• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 17:01:01

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?

Pradėjo nf, sausio 21, 2017, 18:48:59

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

nf

Citata iš: Andrius4  sausio 21, 2017, 11:17:13
Tiesiog perskaityti visą Bibliją, be juokiu aiškinimų ir po to klausyk ką pranašas pamokslauja ir ligink su tuo ką skaitei Biblijoje. Ir tavo dvasia liūdis tau, ar tai teisingai ar ne
Pagal tokį kriterijų, jau kelis kartus keičiau nuomonę apie teisingą Raštų supratimą, ir kiekvieną kartą atrodė, kad va čia tikrai teisingai.
CitataSužinosi, kad šėtonas yra religingas ir kad jis už viso to stovi, nes šis pasaulis priklauso jam.
Čia kuria prasme pasaulis priklauso šėtonui? Kuo remiesi taip teigdamas?

Pilgrim

Nf, nes parašyta
Luko 4, 5-6
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes
ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju.

nf

Man teisingiausias šios vietos aiškinimas yra tas, kur atkreipiama dėmesį į tai, jog tai paties velnio pasakymas, ir juo negalima tikėti.

Pilgrim

Luko 4, 1-13
Jėzaus gundymo dykumoje pasakojimas.
Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo alkanas.
Toliau aprašomas vykstantis dialogas ir Jėzus kiekvieną kartą nurodo į tai kokia yra tiesa iš tiesų, nes velnias pasako tik dalį tiesos.

Tuomet velnias jam tarė: ,,Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona". Jėzus jam atsakė: ,,Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!"
Žmogus išgyvena fizinį alkį, kuriam pasotinti reikia duonos. Apie šį alkį ir kalba velnias. Tačiau tai tėra tik dalis tiesos. Jėzus papildo, kad šalia fizinio alkio yra dar ir dvasios alkis, kuris pasotinamas ne duona. Tiesa tai, kad žmogus alksta ir fiziškai, ir dvasiškai.

Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo". O Jėzus jam atsakė: ,,Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!"

Jėzui siūlomas sandoris, nusilenk ir gausi visa tai, kas yra velnio rankose. Ir Jėzus atsako, tiesa tai, kad tarnauk ir garbink tik vieną Dievą.

Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: ,,Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta:
Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį".  Jėzus jam atkirto: Pasakyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo!" Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

Jėzaus atsakymą dar galima išreikšti tokiais žodžiais: nenurodinėsi, ką aš turiu daryti, o ko ne.

nf

Citata iš: Pilgrim  sausio 22, 2017, 03:24:36
Nf, nes parašyta
Luko 4, 5-6
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes
ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju.
  DANIELIO KNYGA
   
Dan 4
     
    ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". 

Kaštonas

" ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". "

Didžiosios babelės griūties laikas. Ty Apr.

Apr 3  21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK 3, 22–30 ,,ŠĖTONUI ATEIS GALAS"

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Kodėl gi tie Rašto aiškintojai sugūžėjo net iš Jeruzalės į šalies glūdumą, kaimų kaimą, į Galilėją? Gal tik pasiklausyti, gal pasigydyti, pasimokyti? Pasirodo Jėzus ne tik rimtai užkliudė ,,širšių lizdą", bet pradėjo rimtai griauti Šėtono darbus, atiminėti iš jo valdžią.

Dar šiame evangelijos skyriuje aprašytai kai Jėzus viešai pagydo žmogų padžiuvusia ranka šabo dieną ir aiškiai parodo, kad yra rimtai nusiteikęs gelbėti, kad net religinė valdžia tariasi su politikais pražudyti Jėzų (plg. Mk 3,1-6). Bet nepaisant to, šis išgydymas virto masiniais išgydymais ir velnių išvarymais, kurie buvo priversti išpažinti Jo dievystę (plg. Mk 3,7-12).

Šie nuostabūs Dievo darbai pradėjo įsitvirtinti Jėzaus mokiniuose, kuriems Jis suteikė galią išvarinėti demonus ir skelbti išlaisvinimo gerąją naujieną (plg. Mk 3,13-19). Ir ką dabar daryti šėtonui? Jam dabar tai tikras ,,striokas"! Jei nepavyksta sustabdyti gerų darbų, tai gal užverskime darbais Jį, kad ,,neatsikeltų", kad perdegtų, persidirbtų ir nenorėtų žiūrėti į tą pusę.

Jau ir Jėzus, ir šviežiai išrinkti mokiniai nebeturi net kada pavalgyti. O kaip ,,vyšnią desertui" dar pakurstykime ambicijas ir saviškius atsiuskime, tarp kurių tikrai nebūsi pranašu: - "Ką darai, kaip koks nesveikas, pagailėk savęs, žmonių, ir savo mokinių! Žiūrėk, jaunasis Jonelis jau vos pasijudina iš bado!"

Bet niekas atrodo negali sustabdyti Šventosios Dvasios galingo darbo (plg. Mk 3,20-21). Na, bet nieko, dabar tai tikrai radome veiksmingą priemonę. Autoritetai net iš Jeruzalės, paveiks bent visą minią, ir apkaltins pačiu baisiausiu dalyku – Jis visą tai daro paties demonų kunigaikščio Balzebulo galia. Tai ką, reiškia, kad Jėzus tik apsimetėlis, jis toks galingas nes demonus valdo. Juk pats velnias neatskleistų šios ,,tiesos".

Bet pala. Jėzus nepasimeta, nepasiduoda emocijoms, aiškiai įvardina visus savais vardais – tai irgi šėtono klasta, kuris pakišo viešumon ne save, ne savo bičiulį liuciferį, bet Balzebulą, mažesnį už save demoną, kad įneštų daugiau nerimo ir nesusipratimo.

Jėzus pasivadinęs protinguosius, logiškuosius aiškintojus į šalį stengiasi, kiek galima mažiau emocingai, bet protingai, logiškai ir svarbiausiai asmeniškai paaiškinti, tikėdamasis, kad pabus jie iš velnio ,,pučiamų miglų", nes tiki žmonių gerumu, sveiku protu, bet deja, mato silpnumą ir klaidą, mat velnio apgauti.

Jėzus tikrai griauna galiūno šėtono namus ir stato savuosius, savąją Bažnyčią, kurios niekas jau nesugriaus, bet ji nuo šiol vis plėsis ir augs Jėzaus Dvasia, vis gimdydama kaip Motina naujuosius tikinčiuosius, laimėdama juos iš šėtono valdžios. Ir šiuo nuostabiu Jėzaus sumanymu reikia patikėti ir priimti Jo teikiamą išganymą Bažnyčioje. Bet kas sąmoningai priešinasi Jėzaus teikiamam išganymui, tas nusideda Šventajai Dvasiai, ir pats apsisprendžia pasilikti nuodėmėje prieš Ją.

Evangelistas Matas priduria, kad jei jau nusidedama prieš Šventąją Dvasią, tai net ir skaistyklos išgryninimo galimybė nepadės, nes nebus atleidimo tokiam ir būsimajame gyvenime (plg. Mt 12,32). Tad verčiau priimkime Jėzaus ir Šventosios Dvasios darbą Jo Bažnyčioje, tai tikrai būsime laisvi ir išgelbėti, nes kitaip piktoji dvasia tik ir laukia kaip apgauti net pačius protingiausius, manančius, kad jau viską supranta ir gali vieni susitvarkyti su savo gyvenimu.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-23-maldos-uz-krikscioniu-vienybe-astuondienis-mk-3-22-30-setonui-ateis-galas/154343


Kaštonas

"Čia kuria prasme pasaulis priklauso šėtonui? Kuo remiesi taip teigdamas?"

Tai buvo, kiek suprantu, ne Andriaus klausimas, o tavo.
"o pats Andrius visai nesiteikė atsakyt  " Piligrimas už jį atsakė.


Citata iš: nf  sausio 22, 2017, 17:51:17
Citata iš: Pilgrim  sausio 22, 2017, 03:24:36
Nf, nes parašyta
Luko 4, 5-6
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes
ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju.
  DANIELIO KNYGA
   
Dan 4
     
    ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". 


Citata iš: Kaštonas  sausio 23, 2017, 04:24:59
" ...... 29 Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus su laukų žvėrimis, turėsi ėsti žolę kaip jautis, ir septyni laikai praslinks, kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori". "

Didžiosios babelės griūties laikas. Ty Apr.

Apr 3  21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK 3, 22–30 ,,ŠĖTONUI ATEIS GALAS"


nf

CitataPiligrimas už jį atsakė.
Tą aš pastebėjau, bet nesupratau pačio Piligrimo nuomonės, ar toje vietoje velnias nesumelavo.
Ir kodėl tu pabrėžei "ir septyni laikai praslinks", o ne " kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori"  ?

Kaštonas

", bet nesupratau pačio Piligrimo nuomonės," aš už Piligrimą jo nuomonės negaliu sakyti.


" toje vietoje velnias nesumelavo." pasakė puse tiesos.
k. Mindaugas cit: "bet pradėjo rimtai griauti Šėtono darbus, atiminėti iš jo valdžią." ir tt


" Ir kodėl tu pabrėžei "ir septyni laikai praslinks", o ne " kol pripažinsi, kad Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori"  ?"
Todėl, kad tai turi išsipildyti.
Apr 3  21 Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste'.

Pilgrim

Nf kaip ir rašiau o paskui Kaštonas tą patį pasakė
šėtonas pasakė dalį tiesos.
Jėzus papildo pasakydamas tiesą ir nurodydamas kur šėtono žodžiuose nėra tiesa.
ir ji skamba - Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk.nf

Tai nori pasakyt, kad Andrius teisus teigdamas :
CitataSužinosi, kad šėtonas ....................i, nes šis pasaulis priklauso jam. 
?

Kaštonas

"Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta. "

Pranešė, ką tu čia veiki?
(daugiau neskaičiau, ta stulpelį iki tos vietos)

nf

Citata iš: Andrius4  sausio 23, 2017, 14:17:35
nuo tada kai žmogus puolė, žemė perėjo į šėtono rankas ir visos karalystės priklauso jam.
Kur nuorodos, kuo remiesi? Ir kaip paaiškinsi
CitataDANIELIO KNYGA
     
Dan 4     
    ...... 29 .... Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori 
, kur teigiama priešingai?

Andrius4

Citata iš: nf  sausio 24, 2017, 01:56:15
Citata iš: Andrius4  sausio 23, 2017, 14:17:35
nuo tada kai žmogus puolė, žemė perėjo į šėtono rankas ir visos karalystės priklauso jam.
CitataKur nuorodos, kuo remiesi?

Remiuosi taip pat, kaip ir Pilgrimas tau pateikė (Lk 4,5-6) Nors šėtonas  ir yra melagis, bet net jisai visko meluoti negali, jis turi sakyti didesne dali tiesos. Nes jeigu mele bus tik melas, tai niekas neužkibs. Todėl toje vietoja šėtonas, kur parodo pasaulio karalystes  ir sako: "Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju." šėtonas čia sako tiesą. Nes,
1.   Biblijoj yra paminima, kad buvo melas ( šiuo atveju nepaminėta)
2.   Šėtonas žino, kad melu neapgaus Jėzaus. Nes šėtonui neįmanoma apgauti Dievo sūnaus. Nes kodėl jisai nesiėmė apgauti Adomo, o įmesi Ievos?
3.   Štai vėliau matome pati Jėzų patvirtinant, kad šėtonui priklauso pasaulis. Jis jį pavadina pasaulio kunigaikščių:

Jn 12   31 Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan.

CitataIr kaip paaiškinsi?   

Dan 4     
    ...... 29 .... Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori  , kur teigiama priešingai?
Dievas yra Kūrėjas ir Pats Dievas gi neprarado pasaulio, prarado žmogus. Nes Adomas tada turėjo valdžia žemėje. Bet praradus Adomui valdžią, valdžia atiteko šėtonui. Ir kiek jis jos turi? Nežinau. Iš Jobo knygos matome, kad visiškai pilnos neturi. Bet žiūrint į tam tikras Rašto vietas, matom kad turi. Ir žiūrint į tai, kas pasaulyje darosi, tai man abejonių nelieka, kad turi šėtonas valdžią.

Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 24, 2017, 12:17:36
Citata iš: Andrius4  sausio 22, 2017, 18:27:46
...visada dar yra ką pranašauti, pvz. koks tiltas sugrius ir kiek žmonių žus, kad tam tikras žmogus pasveiks,  kad tam tikras žmogus pastatys ligonine ten ir ten ir t.t. Ir jeigu tai nuo Dievo? Tai būtinai tai ir įvyks. 
ir viskas? tai tokia pranašo duona - pranašauti kas kokiu metu sugrius, kiek žmonių žus ir t.t.?? :D
sakyk, Andriau, kokia prasmė tokių pranašysčių ir ką tai turi bendra su sielos išgelbėjimu?
Varlytė, pranašo tikslas yra atstatyti iškraipytą Dievo žodį. Ir taip jau yra, kad pranašai mato regėjimus nuo Dievo, mato kas turi įvykti ir pan. Nes jie juk neveltui vadinami pranašais. Dievas rodydamas pranašui, kas įvyks ir tai įvykdydamas patvirtina savo pranašą. Ir ne pranašystės sielas gelbėja, o Dievo žodis. Tikras Dievo žodis, ne iškraipytas, ne pridėtas, ir ne atimtas, bet pilnas Dievo žodis. O pranašystės, ligoniu gydimas, sapnu aiškinimas ir t.t. reikalinga tam, kad žmonės patikėtu, kad tas žmogus nuo Dievo ir kad žmonės suklustu. Kaip kitaip žmonės klausys ir tikės? Ar Mozė nesakė Dievui, kad žmonės manimi netikės? O pranašavimas kuris įvyksta yra pats geriausias įrodymas, kad tas žmogus nuo Dievo, nes žinome juk, kad šėtonas nežino kas bus, net Dievo angelai nežino, tik vienas Dievas te žino.


nf

Citata iš: Andrius4  sausio 24, 2017, 16:37:19
Nors šėtonas  ir yra melagis, bet net jisai visko meluoti negali.
Kodėl gi ne, negi egzistuoja kažkoks tai melavimo etiketas, taisyklės?
Citata1.   Biblijoj yra paminima, kad buvo melas ( šiuo atveju nepaminėta)   
Pasakymas "velnias tarė" turėtų mažiau kelti pasitikėjimo, nei pasakymas " melagių melagis tarė". Tad čia paminėti jog melavo, gautusi "šlapias vanduo".
Citata... Išpirkimas atliktas. Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta ... 
Palei tavo komentarą susidaro įspūdis, kad išpirka sumokėta šėtonui. Gal galėtum nuorodų įdėti?

Kaštonas

"šėtonas čia sako tiesą. Nes, " Netiesa.

Vietoje ilgiausiu žmogiškų svarstymų, rašymų-perrašymų,....... teisingiau būtų pasiimti tas eilutes maldai.
Keliauti su Dievu.
Plikame eilučių žinojime mintinai, Jo nėra. Tame laimės nėra...


TY slėpinys. Prašyk, kad Šventoji Dvasia atskleistų šį slėpinį. Linkiu palaimingo susitikimo.

Lk 4, 6 ir tarė: ,,Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 7 Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo". 8 O Jėzus jam atsakė: ,,Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!"

nf

CitataVietoje ilgiausiu žmogiškų svarstymų, rašymų-perrašymų,....... teisingiau būtų pasiimti tas eilutes maldai.   
Čia apskritai manau klausimas, ar verta rašinėti forumuose.
Pas Joną Laiptininką (14 sk.) yra aprašoma situacija, kaip puikybės demonas kovoja su pataikavimo pilvui demonu.
  Truputį panaši situacija gaunasi ir forume. Smalsumas ir noras būt teisiu, nugali tinginystę paskaityt dažniau Bibliją ir šv. tėvų komentarus.

Kaštonas

Nf. Man patiko išsakyta mintis.

"tinginystė" kaip šnekėjimas,    ..., VIETOJ maldos ty vienybės su Dievu.  :o

(neišduokit kas suprato)
nf


Andrius4

Citata iš: nf  sausio 25, 2017, 03:22:18
Citata iš: Andrius4  sausio 24, 2017, 16:37:19
Nors šėtonas  ir yra melagis, bet net jisai visko meluoti negali.
Kodėl gi ne, negi egzistuoja kažkoks tai melavimo etiketas, taisyklės?
Ne, melas taisyklių neturi. Bet šėtonas yra labai gudrus ir jisai turi strategijas. Ir geriausia strategija yra 99% tiesos ir 1% melo. Veikia 100%. Ir atkask ta 1% melo kad gudrus. Be Dievo niekaip.

Citata
Citata... Išpirkimas atliktas. Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta ... 
Palei tavo komentarą susidaro įspūdis, kad išpirka sumokėta šėtonui. Gal galėtum nuorodų įdėti?
Ne ne,  šėtonui nieko nesumokėta. Šėtonas per melą neteisėtai karaliauja žemėje. Kad butu žeme šėtono visam, šėtonas turėjo išsipirkti žeme. Ir tai turėjo padaryti Dievo nustatytu ir teisėtu keliu, tai savo kraujų. Bet šėtonas ne tas tipas, kad taip padarytu, šėtonas neturi meilės žmonėms, jis nekenčia žmonių. Tad jis nebuvo pajėgus tokiam išpirkimui ir niekas jam teisėtai nepriklauso. Jis bus tiesiog išmestas, kaip ir Jėzus sakė (Jn 12, 31)