• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugpjūčio 05, 2021, 09:17:36

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?

Pradėjo Diak. Tomas M., rugpjūčio 03, 2013, 17:15:01

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Neatsakei, kuo remiesi taip aiškindamas Šv. Raštą. Gal turi kokių nuorodų, citatų?

kukulis

Jeigu jau kalbant apie pačią temą, tai joks žmogus pats vienas neįgalus kitam žmogui įdiegti tikėjimą. Antra vertus, jeigu nebus skelbiama, tai ir Dievas neturės galimybės tą tikėjimą kam nors padovanoti.

Patiko vienoje paskaitoje išgirstas terminas: "Sinergija". T.y. kai žmogus ir Dievas veikia kartu.

Kitas klausimas - kiek žmogus nori prisiimti sau dalies iš tos "sinergijos". Čia vėl viskas priklauso kam skelbiama.
Jausmingiems žmonėms tiks jausmingų žmonių liudijimai, veikliems žmonėms - patiks kitų žmonių gyvenimo pavyzdys, mąstytojams - mąstytojai.

Kažkaip nujaučiu, kad visa ši tema, labiau lenkiama būtent į mąstytojų sritį, nes mes visi forumiečiai čia kažką vis rašom ir vis kažką mąstom ir diskutuojam.

Tagi - siauresniu konkrečiu atveju mąstytojas turi atversti kitą mąstytoją. :) Ko tam reikia? Pirmiausia reikalingas geras savo religijos išmanymas. Išgyventas ir suprastas ir pagrįstas savo paties tikėjimas ir pasaulėžiūra gyvenime. Kitas būtinas dalykas - savo diskusijos partnerio pasaulėžiūros pažinimas ir ištyrimas, jo relgijos išmanymas ir skirtumų žinojimas tarp jo religijos ir krikščionybės. Nerašau katalikybės, nes katalikybė ir yra krikščionybė pilnaja žodžio "krikščionybė" prasme.
Jeigu kalbame apie kitos krikščioniškos denominacijos krikščionis, tai čia kalba eis ne apie atvertimą, bet apie bandymą papildyti jo sampratą iki pilnos krikščionybės :)

Jeigu kalbame apie kitą religiją, pvz. apie induistus, tai turėtume pirma atkreipti dėmesį į svarbiausius induisto ir krikščionio pasaulėžiūros skirtumus.
Nes jeigu pradėsime diskutuoti nuo antrinių klausimų, apeidami pirminius klausimus, tai tiesiog nebus susišnekėjimo,

Kas gi tas svarbiausias skirtumas? Manyčiau pats svarbiausias - Dievo sampratos skirtumas. 

Pvz. kitoje temoje buvau pradėjęs klausimą, ar piktosios dvasios neigimas yra įmanomas krikščioniškoje pasaulėžiūroje. Tarsi antraeilis klausimas, bet iš jo kyla pirmaeilio dalyko - sampratos apie Dievą skirtumas. Būtent: jeigu pasakome, kad nėra piktosios dvasios, tuomet kaip įvardinsime blogį? Pamenu, tas žmogus pasakė, kad Dievas yra vienu metu ir geras ir blogas - akivaizdi prieštara su krikščionybe, kurioje sakoma, kad Dievas yra absoliučiai geras.

Kitas klausimas - ar žmogus gali priversti kitą žmogų pakeisti savo pasaulėžiūrą? Išvada: įsitikinusį mąstytoją atversti yra be galo sunku - beveik neįmanoma. Reiškia šią dalį reikia palikti Dievui, kuris gal būt gyvenimo eigoje parodys, kad žmogus tuo ir tuo klausimu klydo. Bet kad ta situacija įvyktų, privalo vis vien prieš tai būti įvykusi diskusija, kad tam įvykiui atsitikus, žmogus galėtų prisiminti tą diskusiją ir pamatyti atsakymą konkrečioje gyvenimo situacijoje.

Perlas

Citata iš: Tomas M.  birželio 26, 2014, 12:10:20
Neatsakei, kuo remiesi taip aiškindamas Šv. Raštą. Gal turi kokių nuorodų, citatų?
Sventaja Dvasia. Ar Sventoji Dvasia tamstai autoritetas?

Pilgrim

Naujajame Testamente skaitydami apie Šventąją Dvasią, atrandame labai konkrečias jos apraiškas, konkrečias jos veikimo dovanas. Pasireikšdama žmogaus ar žmonijos gyvenime, Ji veikia taip pat labai konkrečiai ir konkrečiuose dalykuose. Įkvėpdama žmogų, skaitantį Šv. Raštą ji nukreipia arba į kitą Šv. Rašto vietą, arba Tradiciją, arba konkretų gyvenimo įvykį. Šv. Dvasia nėra kažkas tokio  :-\, bet labai konkretus Asmuo, kaip ir Tėvas, kaip ir Jėzus. Ir Šventoji Dvasia kalbėdama, prabyla labai konkrečiai, labai aiškiai ir suprantamai.

kukulis

Aš asmeniškai nujaučiu, kad Šventosios Dvasios atskyrimas nuo Dievo yra klaidingas dalykas.

Va pavyzdys :
http://www.youtube.com/watch?v=5fHhmY8lqi8 kai žmonės, galvodami, kad čia Šventoji Dvasia, sakyčiau, panašūs į velnius pasidaro.

Va dar :
https://www.youtube.com/watch?v=ximNVYSI2r8

Ir dar nuo 6 min. žiūrėti
https://www.youtube.com/watch?v=kkyQ4OxfTlA :D


Diak. Tomas M.

Perlai, tu manai, kad skaitant Šv. Raštą, veikia išimtinai Šv. Dvasia? Kaip tuomet atsirado visos tos sektos, erezijos ir pan.? Juk visi jų įkūrėjai skaitė Šv. Raštą. Ar erezijos ir sektos tavo manymu yra Šv. Dvasios veikimo išdava?

Todėl Bažnyčia ir vertina Šv. Raštą išimtinai Bažnyčios Tėvų šviesoje, nes kitu atveju blogis tuojau pat apgautų. Manymas, kad supranti Šv. Raštą Šv. Dvasios šviesoje gali būti ne kas kita, kaip stipri puikybė - labai pavojinga būsena. Jei tau, skaitant Kristaus žodžius, kurie ragina skelbti Evangeliją, "apsišvietė", kad ji jau paskelbta ir kad mums to daryti nereikia, turiu labai svarų pagrindą manyti, kad tuo metu tave "apšvietė" ne kas kita, bet piktoji dvasia  :-\

Perlas

Citata iš: kukulis  birželio 27, 2014, 09:40:52
Va pavyzdys :
http://www.youtube.com/watch?v=5fHhmY8lqi8 kai žmonės, galvodami, kad čia Šventoji Dvasia, sakyčiau, panašūs į velnius pasidaro.
Permeciau akimis video ir nieko ypatingo nepamaciau, eilinis vaizdas, kai tikintys meldziasi kalbomis. Aisku is sono tai atrodo LABAI NEKAIP, taciau ir pats Dievo Zodis sako, kad kai meldziamasi kalbomis vaizdas buna ne koks: "Juk jei susirinktų visa bendruomenė ir visi imtų kalbėti kalbomis, ir įeitų pašaliniai ar netikintys, – argi jie nepasakytų, kad jūs išėję iš proto?" (1Kor 14,23). Aisku tokiems tikintiems kaip kukulis, kurie nera susidure su viena is 9 Sventosios Dvasios dovanu pasireiskimu, atrodo, jog tenai velniai selsta :) o taip yra del paprasciausio dalyko neismanymo....

Diak. Tomas M.

Perlai, tu grynai spekuliuoji, cituodamas apaštalą, nes tu nežinai, ką jis turėjo omenyje. Gal tiesiog tų laikų žmogui, vien kalbėjimas nesuprantamų dalykų atrodytų labai keistas ir "beprotiškas", gal apaštalai elgėsi labai ramiai ir nuosaikiai... o tu į jo lūpas įdedi visą savo "paketą".

Perlas

Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 13:18:34
Perlai, tu manai, kad skaitant Šv. Raštą, veikia išimtinai Šv. Dvasia? Kaip tuomet atsirado visos tos sektos, erezijos ir pan.? Juk visi jų įkūrėjai skaitė Šv. Raštą. Ar erezijos ir sektos tavo manymu yra Šv. Dvasios veikimo išdava?

Todėl Bažnyčia ir vertina Šv. Raštą išimtinai Bažnyčios Tėvų šviesoje, nes kitu atveju blogis tuojau pat apgautų. Manymas, kad supranti Šv. Raštą Šv. Dvasios šviesoje gali būti ne kas kita, kaip stipri puikybė - labai pavojinga būsena. Jei tau, skaitant Kristaus žodžius, kurie ragina skelbti Evangeliją, "apsišvietė", kad ji jau paskelbta ir kad mums to daryti nereikia, turiu labai svarų pagrindą manyti, kad tuo metu tave "apšvietė" ne kas kita, bet piktoji dvasia  :-\
Visos erezijos yra Velnio veikimo isdava ir be abejones Velnias nepailsdamas darbuojasi ir kai tikintis skaito sv. Rasta. Taip, tai yra vienas is puikybes poziumiu - manymas, jog Rasta supranti Sventosios Dvasios sviesoje. Juk taip mane fariziejai. Taciau mes nekalbame tai ka MANOME, mes kalbame ka ZINOME ir liudijame tai, ka MATEME, tik jus nepriimate musu liudijimo, nes MANOTE, jog zinote tiesa.

Diak. Tomas M.

Tuomet gaunasi, kad tu savo žinojimą pastatai aukščiau už Bažnyčios Tėvų, šventųjų žinojimą? T.y. tavo žinojimas yra "kietesnis", tu esi šventesnis už juos, turi didesnę patirtį bendraudamas su Dievu ir atpažindamas/kovodamas prieš piktąją dvasią?

Beje, tikiuosi žinai, kad kalbėjimas kalbomis yra ir vienas iš apsėdimo požymių. Jei žmogus kalba kalbomis, galime drąsiai sakyti, kad per jį veikia dvasia, o kokia dvasia, tai yra kitas klausimas, kurį nėra taip lengva atsakyti, bet tą galima kartais pamatyti per darbus tos dvasios.

Perlas

Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 13:29:29
Perlai, tu grynai spekuliuoji, cituodamas apaštalą, nes tu nežinai, ką jis turėjo omenyje. Gal tiesiog tų laikų žmogui, vien kalbėjimas nesuprantamų dalykų atrodytų labai keistas ir "beprotiškas", gal apaštalai elgėsi labai ramiai ir nuosaikiai... o tu į jo lūpas įdedi visą savo "paketą".
Matai, tas tavo gal ir parodo, kad tamsta nezinai kaip viskas vyko, o priestarauji man, kuris zino kaip vyksta malda kalbomis. Tai ir yra puikybe sukylanti pries Dievo tiesos pazinima. Dieve nera ne permainu seselio, Jezus Kristus yra tas pats vakar siandien ir per amzius. Tad, kokiu stiliumi vyko malda beveik pries 2000 metu, tokiu stiliumi ji vyksta ir dabar, nes Dievas nepasikeite, jo Dvasia nepasikeite, nei Dvasios dovanos pasikeite.

Svajūnas


Perlas

Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2014, 13:41:12
Tuomet gaunasi, kad tu savo žinojimą pastatai aukščiau už Bažnyčios Tėvų, šventųjų žinojimą? T.y. tavo žinojimas yra "kietesnis", tu esi šventesnis už juos, turi didesnę patirtį bendraudamas su Dievu ir atpažindamas/kovodamas prieš piktąją dvasią?
Tipiskas nevykelio mastymas. Kai visi dideli, o as toks mazas ir negaliu pasiekti to, ko pasieke kiti Dievo pazinime, o tuo labiau ju aplenkti...negi neskaitei, jog nugaletojas begimo rungtyje buna tik vienas, Dievas mus pasauke begti taip kad nugaletume. O, jei velkiesi Baznycios Tevams is paskos tai koks tu nugaletojas. Juk Kristus aiskiai pasake, jog Dangaus karalystes mokiniai yra ne tie, kurie gyvena praeitimi, o tie, kurie is lobyno traukia ne tik senus, bet ir naujus dalykus. Tad, jei tamsta nieko naujo is Dievo tiesos lobyno neistrauki, tai koks is taves Dangaus karalystes mokinys?


Svajūnas

I mano klausima gali neatsakyti.

Vienas krikscionis mires krikscionis. Pasinaudok nuorodom.

Perlas

Siaip tai, tiems katalikams, kurie neturi ne zalio supratimo, kaip vyksta malda kalbomis, vertetu apsilankyti kataliku charizmatu bendruomeneje. Tada maziau skleistumete tokiu nesamoniu, kaip tipo ten velniai ir piktosios dvasios reiskiasi.

Svajūnas


Perlas

Citata iš: Svajūnas  birželio 27, 2014, 14:00:22
Vienas krikscionis mires krikscionis. Pasinaudok nuorodom.
Jei tai butu, tai visi krikscionys, kurie buvo atskirti nuo kitu ir ikalinti kalejimuose butu mire. Tiesa tokia, kad mirti nesa ne buvimas vienam, o marazmai galvoje. Jei mastai mirti, tai ir turi mirti, nes ka zmogus masto, ta jis ir turi. Mastai gyvenima - turi gyvenima, mastai marazma (vienas krikscionis mires krikscionis) turi mirti.

Svajūnas