• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
kovo 01, 2024, 09:58:24

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar galima prašyti šventųjų užtarimo?

Pradėjo kukulis, gruodžio 30, 2016, 07:44:25

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

CitataKiekvienas asmuo pats renkasi kuo jam tikėti. Ar į tai kaip mokina bažnyčia? Ar į tai kaip mokina Šventi Raštai?

Andriau, štai kad atsakytum į šį klausimą, tau reikia tam tikros informacijos, t.y. tu pirmiausiai turi žinoti, ką moko Katalikų Bažnyčia, o tik po to teigti, kad Ji moko neteisingai. Tu to neišmanai, bet visgi remdamasis savo tikėjimo vadovais daug dalykų bandai išvesti.

Bažnyčia moko tik ir tik tai, kas yra Šventame Rašte, bet problema nesusikalbėjimo yra jau anksčiau diskutuota, kad tavo tikėjimo nariai remiasi tik rašytiniu Raštu, o Bažnyčia remiasi ir rašytiniu ir perduotu žodiniu keliu, na juk pats žinai apie ką kalba Šv. Paulius, necituosiu. Taigi jūs patys pasirinkote protestantišką Sola Scriptura kryptį, kuri nėra Biblijinė, nors ir bando taip atrodyti.

Ir čia diskusija baigiasi, mes sutinkame, kad nesutinkame. Ar mes tave galime perkalbėti? Abejoju, tad gal geriau vistik patylėti ir pasimelsti, gal nuo to bus daugiau naudos, kaip manai?  :-\

Andrius4

Citata iš: Silvija  kovo 20, 2017, 04:59:40
Tiesą nusavinančią bažnyčią ir galima vadinti sekta, KB aiškiai sako, kad nei ji, nei kuri kita neturi ir negali turėti Tiesos monopolio bei pripažįsta, kad semena verbi yra išbarstyta visame pasaulyje, visose bažnyčiose ir tikėjimuose.
Tiesa tik pas Dievą, todėl ir raginu gręžtis į Jo žodį. Ir tiesa , kad Jo Bažnyčia išbarstyta visame pasaulyje. Bet asmenyse kurie tiki į Jo nepriekaištinga žodį ir ji vykdo. Ir nesvarbu ar tas asmuo katalikų tikėjime, ar kitoje krikščionių bendruomenėje. Bet vėlgi pasikartosiu, tie žmones deda visa save į Kristų, į Dievo žodį.

CitataKristaus Bažnyčia ne tik bus, bet ir yra,
Taip Ji yra, tik dar nevisi įėjo(gimė) į Ja.

Citatao visaip peikti ir kovoti prieš ją (ką tu darai), tai kovoti prieš Patį Kristų. Kas nerenka su manimi, tas barsto, sakė  Jėzus. Tad liaukitės kovoti prieš brolius, kai turime kitų priešų!
Aš kovoju Kristaus pusėja, tikite tuo ar ne. Ir ne prieš jus, o prieš tas dvasias, kurios slepia nuo jūsų Tiesą. Tad aš ir stengiuos jums parodyti tikrąjį priešą. Bet jus iškeliate mane kaip sektantą ir eretiką ir perverčiate  taip, lig aš prieš jus kovočiau. Visada kalbu apie neteisinga mokimą ir apie Dievo žodžio iškraipymą. Jeigu aš einu už žodį, kai Jėzus Kristus ir yra tas Žodis, tai kaip aš tada esu prieš Ji? Prieš Ji yra tik tas kas atmeta Dievo žodį. Tad kas ne žodyje tas ir ne Kristuje, o tai reiškias ir ne Jo Bažnyčioje.       

CitataAndriau, kai prisiregistruoji, Maldos klube pamatai temų rodyklę, viena iš skilčių skamba taip: Asmeninės intencijos ir yra paaiškinimas: Ši skiltis skirta asmeninėms intencijoms. Siekiant išlaikyti privatumą, jūsų intencijos bus matomos tik forumo narių.
Tikrai atsiprašau dėl to, nes tikrai nežinojau.
Citata iš: Tomas M.  kovo 20, 2017, 05:12:54
CitataKiekvienas asmuo pats renkasi kuo jam tikėti. Ar į tai kaip mokina bažnyčia? Ar į tai kaip mokina Šventi Raštai?

Andriau, štai kad atsakytum į šį klausimą, tau reikia tam tikros informacijos, t.y. tu pirmiausiai turi žinoti, ką moko Katalikų Bažnyčia, o tik po to teigti, kad Ji moko neteisingai. Tu to neišmanai, bet visgi remdamasis savo tikėjimo vadovais daug dalykų bandai išvesti.
Ne informacijos man reikia Tomai. Kaip ir minėjau, nuo gimimo buvau katalikas, o ir kiek jau čia bendrauju, pakankamai prisisėmiau informacijos. Informacija tik pakeičia žmogaus požiūri, supratimą ar dar ką. Kai tuo tarpu, žmogus nei savo požiūriu, nei savo supratimu negali suprasti Šventų Raštų. Tad kimšk ne kimšęs tas žinias, prisikrausi tik žinių lagaminą iš kurio mažai naudos. Todėl sakau, kad kol žmogui nebus apreikšti Šventi Raštai, tol žmogus klaidžios tamsoje manydamas, kad jo religija ji išgelbės. Bet ji tiesiog apsuks aplink piršta ir viskas.

CitataBažnyčia moko tik ir tik tai, kas yra Šventame Rašte,
Na Šventas Raštas nemokina melstis Marijai ir ja garbinti ir daryti  ja dangaus karaliene. Nemokina nieko apie skaistykla ir kad galima išmelsti žmogaus siela iš ten. Nemokina, kad kunigam išpažinti atlikti. Nemokina, kad kunigą galima butu šventu/dvasiniu tėvu vadinti. Kristus sako atvirkščiai, kad nevadinti nieko tėvu. Tik vienas yra dvasinis Tėvas ir tai Dievas. Na aš galėčiau vardinti ir vardinti. Tai kad faktai matomi puikiai. Kaip tai paaiškinsi? Perduotu žodžių? Perduotas žodis turi nesiskirti nuo Šventų Raštų. O kadangi jisai skiriasi, tai yra tiesiog žmogaus supratimu pridėta prie Dievo žodžio ir tai ne nuo Dievo.

CitataIr čia diskusija baigiasi, mes sutinkame, kad nesutinkame. Ar mes tave galime perkalbėti? Abejoju, tad gal geriau vistik patylėti ir pasimelsti, gal nuo to bus daugiau naudos, kaip manai?  :-\
Bet kažkas turi kalbėti. Bet visada gali pasakyti, kad nenori kad čia kalbėčiau. Nes kol galiu kalbėti, kalbėsiu ir raginsiu gręžtis į Dievo žodį.

Silvija

Citata...raginsiu...

Čia nuo žodžio ragai? :)

Augustas

Na, aš manau, kad nesvarbu ar šventasis brolis (ar sesė) dar gyvena šioje žemėje, ar yra jau pas Viešpatį. Vis tiek esame kviečiame prašyti savo šventųjų brolių ir sesių užtarimo.

Citata iš: Silvija  kovo 22, 2017, 09:07:03
Citata...raginsiu...

Čia nuo žodžio ragai? :)

Trolini, Silvija?  :D

Silvija

Tai kad niekur neveda tos mūsų diskusijos... Su Andrium4.

Augustas

Na, jam galima užduoti keletą klausimų, kad detaliau išsiaiškintume, kur jis klysta, kai vertina RKB.

Silvija

Užduok - įsivelsi į tuščius pokalbius.

Augustas

Na, pokalbiai nebus tušti, jei klausimai bus prasmingi, tokie kaip Pilgrim'o.

P.S. Jei labai pyksti, tai galbūt Tau praverstų šis kun. Sauliaus Bužausko straipsnis:

http://8diena.lt/2017/03/21/kun-saulius-buzauskas-atleisti-sau/

Ką apie šį straipsnį galvoji?

Silvija

Aš nepykstu, Augustai, kažkodėl neteisingai mane įsivaizduoji :)

Daugelis Bažnyčią pažįsta neteisingai ir atmeta, nes suvokia tik kaip žmogišką organizaciją su savo įstatymais, savo apeigomis ir savo tarnų nenuoseklumu. Bandydami ištaisyti šią klaidą, mes dažnai ją tik kartojame, nes pasiliekant toje pačioje priešininkų erdvėje, kuri yra ne malonės erdvė, bet visuomet tik darbų erdvė. Esu įsitikinęs, kad šiandien Bažnyčia labai kenčia ir praranda daugelį savo vaikų bei simpatijų, nes ji suprantama ne kaip pilna malonės, ne kaip turinti teikti malonę žmonėms, bet kaip žmonių organizacija, sudaryta iš apeigų, įstatymų, mokymų, tarnų, kurie visi yra žmonės, kurių nenuoseklumą ir trūkumus galima nagrinėti be galo. Šitaip apsigaunama, nes manoma, jog žinoma, kas yra Bažnyčia, tuo tarpu pažįstamas tik jos kiautas. Sakiau, kad kartais Bažnyčios nariai tik didina šį nesusipratimą. Apie ką gi mes diskutuojame Bažnyčioje? Apie Dievo malonę? Ne...

(...)

Bažnyčios tėvai nuo pat pradžių pritaikė Marijai psalmės eilutę, kurios tekstas - toks, koks jiems buvo žinomas, - skambėjo taip: "Karaliaus dukters grožis skleidžiasi iš vidaus (ab intus) (plg. Ps 45, 14) Lygiai taip ir Bažnyčios grožis bei jėga skleidžiasi iš vidaus, iš malonės, kurios ji yra pilna ir kuriai ji tarnauja. Malonė yra Bažnyčioje, kaip perlas moliusko kriauklėje. Skirtumas tas, kad šiuo atveju ne kriauklė gamina perlą, o perlas kriauklę, ne Bažnyčia kurią malonę, o malonė Bažnyčią.

(R. Cantalamessa "Marija - Bažnyčios veidrodis" - knyga skiriama broliams protestantams)

Augustas

Taikli citata iš R.Cantalamessa'os knygos, Silvija. Aš kažkaip apie tai nebuvau giliau pamąstęs. Ačiū.  :thumbup:

kukulis


Silvija

Tik vargu ar taip pat galvoja Andrius :(

Aš kartais pamąstau, na kodėl negalima bendrauti be priešpriešos? Pavyzdžiui, užsukęs į katalikų forumą protestantas kodėl nesielgia taip, kaip būtų užsukęs pas giminaičius, kur juk nepuolama iškart aiškinti, kaip pas jus viskas blogai... kodėl neklausia: O kodėl pas jus tas (ar anas) yra taip (ar anaip)? Pas mus tai traktuojama šitaip... Juk galima palikti laisvę tikėti taip, kaip esame pašaukti ir susaistyti bažnytinių ryšių? Manau, daugeliui mūsų trūksta bendravimo kultūros, kas irgi yra Dievo malonė. Atsiprašau jūsų, broliai ir sesės, už visus tuos kartus, kai jos pritrūkdavo man [-O<

Na, o jau laisvėje tikėti randasi ir tikras Tiesos pažinimas. Jis jokiais būdais negali rastis priešpriešose.

Andrius4

Citata iš: Silvija  kovo 23, 2017, 12:04:11
Tik vargu ar taip pat galvoja Andrius :( 
Silvija, visiškai nesvarbu kaip aš galvoju. Svarbiausiai, ką Dievas galvoja apie visa tai ir ką sako Jo žodis. Ir jeigu Jo žodis sako kitaip, tad ir kaip tai gražu ir protinga bebūtu pasakyta, ar parašyta, bet tai bus klaidinga. Nes Tiesa tik viena ir Ji pas Dievą. Tad žmogus, ar Bažnyčia, jeigu nori buti teisinga ir elgtis teisingai, turi žiūrėti tik į tai ką sako Dievas. Ir kalbėti/mokinti tai ką Jisai kalba/mokina ir nekalbėti/nemokinti nieko, ko Jisai nekalba ir nemokina. Atrodo juk taip paprasta. Bet deja žmogus linkęs mieliau tikėti į tai, ką pridėjo žmogus prie Dievo žodžio, nors tai ir akivaizdžiai matosi, kad pridėta. Bet žmogus jau toks, nes jis nori, kad butu taip kaip jis nori. Nes kaip dabar žmogus ir to ir to negali daryti pagal Dievo žodį? Kai jisai nori tai daryti. Tad ima ir paaiškina Dievo žodį taip, kad galėtu tai daryti. Ir visi tai priima lengvai, nes visi nori gi savo geidulius patenkinti. Bet tegul kiekvienas pabando pagal Dievo žodį savo geidulius ir kūną marinti. Savo asmenybę numarinti ir tapti niekuo dėl Dievo. Savo nuomone išmesti ir nepriekaištingai paklusti Dievo žodžiui. Visas savo žinias atiduoti Dievui. Mirti savo darbams ir gyventi Dievo darbams. Nekalbėti nieko kaip "nu aš manau....." ne kaip aš manau, o kaip Jis sako. Kiekviena Jo žodį priimti kaip autoritetą. Ar aklas žmogus gali praeiti kliūčių ruožą be reginčiojo pagalbos? Tikrai ne. Bet visi kažkodėl taip daro, braunasi be regėjimo, be apreiškimo. Žino kad Dievas yra, nori Ji garbinti ir šlovinti, bet savaip. Žmogus galvoja jeigu jau garbina Dievą ir Jį šlovina tai viskas gerai. NE, nes Dievas sako "VELTUI JIE MANE ŠLOVINA" Nes visi nori savo keliu šlovinti Dievą. Kai tuo tarpu Dievas nurodė kaip tai daryti ir kur tai daryti. Ir tie žmonių mokimai taip įsišaknijo, kad kai ateina žmogus nuo Dievo ir ima kalbėti Dievo žodį, jis palieka vienas ir atstumtas pasaulio ir net labai dažnai užmuštas. Ką ir matome Biblijoje, niekada Dievo vyrai nebuvo mėgstami pasaulio, nebuvo ir nebus.   
Štai kodėl Silvija mums nepavyksta taip bendrauti kaip rašai.
CitataAš kartais pamąstau, na kodėl negalima bendrauti be priešpriešos? Pavyzdžiui, užsukęs į katalikų forumą protestantas kodėl nesielgia taip, kaip būtų užsukęs pas giminaičius, kur juk nepuolama iškart aiškinti, kaip pas jus viskas blogai... kodėl neklausia: O kodėl pas jus tas (ar anas) yra taip (ar anaip)? Pas mus tai traktuojama šitaip...
Manai aš taip nenoriu? Bet ar galėjo Paulius taip kalbėti? Jis tiesiai šviesiai pasakė, kad kas skelbia kitokia Evangelija........      Ar nors kas nors istorijoje, gavės apreiškimą nuo Dievo nešaukė prieš neteisingus mokimus? Turbūt esmė yra tame, kad turbūt žmonės pamilsta tuos neteisingus mokimus ir jeigu kas nors ima  kalbėti prieš jų mokimus, žmonės įsižeidžia, tai juos užgauna, nes jie susitapatinę su tais mokimais ir ima priimti tai asmeniškai ir mano kad  tai juos puola. Nes žmonės susitapatina ir su daiktais. Net su automobiliais. Pasakyk žmogui, kad jo automobilis yra negražus, ar pigus, jis įsižeis, tai ji užgaus. Bet tai liečia automobili ne ta žmogų.

Ir pastebėjau viena dalyką. Kad Augusto tai neužgauna, nes tikiu, kad jisai yra laisvas nuo susitapatinimo grandiniu ir gali į viska žvelgti aiškesniu žvilgsniu. Bet vėlgi matot, net rašydamas  viešai kai ką gero apie viena asmenį, galiu užgauti šimtus kitu. Kristus sakė, kad pasipiktinimai buvo ir bus, bet vargas tiem per kurios tai ateina.   

Pilgrim

Dievas ... esminis žmogaus troškimas, tikslas, misija gręžtis į Dievą, susitikti Jį veidas į veidą. Stovėti Jo akivaizdoje.
ir Šventas Raštas yra viena iš priemonių vedančių link susitikimo su Dievu.
Dievas yra Tiesos šaltinis ir Tiesos versmė mus pasiekia daugeliu būdu. Jei sakome, kad Dievas yra visagalis tai neapribokime Jo priemonėmis, kuriomis Jis nori pasidalinti Tiesa.
Vienas iš kertinių momentų, kuris brėžia takoskyrą dialoge su Andriumi yra Dievo samprata. Andriau kai tu sakai Dievas (mintyse tu turi vienas Dievas trijuose tarnavimuose ir tai tavo pačio žodžiai), kai aš, Silvija, Tomas, Augustas, Sigitas ar kitas forumo dalyvis sakome Dievas mintyse turime triasmenis (Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia). Mums Jėzus Kristus tam tikra prasme nėra Dievo žodis, bet pirmiausia Asmuo ir taip kaip Jonas sako Evangelijoje Logos, nes tikslus šio žodžio (termino) vertimas labai paviršutiniškai gali skambėti ŽODIS. Tikslumo dėlei šį terminą Logos ir vartočiau šiame dialoge. Susitikimas su Jėzumi mums yra susitikimas su Asmeniu. Asmens viena iš savybiu yra kalbėti, dalyvauti pokalbyje ir Jėzus mums kalba kaip Dieviškasis Asmuo. Asmeniškai kalba.
Todėl būti kataliku reiškia asmeniškai susitikti Jėzų. Ne sulaukti raštų apreiškimo, bet susitikti Jėzų, kaip tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, kaip tikrą Asmenį.
Tačiau reikia turėti ir žinių tai ką moko ir skelbia Katalikų Bažnyčia. pvz. ji nesako, kad reikia garbinti Mergelę Mariją. Ji nemokina kunigo vadinti šventu tėvu. Tačiau kai Katalikų Bažnyčia kalba ir mokina apie išpažintį, kiek aš žinau apie tai kas yra išpažintis, kodėl ji yra tokia kokia yra. Žinių reikia, tam kad pažinti.
 

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  kovo 24, 2017, 06:12:58
ir Šventas Raštas yra viena iš priemonių vedančių link susitikimo su Dievu.
Pradžiai, pasakyk man Pilgrime. Jeigu nebūtu Švento Rašto, kokiomis gi priemonėmis eitum link Dievo? Ką iš vis žinotum apie Dievą? Ką iš vis žinotum apie save? Ar žinotum, kad esi sukurtas pagal Jo atvaizdą? Ar turėtum išvis vieną Dievą? Ar išvis žinotum, kad reikia eiti link Jo?

Pilgrim

Heb 1,1-2
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus,
o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.

Oz 12,10
Aš kalbėjau per pranašus, per regėjimus ir palyginimais.

Apd 7,53
Jūs, kurie gavote Įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte.

Lk 6, 45
Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.

Įst 13, 4
Sekite Viešpatį, jūsų Dievą, Jo bijokite, vykdykite Jo paliepimus ir klausykite Jo balso; Jam tarnaukite ir prie Jo glauskitės.

Apd 28,25
Nesutardami tarpusavyje, jie ėmė skirstytis, o Paulius tepasakė jiems viena: Teisingai Šventoji Dvasia yra mūsų tėvams pasakiusi per pranašą Izaiją.

Andrius4

O Pilgrim, negi nematai net iš savo pacituotu citatų iš Šventojo Rašto, kad  pagrindas yra  per pranašus, per Dievo vyrus? Per angelus ir Šventąją Dvasią? Ir kas gi ateidavo pranašams? Ogi DIEVO ŽODIS       ALELIUJA! O kur yra surašytas Dievo žodis? ŠVENTUOSE RAŠTUOSE. AMIN! IR AMIN!  Ką atnešdavo angelai? DIEVO ŽODĮ. Ką kalba Šventoji Dvasia? DIEVO ŽODĮ. O ALELIUJA, tegyvena Dievo ŽODIS per AMŽIUS mūsų ŠIRDISE. :pentecostal:

Pilgrim

Andriau,
detalizuok, tiesiog paprastumo dėlei
konkrečiai išvardink savo minimus - ŠVENTUOSIUS RAŠTUS

Andrius4


Pilgrim

Biblija (gr. βιβλία – ,,knygos") – trumpiau raštų rinkinys.
Andriau, kokių konkrečiai raštų rinkinys ?
išvardink juos