• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 13, 2024, 14:40:02

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?

Pradėjo Andrius4, rugpjūčio 22, 2015, 20:17:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Varlė keliauninkė


Kaštonas

Mano galva, negalima sakyti turint vatine galvą.  :no-no:
:)

Andrius4

Negi jus nematote? Kad  pati esme yra ( Mt 16,17 ) 17-toi eilutei. Pasitikrinau nemažai vertimu ir 17-ta eilute visur skamba taip kaip ir jūsų vertime kuri pateikėte.  Padariau copy-paste. Nes tai nekeičia esmes, koki vertima pasiimtumėte.

"17 Jėzus jam tarė: ,,Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. "

Tėvas, kuris yra danguje Petrui apreiškė. Tai buvo "apreiškimas" Be to apreiškimo Kristus nebūtu pasakės Petrui šitų žodžiu. Pirma buvo apreiškimas, o paskui patvirtinimas.
Kodėl jus šito nematote? Kam tada iš vis užduodate man klausimus jeigu iš karto nusiteikė netikėti? Taip nusiteikė netikėti, kad net neįsigilinę i kontekstą, atkertate ir džiūgaujate.
Ir netgi bandote mane išstatyti kažkokiu tuščiu kaltintoju, jog nepateikiau jokiu faktu, neva tuose 10 puslapiu jų nėra. Ir net bandote išjuokti vaiku auklėjimo pavyzdžiais. Todėl aš tu faktu ir nebekartosiu, nes vis tiek  nenoryte jų matyti, nors jie ir buvo pakartoti. Ir matau, kodėl jų nematote.


Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 24, 2015, 03:44:04
Ne į Biblija mes tikime, o į Dievą.

Žinau, kad tai parašyta Kaštono, bet jus tam neprieštaravote, o tik bandėte tai pateisinti Lietuviu kalbos žodžio "tikiu" naudojamais linksniais ir KB katekizmu.

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2015, 19:57:27
Lietuvių kalboje žodis "tikiu" naudojamas keliais linksniais: tikiu kuo, ir tikiu į ką.

Tai va šiuo atveju kai kalba eina apie Šventąjį Raštą, tai turbūt labiau tinka sakyti tikiu kuo, o kai kalba eina apie Dievą, tai labiau tinka sakyti į ką.

Iš čia matyt atsiranda ir tikėjimo laipsniškumas, ar kitaip sakant, kitas tikėjimo lygmuo, kai kalbama apie Dievą.

Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, Dievo Žodis yra gyvas ir Jis yra antrasis Dievo asmuo, tuo tarpu Šventas Raštas yra tik nedidelė Dievo Žodžio atspindžio dalis. Neįsivaizduotina, kad visą Dievą galėtų sutalpinti knyga.

Todėl ir sakome kad tikime į Dievą ir tikime Šventuoju Raštu, o ne atvirkščiai :)

Matote? tai žmonių išmintis. Todėl dabar atidžiai skaitykite.

Jn 12,44 O Jėzus šaukė: "Kas mane tiki, tiki ne mane, bet Tą, kuris mane siuntė.

Mt 10,40 Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima Tą, kuris mane siuntė.

Jn 13,20 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima Tą, kuris mane siuntė"

Jn 10,9 Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras.

Netikėdami i Biblija, netikite i Dievo Žodį. Netikėdami i Dievo Žodį, jus atstumiate pati Jo Žodį (Kristu) Kristus sake: "Kas mane tiki, tiki ne mane, bet Tą, kuris mane siuntė." (Tėvą) Dar Kristus sako? " Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas." Negi jus manote, kad atstume Žodį (Kristu) kuris yra  vartai, apeisite per aplinkui pas Tėvą? Per žmonių išmintį? Per teologija? Per KB katekizmą ir tradicijas? Kur viskas yra iš žmogaus. Kaip gi jus Dievo Žodį nustumiate i antra planą? " Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, Dievo Žodis yra gyvas ir Jis yra antrasis Dievo asmuo"  Kaip gi taip? kai tos citatos liudija, kad tai pirmas ir tas pats asmuo.

Apr 22,13 Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga.

Ar tai nesvarbiausias Faktas ir įrodymas, kokio gi dar jums reikia?
Kaštonas

TIKRIAUSIAI, paskutinis klausimas  labiausiai užduotas sau pačiam?!

kukulis

Na va ... visi vieni kitiems viską išsakėme.
Normali diskusija tuo turėtų ir pasibaigti.

Jeigu tikslas - pakeisti kito nuomonę, tai jau ne be diskusija. Be to žmogui tai neįmanoma, o vien Dievui.

Tai dabar gal apmąstykime ką perskaitėme ir palaukime kol kiekvienam iš mūsų Dievas parodys kas yra kas?

Diak. Tomas M.

Mes aišku nieko nepakeisime, tegul žmogus domisi, skaito... kai prieis vieta, kur Apaštališkieji ir Bažnyčios tėvai (nemaišykime jų su pačiais Apaštalais) mokys skirtingai, nei "tas vyras" (nevadinu jo pranašu, nes jis toks nėra), tuomet gal jis pradės labiau gilintis ir duok Dieve prieis prie teisingų išvadų. O kad nepilstyti iš tuščio į kiaurą, rakinu temą.