• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 18, 2024, 07:24:52

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas yra sekta?

Pradėjo Andrius4, sausio 07, 2017, 06:33:29

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: kukulis  sausio 06, 2017, 18:35:22
Beje, kaip pavadinti tą žmogų kuris vadovauja sektai, kuriai simpatizuoja Andrius? Juk jis irgi šventasis jų akimis. Nes kitaip juk užtektų vien Švento Rašto, ir viskas. Kam dar ta sekta, ir kam dar tas vadovas? Juk imi Šventąjį Raštą ir skaitai! Be to, skirtingai nuo Katalikų Bažnyčios, jis tik save vieną laiko šventuoju, o visus kitus, kuriuos laiko Bažnyčia šventaisiais, jis atmeta.

Visų sektų pagrindas - puikybė. "Aš viską griau žinau nei katalikai, ar nei visi tie žmonės kurie per du tūkstančius metų paliko daugybę darbų ir atliko daugybę žygdarbių, nes aš jų neskaičiau; man užtenka vien Švento Rašto ir aš geriau suprantu nei visi kiti žmonės."
Bet juk tie šventieji irgi skaitė Šventą Raštą ir kažkokiu būdu tarpusavyje priėjo prie panašių išvadų.

O šis žmogus viską neigia ir sako kad jis vienintelis teisus.

Andriau atsibusk ir bėk iš tos sektos, nes per tą vadovą veikia piktasis kuris tik suvedžioja žmones ir atitraukia juos nuo tiesos.
Kas yra sekta?

Ir kas šitų žodžių autorius?
Citata"Aš viską griau žinau nei katalikai, ar nei visi tie žmonės kurie per du tūkstančius metų paliko daugybę darbų ir atliko daugybę žygdarbių, nes aš jų neskaičiau; man užtenka vien Švento Rašto ir aš geriau suprantu nei visi kiti žmonės."

Sigitas

Sektos apibrėžimų nesunku rasti internete. Būtų kur kas įdomiau, jei pats paaiškintum kaip supranti šį terminą, Andriau?

Labai gerą ir trumpą krikščioniškos sektos apibrėžimą radau LKSB puslapyje, cituoju:
,,Pagrindinių krikščionių tikėjimo tiesų nėra daug, bet tuo ištikimiau jas privalome saugoti. Praktiniais tikslais jos koncentruotai pateiktos senuosiuose tikėjimo išpažinimuose, pavyzdžiui apaštalų tikėjimo išpažinime (Tikiu Dievą Tėvą). Katalikai bei protestantai pripažįsta šį tikėjimo išpažinimą, nors ir ne visose Bažnyčiose kiekvieną sekmadienį per pamaldas jį balsiai kartoja. Sektos šio išpažinimo nepripažįsta."

Andrius4

Sigitai, jeigu galima konkrečiau. Ar Apaštalų tikėjimo išpažinimo? Ar Švenčiausios Trejybės dogmos Išpažinimo, kurį buvo priimta Nikėjos 325m? 

Nes mes tikime į  Apaštalų tikėjimo išpažinimą.

kukulis

Tų žodžių autorius esu aš. Aš taip reflektuoju sektų vadovus.

Silvija

Citata iš: Andrius4  sausio 07, 2017, 13:37:36
Sigitai, jeigu galima konkrečiau. Ar Apaštalų tikėjimo išpažinimo? Ar Švenčiausios Trejybės dogmos Išpažinimo, kurį buvo priimta Nikėjos 325m? 

Nes mes tikime į  Apaštalų tikėjimo išpažinimą.

Jūs tikite į klaidatikio Viliamo Branhamo ereziją, Andriau.

Donatas

Citata iš: Andrius4  sausio 07, 2017, 13:37:36
Nes mes tikime į  Apaštalų tikėjimo išpažinimą.

Apaštalų tikėjimo išpažinime yra apie šventųjų bendravimą ...

Andrius4

Donatai, mes tikim į šventųjų bendravimą. Bet čia žemėje gyvenančiu šventųjų bendravimą ir Apaštalai apie tai kalba. Bet jeigu man parodysi Šventuose Raštuose kur Apaštalai išpažįsta kitokį šventųjų  bendravimą, tada ir aš patikėsiu į kitokį irgi.

Silvija, taip teigti kiekvienas gali, bet reikia parodyti kas yra klaidingo. Ir prašau tai padaryti Šventų Raštų pagalbą. Nes jisai nieko nemokino ko nėra Šventuose Raštuose.

kukulis

Pagal apibrėžimą sekta yra tai kas atskirta. Lotyniškai "sectum" reiškia "supjaustyti" https://translate.google.com/#la/lt/sectum .

Klausimas kaip kas ir kada atskiria? Šiaip sekta yra tie kurie patys save atskiria. Katalikų bažnyčia kai atskiria, tai vartoja kitą terminą "erezija".  Kiek pamenu šio žodžio reikšmė panaši į žodį "privatus". Oficialiai reiškia "klaidą". T.y. žmogus turi asmeninę nuomonę, kuri Katalikų Bažnyčios doktrinoje laikoma klaidinga.

Šiaip jei paklaustume iš šv. mišių išeinančius žmones, apie įvairius tikėjimo dalykus, tai nei vienas iš šių žmonių neatsakys į visus klausimus teisingai.

Turbūt visa esmė yra tame, ką aš darau su savo nuomone. Jeigu aš savo nuomonę, kuri yra skirtinga nuo Bažnyčios doktrinos, bandau įpiršti kitiems, taip pat dėl to skirtumo nustoju lankytis šv. mišiose, tai aš tarsi pats save atskiriu nuo Bažnyčios; o kai surandu bendraminčių būrelį, tai įkuriu savo sektą.

Malda šventiesiems tikrai neprivalomas dalykas. Jeigu žmogus netiki, nenori ir neturi įkvėpimo melstis bet kokiam šventajam, jo tikrai niekas dėl to neišvys iš bažnyčios.

Silvija

Citata iš: Andrius4  sausio 08, 2017, 13:17:07
Silvija, taip teigti kiekvienas gali, bet reikia parodyti kas yra klaidingo. Ir prašau tai padaryti Šventų Raštų pagalbą. Nes jisai nieko nemokino ko nėra Šventuose Raštuose.

Mokino. Prieš švč. Trejybę, ir apie tai jau kalbėjome, bet tu nenori girdėti. Jei dar vis turi kantrybės, pats sugrįžk atgal ir aiškinkis tas citatas, kurios jau buvo pateiktos.

Andrius4

Na štai Silvija, vystyk priėjom prie to, kad viskas yra dėl Švenčiausios Trejybės išpažinimo. Vadinasi jeigu to neišpažįsti, tai esi sektantas? Ir aš girdžiu Silvija, bet  Šventi Raštai nemokina tokios Trejybės. Ir tą Trejybę  priėmė žmonių grupele savo supratimu. Ir Trejybė buvo pasiūlyta Romos imperatoriaus Konstantino, kuris pats ir pirmininkavo tam susirinkimui. Ir pats Konstantinas nebuvo krikščionis ir netapo juo, jis buvo saulės garbintojas ir jam rūpėjo karo reikalai, nes jis tikėjo, kad pergale lemia krikščionių Dievas.

Bet va ar jus girdite? Kad nėra to Šventuose Raštuose. Tai buvo žmonių supratimas ir dar netgi politiniais sumetimais. Va tais trisšimtai  kažkelintais metais išsipildė šita rašto vieta.

Apr 2   1 ,,Efezo bendrijos angelui rašyk: 'Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. 2 Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. 3 Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. 4 Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. 5 Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, – jei neatsiversi, – tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. 6 Savo naudai tu turi, kad nekenti nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu!'
7 Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bendrijoms: 'Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojuje!'"

Todėl gręžkitės atgal į pirmąją meilę ir imkitės pirmykščių darbų, tai  yra Dievo žodžio ir Jo valios vykdymo. Nes tais metais kai tikroji Bažnyčia susijungė su Romą, buvo įnešta daug pagonybės ir filosofijos. Kas žino istoriją žino ką sakau. Tad Trejybės neišpažinimas nepadaro neišpažįstančių sektantais. Nes tokiu atveju Judėjai irgi sekta. Jus neprakišite žydams tokios dogmos, jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo viename, o ne trys asmenis viename. Raštai to nemokina. Varlytė daug žino apie žydų tikėjimą, ji gali papasakoti, koks Dievas yra žydams. Trys viename? Ar tiesiog vienas viename.

kukulis

Pasak šventųjų  Jono Laiptiniko, bei stačiatikių šventųjų Dorotįjaus ir Ignatijaus Brenčianino, erezijos kyla iš puikybės.
Turima omeny tas erezijos kurių pasekoje susikuria sektos.
Paprastas žmogus ko nors nesupranta arba nesutinka, bet vieną kartą pasakė ir nebesusireikšmina.
Tuo tarpu puikybės pagalba tas nesutikimas/nesupratimas tiek sureikšminamas, kad žmogus atsiskiria nuo Bažnyčios.

Jau daug kartų buvo diskutuota apie Trejybę, bet esmė tokia, kad tai vidinė Dievo savybė, ir nuo to mums iš esmės neturėtų būti nei per daug šilta nei per daug šalta. Tiesiog tai teologinė tiesa, padedanti suprasti, kas yra Jėzus Kristus, kodėl jis yra tikras Dievas ir tikras Žmogus, bei kam buvo reikalingas Šventosios Dvasios nužengimas, kad apaštalai įgautų drąsos skelbti Evangeliją. Bet galutiniame rezultate mes vis vien tikime į vieną Dievą.

Nemanau, kad nors vienas žmogus kada nors gyvenęs žemėje būtų pakeitęs savo amžinąjį likimą vien dėl diskusijų apie švenčiausiąją Trejybę. Mes nuteisinami darbais, o ne žiniomis.

Andrius4

Kaip tau Kukuli toksai vaizdas?  Kai Jėzus ėmė mokinti mokinius apie Dievo karalyste, ėmė gydyti ligonius, išvarinėti demonus iš žmonių. Kaip fariziejams atrodė visas tas reikalas? O fariziejai buvo galinga ir turinti dideli autoritetą Bažnyčia. Ir jų žodis turėjo didelę įtaką. Ką fariziejai matė? Jie matė tikru tikriausia sekta. Jie negalėjo priimti kažkokiu neišsimokslinusiu eretikų, juk tai puikybė, kas jie tokie?   Ir tai buvo klaida, baisi klaida. Ir Jie atmėtė Dievo žodį duota tai valandai. Čia krito švieži mana iš dangaus, o jie laikėsi senos ir su tradicija. Nemanai Kukuli, kad šiai dienai paveikslas kartojasi?   

kukulis

Kartotųsi, jei būtų antras Jėzaus Kristaus atėjimas. Vis dėl to antruoju Kristaus Atėjimu prasidės pasaulio pabaiga.

O kol kas mes laikomės to ką Kristus paliko savo pirmuoju atėjimu į šią žemę.

Kaštonas

" jei būtų antras Jėzaus Kristaus atėjimas. "
Jau apie tai kalbėta.

"Atėjimu prasidės pasaulio pabaiga."
Tai ne trečiasis pasaulinis karas, meteoritai ir tt. Tai, visa kas iš pasaulio dvasios - trauksis, tai vidinių "pilių"griūtis.
Visa kas iš Dievo taps pirmoje vietoje, o pats Dievas taps centre.    Štai Aš darau nauja-jau pasirodo, ar nepastebite? (Iz:43:19)   Ir Sėdintysis soste tarė: ,,Štai Aš visa darau nauja!".... (Apr:21:5)

"O kol kas mes laikomės to ką Kristus paliko savo pirmuoju atėjimu į šią žemę."
Antruoju atėjimu pasirodė savo mokiniams*. Tai daro nuolat.


Kaštonas

"kad šiai dienai paveikslas kartojasi?"

Kartojasi, kartojasi. Per amžius.
ir dėka tau šitame forume.

2Tim:4:3   Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse;

Silvija

Citata iš: Andrius4  sausio 09, 2017, 13:22:47
Na štai Silvija, vystyk priėjom prie to, kad viskas yra dėl Švenčiausios Trejybės išpažinimo. (...)

Iš dalies taip. Visi, kas Jėzaus Kristaus, kuris yra mesijas ir mūsų išgelbėtojas, nelaiko asmeniu, rizikuoja nebūti išgelbėti.


Andrius4

Citata iš: kukulis  sausio 10, 2017, 03:18:59
Kartotųsi, jei būtų antras Jėzaus Kristaus atėjimas. Vis dėl to antruoju Kristaus Atėjimu prasidės pasaulio pabaiga.
Kartojasi tai, kad fariziejai neatpažino savo laiko ženklų. Jie neatpažino Jėzaus Kristaus, nors Raštus ir išmanė. Dabar lygiai tas pats kartojasi, kad RKB yra tokia galinga ir didžiulė ir Raštus lig išmano. Bet nemato, kad turi buti atsiustas pranašas prieš antrąjį Kristaus atėjimą, kaip buvo ir prieš pirmąjį. O jeigu ir mato, tuomet nepastebėjo, kad jau buvo atėjęs, kaip ir fariziejai nepastebėjo pirmojo. Ir negali priimti, kaip ir fariziejai nepriėmė. Taip pat Raštai kalba ir apie septintąjį angelą kuris turi trimituoti ir turi buti užbaigta Dievo paslaptis. Tai yra šiai dienai rašto vietos. Žmonės visada žiuri į tai, ką Dievas padarė ir ką padarys, bet nemato ką dabar Dievas daro. Nuotaka yra ruošiama šiandien Kristaus atėjimui. Paėmimas jau čia pat ir po jo seka baisus suspaudimas. Bet prieš tai angelas turi trimituoti ir skelbti. Tas jau įvyko. Beliko skubėti ir pripildyti savo žibintus aliejaus ir pasiruošti Jaunikio atėjimui.
Citata iš: Silvija  sausio 10, 2017, 05:50:06
Iš dalies taip. Visi, kas Jėzaus Kristaus, kuris yra mesijas ir mūsų išgelbėtojas, nelaiko asmeniu, rizikuoja nebūti išgelbėti.
Mes laikom Ji Asmeniu

Kaštonas

"Kartojasi tai, kad fariziejai neatpažino savo laiko ženklų. Jie neatpažino Jėzaus Kristaus, nors Raštus ir išmanė." ant Raštų stovėjo. STOVI.

Sigitas

Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 16:52:30... Mes laikom Ji Asmeniu
Ir musulmonai vadina Jėzų Kristu asmeniu bei vienu didžiausiu pranašu Biblijoje. Bet Jėzus Kristus yra ne vien tik "Super Star", jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, gimęs, bet ne sukurtas, vienatinis Dievo Sūnus, atpirkęs mus iš velnio vergijos. Taigi, negana tik pripažinti, jog Jėzus Kristus yra asmuo, nes tai daro ir Jehovos liudytojai ir Mormonai ir daugybė kitų tikėjimų, klaidamokslių.

Pabaigai įdedu minėtąjį apaštalų tikėjimo išpažinimą:

,,TIKIU į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen."

Varlė keliauninkė

Citata iš: Andrius4  sausio 09, 2017, 13:22:47
Tad Trejybės neišpažinimas nepadaro neišpažįstančių sektantais. Nes tokiu atveju Judėjai irgi sekta. Jus neprakišite žydams tokios dogmos, jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo viename, o ne trys asmenis viename. Raštai to nemokina. Varlytė daug žino apie žydų tikėjimą, ji gali papasakoti, koks Dievas yra žydams. Trys viename? Ar tiesiog vienas viename.
Visų pirma, mano broliai ir sesės gali mane ir nuskalpuoti :), bet man nepatinka etikečių kabinimas (kad ir sektantai), nesvarbu kokioje srityje ir aš esu prieš tokį reiškinį iš viso.
Antra, žiūrėk Andriau, ką pasakei: jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo. Žinojimas nėra tikėjimas, o tikėjimas nėra žinojimas. Apie Dievą gali "žinoti" labai nedaug ir tik iš asmeninės patirties, ir iš to kyla tikėjimas. Sutinki?
Trečia, žydai ortodoksai, tikrai "nežino" Švenčiausios Trejybės, bet jau ir tarp jų yra rabinų, kurie pakviesti mirštančiajam į ausį pašnibžda, kad Mesijas jau atėjo :) beto, gal nesi girdėjęs apie mesianinius žydus? Jie pripažįsta Jėzų kaip Mesiją ir išpažįsta Trejybę.

Tarp kitko, rimti istorijos tyrynėtojai mano, kad toks išsireiškimas kaip "Dievas sukūrė pasaulį savo žodžiu" egzistavo Egipto mitologijoje dar prieš žydų istoriją, aprašytą Biblijoje. Kaip ir senovės rytų mitologijoje egzistavo mitas apie apie mergelę, pastojusią nuo saulės spindulio... Nieko neprimena? :) Todėl ir Dievo žodžio gylybė ir begalybė šventajame rašte yra neišsemiama, ir jeigu kas sako "aš žinau kaip reikia", tai toli gražu taip nėra ;)