• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugsėjo 26, 2022, 06:34:21

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Dievo gailestingumo paveikslas

Pradėjo vida, vasario 29, 2016, 05:32:39

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

vida

Klaipėdoje rodo šį filmą. Buvome su draugais. Gaila, kad salė pustuštė. Filmą tikrai verta pažiūrėti.
Po filmo dalinomės - kiekvienas įžvelgia savus dalykus. Mintis, kad jeigu pažvelgti  profesionalių menininkų akimis,
tai gal ir nieko ypatingo. Bet čia paties Jėzaus paliepimu nutapytas , tai kaip bevartytum vertė aukščiausios prabos.
Autoriaus vardas Eugenijus- tai buvo įvardinta , kad jis yra genijus.
Žodžiu, jei turite galimybę, būtinai pažiūrėkite šį filmą.

Eugenijus

Tik kodėl tas paveikslas lenkų vėliavos spalvomis? Aš čia įžvelgiu lenkų propagandą.

Silvija

Apie tai filme irgi buvo užsiminta, turbūt žinote, kad Faustinos regėjimų Vatikanas ilgai nepripažino. Vis dėlto kun. Sapočko po keleto metų šio Faustinos reikalo tyrimo įsitikino, kad viskas yra tikra. Beje, jis pats pareiškė apie regėjimuose užfiksuotą norą, kad paveikslas kabotų bažnyčioje Vilniuje, o ne kur nors Lenkijoje. Kaip žinoma, dvi spalvos simbolizuoja vandenį ir Kraują, o kitkas - interpretacijos.

Man įsiminė vysk. Kęstučio Kėvalo mintis apie tai, kad paveikslas, panašiai kaip ir Pats Jėzus, perėjo visą Erodo persekiojimo kelią.

Donatas

Visgi tikintieji neprivalo tikėti privačiais apreiškimais.

67  Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų ,,privačių" apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti. Tačiau jie nepriklauso tikėjimo lobiui. Jie turi ne ,,pagerinti" ar ,,papildyti" galutinį Kristaus Apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnutiniau išgyventi. Bažnyčios Mokymo vadovaujami, tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuose apreiškimuose yra autentiškas, Bažnyčiai adresuotas Kristaus ar Jo šventųjų kreipimasis.

Krikščionių tikėjimas negali priimti ,,apreiškimų", kurie bando viršyti ar taisyti Kristaus užbaigtąjį Apreiškimą. To esti kai kuriose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais ,,apreiškimais".

Diak. Tomas M.

Citata iš: Donatas  kovo 01, 2016, 02:44:18
Visgi tikintieji neprivalo tikėti privačiais apreiškimais.

Teisingai. Bet gal geriau klausti: ar privatūs apreiškimai (patvirtinti Bažnyčios) man padeda tikėti? ;)

Egidija

Daug naudingos informacijos jame,bet labai ištęstas,kad ie kaip mylėčiau meną ir jo domėčiausi,bet vis tiek nejučia užmigau vidurį filmo