• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 06, 2023, 19:45:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Biblijos supratimas. Tekstas ir kontekstas.

Pradėjo Varlė keliauninkė, gruodžio 12, 2015, 08:37:57

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Yra tokia paslėpto "mokslo" šaka, kuri vadinasi Ezoterika ;)

Andrius4

Mielu noru Kukuli atsakyčiau i visus klausimus. Bet aš nespėju vienas. Jus tai vienas kita papildot ir pridengiat, jai kas ko nežinot irgi neatrašot ir čia greitai stoja kitas/kita į tą poziciją ir aš nieko prieš. Bet supraskit ir mane, todėl taip aš stengiuosi atsakyti nors į tiek kiek spėju ir atsakau į mano atžvilgiu svarbiausius. Gal būt Jums svarbesni kiti, kurie lieka neatsakyti. Tuomet prašau juos pakartoti ir duoti man laiko.

P.S. O ir aš gi irgi neviska žinau.

Varlė keliauninkė

Pamenu, sakei, kad buvai katalikas. Tai mazdaug zinai kaip katalikai tiki. Gal gali papasakoti apie jusiske Zinios bendriomene, kaip meldziates, ar vyksta liturgija, ar svenciate Eucharistija ir visa kita. Susipazinkim pagaliau, gal tada geriau suprasim vieni kitus, juk tikslas musu vienas.

Silvija

Šiaip, nelabai į temą šis pasiūlymas ;)

Citata iš: Andrius4  gruodžio 12, 2015, 16:01:51
Varlyte, klausi ką aš čia veikiu?  Skelbiu Dievo žodį ir skelbsiu iki tol, kol jus nuspręsite jog nenorite, kad tai daryčiau šiame saite.

Ką tavo supratimu reiškia "skelbti žodį"? Mes visi turime Biblijas ir jas skaitome.

Andrius4

Taip Varlyte, aš buvau katalikas nuo vaikystes. Nes mano mamos mama buvo katalike, mama taip pat buvo katalike. Tai savaime suprantama buvau ir aš katalikas.

Dabar trumpai neišsiplečiant apie žinios bendruomene. Mes renkamės trys kartus per savaite, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais. Bet būna ir keturis, būna kad dar ir šeštadienį. Renkamės pusią valandos prieš pradedant giedoti(ramybės valanda)Tuomet giesmes(Dievo šlovinimas) ir maldos(neturime specialiu maldų, meldžiamės taip kaip Dievas įdeda į širdį tą valandą). Giedojimo metu yra renkamos aukos ir dešimtinės(bet tik viena syki savaitei sekmadieniais) Taip pat jai vaikai, ar suaugę turi paruošia kokiu giesmių Dievui, ateina giedoti ir jai kas turi kokiu liudijimu pasisakyti, ateina paliudyti iki ateina Pastorius. Tada Diakonai perduoda Pastoriui brolių ir seserų prašymus, kad  bažnyčia pasimelstu už jos(ar kas serga, ar ieško darbo, ar turi kokiu sunkumu, ar skrenda kur ir t.t.) Tuomet Pastorius meldžiasi(balsu, visos maldos vyksta balsu, bet nėra tam prievoles, kiti Bažnyčios nariai meldžiasi tyliai, kiti mintyse) Tuomet skaitomas Dievo žodis susijęs su pamokslo tema. Tuomet visi atsisėdame ir klausome pamokslą kuris gali tęstis nuo valandos iki dvejų. Pamokslo metu jeigu reikia  yra vėl skaitomas Dievo žodis iš įvairiu Biblijos vietų, kurios yra susiję su pamokslo tema. Taip pat jeigu reikia yra skaitoma iš Viliamo Branhamo pamokslų ištraukos susijusios su tema. Taip pat jeigu reikia yra rodomos per projektorių nuotraukos. Pasibaigus pamokslui, vėl vyksta giedojimas(šlovinimas)Dėkojimas Dievui ir maldos. Viskam pasibaigus Bažnyčios nariai(kam reikia) eina pas Pastorių įvairiais gyvenimo klausimais. Taip pat(jau išėjus į lauką) tęsęsi bendravimas(kas turi laiko aišku) Dažnai bendravimas persikelia į pas kažką i namus. Gaminami pietus, padėkojama Dievui, valgoma ir bendraujama iki vėlumu (Viska ką darome, kai meldžiamės, dėkojame, krikštijame ir t.t. viska darome tik Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.) "Nes nėra kito vardo duoto po dangumi išsigelbėjimui".

Kas liečia Eucharistija, Pastorius visada paskelbę kuria dieną turėsime Komuniją. Ir tai darome pasibaigus pamokslui. Pastorius laužo neraugintą duoną ir supila raudoną vyną į didelę taurę. Tada visi kas dalyvauja Komunijoje(nes nevisi eina prie Komunijos, nors ir būna Bažnyčioje)eina pasiimti gabaliuką duonos(Kristaus kūno) ir po to visi eina ir po maža gurkšniuką ragauja vyną(Kristaus kraują) Ir po to vyksta kojų plovimas.

Kaip ir krikštas, Po pamokslo į pripučiamą baseiną yra pilnai panardinamas žmogus ir yra krikštijamas tik Jėzaus Kristaus vardu.

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 14, 2015, 00:50:55
Ką tavo supratimu reiškia "skelbti žodį"? Mes visi turime Biblijas ir jas skaitome.
Taip tikiu kad jus visi turite Biblijas. Bet dauguma žmonių jų tikrai neskaito. Net Varlyte yra paminėjusi(cituoju iš atminties) "Kad nepaslaptis, kad mes katalikai nesame stiprus Biblijoje"
Jokiu būdu nesakau, kad aš labai stiprus Biblijoje. Nes tiek Pilgrimas, tiek Sigitas manau yra stipresni nei aš Biblijoje. Bet aš kruopščiai statau savo pamatą ant Biblijos ir tik ant Biblijos(Dievo žodžio) Ir Svarbiausias dalykas. Septintas angelas jau trimitavo ir Dievo paslaptis užbaigta. Ir tai turi išgirsti visi pasaulio žmones, o kaip ar jie tai priims ar ne, tai tik kiekvieno žmogaus pasirinkimo laisve. Bet paskelbta turi buti.

Silvija

Katalikų Bažnyčia taip pat mano, kad visa jau yra apreikšta, ko reikia mūsų išganymui ir kito apreiškimo nebus. Tai kodėl galvoji, kad mums reikia dar kartą paskelbti, kažkaip kitaip (tavaip)? Ar tavo skelbimas tikresnis?

Andrius4

Nei mano, nei kažkieno kito skelbimas nebus tikresnis, jeigu jis neatitiks Dievo žodžio. Bet jeigu mano yra nors kiek arčiau Dievo žodžio tuomet taip. O manyti galima įvairiai, kiek Bažnyčių tiek ir nuomonių. Kiek Bažnyčių tiek ir mokymų. Bet pavyzdys yra vienas, tai Dievo žodis. Tas pats galioja ir mano Bažnyčiai be išimties. Nes Dievas ne teis pagal kuria nors Bažnyčia, o pagal savo žodį. Ir tik ta Bažnyčia bus paimta į nuotakas kuri netik, kad skelbia Dievo žodį, bet ir vykdo jį. Nes skelbti, skelbia visos krikščioniškos Bažnyčios.

Silvija

Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2015, 09:11:09
Nes Dievas ne teis pagal kuria nors Bažnyčia, o pagal savo žodį. Ir tik ta Bažnyčia bus paimta į nuotakas kuri netik, kad skelbia Dievo žodį, bet ir vykdo jį. Nes skelbti, skelbia visos krikščioniškos Bažnyčios.

Kur Biblijoje taip rašoma? O ar teis Dievas ne pagal tai, kaip mylėjome?

kukulis

Neseniai klausiausi vienos internetinės paskaitos apie tai, nuo ko prasideda kiekvieno krikščionio dvasinis gyvenimas.
Paskaitininkas rėmėsi Jėzaus palaiminimais. Pats pirmasis
[Mt 5,3]
3 ,,Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.

Paskaitininkas vargdienio dvasia vadino žmogaus nuolankumą, dvasinių dalykų atžvilgiu.

Sukonkretinus - nei vienas mes savo jėgomis negalime dvasiškai tobulėti. Pats pirmasis žingsnis - pripažinti šį savo neįgalumą. Aišku galime sakyti "aš pripažįstu savo bejėgiškumą", bet kad tai nebūtų vien žodžiai, žmogus privalo pamėginti ir ne vieną kartą, kad įsitikintų savo bejėgiškumu, ir tik tada, įgijus vargdienio dvasią, prasideda tikroji dvasinė kelionė ;)

---

Kuo tai susiję su šia tema?

Tiesiog atkreipiau dėmesį į Andriaus ir Silvijos ginčą apie tai, ką ir už ką Dievas teis.

Žydai, musulmonai ir daugelis krikščionių įsivaizduoja, kad jeigu jie gerai vykdys Dievo įsakymus, teisingai supras Evangeliją ( žydų ir musulmonų atvejus Torą ir Koraną ), tai Dievas jį tada pagirs ir dovanos už tai jam dangų. O kurie neteisingai supras ir nevykdys, tai tuos teis.

Vargdienio dvasios kontekste tai skamba .. tiesiog juokingai.

Varlė keliauninkė

Andriau, visu pirma aciu, kad papasakojai, bet klausyk kaip supratau pas jus nera liturgijos ir valgot nepaaukota duona, geriat nepaaukota vyna? Paprasta bendruomenes vakariene?

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 14, 2015, 10:33:03
Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2015, 09:11:09
Nes Dievas ne teis pagal kuria nors Bažnyčia, o pagal savo žodį. Ir tik ta Bažnyčia bus paimta į nuotakas kuri netik, kad skelbia Dievo žodį, bet ir vykdo jį. Nes skelbti, skelbia visos krikščioniškos Bažnyčios.
Kur Biblijoje taip rašoma? O ar teis Dievas ne pagal tai, kaip mylėjome?
(Ist 18:18-19) Išugdysiu jiems pranašą, kaip tave, iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiems visa, ką aš jam būsiu įsakęs. 19 Jei kas nors neklausys žodžių, kuriuos pranašas kalbės mano vardu, aš pats pašauksiu jį už tai atsakyti.

(Jn 12: 48-49 )  Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją: pats žodis, kurį aš kalbėjau, nuteis jį paskutiniąją dieną. 49 Aš juk kalbėjau ne iš savęs, – Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti.

Tikiuosi tai įrodo, kad pagal Dievo žodį busime teisiami.

P.S.O kaip mylėti irgi įsakė Dievas. Tai Jo Žodis

Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 14, 2015, 12:49:33
Andriau, visu pirma aciu, kad papasakojai, bet klausyk kaip supratau pas jus nera liturgijos ir valgot nepaaukota duona, geriat nepaaukota vyna? Paprasta bendruomenes vakariene?
Na čia gal aš nelabai suprantu, kas tiksliai ta liturgija, tai gal ko ir nepaminėjau. Jai gali Varlyte plačiau paaiškink kas ta liturgija?


Sigitas

Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2015, 12:55:21
Citata iš: Silvija  gruodžio 14, 2015, 10:33:03
Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2015, 09:11:09
Nes Dievas ne teis pagal kuria nors Bažnyčia, o pagal savo žodį. Ir tik ta Bažnyčia bus paimta į nuotakas kuri netik, kad skelbia Dievo žodį, bet ir vykdo jį. Nes skelbti, skelbia visos krikščioniškos Bažnyčios.
Kur Biblijoje taip rašoma? O ar teis Dievas ne pagal tai, kaip mylėjome?
(Ist 18:18-19) Išugdysiu jiems pranašą, kaip tave, iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiems visa, ką aš jam būsiu įsakęs. 19 Jei kas nors neklausys žodžių, kuriuos pranašas kalbės mano vardu, aš pats pašauksiu jį už tai atsakyti.

(Jn 12: 48-49 )  Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją: pats žodis, kurį aš kalbėjau, nuteis jį paskutiniąją dieną. 49 Aš juk kalbėjau ne iš savęs, – Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti.

Tikiuosi tai įrodo, kad pagal Dievo žodį busime teisiami.
TAIP, Andriau!
Ir būsime teisiami kožnas be vienas asmeniškai! Nepasislėpsime už kokio nors pranašo arba tradicijos, nepasislėpsime už minios. Niekas nepridengs mūsų, būsime nuogut nuogutėliai  - dvasiškame nuogume ir aiškiai matysime savo nuodėmių purvą ant savo dvasios.

Andrius4

Citata iš: Sigitas  gruodžio 14, 2015, 13:10:07
Ir būsime teisiami kožnas be vienas asmeniškai! Nepasislėpsime už kokio nors pranašo arba tradicijos, nepasislėpsime už minios. Niekas nepridengs mūsų, būsime nuogut nuogutėliai  - dvasiškame nuogume ir aiškiai matysime savo nuodėmių purvą ant savo dvasios.
Geriau nepasakysi    :thumbup:

Diak. Tomas M.

Kaip tik per pamokslą girdėjau panašią mintį, kurią Kukulis sako - žydai tikėjo, kad Dievas ateis teisti pagonių, bet štai Šv. Jonas Krikštytojas juos išgąsdino, sulygindamas su gyvačių išperomis... Taigi, tas pats galioja ir katalikams. Atsipalaiduoti negalima, reikia šventai gyventi, nes jei, pasak Jėzaus, žydai negalėjo patekti į Dangų, netapę geresni už fariziejus ir Rašto aiškintojus, tai gali greitai taip būti, kad mes nepateksime į Dangų, jei netapsime geresni už kunigus. Tokia jau realija šiomis dienomis, kai krikščionybė yra mirties agonijoje, tikėkimės, kad po to bus vėl krikščionybės atgimimas, na o kol kas...

Varlė keliauninkė

Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2015, 12:55:21
Jai gali Varlyte plačiau paaiškink kas ta liturgija?
Visų pirma, kai nori pasakyti "jeigu", tai turi rašyti ne "jai", bet "jei", gerai ? ;)

Toliau, čia vikipedinis elementarusis žodžio "liturgija"paaiškinimas https://lt.wikipedia.org/wiki/Liturgija
Štai čia labai gražiai
https://www.youtube.com/watch?v=85EqCg2f60g , bet gali būti sunku suprasti..
O vat šičia pats tas http://gyvojiduona.lt/index.php?page=aukos-liturgija

Religijos istorija sako, kad dar priešistoriniais laikais, kai tik žmogus tapo žmogumi arba homo religiosus, jis aukojo maistą Dievui ir valgė tą maistą, kad susivienytų su Dievu. Visos didžiosios religijos tą darė ir tebedaro. Todėl jei jūsų pastorius neaukoja duonos ir vyno, tai jūs paprasčiausiai tik vakarieniaujat arba užkandžiaujat :(

Sigitas

Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 14, 2015, 15:38:15
Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2015, 12:55:21
Jai gali Varlyte plačiau paaiškink kas ta liturgija?
Religijos istorija sako, kad dar priešistoriniais laikais, kai tik žmogus tapo žmogumi arba homo religiosus, jis aukojo maistą Dievui ir valgė tą maistą, kad susivienytų su Dievu. Visos didžiosios religijos tą darė ir tebedaro. Todėl jei jūsų pastorius neaukoja duonos ir vyno, tai jūs paprasčiausiai tik vakarieniaujat arba užkandžiaujat :(
Tai Andrius4 rašė, jog jie pereina prie stalo, kur būna taurė su vynu ir nerauginta duona. Tai yra jie švenčia Jėzaus Kristaus paskutinės vakarienės simbolinį prisiminimą, tiesiog jis nežinojo, jog tai ir yra vadinama aukos liturgija. Na, pas juos tai nėra įvardijama kaip liturgija, čia tik pravoslavai ir katalikai tai įvardija kaip liturgija, kiti tai vadina Viešpaties paskutinės vakarienės prisiminimu.

Po katalikų tik anglikonai ir liuteronai tai švenčia kaip Sakramentą, toliau tai jau tik kaip simbolinį prisiminimą.

Varlė keliauninkė

Dėkui Sigitai, kad papildei. Iš tiesų yra sunku, o gal net ir neįmanoma pasverti kito žmogaus tikėjimo..

Andrius4

Labai ačiū Sigitai, nes aš jau ruošiausi nuodugniai ištirti ta reikalą. Skambinausi vienam broliui, net Pastoriui rašyti norėjau dėl to reikalo. Dabar man aišku pasidarė. Dabar prisimenu ir diskusiją su Tomu, kai jisai sakė, kad katalikai tiki, kad Ostijoje yra tikras kūnas ir kraujas. O mes tikime, kad tai simbolizuoja kūną ir kraują. Nes kai Kristus laužė neraugintą duoną, Jis buvo dar savo kūne, Jo kūnas buvo dar neperlaužtas(jeigu galima taip išsireikšti?) Todėl taip, mes švenčiame Jėzaus Kristaus paskutinės vakarienės simbolinį prisiminimą.