• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 01:27:09

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar galima prašyti šventųjų užtarimo?

Pradėjo kukulis, gruodžio 30, 2016, 07:44:25

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Pilgrim

Galatams 3, 10-14
Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo.
Kad įstatymu niekas nenuteisinamas Dievo akyse, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu.
įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais.
Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio.
Šitaip per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją Dvasią.

Andrius4

Tomai, smagu kad bent jau sujudinu jus :) 

Aš gi sutinku, kad šventieji yra gyvi Kristuje. Mes visi esam gyvi Kristuje tiek išėję, tiek dar gyvieji. Bet iškeliavę šventieji yra atskirti nuo mūsų. O ir Biblija mokina čia esančių šventųjų bendravimą. Va jus dabar jeigu esate Dievo, tad esate šventi ir bendraujate Kristuje ir prašote viens kito užtarimo/maldos. Štai apie toki šventųjų bendravimą ir apaštalai mokina, apie toki ir aš kalbu. O ta šventųjų bendravimą  kuri mokina RKB, tokio Biblija nemokina.

Ne Tomai, aš nesikreipiu nei į išėjusius šventuosius, nei į angelus. Kreipiuosi į šventuosius čia žemėje esančius. Taip kaip Biblija ir mokina.

Silvija, nežinau ar teisingai supratai mano duotus pavyzdžius? Žinoma, kad be Kristaus mes esame žuvę. Tai daugiau provaizdžiai gal negu pavyzdžiai, Tai šešėliai Dievo principo. Na, bet tiek  to.
CitataJėzus tai ir darė žemėje - Jis "peržiūrėjo" žydų tradicijų laikymąsi ir savo gyvenimu išaiškino Įstatymą. Jis visiems (ir tau, ir mums) liepė saugotis fariziejų raugo, kuriame įrūgsta visokį ginčai, konfliktai ir karai.
Tai labai klaidinga tai ką parašei. Kristus nieko iš savęs nedarė, ko jam neparodydavo Tėvas ir nieko nekalbėjo, ko Tėvas nepavedė kalbėti. Kristus buvo ištikimas darbu vykdytojas, kuriuo pastatė  buti pats visatos Architektas. Kristus laikėsi viso plano iki galo. Ir užbaigdamas pasakė " Atlikta" Jis nepriekaištingai įvykdė darbą, kuri jam pavedė Tėvas. Ir ar Kristus nėra mums pavyzdys? Ar mes neturim atlikti tai ką mums paveda Dievas? Ar pranašai galėjo neatlikti tai kas jiems priklausė? Ar pasaulio įvykiai nevyksta pagal Dievo planą? Tai kad planas yra ir brėžiniai irgi, todėl turi buti ir kas vykdys ir vykdys taip, kaip priklauso, o ne kaip nori.

Pilgrim, ta citatą kalba apie tuos kurie remiasi įstatymo darbais. (Gal 3,10)

Ef 2   8 Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; 9 ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.

Ar tai reiškia Pilgrim, kad ir Dievo valios vykdyti nereikia? Na Kristus tai vykdė. Ir Jis man yra pavyzdys.

Jn 4   34 Bet Jėzus tarė: ,,Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą.

Tai apie ką mes čia kalbam Pilgrim?

Silvija

Andriau, o kas tau yra Jėzus Kristus? Gali apibūdinti konkrečiai?

Pilgrim

Apie ką ? apie šitai ...
Jn 11, 25-26
Jėzus jai tarė: ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?"

Andrius4

 
Citata iš: Silvija  sausio 10, 2017, 15:36:46
Andriau, o kas tau yra Jėzus Kristus? Gali apibūdinti konkrečiai?
Pats Dievas, atėjęs į žemę ir išpirkęs mus Savo Šventų Kraujų.
Citata iš: Pilgrim  sausio 10, 2017, 15:52:48
Apie ką ? apie šitai ...
Jn 11, 25-26
Jėzus jai tarė: ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?"
Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 14:38:04
Aš gi sutinku, kad šventieji yra gyvi Kristuje.
Ir tikiu.

Pilgrim

Silvija,
manau Andrius jau buvo atsakęs.

Citata iš: Andrius4  gruodžio 24, 2015, 12:38:19
Bet kadangi jus rašote, kad Dievas yra triasmenis. Tai aš ir rašau, kad Jis yra vienas Asmuo. Pabrėžti, kad jis nėra triasmenis. Ne trys atskiri viename, o vienas trijose tarnavimuose. Dievas virš mūsų(Tėvas)tas pats Dievas tarp mūsų(Kristus)ir tas pats Dievas mumyse(Šv. Dvasia) Ir visa tai tas pats Dievas ir tapati Dvasia.

Citata iš: Andrius4  gruodžio 24, 2015, 17:08:44
Matote, kai imama įrodinėti, kad skirtingai suprantame žodžiu reikšmes. Atsiranda keblumas ir iškyla man klausimas, tai kaip gi man išreikšti minti? Viskas lig ir suprantama. Todėl tikiu, kad tikrai suprantate, ką aš turiu galvoja sakydamas, kad Dievas yra vienas Asmuo, viena Dvasia. Ir tikrai Tomai aš neišpažįstu triasmenio Dievo. Nes Tomai, tu gi esi vienas asmuo, bet turi skirtingu tarnavimu. Turi tarnavimą, kaip sūnaus savo tėvams, vyro savo žmonai ir tėvo savo vaikams ir t.t.

Silvija

Tuomet Andriaus teiginiai prieštarauja vienas kitam:

Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 14:38:04
CitataJėzus tai ir darė žemėje - Jis "peržiūrėjo" žydų tradicijų laikymąsi ir savo gyvenimu išaiškino Įstatymą. Jis visiems (ir tau, ir mums) liepė saugotis fariziejų raugo, kuriame įrūgsta visokį ginčai, konfliktai ir karai.
Tai labai klaidinga tai ką parašei. Kristus nieko iš savęs nedarė, ko jam neparodydavo Tėvas ir nieko nekalbėjo, ko Tėvas nepavedė kalbėti. Kristus buvo ištikimas darbu vykdytojas, kuriuo pastatė  buti pats visatos Architektas. Kristus laikėsi viso plano iki galo. Ir užbaigdamas pasakė " Atlikta" Jis nepriekaištingai įvykdė darbą, kuri jam pavedė Tėvas. Ir ar Kristus nėra mums pavyzdys? Ar mes neturim atlikti tai ką mums paveda Dievas? Ar pranašai galėjo neatlikti tai kas jiems priklausė? Ar pasaulio įvykiai nevyksta pagal Dievo planą? Tai kad planas yra ir brėžiniai irgi, todėl turi buti ir kas vykdys ir vykdys taip, kaip priklauso, o ne kaip nori.

Čia tu, Andriau kalbi kaip apie tris asmenis, o ne kaip tris vieno asmens tarnavimus.
Tau kažkas nesusiveda?

Be to, pastarieji tavo, Andriau, komentarai dar primena ir fatalizmo ereziją - kad viskas jau nulemta, kad yra planas iš aukščiau ir mes jo negalim įtakoti.

Pilgrim

Citata... turime šlovinti Jėzų ir jam sakyti: "Tu esi vienintelis; tu esi pradžia ir pabaiga; noriu su tavimi būti visą gyvenimą, visą amžinybę". Turime atmesti viską, kas mums trukdo šlovinti Jėzų"

http://lt.radiovaticana.va/news/2017/01/09/popie%C5%BEius_kas_man_yra_j%C4%97zus_kristus/1284568

Andrius4

Citata iš: Silvija  sausio 10, 2017, 23:46:38
Tuomet Andriaus teiginiai prieštarauja vienas kitam:

Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 14:38:04
CitataJėzus tai ir darė žemėje - Jis "peržiūrėjo" žydų tradicijų laikymąsi ir savo gyvenimu išaiškino Įstatymą. Jis visiems (ir tau, ir mums) liepė saugotis fariziejų raugo, kuriame įrūgsta visokį ginčai, konfliktai ir karai.
Tai labai klaidinga tai ką parašei. Kristus nieko iš savęs nedarė, ko jam neparodydavo Tėvas ir nieko nekalbėjo, ko Tėvas nepavedė kalbėti. Kristus buvo ištikimas darbu vykdytojas, kuriuo pastatė  buti pats visatos Architektas. Kristus laikėsi viso plano iki galo. Ir užbaigdamas pasakė " Atlikta" Jis nepriekaištingai įvykdė darbą, kuri jam pavedė Tėvas. Ir ar Kristus nėra mums pavyzdys? Ar mes neturim atlikti tai ką mums paveda Dievas? Ar pranašai galėjo neatlikti tai kas jiems priklausė? Ar pasaulio įvykiai nevyksta pagal Dievo planą? Tai kad planas yra ir brėžiniai irgi, todėl turi buti ir kas vykdys ir vykdys taip, kaip priklauso, o ne kaip nori.

Čia tu, Andriau kalbi kaip apie tris asmenis, o ne kaip tris vieno asmens tarnavimus.
Tau kažkas nesusiveda?
Jeigu žiūrėti kūniškai, tai taip ir atrodo, kad kalbėčiau apie tris asmenis. Bet dvasiškai, dvasiškai taip nėra. Aplamai jeigu skaityti Biblija kūniškai ir be apreiškimo, tai daugeli vietų atrodo, kad Biblija pati sau prieštarauja. Bet Biblija sau neprieštarauja, Dievas juk negali sau prieštarauti. Išvis, kaip ir žinote, kad nei vienas žmogus, nei vienas negali paimti ir išaiškinti Biblijos. Tai neįmanoma. Ir iš Šventų Raštų žinome, kad Biblija yra paslėpta nuo žemės išmintingųjų. Be Dievo niekas negali pamatyti Biblijos. O Dievas visais laikais kalbėjo per pranašus, tad ir šiandiena Jis taip daro. Nes Jis tas pats per amžius. Ir dabar Jis vėl prakalbo per savo pranašą. Mes esame didingoje dienoje, kai Dievo trimitas sutrimitavo ir Nuotaka yra ruošiama Avinėlio vestuvėms, ir palaiminti visi kurie yra pakvieti į šitą pokyli.

Ir aš nežinau, kaip paaiškinti, kad viskas man susiveda. Nes bandžiau jau įvairioms rašto vietomis tai padaryti. Yra tik vienintelis būdas, tai paklausyti/paskaityti, ką Dievas per savo pranašą kalba. Aš irgi  neviska suprantu, manau žmogui neužtektu  ir 10,000 gyvenimų kad viska suprasti. Bet ištyręs raštus supratau, kad tas vyras buvo tikrai Dievo pranašas. Nes tokioje šviesoje atverti Raštus niekas negali ir dar niekas nebuvo to padaręs. O ir negalėjo, nes pažadas buvo duotas paskutinioms dienoms. Tad tikit ar ne, bet mes jau pačiam laikų gale.
Citata
Be to, pastarieji tavo, Andriau, komentarai dar primena ir fatalizmo ereziją - kad viskas jau nulemta, kad yra planas iš aukščiau ir mes jo negalim įtakoti.
Ar viskas jau nulemta? Tikiu, kad Dievo akyse taip. Ir Šventi Raštai tai liudija. Juokiu būdu nesakau, kad mes neturėjome pasirinkimo, mes ji turėjome ir padarėme. Bet Dievas žinodamas pradžia ir pabaiga priderino ir planą ir viskas vyksta pagal ji. Todėl viskas vyksta taip kaip mes pasirinkom ir kaip Dievas priderino, tad savotiškai ir viskas jau nulemta, tik dabar laiko klausimas, kada viena ar kita įvyks.  Nes jeigu nebūtu viskas nulemta, kaip tada galima butu išpranašauti viska nuo pradžios iki pabaigos? Kaip tai yra Biblijoje.

kukulis

Viskas yra diskutuota ir išdiskutuota milijoną kartų per tuos du tūkstančius metų. Čia tik tau Andriau, ir tavo chebrai atrodo, kad atradote kažką naujo.

Diak. Tomas M.

Dar susijusi citata iš Katekizmo:

Citata,,Jėzus Kristus, nužengęs į pragarus, išlaisvino teisiųjų sielas, kurios Abraomo prieglobstyje laukė Išganytojo." Jėzus į pragarus nužengė ne tam, kad iš ten išvaduotų pasmerktuosius ar panaikintų pragarą – pasmerkimo vietą, bet kad išlaisvintų anksčiau už Jį mirusius teisiuosius.

,,Todėl ir buvo paskelbta Evangelija net mirusiems..." (1 Pt 4, 6). Nužengimu į pragarus užbaigtas evangelinis išganymo skelbimas. Tai paskutinis Jėzaus, kaip Mesijo, pasiuntinybės tarpsnis, labai glaustas laiko požiūriu, tačiau be galo talpus savo realiu poveikiu, nes Jėzaus Atpirkimas apėmė visus visų laikų ir vietų žmones; juk visi išgelbėtieji tapo Atpirkimo dalininkais.

Taigi Kristus nužengė į mirties bedugnę, kad mirusieji išgirstų ,,Dievo Sūnaus balsą, ir kurie išgirs", kad atgytų (angliškame vertime: kad gyventų) (Jn 5, 25). Jėzus, ,,gyvybės Kūrėjas", mirtimi sunaikino ,,tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnią", ir išvadavo ,,tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją" (Žyd 2, 14–15). Dabar jau prisikėlęs Kristus turi ,,mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus" (Apr 1, 18), o Jėzaus vardui priklaupia ,,kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme" (Fil 2, 10).

Citata655  Pagaliau Kristaus prisikėlimas – ir pats prisikėlęs Kristus – yra mūsų būsimojo prisikėlimo pagrindas ir šaltinis. ,,Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmgimis [...]. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti" (1 Kor 15, 20–22). Laukiant, kol tai įvyks, prisikėlęs Kristus gyvena Jį tikinčiųjų širdyse. Jame krikščionys ,,patyrė [...] būsimojo amžiaus galybę" (Žyd 6, 5), o jų gyvenimą Kristus paslėpė dieviškajame gyvenime, ,,kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas" (2 Kor 5, 15).

kukulis

Gerų dalykų kartojimas irgi geras dalykas.

Čia man patiko vieno žmogaus pasakyta mintis:
"Ar žmogus, su kuriuo diskutuoji, laiko save Bažnyčios nariu ar ne. Jeigu sako 'mūsų Bažnyčioje man nepatinka tai ir tai', vadinasi jis pozicionuoja save kaip Bažnyčios narys. Tačiau jeigu sako 'pas jus Bažnyčioje yra tas ir tas negerai', vadinasi jis nelaiko savęs Bažnyčios nariu".

Truputį pahiperbolizuosiu:
Tarkim žydas ateina ir pradeda kritikuoti : 'pas jus, katalikus yra taip ir taip negerai, man patiktų kad būtų taip ir taip'.
Dabar ir įsivaizduokim, kad ateinu pas žydus ir pradedu kalbėti: 'man patiktų, jei pas jus būtų tas ir tas pakeista tikėjimo dalykuose, ir man jūsų apeigose, atrodo, būtų gerai daryti taip ir taip'.
Įdomu kaip jie į tai sureaguotu?  :-\

Andrius4

Citata iš: kukulis  kovo 15, 2017, 05:46:51
Truputį pahiperbolizuosiu:
Tarkim žydas ateina ir pradeda kritikuoti : 'pas jus, katalikus yra taip ir taip negerai, man patiktų kad būtų taip ir taip'.
Dabar ir įsivaizduokim, kad ateinu pas žydus ir pradedu kalbėti: 'man patiktų, jei pas jus būtų tas ir tas pakeista tikėjimo dalykuose, ir man jūsų apeigose, atrodo, būtų gerai daryti taip ir taip'.
Įdomu kaip jie į tai sureaguotu?  :-\

Jn 14   23 Jėzus jam atsakė: ,,Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. 24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
   
Na, kaip ir aklas akla niekur nenuves, taip ir klystantys klystančio nepataisys. O mato ir neklysta tik Dievas. Todėl kas laikosi Jo žodžio tas ir teisusis. Ir nesvarbu kuri religija  ką sakytu ir ką mokintu. Kas tiki, kad išgelbėjimas yra bažnyčioje, tas yra pražuvęs, bet kas tiki, kad išgelbėjimas yra Kristuje, tas laikysis Jo žodžio ir bus išgelbėtas, nes tai yra Tėvo žodis, Jo pateptajame Sūnuje Jėzuje.

kukulis

Per visą krikščionybės laikotarpį daugelis šventųjų kartų ištyrė ir patvirtino tokį reiškinį, kuris vadinasi "apžavai". Tai yra piktosios dvasios veikimas, apsimetant šviesos angelu. Pagrindinis apžavų efektas - priversti žmogų tikėti, kad jis yra šventas, teikiant iškreiptas galias ir dovanas.
Apžavai veikia per žmogaus puikybę. Jie tarsi apakina žmogų, ir jis nemato arba nesupranta kad yra vedžiojamas velnio, nors pats mano, kad jį veda Šventoji Dvasia.
Toks žmogus ir pats pražūva ir pražūva jo pasekėjai.

Jeigu nori, Andriau, eiti į konfrontaciją, tai galim eiti, nors tai ir neduos jokios naudos. Tačiau kiek kartų taip darysi, tiek pat kartų bus atsakyta tuo pačiu.

Ir nors tu laikai katalikus aklais, tačiau iš tiesų yra aklas tavo sektos vadovas ir akli yra visi jo pasekėjai.

Tačiau galime susitarti, kad esame skirtingų pažiūrų ir bandyti ieškoti kažko bendro; bet, jeigu nori, galime nuolat konfrontuoti.  Kaip nuspręsi, taip ir bus.

Andrius4

Citata iš: kukulis  kovo 18, 2017, 14:19:17
Jeigu nori, Andriau, eiti į konfrontaciją, tai galim eiti, nors tai ir neduos jokios naudos. Tačiau kiek kartų taip darysi, tiek pat kartų bus atsakyta tuo pačiu.
Kukuli, šio atveju, tai ką tu vadini "konfrontacija" aš vadinu "nevyniojimu į vatą".
CitataIr nors tu laikai katalikus aklais, tačiau iš tiesų yra aklas tavo sektos vadovas ir akli yra visi jo pasekėjai.
Kiekvienas asmuo pats renkasi kuo jam tikėti. Ar į tai kaip mokina bažnyčia? Ar į tai kaip mokina Šventi Raštai? O Šventi Raštai mokina tikėti į Dievo žodį. Tad, bet kuri religija, ar bet kuri  bažnyčia kuri mokina kitaip nei mokina Šventi Raštai, yra klaidingi mokinimai, tai paprasta kaip du kart du. Ir tai neliečia asmeniškai katalikų, ar protestantų, ar dar ko. Tai liečia visus ir viska. Nes kaip ką besakytum, bet su vienu dalyku sutiksi tikrai. Kad Dievo Bažnyčia yra Kristaus Kūnas. Ir Kristaus Kūnas yra vienas, tad ir Bažnyčia turi buti viena. Reiškias visos kitos yra neteisingos ir net negali vadintis bažnyčiomis. Nes jeigu kas ne Dievo žodyje, tas ir ne Kristuje, paprasta ar ne?
CitataTačiau galime susitarti, kad esame skirtingų pažiūrų ir bandyti ieškoti kažko bendro; bet, jeigu nori, galime nuolat konfrontuoti.  Kaip nuspręsi, taip ir bus.
Nesistengiu konfrontuoti ir nemanau, kad turiu kažkokias pažiūras kas liečia Dievą. Nes Tiesa yra Dievas ir Jo žodis. Ir čia neturėtu buti kažkokiu pažiūrų. Arba priimi Kristų ir Jo žodį, kuris yra Tėvo ir vaikštai šviesoje, arba nepriimi ir visa likusi gyvenimą klaidžioji tamsoje,  tai paprasta ir aišku.

Štai labai rimtas pavyzdys, kurio negalėjau aplenkti. Štai moteris kuri save pasivadino "Aukstmiskis" susidūrė su rimta bėda. Kažkas kerais ir burtais bando ja patraukti į šoną, ar net sunaikinti. Demonai atakuoja ja ir jos šeimą. O tu jos klausi toki klausimą:
Citata iš: kukulis  kovo 17, 2017, 03:56:21
Kodėl manote kad tai buvo piktosios dvasios puolimas, o ne šiaip ligos?
Ar tiki Kukuli, kad yra šiaip ligos? Kai Šventuose Raštuose matome, kad tai demonai. Ir kad "Aukstmiskis" gali išsigelbėti ir išgelbėti šeima, tai kuo skubiau bėgdama  po Kristaus Kraujų, nes ten kerai negali pasiekti, o ir malda už mylimą žmogų bus tikrai Dievo išgirsta.

Matai, koks skirtumas? Kai žiūri ką mokina bažnyčia ir kai matai, ką sako Dievo žodis?

Silvija

Ar "nevyniojimu į vatą" vadini ir tai, ką dabar padarei? Aukštmiškis savo maldos intenciją, manau, ne veltui dėjo į uždarą temą, o tu paėmei ją ir paviešinai. Kodėl taip elgiesi, Andriau?

Andrius4

Nedariau nieko specialiai Silvija. Iš kur man žinoti kad ten uždara tema? Ir ar tos temos svečiai nemato? Butu gerai jeigu paaiškintum man ta reikala.

Sigitas

Citata iš: Andrius4  kovo 18, 2017, 13:22:11Jn 14   23 Jėzus jam atsakė: ,,Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. 24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
   
Na, kaip ir aklas akla niekur nenuves, taip ir klystantys klystančio nepataisys. O mato ir neklysta tik Dievas. Todėl kas laikosi Jo žodžio tas ir teisusis. Ir nesvarbu kuri religija  ką sakytu ir ką mokintu. Kas tiki, kad išgelbėjimas yra bažnyčioje, tas yra pražuvęs, bet kas tiki, kad išgelbėjimas yra Kristuje, tas laikysis Jo žodžio ir bus išgelbėtas, nes tai yra Tėvo žodis, Jo pateptajame Sūnuje Jėzuje.
NETIESA!
,,Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės" (Mt.16,18). Taigi, Jėzus Kristus pats įsteigė Bažnyčią ir išgelbėjimą būtent per Bažnyčią!

Andrius4

Tuomet pasakyk Sigitai, kurioje Bažnyčioje? Kuri Bažnyčia yra teisinga, kai krikščionišku bažnyčių yra daugiau nei 900 skirtingu žemėje? Ir visos sako kad pas mus Tiesa. Ir ar Bažnyčiai negalioja Dievo žodis? Todėl kalba eina apie ta Bažnyčia kuri laikosi viso Dievo žodžio. Tad ir rodykle  yra į Kristų. Į Dievo Žodį. Tai yra Šablonas pagal kuri bus nulipdyta Jo Bažnyčia, "kurios net pragaro vartai nenugalės". Bet kokia nauda iš tu bažnyčių, kurios nesilaiko Dievo žodžio? Jos piktžodžiauja prieš Dievą, net vadindamos save bažnyčia. Jos kuria savo Dievą. BAŽNYČIA TURI DERINTIS PRIE KRISTAUS, TAIP KAIP ŽMONA DERINASI PRIE VYRO. KRISTUS YRA BAŽNYČIOS GALVA. O ta bažnyčia kuri nesiderina prie Kristaus, ta turi kita galva, arba yra be galvos visai.

Silvija

Tiesą nusavinančią bažnyčią ir galima vadinti sekta, KB aiškiai sako, kad nei ji, nei kuri kita neturi ir negali turėti Tiesos monopolio bei pripažįsta, kad semena verbi yra išbarstyta visame pasaulyje, visose bažnyčiose ir tikėjimuose. Kristaus Bažnyčia ne tik bus, bet ir yra, o visaip peikti ir kovoti prieš ją (ką tu darai), tai kovoti prieš Patį Kristų. Kas nerenka su manimi, tas barsto, sakė  Jėzus. Tad liaukitės kovoti prieš brolius, kai turime kitų priešų!

Citata iš: Andrius4  kovo 19, 2017, 18:23:13
Nedariau nieko specialiai Silvija. Iš kur man žinoti kad ten uždara tema? Ir ar tos temos svečiai nemato? Butu gerai jeigu paaiškintum man ta reikala.

Andriau, kai prisiregistruoji, Maldos klube pamatai temų rodyklę, viena iš skilčių skamba taip: Asmeninės intencijos ir yra paaiškinimas: Ši skiltis skirta asmeninėms intencijoms. Siekiant išlaikyti privatumą, jūsų intencijos bus matomos tik forumo narių.