• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 14, 2024, 23:56:27

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar konsekruota Duona ir Vynas tampa Kristaus tikru Kūnu ir Krauju?

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 15, 2015, 20:09:04

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 18, 2015, 09:49:58
Kas netiesa? Sukonkretink. Ir pasakyk tada ką reiškia šis palyginimas:
Negaliu įžvelgti tikslaus klausimo. Ar kas yra netiesa? Ar kas šioje situacijoje netiesa? Ir ką būtent sukonkretinti?
Citata
Aš skelbiu Tiesa ir kiek man bekainuotu.
CitataTokie lozungai, nepyk, bet primena tarybinius laikus.
Nepykstu, bet tada klausimas iškila irgi nepyk. Ar tikrai esi sutikus Kristų, kad turi kažką brangiau įkainuoto? Nes aš neturiu. Nes viska ką turiu yra Dievo man duota. Dievas davė, Dievas ir pasiims. Viskas kaip galiu jam atsidėkoti, tai leisti Jam gyventi mano gyvenimą ir garbinti ir šlovinti Jį. O Dievo žodžio skelbimas yra vienas iš šlovinimo budu.
Citata
P.s. Kodėl gi tau neskelbus savo tiesų jūsų bendruomenės forume? (Įdomu kaip reaguotumėt, jei pas jus atėjęs katalikas imtų neigti jūsų tikėjimo tiesas?) Manau, kad taip elgtis nesąžininga. Visai kas kita būtų, jei ieškodamas Tiesos būtum čia pasilikęs.
Nes mano bendruomene viska žino, tai aš augu joje, o ne ji manyje. Ir forumo mes  neturim, o kaip mes reaguotume? Nežinau, kaip mes reaguotume, galiu atsakyti tik už save, diskutuočiau su jais tiek kiek reikėtu ir kol galėčiau.

Silvija

Andriau mielasis,  "skelbiu Tiesą" yra lozungo tipo pareiškimas, jis labai ambicingas, nes nurodo į tai, kad neva ta Tiesa yra tavo. Bet Dievo nusavinti niekam nepavyko ir nepavyks. Ir netiesa, kad KB skelbiasi turinti Tiesą  :no-no: Jos galima ieškoti, eiti į Ją, bet ne savintis.

Mano postas buvo ilgas ir neaišku buvo, kurią mintį pavadinai netiesa, todėl ir prašiau sukonkretinti.

CitataAr tikrai esi sutikus Kristų, kad turi kažką brangiau įkainuoto? Nes aš neturiu. Nes viska ką turiu yra Dievo man duota. Dievas davė, Dievas ir pasiims.

Labai gražiai parašei, aš taip pat neturiu nieko brangesnio už Kristų ir čia turėtų būti mūsų jėga ir stiprybė, o ne skirtumų ieškojimuose. Pašlovintum sėkmingiau, jei eitum skelbti tiems, kurie apie Gerąją Naujieną nieko nežino ;) Diskusija aš vadinu tik tokį pokalbį, kai ieškoma kažko kartu, įsiklausant į kitą, bet ne ginčijamasi ar kovojama už savąją tiesą. Todėl tai, ką tu laikai diskusija, man nėra diskusija.

Andrius4

A, netiesa, kad aš noriu kažką su kritikuoti. Ir netiesa, kad aš noriu pabrėžti anoj situacijoj kas būtent nuodėmė, nes man yra žinoma, kad netikėjimas yra nuodėme, o visa kita tik nuodėmės atributai. Ir netiesa, kad aš jums skelbiu karą. Taip ir aš tikrai nerašau tobulai ir jeigu neteisingai netyčia išsireiškiu visada galite pataisyti. Nes sakydamas skelbiu Tiesą, neturiu galvoja savo tiesą, juk daugeli kartu rašiau, kad nerašau nieko iš savęs. Bet tikiu, kad mano gal paskubėtas parašymas jus suklaidina. Tikrai dėl to atsiprašau, kaip aš galėčiau nors trupučiuką prisiimti Dievo Tiesos? Todėl tą Tiesa nėra mano, jį Dievo. O kas liečia skelbimo tiems kurie nežino Gerosios Naujienos, tai visada progai pasitaikius kalbu apie tai :)

Giedrė

Nelaužykim iečių lygioje vietoje. Atsakymas į klausimą: "Taip" ir baigta daina.

Asmeniškai man tai padėjo suprasti keli labai įdomūs straipsniai žurnale "Mylėkime viens kitą" apie Eucharistijos stebuklą Sokulkoje, Lenkijoje. Perskaičiau ir įvyko tylus perversmas širdyje. Abejonių neliko.

Yra ir filmukas ta tema:
https://www.youtube.com/watch?v=JccHaAjPrJI

Diak. Tomas M.

Dykumų tėvai. Aba Sizojus.

25. Vieną dieną arijonai atėjo ant šv. Antano kalno aplankyti abos Sizojaus ir pradėjo kalbėti apie tikrąjį tikėjimą. Senolis jiems nieko neatsakė, tik pasikvietė mokinį ir jam tarė: ,,Abraomai, atnešk man šventojo Atanazo knygą ir paskaityk ją." Tada jie nutilo, nes jų erezija buvo atskleista, ir jis juos pasiuntė eiti ramybėje.


Giedrė


Varlė keliauninkė

Andriui
Žinai, labai patogu "skelbti tiesą" šiltai sau sėdint prie kompiuterio.. Nu tikrai, juk jokio pavojaus - nei sumuš, nei apspjaus :)
Kodėl "neskelbi tiesos" Dublino gatvėse ar kokiam Delfio portale? Būtum kaip šv. Paulius, kai vyko į pagonių kraštus - paniekintas, gal net ir statydamas į pavojų savo gyvybę.. o gal bijai?

Beje, šv. Paulius skelbė ne "tiesą", o dangaus karalystę arba evangeliją.


Pilgrim

Andriau,
dar tavo vienas terminas - nuodėmės atributai  :(
visai paklysim  ::)
todėl trumpai ir plikas faktas.
Aš meldžiuosi Dievui, esančiam trijuose Asmenyse - Dievui Tėvui, Dievui Sūnui ir Dievui Šventajai Dvasiai bei išpažįstu Jėzų savo Viešpačiu ir Išganytoju, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Andrius4

Matai Varlyte, ne aš įvertinu save, ir ne aš statau save kur tik panorėjęs. Yra vedimas. Aš negaliu stoti į nesavo poziciją. Bet jei Dievas pastatys mane, kur spjaudosi ir daužosi teks stoti bijau aš to ar ne, o bijome visi kažko. Ir kitas dalykas visa tai vertins skaitytojai šito forumo, kas čia vyksta ir kas ką rašo ne mes, tai kad traukti per dantį nėra labai gražu.

Varlė keliauninkė

Sakai vedimas.., sakai ironija negrazu.. :-\ 
Numanau, kas tave veda...
Nuo siol galiu tik melstis uz tavo siela.
Sela.

Silvija

Citata iš: Andrius4  gruodžio 18, 2015, 18:42:02
Matai Varlyte, ne aš įvertinu save, ir ne aš statau save kur tik panorėjęs. Yra vedimas. Aš negaliu stoti į nesavo poziciją.

Tada papasakok, prašau, kaip Dievas "pastatė tave" ir kokią užduotį gavai mūsų forume.

Andrius4

Man nesunku papasakoti. Bet priklauso, ar tikrai nori išgirsti, ar tiesiog pasišaipyti? Nes matau Varlyte mane jau visai nurašė :) O ir šiaip jau nei į vieną mano parašymą nebežiūrite rimtai. Tai ar tikrai nori tai išgirsti Silvija?

Silvija

Aš tikrai nenoriu pasišaipyti, bet kadangi nesuprantu tokio užsispyrusio oponavimo atėjus "į svečius" (čia įvertinu tavo paties pasakytus žodžius, kad nebesi katalikas), todėl noriu išgirsti aiškiai tavo tikslus ir ketinimus.

P.S. tik nesakyk, kad skelbi Tiesą ;)

Pilgrim

Andriau,
Citatanei į vieną mano parašymą nebežiūrite rimtai.
ką turi mintyse, apie ką čia kalbi ?
Nėra aišku ką nori pasakyti.
Jei turi kokių nors lūkesčių pasidalink jais.

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 19, 2015, 08:21:23
Tada papasakok, prašau, kaip Dievas "pastatė tave" ir kokią užduotį gavai mūsų forume.
Kaip ir minėjau, aš visada ieškojau Tiesos ir radau ją pas Dievą, kai įtikėjau. Ėmiau gilintis į Raštus ir į Raštu aiškinimą. Ir tai ką Dievas man atvėrė, mane tai šokiravo. Nes ieškodamas Tiesos, nesitikėjau, kad jį bus tokia sunki ir taip sunkiai suvokiama. Bet su laiku Dievas pilnai atvėrė mano akys. Ir aš išsigandau supratęs kaip žmones klysta. Negalėjau tylėti, turėjau kalbėti. Kalbėjau, kam galėjau, bet laikui bėgant pajaučiau, kad noriu susirasti krikščionišką forumą kur dalyvautu įvairus krikščionei. Bet neradau, todėl palikau ta reikalą. Bet prabėgus gal metams tas troškimas grižo, sėdau vėl prie kompiuterio ir vėl ėmiau ieškoti ir štai radau jūsų forumą. Ir vėliau sužinojau, kad čia tik kataliku krikščioniu forumas. Nebuvau tikras kaip turiu pasielgti, todėl meldžiausi. Kodėl po metu ir kodėl kataliku, ką turiu daryti? Ar tai sutapimas? Ne, nes tokiu nebūna. Tada supratau, kad tai yra Dievo vedimas. Supratau, kad Dievas nori kad čia kalbėčiau.
Citata iš: Silvija  gruodžio 19, 2015, 09:12:52
P.S. tik nesakyk, kad skelbi Tiesą ;)
Kaip dar tai galiu pavadinti? Jeigu ne Dievo Tiesos skelbimu? Evangelija jus žinot, kad ateina Dievo Karalyste jus žinot. Bet, kad nėra tokio dalyko kaip skaistykla jus nežinot, kad maldos ar mišios už mirusius jiems negali jau niekuo padėti jus nežinot. Kas yra septynios žvaigždes ir septynios dvasios jus nežinot. Kas yra Melchizadėkas jus nežinot. Kad Dievas yra vienas Asmuo nežinot. Kad katalikų mokymo krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra negaliojantis jus nežinot. Kad katalikų mokimas net nekrikštija vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios, nes tas vardas yra Jėzus Kristus ir kada pakrikštiji Jėzaus Kristaus vardu, tai tik tada pakrikštiji žmogų  Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, jus to nežinot. Ir patikėkit manimi čia tikrai ne kritika. Bet kuris iš jūsų pamatęs tikrąją Dievo Tiesa, šauktumėt žmonėm, kad gelbėtųsi iš netiesos. Kad svarbiausia yra Dievo žodis, nes Dievas yra savo žodyje. Todėl jei Paulius sakė krikštytis Jėzaus Kristaus vardu, reiškęs taip ir reikia daryti, tai Dievo žodis, per pati apaštalą. Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis)Bet jus negalyte su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo? Štai kodėl Dievas mane čia pastatė. Vieną dieną jus mane ištrinsit, o gal aš pats išeisiu, nes aš gi neskelbsiu amžinai. Bet tai kas buvo būtina paskelbti manau paskelbta. Štai kodėl Silvija jus man leidote tiek ilgai kalbėti, nes tai yra Dievo valia. Dievui nėra nieko neįmanomo. Dievas dėl vieno žmogaus gali pakeisti šalies įstatymą. Štai kur vyksta nepastebimi Dievo stebuklai. Visi Dievo slėpiniai jau atskleisti. Dievas tai padarė per savo septintąjį  angelą. Nes taip sako Raštai,  kad taip bus, o Dievo žodis nepraeis neišsipildęs ir tai jau įvyko, o jus to nežinote.  Iki suspaudimo liko jau visai mažai laiko ir tai jau rodo ir pasaulio įvykiai, bet jus to nežinote. Kai paskutinė siela į veis į nuotaką Dievo malone pasitrauks nuo pagoniu ir atsigręš į žydus. Ir nei vienas pagonis nebeįveis. Durys bus uždarytos, kaip ir Nojaus dienomis. Nojus 120 metu skelbė, kad bus tvanas ir niekas netikėjo kol jis neprasidėjo, bet arkos durys buvo jau uždarytos, septynioms  dienoms likus iki tvano durys buvo jau uždarytos ir visi žuvo kas nebuvo arkoj. Ir tai taip tikra ir taip rimta, kad negaliu to nepaskelbti.

Sigitas

Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 05:41:26Evangelija jus žinot, kad ateina Dievo Karalyste jus žinot. Bet, kad nėra tokio dalyko kaip skaistykla jus nežinot, kad maldos ar mišios už mirusius jiems negali jau niekuo padėti jus nežinot. Kas yra septynios žvaigždes ir septynios dvasios jus nežinot. Kas yra Melchizadėkas jus nežinot. Kad Dievas yra vienas Asmuo nežinot. Kad katalikų mokymo krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra negaliojantis jus nežinot. Kad katalikų mokimas net nekrikštija vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios, nes tas vardas yra Jėzus Kristus ir kada pakrikštiji Jėzaus Kristaus vardu, tai tik tada pakrikštiji žmogų  Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, jus to nežinot. Ir patikėkit manimi čia tikrai ne kritika.
Kaipgi ne kritika? Kas tada, jei ne kritika?  :-\

Augustas

Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 05:41:26
...Kad Dievas yra vienas Asmuo nežinot. ...

Oho, man čia labai panašu į mesianistinį judaizmą.  :-\

nf

Andriau, gal galėtum pakomentuoti 19 a. vienuolio tokio pasakymo pirmą dalį (iš atminties):
  Indusas ( indas?) , kuris nuoširdžiai laikosi savo tikėjimo ir nieko nėra girdėjęs apie krikščionybę- išsigelbės, o krikščionis perėjęs į hinduizmą- pražus.

Andrius4

Suprantu ką tas vienuolis turėjo galvoje. Aš apie tai jau kalbėjau. Kad jeigu nežinodamas Tiesos priimi netiesa, tai nėra tas pats kai žinai Tiesa ir ja atstumi priimdamas netiesa. Žinau, kad bandai tai pritaikyti man :)

Pilgrim

Citatajus nežinot
Andriau, ar ne per daug užsimojai.
... ką mes žinom, o ko nežinom ... į kokią vietą taikai ? Aiškiaregio, visažinio ?

CitataPriimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis)Bet jus negalyte su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo
gal praleidai aukščiau buvusį sakinį - išpažįstu Jėzų savo Viešpačiu ir Išganytoju, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

CitataŠtai kodėl Silvija jus man leidote tiek ilgai kalbėti, nes tai yra Dievo valia.
Niekas ir nesiginčija  :)

CitataVisi Dievo slėpiniai jau atskleisti. Dievas tai padarė per savo septintąjį  angelą.
atskleisti per ,,Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai" (Kol 2, 3)

p. s. kažkaip ... Kaštonas čia derėtų  ;)