• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugpjūčio 10, 2022, 10:55:32

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kaip katalikams reikėtų reaguoti į LGBT propagandą?

Pradėjo Augustas, liepos 17, 2013, 15:48:49

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Pilgrim

Sakoma geriau vieną kartą pamatyti negu dešimt kartų išgirsti ...
Second face of LGBT
Feminists (7000 members of LGBT congress) attack on people (1500 young catholics) who are stand and pray to defend their church.

http://www.youtube.com/watch?v=s2Azv1Lw1hY
turėkite kantrybės peržiūrėti

Diak. Tomas M.

Galų gale krikščionys turės susivienyti, kad nugalėti LGBT demoną.

CitataБеседа протоиерея Димитрия Смирнова с американским пастором Скотт Лайвли, известным американским борцом за традиционные семейные библейские ценности против гомосексуального фашизма и других богоборческих извращений современной западной цивилизации.


http://www.youtube.com/watch?v=U606S2__YM8

Čia aš matau tikro ekumenizmo pavyzdį. Įdomi mintis, kad krikščionys turi atsikovoti vaivorykštės simbolį, kuris yra labai artimai susijęs su pačiu Dievu.

Silvija

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 06, 2013, 17:01:53
Sakoma geriau vieną kartą pamatyti negu dešimt kartų išgirsti ...
Second face of LGBT

Kaip baisu... ar po to šie vyrai dar begalės žiūrėti į moterį? Tikrai, Rožinis - vyriška malda...

Silvija

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 07, 2013, 23:54:41
Galų gale krikščionys turės susivienyti, kad nugalėti LGBT demoną.

Va būtent! Labai įdomu buvo stebėti abi puses. Tie du vyrai - kaip dviejų didelių jėgų simboliai - dėl bendro tikslo pasirengę aukoti savo krašto ambicijas, amerikietis - pripažindamas, kad reikalinga Rusijos pagalba, o rusas - kviesdamas protestantus (!) pas save, suprask, susivienysim prieš bendrą priešą (bet pastarojo idėja išduoda ir religinį trūkumą, kurį protestantų pastorius lengvai įveikia :)) "Prasimušė" ir kita didžiarusiška mintis, neva tik jie yra ta didi tauta, gimdžiusi tokius didžiavyrius kaip Dostojevskis, daugiavaikė tauta, užkariavusi dideles pasaulio teritorijas ir atrodo vis dar su nepasitikėjimu žvelgianti į vakariečius...

Kai visus užpuls modernusis maras, pamiršim tokius marazmus. Telaimina mūsų visų pastangas Dievas! [-O<

Ši diskusija verta rodyti labai plačiai :thumbup:

Diak. Tomas M.

Labai geras video (anglų k.), susumuojantis viską, ką katalikai turi žinoti apie homoseksualizmą, jo vertinimą, kilmę ir pavojus:


https://www.youtube.com/watch?v=ZcmKHqH56_4

Diak. Tomas M.

Viešpats Jėzus per vieną viziją Šv. Katerinai Sienietei pasakojo apie homoseksualizmo nuodėmę. Pasirodo, homoseksualus lytinis aktas yra bjaurus net patiems demonams... demonas sugundo žmogų, bet kai šis pradeda daryti tokį šlykštų veiksmą, demonas pasitraukia nuo pasišlykštėjimo. Tikrai verčia susimąstyti:


http://www.youtube.com/watch?v=5jBG-afubeM

Diak. Tomas M.

Kad ir kaip nesinorėtų, bet tikriausiai esame didelio lūžio Bažnyčioje liudininkai. Popiežius Pranciškus tapo pirmuoju popiežiumi, kuris paliko atviras duris, Vyskupų Konferencijoms interpretuoti civilines homoseksualų "unijas". Kaip ir galima buvo tikėtis, žinant, kad Pontifikas yra Išsilaisvinimo teologijos gerbėjas, viskas remiasi socialiniais motyvais.

CitataDaugelyje šalių galioja reglamentuotos civilinės unijos. Ar tai yra kelias, kurį Bažnyčia gali suprasti? Ir kokios yra ribos?

Šventasis Tėvas: Santuoka yra tarp vieno vyro ir vienos moters. Sekuliarios valstybės nori pateisinti civilines unijas, kad reguliuoti įvairias gyvenimo kartu situacijas, kas yra skatinama reikmės reguliuoti ekonominius aspektus tarp asmenų, pvz. siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą. Kiekvienas atvejis turi būti ištirtas ir įvertintas individualiai.

--------------------------

Many countries have regulated civil unions. Is it a path that the Church can understand? But up to what point?

Holy Father: Marriage is between one man and one woman. The secular States want to justify civil unions to regulate different situations of coexistence, spurred by the need to regulate economic aspects between persons as, for instance, to ensure healthcare. Each case must be looked at and evaluated in its diversity.

Popiežius Pranciškus nuo pirmųjų dienų pasižymi labai neapibrėžtais, bendriniais posakiais, kuriuos kas netingi, tas interpretuoja kaip jiems patinka. Kadangi buvo panaudotas bendrinis išsireiškimas "civilinės unijos", savaime suprantama, daugelis žurnalistų tai įvertino ir homoseksualių civilinių unijų kontekste. Reikia taip pat prisiminti, kad būtent teisinis-ekonominis klausimas yra vienas pagrindinių, padedančių pramušinėti gėjų ir lezbiečių "santuokas" visame pasaulyje.

Ištaisyti galimą klaidą ar neapsižiūrėjimą, buvo galima pasinaudojant Vatikano spaudos tarnyba. Šiuo atveju Vatikano Spaudos tarnybos pranešimas, kaip įprasta, paaiškina, ką Popiežius turėjo omenyje. Deja, tas paaiškinimas nieko gero nežada  :(

CitataPopiežius nusprendė neįsitraukti į debatus apie delikatų gėjų civilinių unijų klausimą.

Atsakydamas žurnalistui, jis išryškino natūralius bruožus santuokos tarp vieno vyro ir vienos moters. Kita vertus, jis taip pat kalbėjo apie valstybių įsipareigojimą vykdyti savo pareigas savo piliečių labui.

Atsakydamas, Popiežius Pranciškus kalbėjo labai apibendrintais išsireiškimais ir specifiškai neužsiminė apie vienos lyties santuoką, kaip civilinę uniją.

Popiežius Pranciškus paprasčiausiai įvardijo problemas ir nesiginčijo su įvairių šalių Vyskupų Konferencijų nuomonėmis civilinių unijų ir vienos lyties vedybų klausimu.

Mes neturime stengtis išskaityti iš Popiežiaus žodžių daugiau, nei buvo pasakyta labai bendrine kalba.

-------------------

"The Pope did not choose to enter into debates about the delicate matter of gay civil unions."

"In his response to the interviewer, he emphasized the natural characteristic of marriage between one man and one woman, and on the other hand, he also spoke about the obligation of the state to fulfill its responsibilities towards its citizens."

By giving this response "Pope Francis spoke in very general terms, and did not specifically refer to same-sex marriage as a civil union," he explained.

"Pope Francis simply stated the issues and did not interfere with positions held by Episcopal Conferences in various countries dealing with the question of civil unions and same sex marriage," the priest continued.

"We should not try to read more into the Pope's words that what has been stated in very general terms."

Bet juk aptakiai kalbant tik ir skatini žmones daryti visokiausius išvedžiojimus, ar ne taip? Kaip tik tokiais atvejais mes tikimės, kad Popiežiaus žodžiai būtų ne aptakūs, bet taiklūs, kaip strėlė... bet...

Vadinasi aiškaus atsakymo iš Šventojo Tėvo nėra, jis nenori tiesiai šviesiai pasakyti, kas yra teisinga, nenori ginčytis su Vyskupų Konferencijomis, tokiu būdu Vyskupų Konferencijoms paliekant atviras duris interpretuoti dalykus taip, kaip jos nori... žinant kai kurių liberalių vyskupų nuomones, greitai galime tapti labai liūdnų dalykų liudininkais.

Pilgrim

Citatatokiu būdu Vyskupų Konferencijoms paliekant atviras duris interpretuoti dalykus taip, kaip jos nori ...
Ne, ne ir dar kartą ne ... nėra šitaip. Vyskupų konferencijos negali interpretuoti taip kaip nori, yra ribojantys dalykai pvz. 1983 m. Kanonų teisės kodeksas ar kiti Visuotinės Bažnyčios dokumentai.
Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2331–2400
Popiežiškoji šeimos taryba. Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė (1995 12 08)
Popiežiškoji šeimos taryba. ŠEIMA, SANTUOKA IR DE FACTO GYVENIMO SĄJUNGOS. 2000 lapkričio 21

Pilgrim

Dažnai minimas Popiežius Pranciškus ir jo pasisakymai...

Gal reikėtų labiau suvokti Popiežių, kaip asmenį, kaip žmogų ...
siūlau -
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-13-interviu-su-pranciskumi/115047

Diak. Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  kovo 12, 2014, 05:33:56
Citatatokiu būdu Vyskupų Konferencijoms paliekant atviras duris interpretuoti dalykus taip, kaip jos nori ...
Ne, ne ir dar kartą ne ... nėra šitaip. Vyskupų konferencijos negali interpretuoti taip kaip nori...

Pilgrim, tokie dalykai daromi iš lėto, pamažu. Prireikė net 3 Vyskupų konferencijos balsavimų ir nelegalių praktikų renkant balsus, kad visose JAV būtų įteisintas Komunijos dalinimas į rankas. O dabar atsiklaupti per Šv. Mišias kai kuriose bažnyčiose net neskatinama - neliko net klauptų... tiek ir tos pagarbos Švč. Sakramentui...

Kalbant apie šiandienines problemas, neseniai kardinolas Walter Kasper Popiežiui ir kitiems kardinolams skaitė paskaitą apie galimybę duoti Komuniją išsiskyrusiems ir vėl be Bažnyčios palaiminimo vedusiems žmonėms - "kai kuriais atvejais" (primena: "Kiekvienas atvejis turi būti ištirtas ir įvertintas individualiai.")... lašas po lašo ir doktrinos akmenį pratašo, kaip bebūtų gaila :(

Kardinolo Walter Kasper paskaitos tekstai italų kalba ir ištraukos angliškai.

Pilgrim

Kažkaip kol kas neturiu komentarų ...

Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/

Puslapyje kairėje pusėje yra skyrelis
Latest Updates
po juo filmukas pažiūrėkit
:( :( :(

Varlė keliauninkė

Manau, jeigu būtų kitaip, tada reikėtų skelbt aliarmą. Jėzus gi sakė Jei persekioja mane, persekios ir jus.
Taip kad čia 'normaliai' pasaulis reaguoja.. Taip ir turi būti.

Pilgrim

Seksualinis švietimas. XXI amžiaus mokykla (2010) (LT) 


http://www.youtube.com/watch?v=k0BAhoqpkSA

"Niujorke atidaryta savivaldybės mokykla seksualinėms mažumoms nuo 13 metų.
Organizatoriai norėjo apsaugoti nuo pajuokų ir pasityčiojimų mokinius, kurie yra gėjai ir lesbietės."

Augustas

Citata iš: Pilgrim  balandžio 05, 2014, 20:24:00
Seksualinis švietimas. XXI amžiaus mokykla (2010) (LT) 


http://www.youtube.com/watch?v=k0BAhoqpkSA

Filmukas  :thumbup:

Citata"Niujorke atidaryta savivaldybės mokykla seksualinėms mažumoms nuo 13 metų.
Organizatoriai norėjo apsaugoti nuo pajuokų ir pasityčiojimų mokinius, kurie yra gėjai ir lesbietės."

O dėl atskiros mokyklos gėjams ir lesbietėms, tai nepasakyčiau, kad ta mokykla yra blogas dalykas. Rimtai užkliūva tik pernelyg jaunas (nuo 13 metų) mokinių amžius. Būtų tokių mokinių amžius nuo 16 metų, tai nieko nesakyčiau. O su patyčiomis reikia kovoti rimtai visose visų lygių mokyklose, net nesigilinant, kas yra tų patyčių objektas. Turėtų pakakti vien paties patyčių egzistavimo fakto, kad būtų imamasi priemonių, nukreiptų prieš patyčias. Tik, savaime aišku, tos priemonės niekada neturėtų tapti propaganda už homoseksualų (gėjišką ir lesbietišką) gyvenimo būdą, kaip kad dabar labai dažnai būna (Lietuvoje dar nelabai, bet Vakarų Europoje tai tikrai vyksta beveik visada).

kukulis

Čia gavau tokio spamo:

http://www.citizengo.org/en/6212-take-no-zilla-pledge


Bet nesuprantu ar čia už gėjus peticijas ar prieš  :ashamed:
Gal kas mokat gerai anglų kalbos niuansus galėtumėt geriau suprasti ir paaiškinti? :)

Diak. Tomas M.

Idėja tokia, kad prieš porą savaičių kompanija Mozilla (kuri yra naršyklės Firefox kūrėja) išsirinko naują CEO, bet priešai nebuvo patenkinti ir paviešino faktą, kad jis aukojo stambią pinigų sumą iniciatyvai, kuri turėjo Kalifornijoje uždrausti homoseksualias veybas. Na ir kaip manoma, po didelio spaudimo tas žmogus atsistatydino iš vadovo posto.

Tavo minėtos iniciatyvos autoriai ragina protesto vardan nesinaudoti Firefox naršykle, kas man yra kiek juokinga, nes sakysime Google (Chrome autoriai) ir kitos kompanijos žymiai labiau įsivėlę į homoseksualumo propagandą. Mano nuomone tai yra reakcija ne logikos, bet jausmų lygyje.