TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Įvairios maldos => Temą pradėjo: Silvija kovo 30, 2018, 09:04:12

Antraštė: Dievo Gailestingumo novena
Parašė: Silvija kovo 30, 2018, 09:04:12
Gailestingumo šventei rengiamasi Novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus, kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13-14 d.
Po poros metų ses. Faustina savo dienoraštyje rašė, kad maldų devyndieniu rengiantis Gailestingumo šventei Jėzus dar kartą paragino ją melstis už kitus žmones.
Noriu, - nurodė Jėzus, - kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmės, idant jos pasisemtų jėgų ir atgaivos bei visų malonių, reikalingų gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą. Kasdien tu atvesi prie mano širdies vis kitą sielų būrį ir panardinsi jas mano gailestingumo vandenyne, o aš nuvesiu tas sielas į savo Tėvo buveinę. Tu tai darysi šiame gyvenime ir kitame.


http://www.vievioparapija.eu/maldos/novenos/dievo-gailestingumo-novena#.Wr4nEJdRVPY