• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 17:11:27

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikrai pasaulis priklauso šėtonui?

Pradėjo nf, sausio 21, 2017, 18:48:59

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Pilgrim

CitataKad butu žeme šėtono visam, šėtonas turėjo išsipirkti žeme.
CitataDievo nustatytu ir teisėtu keliu
kur parašyta apie šituos dalykus ?

Andrius4

Čia tik kaip pavyzdys Pilgrim. O ji parašiau todėl, kad Senajam Testamente yra viso to atvaizdas. Pasistengsiu  rytoj po darbo sukonspektuoti ta atvaizdą ir įkelti. Nes tai daug ką pasako, nes Senajame Testamente, ne šiaip sau pasakojimai, bet kažką atvaizduojantis pasakojimai  :)

Andrius4

Rut 3
  7 Boazas pavalgė, užgėrė, buvo smagiai nusiteikęs ir nuėjo gulti už miežių krūvos. Tada ji prisiartino, atklojo jo kojas ir atsigulė. 8 Apie vidurnaktį žmogus pajuto drebulį, pradėjo grabinėtis aplinkui ir žiūri – prie jo kojų guli moteris! 9 Jis paklausė: ,,Kas tu esi?" – ,,Aš esu tavo tarnaitė, Ruta, – ji atsakė, – uždenk drabužiu savo tarnaitę, nes tu esi atpirkėjas!" 10 O jis atsakė: ,,Būk VIEŠPATIES palaiminta, mano dukra! Antrasis tavo ištikimybės darbas viršija pirmąjį, nes tu nebėgiojai paskui jaunesnius vyrus, ar jie būtų vargšai, ar turtingi. 11 Dabar tad, mano dukra, nesibaimink! Visa, ką sakai, padarysiu, nes visa miesto taryba žino, kad esi kilni moteris. 12 Betgi, nors aš iš tikrųjų esu atpirkėjas, dar yra ir kitas atpirkėjas, kuris yra artimesnis giminaitis negu aš. 13 Pasilik šią naktį čia, o ryto metą, jeigu jis norės atlikti atpirkėjo pareigą, gerai! tebūna jis atpirkėjas. Bet jeigu jis nenorės tave atpirkti, tuomet – kaip VIEŠPATS gyvas! – aš atliksiu atpirkėjo pareigą. Prigulk iki ryto".
Rut 4
1 Tuo tarpu Boazas nuėjo prie vartų ir ten atsisėdo. Kaip tik tuo metu pro šalį ėjo tas atpirkėjas, apie kurį Boazas buvo kalbėjęs. Boazas kreipėsi į jį: ,,Užsuk čionai, bičiuli, ir sėstelk!" Jis užsuko ir prisėdo. 2 Boazas pasirinko dešimt vyrų iš miesto seniūnų ir paprašė: ,,Prisėskite čia!" Ir tie susėdo.
3 Jis kreipėsi į atpirkėją: ,,Naomė, nūnai grįžusi iš Moabo lygumų, nori parduoti žemės sklypą, kuris priklausė mūsų giminaičiui Elimelechui. 4 Aš pagalvojau, kad būtų svarbu apie tai pranešti tau ir tarti: 'Įsigyk jį čia sėdinčiųjų ir mano tautos seniūnų akivaizdoje. Jei nori atpirkti – atpirk, o jei nenorėtum atpirkti – pasakyk man, kad aš žinočiau, nes be mudviejų nėra kam atpirkti'". – ,,Aš noriu jį atpirkti", – atsakė. 5 Bet Boazas kalbėjo toliau: ,,Tą dieną, kai įsigysi lauką iš Naomės rankų, tu taip pat privalai įsigyti ir moabietę Rutą, mirusiojo žmoną, kad įamžintum mirusiojo vardą jo pavelde". 6 Tas atpirkėjas tarė: ,,Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti".
7 Anksčiau Izraelyje gyvavo šitoks paprotys dėl atpirkimo ir mainų: patvirtindamas sandėrį, žmogus nusiaudavo sandalą ir atiduodavo kaimynui. Taip Izraelyje būdavo patvirtinamas sandėris prie liudytojų. 8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: ,,Įsigyk pats sau!" – ir nusiavė sandalą.
9 O Boazas tarė seniūnams ir visiems žmonėms: ,,Šiandien jūs esate liudytojai, kad aš įsigijau iš Naomės rankų visa, kas priklausė Elimelechui, ir visa, kas priklausė Kiljonui ir Machlonui. 10 Kartu aš įsigyju Rutą, Machlono našlę, kaip žmoną, kad būtų įamžintas mirusiojo vardas jo pavelde, kad nebūtų išdildytas mirusiojo vardas tarp jo brolių ir jo tėviškės vartuose. Jūs esate šiandien liudytojai!"


Štai šitame pasakojime Boazas simbolizuoja Kristu, Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaką, Naome simbolizuoja Bažnyčia. Žeme kuria reikėjo išpirkti simbolizuoja pasaulį ir tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoja šėtoną.

Kaip matom šėtonas turėjo pirmumo teise išsipirkti sau viska, nes jisai buvo artimesnis giminaitis, bet jisai atsisakė ir pasakė, kad negali. Tad ši galimybė atiteko Kristui ir kad galėtu Kristus gauti nuotaką, jis turėjo išpirkti pasauli ir Bažnyčią. Ir kaina jau sumokėta, viskas yra Kristaus ir  nuotaką ruošiasi vestuvėms ir Kristus ateina savo nuotakos. Jis jau čia pat :)  Amen. Bet iki kol Jis ateis, šėtonas dar turi valdžia, nes dar neįvyko viskas, kas turi įvykti.

Kaštonas

Gal:4:5   kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę.


Pilgrim

CitataBoazas simbolizuoja Kristu, Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaką, Naome simbolizuoja Bažnyčia. Žeme kuria reikėjo išpirkti simbolizuoja pasaulį ir tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoja šėtoną.
Fantastika  :swoon:
Citata12 Betgi, nors aš iš tikrųjų esu atpirkėjas, dar yra ir kitas atpirkėjas, kuris yra artimesnis giminaitis negu aš.
šėtonas artimesnis giminaitis negu Jėzus ? įdomu kam ?

apskritai įdomus dialogas  :-\
Citata6 Tas atpirkėjas tarė: ,,Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti".
kas čia dabar ? šėtonas kaip lygus derasi su Jėzumi ... ?
kas užsiims pasaulio atpirkimu ?

Citata8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: ,,Įsigyk pats sau!" – ir nusiavė sandalą.
papasakok ką simbolizuoja sandalas

Kaštonas

"papasakok ką simbolizuoja sandalas" dalinasi žemę. Pameni žaidimą su peiliuku?! tai taip su sandalu.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  sausio 26, 2017, 16:13:09
CitataBoazas simbolizuoja Kristu, Rūta simbolizuoja Kristaus nuotaką, Naome simbolizuoja Bažnyčia. Žeme kuria reikėjo išpirkti simbolizuoja pasaulį ir tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoja šėtoną.
Fantastika  :swoon:
Na čia kaip kam.
Citata
Citata12 Betgi, nors aš iš tikrųjų esu atpirkėjas, dar yra ir kitas atpirkėjas, kuris yra artimesnis giminaitis negu aš.
šėtonas artimesnis giminaitis negu Jėzus ? įdomu kam ?
Žmogui

Citataapskritai įdomus dialogas  :-\
O kaip tau Jobo knygoj Dievo ir šėtono dialogas?

Citata
Citata6 Tas atpirkėjas tarė: ,,Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti".
kas čia dabar ? šėtonas kaip lygus derasi su Jėzumi ... ?
Šėtonas niekada nebuvo ir nebus lygus Dievui, bet jisai norėjo tokiu buti (Iz 14,13-14)

Citata
Citata8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: ,,Įsigyk pats sau!" – ir nusiavė sandalą.
papasakok ką simbolizuoja sandalas
Kaip matau tau juokinga, man ne.

Pilgrim

Jobo knygoje aiškiai įvardinti pokalbio dalyviai. Rutos knygoje tokio įvardinimo nepastebėjau.

CitataSenajam Testamente yra viso to atvaizdas. Pasistengsiu  rytoj po darbo sukonspektuoti ta atvaizdą ir įkelti. Nes tai daug ką pasako, nes Senajame Testamente, ne šiaip sau pasakojimai, bet kažką atvaizduojantis pasakojimai
pagal tavo žodžius paklausiau tai kas yra neaišku t. y. ką simbolizuoja sandalas. Nes jis kažką atvaizduoja, pats taip sakai.

JAV presbiterionų bažnyčios pastorius, labiausiai žinomas kaip radijo programų apie Bibliją autorius - John Vernon McGee
Rūt 4,6 Giminaitis atsakė: "Aš negaliu išpirkti jos, nes tada nukentėtų mano paties paveldėjimas. Tu pasinaudok mano teise, nes aš negaliu to padaryti".
komentuoja taip:
CitataAntrasis giminaitis pateikia mums dar vieną įvaizdį. Apie ką jis kalba? Aš manau, kad jis simbolizuoja Mozės įstatymą. Visų pirma, jis bevardis. Įstatymas negalėjo mūsų atpirkti. Jam buvo neįmanoma mus atpirkti. Naujajame Testamente apie tai kalbama labai aiškiai. ,,Nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę" (Romiečiams 3,20). Šis dokumentas buvo duotas ne tam, kad taptų atpirkėju, bet kad parodytų žmogui jo tikrą padėtį. Paulius jį vadina pasmerkimo tarnyste (II Korintiečiams 3,9) ir tarnavimu mirčiai (II Korintiečiams 3,7). Įstatymas niekada nebuvo gelbėtojas. Jis mus pasmerkdavo, o ne išgelbėdavo. Jo nurodymai buvo duoti, kad pabandytų sutramdyti seną prigimtį. Iš tiesų nebuvo nė vieno, kuris buvo išgelbėtas laikydamasis įstatymo įsakymų. Jie tapdavo priimtini Dievui tik aukodami aukas, kurios kalbėjo apie ateisiantį Kristų. Štai kodėl buvo tokia svarbi Didžioji Atpirkimo Diena. Tą dieną aukos kraujas uždengdavo kiekvieno izraelito dėl nežinojimo padarytas nuodėmes. Abraomo palikuonims tapdavo aišku, kad jiems reikalingas Gelbėtojas net išlaisvinti iš įstatymo. Kaip ir tas kitas giminaitis, įstatymas negalėjo išgelbėti. Minėtasis atpirkėjas sakė, jog tai pakenktų jo paveldėjimui. Taip pat ir įstatymas turėtų sumažinti savo standartus, jeigu išgelbėtų jus ir mane.
http://www.charity.lt/biblija/index.php?s=R%C5%ABt4,6&v=McGee
kukulis

Dėl pasaulio priklausymo šėtonui.

Labai patiko stačiatikių raštų aiškintojo A. Osipovo paaiškinimas, o taip pat ir stačiatikių kunigo D.Smirnovo pamokslas.
Aš jų abiejų kalbą iš atminties suplakiau į vieną  ;)

Pasaulis dažnai Biblijoje suprantamas kaip "pasaulio dvasia". Kas gi ta dvasia? Tai žmogaus pasaulėžiūra, pagal kurią savo gyvenimo tikslu jis pasidaręs siekį  kuo labiau įsitvirtinti šiame pasaulyje. Čia tiktų Švento Rašto ištrauka apie tai, kaip turtuolis prisikaupė daug turtų ir po to pats sau mąstė: "ilsėkis ir džiaugis mano siela, nes tu turi daug turtų ilgiems metams". O Dievas jam pasakė: "Kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės".

Dievas davė jam tuos turtus. Ir Dievas yra tas, kuris gali padaryti, kad žmogaus gyvenimas baigtųsi šią naktį, arba kad jis gyventų dar ilgus metus. Turtai duodami ne dėl pačių turtų. Gal būt, jeigu tas žmogus būtų sau pasakęs taip: "štai turiu daug turtų, bet žinau kad yra žmonių, kurie stokoja. Eisiu ir sušelpsiu juos, nes man pačiam tiek nereikia", tuomet gal Dievas būtų dar davęs tam žmogui ilgus metus, kad jis ir toliau darytų gera su tais turtais, ir būtų davęs dar daug turtų. Nes esmė ne turtuose, o žmogaus sieloje. Dievas nori kad žmogus parodytų gailestingumą ir taptų panašus į  Jį Patį, t.y. gailestingumo Tėvą.

Taigi pasaulio dvasia yra beprotystė, kada žmogus visą savo gyvenimo tikslą sukoncentruoja į šį pasaulį, nors jis žino, kad kažkada turės mirti, tačiau šią mintį nustumia į pasąmonės pakraščius. Tuomet pasiduoda godumui, pavydui, neapykantai, puikybei ir besaikiškumui.
Piktasis valdo šį pasaulį per šitą pačią "pasaulio dvasią", ir jos pagalba yra pavergęs didžiąją dalį žmonijos. Štai kodėl sakoma kad piktajam priklauso visos pasaulio karalystės. Jis valdo šį pasaulį per žmones, kurie yra "pasaulio dvasioje". Tačiau piktasis negali nieko padaryti nei gamtos dėsniams, nei tiesiogiai pakenkti žmogui kuris yra Dievo draugas, samdinys ar vergas, nes Dievas yra "suskaičiavęs visus plaukus ant kiekvieno žmogaus galvos".

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  sausio 27, 2017, 03:18:54
Jobo knygoje aiškiai įvardinti pokalbio dalyviai. Rutos knygoje tokio įvardinimo nepastebėjau.
To norėjau tik  pasakyti, kad Dievas turi su šėtonu dialogą.

Citatapagal tavo žodžius paklausiau tai kas yra neaišku t. y. ką simbolizuoja sandalas. Nes jis kažką atvaizduoja, pats taip sakai.
Sakiau, kad Senajame Testamente pasakojimai kažką atvaizduoja. patys pasakojimai, bet nebūtinai kiekvienas daiktas jame. Sandalas šiuo atveju tik sandėrio dalis.

Įstatymas  yra Dievo duotas žmonėms ir tai Dievo žodis, o visas pilnas Dievo Žodis yra Kristus. Tad įstatymas negali buti atskiras asmuo nuo Kristaus, tai Kristaus dalys. Todėl įstatymas negali būti kitas giminaitis.
Citata iš: kukulis  sausio 27, 2017, 11:00:47
Piktasis valdo šį pasaulį per šitą pačią "pasaulio dvasią", ir jos pagalba yra pavergęs didžiąją dalį žmonijos. Štai kodėl sakoma kad piktajam priklauso visos pasaulio karalystės. Jis valdo šį pasaulį per žmones, kurie yra "pasaulio dvasioje". Tačiau piktasis negali nieko padaryti nei gamtos dėsniams, nei tiesiogiai pakenkti žmogui kuris yra Dievo draugas, samdinys ar vergas, nes Dievas yra "suskaičiavęs visus plaukus ant kiekvieno žmogaus galvos".

Juk gi šėtonas ir yra dvasia.  Juk jeigu Šventąją Dievo Dvasią galima išlieti ant žmonių, tai ir piktąją šėtono dvasią galima išlieti ant žmonių. Nėra taip, kad dvasia nebūtu asmuo. Tad vieni žmonės yra įtakoti Dievo Dvasios, o kiti šėtono dvasios, kitaip vadinamos pasaulio dvasios, nes pasaulis yra jo valdžioje.

Pilgrim


Andrius4

Atsiprašau, įvėliau gramatinę klaidą. Ne dalys, bet dalis. Įstatymas yra Dievo žodžio dalis. O tai reiškias tai yra Kristaus dalis.

Pilgrim

Andriau jei teisingai supratau,
tai ir Evangelijos, ir Apaštalų darbai, ir Psalmės ir t. t.
visa tai yra Kristaus dalis

Andrius4

Visa Biblija yra Dievo Žodis, o Dievo Žodis yra Kristus

Pilgrim

Andriau
tikslinuosi ką sakai
Biblija yra Kristus

Andrius4

Ne, Biblija nėra Kristus.

Jeigu pabandyti tiksliai išsireikšti, Tai Gyvas Dievo Žodis yra Kristus. Kai žmogus skaito Šventąjį Raštą ir nieko jame nemato, na tai tik ir lieka raštai. Bet kaip Šventoji Dvasia nusileidžia ir patepa tą žodį kuri skaitai Šventame Rašte, Jis tampa Gyvu Žodžiu tavo širdyje. Ir tai tampa tau  gyvenimu. Dievo Žodis apsigyvena tavyje. Dievo Dvasia, tapati Dvasia kuri buvo ir Kristuje ir kuri yra Šventoji Dvasia apsigyvena tavyje. Ir nuo tada tu sakai kiekvienam išgirstam/perskaitytam  Dievo žodžiui AMEN.

Pilgrim

CitataŠventoji Dvasia nusileidžia ir patepa tą žodį kuri skaitai Šventame Rašte
kokiu būdu tai vyksta ?

Andrius4

Aš nežinau kokiu būdu tai vyksta. Bet tai yra išgyvenimas, kurio metu atsiveria tau dvasinės akys. Tai apreiškimas, kurio metu tau būna atverta tai, ko niekada negalėjai pamatyti kūniškais pojūčiais. Tu dvasiniais pojūčiais prisilieti prie Dievo. Ir Dievo žodis tau tampa nebe įstatymu, o gyvenimo būdu. Aš nežinau Pilgrim, kaip visa tai paaiškinti. Bet kokiu atveju tai pasuka tavo gyvenimą 180 laipsniu kampu. Ir tu niekada, niekada nebebusi tas kas buvai ankščiau. Tavo asmenybe pradeda kiekviena diena mirti, nes Kristaus gyvenimas pradeda gyventi tavyje. Galu galia tu išvisti tikėjimu Dievo Karalystę, imi skirti dvasias, imi skirti kas nuo Dievo, kas ne. pradedi rasti save Biblijoje, o tai pat ir kitus aplinkinius kurie supa tave. Imi atpažinti žmogaus vaisius, imi suprasti kažkurios sapnus. Nes Dievo Žodis apsigyvena tavyje ir pagal Ji, pagal Dievo Žodį, tu gali drąsiai liginti viską, nes Jis visada tau parodys ar tai teisinga ar ne. Tai Dievas Savo Žodyje ir per Savo Žodį Jis apsigyvena tavyje. Tu tampi Dievo dalimi, Jo sūnumi, o Jisai nieko nenuslėps nuo Savo sūnaus, bet atvirkščiai Jis nori tau viska parodyti. O jo Žodis yra aštresnis už dviašmeni kardą prasiskverbiantis visur. Tad Jisai per Savo Žodį ir tave tau parodys ir visus aplinkinius, kurie yra aplink tave. Niekas nuo tavęs nebelieka paslėpta. Net netyros dvasios ir šėtono darbeliai nelieka nuo tavęs paslėpti, nes tu atpažįsti tai  ir apeini tai aplinkui. Gyvas Dievo žodis tavyje, maistas tavo dvasiai, poilsis tavo sielai, ginklas prieš priešą. Paguoda varge ir nelaimėje, sabatas, Viešpaties diena, amžinybė, pergalė. Tikėjimas, meilė, brolybė, kantrumas, nuolankumas, nusižeminimas, supratingumas. Ankstyvasis ir vėlyvasis lietus. O tai viskas, galu gale tai LOGOS, o tu tik trupinėlis LOGOSE, bet LOGOS be to trupinėlio nebebūtu LOGOS. AMEN IR ALELIUJA

Pilgrim

Ačiū, Andriau už pasidalinimą,
savo patirtimi, savo suvokimu.
pasidalinsiu, kokį Jėzų aš išpažįstu.
tikiu, kad "atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters,
pavaldų Įstatymui, kad atpirktų esančius Įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę" (Gal 4, 4–5).
tikiu ir išpažįstu, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi.
man Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras Žmogus.
nes ,,Iš to pažinsite Dievo Dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo" (1 Jn 4, 2).

Andrius4

Visa tai aš taip pat tikiu Pilgrim, nes tai Dievo žodis ką parašei. Išskirus tai, kad  Kristus nebuvo nei žydas, nei pagonys. Jis buvo Dievas tapės žmogumi. O kaip ir ankščiau kalbėjom, kad pas Kristu buvo Dievo Kraujas. Tas Kraujas nebuvo nei Juozapo, nei Marijos. Tai buvo Dievas ir Jis atėjo pas savo tautą jų išpirkti Savo Krauju.

Ir dar vienas dalykas, nėra tokio kaip amžinojo Dievo Sūnaus. Nes Jėzus kaip žmogus turėjo pradžia ir pabaiga. Amžini dalykai neturi nei pradžios nei pabaigos. Todėl ten buvo Amžinasis Tėvas atėjęs  ir tapęs žmogumi, kad galėtu kentėti už mus ir išpirkti mus iš baisios nuodėmės, savo Šventu Krauju. Kraujas turėjo būti Šventas ir nesuteptas.   

Iz 9   5 Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus ,,Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis".