• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 15, 2021, 08:09:56

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja

Pradėjo Diak. Tomas M., liepos 19, 2014, 23:48:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.

Mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.


Ar žinote, kad... tai yra pati seniausia žinoma malda (himnas) Marijai. Šis himnas buvo rastas III a. (apie 250 m.) Koptų ortodoksų Kalėdų liturgijoje.


Silvija

Citata iš: Tomas M.  liepos 19, 2014, 23:48:00
Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.

Mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
Su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.


Šie maldos pabaigos žodžiai turbūt atsiradę jau vėliau?

Diak. Tomas M.

Matomai, nes ir šiame lotyniškame pavyzdyje giedama tik pirma dalis:


https://www.youtube.com/watch?v=Ws2b7-6OmZ8

Taip pat antroje dalyje yra labai stiprūs išsireiškimai: "Mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja", kurie tikriausiai remiasi vėlesniu Bažnyčios mokymu, kuomet Švč. Mergelei Marijai buvo priskirta įvairių titulų ir nuopelnų.

Diak. Tomas M.

Kaip rašoma šiame straipsnyje, tiek lotyniškas, tiek angliškas Theotokos (graikiškai Θεοτοκος) vertimas "Dievo Motina" nėra teisingas, turėtų būti "Dievo  Nešėja", lot. deipara ar dei genetrix, ne Mater Dei.

Lietuviškas "Dievo gimdytoja" yra artimesnis Θεοτοκος reikšmei. Skirtumas tarp lotyniškų žodžių "mater" ir "genetrix". Yra gana subtilus. Mater reikštų motiną, kuri pagimdė tave "dabar", tuo tarpu genetrix turi labiau geneologinį atspalvį, kyla nuo žodžių "tauta", "giminė", "gentis". Tad genetrix atveju Švč. Mergelė Marija yra mūsų "genties" (Bažnyčios) Motina.