• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 18:10:53

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?

Pradėjo Andrius4, rugpjūčio 22, 2015, 20:17:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Ši diskusija atskilo nuo: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,700.msg15532.html#msg15532

Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 22, 2015, 00:18:14
Dievo Žodis yra labai gilus, kartais tiesiog neaprėpiamas, todėl mes negalime jį aiškinti vien tik pagal savo supratimą


Andrius4

Kaip jau ir minėjau savo prisistatyme. Kad Mano pagrindas yra Biblija ir stovėjimas ant Dievo Žodžio. Tada kaip aš galėčiau stovėti ant Dievo žodžio jeigu pats ji aiškinčiaus pagal savo supratimą? Nes tada aš ji pats lipdyčiau taip kaip man palanku.Kai Dievas sako:

Įst 4,2 Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų neatimkite. Laikykitės Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymų, kuriuos jums skelbiu

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 22, 2015, 01:09:01
Man trūksta žodžių, taip palietė abiejų jūsų Žodžio interpretacijos! Štai ir problema - visa kaip ant delno.

Andriau, vieną dalyką norėčiau pasakyti: Komunija, tokia forma, kokia Ji yra šiandien, juk Bažnyčios sukurta ir nustatyta

Andrius4

Pasigilinkim giliau

Jono 13,12-8
12 Nuplovęs jų kojas, Jis užsivilko drabužius ir atsisėdęs paklausė: ,,Ar supratote, ką jums padariau?
13 Jūs vadinate mane 'Mokytoju' ir 'Viešpačiu', ir gerai sakote, nes Aš Tas esu.
14 Jei tad Aš – Viešpats ir Mokytojas – nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti.
15 Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau.
16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją.
17 Jeigu tai suprantate, palaiminti esate, taip elgdamiesi.

Mt 5,19 Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. 20 Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nepranoks Rašto žinovų ir fariziejų teisumo,-neįeisite į dangaus karalystę

Mt 24,35 Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Heb 13,8 Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.

Kristus tas pats PER AMŽIUS
Tai kaip dabar gaunasi? Jai Kristus pasakė:  Jei tad Aš – Viešpats ir Mokytojas – nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau. Tai ar Kristus pasikeitė? Tikrai ne, Jis tas pats per amžius. Juk Puikiai žinome kas yra Šventoji Dvasia, Tai tas pats Kristus. Tai ar dabar jis pasikeitė ir ėmė mokinti savo Bažnyčia skirtingai? Tad jeigu Kristus yra Žodis(Jono 1,1-15) Tad ir Šventoji dvasia yra Žodis. O Žodis negali nieko kito mokinti, kaip tik Žodi. Ką sako Paulius?

Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Paulius skelbė Žodi   

Todėl dabar aš prašau jūsų, jeigu aš klystu, prašau parodykite man. Bet prašau tai parodykite Dievo Žodyje.Donatas

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 22, 2015, 20:20:47
Kaip jau ir minėjau savo prisistatyme. Kad Mano pagrindas yra Biblija ir stovėjimas ant Dievo Žodžio. Tada kaip aš galėčiau stovėti ant Dievo žodžio jeigu pats ji aiškinčiaus pagal savo supratimą? Nes tada aš ji pats lipdyčiau taip kaip man palanku.Kai Dievas sako:

Įst 4,2 Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų neatimkite. Laikykitės Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymų, kuriuos jums skelbiu

Andriau, ar tu katalikas ?


Kaštonas

" Juk Puikiai žinome kas yra Šventoji Dvasia, Tai tas pats Kristus. Tai ar dabar jis pasikeitė ir ėmė mokinti savo Bažnyčia skirtingai? Tad jeigu Kristus yra Žodis(Jono 1,1-15) Tad ir Šventoji dvasia yra Žodis. "

Na aš pvz nepasakyčiau jog puikiai žinau.
Todėl galiu sau leisti teigti, jog Tėvas, Šv. Dvasia ir Jėzus Kristus yra skirtingi ASMENYS ir kartu Viena.
Greičiausiai esi krikštytas. Krikštu turėjai gauti Šv. Dvasią, o taip ir yra. Bet vien todėl tavęs niekas nevadins Jėzumi Kristumi...

Nemanau, kad skirtingai moko. Manau, kad šioje vietoje derėtu kalbėti apie mokinystę. Mokinystę derėtu suprasti kaip kelionę. ty niekas panorėjęs neina iškart į dvylikta klasę. Na, nebent taip panorėtu Dievas.
Galiu pridėti jog Trejybė nėra kažkoks statinis reiškinys...

Mes visi klystame. Tik vienas Dievas Teisus.

Andrius4

Pirmoje eilei noriu atsiprašyti. Taip Kaštonai aš neteisingai sudėjau sakini, turėjau parašyti ,kad yra žinoma, o ne kad visi puikiai žinome. Ačiū ,kad pataisei.

Tikiu, kad Tėvas, Šv. Dvasia ir Jėzus Kristus yra viena, nes Biblija taip sako. Bet apie trys skirtingus asmenys jus Biblijoje nerasite. Todėl aš lieku prie Žodžio. Juk ir tavo paties parašyti žodžiai liudija, kad Biblija teisi, ne žmogus. Juk parašei "Mes visi klystame. Tik vienas Dievas Teisus." .

   Šitos Biblijos eilutes parodo, kad Dievas ir Kristus yra vienas asmuo.

Jono1: 1-2
1 Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.
Jono 1:14-15
14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.
15 Jonas apie Jį liudija ir šaukia: ,,Čia Tas, apie kurį kalbėjau: Tas, kuris eina paskui mane, pirmesnis už mane yra, nes Jis buvo anksčiau už mane".

Ir  šita Biblijos vieta  parodo, kad Dievas ir Šv. Dvasia yra vienas asmuo

Romiečiams 8:11
11 Jei jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis – prikėlęs iš numirusių Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.

Andrius4

Donatai, i klausima ar aš katalikas? Jeigu Apaštalai buvo katalikai, tuomet taip aš katalikas. Nes katalikas žodžio reikšme yra "Pasaulinis, visuotinis" Nes Kristus išsiuntė savo mokinius i pasauli sakydamas " ,,Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.

kukulis

O pagal kokį supratimą tu nesi katalikas?

Donatas

Apaštalams pagrindas nebuvo biblija - tokios kokią mes ją turime tada net nebuvo.

,,Kur apie tai rašoma Biblijoje? Mes tikime tik Biblija, Biblija yra vienintelis tikėjimo šaltinis krikščioniui!"
http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=68

Kaštonas

Rasime Andriau.

Jn:15:26   Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo,-Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo,-Jis liudys apie mane.

Tavo paties citatos rasi kalba apie skirtingus Asmenis.

Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą.

Ps Kukuli, gal atskirk šią temą?

Silvija

Jei ta tema "Ar katalikų tikėjimas išpažįsta Triasmenį Dievą?", tai ja nebus diskutuojama sutinkamai su 2.taisykle, kurią rasite čia:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,9.0.html

Andrius4

Na tai yra stiprus pareiškimas    "Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą."
   
Tiksliau butu,  jus netikite i Biblija. Jai teisingai supratau. Na, po tokio pareiškimo si diskusija tiesiog neteko prasmes. Nes jus netikite i Biblija, Bet Biblija juk yra Dievo Žodis. Nes aš gi būdamas vaikas eidavau i Romos kataliku bažnyčia. Ir gerai pamenu, kaip kunigas perskaitęs ištrauka iš Biblijos sakydavo " Tai buvo Dievo Žodis " Todėl aš tiesiog negaliu patikėti tuo. Bet yra kaip yra. Šitos temos aš nekelsiu, nes  jūsų puslapio 2-tra taisykle sako "diskusijos turi remtis Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu." Prieš tai aš šitų taisyklių neskaičiau, todėl supratau, kad jau esu ja pažeidęs. O aš gerbiu taisykles. Ir tai paskutine citata kuria aš noriu įdėti be jokios interpretacijos.

Jono 12:48
48 Kas mane atstumia ir mano žodžių nepriima, tas turi savo teisėją: žodis, kurį kalbėjau, teis jį paskutiniąją dieną.

kukulis

Lietuvių kalboje žodis "tikiu" naudojamas keliais linksniais: tikiu kuo, ir tikiu į ką.

Tai va šiuo atveju kai kalba eina apie Šventąjį Raštą, tai turbūt labiau tinka sakyti tikiu kuo, o kai kalba eina apie Dievą, tai labiau tinka sakyti į ką.

Iš čia matyt atsiranda ir tikėjimo laipsniškumas, ar kitaip sakant, kitas tikėjimo lygmuo, kai kalbama apie Dievą.

Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, Dievo Žodis yra gyvas ir Jis yra antrasis Dievo asmuo, tuo tarpu Šventas Raštas yra tik nedidelė Dievo Žodžio atspindžio dalis. Neįsivaizduotina, kad visą Dievą galėtų sutalpinti knyga.

Todėl ir sakome kad tikime į Dievą ir tikime Šventuoju Raštu, o ne atvirkščiai :)


Broliai protestantai kritikuoja katalikus ir ortodoksus, kad jie bažnyčiose ir cerkvėse pasikabinę daug paveikslų. Bet jei pažiūrėtume, tai ne šiaip paveikslai, o Švento Rašto ištraukos pavaizduotos tapybos menu; tas ypač stipriai atsispindi ikonose, kur esmė ne estetinis ikonos grožis, bet tai, ką ta ikona simboliškai nori pavaizduoti.

Vadinasi, kai žmogus meldžiasi prie paveikslo, jis meldžiasi tam, kas pavaizduota paveiksle. Taip ir su Šventuoju Raštu, jeigu melstųsi žmogus Biblijai, tuomet jis būtų stabmeldys, tačiau jis meldžiasi Dievui, kuris kalba per Bibliją, o ne pačiai Biblijai, ir viskas tada OK.

Kaštonas

O Ačiū Kukuli.

Andriau nesinervuoikis, kaip sakant.
Šv. Rašte rasi parašyta,, žodžius kuriuos kalbėjau yra dvasia,, ir dar daug ko.

Andriau noriu tau padėkoti.
AČIŪ, kad skaitai, kad giliniesi, kad užduodi klausimus. Kad Esi.

Silvija

Aš taip pat noriu padėkoti Andriui, kad jis tiesiakalbis ir kalba tai, ką tiki. Bet nereiktų kovoti remiantis žodžiu, istorija rodo, kad tai nėra kelias į vienybę, kurios taip trokšta Kristus. Kiekvieną tavo, Andriau, mintį norint galima paneigti kita Rašto citata.

O taisyklė nr.2 yra tik šiam forumui :), nes mes nesam kokie nors teologijos ekspertai ar egzegetai. Juo labiau, kai reikalai pakrypsta į ginčus dėl pamatinių tikėjimo tiesų.

Kaštonas

,, mintį norint galima paneigti kita Rašto citata,,
Aš taip nemanau :-D

Silvija

Cituodamas nukandai mano žodžius:

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 25, 2015, 04:20:54
Kiekvieną tavo, Andriau, mintį norint galima paneigti kita Rašto citata.

O čia - Andriui, kuris vaikystėje lankė katalikų bažnyčią:
http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10343.html

Kaštonas

Vistiek nesutinku.

Paneigti galime interpretavimą. Mintį. Supratimą. Citatų eiliškumą. Sekąr tt.

Šv. rašte žodžiai preciziškai tikslūs ir nėra prieštaros tarp jų.

Pasimelsti už mane.

Silvija

Dėl Šv. Rašto juk nieko nesakiau. Sakiau dėl Andriaus minčių, t.y. dėl to, kaip jis pritaiko Žodį savo tiesoms pagrįsti.

Pripažįstu, kad ne kiekvienu atveju tiesa tai, ką parašiau. Bet tai tik patvirtina taisyklę, kad mūsų žodžiai netobulai gula juodu ant balto.

(Kas ten pas tave su gramatika? Tingi parašęs komentarą peržiūrėti ar automatiškai neprisivėlė klaidų? :))