• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 17:48:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas yra sekta?

Pradėjo Andrius4, sausio 07, 2017, 06:33:29

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Sutinku, Dievas yra begalybė, o raštai tik dalelytė. Vis dėl to mes tikime, kad skaitant raštą, veikia Dievo dvasia ir padeda suprasti ką skaitai.
Antra vertus,  gali veikti ir kita dvasia.

---

Dėl etikečių kabinimo, tai nesutinku, nes tiesa yra tiesa. Kartais tiesa gali įžeisti, ir kartais reikia vengti to įžeidimo, tačiau visad renkamės mažesnį blogį, kas šiuo atveju ir yra tas įžeidimas. Klaidinimas yra daug didesnis blogis, ir kai įvardijame sektantus, tai gal būt išvengiame to klaidinimo?

Augustas

Citatabeto, gal nesi girdėjęs apie mesianinius žydus? Jie pripažįsta Jėzų kaip Mesiją ir išpažįsta Trejybę.

O dėl mesijinių žydų, tai aš vienu metu net pagalvojau, jog Andrius ir yra toks mesijinio judaizmo atstovas. Nes mesijiniai žydai daugiausiai tokie ir yra - pripažįsta vieną Dievo asmenį arba tik tuos nutarimus, kurie buvo priimti iki visuotinio Nikėjos susirinkimo.  Be abejonės, yra ir tokių, kurie pripažįsta ir Nikėjos susirinkimo nutarimus, bet tokių nėra daug. Plačiau apie mesijinius žydus galima perskaityti čia:

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/04/25/zvil_02.html

Andrius4

Citata iš: Sigitas  sausio 13, 2017, 02:36:46
Citata iš: Andrius4  sausio 10, 2017, 16:52:30... Mes laikom Ji Asmeniu
Ir musulmonai vadina Jėzų Kristu asmeniu bei vienu didžiausiu pranašu Biblijoje. Bet Jėzus Kristus yra ne vien tik "Super Star", jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus
Mes ir laikom Ji tikru Dievu ir tikru žmogum. Nesuprantu, kur aš rašiau kažką  panašaus, kad Jėzus "Super Star" ?????

CitataPabaigai įdedu minėtąjį apaštalų tikėjimo išpažinimą:

,,TIKIU į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen."
Nu ir čia kaip ir viskas gerai, juk čia nepasakyta, kad yra trys asmenys ir šventųjų bendravimu mes tikim. Nes irgi nenurodyta, ar išėjusiu šventųjų ar ne. Tai kad?

Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 13, 2017, 06:47:50
Visų pirma, mano broliai ir sesės gali mane ir nuskalpuoti :), bet man nepatinka etikečių kabinimas (kad ir sektantai), nesvarbu kokioje srityje ir aš esu prieš tokį reiškinį iš viso.
Turi teisinga širdį  Varlyte. Tikrai Dievas laimins tave ir prakalbės tau į širdį. Telaimina tave gausiai Dievas.

Na, o kad lipdamos yra man etiketes, tai nesvarbu kokia etikete man žmogus priklijuoja. Svarbu kokia Dievas priklijavo
CitataAntra, žiūrėk Andriau, ką pasakei: jie tai jau žino kad Dievas yra vienas asmuo. Žinojimas nėra tikėjimas, o tikėjimas nėra žinojimas. Apie Dievą gali "žinoti" labai nedaug ir tik iš asmeninės patirties, ir iš to kyla tikėjimas. Sutinki?
Na čia jau mano išsireiškimo klaida yra. Turėjau parašyti, kad jie tiki į viena Dievą kuris yra vienas asmuo viename.

CitataTrečia, žydai ortodoksai, tikrai "nežino" Švenčiausios Trejybės, bet jau ir tarp jų yra rabinų, kurie pakviesti mirštančiajam į ausį pašnibžda, kad Mesijas jau atėjo :) beto, gal nesi girdėjęs apie mesianinius žydus? Jie pripažįsta Jėzų kaip Mesiją ir išpažįsta Trejybę.
Na gali buti aš nežinau, bet Dievas žydams sius du Savo pranašus ir jie pranašaus žydams Jeruzalėje ir pranašaus ta pati, ką ir dabar pranašavo šitas pranašas kuris buvo duotas mums pagonims. Jis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.

CitataTarp kitko, rimti istorijos tyrynėtojai mano, kad toks išsireiškimas kaip "Dievas sukūrė pasaulį savo žodžiu" egzistavo Egipto mitologijoje dar prieš žydų istoriją,
Kad ir rimčiausi istorijos tyrinėtojai temano, bet tai nebus tiksliau už Dievo žodį. O žodis sako:

Pr 1    3 Tuomet Dievas tarė: ,,Tebūna šviesa!" Ir šviesa pasirodė.

Tuo man viskas ir pasakyta.

Citata iš: Augustas  sausio 13, 2017, 08:46:09
O dėl mesijinių žydų, tai aš vienu metu net pagalvojau, jog Andrius ir yra toks mesijinio judaizmo atstovas.
Aš galiu pasakyti kas aš esu. Aš mesijinis žydas tiek, kiek mesijiniai žydai tiki į Dievo žodį. Aš katalikas tiek, kiek katalikai tiki į Dievo žodį. Aš protestantas tiek, kiek protestantai tiki į Dievo žodį. Aš kalvinistas tiek, kiek kalvinistai tiki į Dievo žodį. Aš netgi sektantas tiek, kiek sektantai tiki į Dievo žodį. Bet nuo to taško kai mesijiniai žydai, katalikai, protestantai, kalvinistai, sektantai nusisuka nuo Dievo žodžio ir keliauja toliau su savo religiniais mokimais, aš tampu nei tuo, nei tuo, nei tuo, nei anuo. Aš keliauju toliau su Dievo žodžių, nes žodis yra manyje, o aš žodyje. Aš jo dalis, aš tikintis į Dievą ir į Jo žodį. Štai kas aš esu.

Pilgrim

Užteks ... tai yra ką tikiu -

Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi.
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.

Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.

Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.

Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo.

Silvija

Amen.

CitataBet nuo to taško kai mesijiniai žydai, katalikai, protestantai, kalvinistai, sektantai nusisuka nuo Dievo žodžio ir keliauja toliau su savo religiniais mokimais, aš tampu nei tuo, nei tuo, nei tuo, nei anuo.

Tai čia tavo problema, kad neįkerti arba net nenori gilintis į KB mokymą. Be to, lygiai kaip jūs nerandate apie Tris Asmenis Biblijoje, joje nėra parašyta ir apie Vieną viename arba Vieną trijuose tarnavimuose. Taigi, tiek jūs, tiek mes išskaitom savąją versiją nagrinėdami Dievo žodį. Štai Viešpaties krikšto Jordane metu apsireiškia visa Švenčiausioji Trejybė, o Tėvas taria Jėzui: ,,Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi" (Lk 3, 22) Argi taip, kaip aiškini Dievo slėpinį tu, nepadaro Jo narciziška asmenybe? Maždaug, būdamas Tėvu aš gėriuosi pats savimi, kuris esu ir Sūnus?

Neieškok, Andriau, kabliukų KB mokyme kaip darai čia lygindamas su savo žiniomis:

CitataNu ir čia kaip ir viskas gerai, juk čia nepasakyta, kad yra trys asmenys ir šventųjų bendravimu mes tikim. Nes irgi nenurodyta, ar išėjusiu šventųjų ar ne. Tai kad?

nes nei vieno savo teiginio dar neapgynei. Atskiros, iš konteksto ištrauktos Švento Rašto eilutės dar nieko nereiškia (ypač ST), reiškia tik visuma. Štai net šis tavo sakinukas kalba, kad yra šventųjų bendravimas:

CitataJis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.

Šventais ir teisiais pripažinti mirusieji yra gyvi ir jie dalyvauja Bažnyčios gyvenime.

Andrius4

Citata iš: Silvija  sausio 14, 2017, 11:03:38
Tai čia tavo problema, kad neįkerti arba net nenori gilintis į KB mokymą.
Aš neturiu dėl to problemų Silvija. Ir spėju, kad aš esu daugiau įsigilinęs  į KB mokymą, nei tu į Biblijinį. Ir aš gi buvau katalikas. Ir kadangi aš buvau katalikas, aš turiu katalikišką patirtį, o tu neturi Dievo pranašo Biblijinio mokimo patirties. Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti ir tai normalu.
CitataBe to, lygiai kaip jūs nerandate apie Tris Asmenis Biblijoje, joje nėra parašyta ir apie Vieną viename arba Vieną trijuose tarnavimuose. Taigi, tiek jūs, tiek mes išskaitom savąją versiją nagrinėdami Dievo žodį.
Taip Silvija, aš sutikčiau su tuo ką sakai. Jeigu nebūtu didžiulio skirtumo. O skirtumas yra tas, kad jus mokina tai religinis mokimas, kuris yra iš žmogaus supratimo, o tai ką aš stengiuosi parodyti yra nuo Dievo per Jo pranašą. Žiūrėk Silvija, žmonės nuo Mozės dienų visada turėjo Šventus Raštus, bet visada nukrypdavo nuo jų. Visada Dievas turėjo siusti savo pranašą, kad atstatyti ką žmogus iškraipė per religiją ir tradicijas, kurias visada susikuria kartoms bėgant. Kas šiai dienai pasikeitė? Na pasakysite, šiai dienai turime Šventąją Dvasią. Na taip teisingai turime ir dar turime Dievo pažadą, kad Jis duos savo įstatymus mūsų širdims ir įrašys į mūsų mintis(Žyd 10,16). Na kaip ir dvigubai geriau negu buvo. Bet kas tada negerai? Kodėl atėjus Šventajai Dvasiai Kristaus mokiniai buvo vis tiek persekiojami iki mirties? Ir Kristus sakė, kad taip bus. Ir sakė, kad paskutiniomis dienomis bus taip kaip buvo Nojaus dienomis ir kad bus taip, kaip ir Sodomos ir Gomoros dienomis. Kaip tai gali grįžti prie to paties? Juk dabar turime Šventąją Dvasią ir įstatymus duotus širdyse. Kas negerai? Kas? Kodėl Dievo žodžio nešėjai yra nekenčiami? Netgi pačiu krikščioniškų religijų. Nes Dievas niekada nekūrė religijos, religijas kuria žmogus. Kaip matom niekas po saulė nepasikeitė. Žmogus irgi ne, kaip buvo kietasprandis, tai taip ir liko. Ir kas žmogui Dievo žodyje yra nepatogu, tučtuojau iškelia klausima. Žinoma juk yra lengviau išstatyti Dievo žodį po klaustuku, negu savo sprandą palenkti pagal Dievo žodį. O kad jaustus dėl to gerai ima ir sukuria mokimą ir tradiciją. Tuo pat pridengdamas ne norą paklusti Dievui. Ir bėgant kartoms vaikai jau gimsta toje religijos nelaisvėja, užauga ir patiki tuo. Po to pripranta prie to, na ir gyveni sau kaip pasaulietis, tenkiniesi pasaulio malonumais, na nueini į bažnyčia išpažįsti nuodėmes ir kaip ir viskas gerai, litanijas išklausiau, išpažinties buvau, šventųjų užtarimo paprašiau, na aš saugus išgelbėtas. Ooo pražuvęs žmogau pirmadieni vėl į ta pati purvą krenti, pragaro grandinės ant tavęs. Nes jeigu pasakysi moteriai, plaukus kirpti yra netinkama moteriai, o ne, šalin šventuoli bažnyčia leidžia, pasakyk kad moteriai nedera kelnės nešioti, dažytis, auskarus vertis ir visaip puoštis, o šalin atgyvena, bažnyčia leidžia. Pasakyk  vyrui, kad vyrams yra gėda ilgus plaukus nešioti, tai tau pasakys.....o gal ir į dantys pasiūlys. Pasakyk kam nors, kad Dievas yra Savo žodyje, o ne atsakys Dievas yra savo bažnyčioje. Na žinoma, juk taip patogiau, nes bažnyčia leidžia, gerti, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, kortom ir pan. vaikščioti moterims seksualiai išsipusčiusioms trumpais sijonėliais ir t.t. ir po to dar prileidžia prie Šventos Komunijos. O vargas veidmainiams. Ar raštai nesako, kad jie tai daro savo pasmerkimui priimdami Šventa Komuniją? 

Dabar žmogaus mokimas sako, kad Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse. Bet Dievas sako per Savo pranašą, kad Aš esu vienas trijose tarnavimuose. Tai kieno klausys Dievo vaikas? Žmogaus, ar Dievo pranašo?
CitataArgi taip, kaip aiškini Dievo slėpinį tu, nepadaro Jo narciziška asmenybe? Maždaug, būdamas Tėvu aš gėriuosi pats savimi, kuris esu ir Sūnus?
Dievas gėrisi savo Žodžiu, nes jo Žodis neklystantis ir tobulas. Ir čia ne aš aiškinu raštus, o Dievas per savo pranašą. Kristus yra JO ŽODIS.
Citatanes nei vieno savo teiginio dar neapgynei. Atskiros, iš konteksto ištrauktos Švento Rašto eilutės dar nieko nereiškia (ypač ST), reiškia tik visuma.
Na taip žinomą, nes kontekstą kas koki nori toki ir mato. Tas kas netiki į Dievo žodį, tam nieko ir neįrodysi. Pats Kristus negalėjo įrodyti, tai kaip aš galėčiau. Tai yra priimama tikėjimu, per Dievo žodžio klausimą, ne per teiginiu apginimus. Šventoji Dvasia liudija tai žmogui, o ne kalbantysis tai įrodo. Nes jis tik kalbantysis.
CitataŠtai net šis tavo sakinukas kalba, kad yra šventųjų bendravimas:
CitataJis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.
Jeigu darai ta pati, ką darė Bruce lee, tu įgauni jo dvasia, bet tai nėra bendravimas su pačiu Bruce lee. Tiesiog tu imi gyventi jo gyvenimą.  Ir net nemanau, kad tai paties Bruce lee dvasia, nes jo dvasia arba pragare, arba danguje, bet tu įgauni ta dvasia kuri vertė Bruce lee gyventi toki gyvenimą.

Silvija

Oho kokia gromata! :o

Nepyk, Andriau, šįkart neskaitysiu :) Telaimina tave Dievas!

Kaštonas

"Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti ir tai normalu."

o ko ten nesuprasti. Pasakojimas apie Bruce Lee - ezoterika.

Išganymo planas. Kas tas yra!!!!
kukulis

Žodžiu, kai trūksta vieno ratuko, tai nieko gero ... :D

Augustas

Na, matai, Kukuli, šiaip jau mums visiems stinga bent vieno ratuko, tik vieniems vienokio, kitiems kitokio, tretiems dar kitokio.  :D Ir, manau, kad mūsų uždavinys ir yra susibūrus draugėn papildyti vienas kitą tais trūkstamais ratukais, kad turėtumėm kiek įmanoma išsamų bendrą supratimą apie Dievą ir visą kitą, kas nėra Dievas.  :)

kukulis

Dėl Bruce Lee dvasios.

Čia manau yra termino klausimas, kas yra dvasia? Nes jeigu dvasią iš karto "gauni" kai darai kaip tas žmogus darė, tai čia kalbama apie dvasią kaip apie nuotaiką arba kažkokias moralines nuostatas.

Pagal kitą supratimą, dvasia yra pirminė savarankiška realiai egzistuojanti esybė.

Klaida yra pradėti kalbą vienu "dvasios" supratimu, o paskui pratęsti ir pritaikyti tas pačias logines išvadas kitam "dvasios" supratimui. Iš esmės kalbama apie skirtingus objektus, o įsivaizduojama, kad apie tą patį.

Čia panašiai  kaip aš kalbėčiau apei indą, kuriame galima virti valgyti, o paskui pasakyčiau kad indai gyvena tik Indijoje.

Kaštonas

Toji dvasia kuri mokino, kuriai "respublikai" priklauso?

Manojo klausymo atsakymas, kokią esmę turi mano šiai akimirkai?

Kur tai veda? Kas iš to?

Andrius4

Taip Kukuli, aš kalbu apie dvasia, kaip apie esybę

kukulis

O apie Bruce Lee dvasią kai kalbėjai, tai irgi apie esybę, Andriau?

Andrius4

Kiekviena dvasia yra asmuo, asmenybė, esybė. Todėl taip, aš kalbu apie esybes visais atvejais.

Kaštonas

" Todėl taip, aš kalbu apie esybes visais atvejais."

Tikriausiai reik atšvęsti?!


Sigitas

Tęsiu citavimą iš LKSB puslapio:
,,Žvilgsnis į Bibliją padeda atskleisti esminius sektų atpažinimo būdus. Pagrindinių krikščionių tikėjimo tiesų neigimas pagimdo įvairių fenomenų. Kartu su bibliniais kriterijais jie padeda identifikuoti sektas.

1. Nutraukiami ryšiai su istorine krikščionybe. Bet kokia krikščionių Bažnyčia auga ant pirmųjų apaštalų Bažnyčios pamato ir remiasi jos principais bei mokymu. Netgi nepaisydami naujų reformų, Lutheris ir Calvinas remiasi Pauliumi arba Bažnyčios Tėvais, pavyzdžiui, Augustinu. Reformatoriai pripažino ir pirmųjų šimtmečių ekumeninių Bažnyčios konsiliumų nutarimus. Sektos – priešingai, dažniausiai stengiasi pradėti nuo nulio, o visą nueitą krikščionybės kelią vadina tiesiog klystkeliu.

2. Radikalus tikėjimas – bet ne į Dievą. Sektose dažniausiai pastebimas didelis tikėjimas, religingumas, radikalus iki fanatizmo. Tačiau sektantiškas tikėjimas nukreiptas ne tiek į Dievą ar absoliutą, netgi ne į religinį turinį ar anapusinę būtį, kiek į žmogišką, apčiuopiamą absoliuto įsikūnijimą – į pačią bendruomenę bei jos vadovus.

3. Išskirtinumas. Dažniausiai tvirtai laikomasi nuomonės, kad išganymas galimas tik jų organizacijoje. Už sektos ribų, netgi Bažnyčiose išsigelbėjimo nesą.

4. Antiekumeniškumas. Sektos mano esančios aukštesnėje dvasinėje pakopoje negu Bažnyčios. Todėl galimybę bendradarbiauti, netgi bendrauti su kitomis Bažnyčiomis dažniausiai atmeta. Be to, neretai jos užsiima griežta jų kritika."

Nesinori pirštu durti į skaudamą vietą, o visgi Andriaus pasisakymus skaitant galime lengvai rasti visus šiuos punktus - nutraukiamas ryšys su istorine krikščionybe vadinant katalikus, o ir kitus krikščionis klaidatikiais;
Citata... aš esu daugiau įsigilinęs  į KB mokymą, nei tu į Biblijinį. Ir aš gi buvau katalikas. Ir kadangi aš buvau katalikas, aš turiu katalikišką patirtį, o tu neturi Dievo pranašo Biblijinio mokimo patirties. Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti...
radikaliai tikima jųjų pranašo Šventojo Rašto interpretacijomis:
Citata... žmogaus mokimas sako, kad Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse. Bet Dievas sako per Savo pranašą, kad Aš esu vienas trijose tarnavimuose ...
Toliau:
,,Greta Biblijos pripažįstami ir kiti autoritetingi apreiškimo šaltiniai, kurie praktiškai laikomi netgi pranašesniais ir už ją. Dažnai sektą galima atpažinti iš įsitikinimo, jog Bibliją būtina papildyti tam tikrais autoritetingais šaltiniais. Pranašai remiasi naujomis, visiems privalomomis pranašystėmis, arba greta Biblijos kaip nauju apreiškimu ima naudotis kokia nors papildoma knyga. Pavyzdžiui, mormonai – "Mormono knyga", munistai – "Dieviškuoju principu"." (cituota iš http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-107.htm ).

Andrius4

Prieš atsakant į tavo pasisakymą, leisk Sigitai man tavęs paklausti. Ar yra žemėja koks nors žmogus kuris galėtu būti visai neklystantys? 

kukulis

Pratęsiant mintį apie Bruce Lee.

Atsiprašau už įkyrumą Andriau,
Jeigu man skaitant Bruce Lee konfu vadovėlį aš patenku į Bruce Lee dvasią, ar tai reiškia, kad reali Bruce Lee dvasia ateina prie manęs ir kažkaipi mane veikia?
Ar tai vis dėl to alegorinis kalbėjimas apie Bruce Lee dvasią?

Andrius4

Tikrai neįkyri Kukuli.    Na ne paties Bruce Lee dvasia ateitu prie tavęs, bet ta kuri buvo apsigyvenus pas ji. Pats Bruce Lee yra arba pragare, arba danguje. Tad nemanau, kad jis pats ateitu prie tavęs. Matai, kada žmogus miršta jo dvasia keliauja į jam paskirta vietą, bet tos visos kitos netyros dvasios lieka čia žemėje ir klaidžioja ieškodamos nauju namu, (naujų aukų) Tad tik skaitydamas Bruce Lee vadovėlį jos iškarto nepasigautum. Niekas negali įeiti į žmogų, kol jis neatidaro savo vidiniu durų. Netgi Dievo Dvasia  negali įeiti ir apsigyventi žmoguje, jeigu jis neįsileidžia. Bet gilindamasis daugiau ir daugiau į Bruce Lee veiklą ir jeigu imtum sekti jo pėdom, tada taip, ta netyra dvasia apsigyventu tavyje. Tai lygiai taip pat, kad mes sekame Kristu mūsų Viešpatį ir įsileidžiame Ji į savo gyvenimą ir gauname Jo Dvasia, tai Šventąją Dvasią, nes Dievas yra Šventas.