• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugsėjo 26, 2022, 06:50:17

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Silence

Pradėjo Kaštonas, sausio 25, 2017, 07:47:22

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Pilgrim

Keliauninke,
bet šito niekas nepanaikino  :)
paskaitom kartu
CitataNedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi
Pr 1, 20-22
Dievas tarė: ,,Teknibžda vandenyse gyvūnų daugybė, teskraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu!" Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiąsias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos, tardamas: ,,Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!"

Diak. Tomas M.

Bet juk ne formoje esmė. Kitiems krikščionims tai buvo šaukštelis smilkalų ant imperatoriaus aukuro. Ir jie to nepadarė, pasirinko mirtį.

Silvija

Citata iš: Pilgrim  vasario 07, 2017, 09:30:57
Keliauninke,
gal nori padiskutuoti apie filmą  ;)
po peržiūros ieškaujausi ir istorinių faktų
ir knygą atradau lietuviškame vertime
ir yra japonų režisieriaus 1971 metų filmas
ir diskusijas forumuose skaičiau
ir filmą ... rekomenduočiau žiūrėti  :)

Aš prisijungiu prie diskusijos :) mano atsakymo variantas būtų arčiau Pilgrim, nors...

Labai labai vykusiai režisieriaus užmegzta intriga, daug klausimų ir bandymų į juos atsakyti, bet kiekvienas atsakymas rodos negali būti visai vieninteliu.

Pilgrim

Silvija,
intriga iš tiesų labai vykusi
o atsakymas deja ... taip arba ne
tarpinio ar dalino negali būti..

Silvija

Bet va į tokį klausimą kaip atsakytum? AR GALIMA VADINTI KRIKŠČIONIŠKA MEILE ARTIMUI TOKĮ PASIAUKOJIMĄ, KAI DĖL KITŲ ĮTIKĖJIMO IŠSIŽADI SAVO IŠGELBĖJIMO?

Pilgrim

Tikslinuosi
Ką turi mintyje, kai sakai
savo išgelbėjimo ?

Silvija

O argi tie jėzuitai išsižadėdami Kristaus neužsitarnavo ekskomunikos? Juolab, kad t. Ferreras, kaip man pasirodė, vėliau kolaboravo jau laisva valia. Ar išsižadėjimo aktas, nors ir priverstinis, nieko nereiškia?

Kaštonas

"kaip man pasirodė" - 2;22,00 - 2;23,31

Pilgrim

Silvija,
nedarykim visko sudėtingai.
Neapsikraukim terminais, nes paskui prireikia juos aiškintis.
Pažvelgti į situaciją reikia paprasčiau

https://www.youtube.com/watch?v=DT2yfzWrulY

Silvija

Jūs abu teisūs. Geriausia neapsikrauti. Visi keliai veda į... tylą :)

Pilgrim

Silvija,
gerai jau gerai, netikslini ką turėjai galvoje  ;)
tai mano atsakymas į klausimą būtų - ne.

ir filmo recenzija
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-13-scorsese-s-tyla-ir-pakrantes-kankiniai/155418

Silvija

Pilgrim, tai kad tu pats šiame forume dažnai kalbi vien mįlėmis ;), pavyzdžiui dabar nesupratau, ar į mano klausimą atsakei 'ne' ar kalbi apie filmą?

Varlė keliauninkė

Citatagal nori padiskutuoti apie filmą  ;)
Tai kur ta diskusija? Iš to, ką konkretaus apie filmąpasakė pilgrim yra tik tiek
Citataapskritai jis man patiko
O visa kita - kalbėjimas atsargiai, puse lūpų ir užuominomis.. Dar Silvija bando diskutuoti, o kiti - bijo pasakyti savo nuomonę, nors ir elementarią - patiko/nepatiko ? Kad kažkam pasirodys nekatalikiška?

Citatafilmo recenzija
Šitą filmo siužeto atpasakojimą be gilesnės meno kūrinio analizės laikai recenzija? Nu atsiprašau...

Diak. Tomas M.

Pilgrim, bet tavo įdėtame klipe herojus įvardija šių dienų ligą - žmonės paniškai bijo kančios. Tas pats aišku liečia ir protestantus, nes jie net susikūrė "trūkio teologiją", kur Dievas juos visus pasiima pas save į dangų prieš pat pasaulio pabaigos išbandymus ir kančias.

Taigi, pirmaisiais amžiais kančia buvo kelio dalis, o gal kai kam net ir pats kelias į dangų, bet tai tapo pamiršta, kai žmonės pradėjo vis daugiau ir daugiau akcentuoti save, t.y. einant link individualizmo, ką mes dabar matome EU.

Tad kur dingo: "Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė."? Kai kurie angliškai vertimai verčia: "Palaiminti, kurie kenčia dėl teisumo..."

Tad herojaus mokytojas jo klausia "ar tu turi teisę pasmerkti kančiai kitus žmones", juk "tik tu gali sustabdyti kančia, ne Dievas" <-- melas.

O ką reiškia pasmerkti kančiai šiame kontekste? Juk tai yra padėti jiems tapti šventiesiems. Dar viena įdomi ištrauka kalbanti apie pačią pirmą kančios baimės instanciją mūsų istorijoje:

4 tema BLOGIO KILMĖ: 24m33s

Silvija

Manau kaip menininkas režisierius pasiekė savo tikslą - paliko intrigą ir neatsakė žiūrovui į klausimus aiškiai 'taip' arba 'ne'. Bet juk mums norėtųsi to aiškumo, ar ne?

Jei žiūrint dogmatiškai, kyla klausimas, kuris Dievo įsakymas pirmas ir remiantis Evangelija, peršasi išvada, kad išsižadėti Dievo nevalia. Tačiau, pasirodo, istorijoje realiai gyvenant tikėjimu, įtampa visada buvo išlikusi:

http://www.vitaconsecrata.lt/biblioteka/medziaga-studijoms/triju-isakymu-palyginimas

Pilgrim

CitataAR GALIMA VADINTI KRIKŠČIONIŠKA MEILE ARTIMUI TOKĮ PASIAUKOJIMĄ, KAI DĖL KITŲ ĮTIKĖJIMO IŠSIŽADI SAVO IŠGELBĖJIMO?
Ne

savo nuomonę, kad filmas patiko jau pasakiau

CitataBet juk mums norėtųsi to aiškumo, ar ne?
kiekvienas asmeniškai turim reflektuoti ir atsakyti pats sau
nebijokim atrasti ar atpažinti save personažuose
neieškokim dogmatikos, neprisidenkim teologijomis, bet raskim sau atsakymą, nuoširdų atsakymą,
kaip aš pasielgčiau šioje situacijoje ir kodėl ...
vienas pažįstamas po filmo pasakė jei tai būtų mano vaikai aš nežinau kaip pasielgčiau
mums situacija primena dar netolimą praeitį, kurią gerai atsimena tėvai, seneliai,
kuomet dėl šventos ramybės, dėl užimamo posto, dėl vaikų galimybės studijuoti
nenueik į bažnyčią, patylėk, nesiafišuok kad tikintis, nekalbėk apie Dievą.

ekskomunika ... kas tai yra ? atskyrimas nuo bažnyčios, ką tai reiškia ? kad negaliu pilnai dalyvauti Eucharistijoje,
kiekvieną kartą kai mano nuodėmė užkerta kelią dalyvauti Eucharistiniame susitikime aš esu plačiąja prasme ekskomunikuotas

Mokiči ... labai pažįstamas personažas ir kiekvienam pažįstamas iš tiesiog asmeninės patirties.
Tiesiog prisiminkim savo išpažintis

Rodrigesas ... subtiliai šėtoniškas gundymas. Nuspręsk kas turi gyventi, o kas turi mirti. Tu žaviesi Jėzumi, tai pasižiūrėk jis atėjo kad išgelbėtų žmones. Tu irgi gali kaip jis tą padaryti ... juos išgelbėti. Kokia svaiginanti perspektyva ...

Silvija


Varlė keliauninkė

CitataRodrigesas ... subtiliai šėtoniškas gundymas. Nuspręsk kas turi gyventi, o kas turi mirti.
atrodo, kad net Jėzus evangelijose nebuvo šitaip baisiai gundomas..
Gelbėti gyvybę ir būti brolių pasmerktam kaip išdavikui ir kaip išdavikui nugyventi likusį gyvenimą ar leisti žūti baisiose kančiose (šiuo atveju pažeisti Dievo įsakymą "nežudysi") ir tapti kankiniu už tikėjimą pasaulio akyse? Kuri meilė sunkesnė, klausė Fereras.

CitataO ką reiškia pasmerkti kančiai šiame kontekste? Juk tai yra padėti jiems tapti šventiesiems.
skamba fantasmagoriškai. Gal pats nori kam nors padėti tokiu būdu?

Pilgrim

patikslinus, o taip skambėtų gerokai tiksliau - nuspręsk kas turi būti išgelbėtas (šiuo atveju nuo mirties), o kas ne ... ir tu gali tai padaryti.
ir sakyčiau viskas paprasčiau ...
jau girdėta istorijoje: Pr 3,5 Ne! Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta". kas turi kentėti ir mirti, o kas ne.
meilė sau ... ar artimui
deja taip, žiauriai skamba, bet meilė artimui leisti mirti ...
kur esminis žmogaus tikslas ? - pasiekti amžinajį gyvenimą ... ir dėl to, kad nepakeliu matydamas kenčiančio žmogaus ir savo bejėgiškumo jam pagelbėti, o čia pasiūlymas tu gali padėti ... teisingiau padėti sau nematyti kančios ... rinkis
ir dėl meilės sau sukliudau jam pasiekti amžinąjį gyvenimą
o reikia ne daug ... Tėve suteik man jėgų pakelti brolių kančią ... tegul ši taurė, bet ... tebūna Tavo valia

Varlė keliauninkė

Tikriausia, panašiai svarstė ir kunigas, praeidamas kita kelio puse pro gulintį. plėšikų sužeistą samarietį. Ilgai svarstė :/
Man nepasirodė, kad Rodrigesas išsižadėjo dėl savęs.. Atvirkščiai, jei dėl savęs, tai būtų svarstęs kaip ir Pilgrim sako, o ne pasitikėjęs Dievo gailestingumu.