• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 19, 2024, 19:35:02

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Rytų tradicijos atitikmuo Švč. Mergelės Marijos Rožiniui - Dievo Motinos kanonas

Pradėjo Diak. Tomas M., lapkričio 12, 2015, 02:04:40

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Dievo Motinos maldos kanonas (Богородичное правило)

Stebėtina, kaip panašus į Rožinį :)

CitataŠį kanoną sudaro 150 ,,Sveika, Marija", suskirstytų į 15 dešimčių. Prieš skaitant dešimt ,,Sveika, Marija" prisimenamas tam tikras Išganymo istorijos įvykis (maldininkų patogumui, pridedu ištrauką iš Šventojo Rašto arba Šventosios Tradicijos, kuri gali priminti įvykį). Po įvykio paminėjimo seka malda tam tikra intencija (įvykis sudabartinamas ir suvokiamas kaip tipologinė nuoroda į maldininko sielą). Panašu, kad, sekdami metropolito Kallistos Ware patarimu, galime patarti šioje vietoje, jei tik yra toks nusiteikimas, melstis savais žodžiais (metropolitas Kallistas sako: ,,nepaliaujama malda reikalauja laisvės").

Po šios maldos seka 10 ,,Sveika, Marija". Po jų skaitoma malda ,,Tėve mūsų" ir ,,Gailestingumo vartai".

Atidus maldininkas taip pat pastebės, kad maldos kanonas turi nemažai bendrybių su katalikų Rožiniu. Sutampa šie slėpiniai: ,,Apreiškimas", ,,Aplankymas", ,,Gimimas", ,,Paaukojimas", ,,Atradimas Šventykloje" (iš dalies; ortodoksų kanone skiriasi akcentas), ,,Apsireiškimas Kanos vestuvėse", ,,Nukryžiavimas", ,,Prisikėlimas", ,,Žengimas į Dangų", ,,Šventosios Dvasios atsiuntimas", ,,Marijos paėmimas į Dangų", ,,Marijos vainikavimas". Taipogi pastebėtina, kad Sekminių apmąstyme minimas Dievo Motinos dalyvavimas įvykyje, o paskutinysis slėpinys – Dangaus Karalienės vainikavimas (šiedu ikonografiniai elementai siejami su katalikiška tradicija).

Rytietiška ,,Sveika, Marija"

Lietuviškai, Angelo Apreiškimas Dievo Motinai:

Džiaukis Marija, malonės pilnoji Dievo Gimdytoja Mergele,
Viešpats su Tavimi.
Tu palaiminta tarp moterų
Ir palaimintas Tavo Įsčių Vaisius,
Nes pagimdei mūsų sielų Išgelbėtoją

* Džiaukis = Sveika
** Išgelbėtojas = Išganytojas