasios Krikšto niekas negali turėti. Nes tai Agape meilė ir ją turi tik Dievas ir tik Jo Dvasia gali mums tai suteikti, nes kitaip mes tik žvangantis tušti žmogeliukai. Arba kaip tos čirškančios kanarėlės, nieko daugiau.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis lapkričio 16, 2017, 08:38:46
Tai krikštas tinka, sakant, kad tai yra gimimas iš Dvasios?
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 lapkričio 16, 2017, 14:30:44
Krikštas Šventaja Dvasia.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: kukulis lapkričio 17, 2017, 03:28:01
Supratau.

Dabar dėl nuodėmės nedarymo. Ar tai faktas, ar tai labiau siekiamybė?

Nes jeigu tai siekiamybė, tai galima sakyti, kad daugelis iš mūsų yra atgimę iš Dvasios; tačiau jeigu tai faktas/apbrėžimas (kad nedaro nuodėmių gimęs iš Dvasios), tuomet nei vienas iš mūsų nėra atgimęs iš Dvasios.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Andrius4 lapkričio 17, 2017, 14:54:06
Tai labai jau filosofinis klausimas Kukuli. Bet grįžkime prie diskusijos pradžios, kur iš pradžių Jonas sako tai:

1 Jn 1  8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. 9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio.

Ir vėliau tam pačiam laiške teigia šitai.

1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.
1 Jn 5 18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

Juk negali būti prieštaravimo. Mes visu pirma turime suprasti, ką Jonas tuo nori pasakyti?

Nes gaunasi, jeigu sakysi, kad neturi nuodėmės, nebus tiesa. Bet tuo pačiu sako, kad kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės.

Įdomiai, net pamaniau, kad jeigu tai ne butu parašyta Šventame Rašte, o tiesiog taip pasakytu kažkoks žmogus, tai daugelis pasakytu, kad tai yra logikos klaida. Bet ne apie tai.

Todėl štai kaip visa tai aš matau. Pirma, man yra žinoma, kad nuodėmė yra netikėjimas į Dievo žodį. Antra, žmonių negeri ir neteisingi poelgiai yra nuodėmės pasekmės. Taip, gali sakyti, kad tai nuodėmės, bet tai yra nuodėmės pasekmės. Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai. Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. Tad jeigu tiki, tad ir nedaro nieko priešingai parašytam ir nesielgia nedorai, ar neteisingai. Bet aišku mes esam žmonės ir vis tiek būna, kad net to nenorėdami padarome ką nors neteisingo. Todėl ir negalime sakyti, kad esame be nuodėmės. Bet tikri tikintieji skuba išpažinti ir ištaisyti padaryta neteisybę ir prašo Dievo atleidimo ir Jėzaus Kristaus Kraujas nuplauna tą nuodėmę.

Tad, ar nuodėmės nedarymas yra faktas? Man taip, nes taip sako Viešpats, kad "kas yra gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės". Ir kodėl gi, kad jeigu tai faktas, tai jau reiškia niekas tada nėra gimęs iš Dievo? juk aiškiai parašyta, kad "gimęs iš Dievo nedaro". O tai reiškia turi gimti. O "nedaro" yra faktas, kad nedaro ir taškas.

Ar nuodėmės nedarymas yra siekiamybė? Nemanau, tai daugiau gimusio iš Dievo būsena/natūra. Juk to negalima pasiekti, nes tam reikia gimti iš Dievo. O tuomet jau tai yra savaime natūrali žmogaus būsena. Juk ar reikia avims stengtis išauginti vilna? Ji tiesiog natūraliai joms auga. Ir ar gali ožys išauginti vilna? Kad ir kiek besistengtu jam nepavyks. Kad ožiui pavyktu, jis turi gimti avele, kitaip niekaip.
Antraštė: Ats: Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?
Parašė: Kaštonas lapkričio 20, 2017, 05:59:31
"Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai."
Netikintys elgiasi specialiai neteisingai. Logikos klaida.


" Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. "
Jei vykdo tiek kiek jam yra apreikšta tas negimęs. Logikos klaida.". Ir ar gali ožys išauginti vilna? "
kuo blogai Kėdainiuose?!


Išdalino Viešpats DOVANAS kaip Jam patiko. Nesudėjo (į) VIENAM rankas.