• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 16:34:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?

Pradėjo Andrius4, rugpjūčio 22, 2015, 20:17:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Varlė keliauninkė

Andriau, pabandžiau klausyt, bet.. pamokslas pusantros val. trukmės?? Pusės gyvenimo reikia tokiems "pamokslams".. neturiu tiek.

Kai vienas kunigas atėjo pas dykumų senolį paklaust, kaip jam sakyti pamokslus, senolis jam pasakė: turi būti gera pradžia ir gera pabaiga, o tavo užduotis jas kuo labiau priartinti viena prie kitos.

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 25, 2015, 19:38:45
Manau žinote kad Senajam Testamente įstirdavo pagal urima ir tumima, ar tai nuo Dievo ar ne. Šiu dienu urimas ir tumimas yra Senasis ir Naujasis Testamentai.
Tartis su Dievu pagal urimą ir tumimą galėjo tik vyriausias kunigas, kuris juos (jį) nešiojo. Dažniausia tariamasi būdavo dėl karo veiksmų - kariauti ar ne, taip pat dėl karo eigos. Kadangi su Kristumi pranašų era baigėsi, ir vyriausias kunigas yra pats Kristus ir tik Jis, nemanau, kad kažkas būtų vertas užimti Jo vietą. Taip pat nesuprantu iš kur žinai, kad šių dienų urim ir tumim yra ST ir NT?

Andrius4

Iš 28,30 Į teismo krūtinės skydelį įdėsi Urimą ir Tumimą, jie bus ant Aarono širdies, kai jis pasirodys Viešpaties akivaizdoje. Jis visuomet nešios ant savo širdies Viešpaties teismą Izraelio sūnums.

Taip Silvija, tu tikrai esi teisi. Niekas atsitiktinai nevyksta, netgi mano užklydimas čia :)

Kaštonai, labai nuoširdus AČIU už kvietimą. Kad ir kaip viskas gražu butu šia diena Romos kataliku Bažnyčioj ir iš tikrųjų jaučiasi jau vien pabendravus su jumis. Esat malonus žmones. Bet aš liksiu prie Dievo Žodžio. Pažiūrėkim paprasta pasauline situacija. Kiek yra pasaulyje krikščionišku mokimu? Bijau sumeluoti bet girdėjau, kad virs 900 visokiu organizacijų, denominacijų ir visos jos skelbę Kristu ir prima Kristu, kaip savo gelbėtoja. Ir kiekviena iš jų šaukia, kad ji yra tikroji Kristaus Bažnyčia(Prisiminkit, neturiu galvoja žmones, bet neteisingus mokimus). Todėl jai aš nežinočiau Dievo Žodžio  ir nueičiau i viena, i kita paklausyti ką pamokslauja. Ir kiek be eičiau man atrodytu, kad jos visos teisios iš savo taško. Oho tai ką gi man reikėtu daryti? Tai kuri Bažnyčia teisi? O Kristaus Bažnyčia tai juk viena. Tai kuri? Tik ta kuri nepriekaištingai vykdo Dievo valia pagal Jo Žodi.  Dievas neteis pagal kažkuria Bažnyčia. Jis teis pagal Savo Žodi.  Juk parašyta " Dangus ir žeme praeis, bet Dievo Žodis nepraeis" 
Minėjai kad nenori tokio Dievo kuris leistu savo vaikam užmesti bomba ant savo vaiku. O kas gi norėtu? Kuris Tėvas norėtu, kad jo vaikai peštųsi iki mirties?. Reiškęs kažkurioje pusei ne jo vaikai. Ir vėl prašau nesupraskit neteisingai, nes ne man spręsti kurioj pusei ne jo vaikai. Bet aš turiu kalbėti tiesiai. Žinau tiksliai, nei vienas Dievo vaikas nepražus, net ir tas kuris ištykstu nuo bombos .

Varlė keliauninkė, Na taip jo pamokslai netrupi. Yra ir trumpesniu, o yra ir dar ilgesniu.
Iš kur žinau, kad šių dienų urim ir tumim yra ST ir NT? Tai tik paliginimas, niekas oficialiai to nepaskelbę.
Silvija

Andriau, bažnyčios nereikia ieškoti, ją gauname paveldu iš savo tėvų :), o jei kas joje nepatinka, juk parašyta "pripildykite gi savo tėvų saiką" (Mt 23, 32).

Kaštonas

"Andriau, bažnyčios nereikia ieškoti, ją gauname paveldu iš savo tėvų"
Silvija, aš nebūčiau tokios kategoriškos nuomonės. Iš savo tėvų galime gauti visa puokštę klišių ir ne tik iš tėvų.....
Galime (aš pvz.)dalyvauti Šv. Mišiose ir varnas šaudyti. Dar daug ko galima...
http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1180.0.html
Net ir taip gali būti...

"Juk parašyta " Dangus ir žeme praeis, bet Dievo Žodis nepraeis"  "
Andriau,
Lk:21:33   Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
Lk 21, 33 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
Mk 13, 31, Mt 24, 35 atitinkamai...

Mt:6:33   Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Andriau neužtektu mėnesio kalbėtis apie tai kas parašyta tavo komentare.
Šv. Rašto slėpinių neatskleisdinėsiu. Nes taip parašyta.

Jn:19:27   Paskui tarė mokiniui: ,,Štai tavo motina!" Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
Sakau tau iki, iki kol norėsi grįžti ...
Mano pasiūlymas tebegalioja..

Ps.
http://tavorankose.org/forumas/index.php/board,1.0.html
Ten sukėliau DALĮ knygų, kurias skaičiau po atsivertimo. Tai mano dalis IEŠKOJIMŲ, jei taip galima sakyti.

Silvija

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 27, 2015, 04:38:08
"Andriau, bažnyčios nereikia ieškoti, ją gauname paveldu iš savo tėvų"
Silvija, aš nebūčiau tokios kategoriškos nuomonės. Iš savo tėvų galime gauti visa puokštę klišių ir ne tik iš tėvų.....
Galime (aš pvz.)dalyvauti Šv. Mišiose ir varnas šaudyti. Dar daug ko galima...

Žinoma, kad gauname, bet eiti ieškoti skalsesnės duonos kitur nebūtina. Aš nekaltinu tų, kurie eina, nes tai - iš blogos patirties, dėl kurios visi esame kalti. Bet esu pastebėjusi, kad dauguma pakrikštytųjų KB (jei praktikuoja mokinystę) anksčiau ar vėliau sugrįžta namo. Nes ligtol jie buvo tiesiog nepažinę Jos mokymo.  To labai linkečiau Andriui.

Bet kitaip gali būti su tais, kurie krikštą gavo kitur.

Tai - tik mano nuomonė.

Kaštonas


kukulis

Apskritai, tai pagal A. Trimaką (o gal K. nepamenu vardo ;) ), kiekvieno žmogaus tikėjimo brandos kelyje yra protesto etapas, kada suabejojame tėvų tikėjimu, ir tik po tos abejonės, atlikus apsisprendimą, atsiranda sąmoningumas.

Ir be abejo tas apsisprendimas yra rizikingas, nes žmogus gali apskritai tapti ateistu, pereiti į kitą religiją, denominaciją, arba likti prie savo tėvų tikėjimo.

Dar sako, kad jeigu nėra to protesto/apsisprendimo etapo, tai žmogus ir toliau tiesiog lieka "tradiciniu tikinčiuoju" t.y. drugnu, ritualus vykdančiu žmogumi, nelabai suprantančiu ir nelabai besidominčiu ne tik kad kitais, bet ir savuoju tikėjimu.

Žodžiu ta rizika yra neišvengiama, nes be jos nepasireiškia žmogaus laisvė; o be laisvės nėra nei meilės nei tikro tikėjimo.

Kaštonas

" kiekvieno žmogaus tikėjimo brandos kelyje ... "

Puikybė tai toji priežastis dėl kurios lipame ant grėblio kuris jau buvo užmintas.

Andrius4

 Oho Kaštonai  :)  Ar tik nepaspendėte man spąstų(Rašau draugiška forma)  Juk prašėte manęs kad rašyčiau savais žodžiais.

Varle keliauninke raše "Atsiprašau, kad tiek klausimų kirba. Ir aš nieko prieš, kad dalyvautum diskusijose - ir taip katalikai verda tik savo sultyse.. bet tai nežinau kaip moderatoriai.. Tik jeigu kalbėsi, kalbėk savo žodžiais, nes taip kalbasi žmonės, tik be tų penkiaaukščių citatų iš NT.

Tai aš ir rašau, kad" Dievo žodis nepraeis" Aš žinau tas citatas. Aš stengiuosi išlaviruoti nepažeisdamas jūsų saito taisyklių.

Tik va matau, gaunasi problema trejybės supratime. Nes man tada jus pasakykite.

Lk:21:33   Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

"O mano žodžiai nepraeis" Ar Jie ne Dievo?

Kaštonas

Loginė ir teologinė esmė skiriasi Andriau.
:)

Andrius4

Ir vystyk norėčiau sužinoti skirtumą  :)

Kaštonas


Silvija

Iš tikrųjų labai malonu kalbėtis su geranorišku žmogumi, pagarba, Andriau! :)

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 27, 2015, 07:53:34
Tik va matau, gaunasi problema trejybės supratime. Nes man tada jus pasakykite.

Lk:21:33   Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

"O mano žodžiai nepraeis" Ar Jie ne Dievo?

Savo žodžiais tikrai labai sunku apsakyti Švč. Trejybės slėpinį, tad trumpai pasižiūrim į Katekizmą  O:-):

240  Jėzus apreiškė, kad Dievas yra ,,Tėvas" visiškai netikėta prasme: Jis yra ne vien Kūrėjas, Jis nuo amžių yra Tėvas santykyje su savo vienatiniu Sūnumi, kuris savo ruožtu nuo amžių yra Sūnus tik santykyje su savo Tėvu: ,,Niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti" (Mt 11, 27).

241  Dėl to apaštalai išpažįsta Jėzų kaip Žodį, kuris ,,pradžioje [...] buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas" (Jn 1, 1), kaip ,,neregimojo Dievo atvaizdą" (Kol 1, 15), kaip ,,Dievo šlovės atšvaitą ir Jo esybės paveikslą" (Žyd 1, 3).

242  Išsaugodama apaštalinę tradiciją, Bažnyčia 325 metais pirmajame visuotiniame Nikėjos Susirinkime išpažino, kad Sūnus yra ,,vienos prigimties"44 [homousios, consubstantialis] su Tėvu, tai yra vienas su Juo Dievas. Antrasis visuotinis Susirinkimas 381 metais Konstantinopolyje išlaikė tą nusakymą savajame Nikėjos tikėjimo išpažinime ir išpažino ,,vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, Šviesą iš Šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu"45.


http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10F13.html

Andrius4

Labai ačiū Silvija už komentarą ir už pateikta platesne informacija.
 
  Och, kaip aš visa tai suprantu. Sunku net žodžiais išsakyti, kurie veržte veržiasi iš širdies. Nes viskas juk širdija. Kaip ir parašyta  Heb 10,16 "Štai Sandora, kurią su jais sudarysiu, praslinkus anoms dienoms,-sako Viešpats:-Aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintyse,

Biblijoje taip pat rašoma krikštytis Jėzaus Kristaus vardu. Netgi kas buvo pasikrikštiję kitaip turėjo persikrikštyti.

Apd 19,1 Apolui būnant Korinte, Paulius, perėjęs aukštutines sritis, atvyko į Efezą. Užtikęs ten kelis mokinius, 2 paklausė: "Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią?" Jie atsakė: "Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia". 3 Jis klausė toliau: "Kokiu tad krikštu jūs buvote pakrikštyti?" Jie atsakė: "Jono krikštu". 4 Tada Paulius tarė: "Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmones tikėti Tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų Jėzų". 5 Tai išgirdę, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu.

  Paprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai). Bet tai tik titulai, aš juk turiu vardą.

Rašau netgi suprasdamas, kad kataliku mokymas teigia jog Tėvas, Šv. Dvasia ir Jėzus Kristus yra skirtingi asmenys ir kartu Viena. Netgi ir čia pasako, kad kartu yra Viena. Todėl neįmanomas joks nukrypimas nuo Šv. Rašto (Biblijos)

Silvija

Dabar jau aš pati nusižengiu forumo taisyklėms, bet tą darau dėl Dievo meilės (Tomai, pritaikyk man nuobaudą, sakau tai rimtai).

Andriau. Analogija apie tave kaip šeimos tėvą gali būti Trejybės atspindys, bet kiek kitaip - tu vienas mylėdamas kitus, bet negaudamas atsako, neišsilaikytum meilėje ir jūsų šeima be bendrystės žlugtų.

Dievas negyvena vienatvėje, o yra neišsemiamas gyvybės šaltinis, kuris nuolat dovanojasi ir bendrauja. Tą galime tam tikru būdu suvokti stebėdami tiek makrokosmosą, t.y. mūsų žemę, planetas, žvaigždes, galaktikas, tiek mikrokosmosą: ląsteles, atomus, elementarias daleles. Visame kas egzistuoja, tam tikru būdu yra įspaustas Švč. Trejybės vardas, nes visa būtis, iki paskutiniosios dalelės, yra bendraujanti, o per tai atsiskleidžia bendraujantis Dievas, galop atsiskleidžia kuriančioji Meilė.

Viskas kyla iš mielės, linksta į meilę ir juda meilei skatinant, nors pagal skirtingą sąmoningumo ir laisvės laipsnį. ,,Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus Tavo vardas visoje žemėje!" (Ps 8,2) – sako psalmistas. Kalbėdamas apie ,,vardą" Šv. Raštas kalba apie patį Dievą, jo tikrąją tapatybę, kuri atsispindi visoje kūrinijoje, kurioje kiekvienas kūrinys, dėl to, kad yra ir dėl medžiagos, iš kurios yra sukurtas, rodo į transcendentinį Principą, į amžiną ir begalinį Gyvenimą, kuris save dovanoja, žodžiu, rodo į pačią Meilę. ,,Mes jame gyvename, judame ir esame" (Apd 17,28), - pasakė Atėnų Areopage apaštalas šv. Paulius.

Tvirčiausias įrodymas, kad esame sukurti pagal Trejybės atvaizdą yra šis: tik meilė mus daro laimingus, nes gyvename bendraudami, gyvename, kad kitus mylėtume ir būtume kitų mylimi. Pritaikant biologijos mokslų siūlomą analogiją galime sakyti, jog žmogaus asmens genome glūdi giliausias Švč. Trejybės, Dievo-Meilės pėdsakas.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-06-10-benediktas-xvi-svc-trejybes-pedsakas-zmogaus-asmens-genome/8479

P.s. Kažkas šelmiskai pasakė: Dievas yra veiksmažodis. :).

Jo vardas AŠ ESU. Todėl ir mes turime būti. Ne po vieną, o tik santykyje tai pajaučiame.

Diak. Tomas M.

Apsieisime be nuobaudų ;)

Pamaniau, gal mes jau kažkiek pribrendome (o gal situacijos į tai veda?), kad atidaryti atskirą skiltį tokiems pokalbiams (kur moderatoriais žadėjome Pilgrim su Kukuliu paskirti :D )?

Tuomet reikėtų pakoreguoti taisykles.

Tik aišku reikėtų, kad būtų žmonių, kuriems įdomu palaikyti tokį pokalbį, nes aš asmeniškai dar nesu pakankamai susitupėjęs, o gal neturiu tam pašaukimo.

Kaštonas

O aš nepritariu.
Trumpai kalbant, Andrius turėtų norėti sugrįžti

Silvija

Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 28, 2015, 02:14:39
Apsieisime be nuobaudų ;)

Valio! :celebrate: Ačiū, Tomai!

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 28, 2015, 02:59:44
O aš nepritariu.
Trumpai kalbant, Andrius turėtų norėti sugrįžti

Tu teisus. Tik tiek, kad iš Andriaus kalbėjimo lyg ir pasijuto nuoširdus noras suprasti. Ar tai - ne ieškojimas?

O čia - į temą ir atliepiant į šitą kukulio komentarą:

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 24, 2015, 19:57:27
Lietuvių kalboje žodis "tikiu" naudojamas keliais linksniais: tikiu kuo, ir tikiu į ką.

Tai va šiuo atveju kai kalba eina apie Šventąjį Raštą, tai turbūt labiau tinka sakyti tikiu kuo, o kai kalba eina apie Dievą, tai labiau tinka sakyti į ką.


http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.1092.html


Kaštonas

Noras suprasti kyla iš...
Ir tai gali būti visai ne valios veiksmas. Valia pagal Bibliją yra širdis.

Trumpai, turime ir save saugoti.

(parvažiuosiu paskaitysiu :))

Pilgrim

CitataValia pagal Bibliją yra širdis
Nėra taip ... tačiau tai yra pakankamai specifinė tema ir reikalaujanti tam tikro bagažo
todėl nėra tikslinga čia ją plėtoti