• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 15, 2021, 08:18:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Žmonos malda už vyrą nuo pakaušio iki kojų pirštų galiukų

Pradėjo Varlė keliauninkė, sausio 24, 2014, 07:05:27

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.


Silvija

Aha, ir aš tą patį darau :) Ten yra ir analogiška malda už vaikus:

http://lovinglifeathome.com/2014/01/21/pray-for-your-children-from-head-to-toe/

Įdomu tai, kad nurodytos toje maldoje žmogaus kūno dalys Biblijoje turi savo simbolines prasmes ir dažnai naudojamos vienai ar kitai minčiai perteikti. Pavyzdžiui: jos kojos geležies, o jos pėdos iš dalies geležies ir iš dalies molio. Taip (Dan 2, 33) pranašas aiškindamas karaliaus sapną kalba apie būsimos karalystės stiprumą (geležis) bei trapumą (molis).

Pilgrim


Varlė keliauninkė


Varlė keliauninkė

ŽMONOS MALDA UŽ VYRĄ (vertimas laisvas)

Malda už jo protą:
prašyk Dievo suteikti jam aštrų ir dėmesingą protą, ir, kad jo mintys būtų ne iš pasaulio, o Dievo galia perkeistos ir atnaujintos.
Rom 12, 2: Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula.

Malda už jo akis:
prašyk Dievo, kad jis kruopščiai saugotų savo akis nuo šio pasaulio tuštybės.
Ps 101, 3: Žvilgsnio į nieką, kas žema, niekad nekreipsiu, – nekęsiu žmogaus, kuris suktai elgiasi, su juo nieko bendro neturėsiu.

Malda už jo ausis:
prašyk, kad jo ausys visados išgirstų Dievo šnabždesį ir įsiklausytų Šventosios Dvasios paraginimus.
1 Tes 5, 19: Negesinkite dvasios!
Iz 30, 9: Tai maištinga tauta, melagiai vaikai, – vaikai, kurie atsisako paklusti VIEŠPATIES įstatymui.


Malda už jo burną:
prašyk, kad iš jis niekad nekalbėtų tuščiai ir nenaudingų dalykų, o tik tai, kas kitą augina ir pakelia, kad visada kalbėtų tik tiesą su meile.
Ef 4, 15: Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje.
Ef 4, 29: Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudą klausytojams.


Malda už jo širdį:
prašyk, kad Kristus būtų jo širdies karalius, kad tavo vyras mylėtų Dievą visa širdimi, visa sielą ir visomis jėgomis, ir, kad mylėtų artimą kaip save patį. Prašyk, kad jo širdis būtų tau švelni ir, kad jo širdis būtų tvirtai surišta su vaikų širdimis.
Mk 12, 30-31: tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu".
Pat 5, 18-19: Būk dėkingas už savo šaltinį, rask džiaugsmo su savo jaunystės žmona, žavia gazele, grakščia kalnų ožkute! Jos meilumas tenugirdo tave visais laikais, būk nuolat apsvaigęs jos meile.


Malda už jo rankas:
prašyk Dievo sustiprinti jo rankas, kad darbas teiktų jam malonumą ir, kad Dievas laimintų jo rankų darbus.
Ps 90, 17: Tebūna Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis: padaryk mums sėkmingą mūsų rankų darbą – padaryk sėkmingą mūsų rankų darbą!
Koh 3, 22: Suvokiau tad, kad nėra nieko geresnio žmogui, kaip rasti pasitenkinimą iš savo užsiėmimo, nes tai yra jo dalia. Kas jam leis pamatyti, kas po jo bus?


Malda už jo kojas:
prašyk Dievo sutvirtinti jo kojas, kad jos nenusilptų ir nepavargtų gyvenimo kelionėje.
Žyd 12,1: Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse,...
Iz 40, 31: bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi arų sparnais, – nepavargs bėgdami, nepails eidami.


Malda už jo pėdas:
prašyk Dievo, kad jos vestų tavo vyrą nuo pagundų, nuo blogio ir ištikimai kreiptų išminties, teisingumo, taikos, meilės ir tiesos link.
2 Tim 2, 22: Saugokis jaunatvės aistrų! Ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš grynos širdies šaukiasi Viešpaties.
Ps 34, 14: Saugok tad liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo apgaulės.
Pat 4, 5-7: Įsigyk išminties, įsigyk supratimo! Neužmiršk ir nenukrypk nuo mano burnos žodžių. Nepamesk jos, ir ji tave laikys, mylėk ją, ir ji tave saugos. Išminties pradžia yra tokia: įsigyk išminties, įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visa, ką turi.

arabelevida

Ačiū , Tomai, įsigysiu šitą knygą. Įdomu, o vyrams nėra spec. maldų už žmonas?


vida

Ir Tau , varlyte, ačiū. Piligrim prašė vertimo, prisidedu prie jo prašymo,  nes aš irgi labai stipri ,, anglistė''.