• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 14, 2024, 23:19:10

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


ANGELAI (IR DEMONAI): KĄ MES IŠ TIKRŲJŲ ŽINOME APIE JUOS?

Pradėjo Kaštonas, gruodžio 30, 2017, 09:03:44

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Kaštonas

Peter Kreeft. Angelai (ir demonai): ką mes iš tikrųjų žinome apie juos?. Iš anglų kalbos vertė Irena Daugirdaitė-Rekašienė. - Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. - 127 p.

Atsakydamas į daugelio žmonių užduodamus klausimus apie angelus ir demonus, garsus rašytojas ir filosofijos profesorius Peteris Kreeftas stengiasi atskirti faktus nuo fantazijos bei mitus nuo tikrovės ir atsako į 101 dažniausiai pasitaikantį klausimą apie šias dvasines būtybes. Knyga parengta pagal labai populiarų jo paskaitų ciklą ,,Angelai, velniai, vėlės ir stebuklai", patenkina ne tik smalsumą, sukeltą nepaprasto šių dienų susidomėjimo angelais ir paneigia kai kurias daugelio šiuolaikinių knygų ,,tiesas" apie juos, bet ir žadina skaitytojo aktvų troškimą žvelgti giliau.

Remdamasis Šventuoju Raštu, tradiciniu Bažnyčios mokymu ir šv. Tomo Akviniečio paveldu, Kreeftas aiškiai ir išsamiai, išmintingai ir nestokodamas humoro, atsako į tokius iškylančius ,,amžinuosius" klausimus kaip šie: Kas gi yra angelai? Kaip angelai bendrauja su Dievu? Kaip angelai bendrauja su mumis? Ar iš tikrųjų egzistuoja demonai, velniai ir piktosios dvasios? Ir daugelį kitų.

Peteris Kreeftas – Bostono koledžo filosofijos profesorius, keleto katalikiškų leidinių nuolatinis bendradarbis, dažnas konferencijų dalyvis ir daugiau kaip 20 knygų autorius.


Bernardinai.lt

Kaštonas

TURINYS

ĮVADAS

PIRMA DALIS. KLAUSIMAI APIE MŪSŲ ŽAVĖJIMĄSI ANGELAIS

1. Vartau šia knyga ir klausiu savęs, kodėl turėčiau ją nusipirkti. Išdėstykite savo mintis apie angelus viename puslapyje.
2. Kodėl pastaruoju metu yra tiek daug knygų apie angelus?
3. Kodėl angelai yra įdomūs?
4. Koks skirtumas, ar tikite angelus, ar ne?

ANTRA DALIS. KAIP MES SUŽINOME APIE ANGELUS?

5. Ar jūs angelų žinovas?
6. Kas suteikė jums įgaliojimus parašyti knygą apie angelus?
7. Kaip jūs sužinote apie angelus? Ar visa tai nėra padrikos spėlionės ir vaizduotė?
8. Ar galite patvirtinti angamtiškumo realumą?
9. Ar tai, kas antgamtiška, yra nemoksliška?
10. Ar yra grynai loginiu priežasčių tikėti angelus, išskyrus tai, kad apie juos rašoma Biblijoje ir žmonės pasakoja juos sutikę?
11. Kodėl logiškai negalima įrodyti angelų buvimo?
12. Ar angelai reikalingi? .
13. Kodėl žmonės tiki angelas?
14. Kodėl daugelis žmonių mano, jog kvaila tikėti angelus?
15. Argi negalima tikėti Dievą be angelų? Kam reikia angelų?
16. O ką pasakysit apie tikėjimą ne į Dievą be angelų, bet į angelus be Dievo?
17. Ar galite būti krikščionis ir netikėti angelais?

TREČIA DALIS. KLAUSIMAI APIE ANGELŲ PRIGIMTĮ

18. Iš ko padaryti angelai?
19. Kaip angelai apskritai gali kas nori būti, jeigu jie neturi kūno? Mes negalime įsivaizduoti dvasios be kūno.
20. Ar galite įrodyti, kad dvasia egzistuoja? Ar galite įrodyti, kad materializmas yra netiesa?  21. Kas yra ta ,,dvasia", iš kurios sukurti angelai?
22. Ar angelai yra žmonių sielos be kūnu? Ar jie yra kaip vėlės?
23. jei angelai neturi kūnu, kaip mes galime kartais ' juos pamatyti?
24. Ką veikė angelai anksčiau?
25. Ar po mirties mes tapsime angelais?
26 Argi ]ėzus Biblijoje (Mt 22, 30) nesakė, kad būsime kaip ,,angelai danguje. ?
27. ]ei angelai nusileidžia iš dangaus, tai kas yra tas ,,dangus"
28. Ar angelai yra skirtingos asmenybės?
29. Tradicinė angelologija teigia, kad angelai turi sudaryti hierarchiją. Kodėl? Ar tai nėra tik viduramžių monarchinės sistemos projekcija?
30. Angelų hierarchija ir nelygybė skamba neteisingai ir neobjektyviai. Ar Dievas yra elitarizmo Šalininkas?
31. Koks įdomiausias angelų aprašymas literatūroje?  Ką siūlytumėte perskaityti?
32. Ar angelai dalyvauja politikoje?
33. Ar angelai drąsina?
34. Ką angelai veikia visą diena? Ar jie nunuobodžiauja?
35. Kaip angelai patiria nušvitimą?
36. Kaip angelai bendrauja tarpusavyje?
37, Kaip angelai bendrauja su Dievu?
38, Kaip angelai bendrauja su mumis?
39. Kur yra angelų? Kur jie gyvena?
40, Kaip angelai juda?
41, Kiek angelų gali šokti ant smeigtuko galvutės?
42. Kaip angelai atrodo?
43. Ar angelai gražūs?
44. Ar angelai turi humoro jausmą?
45. Kodėl viduramžiais angelai buvo suskirstyti į devynis lygius, arba "chorus"?
46. Ar yra moteriškosios lyties angelų?
47. Kodėl angelus dažniau regi moterys, o ne vyrai?
48. Kodėl visi angelų paveikslai kažkodėl yra nesėkmingi?
49. Ar angelai gali būti ateiviai?
50. Ar daugybė dievų, kuriuos garbino visi senoves žmonės (išskyrus žydus), iš tikrųjų buvo angelai?
51. Kaip jūs žinote, kad regite angelą?
52. Ar tikrai angelai neturi sparnų? Kodėl jie visada vaizduojami sparnuoti?
53. Kodėl angelai vaizduojami su rimbu?
54. Ar angelai kaip nors ypatingai susiję su jūra?
55. Ar angelai ypatingai susiję su žvaigždėmis?
56. Ar angelai myli? ]ei ne, kaip jie gali būti geri nemylėdami? Jei taip, kaip jie gali jausti, neturėdami kūno ar nervų?
57. Kiek yra angelų?
58. Ar angelai gali mylėtis?
59. Ar angelai amžini?
60. Ar mes kiekvienas turime angelą sargą. Ar mūsu angelas sargas dabar žino apie mus?
61. Ar angelai tuo pat metu mato Dievą ir mus?
62. Ar gali angelai mums padaryti ką nors gero?
63. Ar knygų apie angelus skaitymas ir mąstymas apie juos gali padaryti mus gerus?
64. Ar angelai žino slapčiausias mūsų mintis?
65. Kaip angelai veikia mūsų protą?
66. Ar angelai gali pereiti per sienas ir uždarytas duris?
67. Kaip angelai gali veikti kūnus, jei jie patys yra bekūnės dvasios?
68. Ar angelai gali mus pralinksminti ir padaryti laimingus!
69. Kaip angelai gali mus paveikti?
70. Ar angelai žino, kas bus ateityje?
71. Ar angelai kada nors sukelia ar nuramina audras?
72. Ar angelai gali tapti automobiliais?
73. Ar angelai valgo?
74. Ar pasakojimai apie angelų pagalba yra tiesa?
75. Ar aš galiu tikėtis kada nors būti angelo išgelbėtas?
76. Ar apie angelus kalba kitos religijos?
77. Ar mes galime kalbėtis su angelais? .
78. Ar galime teigti, kad šiandien angelai tapo nebesvarbūs? Šiais laikais svarbiausiu tapo žmogus, argi ne?
79. Ar tolimojoje beisbolo aikštelės dalyje kada nors būna angelų"? Ar angelai kada nors lemia beisbolo rungtynių rezultatus?
80. Ar kiekvienas turime savo angelų?
81. Koks skirtumas, saugo mus angelai sargai ar ne?
82. Kada mūsų angelai sargai pasirodo, kad mus apgintų?
83. Dažnai paveiksluose vaizduojama, kaip angelas šnabžda į vieną ausį, o demonas į kitą. Ar tai tiesa?

KETVIRTA DALIS. KLAUSIMAI APIE DEMONUS

84. Ar demonai, velniai ir piktosios dvasios iš tikrųjų egzistuoja?
85. Gal tikėti demonus nesveika psichologiškai? Ar tai negrąžina mums viduramžių baimę, prietarus ir raganų medžioklę?
86. Ką keičia tikėjimas demonais?
87. Ką gali padaryti demonai?
88. Ar turėtume bijoti velnio ir demonų apsėdimo?
89. Kaip angelai nupuolė ir tapo demonais?
90. Kada įvyko angelų nuopuolis?
91. Paaiškinkite Šėtono nuopuolio motyvus. Kodėl absoliučiai geras angelas pasirinktų tapti velniu?
92. Kaip demonai mus gundo?
93. Kokiais ypatingais būdais dabar velniai mus gunda ir apgaudinėja? Ar galėtumėte pateikti kokiu nors specifinių, praktiškų patarimų?
94. Ar egzorcizmas rimta? Ar egzorcistai tikrai išvaro demonus?
95, Ar gali demonai apsėsti kates? o kompiuterius?
96. Ar senovės tautų garbinti netikri dievai ar stabai galėjo būti demonai?
97. Ar visa ,,dvasine kova " yra antgamtiška? Ar demonai vieninteliai mūsu priešai?
98. Kaip galėčiau padėti kovoti šią dvasinę kovą?
99. Kaip mes, būdami tik žmonės, galime padėti kovoti su antgamtiškais priešais? 
100. Ar angelai gali mums padėti šioje kovoje?


PRIEDAS A: Trumpas angelistinės filosofijos kursas
PRIEDAS B: Gyvatnuodžio laiškas: seksas ir žiniasklaida.
PRIEDAS C: Ką Katalikų Bažnyčios katekizmas kalba apie angelus.
PRIEDAS D: Angelai ir demonai Šventajame Rašte.