• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 18:18:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?

Pradėjo Andrius4, rugpjūčio 22, 2015, 20:17:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

" Dėl Šv. Rašto juk nieko nesakiau. Sakiau dėl Andriaus minčių, t.y. dėl to, kaip jis pritaiko Žodį savo tiesoms pagrįsti. "

Nedrįsčiau savo tiesom žodžio pritaikyti. Nes kaip ir minėjau, kaip aš galėčiau stovėti ant žodžio Jai jis pas mane butu kaip tampoma guma, Kaip norėčiau taip ir sukčiau. Niekas negali pats aiškintis žodžio. Tai Dievo Žodis, Dievas tik ir gali ji išaiškinti. Skirtumas yra tas, kad jus stovite ant Bažnyčios aiškinimo, o aš ant Dievo pranašo aiškinimo.

Kaštonas

Andriau Donatas įkėlė nuorodą, ar skaitei ją?
Ačiū Donatui.
Andriau, o kas yra Dievo pranašo aiškinimas?

Jo Silvija.
Mano išmanusis sugeba pataisyti žodžius kaip jam patinka ir kada patinka. Po komentaro išsiuntimo nesugebėjau patikrinti. Atsiprašau.

Silvija

Kokio Dievo pranašo, Andriau?

Va dabar tu kalbi savus žodžius ir jie yra ne visai tiesa. Mes stovime ne vien ant Bažnyčios aiškinimo, bet ir esam asmeniniame santykyje su Dievo Žodžiu, kuris kalba aktualiai kiekvienoje situacijoje. Bažnyčios mokymas padeda mums atskirti dvasias, kai žmogumi ima manipuliuoti piktasis, čia nepamainomi Tradicijos turtai. O protestantai, deja, Tradiciją dažnai neigia, šitaip prarasdami lobių lobius ir didelę pagalbą ieškant tiesos.

Dėl to, ką pasakiau (kad tavo mintis galima paneigti kita Rašto citata), pateiksiu vieną pavyzdį (ne tam, kad kaip nors kovoti).

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 22, 2015, 20:22:06
Pasigilinkim giliau

Jono 13,12-8
12 Nuplovęs jų kojas, Jis užsivilko drabužius ir atsisėdęs paklausė: ,,Ar supratote, ką jums padariau?
13 Jūs vadinate mane 'Mokytoju' ir 'Viešpačiu', ir gerai sakote, nes Aš Tas esu.
14 Jei tad Aš – Viešpats ir Mokytojas – nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti.
15 Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau.
16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją.
17 Jeigu tai suprantate, palaiminti esate, taip elgdamiesi.

Mt 5,19 Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. 20 Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nepranoks Rašto žinovų ir fariziejų teisumo,-neįeisite į dangaus karalystę

Mt 24,35 Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Heb 13,8 Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.

Kristus tas pats PER AMŽIUS
Tai kaip dabar gaunasi? Jai Kristus pasakė:  Jei tad Aš – Viešpats ir Mokytojas – nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau. Tai ar Kristus pasikeitė? Tikrai ne, Jis tas pats per amžius. Juk Puikiai žinome kas yra Šventoji Dvasia, Tai tas pats Kristus. Tai ar dabar jis pasikeitė ir ėmė mokinti savo Bažnyčia skirtingai? Tad jeigu Kristus yra Žodis(Jono 1,1-15) Tad ir Šventoji dvasia yra Žodis. O Žodis negali nieko kito mokinti, kaip tik Žodi. Ką sako Paulius?

Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Paulius skelbė Žodi   

Todėl dabar aš prašau jūsų, jeigu aš klystu, prašau parodykite man. Bet prašau tai parodykite Dievo Žodyje.

Čia tu remdamasis Dievo Žodžiu taip išvedei, kad KB vos ne prakeikta, kad skelbia (dėl Komunijos kaip sakramento) jog ne visi šį sakramentą gali priimti. O kaip ta Rašto vieta apie vestuvių pokylį, kur atėjo žmogus neišbalintu drabužiu? Arba Jėzaus palikimas apaštalams "ką surišite, bus surišta ir ką atrišite - atrišta"?

Manau tavo parinktos Rašto citatos - tik interpretacija (ar mintys), kuri lengvai paneigiama citatas sudėliojant kitaip. Nes KB Komuniją, tiksliau, Susitaikymo sakramentą, aiškina būtent sutinkamai su Dievo Žodžiu. Ką Dievas sujungė, žmogus te neišskiria... O kodėl vis dėlto išskiria? ir po to, sukūrę naujas šeimas, nori pradėti gyventi iš naujo, nors nėra iki galo susitaikyta, atleista, nors lieka įskaudintų žmonių, net vaikų, kurie galbūt žiūri į Komuniją imantį tėvą ar mamą ir nesupranta tokios krikščionybės..?

Andrius4

 Gink Dieve, kad aš ką nors kuom nors kaltinčiau, žmogų ar kokia nors Bažnyčia. Bažnyčia juk sudaro žmones, o Žmogus Dievo kurinis. Kristus niekada nekaltino žmonių, o neteisinga mokimą. Štai ką kaltina Žodis. Ta Pauliaus citata Gal 1,8 kalba apie kitokį skelbiama mokslą.
Todėl aš labai atsiprašau, jai tai sukelia jums toki vaizdini.

O kad žmogus kada kalba savo žodžiais tai tikrai sutinku, kad jis yra neteisus Dievo akyse. Todėl ir stengiuosi stovėti ant Dievo Žodžio.

Silvija

Bet tai kas KB mokyme apie Komuniją (Susitaikymo sakr.) konkrečiai neteisinga? Gal gali aiškiau?

Pilgrim

Andriau, rašai
Citatao aš ant Dievo pranašo aiškinimo
įvardink šį Dievo pranašą.

Donatas

Gerbiamieji,

Siūlau iškirpti iš temos (ir geriausia išmesti) šią diskusiją, nes ji visai neatitinka nei temos nei pačio forumo.
Be to prieštarauja 2-ai forumo taisyklei. Gerbkime vieni kitų laiką.

Silvija

Sutinku ir atsiprašau, kad įsivėliau į kalbas.

Kukuli? Tomai?

Andrius4

William M. Branham(Dievo pranašas)

Ačiū visiems už diskusija. Telaimina jus Dievas

Kaštonas


Andrius4


Varlė keliauninkė

Tai tu sekmininkas? Kodėl iškart neprisistatei ir neatsakei į Donato klausimą? Kam tie išvedžiojimai..
Beje kokiu tikslu tu šitame katalikų forume? Prisitatymei rašei, kad "nenoriu, kad butu kasnors nuo jūsų paslėpta". o šit kaip išėjo  ::)

Atsiprašau, kad tiek klausimų kirba. Ir aš nieko prieš, kad dalyvautum diskusijose - ir taip katalikai verda tik savo sultyse.. bet tai nežinau kaip moderatoriai.. Tik jeigu kalbėsi, kalbėk savo žodžiais, nes taip kalbasi žmonės, tik be tų penkiaaukščių citatų iš NT.

Kaštonas

Теперь, если вы дадите мне ещё один вечер, если Бог даст, я докажу вам, что коммунизм действует под контролем Всемогущего Бога, чтобы уничтожить Римский...И запомните, я говорю это как Божий пророк. Российская империя сбросит атомную бомбу определённого вида на город Ватикан и уничтожит его в один час. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. И в Библии сказано, что Бог брал жестокосердных людей в Свои руки и они становились инструментами в Его руках "для исполнения воли Его" и для воздаяния ей чего она заслуживает. Это точно. Это есть Слово.
Проповедь: "Клеймо зверя", 13.05.1954, Джефферсонвилл, Индиана, США


???

Andrius4

Tikrai nieko neslepiu ir neslėpiau. Klausimas buvo ar aš katalikas.  Jai butu klausimas aš Romos katalikas? Ir mano anketoj yra parašyta bendruomene" žinia". Žinia nepriklauso jokiai organizacijai, ar denominacijai. O tikslas mano yra bendrauti apie Dievą. Už klydęs i ta saitą nemaniau, kad čia tik Romos kataliku saitas. Dabar žinau. O kaip man kalbėti savo žodžiais apie Dievą? Liudyti galima savai žodžiais, o kitaip tai turime remtis kažkuo tai juk, o kalba šiuo atveju apie Dievą, tai ir galiu remtis tik Jo žodžiu.

Kaštonas

O aš galvoju kodėl susijaudinu ir apima neramybė?!
Bet ir nuo šios žinios nelengviau.
Suprantu, kad atstumti nenoriu.

Ačiū už atvirumą.

Į vatą neviniojant. Kodėl esi ne katalikas?

Varlė keliauninkė

Sakyčiau velnio pranašas :(

ps
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 25, 2015, 12:32:51
O kaip man kalbėti savo žodžiais apie Dievą?
Taip kaip tu asmeniškai Jį patiri savo gyvenime.

Andrius4

Na kad sužinoti ar tai yra Dievo pranašas ar ne. Reikia įstirti ji pagal Dievo Žodi, kad galima butu taip užsimoti  "Sakyčiau velnio pranašas   " Manau žinote kad Senajam Testamente įstirdavo pagal urima ir tumima, ar tai nuo Dievo ar ne. Šiu dienu urimas ir tumimas yra Senasis ir Naujasis Testamentai. Neįmanoma įstirti  tik iš vienos pamokslo atkarpėles ir daryti skubotas išvadas. Yra įrašyta virs tūkstančio jo pamokslu. Jus turėtumėte juos perklausyti, kad matytumėte bendra vaizdą, na nesakyčiau kad visus, bet gera dali jų.

Kodėl aš esu ne Romos katalikas? Na aš juo buvau, aš gimiau ir augau kataliku apsuptija, vaikščiojau i kataliku Bažnyčia. Bet nieko apart apeigų ir nemačiau. Salta aplinka. Matydavau žmones sunerimusius ir niūrius, piktus, išvargusius. Biblijos niekas neskatino perskaityti. Ir dabar suprantu kodėl. Dėl Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu. Todėl ką aš apie Dievą žinojau? Nieko.....Visi tik gąsdindavo Dievu. Girdėdavau tik žodžius" Dievas tave nubaus" Aš nebenorėjau  tokio Dievo. Todėl aš nustojau lankytis Bažnyčioje....Todėl aš nebe katalikas.

Kaip aš ji patiriu savo gyvenime? Tiesiog realiai, taip kaip jus pažįstate savo antras puses. Taip kaip aš pažistu savo žmona. Nes mes antras puses pazistam ne tik pagal kūną, bet ir pagal dvasia ir siela. Mes jaučiame bet kokius antru pusiu dvasinius virpesius. Net būdami toli nuo antru pusiu, nors ir už 10.000 km. Bet ką sugalvoja grize paklausti ar parodyti. Mes tapačia akimirka būdami vis dar toli nuo namu, dvasioje jau galime matyti jos reakcija ir atsakymą. Taip aš patiriu Dievą, mūsų Viešpatį Jėzų Kristu. Taip pat patiriu Ji per maldas,  kai  Jis man atsako i maldas. Patiriu Ji kai Jis bara mane, kai aš neteisingai pasielgiu apimtas pykčio ar kokio nesusivaldymo. Patiriu Ji per apreiškimus, kuriu dėka Jis atveria man Biblijos vietas. Patiriu Ji per Dvasini maistą kurio Jis mane maitina ir augina dvasioje. Patiriu Ji per Jo malone kuria Jis man suteikę. Patiriu Ji per Jo Dieviška meile, per kuria Jis man primena, kad Jis myli mane. Patiriu Ji per Jo vedima, per Jo suvestus mano gyvenimo kelius. Patiriu Ji per ta gyvenimo laikotarpi, kur turėjau pjauti tai ką pasėjau. Na tai galima tęsti ir tęsti....

Pilgrim

Citatapagal urima ir tumima
o kas tai yra ? :-\

Silvija

Andriau, nemanai, kad tavo atsiradimas katalikų forume yra ne šiaip? Juk niekas nevyksta atsitiktinai :-\

Kaštonas

"Bet nieko apart apeigų ir nemačiau. Salta aplinka. Matydavau žmones sunerimusius ir niūrius, piktus, išvargusius. Biblijos niekas neskatino perskaityti. Ir dabar suprantu kodėl. Dėl Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu. Todėl ką aš apie Dievą žinojau? Nieko..... "

hm. Man tai labai artima. Skiriasi tuo, kad aš neturėjau gyvo tikėjimo nuo vaikystės.
Jeigu panorėsi, galiu pasiūlyti tau ekskursiją į daugelį kodėl.
Pvz.

"Dėl Katalikų Bažnyčios Magisteriumo mokymu. Todėl ką aš apie Dievą žinojau?"
Ir aš nieko nežinojau. Man Bažnyčia ATRODĖ kaip vieta į  kurią turi eiti tik senukai ruoštis mirčiai. O Dievas TIK mirusių pasaulio valdovas :/
Viešpats neprimeta man savo valios, Jis man sako, kad aš turiu laisvę savo pasirinkimams. Ty skaityti ar neskaityti, eiti ar neiti, gyventi ar mirti, aš renkuosi pats.

Ir aš nenoriu tokio Dievo kuris savo vaikams leistu mesti atominę bombą ant savo vaikų. Aš netikiu tokiu Dievu. 
Kai darome dienos peržvalgą, seku ar aš pats nepaleidau tokios bombos kitam žmogui, bet jau žodžiais. Nežinau ar patikėsi bet randu, kad paleidžiu jų tūkstančius.
Kai švenčiame Mišias, kunigas lėtai kelią Eucharistiją, o aš būnu susikaupęs, matau iškeliamą Nukryžiuotą Jėzų, ir sužeistuosius kuriuos pats savo žodžiais žudžiau. ...


Kviečiu į ekspediciją :)
http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1141.msg15481.html#msg15481
facebook profilyje yra šios stovyklos nuotraukos. Galime apie jas pasikalbėti.

Be viso ką paminėjau, kviečiu tave į Šiaulius!
Priimk kvietimą, prašau.