• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
kovo 01, 2024, 07:53:28

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 20, 2015, 23:16:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Kaštonas

"Nes Dievo žodis taip sako."

Ez:34:15   Aš pats ganysiu savo avis ir surasiu joms poilsio vietą,-sako Viešpats Dievas

"Kunigėlis - atgailai vieną Tėve mūsų ir 15 ratų keliais aplink bažnyčią ... Kunige, už ką tiek daug ... Kaip tai daug Tėve mūsų tai už tave, o 15 ratų tai už kaimyną."

patiko. Dar tokio nebuvau girdėjęs. 

kukulis

Citata iš: Andrius4  spalio 08, 2016, 08:38:02
Sakai Kukuli "prie ko čia mes?" Pagalvok pats kataliku laivas skęsta, jei jame pasiliksi nuskęsi kartu, štai ir viskas.

Pats tu skęsti ir sapnuoji atmerktomis akmis.

Varlė keliauninkė

Šita citata turėtų padėti paskutinį tašką panašiuose pokalbiuose.
Viena iš Šventojo rašto skaitymo taisyklių, kad teisingai suvoktume jo prasmes, nurodo, kad
CitataŠventasis raštas skaitytinas visos Bendrijos gyvojo tikėjimo paveldo - tradicijos - visumoje. Anot Bendrijos Tėvų posakio, Šventasis raštas užrašytas pirmiausia Bendrijos širdyje, o ne knygos puslapiuose, nes Bendrija savo tikėjimu neša gyvąjį Dievo Žodį ir Šventoji Dvasia teikia jai dvasinį Šventojo Rašto aiškinimą (Origenas)

O tai kažkaip net nesmagu prisiminti Andriaus čia pateiktus pažodinius biblijos "aiškinimus"..

Kaštonas

"Šita citata turėtų padėti paskutinį tašką panašiuose pokalbiuose. "

Aš taip nemanau.
Galime ant savęs pastebėti.

Kol žmogus (-ės)  pyksta, jokie argumentai ir faktai negalioja.

"čia pateiktus pažodinius biblijos "aiškinimus".."
Aiškina taip kaip palankūs aiškinimai jo pykčiui (pasiteisina) - manipuliacija (pateisinti pykti). Iš to kyla saviapgaulė.


Ak, beje
Manipuliacija iš noro kontroliuoti.
Noras kontroliuoti iš NETIKĖJIMO (nepasitikėjimo Dievu iki galo).

Varlė keliauninkė

Smagu kad turi savo nuomonę, bet nepastebėjau kad čia kas nors pyktų.

Kaštonas

Vieni vienokias dovanas turi kiti kitokias.
Nepastebėjai tai nepastebėjai.

"Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. "
Logikos klaidas ar pastebėjai?!

Nuojauta kužda verčiau nerašyti.

Varlė keliauninkė


Kaštonas


Varlė keliauninkė


Kaštonas


Diak. Tomas M.

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 14:04:23
Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. Bet žmonės juos užjaučia, sakydami "nu juk jie irgi žmonės" Nu kas nesutiktu? Žinoma kad žmonės, bet kam priimti toki mokimą? Juk yra parašyta, kad "geriau tuoktis negu degti". Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters. O kunigai, vyskupai jie yra pašaukti pamokslauti, mokinti. Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis. Čia neseniai buvo Airijoj skandalas, išlindo yla iš maišo, katalikų kunigų, vyskupų ištvirkavimai vienuolynuose. Manau ir kitu šalių  vienuolynuose ne kitaip.  Tik kitur dar neišlindo yla. Kam prigalvoti to, ko Dievas nereikalauja. Tokiais prigalvojimais patys save pasmerkia pragarui. Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti. Ir paskui turėdami tokia dvasią eina už sakyklos. Tai bjaurastis  Dievo akyse. Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria. Dabar, Keliauninkė rašė, kad "kodėl visi leidžiasi tik į blogio paieškas? Tai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus. Tomai čia vienam komentare tu labai tiksliai pamaniai, kad "jei nepranoksite kunigu, neišsigelbėsite", ar kažkaip panašiai. Tomai esi  priartėjęs prie Tiesos, bet jeigu pasiliksi RKB mokyme, Jos nepamatysi, Jį praeis pro tave.

Andriau, tu mane pradžiuginai. Mes beveik visur su tavimi sutariame. Anksčiau maniau, kad yra kažkokių rimtų dalykų, bet pasirodo tai viso labo celibatas... vadinasi vienas žingsnelis ir galėsi susivienyti su Romos Sostu ir mes būsime viena Bažnyčia su vienu Ganytoju  :pentecostal:

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 14:04:23
Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters.

Andriau, kaip manai, ar yra lengva 100% atsakyti, koks yra mano pašaukimas Dievo valioje? Kodėl žmonės eina per tikrus kančios kelius, siekdami savo pašaukimą atrasti, išgryninti? Ar visi savo pašaukimą supranta visuomet taip, kaip turi suprasti? Ar velnias sėdi rankas sudėjęs, kai Dievo žmonės stengiasi savo pašaukimą atrasti, o kai atranda, tą pašaukimą vykdyti?

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 14:04:23
Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti.

Čia ir yra esmė - davė įžadus. O tu nedavei Dievui įžado laikytis 10 įsakymų? O tai kaip gaunasi, kad kartais tu sulaužai juos? Ar tai reiškia, kad Dievas tavęs iš esmės nepašaukė? Andriau, tu gal pasaulio vaikas? Kodėl Jėzus sako, kad daug pašauktų, o mažai išrinktų? Vadinasi Dievas šaukia daug, tad tu negali sakyti "nebuvo pašaukti". Tuomet kas padaro mus išrinktaisiais?

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 14:04:23
Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria.

Lietuvai užteko vieno Vysk. Valančiaus, kad visa tauta pakiltų iš alkoholizmo liūno. Nepamenu, bet kažkuris šventasis yra pasakęs - duokite man 10 šventų kunigų ir aš atversiu visą pasaulį. Kita klausimo dalis - ar tu meldiesi, kad Dievas išlaikytų tuos kunigus šventais, ar tu manai, kad jų išlikimas yra jų asmeninis reikalas?

Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 14:04:23
Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis.

Prisimink, ne viskas, kas leidžiama yra jums naudinga... Ir kaip Pilgrim sakė, Romos Katalikų Bažnyčioje Rytų Rite yra leidžiama kunigams tuoktis, tad jei tave kažkiek pykdo tas Vakarų Ritas, tapk rytų Tradicijos kataliku ir problema išspręsta ;)

Beje, jei įdėmiai paskaitysi apie celibatą, rasi, kad nuo pat Bažnyčios pradžios, nors kunigai su vyskupais ir galėjo būti vedę, jie buvo kviečiami susilaikyti nuo seksualinių santykių. T.y. nuo šventimų buvo siekiama gyventi kaip brolis ir sesuo.

kukulis

Daugelis užsibrėžia ko nors laikytis, bet tik vienetai tai išpildo. Galima visus kritikuoti, bet geriau gal pradėti nuo savęs? T.y. pamėginti ko nors laikytis, ir žiūrėti kaip gausis. Va tada galima ir kitus pradėti kritikuoti.

Kaštonas

"kitus pradėti kritikuoti."

Iš savosios patirties.
Kuo daugiau meldiesi tuo mažiau kyla noras kritikuoti.

Tikroji teologija prasideda tada kai nieko nebesupanti.

Silvija

Citata iš: Tomas M.  spalio 11, 2016, 11:30:56
Citata iš: Andrius4  spalio 07, 2016, 14:04:23
Ir ką gi kunigai ir vyskupai išdarinėja? Kaimuose visi žino kiek vaikų nuo kunigų yra. Bet žmonės juos užjaučia, sakydami "nu juk jie irgi žmonės" Nu kas nesutiktu? Žinoma kad žmonės, bet kam priimti toki mokimą? Juk yra parašyta, kad "geriau tuoktis negu degti". Tik tie kurie yra gimė tokiam pašaukimui, tik tie gali susilaikyti nuo moters. O kunigai, vyskupai jie yra pašaukti pamokslauti, mokinti. Ir Raštai nedraudžia jiems tuoktis. Čia neseniai buvo Airijoj skandalas, išlindo yla iš maišo, katalikų kunigų, vyskupų ištvirkavimai vienuolynuose. Manau ir kitu šalių  vienuolynuose ne kitaip.  Tik kitur dar neišlindo yla. Kam prigalvoti to, ko Dievas nereikalauja. Tokiais prigalvojimais patys save pasmerkia pragarui. Juk duoda Dievui įžadus. O jeigu jau davė, tuomet turi laikytis, bet neišsilaiko. Žinoma, nes nebuvo tam pašaukti. Ir paskui turėdami tokia dvasią eina už sakyklos. Tai bjaurastis  Dievo akyse. Aš tikiu, kad yra ir tikrai pasišventusiu kunigų, Bet jų tik mažas procentas, tad dauguma persveria. Dabar, Keliauninkė rašė, kad "kodėl visi leidžiasi tik į blogio paieškas? Tai, kad tas blogis sunkiasi pas katalikus. Tomai čia vienam komentare tu labai tiksliai pamaniai, kad "jei nepranoksite kunigu, neišsigelbėsite", ar kažkaip panašiai. Tomai esi  priartėjęs prie Tiesos, bet jeigu pasiliksi RKB mokyme, Jos nepamatysi, Jį praeis pro tave.

Andriau, tu mane pradžiuginai. Mes beveik visur su tavimi sutariame. Anksčiau maniau, kad yra kažkokių rimtų dalykų, bet pasirodo tai viso labo celibatas... vadinasi vienas žingsnelis ir galėsi susivienyti su Romos Sostu ir mes būsime viena Bažnyčia su vienu Ganytoju  :pentecostal:

Nesupratau, Tomai?

Citata iš: Tomas M.  spalio 11, 2016, 11:30:56
Prisimink, ne viskas, kas leidžiama yra jums naudinga... Ir kaip Pilgrim sakė, Romos Katalikų Bažnyčioje Rytų Rite yra leidžiama kunigams tuoktis, tad jei tave kažkiek pykdo tas Vakarų Ritas, tapk rytų Tradicijos kataliku ir problema išspręsta ;)

Nemanau, kad dera šitaip "vartoti" - kuri bažnyčia labiau atitinka mano įsivaizdavimus, tą ir renkuosi.

Kas dėl nuodėmės Bažnyčioje, yra puikus benediktiniškas tekstas su paaiškinimu:

Bažnyčios motinystės tema tam tikra prasme iškelia ir kitą svarbų požymį – jos asmeniškumą. Bažnyčios asmens tikrovę praėjusiame šimtmetyje pabrėžė ypač šveicarų kardinolas Charles Journetas, savo trijų tomų veikale ,,L'Église du Verbe incarné" (Įsikūnijusio Žodžio Bažnyčia). Tiesa, asmeniškumą Bažnyčia gauna iš Kristaus, kuris ją pasirinko savo Sužadėtine, kaip asmuo pasirenka asmenį. Šis santuokinis ryšys tapo galimas per Šventosios Dvasios – dieviškojo Asmens – veikimą. Svarbu pastebėti, kad šis asmuo yra šventas, kaip giedama Credo kiekvieną sekmadienį: ,,Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią...".
Tačiau Bažnyčios asmens šventumo sąvoka mus grąžina prie minėtų Bažnyčios tarnų skandalų ir kelia klausimą: kaip Bažnyčia gali būti šventa, jei jos tarnai yra nusidėjėliai ? Tai tikras prieštaravimas, kuris išties trikdo loginį mąstymą. Bet šis prieštaravimas gali įgauti naujos ir tikros šviesos, jei suvokiama, kad pvz. žvelgiant į žmogų, negalima tapatinti jo asmens su jo nuodėmingais veiksmais. Dar daugiau, atleidimas prasideda tada, kai žmogus pradeda atskirti jį įskaudinusio žmogaus veiksmus nuo skriaudiko asmens, kurį pats Dievas myli ir trokšta jam gera. Šia prasme, negalima teisti net žmogžudžio; visa, ką reikia teisti, tai jo nusikalstamus veiksmus. Todėl, kaip žmogaus asmuo yra visuomet geras, bet jo veiksmai gali būti blogi, taip ir Bažnyčia: jos asmuo yra šventas, bet jos tarnai – nusidėjėliai. Bažnyčios asmuo yra šventas, nes šis šventumas atiteka iš paties Kristaus (plg. Lumen Gentium nr. 39). Todėl negalima kalbėti apie ,,Bažnyčios", bet tik apie ,,jos tarnų" nuodėmę. Tačiau reikia pridurti, kad tikinčiųjų akyse tarnų nuodėmės gali užtempti tamsią skraistę ant visos Bažnyčios, todėl ir Vatikano II Susirinkimas pasakys, kad Bažnyčia yra ,,šventa ir kartu pašaukta apsivalyti" [...] Šioje žemėje jos šventumas dar netobulas, bet tikras. (plg. Lumen Gentium nr. 8 ir 48). Todėl jei Bažnyčios asmuo yra šventas, tai visai nebūtina jos palikti, nors ir jos tarnai yra nusidėjėliai!


http://www.palendriai.lt/liturgija/liturgijos-straipsniai/164-dar-vis-laukiu-kristaus,-bet-ne-bažnyčioje.html

Andrius4

Citata iš: Tomas M.  spalio 11, 2016, 11:30:56
Andriau, tu mane pradžiuginai. Mes beveik visur su tavimi sutariame. Anksčiau maniau, kad yra kažkokių rimtų dalykų, bet pasirodo tai viso labo celibatas... vadinasi vienas žingsnelis ir galėsi susivienyti su Romos Sostu ir mes būsime viena Bažnyčia su vienu Ganytoju  :pentecostal:

Ne Tomai, tai tik vienas iš pavyzdžiu. Aš juk ne kunigas, o ir jo buti negalėčiau, nes aš esu antroje santuokoje. Ir mano ir žmonos primos santuokos  antros pusės yra gyvos. Nes tik mirtis išlaisvina nuo duotos priesaikos Dievui. Tai, kad Dievo akyse aš turiu dvi žmonas. O kunigas(pastorius) gali buti tik vienos žmonos vyras, taip sako Raštai. Todėl man neaktualu celibatas, tai tik pavyzdys, kaip neturėtu būti Kristaus Bažnyčioje. Ir taip Tomai, tu ankščiau teisingai manei, nes yra tikrai rimtų dalykų. Kuriu katalikai negali priimti.

Šiandien darbe ilgai masčiau apie tai klausydamas pamokslą. Ir supratau kelis esminius ir labai svarbius dalykus. Klausiau ir Beno pamokslą apie LOGOS, kuri esate įkėlė. Ir pastebėjau didele problemą, tuo pat suvogdamas, kodėl katalikai taip skirtingai supranta, kas yra Kristus. Ir supratau, kad kiek besistengčiau kažką parodyti ir besistengiu, bet nepavyksta. Ir dabar žinau kodėl nepavyksta, nes esminis pamatas pas katalikus visai kitas. Dabar, žodis "LOGOS" turi ne vieną reikšmę. (LOGOS=žodis, kalba, mintis, sąvoka, protas). Ir filosofai sugalvojo filosofinė sąvoka, kuri reiškia visuotinę pasaulio tvarką, dėsnį, (beasmenį kosminį protą) . Na taip tikiu, kad Kristus yra ir pasaulio visuotinė tvarka, bet Jis yra ir Duris ir Gelbėtojas, Ganytojas, Guodėjas, Gydytojas, Atpirkėjas, Jis yra VISKAS. O taip pat ir ŽODIS. Ir viskas atsirado per Žodi. Tad tai vienas iš rimtų dalykų, tai kad katalikai negali priimti Kristaus, kaip Dievo Žodžio, kuris yra Raštuose, kuris ateidavo pranašams ir kuri kalbėjo Apaštalai. Jeigu tik pamatytumėte, kad Kristus yra visas Dievo Žodis, tiek rašytinis tiek ne. O ir nerašytinis neturi nukrypti nuo rašytinio, neturi buti kitaip negu parašyta Raštuose. Tad jeigu jus ta tik pamatytumėte, jūsų akys atsivertu ir pažintumėte tikrąjį Kristų. Juo labiau, kad Kristaus Dvasia buvo pranašuose, buvo Apaštaluose ir turi buti mumyse, kad galėtume tai pamatyti.   
   

Kitas rimtas dalykas, tai Trejybė. Bet jau nekalbėsiu apie Ja. Tik pasakysiu tiek, jeigu jau tikite, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra atskiri asmenis, kurie sudaro vieną. Tad turėtumėte tikėti, kad tiek Tėvas, tiek Sūnus, tiek Šventoji Dvasia, turi kalbėti viena, nes tai yra viena.

O ir katalikų Bažnyčios tėvai, jeigu jie turėjo Šventąją Dvasią, jie turėjo kalbėti nenukrypdami nuo Raštu, nuo Apaštalų žodžių, bet jie kalbėjo kitus dalykus, negu kalbėjo Apaštalai, kurie tikrai turėjo Šventąją Dvasią. Tai iškila klausimas? Ar katalikų Bažnyčios tėvai turėjo Šventąją Dvasią? Nes Jus tvirtinate, kad pas jus yra Apaštalų mokinių mokymas. Bet ar tikrai tai Apaštalų mokinių mokimas? Kodėl jisai skiręsi nuo pačiu Apaštalų mokimu? Ir kodėl negalyte Raštais tai parodyti, ne tradiciją, ne katekizmu, bet Raštais parodyti, kad Apaštalų mokinių mokymas nesiskiria nuo pačių  Apaštalų? Todėl aš tikrai labai atsiprašau, bet tokiu atveju jus sau meluojate ir visiems kitiems. Ir nematote, kad jus nematote ir esate vedami tu, kurie irgi nemato. Vedami tiesiai į skerdyklą ir ten bus daug verksmo ir dantų gręžimo.

Pilgrim

CitataKristus yra visas Dievo Žodis, tiek rašytinis tiek ne. O ir nerašytinis neturi nukrypti nuo rašytinio, neturi buti kitaip negu parašyta Raštuose.
Andriau, ar supranti ką pats pasakai ... paseksiu logiką ... Kristus yra visas Žodis. tiek rašytinis, tiek nerašytinis. Rašytinis - tai Biblija. Nerašytinis - tai Gyvas Kristus, kuris negali būti kitoks negu kaip buvo aprašytas raštuose. Tada vadinasi raštas yra daugiau negu Gyvas Jėzus. Raštas "įkalina" Jėzų ...  :swoon:

Kaštonas


Andrius4

Nerašytinis, tai turiu galvoje perduotas.

P.S. skubate išpusti burbulą. Ir kita vertus, negi Pilgrim manai, kad atėjęs Kristus kalbėtu ką nors kita, nei Raštai sako. Argi Jis ne tas pats vakar, šiandien ir  per amžius. Ar ne taip Raštai sako? 

kukulis

Citata iš: Kaštonas  spalio 12, 2016, 05:20:40
"kitus pradėti kritikuoti."

Iš savosios patirties.
Kuo daugiau meldiesi tuo mažiau kyla noras kritikuoti.

Tikroji teologija prasideda tada kai nieko nebesupanti.

Tai man jau prasidėjo :D

Varlė keliauninkė