• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 06, 2023, 20:20:24

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas yra sekta?

Pradėjo Andrius4, sausio 07, 2017, 06:33:29

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Bet .. nejaugi Bruce Lee buvo apsėstas netyrosios dvasios?

Aš kažkaip labiau linkęs manyti, kad reiktų naudoti kažkokį kitą terminą nei "dvasia" arba tą patį terminą kažkaip kitaip panaudoti, kai kalbame apie knygų skaitymą. Nes manau, kad egzistuoja kažkoks tai ryšys tarp autoriaus ir skaitančiojo, net jeigu autorius būtų danguje arba pragare.

Andrius4

O kaip pavadinsi tai kitaip? Jeigu yra kaip yra. Kokia dar dvasia galėjo buti apsigyvenus pas Bruce Lee jeigu netyra? Aš esu skaitės jo filosofine knygą. Ir joje jis teigia, kad jis netiki į Dievą. Kokia dar dvasia gali vesti žmogų tolin nuo Dievo, jeigu netyra? O kas liečia knygų skaitymą, tai tiesiog procesas ir klausimas, užkabins tai tave ar ne?

Sigitas

Visgi šičia norėčiau kad vyktų diskusija apie sektas ir sektantus.  ::)
Taigi, tęsiu iš LKSB puslapio:
,,Kritika neįmanoma. Sektose nėra atviros ir laisvos diskusijos. Vadovai nustato ir (iki detalių) nurodo, kas yra teisinga. Sektų nariai nepriima išorinės kritikos ir naikina visas kritiško pokalbio galimybes."
---
,,Prieš tapdamas sektantu, atsakymų į klausimus bei poreikių ir norų išsipildymo žmogus paprastai ieškojo tradicinėje Bažnyčioje, tačiau buvo nuviltas.
Dešimt dalykų, kurių žmonės sektose ieško ir randa:

– saugumą tvirtoje bei paslaugioje bendrijoje,
– į šeimą panašias struktūras,
– pagalbą krizinėse situacijose,
– nekintančią ir visa apimančią tiesą,
– apsaugą,
– gyvenimo prasmę,
– intensyvų dvasingumą,
– griežtą moralę,
– tvirtą identitetą,
– darbą ar užsiėmimą, reikalingumo jausmą."

Andriau, ką radai toje sektoje kur dabar esi?
Citata iš: Andrius4  sausio 16, 2017, 17:54:24
Prieš atsakant į tavo pasisakymą, leisk Sigitai man tavęs paklausti. Ar yra žemėja koks nors žmogus kuris galėtu būti visai neklystantys? 
Visgi pamėginsiu atsakyti į tavo klausimą, nors manau, jog jis labiau retorinis, nei atsakymo reikalaujantis. Visiškai neklystantis yra Jėzus Kristus. Galėtų būti visai neklystantis ir RKB popiežius, bet taip nėra. Neklystantis galėtų būti ir tavo, Andriau, mėgiamas pranašas, kurio pranašystes apie apreiškimo Jonui knygą tu mums dėstei, bet jis taip pat yra klystantis.

Dabar eilė tau, Andriau rašyti atsakymą, kaip žadėjai: ,,Prieš atsakant į tavo pasisakymą", laukiu.  :thumbup:

Andrius4

Citata iš: Sigitas  sausio 16, 2017, 17:04:35
Tęsiu citavimą iš LKSB puslapio:
,,Žvilgsnis į Bibliją padeda atskleisti esminius sektų atpažinimo būdus. Pagrindinių krikščionių tikėjimo tiesų neigimas pagimdo įvairių fenomenų. Kartu su bibliniais kriterijais jie padeda identifikuoti sektas.
Na va čia jau kažkas rimčiau.

Citata
1. Nutraukiami ryšiai su istorine krikščionybe. Bet kokia krikščionių Bažnyčia auga ant pirmųjų apaštalų Bažnyčios pamato ir remiasi jos principais bei mokymu.
Apd 2   37 Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: ,,Ką mums daryti, broliai?" 38 Petras jiems atsakė: ,,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. 39 Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas".

Štai istorinis faktas, Štai pirmųjų Apaštalų mokimas. Ir tas mokimas kaip matom yra visoms kartoms skirtas. Visiems kuriuos tik pašauks Viešpats. KB kaip matom tai yra nutraukus.
CitataNetgi nepaisydami naujų reformų, Lutheris ir Calvinas remiasi Pauliumi
Žinoma kad rėmėsi Pauliumi. Bet nemanai, kad tas rėmimasis ir paskatino juos atsiskirti nuo KB, nes jie matė kad KB nebekeliauja su Pauliaus mokymu.


Citata
arba Bažnyčios Tėvais, pavyzdžiui, Augustinu. Reformatoriai pripažino ir pirmųjų šimtmečių ekumeninių Bažnyčios konsiliumų nutarimus. Sektos – priešingai, dažniausiai stengiasi pradėti nuo nulio, o visą nueitą krikščionybės kelią vadina tiesiog klystkeliu.
Na taip, kažkokia dalis tiesos yra visur. Kitaip žmogaus neapmautum. Ir nežinau ar sektos pradeda viska nuo nulio, bet šitas prabudimas neprasidėjo nuo nulio, jis turi tokia pačia ilga istorija, kaip ir KB.


Citata2. Radikalus tikėjimas – bet ne į Dievą. Sektose dažniausiai pastebimas didelis tikėjimas, religingumas, radikalus iki fanatizmo. Tačiau sektantiškas tikėjimas nukreiptas ne tiek į Dievą ar absoliutą, netgi ne į religinį turinį ar anapusinę būtį, kiek į žmogišką, apčiuopiamą absoliuto įsikūnijimą – į pačią bendruomenę bei jos vadovus.
Na Mozė buvo vadovas. Netgi Dievas Mozė pastatė kaip Dievą (Iš 4,16) Po to Paulius irgi sako:
1 Kor 11   1 Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Matome, kad nėra kažkas blogai sekti tuo, kas seka Kristumi. Tik aišku reikia buti tuo tikru, kad tas asmuo seka Kristumi. O kaip mes galime buti tikri? Tik tikrindami ta žmogų pagal Dievo žodį. Tai kad vadovas nėra esminis sektos požymis. O ir KB turi toki popiežių ir kuris yra laikomas net neklystančiu, čia tai jau truputėli per daug nemanai?

Citata3. Išskirtinumas. Dažniausiai tvirtai laikomasi nuomonės, kad išganymas galimas tik jų organizacijoje. Už sektos ribų, netgi Bažnyčiose išsigelbėjimo nesą.
Tokio dalyko, mes ir neteigiam

Citata4. Antiekumeniškumas. Sektos mano esančios aukštesnėje dvasinėje pakopoje negu Bažnyčios. Todėl galimybę bendradarbiauti, netgi bendrauti su kitomis Bažnyčiomis dažniausiai atmeta. Be to, neretai jos užsiima griežta jų kritika."
Kritika neteisingiems mokymams. Kristus irgi kritikavo fariziejus dėl to, kad jie iškraipė Dievo žodį. Na o kas liečia Bažnyčių nebendravimą? Nu aš negirdėjau, kad mes nebendrautume su kitomis Bažnyčiomis.

Citata
,,Greta Biblijos pripažįstami ir kiti autoritetingi apreiškimo šaltiniai, kurie praktiškai laikomi netgi pranašesniais ir už ją.
Kuris Dievo pranašas kada nors buvo laikomas daugiau už pati Dievo žodį? Pranašas yra Dievo garsiakalbis per kuri Dievas kalba. Tai kad mes neturim nieko pranašesnio už Dievo žodį ir niekada neturėsim. Mūsų pagrindas yra Dievas ir Jo Žodis, kuris yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievo Dvasia kuri yra Šventoji Dvasia. Negi dar neįsitikinote tuo?


Citata
Dažnai sektą galima atpažinti iš įsitikinimo, jog Bibliją būtina papildyti tam tikrais autoritetingais šaltiniais. Pranašai remiasi naujomis, visiems privalomomis pranašystėmis, arba greta Biblijos kaip nauju apreiškimu ima naudotis kokia nors papildoma knyga. Pavyzdžiui, mormonai – "Mormono knyga", munistai – "Dieviškuoju principu"." (cituota iš http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm ).
Na pavyzdžiui katalikai naudoja katekizmą, ar tai ne papildoma knyga?
CitataAndriau, ką radai toje sektoje kur dabar esi?
Vadink Sigitai kaip tau paranku. Sekta ne sekta. Manau tiek protestantai kažkada buvo tokiais laikomi, tiek liuteronai. Ko tik RKB nelaikė sektantais ir nevaikė su kalavijais, kad tik galėtu išlaikyti savo nenuginčijama autoritetą. Nu kurgi popiežius gi neklystantis. Net anglų kolonija bėgo iš Europos, kad pastatytu tikėjimo laisvė nes RKB per jėga tai vertė priimti katalikybę. Ir kas įdomiausiai, kad RKB, kad išlaikyti ir toliau savo autoritetą prisiskyrė sau šventųjų kurie net nebuvo katalikai, kaip Šv. Patrikas, kaip Žana Dark. Ir tokiu kurie pabėgo nuo katalikybės, kaip Martinas Liuteris ir Kalvinas, kuris ir buvo protestantizmo pradininkas, ar vienas iš pradininku. Kristus nemokino niekados žudyti ir jėga grusti tikėjimo. Jis sake:

Mk 6   11 Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liudijimą prieš juos".

Ohhh..... Sigitai, Aš Dievą radau. Tikrąjį Dievą, Savo žodyje. Tik taip galima pažinti Dievą. Ir mylėti Jo žodį ir gyventi kiekvienu Jo žodžiu. Tai mana nužengusi iš dangaus. Tai maistas ir ginklas prieš piktąjį. Tai gimimas ir troškimas Dievo, troškimas Dievo žodžio, tai stovėjimas už Dievo žodį. Tai mirimas sau ir atgimimas Jam. Oooo aš trokštu buti jo kalinių, kaip buvo ir apaštalas Paulius. Aš noriu kad kiekvienas veiksmas išeinantis iš manęs butu Jo. Nes aš priklausau Jam. Jis man viskas. Aš jo kūno narys. Pats Jėzus sakė, (iš atminties) kad jeigu mylime ką nors labiau už Ji, mes neverti Jo. O negi nematote mano meilės Dievui ir Jo žodžiui? Kas yra blogo gyventi pagal Dievo žodį ir stengtis parodyti Tiesa, kuria Dievas kalba. Ar tai neįrodo mano  meilės žmonėm? Noras, kad niekas nežūtu? O ištirkite Raštus. Kiek iš pirmojo pasaulio buvo išgelbėta žmonių? TIK AŠTUONI. Kiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU. Kiek iš Sodomos ir  Gomoros buvo išgelbėta? TIK TRYS. Ar nematote, kad tai taip rimta? Ar Jėzus nevadino savųjų MAŽAJA KAIMENE? Visada buvo mažuma, taip ir dabar. Ar neparašyta, kad į pražūti yra kelias platus, o į išsigelbėjimą siauras? Ar RKB nėra didžiausia pasaulyje? O prabuskit, PRABUSKYT. Raštai sako, kad šventi vyrai vos išsigelbsti, kas mūsų laukia? Kas? Jeigu nesilaikysime to ką Dievas sako. Dievo malonė pasitrauks viena diena ir liks tik teismas. Kas jame išstovės? Kas išstovės prieš Dievo rūstybe? Kai tenai nekaltas melas patampa baisia juoda dėme. Ieva visko laikėsi, kas buvo Dievo liepta, bet tik vieno nepaklausė ir Dievas neatleido. Ar Raštai nemokina, kad jeigu laikaisi viso įstatymo, bet nesilaikai tik vieno ir tada neužskaitoma ir tai ko laikeisi? Ohh kad tik jus pamatytumėt  visa tai Raštuose.

Sigitas

Trumpai apie Viljamą Branhamą:
,,Williamas M. Branhamas (1909–1965) buvo JAV sekmininkų pamokslininkas, pranašas ir išgydymo per tikėjimą propaguotojas. Savo veiklos pabaigoje jis išvystė kai kurias doktrinas, kurios skiriasi nuo tradicinių krikščioniškųjų doktrinų (pvz., mokė, kad Dievas yra ne Trejybė, o vienas asmuo, pasireiškęs Per Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią). W. M. Branhamas taip pat tikėjo, kad jo pamokslavimas yra ženklas, jog Jėzus Kristus netrukus grįš į žemę pasiimti savo nuotakos Bažnyčios; po bažnyčios paėmimo žemėje turėsiąs prasidėti nelaimių laikotarpis." (cituota iš http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/1K_SBr.html ).
Prisegu Branhamo knygos paveiksliuką. Tą knygą Andrius šiame forume ne kartą reklamavo.
Dar truputis:
,,Įvertinant tą neabejotiną faktą, kad W. Branhamas buvo Dievo pranašas, nereiškia, kad pranašų nebėra.
      Išdidumas eina prieš sunaikinimą, puikybė - prieš žūtį, (Pat 16, 18). Toks ir buvo jo  (W. B.) likimas - žūtis. Leisti save vadinti Elijumi buvo didžiulė klaida, kainavusi Branhamui gyvybę. Ir dėsninga puikybės pabaiga - tragiška mirtis... 
     Savimeilė atveria kelią įvairioms moralinėms ydoms. Susikoncentravimas ties savuoju ,,aš". O tai savo ruožtu veda prie prie dvasių sumaišymo ir į vis naujus klystkelius bei atidaro kelią į kultus ir pražūtį..." (cituota iš http://klaidiamoksliai.blogspot.lt/ ).
Citata iš: Andrius4  sausio 17, 2017, 16:04:53O ištirkite Raštus. Kiek iš pirmojo pasaulio buvo išgelbėta žmonių? TIK AŠTUONI. Kiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU.
Čia tu suklydai. Jozuės knygos 3-4 skyriuose aprašomas perėjimas per Jordano upę, kuri simbolizuoja įžengimą į Pažadėtąją žemę. Ten jie buvo ne tai, jog du, bet netgi dvylika giminių! Kas būtų panešęs Sandoros skrynią, jei žydelių būt buvę tik du? Jie tą skrynią gi apie Jerichą nešė bent septynis kartus! (Joz.6).

Pabaigai:
,,Dievas neapkenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlį. Atitinkamai ir krikščionys turėtų sektų narius gerbti kaip žmones, o kovoti tik su klaidamoksliu (žinoma, nepažeidžiant įstatymų). Nereikia bijoti aštrių diskusijų. Bet tam reikalingas aštrus protas bei budrumas, nes sektų sekėjai sugeba meistriškai iškreipti krikščioniškas tiesas. Nesileiskime suklaidinami! Kritiškai pasidomėkime jų tikėjimo pagrindais, išsiaiškinkime, ką jie išties turi omenyje, teigdami vieną ar kitą dalyką. Jų argumentams priešstatykime krikščioniškas tiesas."
"Sektos nepriima kritikos ir dažnai net rimtų argumentų. Kartais atrodo, lyg sektų nariai gyventų visai kitame pasaulyje, kuriame ir mąsto kitaip. Dažnai jokia logika nepramuši jų pasistatytos sienos. Tad diskusijos pasibaigia net neprasidėjusios. Tokiais atvejais privalome išlikti tiesiog realistais: užkietėjusį ir patenkintą savimi sektantą vargu ar įtikinsime palikti grupę. Tai gali įvykti tik krizės atveju arba keičiantis mąstymui." (cituota iš http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm ).

Andrius4

Ehh Sigitai, Sigitai

Sk 14   26 VIEŠPATS dar kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 27 ,,Kaip ilgai ši nedora bendrija murmės prieš mane? Aš atkreipiau dėmesį į izraeliečių murmėjimus, kaip jie murma prieš mane. 28 [i4]Sakyk jiems: 'Kaip aš gyvas, – sako VIEŠPATS, – aš padarysiu jums, ką girdėjau jus sakant. 29 Jūsų lavonai supus šioje dykumoje. Iš jūsų visų, kurie buvote įskaityti surašant, – nuo dvidešimties metų ir vyresnių, murmėjusių prieš mane, 30 nė vienas iš jūsų neįeis į kraštą, kuriame prisiekiau jus apgyvendinti, išskyrus Kalebą, Jefūnės sūnų, ir Jozuę, Nuno sūnų.

Buk tikras, kad žinai ką sakai.

Pilgrim

CitataKiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU.
SK 14, 30 nė vienas iš jūsų neįeis į kraštą, kuriame prisiekiau jus apgyvendinti, išskyrus Kalebą, Jefūnės sūnų, ir Jozuę, Nuno sūnų.

bet man neaišku jei du tai iš kur vaikai atsirado ?
nes parašyta
Įst 7, 3-4
Nesimaišyk su jais vedybomis, duodamas savo dukteris jų sūnums ar imdamas jų dukteris savo sūnums,
nes tai nugręš tavo vaikus nuo manęs tarnauti kitiems dievams. Tuomet VIEŠPATIES įniršis suliepsnos ant tavęs, jis nedelsdamas tave sunaikins.

Andrius4

Du iš išėjusiu iš Egipto. Nauja karta kuri gimė ir užaugo dykumoje, tie įėjo.

Pilgrim

bet tu rašai du o ne daugiau
CitataKiek iš Mozės vedamu dviejų milijonų izraelitų įėjo į  pažadėta žeme? TIK DU
ir tavo nurodyta citata nekalba apie naujas kartas

kažkas čia nesueina ... arba kažką persistengei


Andrius4

Nieko aš nepersistengiau. Iš visu kurie buvo išvesti iš Egipto įėjo tik du į pažadėtąją žeme. Raštai ta ir sako, kalba eina apie sena kartą, nes tie kurie gimė dykumoje, tie buvo net neapipjaustyti. Tad galima butu dar kitaip išsireikšt, kad iš visu apipjaustytu įėjo tik du. Bet sutinku, kad sakinį sudėjau šiek tiek paskubomis. Bet pati esme tame, kad visada yra mažuma, kurie išsigelbsti.

Pilgrim

Jei teisingai supratau tavo žodžius - į pažadėtąją žemę įėjo du ir visi gimę dykumoje.
Tai klausimas kiek jų buvo ?

Andrius4

Aš nežinau kiek jų buvo. Bet tik du įėjo iš tu visu kurie buvo išvesti iš Egipto. Dievas išvedė visus iš Egipto į pažadėtąją žeme, bet visi jie per netikėjimą ir murmėjimą neįėjo į ją, bet mirė ir liko gulėti dykumoje, išskirus du kurie liko ištikimi Dievui. 

Pilgrim

Argi svarbu kodėl. Tiesiog neklauso ir todėl bus negerai
nepapuls tarp išrinktųjų

Andrius4

Jeigu nebūtu svarbu neklausčiau. O kadangi negali, arba nenori nurodyti priežasties kodėl negirdi, tad ir atsakyti negaliu, nes vėl gali įvykti nesusikalbėjimas.

Pilgrim

Na aš žmonių neklausinėjau
todėl ir už juos atsakyti negaliu
tyrimo taip pat nedariau.
taigi ...