• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 06, 2023, 19:40:22

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar egzistuoja skaistykla?

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 20, 2015, 22:57:49

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.


Silvija

Mes tikime, kad skaistykla yra.

Iš KBK:

III. Galutinis nuskaistinimas – skaistykla
1030  Tie, kurie miršta Dievo malonėje ir draugystėje, tačiau nepakankamai nuskaistinti, nors ir yra tikri dėl savo amžinojo išganymo, po mirties kentėdami nusiskaistina, kol taps tokie šventi, jog galės įeiti į dangaus džiaugsmą.
1031  Tą galutinį išrinktųjų nuskaistinimą, visiškai kitokį, negu pasmerktųjų bausmė, Bažnyčia vadina skaistykla. Bažnyčia išdėstė tikėjimo mokslą apie skaistyklą, ypač Florencijos622 ir Tridento623 Susirinkimuose. Bažnyčios Tradicija, pasiremdama kai kuriais Šv. Rašto tekstais,624 kalba apie nuskaistinančią ugnį:
Kadangi Tas, kuris pats yra Tiesa, tvirtina, jog piktžodžiaujančiam prieš Šventąją Dvasią nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime (Mt 12, 32), tai reikia tikėti, kad iki [Paskutiniojo] teismo dar egzistuos kai kurias lengvas nuodėmes apvalanti ugnis. Tas Šv. Rašto posakis leidžia suprasti, kad vienos kaltės gali būti atleistos šiame, kitos – būsimajame gyvenime.625
1032  Tas mokymas taip pat remiasi maldų už mirusius praktika, apie kurią kalba ir Šventasis Raštas: ,,Todėl jis [Judas Makabiejus] ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš [...] nuodėmės" (2 Mak 12, 46). Nuo pat pradžios Bažnyčia gerbė mirusiųjų atminimą ir meldėsi už juos, ypač aukodama Eucharistijos auką,626 kad nuskaistinti jie galėtų palaimingai regėti Dievą. Mirusiųjų labui Bažnyčia dar ragina skirti išmaldą, atlaidus bei atgailos darbus:
Pagelbėkime jiems ir juos minėkime. Jei Jobo sūnus nuskaistino jų tėvo auka,627 kodėl mes turėtume abejoti, kad mūsų aukos už mirusius gali juos paguosti? Nedvejokime pagelbėti iškeliavusiems ir aukoti už juos savo maldas.628


http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N14396.html

Sigitas

Na, tiems, kam Deuterokanoninės (protestantų vadinamos apokrifinėmis), Šventojo Rašto knygos nėra autoritetas, užuominą apie "nuskaistinančią ugnį" randame Naujajame Testamente:
,,Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį" (1Kor.3,12-15).  :thumbup:

Andrius4

Citata iš: Sigitas  gruodžio 21, 2015, 09:09:14
,,Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį" (1Kor.3,12-15).  :thumbup:
Aš čia įžvelgiu iš tos citatos, kas įvyks teismo dieną, nes kalbama apie teismo dieną.

Kaštonas

Įžvelgi tik tiek kiek ŽINAI.
Beje, tai ne įžvalga...

Sigitas

Citata iš: Andrius4  gruodžio 21, 2015, 09:40:51
Citata iš: Sigitas  gruodžio 21, 2015, 09:09:14
,, ... Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį" (1Kor.3,12-15).  :thumbup:
Aš čia įžvelgiu iš tos citatos, kas įvyks teismo dieną, nes kalbama apie teismo dieną.
Teisingai, kalba eina apie teismo dieną. Apie asmeninio teismo dieną kai žmogus miršta. Ne apie Visuotinį Teismą, kai visi bus prikelti ir kartu keliaus vieni į pasmerkimą, kiti į išteisinimą.  :thumbup:

Kaštonas

PLĖŠIKUI  :P
Lk 23: 43 Jėzus jam atsakė: ,,Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje".


Apr:2:11   Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: 'Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties' "

Andrius4

Sigitai ar gali parodyti  Rašto vieta, kur yra kaip nors nurodoma, apie asmeninio teismo dieną kuri reikštu žmogaus mirima?

(Fil 1:21-23)21 Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. 22 Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. 23 Mane traukia ir viena, ir antra, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia.