• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 17:26:20

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 20, 2015, 23:16:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Pilgrim, nežinau kur lenki? Toks jausmas, kad tiesiog nebeskaitai ką rašau. Puikiai žinai, kad Raštuose Apaštalai krikštijo tiktai Jėzaus Kristaus vardu ir tikrai žinai ir tomus ir eilutes iš kuriu ir suprantama, kad jie suprato Jėzaus žodžius.

O kas liečia skaistykla, tai parodyk man ją raštuose, parodyk kur Jėzus kalba apie ją.

Kas liečia pranašą, tai kad galėtum jį vadinti apsišaukėliu, tai pirma turi jį ištirti pagal Dievo žodį ir pagal tai ką mokino ir kaip gyveno, ar taip kaip mokino kitus ar ne. Fariziejai Mesijo irgi nepažino ir kaip tik jo neišvadino ir belzabubu ir visaip. Bet Jėzus sakė:

Lk 12   10 Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.

Todėl jeigu pranašas kalba Dvasioje, tad geriau jo neapšnekinėti, nes visokia nuodėmė bus atleista, bet šita ne.  Nes jeigu netyčia kalbi prieš Dievo pranašą, tai kalbi prieš Dievą. Prieš Jo Šventąją Dvasią. Jei netiki, tai netikėk, bet geriau neapšnekinėti, jeigu nesame tikri.

Ir pavardinimu, ta ir norėjau pasakyti, kad mano pavardžių pavardinimas nieko neitikins.Kaštonas


Diak. Tomas M.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 28, 2016, 14:09:07
Tarp kitko Didžiulė pagarba Tomui jis bent jau pripažįsta, kad katalikų Bažnyčia yra neteisingu klaidu padarius. Ir tai ne jūsų kaltė, kad yra buvę baisiu vyskupu. Aš tikiu, kad jus nuoširdžiai tikite į RKB. Ir ne nuo jūsų priklauso vyskupu ir kunigu poelgiai. Bet tai parodo RKB dvasios problėma, kad kažkas negerai.

Andriau, o jūsų bendruomenėje viskas gerai? O kas būtų, jei staiga kažkas atsitiktų "negerai"? Ar eitum naujos "bažnyčios" ieškoti? Ar Jėzaus laikais viskas buvo gerai? Judas neišdavė, Petras neišsigynė, visi Apaštalai išskyrus Joną nepabėgo... Pagal tokią "negerai" logiką gaunasi, kad Jėzaus Bažnyčia nuo pat įkūrimo buvo "negera", netobula. Suprantu, kad yra "iš jų darbų vaisių pažinsite", bet šiame klausime, Andriau, pirmiausiai turi atsakyti į klausimą, kas yra Kristaus Bažnyčia (iš didžiosios B), ar jei 99% jos narių klystų, ar Bažnyčia dar būtų egzistuojanti? Koks buvo Jėzaus pažadas dėl Bažnyčios išlikimo?

Nes jei mūsų supratimai apie tai yra kitokie, ši diskusija tikriausiai beprasmiška, nes mes diskutuojame apie skirtingus dalykus.

Pilgrim

Citatatikrai žinai ir tomus ir eilutes iš kuriu ir suprantama, kad jie suprato Jėzaus žodžius.
dar kartą pacituoju -
Mt 28, 18-19
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,

Skaitau ir puikiai žinau, kad čia parašyta "vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios" o ne vardan Jėzaus Kristaus.
todėl ir klausiu parodyti tomus bei eilutes.

CitataKas liečia pranašą, tai kad galėtum jį vadinti apsišaukėliu, tai pirma turi jį ištirti
kad galėtum sakyti ką nors apie skaistyklą, turi pirma tai ištirti

Citatakaip aš čia save arba Tomą liginu su Dievu, nes nieko nesupratau?
prašau -
CitataIr pavardinimu, ta ir norėjau pasakyti, kad mano pavardžių pavardinimas nieko neitikins.
ei jūs ten, aš gi žinau, aš žinau nieko neįtikins ... aš ...

Andrius4

Pilgrim, nebesusikalbam. Aš apie viena tu apie kita. Žinoma, kad Jėzus taip sakė, kas gali tai paneigti? Bet pasakyk, gaunasi, kad  Apaštalai nepakluso? Sigitas rašė:
Citata iš: Sigitas  gruodžio 22, 2015, 12:40:41
Kadangi apaštalui Pauliui buvo savaime suprantama, jog krikštijama Trejybės formule, tai smulkmeniškai ir nesurašinėjo ką kiekvieną kartą krikštydamas sakydavo, tiesiog užrašė, jog krikštija Jėzaus Kristaus vardu. Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė. Apaštalas Paulius daug ko nėra užrašęs, nes rašė tai, kas tuomet buvo visų svarbiausia.
Sigitas tiksliai čia parašė: "Nes Jėzus ir išpildo visa Trejybe". Todėl apaštalai ir mokino būtent taip. Tai ant kiek svarbus yra Tas vardas ir nėra kito vardo po dangumi išsigelbėjimui. Tad jeigu apaštalai taip mokino, tai tokiu pavyzdžiu ir reikėtu sekti. Nes Jeigu išimate Jėzaus vardą, tuomet Trejybė nebetenka, nei prasmės nei galios.

Ir Pilgrim, pranašas Raštuose yra, o skaistyklos nėra. Vėl paklausiu. Kam tirti to ko nėra?

Pilgrim

CitataŽinoma, kad Jėzus taip sakė, kas gali tai paneigti?
kieno svaresni žodžiai Jėzaus ar apaštalo ?

Citatapranašas Raštuose yra
na taip, netikras pranašas, Raštuose yra, taigi kam daugiau tai tirti

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 29, 2016, 15:49:38
CitataŽinoma, kad Jėzus taip sakė, kas gali tai paneigti?
kieno svaresni žodžiai Jėzaus ar apaštalo ?
Tavo klausimas atskirę Apaštalus nuo Jėzaus. O Apaštaluose buvo Jėzaus Dvasia. Tai kas kalbėjo Apaštaluose? Ne Jėzus?

Pilgrim

CitataJėzaus Dvasia
o kas čia ?p. s.
kas yra Amžinasis žodis ?
turintiems ištvermės ...

https://www.youtube.com/watch?v=WWflDMQFEUA

Andrius4

Rom 8   

9 Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.


Šita eilutė, net parodo, kad Dievo Dvasia ir Kristaus Dvasia viena ir ta pati Dvasia

PilgrimVarlė keliauninkė

Andriau mes negalim padėti Dievo tau ant stalo. Tai yra vidinis giluminis "žinojimas" kad yra taip kaip mus moko Tradicija. Judėjai tai vadina aukščiausiu žinojimu - "daat".

O štai tu gali padėti Dievą ant stalo, turiu galvoj bibliją, Dievo žodį, kurį tu vadini pačiu Dievu. Tavo žinojimas vadinasi "bina", ir jis yra išorinis, paremtas penkiais pojūčiais. Atimk iš tavęs regėjimą, klausą.. ir kas tada?

Vieni ima ir atranda tą vidinį "daat" savyje, kiti stengiasi išlavinti per studijas, ko tau ir linkiu. Daugiau nebekalbėsiu tais klausimais, nes nėr prasmės.. P

Andrius4

Keliauninkė. Biblija yra Dievo žodis, o Dievas yra Savo žodyje, bet nereiškia, kad pati knyga yra Dievas. Jeigu Dievo žodis gyvena tavyje, ar tavyje nebus Dievo Dvasios?  Aš visa laika, tik bandžiau parodyti, ant kiek yra svarbus Dievo žodis ir kad reikia jo laikytis, ką žodis mokina, o ne žmonių sukurta ir perduota tradicija.

Tu manai, kad pas mane nėra to vidinio giluminio žinojimo? Be jo butu tik tuščia religija ir tik žinios, be jo netrokštu mano siela Dievo. Be jo aš nesivarginčiau kažkam kažką rašyti. Jei Dievas nebūtu man atsivėręs, aš bučiau tapęs savotišku filosofu. Net planavau filosofine knyga rašyti, mano galvoje sukosi daug filosofinių teorijų. Aš nuo 16 metu troškau rasti tiesą. Mano galvoje knibždėjo begalė klausimu ir didžiulis neteisybes jausmas. Mačiau pasauli paskendusi neteisybėje. Negalėjau suprasti, kodėl žmonės tokie ir kodėl  jie taip elgias. Nėra pagarbos, nėra nuolankumo, supratingumo, net žmogiškumo. Aplinkui melas, patyčios. Stipresni skriaudžia silpnesnius. Nieko neišmanantieji apie gyvenimą mokina kitus kaip gyventi. Neteisybės darytojai triumfuoja. Turtingieji bjaurisi  skurdžiais ir nepasidalina duonos kąsniu ir  t.t. ir t.t. Bet dabar žinau, kas už viso to stovi. Demonai ir įvairios netyros dvasios. Aš čia stengiuosi nekalbėti apie dvasinius dalykus, nes net dėl Dievo žodžio neina sutarti. Tai kas bus jei kalbėti apie dvasinius dalykus.

  Taip Keliauninkė, apie penkis išorinius pojūčius žino bene kiekvienas, o apie dvasios pojūčius?  O apie sielos? Šitie penki išoriniai yra skirti pažinti išoriniam pasauliui, o dvasiniai pažinti dvasiniam, per kuri  Dievas ir atsiveria mums.

Kaštonas

,,turintiems ištvermės ...

https://www.youtube.com/watch?v=WWflDMQFEUA,,

Like
:)


,,. Aš čia stengiuosi nekalbėti apie dvasinius dalykus,,,
AČIŪ

Sigitas


Andrius4

Citata iš: Tomas M.  rugsėjo 28, 2016, 23:50:55
Andriau, o jūsų bendruomenėje viskas gerai? O kas būtų, jei staiga kažkas atsitiktų "negerai"? Ar eitum naujos "bažnyčios" ieškoti? Ar Jėzaus laikais viskas buvo gerai? Judas neišdavė, Petras neišsigynė, visi Apaštalai išskyrus Joną nepabėgo... Pagal tokią "negerai" logiką gaunasi, kad Jėzaus Bažnyčia nuo pat įkūrimo buvo "negera", netobula. Suprantu, kad yra "iš jų darbų vaisių pažinsite", bet šiame klausime, Andriau, pirmiausiai turi atsakyti į klausimą, kas yra Kristaus Bažnyčia (iš didžiosios B), ar jei 99% jos narių klystų, ar Bažnyčia dar būtų egzistuojanti? Koks buvo Jėzaus pažadas dėl Bažnyčios išlikimo?

Negalėjau neatrašyti į šitą komentarą, bet ir negalėjau, taip greitai atrašyti. Tomai, visada gali kažkas atsitikti negerai. Bažnyčią sudaro žmonės, o žmonių yra visokiu. Yra geru, yra blogu, yra nuolankiu, yra užsispyrusiu ir t.t. Tačiau pas mus yra viskas daug paprasčiau, nes mes laikomės Biblijinio mokymo. Paulius savo laiškuose kalba apie Bažnyčios tvarką, tik tereikia to laikytis. Visu pirma tikrą Biblijinį mokymą ne kiekvienas gali priimti, vien tai jau atsisijoja žmones. Antra, jeigu pas mus Bažnyčioj  kažkas negerai, tai tam yra diakonai, kurie kalbasi su tais broliais, ar seserims. Ir jeigu reikia, Bažnyčios nutarimu gali buti  net atskirti nuo Bažnyčios. Todėl mūsų Bažnyčią sudaro tie kurie nori buti jos dalimi, nori šventai gyventi ir laikytis Biblijinio mokymo ir Bažnyčios tvarkos. Žmonės tikrai pažine Kristų, patys nori buti Bažnyčioje ir išgirsti Dievo žodį, nes tai yra dvasinis maistas.

"Ar Jėzaus laikais viskas buvo gerai?" Tikiu, kad taip. Petras išsiginė dėl to, kad išsigando, bet jis atgailavo. Kas liečia Judą, jis juk atkrito. Kristus sakė Simonui   " Štai šėtonas prašė persijoti jus tarsi kviečius."  Todėl Bažnyčia ir po šiai dienai yra persijojama. Pas Jėzų juk buvo daugiau mokinių. Bet kaip išgirsdavo iš Jėzaus kažką tokio, ko negalėdavo priimti, jie apsisukdavo ir išeidavo. Taip ir pas mus Bažnyčioje, mes neinam į kompromisus ir nerenkame žmonių tik dėl skaičiaus. Todėl su pačia Bažnyčia, viskas būna gerai. Ir Tiesa pirma Bažnyčia susiformavo tik nuo Sekminių dienos, kai ant Apaštalu nužengė Šventoji Dvasia. Tai, kad su Bažnyčia viskas buvo yra ir bus gerai.

Klausiai, kad atsakyčiau į klausimą "kas yra Kristaus Bažnyčia?" Tai yra Kristaus Kūnas. Mes esam Kristaus Kūno nariai. Bažnyčia turi buti Kristaus neatskiriama dalys, kurios niekas neatskirs nuo Jo. Juk galva ir kūnas yra viena. Todėl Bažnyčia turi dirbti Kristaus darbus ir turėti Jo Dvasią.

Dabar Tomai. Ar nesako Raštai?
(Ef 5:22-24) Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, 23 nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva, – jis, kūno gelbėtojas.  24 Ir kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų.

Kaip matom Bažnyčia turi buti klusni Kristui, Dievo žodžiui. Tad ar KB yra pamokslaujamas pilnas ir tikras Dievo žodis? Tad iš kur KB nusprendė, kad kunigai negali tuoktis? , kai Raštai leidžia tai daryti.

(1Tim 3:1-2) 1 Toks yra tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. 2 O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti;

Senam Testamente irgi matom, kad Aronas turėjo vaiku. Kas tai?  Ir Paulius yra sakės:
1 Kor 7   8 Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau: jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. 9 Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Verčiau tuoktis negu degti.

Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. Bet žmonės juos užjaučia, sakydami "nu juk jie irgi žmonės" Nu kas nesutiktu? Žinoma kad žmonės, bet kam priimti toki mokimą? Juk yra parašyta, kad "geriau tuoktis negu degti". Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters. O kunigai, vyskupai jie yra pašaukti pamokslauti, mokinti. Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis. Čia neseniai buvo Airijoj skandalas, išlindo yla iš maišo, katalikų kunigų, vyskupų ištvirkavimai vienuolynuose. Manau ir kitu šalių  vienuolynuose ne kitaip.  Tik kitur dar neišlindo yla. Kam prigalvoti to, ko Dievas nereikalauja. Tokiais prigalvojimais patys save pasmerkia pragarui. Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti. Ir paskui turėdami tokia dvasią eina už sakyklos. Tai bjaurastis  Dievo akyse. Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria. Dabar, Keliauninkė rašė, kad "kodėl visi leidžiasi tik į blogio paieškas? Tai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus. Tomai čia vienam komentare tu labai tiksliai pamaniai, kad "jei nepranoksite kunigu, neišsigelbėsite", ar kažkaip panašiai. Tomai esi  priartėjęs prie Tiesos, bet jeigu pasiliksi RKB mokyme, Jos nepamatysi, Jį praeis pro tave.

kukulis

Tu dėl daug ko teisus Andriau, bet tai prie ko čia mes? Siūlai visiems išeiti iš katalikų Bažnyčios ir jungtis prie tavo sektos, ar ką?

Kaštonas

Mt:12:34   Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Lk:6:45   Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia bloga. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Pilgrim

CitataTad iš kur KB nusprendė, kad kunigai negali tuoktis?
betgi ir KB yra vedusių kunigų ...

Andriau,
klausimas tau, kas būtų jei atėjęs į Jūsų susirinkimą pradėčiau pamokslauti zulusų kalba.

CitataIr ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja?
yra toks pasakojimas ... Atėjęs išpažinties žmogelis kunigui pasakoja, aš tai va nieko blogo nepadariau, bet va kaimynas ... pavogė BMW, nemoka mokesčių, trečią žmoną turi ir dar ... Kunigas klausia žmogelio o pats ką padarei ... Aš tai nieko, bet va kaimynas ... Kunigėlis - atgailai vieną Tėve mūsų ir 15 ratų keliais aplink bažnyčią ... Kunige, už ką tiek daug ... Kaip tai daug Tėve mūsų tai už tave, o 15 ratų tai už kaimyną.
taigi ... ... ...

CitataTai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus.
vargšai katalikai, pas juos sunkiasi, pas kitus vadinasi ne ?

Tomai,
jauti jėgą ... tu išrinktasis  :thumbup:

Andrius4

Citata iš: kukulis  spalio 08, 2016, 06:30:45
Tu dėl daug ko teisus Andriau, bet tai prie ko čia mes? Siūlai visiems išeiti iš katalikų Bažnyčios ir jungtis prie tavo sektos, ar ką?
Šiaip tai galima butu padiskutuoti, kas yra sekta? Ir siūlau grįžti prie Dievo žodžio. Sigitas jus dažnai yra pabarės Dievo žodžių ir Dievui tai patiko. Ir Dievas Sigitui davė sapną, kuris kartojosi ir Sigita ilgai kamavo, nes jis nežinojo ką jis reiškia. Ir dabar neseniai Dievas parodė jam to sapno aiškinimą. Ir Sigitas žino kad tai nuo Dievo. Sigitas neleis man meluoti. Ir Dievas pareikalaus to iš Sigito, ką jisai su tuo dabar darys? Atsiprašau Sigitai, kad užsiminiau apie tai, bet Dievo darbus reikia liudyt Jo šlovėj. Tai rimta, tai rimčiau nei jus manot. Antras Kristaus atėjimas jau čia pat. Bet antrą Kristaus atėjimą išvis tik Kristaus Nuotaka. O štai trečiąjį išvis visi, kai Jisai su savo Nuotaka ateis žemės teisti.

Sakai Kukuli "prie ko čia mes?" Pagalvok pats kataliku laivas skęsta, jei jame pasiliksi nuskęsi kartu, štai ir viskas. Tad renkiesi tu ir kiekvienas asmeniškai. Dievo Malonė čia ir dabar, bet Ji greitai pasitrauks, kai tik paskutinė siela įveis į Dievo Karalyste, Dievo Malonė pasitrauks ir prasidės baisusis suspaudimas žemėje. Kai ir Nojaus arkos duris buvo atidarytos ilgai, bet niekas nepanoro įeiti, bet kai prasidėjo liūtis, tada buvo jau per vėlu, nes duris buvo užvertos. Taip bus ir dabar ir Raštai tai įspėja.  Nes Dievo žodis taip sako. Tad grįžkite prie Dievo žodžio, bėkite nuo žmonių mokymu, jie pražus ir pražudys  visus kurie laikėsi tų mokimu, kokie nuoširdus ir bebūtu. Manot pirmas pasaulis neturėjo nuoširdžiu ir gerų žmonių, ką tik vienas Nojus  buvo toks? Raštai sako, kad ne per gerus darbus esam išgelbėti, kad nesigirtume. Esam per tikėjimą išgelbėti. Nojus patikėjo Dievo žodžiu ir jo šeima ir jie išsigelbėjo. Nebus ir dabar kitaip, Dievas nesikeičia ir Jo žodis nepraeis, kol visas neišsipildys.